Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Hatékony forrásszerzés Dr. Madár Péter egyetemi docens.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Hatékony forrásszerzés Dr. Madár Péter egyetemi docens."— Előadás másolata:

1 1 Hatékony forrásszerzés Dr. Madár Péter egyetemi docens

2 2 A prezentáció tartalma  1. Fejlesztési igény  2. Lehetséges források  3. Fenntarthatóság  4. Kockázatok

3 3 1. Fejlesztési igény  Újabb igények a szolgáltatások iránt  Gyermekjóléti szolgáltatások  Családi programok, előadások  Hétvégi játszóház  Játék kölcsönzés  Jelenlegi veszteséges működés

4 4 2. Lehetséges források  Nem visszterhes finanszírozás  Pályázati források  Önkormányzati források  Magántőke  Visszterhes finanszírozás  Pl.: banki hitel: projekt alapon nem finanszírozható, mert nem biztosított a pozitív cash flow

5 5 2.1. Pályázati források  A Sombereki Caritas Központ infrastruktúra fejlesztése a Dél-Dunántúli Akciótervben nevesítve van  Kb. 150 millió forint támogatási igény  90 %-os támogatási arány érhető el  10 % saját erő:  A Caritas Központ egyedül nem képes ezt előteremteni  Somberek Önkormányzata  Mikrotérség önkormányzatai együttesen  Konzorcium (Caritas Központ + Somberek Önkormányzata)

6 6 2.2. Önkormányzati forrás  A tervezett fejlesztés kizárólag önkormányzati forrásból nem valósítható meg  Az Önkormányzat azonban képes az Európai Uniós forráshoz szükséges önerő biztosítására  A Központ tárgyi eszközei az első fázis során önkormányzati tulajdonban vannak

7 7 2.3. Magántőke bevonása  Bizonyos tevékenységek üzleti alapon történő kiszervezése  Pl.: ház körüli munkák  Az eszközigényt a vállalkozó finanszírozza  Magántőke bevonása egy második, piaci lábként a pozitív cash flow megvalósítása érdekében

8 8 3. Fenntarthatóság pénzügyi elemzése Az Uniós módszertant követve a pénzügyi elemzés struktúrája: Felülről építkező cash-flow módszer

9 9 3.1. Bevételi források Az elsődleges funkciók bevételei:  Állami normatíva  A nem rászorulóktól díj szedése a szociális szolgáltatások igénybevételéért  Ház körüli munkák díjazás ellenében történő elvégzése  Képzési bevételek  Programok bevételei

10 10 3.2. Működési költségek  Közüzemi költségek  Bérköltségek  Szervezési és marketing költségek  Alvállalkozói költségek  Szükséges készletek  Amortizáció

11 11 Jelenlegi költségvetés  Az éves költségvetés mértéke jelenleg: kb. 31 millió forint  A nullszaldós működés nem mindig biztosított  Jelenleg a rendelkezésre álló normatíva nem fedezi maradéktalanul a Központ teljes költségvetését

12 12 Jövőbeli finanszírozási struktúra meghatározása + Bevételek: Központ kapacitása × Fajlagos normatíva - Költségek:Bérköltségek Rezsiköltségek Egyéb m ű ködtetési költségek Alvállalkozók (oktatók) költségei = Alaptevékenység egyenlege "+/-" For-profit funkciókból származó nyereség Egyenleg > 0 ??

13 13 Fenntarthatóság forrásai  Állami normatívából  Önkormányzat kiegészítő finanszírozása  For-profit tevékenységek kialakítása  A központhoz kapcsolódóan (házkörüli munka, képzések)  Profilidegen tevékenységek

14 14 Fenntarthatóság normatívából  A jelenlegi tevékenységek után járó állami normatíva nem elegendő a központ teljes működésének finanszírozására  Az új szociális szabályrendszer szerint a normatíva egy részét meg kell majd pályázni  nem biztos a finanszírozási háttér

15 15 Önkormányzat kiegészítő finanszírozása  Az állami normatíva elégtelensége esetén az önkormányzat kénytelen a hiányt finanszírozni  Az önkormányzat finanszírozási keretei is végesek  Cél: az önkormányzat tehermentesítése, pótlólagos forrás szerzése más úton

16 16 Profitorientált tevékenység  Célja a veszteséges működésből származó forráshiány kompenzálása  Lehet az alaptevékenységhez kapcsolódó, vagy akár teljesen forrásidegen tevékenység is  Meghatározása:  Erősségek és gyengeségek feltárásával  Lehetőségek és veszélyek feltérképezésével SWOT analízis alapján  profitorientált tevékenység

17 17 Somberek SWOT – analízise ErősségekGyengeségek  Rendezett település, turisztikai szempontból jó adottságok  M6-os lehajtójának közelsége  Térség településeinek összefogása  Sörfőzés hagyományai  Alacsony népesség a településeken, fiatalok elvándorlása  Alacsony foglalkoztatottság  Településmarketing hiánya LehetőségekVeszélyek  Mikrotérségi központtá válás  A Caritas Központ fejlesztése a várható törvényi változásokhoz alkalmazkodva (új tevékenységek és for-profit funkciók kialakítása)  Magántőke bevonásával turisztikai fejlesztés  Caritas Központ függése az állami normatíva rendszertől  Elnéptelenedés  Munkanélküliség további növekedése  Nem illeszkedik a képzettségi struktúra és a munkaerőpiaci kereslet

18 18 Szociális gazdaság Szociális foglalkoztatás: 1. Munkaterápia 2. Munkarehabilitáció 3. Fejlesztő felkészítő foglalkoztatás 4. Akkreditált munkahelyek Alkalmasak profit termelésére

19 19 Szociális gazdaság  Szociális foglalkoztatás megvalósítása során olyan tevékenységek kialakítása, amely piaci alapon is működni képesek  Példák:  Falusi piac - bio-termékek termelése és értékesítése, hagyományos, nemzetiségi termékek exportja  Kézműves tevékenységek inkubátorháza  Fogyatékosok foglalkoztatása bizonyos termelő tevékenységek esetén

20 20 Szociális gazdaság  Lehetséges együttműködési formák:  „inkubátorház” formában – az egyéni vállalkozók helyiséget bérelnek  „értékesítési szövetkezet” létrehozása, együttműködés a piacra vitel során  Lehetséges bevételi források:  bérleti díjak  „szövetkezeti díj”, a haszon egy részének közös visszaforgatása

21 21 Piaci alapú for-profit tevékenység  Serfőzés újjáélesztése Sombereken BIO–SÖRFŐZDE létesítése  Bio-sör = kuriózum  Szakmai befektetők bevonása, már kiépített értékesítési csatornák felhasználása a terjesztés során

22 22 Piaci alapú for-profit tevékenység  Sörfőzdéhez vendéglátóegység is kapcsolható  Az önkormányzattal együttműködésben a Granáriumban kereskedelmi szálláshely kialakítása is felmerülhet  Térség turizmusának fellendítése

23 23 Turisztikai kínálat bővítése  Kézműves házak, bemutató- és értékesítőhelyek létrehozása Sombereken és a mikrotérség területén  Egységes arculat minden településen  Turisztikai élményláncra való felfűzés A települések összekötése KERÉKPÁRÚTTAL

24 24 Turisztikai kínálat bővítése Kereskedelmi szálláshely + Turisztikai vonzerő +Kerékpárút= Komplex turisztikai kínálati elem

25 25 4. Kockázatok  Finanszírozási kockázat  Üzemeltetési, piaci kockázat

26 26 4.1. Finanszírozási kockázat  Valóban nyer-e az elképzelés, vagyis megvalósulhat-e a fejlesztés?  Valóban 90 %-os támogatási arányt szerez a Központ?  Esetleges negatív működési eredmény esetén az Önkormányzat képes és hajlandó-e finanszírozni a hiányzó forrást?

27 27 4.2. Üzemeltetési kockázat  Változik a kereslet  Nem hajlandóak fizetni a szolgáltatásokért  Az új rendszerben a normatívákra is pályázni kell  A normatíva nem fedez minden kiadást (az új rendszerben a nem rászorulóktól díjat lehet szedni a szociális szolgáltatások esetén, de így is maximum a nullszaldó érhető el)

28 28 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "1 Hatékony forrásszerzés Dr. Madár Péter egyetemi docens."

Hasonló előadás


Google Hirdetések