Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil tapasztalatok – szükséges jogszabályi változások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil tapasztalatok – szükséges jogszabályi változások"— Előadás másolata:

1 Civil tapasztalatok – szükséges jogszabályi változások
Fogyasztóvédelem Közép- és Kelet-Európában 2011. szeptember dr. Krajcsik Szilvia

2 Jogi lehetőségek a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek számára
Jogszabály-módosítás kezdeményezése, jogszabályok véleményezése Hatósági eljárás, vizsgálat, intézkedést kezdeményezése a fogyasztói érdekek védelme érdekében Közérdekű kereset indítása Jogi lehetőségek a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek számára

3 A tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása.
Egyéb lehetőségek

4 Mediline Nemzetközi Kereskedelmi Kft.
Az egyesület a fogyasztóvédelmi hatósággal közösen 2004-ben keresetet indított a céggel szemben, mert az akkori blanketta-szerződésben nem biztosították a 8 munkanapon belüli elállási jogot a fogyasztók részére, valamint a szerződés – felperesek szerint – több tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazott (késedelmi kamat, bánatpénz túlzottan magas; használt, kicsomagolt árut nem vesznek vissza stb.). A Fővárosi Bíróság 2006 januárjában meghozott ítéletében megállapította, hogy a vállalkozás által december 31-ig használt értékesítési blanketta szerződés alábbi feltételei érvénytelenek, mert tisztességtelennek minősülnek: „Használt és kicsomagolt árut higiéniai okokból nem veszünk vissza.” „Abban az esetben, ha a vevő a szerződést egyoldalúan fel akarja bontani, akkor az áru ellenértékének 30%-át kötbér címén köteles az eladónak megfizetni.” A másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla tisztességtelennek és érvénytelennek nyilvánította azt az általános szerződési feltételt is, hogy a vállalkozás blankettaszerződésben nem tájékoztatta vevőit annak lehetőségéről, hogy az adásvételi szerződéstől a megkötéstől számított 8 munkanapon belül indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül elállhatnak. Mediline Nemzetközi Kereskedelmi Kft.

5 Zepter International Ungarn Kft.
Az OFE fogyasztói panaszok alapján 2009 júniusában közérdekű keresetet indított a vállalkozás ellen. Az ügyben végül megegyezés született. Kifogásolta többek között, hogy a szerződés abban az esetben is érvényben maradt ha a vásárló hitelből kívánta megvásárolni a terméket, de nem – vagy csak számára hátrányos feltételekkel – kapta meg az áruvásárlási kölcsönt. Mivel ilyen esetekben a fogyasztóknak súlyos nehézséget okozhat a szerződés teljesítése, az OFE javaslatára a ZEPTER módosította a feltételeket. A módosítás eredményeként – amennyiben az áruvásárlási kölcsönt elutasítják – a fogyasztó kifejezett döntésétől függ, hogy továbbra is megvásárolja (akár előtörlesztéssel, részletre is) a terméket, vagy minden következmény nélkül eláll a szerződéstől. Az OFE túlzónak tartotta a nemteljesítés esetére kikötött kötbért. A 25%- os kötbért a vállalkozás a tárgyalás eredményeként egységesen 15%-ra csökkentette. Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került fogyasztók számára – különösen munkahely elvesztése, családi és anyagi állapotban bekövetkezett súlyosan hátrányos és tartós változás esetén – pedig a kötbérfizetési kötelezettség alól kimentési lehetőséget biztosítanak. Zepter International Ungarn Kft.

6 A vállalkozás által alkalmazott szerződési feltételeit, amelyben több, álláspontunk szerint a fogyasztókra hátrányos – adott esetben jogszabálysértő – pont van, ezért 2011 áprilisában levélben fordultunk a vállalkozáshoz. Kifogásolható, hogy amennyiben a fogyasztó áruvásárlási kölcsönszerződésből kívánja megvásárolni a terméket, de a bank elutasítja a hitelkérelmet, a vállalkozás kizárja ezért a felelősségét, még akkor is, ha a hitel ügyintézésénél közreműködött. A fogyasztónak a fizetési kötelezettséget saját erőből kell teljesítenie. a cég a fogyasztókkal aláírattat egy külön dokumentumot, amely szerint egyedi gyártású áruk esetében a vevő a jogszabály által biztosított időtartamon belüli elállási jog esetén is köteles a vételár 25%-át bánatpénzként kifizetni. az árut tartalmazó lezárt doboz csak a vállalkozás képviselőjének jelenlétében bontható fel, ellenkező esetben a cég kizárja a mennyiségi kifogásokért való felelősséget. Vállalkozás levélben jelezte, hogy a szerződési feltételek vonatkozásában egyeztetést kezdeményezett az NFH-val. Mesterceremónia Kft.

7 A Baranya megyei szervezet jelezte, hogy több panaszuk is volt a vállalkozással szemben, illetve kifogásolható a vállalkozás által alkalmazott blanketta szerződés is. Levélben fordultunk a vállalkozáshoz, amelyben – többek között – sérelmeztük, hogy a kötbérfizetési kötelezettség kizárólag a fogyasztót terheli, valamint túlzottan magas a kötbér mértéke; az elállásra vonatkozó tájékoztató nem felel meg a 213/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet támasztotta követelményeknek;  a kötbérfizetési kötelezettségre és a foglalóra vonatkozó rendelkezéseknél nincs feltüntetve, hogy az a 8 munkanapon belüli elállás esetére nem vonatkozik, így megtévesztő lehet a fogyasztók számára.  Emellett kifogásoltuk, hogy a honlapjukon a termékek árait csak euróban tüntetik fel – tájékoztató jelleggel –, valamint egyes termékeknél kiemelten szerepel azok gyógyhatása, illetve kedvező élettani hatása, azonban ezek álláspontunk szerint nincsenek kellően alátámasztva, így szintén alkalmasak lehet a fogyasztók megtévesztésére. Vero-Medical Kft.

8 Vero-Medikoma Egészségügyi Termékforgalmazó Kft.
Szinte azonos szerződési feltételeket alkalmaz a Vero-Medikoma Egészségügyi Termékforgalmazó Kft. is, ezért őket is megkerestük. A vállalkozások nem reagáltak a megkeresésre  eljárás kezdeményezése a fogyasztóvédelmi hatóságnál. Vero-Medikoma Egészségügyi Termékforgalmazó Kft.

9 OTP Bank Nyrt. Aktuális:
Fogyasztói panasz nyomán derült fény arra a gyakorlatra, hogy az áruvásárlási szerződést kötő cég helyett a fogyasztási kölcsönszerződésben már egy másik vállalkozás szerepel, ami aggályos abból a szempontból, ha a fogyasztó a jogszabály által biztosított elállási időn belül szeretne elállni a szerződéstől. Folyamatban van a bank megkeresése. OTP Bank Nyrt.

10 www.aboltom.com webáruház
A magyar nyelvű, magyar fogyasztóknak szóló honlapon nem szerepelnek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló évi CVIII. törvény 4 §-ban kötelezően előírt elérhetőségek és adatok.  Eljárás kezdeményezése a fogyasztóvédelmi hatóságnál webáruház

11 Tevékenység folytatásának vagyoni biztosítékhoz való kötése.
A vállalkozás az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt semmilyen jogcímen nem követelhet, és nem fogadhat el fizetést. Áruvásárlási kölcsönszerződés elutasításának problematikái „Egyedi feltételekkel” összeállított termékcsomag Hatósági ellenőrzési tevékenység elősegítése Fogyasztóvédelmi bizottság részére eljuttatott javaslatok (2010. december)

12 Hatóság ellenőrzési tevékenység elősegítése
Osztrák kereskedelmi törvény szerint amennyiben egy vállalkozás a cég üzletén, telephelyén kívül végez értékesítési tevékenységet, akkor ezt be kell jelentenie az illetékes hatóságnak nem később, mint 6 héttel az esemény előtt. A bejelentésnek tartalmaznia kell a vállalkozás cégnevét és címét (nem elegendő a postafiók), a rendezvény pontos dátumát, idejét és helyét, azon áruknak és szolgáltatásoknak a pontos leírását, amelyet értékesítésre felkínálnak, a meghívó szövegét, amelyet a fogyasztóknak eljuttatnak, a nevét, pontos címét (nem elegendő postafiók) azoknak a vállalkozásoknak, ahol a termékek és szolgáltatások megtekinthetőek. A fogyasztók részére küldött meghívókhoz nem kapcsolódhat verseny vagy ajándék. A külföldi szabályozás azt is előírja, hogy melyek azok a kötelező tartalmi elemek, amelyeket a meghívónak tartalmaznia kell, így például az eseményt szervező vállalkozás cégnevét és címét (nem lehet postafiók);  azon áruknak és szolgáltatásoknak pontos leírását, amelyet értékesíteni kívánnak; amennyiben a szolgáltatás utazást tartalmaz, a „tour operátor” pontos nevét és címét. Hatóság ellenőrzési tevékenység elősegítése

13 Új fogyasztóvédelmi irányelv jelentős változásokat fog eredményezni ezen a területen. Ugyanakkor a tagállamoknak 2013 végéig kell átültetni a nemzeti jogrendszerekbe. Addig is a fogyasztók érdekeinek védelmében további garanciák lennének szükségesek.

14 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Civil tapasztalatok – szükséges jogszabályi változások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések