Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Civil tapasztalatok – szükséges jogszabályi változások Fogyasztóvédelem Közép- és Kelet-Európában 2011. szeptember 28-29. dr. Krajcsik Szilvia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Civil tapasztalatok – szükséges jogszabályi változások Fogyasztóvédelem Közép- és Kelet-Európában 2011. szeptember 28-29. dr. Krajcsik Szilvia."— Előadás másolata:

1 Civil tapasztalatok – szükséges jogszabályi változások Fogyasztóvédelem Közép- és Kelet-Európában 2011. szeptember 28-29. dr. Krajcsik Szilvia

2 Jogi lehetőségek a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek számára  Jogszabály-módosítás kezdeményezése, jogszabályok véleményezése  Hatósági eljárás, vizsgálat, intézkedést kezdeményezése a fogyasztói érdekek védelme érdekében  Közérdekű kereset indítása

3 Egyéb lehetőségek A tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása.

4 Mediline Nemzetközi Kereskedelmi Kft. Az egyesület a fogyasztóvédelmi hatósággal közösen 2004-ben keresetet indított a céggel szemben, mert az akkori blanketta-szerződésben nem biztosították a 8 munkanapon belüli elállási jogot a fogyasztók részére, valamint a szerződés – felperesek szerint – több tisztességtelen szerződési feltételt tartalmazott (késedelmi kamat, bánatpénz túlzottan magas; használt, kicsomagolt árut nem vesznek vissza stb.). A Fővárosi Bíróság 2006 januárjában meghozott ítéletében megállapította, hogy a vállalkozás által 2003. december 31-ig használt értékesítési blanketta szerződés alábbi feltételei érvénytelenek, mert tisztességtelennek minősülnek: „Használt és kicsomagolt árut higiéniai okokból nem veszünk vissza.” „Abban az esetben, ha a vevő a szerződést egyoldalúan fel akarja bontani, akkor az áru ellenértékének 30%-át kötbér címén köteles az eladónak megfizetni.” A másodfokon eljárt Fővárosi Ítélőtábla tisztességtelennek és érvénytelennek nyilvánította azt az általános szerződési feltételt is, hogy a vállalkozás blankettaszerződésben nem tájékoztatta vevőit annak lehetőségéről, hogy az adásvételi szerződéstől a megkötéstől számított 8 munkanapon belül indokolás és kártérítési kötelezettség nélkül elállhatnak.

5 Zepter International Ungarn Kft. Az OFE fogyasztói panaszok alapján 2009 júniusában közérdekű keresetet indított a vállalkozás ellen. Az ügyben végül megegyezés született. Kifogásolta többek között, hogy a szerződés abban az esetben is érvényben maradt ha a vásárló hitelből kívánta megvásárolni a terméket, de nem – vagy csak számára hátrányos feltételekkel – kapta meg az áruvásárlási kölcsönt. Mivel ilyen esetekben a fogyasztóknak súlyos nehézséget okozhat a szerződés teljesítése, az OFE javaslatára a ZEPTER módosította a feltételeket. A módosítás eredményeként – amennyiben az áruvásárlási kölcsönt elutasítják – a fogyasztó kifejezett döntésétől függ, hogy továbbra is megvásárolja (akár előtörlesztéssel, részletre is) a terméket, vagy minden következmény nélkül eláll a szerződéstől. Az OFE túlzónak tartotta a nemteljesítés esetére kikötött kötbért. A 25%- os kötbért a vállalkozás a tárgyalás eredményeként egységesen 15%-ra csökkentette. Az önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került fogyasztók számára – különösen munkahely elvesztése, családi és anyagi állapotban bekövetkezett súlyosan hátrányos és tartós változás esetén – pedig a kötbérfizetési kötelezettség alól kimentési lehetőséget biztosítanak.

6 Mesterceremónia Kft. A vállalkozás által alkalmazott szerződési feltételeit, amelyben több, álláspontunk szerint a fogyasztókra hátrányos – adott esetben jogszabálysértő – pont van, ezért 2011 áprilisában levélben fordultunk a vállalkozáshoz. Kifogásolható, hogy  amennyiben a fogyasztó áruvásárlási kölcsönszerződésből kívánja megvásárolni a terméket, de a bank elutasítja a hitelkérelmet, a vállalkozás kizárja ezért a felelősségét, még akkor is, ha a hitel ügyintézésénél közreműködött. A fogyasztónak a fizetési kötelezettséget saját erőből kell teljesítenie.  a cég a fogyasztókkal aláírattat egy külön dokumentumot, amely szerint egyedi gyártású áruk esetében a vevő a jogszabály által biztosított időtartamon belüli elállási jog esetén is köteles a vételár 25%-át bánatpénzként kifizetni.  az árut tartalmazó lezárt doboz csak a vállalkozás képviselőjének jelenlétében bontható fel, ellenkező esetben a cég kizárja a mennyiségi kifogásokért való felelősséget. Vállalkozás levélben jelezte, hogy a szerződési feltételek vonatkozásában egyeztetést kezdeményezett az NFH-val.

7 Vero-Medical Kft. A Baranya megyei szervezet jelezte, hogy több panaszuk is volt a vállalkozással szemben, illetve kifogásolható a vállalkozás által alkalmazott blanketta szerződés is. Levélben fordultunk a vállalkozáshoz, amelyben – többek között – sérelmeztük, hogy  a kötbérfizetési kötelezettség kizárólag a fogyasztót terheli, valamint túlzottan magas a kötbér mértéke;  az elállásra vonatkozó tájékoztató nem felel meg a 213/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet támasztotta követelményeknek;  a kötbérfizetési kötelezettségre és a foglalóra vonatkozó rendelkezéseknél nincs feltüntetve, hogy az a 8 munkanapon belüli elállás esetére nem vonatkozik, így megtévesztő lehet a fogyasztók számára.  Emellett kifogásoltuk, hogy a honlapjukon a termékek árait csak euróban tüntetik fel – tájékoztató jelleggel –, valamint egyes termékeknél kiemelten szerepel azok gyógyhatása, illetve kedvező élettani hatása, azonban ezek álláspontunk szerint nincsenek kellően alátámasztva, így szintén alkalmasak lehet a fogyasztók megtévesztésére.

8 Vero-Medikoma Egészségügyi Termékforgalmazó Kft. Szinte azonos szerződési feltételeket alkalmaz a Vero-Medikoma Egészségügyi Termékforgalmazó Kft. is, ezért őket is megkerestük. A vállalkozások nem reagáltak a megkeresésre  eljárás kezdeményezése a fogyasztóvédelmi hatóságnál.

9 OTP Bank Nyrt. Aktuális: Fogyasztói panasz nyomán derült fény arra a gyakorlatra, hogy az áruvásárlási szerződést kötő cég helyett a fogyasztási kölcsönszerződésben már egy másik vállalkozás szerepel, ami aggályos abból a szempontból, ha a fogyasztó a jogszabály által biztosított elállási időn belül szeretne elállni a szerződéstől. Folyamatban van a bank megkeresése.

10 www.aboltom.comwww.aboltom.com webáruház www.aboltom.com A magyar nyelvű, magyar fogyasztóknak szóló honlapon nem szerepelnek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4 §-ban kötelezően előírt elérhetőségek és adatok.  Eljárás kezdeményezése a fogyasztóvédelmi hatóságnál

11 Fogyasztóvédelmi bizottság részére eljuttatott javaslatok (2010. december)  Tevékenység folytatásának vagyoni biztosítékhoz való kötése.  A vállalkozás az elállásra nyitva álló határidő lejárta előtt semmilyen jogcímen nem követelhet, és nem fogadhat el fizetést.  Áruvásárlási kölcsönszerződés elutasításának problematikái  „Egyedi feltételekkel” összeállított termékcsomag  Hatósági ellenőrzési tevékenység elősegítése

12 Hatóság ellenőrzési tevékenység elősegítése Osztrák kereskedelmi törvény szerint amennyiben egy vállalkozás a cég üzletén, telephelyén kívül végez értékesítési tevékenységet, akkor ezt be kell jelentenie az illetékes hatóságnak nem később, mint 6 héttel az esemény előtt. A bejelentésnek tartalmaznia kell  a vállalkozás cégnevét és címét (nem elegendő a postafiók),  a rendezvény pontos dátumát, idejét és helyét,  azon áruknak és szolgáltatásoknak a pontos leírását, amelyet értékesítésre felkínálnak,  a meghívó szövegét, amelyet a fogyasztóknak eljuttatnak,  a nevét, pontos címét (nem elegendő postafiók) azoknak a vállalkozásoknak, ahol a termékek és szolgáltatások megtekinthetőek. A fogyasztók részére küldött meghívókhoz nem kapcsolódhat verseny vagy ajándék. A külföldi szabályozás azt is előírja, hogy melyek azok a kötelező tartalmi elemek, amelyeket a meghívónak tartalmaznia kell, így például az eseményt szervező vállalkozás cégnevét és címét (nem lehet postafiók); azon áruknak és szolgáltatásoknak pontos leírását, amelyet értékesíteni kívánnak; amennyiben a szolgáltatás utazást tartalmaz, a „tour operátor” pontos nevét és címét.

13 Új fogyasztóvédelmi irányelv jelentős változásokat fog eredményezni ezen a területen. Ugyanakkor a tagállamoknak 2013 végéig kell átültetni a nemzeti jogrendszerekbe. Addig is a fogyasztók érdekeinek védelmében további garanciák lennének szükségesek.

14 Köszönöm szépen a figyelmet!


Letölteni ppt "Civil tapasztalatok – szükséges jogszabályi változások Fogyasztóvédelem Közép- és Kelet-Európában 2011. szeptember 28-29. dr. Krajcsik Szilvia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések