Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projektek tervezése és menedzselése

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projektek tervezése és menedzselése"— Előadás másolata:

1 Projektek tervezése és menedzselése
Projektszerződési folyamat lebonyolítása

2 Versenyeztetés Versenyeztetés: Versenyeztetés típusai:
eljárási módszer a lehetséges közreműködők versenyeztetése a tényleges közreműködők kiválasztása Versenyeztetés típusai: nyilvános versenyeztetés nyílt szelektív kétszintű zártkörű versenyeztetés

3 Nyilvános versenyeztetés
Nyílt versenyeztetés: ajánlatbenyújtás nincs előminősítéshez kötve jelentkezők megvásárolják az ajánlati dokumentációt minden ajánlat értékelésre kerül utóminősítésre sor kerülhet Szelektív versenyeztetés: ajánlatadás előminősítéshez kötött csak az adhat ajánlatot aki az előminősítésen átment a beruházó szűkíti a jelentkezők körét

4 Nyilvános versenyeztetés
Kétszintű versenyeztetés: a jelentkező az ajánlatát két lépésben teszi meg első lépés mindig az előminősítés típusai: kétborítékos kétlépéses kétlépcsős Kétborítékos versenyeztetés: jelentkező két borítékot nyújt be egyikben minősítési anyag, másikban vállalkozói anyag első lépésben minősítési anyag értékelése ha megfelelő, akkor második lépésben ajánlat értékelése

5 Nyilvános versenyeztetés
Kétlépéses versenyeztetés: a vállalkozó először benyújtja a műszaki ajánlatot ha megfelelő, akkor jöhet a kereskedelmi ajánlat utólag a műszaki ajánlat módosítására nincs lehetőség Kétlépcsős versenyeztetés: első lépésben egységárak alapján kiválasztják a vállalkozót a tervezés korai szakaszában, nyílt vagy szelektív versenyeztetéssel a kiválasztott vállalkozó részt vesz a tervezésben ajánlat véglegesítése után szerződés

6 Zárt versenyeztetés projekt fontosabb paramétereinek közlése adott partnerek közvetlen felkérése az árajánlat alapját képező részletes dokumentáció közös kialakítása csak a meghívott nyújthat be ajánlatot közbeszerzési törvény alapján akkor alkalmazható ez a versenyeztetés, ha: közbeszerzés tárgya sajátos  korlátozott a kivitelezni képes ajánlattevők száma legalább öt minősített ajánlattevő van

7 Előminősítés szelekció
azon vállalkozók kiválasztása akik képesek vállalni a rájuk háruló felelősséget és kockázatot lépései: előminősítésre való felhívás előminősítési dokumentumok elkészítése beérkezett előminősítési dokumentációk értékelése előnye: szelekció hátránya: hosszabb megvalósítási idő

8 Előminősítésre történő felhívás
projekttulajdonos teszi közzé tartalmazza: beruházóval kapcsolatos lényeges információkat létrehozandó projekt megnevezését, rövid leírását szerződéses munkák terjedelmét tervezett megvalósítási időt versenyeztetés módját minősítés kiemelt kritériumait előminősítési dokumentáció eljuttatásának címét és határidejét

9 Előminősítési dokumentáció
szisztematikusan felépített kérdőív részletes, célirányult értékelésére pontrendszer használható meghatároznak egy minimális pontszámot pontrendszer és minimumkövetelmény előre rögzített

10 Ajánlat Ajánlat: szerződéskötés szándékát kifejező üzleti reakció a közreműködni kívánó szervezet részéről egy külön projekt, melyet hozzáértő személynek kell kidolgoznia fontos, hogy legyen: komplett előírásoknak megfelelő versenyképes vevő igényeit kielégítő

11 Ajánlat Tenderdokumentáció: ajánlattételek alapját képező dokumentációk összessége Ajánlati felhívás: útmutató a benyújtás módjához meghatározza a projektet és a tevékenységek terjedelmét meghatározza a létrehozandó szerződés feltételrendszerét információt ad az ajánlatok értékelésével kapcsolatban

12 Ajánlati kalkuláció Tevékenység alapú kalkulációval érhető el:
a termelőtevékenységek közvetlen költségei tevékenységenként kerülnek kalkulálásra kiszolgáló tevékenységek és ideiglenes létesítmények üzemeltetési költsége helyszíni irányítás költsége fel- és levonulással kapcsolatos költségek pénzügyi költségek (garancianyitás, biztosítások, adók, illetmények, hitelkamatok) meghibásodási költségkeret bekalkulálása

13 Pénzáramlási terv Megmutatja a létesítményi munkák elvégzésével kapcsolatos pénzmozgásokat és azok időbeli alakulását. Pénzáramlási görbét befolyásoló tényezők: szerződésstratégia költségek keletkezése és kifizetések teljesítése közötti időtartam alakulása teljesítés közbeni megszakítások jellege és gyakorisága vitás ügyek rendezésének gyorsasága infláció mértéke és üteme

14 Ajánlatok értékelése Ajánlattételi határidő Ajánlat értékelése
ajánlatokat tartalmazó iratokat felbontása (nyilvános, zártkörű, önálló) Ajánlat értékelése formai értékelés tartalmi értékelés pontrendszer létesítmények életciklusára számított költségek Elfogadólevél, szándéklevél

15 Szerződéses folyamat Szerződés tervezése Szerződéskötés
Hány szerződés szükséges? Melyek az elvégzendő munka sajátosságai? Kifizetés körülményei Szerződéskötés Résztvevőkkel történő megegyezés Szerződéses adminisztráció Szerződéskötéstől a szerződés lejártáig tartó időszakban végzett kezelése a szerződéses folyamatnak Szerződéses folyamat ellenőrzése

16 Tárgyalási folyamat A tárgyalás olyan folyamat, mely során különböző érdekeltségű személyek beszélgetés és kompromisszumok útján megegyezésre jutnak Tárgyalás négy alapelve: magánproblémáink kizárása a tárgyalási folyamatból központi kérdés a közös érdek és nem az ellentét alternatívák kialakításával törekedni a megegyezésre eredményeknek tárgyi kritériumokon kell alapulniuk

17 A szerződés A megállapodás végső dokumentációja
Több cikkelyből áll, pl.: garancia, kártérítés Garancia: eladó által nyújtott biztosíték a vevő felé két típusa az egyértelmű (szóban vagy írásban tett ígéret) és a hallgatólagos (minden tranzakció tartalmazza) Kártérítés polgári jogi szerződéses

18 A szerződés fajtái Kifizetés módja alapján: Fix árú szerződések
rögzített árú kiterjesztett rögzített árú fix ár-ösztönző díjú Költség típusú szerződések költség plusz rögzített költség plusz ösztönző

19 A szerződés fajtái Szerződések száma alapján: Tradicionális típusú
Kulcsrakész típusú Menedzsment típusú

20 Projektek tervezése és menedzselése
Költségmenedzsment, finanszírozás

21 Költségmenedzsment Fogalma:
Mindazon szükséges módszerek és eszközök, melyek biztosítják, hogy a projekt az előre meghatározott költségterven belül megvalósul. Elemei: Erőforrás tervezés Költségbecslés Költségvetés készítése Költség ellenőrzés

22 Erőforrás tervezése Projekttevékenységhez szükséges fizikai erőforrások (ember, eszköz, anyag) és mennyiségének meghatározása Szorosan a költségbecsléssel végzendő Pontos tervezéshez szükséges: WBS – Hol van tényleges erőforrás használat? Előzetes információk – tapasztalatok Szándéknyilatkozatok – projekt indoklása és célja Erőforrás összeírás – tényleges igény Szervezeti politika – munkaerő és eszközök

23 Erőforrás tervezése Erőforrások meghatározását segítő technikák:
Szakértői vélemény megvalósító szervezeten belüli egységek szakértők szakmai és technológiai szövetség ipari csoportok Alternatívák azonosítása különböző megközelítési módok

24 Költségbecslés Költségbecslés alkalmazásával a projekt tevékenységeinek megvalósításához szükséges erőforrások költségei határozhatók meg. Költségbecslés során figyelembe veendő: WBS erőforrás szükséglet erőforrás egység tevékenység becsült időtartama rendelkezésre álló korábbi információk

25 Költségbecslés módszerei
Analóg becslés (fentről lefelé becslés) Korábbi hasonló projekt költségei alapján határozzuk meg a költségeket. Rendelkezésre csak korlátozott számú információ áll. A többi módszerhez kevésbé költséges, de többnyire pontatlan. Akkor a legmegbízhatóbb, ha: Korábbi projekt ténylegesen hasonló és nem csak 1-2 esetben. Az egyének és a csoport a szükséges ismeretek megszerzésére hozzá létre a becslést.

26 Költségbecslés módszerei
Paraméteres modellezés Jellemző paramétereket matematikai modellbe helyezzük. Költsége és pontossága változó Akkor a legmegbízhatóbb, ha: A „történelmi” információk pontosak. Használt paraméterek mennyiségileg könnyen meghatározhatók. A modell könnyen megoldható.

27 Költségbecslés módszerei
Lentről-felfelé történő becslés Munkaegységek költségeit becsüljük, majd összegezzük a becsléseket, és így határozzuk meg a projekt teljes költségét. Költsége és pontossága függ a munkaegységek méretétől. (Kis méret növeli a költséget, de a pontosságot is!) Számítógépes eszközök

28 Költségvetés elkészítése
Fogalom: A költségvetés nem más, mint a költségek elosztása az egyes munkafolyamatokra, abból a célból, hogy a költségek mérhetőek legyenek a projekt megvalósítása során. Elkészítéséhez szükséges: becsült költségek WBS (projekt elemek azonosítása) projekt ütemterve (elemek időtartam, időpontok)

29 Költségellenőrzés Kiterjed: Magába foglalja:
költségek változására hatással lévő tényezőkre költség-határvonal meghatározására aktuális változások kezelésére Magába foglalja: költségfelhasználás ellenőrzését tényleges változások pontos megjelenítését helytelen, jogtalan változások megjelenítésének elkerülését hitelezők, tulajdonosok informálását

30 Költségellenőrzéshez szükséges információk
Költség-határvonal Megvalósítási jelentések Tényleges és tervezett költségfelhasználás hol találkozott? Változtatások kérése lehet szóbeli és írott történhet közvetlen vagy közvetett, belső vagy külső kezdeményezésre Költségmenedzsment terv

31 Költségellenőrzési technikák
Költségváltozást ellenőrző rendszer azon munkafolyamatok meghatározása, ahol a tervezett költségek megváltozhatnak Megvalósítás mérése segít megállapítani minden bekövetkező változás terjedelmét hozzáadott érték elemzést is tartalmaz Mely tényezők, milyen mértékű változást eredményeztek?

32 Költségellenőrzési technikák
Kiegészítő tervezés Akkor alkalmazandó, ha néhány projekt a tervnek megfelelően halad és az előre látható változások új, vagy átdolgozott költségbecslést, illetve költségelemzést igényelnek. Számítógépes eszközök projekt menedzsmenttel kapcsolatos szoftverek Pl.: MS Project költségek és költségváltozások nyomonkövetése

33 Költségellenőrzés eredményei
Átszámított költségbecslések Költségvetés frissítése Korrekciós intézkedések Befejezés becslése (teljes projekt költség előrejelzése) Ismeretek megőrzése

34 Projektfinanszírozás
Fogalma: Egy adott gazdasági egység finanszírozása, melyre a hitelező úgy tekint, hogy elsősorban annak pénzáramlása és jövedelme szolgál a kölcsön visszafizetésének forrásául, vagyontárgyai pedig a kölcsön biztosítékául. Célja: Olyan kölcsön nyújtása a projekt számára, amely a szponzor javát szolgálja és számára semmilyen kötelezettségvállalással sem jár.

35 Projektfinanszírozás szakaszai
Tervezési és kivitelezési szakasz Kivitelezés megkezdését követően kockázat nő, mert a megvalósításhoz szükséges anyagok és munkaerő biztosítása hotelből történik. Terhek között megjelenik a felvett hitel kamata. Beindítási szakasz A projekt akkor befejezett, ha hosszabb ideje működik és terméket, vagy szolgáltatást olyan feltételekkel állítja elő, mint ahogy az a tervben szerepelt.

36 Projektfinanszírozás szakaszai
Üzemelési szakasz Termékek vagy szolgáltatások értékesítéséből származó bevétel elegendő a hitelek és kamatok törlesztéséhez, a működési költségek kifizetéséhez és hozamok biztosításához.

37 Projektfinanszírozás összetevői
Hitelkockázat Pénzügyi előrejelzések, megvalósíthatósági tanulmány Termékek és szolgáltatások piaca Megfelelő kommunikáció Tapasztalt és megbízható vállalkozó Tapasztalt üzemeltetők, vezetők Megfelelő szerződések Politikai környezet, adók, engedélyek

38 Projektfinanszírozás összetevői
Országkockázat Valutakockázat Megfelelő saját tőke Megfelelő biztosítási fedezet Vis major kockázat Költségtúllépési kockázat Késedelmi kockázat Infláció és kamatláb előrejelzése

39 Megfelelő hitelintézet kiválasztása
Szempontok: Méret Tapasztalat Támogatás Dokumentáció Munkakapcsolat Korrektség

40 Projektek pénzügyi ellenőrzése
Dokumentumok: Mérlegek Eredmény és cash-flow kimutatások Zárójelentések Alkalmazott mutatók: likviditási mutató adósság / tőke hányados adósságszolgáltatási mutató


Letölteni ppt "Projektek tervezése és menedzselése"

Hasonló előadás


Google Hirdetések