Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A három pillér a magyar nyugdíjrendszerben (TB, magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár) Miért indultunk a Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztárral 10.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A három pillér a magyar nyugdíjrendszerben (TB, magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár) Miért indultunk a Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztárral 10."— Előadás másolata:

1 A három pillér a magyar nyugdíjrendszerben (TB, magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár) Miért indultunk a Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztárral 10 évvel a többiek után? 2009 szeptember, Corvinus Egyetem dr. Lukács Marianna, lukacs@patikapenztar.hu

2 Végzettség  közgazdász-szociológus (1992, Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem)  Nyelvek: német, orosz, angol és francia  1995: pénzügyi doktorátus Munkahelyek  1992: AOK (Németország) egyéves ösztöndíj  1993: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány (ösztöndíjak egyetemistáknak és kutatóknak)  1994: PSZÁF jogelődjén a közgazdasági főosztály vezetője  1995: az 1997. évi nyugdíjreform szakmai koordinátor-helyettese  1996: a Hungária Biztosító (most Allianz) lakossági vagyon-, baleset és betegségbiztosítási ágazatok vezetője  1999: Patika Egészségpénztár indítása Bemutatkozom

3 A Patika-csoport  1999: Patika Egészségpénztár  2006: Új Pillér Egészségpénztár  2007: Tradíció Nyugdíjpénztár  102 ezer ügyfél  fennállásunk óta 20,2 milliárd forint bevétel, 16,1 milliárd forint szolgáltatás  2009. 1-9 hónap: 4 milliárd forint bevétel  6,7 ezer szolgáltató  3,5 ezer munkáltató

4 A három pilléren nyugvó magyar nyugdíjrendszer  A nyugdíjcélú megtakarítások típusai  A három pillér: társadalombiztosítás, magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár; mi mire való?  A legfontosabb mutatószámok, szolgáltatások, működési problémák  Első pillér: állami nyugdíjrendszer  Második pillér: magánnyugdíjpénztárak  Harmadik pillér: önkéntes nyugdíjpénztárak

5 A szociális állam  Rászorultság:a szociális segélyek  Kötelező nyugdíj- és egészségbiztosítás  Társadalombiztosítási Nyugdíjalap  Magánnyugdíjpénztárak  Önkéntes biztosítási formák (öngondoskodás)  Üzleti biztosítások  Önkéntes nyugdíjpénztárak  Nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ)

6 A nyugdíjrendszerek típusai  A járadékok / kifizetések finanszírozásának módja szerint:  Pay as you go rendszer  Tőkefedezeti rendszerek  Kifizetéssel meghatározott  Befizetéssel meghatározott  A rendszerbe való befizetésre vonatkozó kényszer jellege szerint:  Kötelező rendszer  Önkéntes rendszer

7 A három pillér: társadalombiztosítás, magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár  Társadalombiztosítás: törvényben meghatározott, minden állampolgárra kiterjedő fizetési és ellátási kötelezettséggel rendelkező, a résztvevők szolidaritásán alapuló nyugdíjbiztosítás  Magánnyugdíjpénztár: az 1997. évi LXXXII. törvény alapján működő nyugdíjpénztárak működését értjük  Önkéntes nyugdíjpénztár: az 1993. évi XCVI. törvény alapján működő önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak tevékenységét értjük. Az egészségpénztár célja a mindenkori társadalombiztosítási szolgáltatás (az első és második pillér) nyugdíjszolgáltatásának kiegészítése

8 Mi mire való? Az összehasonlítás szempontja Társadalom-biztosításMagánnyugdíjpénztár Önkéntes nyugdíjpénztár Az intézmény célja  egyéni kockázatok társadalmi kezelése  nonprofit működés  pénzügyi egyensúly •egyéni kockázat egyéni kezelése befizetési kötelezettség mellett •a mindenkori TB kiegészítése •egyéni kockázat egyéni kezelése •non-profit működés Az intézmény biztosítási alapelve  társadalmi ekvivalencia •egyéni ekvivalencia A biztosítás természete •biztosítotti kényszer •tagsági jogviszony A biztosításban való részvétel •kötelező •önkéntes

9 Mi mire való? Az összehasonlítás szempontja Társadalom- biztosítás Magánnyugdíjpénztár Önkéntes egészségpénztár Az alkalmazott biztosítási technika •felosztó-kirovó •egyéni befizetéssel meghatározott tőkefedezeti egyéni számlás rendszer •az egyéni és munkáltatói befizetésekre alapuló egyéni számlás rendszer Az intézmény bevételei •járulékok állami garanciával •az esetleges hiány (deficit) állami pótlása •a pénztári tagdíjak és azok hozama •pénztári tagdíjak és azok hozama Az intézménybe fizetendő díj kiszámítási elve •a mindenkori nyugdíjvárományokka l meghatározott •fizetési kötelezettséggel meghatározott •megtakarítási hajlandósággal meghatározott

10 Mi mire való? Az összehasonlítás szempontja Társadalom- biztosítás Magánnyugdíjpénztár Önkéntes egészségpénztár Az intézmény által finanszírozott szolgáltatások köre •élethosszig járó járadék •a pénztár alapszabályában meghatározott szolgáltatások (egyösszegű kifizetés, járadék vagy ezek kombinációja) A szolgáltatások fedezete •a járulékfizetők befizetései •befizetett tőke és annak hozama Éves indexálás •svájci (50% infláció, 50% reálbérnövekedés •a pénztár szabályzataiban meghatározott

11  Tendenciák:  A kötelező pillérbe fizetendő kulcsok folyamatos csökkenése – a nyugdíjak folyamatos emelése mellett  A magánnyugdíjpénztárba fizetendő munkavállalói járulék „befagyasztása” (FIDESZ-kormány), ami a második pillér nyugdíjvárományait már az induláskor csökkentette A magyar kötelező nyugdíjrendszerbe fizetendő járulékkulcsok (1997-2009)

12 Állami nyugdíjrendszer: legfontosabb mutatószámok (2007, 2008)  Bevétel: 2 872 milliárd forint  Kiadás: 2 891,7 milliárd (ebből 2 841 milliárd a nyugdíjszolgáltatás, a maradék működési költség)  Az alap hiánya a második pillér miatt kieső járulékokkal együtt 2007-ben: 500 milliárd, ami a magyar GDP 2%- ának felel meg  Járadékban részesülők száma: 3,03 millió fő, melyből  1,7 millió fő az öregségi nyugdíj  1,33 rokkantnyugdíj vagy egyéb járadék

13 Állami nyugdíjrendszer: nyugdíjban részesülők száma

14 Főbb ellátáscsoportok (2008)

15 Állami nyugdíjrendszer: elgondolkodtató mutatók  Átlagos nyugdíj: havi 83 ezer forint  Nyugdíjban eltöltött idő  Nők esetében: 22-23 év  Férfiak esetében 16-17 év  Helyettesítési ráta: 60-65% (a nyugdíjak átlagos szintje és a nettó keresetek átlagos szintjének aránya)  103% - 2050-re ennyi lesz a nyugdíjasok aránya a járulékfizetőkhöz képest (ez jelenleg 76%)  Az emberek átlagosan 3 évvel hamarabb mennek nyugdíjba, mint ahogy azt a törvény engedné

16 Törvényes és effektív nyugdíjkorhatár

17  A kétpilléres rendszer folyamatos hiányt termel (évente a GDP 2-3%-a), ezért fenntarthatatlan  Járulék-elkerülés  A tömeges nyugdíjba vonulás korhatár alatti (2-3 év)  Nagyon magas a rokkantak aránya  Európai viszonylatban magas a helyettesítési ráta (a nyugdíj nettó keresethez viszonyított aránya)  + a gazdaság lehetőségeihez képest alulteljesít Fenntarthatlan első pillér: folyamatos hiány

18 A második pillér bevezetésének céljai: 1997  Az állami nyugdíjrendszer deficitjének láthatóvá tétele: a második pillér bevezetése mellett az akkori tervek szerint az első pillér 2025-re egyensúlyba került volna  A gazdasági növekedés felpörgetése a második pillérben megjelenő megtakarítások reálgazdaságba való befektetése útján  A tagok részesüljenek a feltörekvő piacok extra hozamából – Magyarország akkor még annak számított  A második pillér jogi formája pénztár (mutual fund) lett a befektetési alap helyett: a törvényalkotó célja a valódi öngondoskodás megteremtése volt  A pénzügyi szektor szolgáltasson és ne irányítson

19 Magánnyugdíjpénztárak: a legfontosabb mutatószámok  3 millió tag  A vagyon piaci értéke 2008. december 31-én: 1 870 milliárd  A szektor havi bevétele: 37-40 milliárd

20 A magánnyugdíjpénztári portfólió alakulása piaci értéken (millió Ft) Megnevezés 2007. 12.31. 2008. 12.31. 2008/2007 (%) Portfolió összesen 1 966 1741 869 58095,1 Bankszámla, készpénz 17 30954 860316,9 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények) 1 210 1731 098 78090,8 ebből: Magyar állampapír 1 152 5481 005 49287,3 Részvények 301 395261 31386,7 Befektetési jegyek 340 073470 561138,4 Egyéb97 224-15 912

21 A magánpénztárak taglétszámának megoszlása (1998- 2004)

22 Működési költségek: a tagdíjból levont díjak és a vagyonkezelés költsége: magas magyar díjak

23 A magánnyugdíjpénztár díjterhelése a régióban: a magyar adat a legmagasabb

24 A magánnyugdíjpénztári szektor hozamteljesítménye 2000-2008

25 Átlagos reálhozamok: gyenge magyar teljesítmény

26  Előzmény: a törvény 2009. januári bevezetéssel kötelezővé tette a magánnyugdíjpénztárak számára három portfólió bevezetését (fiatalok, középkorúak, nyugdíj előtt állók)  De ezt a magánnyugdíjpénztárak már 2008 első felében teljesítették – a legrosszabbkor: hatalmas bukás A magánnyugdíjpénztárak teljesítménye a jelzálogpiaci válságban

27  A magánnyugdíjpénztári portfólió állampapír-vásárlása kényelmessé tette az államot: ez forrás az államháztartási hiány finanszírozásához (jelenleg kb. 1 000 milliárd)  A második pillérbe kevesebb járulék került (eredeti terv: 6-7-8%) évenkénti emeléssel – kevesebb lesz a nyugdíj  A magyar második pillér rosszul teljesít a működési költségek és a hozamok tekintetében is  Probléma a járulékbehajtással: a feladat az APEH-hez került, de a működési költségek nem csökkentek  Részvényportfólióra való áttérés rossz időzítéssel (2008)  A szektor oligopol helyzetű: a hat vezető kassza a tagság 87%, a vagyon 84%-át uralja  + 1: Az első pillér reformja elmaradt, sőt: az első pillér politikai hozama többszöröse a tőkefedezeti pillér nettó hozamainak A már most reformra szoruló második pillér: problémák

28 Nem teljesült célok: az állami nyugdíjrendszer (két pillér) hiánya a GDP %-ában

29 Az önkéntes nyugdíjpénztár (1993) bevezetésének célja  Felkészülve az első pillér szolgáltatásainak elégtelenségére az egyéni és munkaadói öngondoskodás intézményének megteremtése

30 Önkéntes nyugdíjpénztárak: a legfontosabb mutatószámok

31  Nyugdíjba vonuláskor az egyéni számla fedezetének kifizetése  Fix időtartamra járadék biztosítása  A kettő kombinációja  10 év várakozási idő után hozzáférhető a hozam SZJA- fizetés nélkül  Banki kölcsön fedezetéül is szolgálhat  Az egyéni számla halál esetén örökölhető Az önkéntes nyugdíjpénztár szolgáltatásai

32  Adókedvezménnyel havi 62 ezer forint fizethető be önkéntes nyugdíjpénztárba (egyéni befizetés havi 27 ezer forint, munkáltatói hozzájárulás havi 35,7 ezer forint)  Céges befizetés ▪havi 35 750 Ft (a minimálbér 50%-a) a maximálisan adható befizetés (TB-járulékmentesen, költségként), melynek teljes összege a munkavállaló számára nem jövedelem Egyéni befizetés ▪a befizetések 30%-a SZJA-kedvezményben részesül (éves szinten 333 ezer), havonta 27,7 ezer forint után vehető igénybe a maximális 100 ezer forint kedvezmény ▪a 2020 előtt nyugdíjba vonulók esetén ez éves szinten 400 ezer, mely után 120 ezer forint adókedvezmény jár Adókedvezmény

33 Az önkéntes nyugdíjpénztárak működési problémái  Az éves gyakorisággal változó jogszabályi környezet a szereplők számára kiszámíthatatlanná teszi a szektort  Gyenge a magyar társadalom öngondoskodási hajlandósága  Ellenőrzési problémák (PSZÁF)  Adatszolgáltatatás hitelességének ellenőrzése  A pénztári szféra a törvényben lefektetett alapelvek szerinti működését nem ellenőrzik (függetlenség, nonprofit)

34 100 egység 20 éves befektetése után a +1%-os hozam 122 egységnyi, míg a -1%-os hozam 82 egységnyi fedezetet biztosít avagy miért érdemes 10 évvel egy iparág indulása után indítani egy vállalatot? 2007: Tradíció Nyugdíjpénztár

35 Az esettanulmány célja  Megismerni a Tradíció Nyugdíjpénztár piaci bevezetésének stratégiai tervezését és menetét  Feltárni a cég jövőbeli fejlődésének kulcspontjait (extrém versenyelőnyök)  + A jelzálogpiaci válság hatása a nyugdíjrendszerre

36 A Tradíció Nyugdíjpénztárat életre hívó gondolat  2001-2006: A Patikapénztár által ötéves hozama látra szóló hozama: 9,31%; nyugdíjpénztári szektor átlaga: 9,04%  Oligopol jellegű piac: ennek a letörése extra profittal kecsegtet (fapados légitársaságok  Vagyonkezelés költsége: a szektor átlagosan 1%-os költsége mellett 0,3% - a magas vagyonkezelési díj is csökkenti a nyugdíjvárományokat  20 év távlatában a többi versenytársnál 50%-kal magasabb fedezetet biztosítani  Másolás a kreativitás helyett: a többi piaci szereplőt másoló, de annak hibáit maga mögött hagyó szolgáltatás

37 A konstrukció: a piacon elérhető legalacsonyabb működési költség a Tradíciónál  Nincs belépési díj  A levonás egységesen mindössze 5 százalék, ami a havi ötezer forint alatti befizetéseknél a piacon elérhető pénztárak közül a legkisebb levonás  A nehezebb helyzetbe kerülőket, akik nem tudják folytatni havi befizetéseiket, nem terhelik rejtett költségek (a befektetett vagyon elért hozamából nem vonunk le a pénztári működésre)  Alacsony vagyonkezelési költségek (0,3%)

38 Az indulás nehézségei  Engedélyt 1 év alatt kaptunk (PSZÁF)  A PSZÁF 0,5 millió forintos bírságot szabott ki, mert közzétettük a Patikapénztár ötéves hozamát, és erre nem vonatkozik jogszabály, vagyis a kiszámítás módját megkifogásolták (a nyugdíjpénztár alapján számoltuk ki)

39  2008: -0,75% hozam; a legjobb a választható portfólióval nem rendelkező nyugdíjpénztárak között  2009 I-III negyedév: 12 millió forint bevétel, magas nettó hozam  344 tag, 30 millió forint kezelt vagyon Ismétlés a tudás anyja: 1% többlethozam 20 év távlatában 22 egységgel (122-100) növeli a fedezetet, vagyis a nyugdíjjáradék alapját Az első két év befektetési eredménye igazolta a várakozásainkat

40 Bátran lehet beszélgetni, gondolkozni róla: az 1929-es pénzügyi válságot sem sikerült mindenre kiterjedően feltérképezni  FED  Csaknem egy évtizedig 0-1% közötti jegybanki alapkamat az USA-ban a gazdaság élénkítése céljából  Az olcsó hitel miatt a lakosság fogyasztott  Állami lakásprogram: mindenkinek legyen saját lakása (Freddie Mac, Fannie Mae)  A mesterséges kereslet miatt nőttek az ingatlanárak  A növekvő ingatlanárak újabb jelzáloghitelek felvételét eredményezték (a növekményre vettek fel hitelt, még akkor is, ha az előzőt nem fizették ki)  A pénzügyi közvetítőrendszer felelőtlensége  A bankok a minél kedvezőbb bankközi kamatok reményében eltitkolták az ügyfelek valódi minősítését – jó minősítésű kötvényekbe csomagolták a kihelyezett hiteleket  Ezeket a kötvényeket (AAA minősítés) a pénzügyi piac szereplői vásárolták, így befektetési bankok, kereskedelmi bankok, a lakosság is Mit kell tudni a mostani jelzálogpiaci válságról?

41  A fordulópont  A közös valuta, az euró megjelenése miatt az eddig szinte kizárólag dollár- tartalék mellett megjelent az euro-tartalékok, vagyis nagy mennyiségű dollár jelent meg eladásra a piacon  A befektetők (amerikai és külföldi) elkezdték kivonni a pénzüket az amerikai befektetésekből, mert  Az euró alapkamata meghaladta a dollár alapkamatát és  Az amerikai kötvényekben nem voltak új történetek – USA a fogyasztását új helyről, Kínából biztosította, ott viszont felfújódtak a részvények  A FED új elnökének nem volt más választása, mint a dollár alapkamatának emelése  Amit láttunk az elmúlt hónapokban  A lakosság egy része nem tudta kifizetni a megemelkedett hiteleket, ezért lassan kezdett kipukkadni a lakáspiaci buborék  Az állam hagyta csődbe menni a Lehman Brothers-t, ez láncreakciót indított el  A rossz hiteleket tartalmazó kötvényeket nem lehetett visszaváltani, ezért a pénzügyi intézmények egyre többet vesztettek  Pánik tört ki  Állam a FED-en (!) keresztül nyomta a pénzt a pénzügyi közvetítőrendszerbe Mit kell tudni a mostani jelzálogpiaci válságról?

42  Ami valójában történt: emberi kapzsiság és intézményi felelőtlenség  Az alacsony jegybanki alapkamat ezért a lakossági fogyasztást, nem a vállalati beruházást pörgette fel  USA kihasználta a komparatív előnyöket, és a fogyasztást Kínából fedezte  Intézményi felelőtlenség: FED: kamatpolitika, bankok: fellazult hitelfelvétel, minősítők: a valóságnál jobb minősítések  Következmény  További erőteljes állami beavatkozás annak ellenére, hogy pont az állam vallott kudarcot a Freddie Mac és Fannie Mae működtetésével  A pénzpiacok globalizációja következtében már másfél év alatt elértünk a válság W második szárához  Kína rohamos gazdasági fejlődése visszaesik (ennek már 2007-ben is voltak jelei), ezzel egyidőben csökkenek a nyersanyagárak  Hatalmi átrendeződés a forrásokkal rendelkező államok javára (arab világ és Kína)  Kényszerű változás a lakossági életstratégiákban: a megtakarítások értéke drasztikusan lecsökkent – mi lesz a nyugdíjalapokkal? Mit kell tudni a mostani jelzálogpiaci válságról?

43 Ajánlott irodalom  MNB tanulmány: Kihívások előtt a magyar nyugdíjrendszer http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_mnbtanulmanyok&ContentID=8683  MNB tanulmány: A magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_mnbtanulmanyok&ContentID=7559  MNB tanulmány: A magánnyugdíjpénztárak működése és fenntarthatósága http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_mnbtanulmanyok&ContentID=7712  CEMI: Makro egyensúly és gazdasági növekedés http://www.cemi.hu/data/uploadfile/en_1606/php302d9k.Macro%20balance%20an d%20growth.pdf  Lukács: Második pillér kritika http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=7&i=74988 http://www.portfolio.hu/cikkek.tdp?k=7&i=74988  Az előadás elérhető: www.patikapenztar.hu / magánszemélyeknek/Corvinus Egyetem www.patikapenztar.hu


Letölteni ppt "A három pillér a magyar nyugdíjrendszerben (TB, magánnyugdíjpénztár, önkéntes nyugdíjpénztár) Miért indultunk a Tradíció Önkéntes Nyugdíjpénztárral 10."

Hasonló előadás


Google Hirdetések