Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adóváltozások – évi CC. törvény (MK. 199

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adóváltozások – évi CC. törvény (MK. 199"— Előadás másolata:

1 Adóváltozások – 2014. 2013. évi CC. törvény (MK. 199
Adóváltozások – évi CC. törvény (MK szám) Szabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

2 Személyi jövedelemadó

3 Termőföld fogalma változik (bővül)
Régi fogalom: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván; Új fogalom: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve; 3

4 Külföldi előadóművész
Ha nemzetközi egyezmény hazánkba teszi az adókötelezettséget, és nem minősül Tbj. belföldinek, akkor egyszerűsített módon is eleget tehet a hazai adókötelezettségének 12 hónap viszonylatában 200 ezer forintig mentes 30 % átalány az összes költségre Távozását megelőzően ad bevallást Csak meghatározott tevékenységek: Zeneszerző, zenész, énekes, színművész, bábművész, táncművész, cirkuszi előadóművész, segédszínész, statiszta 4

5 Kockázati biztosítás A klasszikus biztosítási díjas szerződéseket kell áttekinteni (pl. több dolgozóra kötött adómentes biztosítási díjak). Leginkább azt kell vizsgálni, hogy vagyoni érték kivonására van-e lehetőség biztosítási esemény nélkül. Átmenet: amelyikről kiderül, hogy nem fér bele az adómentes kategóriába, annak a évtől fizetett díját kell csak megadózni 5

6 Adóhatósági adóbevallás, adónyilatkozat
Egész évben szünetelő egyéni vállalkozó egyszerűsített bevallást kérheti, vagy adónyilatkozatot is adhat 2013. évre is alkalmazható 6

7 Családi adóalap-kedvezmény
2013-as állapot tisztázása… 2014. 50-50 %-os családi pótlék esetén Jogosult mindkét szülő, és mindkét házastársa De: max. 50 %-a jár az adóalap-kedvezménynek, más arányban nem oszthatják meg Adóelőlegre vonatkozó nyilatkozat bonyolultabb lesz 7

8 Családi adóalap-kedvezmény
Példa: Két gyermekre tekintettel %-os családi pótlékot állapítanak meg. Az egyik volt szülő azóta megházasodott, és egy közös gyermek is van. A 3 kedvezményezett eltartottra tekintettel 2* Ft + 1* Ft kedvezményen osztozhatnak a házastárssal. 8

9 Családi adóalap-kedvezmény
Járulék-kedvezménnyel való összefüggés A szja szempontjából, annak bevallásban elszámolásakor felhasználható keretet eleve csökkenteni kell a járulékkedvezménnyel Példa: Házastársak, 3 gyermek van, mindhárom kedvezményezett eltartott. Az apa fizetése forint, az anya nem végzett kereső tevékenységet 9

10 Családi adóalap-kedvezmény
Az éves keret forint. A forint éves levonandó járuléka forint lenne ( * 0,17), melynek a 625 %-a az forint Ha ezt teljes egészében érvényesítették, akkor ezt kell levonni a forintból, azaz marad forint A Szja bevallásban maximum ennyit lehetne érvényesíteni, de a forintos éves jövedelmet tudja csak beírni 10

11 Önkéntes Kölcsönös Pénztár
Egységesen 150 ezer forint lesz az éves plafon Ez egy pénztárból is összejöhet, de több pénztári tagság esetén is ez a plafon Önkéntes egészség, és önsegélyező pénztárból való, prevenciós szolgáltatásra történő kifizetés 10 %-a is belép kedvezményként (felső határ nélkül) 11

12 Újabb rendelkezési lehetőség
Nyugdíjbiztosításra is lehet rendelkezni: A befizetett összeg 20 %, max. 130 ezer forint, és természetesen fizetendő adónak is kell lennie Egy biztosító jelölhető meg EGT tagállambeli biztosító is lehet 2014. november 30-ig igazolási formát tesz közzé a NAV a külföldi biztosítók részére Az önkéntes + Nyesz-R + nyugdíjbiztosítási rendelkezés együttes összege maximum Ft/év Csak évben kötött, vagy korább szerződés módosítása esetén alkalmazható 12

13 Utalványok Ráerősít a jogszabály, hogyha az utalvány eleve visszaváltható, akkor az már nem lehet nem pénzbeli juttatás (adómentességi jogcím, vagy kedvezőbb adózású jogcím múlik rajta) 13

14 Mezőgazdasági csoportmentességi ‘de minimis’
Agrár ‘de minimis’ Az 1857/2006 EK rendeletet, és az 1535/2007 EK rendeletet felváltja a EU szerződés 107. és 108. cikke alapján született rendelet szerinti támogatás Melyik ez? 14

15 Lakáscélú munkáltatói támogatás
Új adómentességi jogcím: Korábbi munkáltató, vagy hitelintézet felé fennálló lakáscélú tartozásra ad támogatást a jelenlegi munkáltató Keretek: 30 %-os szabály, 5 millió forintos szabály, méltányolható lakásigény 15

16 EU-s támogatásból nyújtott szolgáltatás
Adómentes a a kifizetőnek EU forrásból vagy vegyes finanszírozásból kapott pénz terhére független magánszemély részére adott szolgáltatása (nem tevékenység ellenértéke) 2013. évre is alkalmazható 16

17 Adómentes támogatás Hajdú-Bét Rt., illetve NOVOFARM Rt. beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági ‘de minimis’ támogatás 2013. évre is alkalmazható 17

18 Termőföld eladásból származó adómentes bevétel
Megszűnik a forintos jövedelemkorlát Részarány-tulajdon megszűnésre tekintettel csak akkor lehet adómentes, ha szövetkezeti törvény alapján létrejött osztatlan tulajdon szűnik meg A vevő nyilatkozatával legkésőbb a bevallás benyújtásáig rendelkezni kell (2013. évre még nem alkalmazható) Birtok-összevonási cél megvalósul akkor is, ha szomszédos telket veszik meg. 2013. évre is alkalmazható 18

19 Egyéni vállalkozó Ha családi járulékkedvezményt akarja figyelembe venni év közben, akkor havi adóelőleg fizetésére lesz kötelezett (negyedéves gyakoriság helyett) Egyéni vállalkozó esetén bevétel a kártalanítás is, nem csak a kártérítés (pontosítás) 19

20 Egyéb változások Őstermelő esetén bevétel a kártalanítás is, nem csak a kártérítés (pontosítás) Nem számolható el költségként a 14 %-os eho (nyilván amennyiben ezt fizetni köteles) Megelőző év január 15. helyett január 10. a munkaviszonyból származó jövedelem előző évre való beszámítási szabálya (2013. évre még nem alkalmazható) Sporteseményre szóló belépőt, bérletet bárki (munkáltató és idegen is), felső korlát nélkül adhat Az január 1. előtt szerzett vagyoni értékű jog eladása már nem adómentes 20

21 Kamat adókedvezménye Egyéni vállalkozó esetén a beruházásra felvett hitel kamatának 60 %-a számolható el adókedvezményként (korábban 40 % volt) !Hatály: 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetén 21

22 Társasági adó

23 K + F tevékenység adókedvezménye
Kapcsolt vállalkozásnál figyelembe nem vett kedvezmény érvényesíthető Ahol figyelembe veszik, annak a bevételszerző tevékenységéhez köze kell, hogy legyen Az extra, 3-szoros kedvezményre nem terjed ki Kapcsolt vállalkozásnak nyilatkozatot kell adnia 23

24 Kamat adókedvezménye A beruházásra felvett hitel kamatának 60 %-a számolható el adókedvezményként (korábban 40 % volt) !Hatály: 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetén 24

25 Bejelentett részesedés
A 30 %-os részesedés 10 %-ra csökkent Bejelentési határidő 60 napról 75 napra nőtt Hatály: nincs külön szabály, így a előtti, 30 %-ot el nem érő tulajdonszerzések nem jelenthetőek be 25

26 Előadóművészeti szervezetek támogatása
Az utalás éve + 6 adóév alatt lehet igénybevenni A látvány-csapatsport támogatásához hasonló szponzori díj ide is bejön, és a 75 %-át az utalt támogatás adótartalmának át kell utalni különféle szervekhez Ez az utalás nem lesz elismert költség, ezért az ‘adómegtakarítás’ ezzel az összeggel is zsugorodik Hatály: évben adott támogatásokra alkalmazandó 26

27 Látványcsapat-sport kedvezménye
Az eddigi 3 év helyett 6 évet ad a jogszabály az utalt támogatás adókedvezmény formájában való felhasználására A köztartozás-mentességi feltétel marad Hatályba lépés: november 30-át követően adott támogatásra 27

28 Mezőgazdasági csoportmentességi ‘de minimis’
Az 1857/2006 EK rendeletet felváltja a EU szerződés 107. és 108. cikke alapján született rendelet szerinti támogatás Melyik ez? 28

29 Egyéb változások Éttermi szolgáltatás igénybevételekor (Céges ?) bankkártyával történő fizetés esetén a kapott nyugta alapján elszámolt költség tao szerint elismert, feltéve, hogy Szja szerint reprezentációként számolják el Kisvállalkozói kedvezmény: Adóalap-kedvezmény érvényesíthető a szoftverek vásárolt felhasználási jogára is tekintettel KIVA-s, KATA-s visszatérésre társasági adóba: mindkét körnek kell előlegbevallást adni (eddig csak a kivá-ból visszatérőnek kellett) 29

30 EVA

31 Átlépés KIVA-ba Jogszabályi pontosítás: ha egy EVA-s KIVA-ba lép át, akkor az EVA alanyisága megszűnik Ez a rendelkezés egyben biztosítja az EVA-ból való évközi kilépés lehetőségét, ha KIVA-ba lép át KATA-ba való évközi átlépés lehetősége eddig is megvolt Egy újabb EVA alanyiság megszűnési jogcím: kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal 31

32 Átlépés KATA-ba Amit EVA bevételnek köteles tekinteni, az nem lehet KATA-s bevétel (pontosítás) 32

33 KATA

34 Főállású kisadózó fogalma
Új, kedvezőbb szabályok: Heti 36 órás munkaviszonynál a több munkaviszony összeszámítható Ha másik vállalkozásban nem nyugdíjas társas vagy egyéni vállalkozó, akkor mellékállású KATA-s lesz Ha másik vállalkozásban főállású KATA-s, akkor a vizsgált vállalkozásban mellékállású KATA-s lesz 34

35 1. Példa Egyéni vállalkozó – főállású
Mellette KATA-s Bt. kültag, ‘aktív’ társas vállalkozó 2013-ig: a Bt Ft-ot fizet utána 2014-től: a Bt Ft-ot fizet utána A Bt-ben nem lesz biztosított 35

36 2. Példa KATA-s Egyéni vállalkozó – főállású
Mellette KATA-s Bt. kültag, ‘aktív’ társas vállalkozó 2013-ig: az EV és a Bt Ft-ot fizet 2014-től: az EV Ft-ot fizet, a Bt Ft-ot fizet A Bt-ben nem lesz biztosított Meg lehet-e fordítani? 36

37 3. Példa Bt-ben tagként 6 órás munkaviszony
Munkáltatónál 4 órás munkaviszony Mellette KATA-s egyéni vállalkozó 2013-ig: az EV Ft-ot fizet 2014-től: az EV Ft-ot fizet EV-ként nem lesz biztosított (és nem is lehet az) 37

38 4. Példa Kft-ben ügyvezető, minimálbér alapján fizeti a járulékokat, szocho-t Mellette KATA-s egyéni vállalkozó 2013-ig: az EV Ft-ot fizet 2014-től: az EV Ft-ot fizet EV-ként nem lesz biztosított (és nem is lehet az) 38

39 5. Példa Munkáltatónál 4 órás munkaviszony Mellette KATA EV
Mellette KATA-s Bt. kültag, ‘aktív’ társas vállalkozó 2013-ig: az EV Ft-ot fizet, a Bt. szintén 2014-től: az EV Ft-ot fizet, a Bt Ft-ot (vagy fordítva) Ahol Ft-ot fizet, ott nem lehet biztosított 39

40 Év közben induló Bt-k Ha év közben kezd, akkor a létesítő okirat ellenjegyzése napjától számít KATA alanynak Hatály: E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell 40

41 KATA-s EV biztosítása Ha egy adott hónapra nem kell fizetnie a tételes adót, akkor arra hónapra szünetel biztosítása Be kell jelentkeznie 14T1011-es nyomtatványon az egészségügyi szolgáltatási járulékra A 45 napos szabályt itt nem lehet alkalmazni 41

42 KATA-s EV biztosítása - Példa
2014. április 1-vel szünetel az EV 2014. április 1-től munkavállalóként elhelyezkedik 2014. augusztus 31-én megszűnik a munkaviszonya, a vállalkozás a szünetelésből nem jön vissza A 45 napos szabály alapján október 16-tól köteles bejelentkezni az egészségügyi szolgáltatási járulékra 42

43 Tételes adó emelt összegben
A KATA választásával egyidejűleg, és később is (akár kezdő, akár már működő vállalkozás), Ft helyett lehet Ft tételes adót is kérni KATA alanyiság alatti választás esetén a választás hónapjától már előíródik A választás visszavonható, a lemondás hónapjában még előírják Értelemszerűen a főállású KATA minőséggel együtt megszűnik a magasabb KATA kötelezettség Magasabb ellátási alap: Ft 43

44 Tételes adó emelt összegben - Példa
2014. évben főállású KATA-s egyéni vállalkozóként indul 2014. március 14-én bejelenti, hogy Ft-ra kéri emelni a KATA-t 2014. április 12-én Ft-ot írnak elő 2014. szeptember 5-én kéri az Ft KATA-t 2014. október 12-én Ft-ot írnak elő 2014. november 12-én Ft-ot írnak elő 44

45 Adatszolgáltatás KATA-s bevételről
Azon bevételről, amiről a KATA alany nem állított ki számlát (nem kellett, hogy számlát kiállítson), nem kell adatot szolgáltatnia Ebben az esetben a másik oldal sem szolgáltat adatot (a kifizető fél már 2013-ról sem köteles) Példa: Államháztartási, önkormányzati támogatások A másik oldal adatszolgáltatásának határideje március 31. 45

46 Adatszolgáltatás KATA-s bevételről
Példa 2013. október 23-án Ft támogatást kap a Kormányhivatal útján 2014. február 25-éig a kisadózó a 13KATA nyomtatványon adatot szolgáltat erről a támogatásról A Kormányhivatal nem köteles adatot szolgáltatni erről az összegről 46

47 KATA-s bevételi nyilvántartása
Nem kell a bevételi nyilvántartást vezetnie a kisadózónak, ha megőrzi az általa kiállított nyugtákat, számlákat A KATA szempontjából a bejövő számlák megőrzését nem írja elő a szabályozás Az adatszolgáltatási kötelezettség alól nem mentesít! 47

48 KATA-s EV megszűnése A KATA-ba való belépéskor volt készlete, akkor azt halasztott bevételként volt köteles nyilvántartani Ha megszűnik az EV, akkor ez a halasztott bevétele KATA bevétel lesz 48

49 KATA-s cég tagjának a kilépése
Ha a cégben egy KATA-s tag van és az kilép, akkor a kilépés napját követő nap a határidő új KATA-s tag bejelentésére Az eddigi szabályok szerint a kilépés napján már be kellett az új tagot jelenteni KATA-ba 49

50 KATA-s cég tagjának a kilépése
Példa KATA-s Bt. egyik beltagja mellékállású kisadózó, a másik Bt. beltag, illetve a kültag passzív A Bt. aktív beltagja kilép október 4-vel A kültagot október 5-éig bejelentik főállású kisadózónak A kültag november 14-ével ismét passzív lesz A megmaradó beltagot november 15-vel bejelentik főállású kisadózónak 50

51 Osztalékadót kiváltó adó
Ha (számviteli) EVA-ból lép át KATA-ba, akkor az EVA alanyiság alatt keletkezett eredménytartalékkal eredménytartalékból lekötött tartalékkal eredménytartalékból jóváhagyott osztalékfizetési kötelezettséggel csökkenthető az átlépéskor kiszámított osztalékadót kiváltó adó alapja !Hatály: évre is alkalmazni kell 51

52 forintos szabály A KATA megszűnési feltételek között szereplő, forint adótartozás alatt a nettó módon számított adótartozást kell érteni Hatályba lépés kérdése 52

53 Idegenforgalmi adó A KATA tv. szerinti bevétel fogalom értelmezése, a beszedett idegenforgalmi adó bevételek közé számít-e !Egyeztetés alatt 53

54 KIVA

55 KIVA előleg és elszámolt adó
Jogszabályi pontosítás: - csökkentő tényező a visszatérített KIVA - növelő tényező a megfizetett KIVA (előleg is) 55

56 Általános forgalmi adó

57 Folyamatos teljesítés (58. §)
Hatály: június 30-át követő fizetési határidő!!! A folyamatos teljesítésű ügyleteket három csoportra kell szétszedni: Ptk. szerinti közszolgálati szerződés esetén marad a fizetési határidő, mint teljesítési időpontja Telekommunikációs szolgáltatás esetén marad a fizetési határidő, mint teljesítési időpontja - Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg (pl. bérleti díj), akkor is marad a fizetési határidő, mint teljesítési időpontja - A teljesítésről időszakonként számolnak el (pl. folyamatos szállítási szolgáltatás elszámolása), akkor az érintett időszak utolsó napja 57

58 Folyamatos teljesítés (58. §)
Ptk. szerinti közszolgálati szerződés: [6:256. § (1)] Közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására, a felhasználó díj fizetésére köteles. (2) A szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli. (3) A felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni. 58

59 Utólagos adóalap-csökkenés (77. §)
Kiszélesítik a kört Korábbi jogcímek: az ügylet érvénytelensége jogcímén az ügylet hibás teljesítése jogcímén Új jogcímek: szerződés módosulása szerződés megszűnése amennyiben ellenértéket, vagy előleget kell, vagy kellene visszatéríteni Bővül az esetkör: pl. ha teljesen önként állnak el a felek a szerződéstől Teljesedésbe ment szerződés esetén nem alkalmazható 59

60 Utólagos adóalap-csökkenés (77. §)
További bővülések: Folyamatos teljesítésű ügyletet elszámolnak, és a vevőnek jár vissza – ez miatt már nem kell önrevízió Utólagos árengedmény esetén akkor is alkalmazható, ha nem módosítják a szerződést Háromszereplős ügyletben kuponra történő visszatérítés Alapügylet A → B → C ‘C’ kap visszatérítést ‘B’-nél történő vásárlásra tekintettel ‘A’-tól (kupon fejében) ‘A’ csökkentheti vele az adóalapot (‘B’ persze növeli) Bonyolult bizonylatolási szabályokat kell betartani hozzá 60

61 Utólagos adóalap-csökkenés (78. §)
Ha az ügyletről számla készült, akkor teljes visszatérítés esetén számlát kell érvényteleníteni egyéb esetben a számla adattartalmát kell módosítani (két lépcsős megoldás maradhat-e?) 61

62 Termékexport (98. §) A termék 90 napon belüli kivitele nem megoldott, akkor áfá-san kell a számlát kiállítani, majd, ha 360 napon belül igazoltan mégis kimegy az áru, akkor lehet a számlát módosítani, és csökkenteni utólag az adóalapot 62

63 Adóalap, adó összegének utólagos elszámolása
Mindkét fél utólagos módosításai lehetőségét önálló fejezetbe pakolták (pl. áfatörvény 78. § (3) bekezdését vitték ide, illetve a korábbi §-at megszüntették) 63

64 Adóalap, adó összegének utólagos elszámolása
Fizetendő adó csökken Fizetendő adó nő Levonható adó csökken Levonható adó nő Számla kibocsátója Leg-korábban a módosító számla átvétele, vagy ellenérték visszatérítése Önrevízió Számla befogadója FAD-os ügylet esetén a módosító számla kézhezvétele FAD-os ügylet esetén önrevízió Módosító számla átvétele, 15 napos szabály (ha nem kell számlát adni) Módosító számla átvétele 64

65 Adóalap, adó összegének utólagos elszámolása
Mikor nem alkalmazható az előbbi táblázat (mikor nem beszélhetünk a levonható adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásáról): önmagában az ellenérték meg nem térítése közcélú adomány megsemmisülés, elháríthatatlan külső ok miatti vagyoni kár (dokumentálni, bizonyítani kell) Ha nem alkalmazható, akkor marad az önrevízió /Ez nem változott érdemben/ 65

66 5 %-os adókulcs kiterjesztése
Hatály: január 1. vagy azt követő időpont a 84. § szerint (nem csak a teljesítési időpont szabálya az irányadó: előleg, fordított adózás, közösségen belüli beszerzés esetén!) Termékkör (VTSZ szerint kell elbírálni): Élősertésből egy bizonyos kör Házi sertés egészben vagy félben, hűtve vagy fagyasztva is 66

67 Nyugta Változás a kötelező tartalomban, kibocsátásban:
ha szolgáltatás igénybevételére jogosít, akkor elég, ha az igénybevételi időtartama benne van (pl. buszjegy, parkolójegy, horgászjegy) a nyugta is lehet elektronikus formátumú (2014. július 1-től) 67

68 Egyéb változások – 1. Halottszállító személygépkocsi áfá-ja levonásba helyezhető (fogalom: olyan személygépkocsi, amelyet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet szerinti halottszállító kocsiként tüntetnek fel a járműnyilvántartásban) Vagyoni értékű jog esetén: ha az ingatlanhoz kapcsolódik a figyelési időszak 20 év más esetben 5 év marad Apport, jogutódlás, üzletág-átruházás esetén, a figyelési időszakon belüli számítás speciális lesz az évközi átadás miatt 68

69 Egyéb változások – 2. Építőipart érintő fordított adózás:
Építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött szolgáltatásra (a többi feltétel marad) is kiterjed Gabonát érintő fordított adózás: Marad a fordított adózás december 31-ig (2014. tavaszán érdemes rá visszatérni) 69

70 Illeték

71 Illetékmentes ajándékozás – 1.
További kiterjesztés: házastársak közötti ajándékozás is illetékmentes A lényeg az, hogy különvagyon vagy közös vagyon javára adott ajándék egyaránt illetékmentes Osztalékra vonatkozó követelés elengedése minden további feltétel nélkül illetékmentes 71

72 Illetékmentes ajándékozás – 2.
Csődegyezség, felszámolási eljárás keretében a követelés elengedése illetékmentes, kivétel: A tag követelése, azaz a tagi kölcsön elengedése továbbra sem illetékmentes Gazdálkodók közötti ajándékozási illetékmentességet, ÉS a kapcsolt cégek közötti ingatlan átruházásának illetékmentességét korlátozzák, azaz akkor lehet élni vele, ha: a vagyonszerzőnek NEM olyan külföldi államban van a székhelye, illetve az illetősége, ahol a tényleges társaságot terhelő adó 10 %-nál kisebb Normál belföldi cégek közötti ügyleteket tehát nem érint 72

73 Illetékmentes visszterhes vagyonszerzés
Az ajándékozási illeték mentességével együtt a házastársak egymás közti visszterhes ügylete (különvagyon, vagy közös vagyon javára), és a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből eredő visszterhes vagyonátruházás szintén illetékmentes 73

74 Egyéb illeték változások
Az első lakásszerzőt megillető ‘automatikus’ 12 hónapos kamatmentes részletfizetés megilleti a 35 év feletti első lakásszerzőt (az 50 %-os illetékkedvezmény továbbra sem) Lakóházra szánt telek fogalma: pontosítják azzal, hogy szerkezetkészig nem épített lakás állhat rajta, ettől még alkalmazható a 4 éves telkes-mentes szabály Vagyoni értékű jognak minősül az időben megosztott üdülőhasználati jog is Üzletrész szerzése esetén már nem vizsgálandó, hogy a cég milyen tevékenységet végez, a mérlegszerkezetre vonatkozó kritériumot kell nézni 74

75 Zárt végű pénzügyi lízing
Illeték keletkezésének időpontja a pénzügyi lízingről szóló szerződés aláírása A leendő tulajdonos a tulajdonra vonatkozó vagyonszerzési illetéket fizeti, függetlenül attól, hogy üzembentartóként jegyzik be 2014. évtől ebben nincs változás, csak megerősítés, pontosítás 75

76 Illetékmentes termőföldszerzés
2012. december 31-ig a vásárlást követő 5 évet kellett nézni, a gyakorlatban számos nehézséget okozott a betartása 2013. január 1-től engedékeny szabály: az öt évet birtokba adástól kell számítani, a birtokba adásnak nincs határideje 2014. január 1-től szigorodik: az öt évet a birtokba adástól, de legkésőbb a szerződéskötést követő 12 hónaptól kell számítani, azaz max. 6 év 76

77 Adózás rendje

78 Adóbevallás kijavítása
Ha egy bevallásban választási lehetőség volt, akkor azt a magánszemély utólag javíthatja, amennyiben az adóalapon, adó összegén nem változtat Csak bevalláshoz kapcsolódó korrekcióról van szó, bejelentő lapokat nem érint Jövőre vonatkozó választás módosítása? 78

79 Vámhatóság módosító határozata
2013. december 31-ig nem kellett önrevíziót beadni az import áfa határozat módosítása miatt Ez az utólagos elszámolás lehetősége az adózás rendjéből kikerült… Ismét lehet esedékesség előtt önrevíziós bevallást beadni Az eredeti bevallás határideje előtt beadott önrevízióban szereplő módosított adó a normál esedékesség szerint könyvelődik fel 79

80 Egyéb változások Kezelőszemélyzet nélküli automatákkal kapcsolatos nyilvántartás-vezetési kötelezettségről NGM rendelet fog készülni Szintén NGM rendelet készül az online pénztárgépek adatforgalmi szolgáltatásának hatósági árával kapcsolatosan A hatósági ár betartását a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság fogja ellenőrizni Nonprofitok Tao nyilatkozatának a határideje május 31. lesz, már év vonatkozásában is Az iratok az ellenőrzés befejezéséig bevonhatóak – az adóhatóságot terhelő, 60 napos korlátozás megszűnt EFER: Ha elmarad a rendelkezés, akkor a tartozásokra történik az elszámolás, törvényi sorrendben Megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető lesz ( től) Feltöltési bírság: az árfolyam-különbözetből eredő többlet nyereséget figyelmen kívül kell hagyni (2013. évre is) 80

81 Járulék, Szocho (EHO, Szakképzési: nincs érdemi változás)

82 EÜ szolgáltatási járulék
Ha az adóhatóság tudomást szerez arról, hogy a magánszemély külföldön van ÉS nem minősül Tbj. belföldinek, akkor ez alapján is törölheti az eü. szolg. járulékot Pl. kimegy a határozat, a hozzátartozók meg bizonyítanak 82

83 Biztosítási szünetelése
Újabb körökkel bővülnek a szünetelők: állatorvos, nem egyéni vállalkozóként tanulószerződés szünetelése alatt minden olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel ügyvédi tevékenysége szünetel (? kamarai tagság megtartása mellett lehet szünetelni) Állatorvos esetén a szocho alapja is csökken a szünetelési időszakkal 83

84 Családi járulékkedvezmény – 1.
Ki jogosult rá: aki biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik, és családi kedvezményre jogosult, vagy megosztással a jogosult családi kedvezményéből vehet igénybe Milyen járulékból vehető igénybe: egészségbiztosítási, nyugdíjjárulék, összesen 17 % Munkaerő-piaci járulékra nem terjed ki Időbeli hatálya: mindazon jövedelmek, melyeket január hónapban, vagy azt követően kell bevallani 84

85 Családi járulékkedvezmény – 2.
Működési elve: ha van olyan rész, amit személyi jövedelemadó tekintetében nem tudtak kihasználni, akkor a ki nem használt rész 16 %-a adja a keretet, amit igénybe lehet venni, és ezt a keretet együttesen is igénybe vehetik Együttes igénybevétel ≠ megosztás, közös érvényesítés Évközben a biztosítottnak ‘alapból’ jár, de le lehet mondani Ha utóbb mégis csökken a keret, akkor szja-ból kell visszaszámolni Járulékok sorrendje: természetbeni egb, pénzbeli egb, végül nyugdíjjárulék 85

86 Családi járulékkedvezmény – 3.
Év közben az egyéni vállalkozó és az őstermelő maga állapítja meg - Kell, hogy legyen szja alapja, egyéni vállalkozó 0 Ft kivét esetén nem veheti igénybe Megnézi, hogy mekkora összeg jut rá szja-ban Veszi ennek a 16 %-át Levonja belőle a ténylegesen a kivétje összevont adóalapját terhelő szja-t Ami marad az lesz az egyik plafon A másik plafont járulékok adják Az alacsonyabb összeg után érvényesíti 86

87 Családi járulékkedvezmény – 4.
Egyéb szabályok: - Egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, ha nem vesz ki kivétet, vagy nem számfejt magának díjazást, akkor nem vehető igénybe Szja szerint adómentes (de járulékalapot képező) jövedelemből nem vehető igénybe, pl. tanulószerződésre fizetett díj Év végén, ha a magánszemély terhére különbözet jelentkezik, és Ft felett van, akkor 12 % különadót is fizet 87

88 Családi járulékkedvezmény – 5.
Példa: házastársak 180 – 180 ezer forint jövedelemmel 3 gyermek, a havi keret Ft lenne, melyből Ft kihasználatlan, ennek a 16 %, azaz Ft a keret, amiből járulékkedvezmény formájában kedvezményt érvényesíthetnek Az egyik fél * 17 % = Ft, az összes járulék A másik fél esetén 4 % (7 200 Ft) természetbeni nem kerül levonásra, 3 % pénzbeli egb-ból Ft nem kerül levonásra, összesen Ft 88

89 Családi járulékkedvezmény – 6.
Nyilatkozatnál mire figyeljünk: Szja + járulék kedvezményre ne legyen ‘túlnyilatkozás’ van-e máshonnan jövedelme a munkavállalónak közös igénybevétel van-e más személlyel legalább félévkor lekövetés - egyéni vállalkozó, társas vállalkozó esetén már év elején számolni kell, költség-elszámolási szempontból is 89

90 Családi járulékkedvezmény – 7.
Egyéni vállalkozó két gyermeket nevel egyedül Mekkora kivét mellett tudja kihasználni az adó és járulék kedvezményeket 20 000/0,33 = Ft Ebből nem kell fizetnie csak munkaerőpiaci járulékot Ha a minimálbér után fizet, akkor a Ft kivét felett összegre eső járulékokat mindenképpen meg kell fizetnie, azokra nem érvényesítheti a járulékkedvezményt 90

91 Családi járulékkedvezmény – 8.
Egyéni vállalkozó egyedül neveli három gyermekét, eddig Ft volt a kivétje Ha marad a Ft kivét, akkor Ft után csak munkaerő-piaci járulékot kell fizetnie De meddig mehetne el Ft kivét esetén szja nincs és marad Ft * 0,16 összeg a járulék-kedvezményre, mely Ft kivét esetén használható ki maximálisan Tehát Ft ból csak munkaerő-piaci járulékot kell levonni, és egyben költség is Férj-feleség vállalkozó, akkor Ft-ban lehet gondolkodni 91

92 Családi járulékkedvezmény – 9.
Házastársak a férj rendszeres jövedelme 120 ezer forint, a feleségé 150 ezer forint Három közös, csp-re jogosult gyermek van Éves keret Ft Szja éves alap: Ft Járulékra marad: Ft 16 %-a azaz Ft Éves jövedelem 17 %-a , tehát kihasználatlan: Ft járulékkedvezmény, ami alapra visszavetítve Ft 92

93 Családi járulékkedvezmény – 10.
Férj más nem önálló tevékenységből Ft összegben jövedelmet szerez Ha erre kéri az szja és a járulék kedvezményét is, akkor a járulékkedvezmény növekszik Ft-al, tehát az éves járulékkedvezmény Ft lesz, ami alapra visszaszámítva, Ft lesz Ehhez képest szja-ban Ft-ot vesz igénybe év közben, akkor a két kedvezmény együttesen Ft-ot tesz ki, ami Ft-al lépi túl a szja keretet Ennek a 16 %-át kell visszafizetni, azaz Ft-ot +12 % büntetőadót 93

94 Egyéb Tbj. változások Ismét nem eredményez biztosítási jogviszonyt a hallgató munkaszerződés alapján szakmai gyakorlat keretében történő foglalkoztatás, egyben nem is lesz szocho alap (eho-t külön kell vizsgálni) Nyugdíjas egyéni vagy társas vállalkozó heti 36 óra munkaviszony mellett nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot Egészségügyi szolgáltatási járulék: Ft Tanulószerződés esetén a ténylegesen kifizetett díjazás lesz a járulékalap és szocho alap is (hiányzás esetén ez eddig gond volt) 94

95 EVÁ-s szocho alapja Az eva alap 4 % a szocho alap, ha
Heti 36 munkaviszonya van, vagy Közép vagy felső fokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója - Társas vállalkozásban főállásúként fizet járulékot 95

96 Egyéb szocho változások – 1.
Szabad vállalkozási zóna kedvezményében a lakóhelyre vonatkozó szabályok enyhültek Nettó bérmegtartó kedvezmény nincs tovább Tartósan álláskereső kedvezménye tovább folytatható munkáltató személyében bekövetkezett változás (átalakulás, felszámolás stb.) esetén; nem tartozik ide a az eset, amikor a munkavállaló elmegy egy másik munkáltatóhoz Tanulói, hallgató jogviszonynak fogalma és igazolása a szocho szempontjából: 466. § 9. pont; 464/D. § Munkaviszony fogalom szocho szempontjából 96

97 Egyéb szocho változások – 2.
Tartósan álláskereső fogalma változik: 275 napból legalább 183 napot volt regisztrált munkanélküli Összes START kedvezmény január 1-től megszűnik 97

98 Környezetvédelmi termékdíj

99 Fogalmi változások- 1. Új termékdíj-köteles termék fogalma:
Feldolgozás, megmunkálás következtében a termék Vámtarifaszáma megváltozik ÉS KT, vagy CsK kódjának első három számjegye megváltozik Csomagolás új fogalma: nem ismert a szándék, talán kisebb szélesítése a fogalomnak Belföldi forgalomba hozatal: bővül azzal az esettel, amikor egy belföldi gazdálkodó egy másiknak úgy ad el terméket, hogy azt külföldön adják fel, és belföldre érkezik a vevőhöz 99

100 Fogalmi változások- 2. Reklámhordozó papír fogalma bővül (reklámot tartalmazó kitétel marad): Nyomtatott képeslap, üdvözlő kártya (névjegykártya nem), naptár, üzleti reklámanyag, prospektus, katalógus, reklámposzter és hasonlók Saját célú felhasználás fogalma bővül: szolgáltatásba való felhasználás, másnak használatba átadás Külföldi csomagolás elbontása: Végleges elválasztás esetén Újrahasználható csomagolószer ha saját tulajdonban van, akkor nincs termékdíjfizetés 100

101 Nyilatkozattal mentes eladások
Csak az őstermelő átalányos nyilatkozhat (a kisker átalányos nem) Új kategóriák: nyilatkozik, hogy újrahasználható raklapot több mint 365 napig fog használni csomagolóanyagot és segédanyagot más termék előállításához használ fel termékdíjraktárba való beszállításról nyilatkozik 101

102 Nyilatkozat nélkül is mentes eladások
Külföldi kivitel, nem gazdasági felhasználó, újrahasználható újbóli kivitele marad Bővül (2014. július 1-től): Visszavezetett maradék, selejt felhasználása Raklap felhasználása jogcímén keletkezne fizetés, de felveszi az újrahasználhatóak közé, és legalább 365 napig használja csomagolási célból Belföldi eladás, de a vevőhöz (ez lehet csak reg. számos külföldi is) a termék nem kerül, hanem közvetlenül az eladó vagy megbízottja elfuvarozza külföldre 102

103 Termékdíj raktár – 1. Hatály: 2014. július 1-től indulhat
Alapelv: halasztott fizetés, vagy az ideiglenes fizetés elkerülése a termék várható külföldi kivitele miatt Ipari változat: Belföldi ingatlan, ahol adóhatóság engedélyével termékdíj-köteles termék előállítására, feldolgozására, újbóli felhasználására irányuló tevékenység folytatható Kereskedelmi változat: Ugyanaz, mint az ipari, csak tárolási funkcióval Adóraktárakhoz hasonló elv: termékdíj fizetés nélküli (vagy visszatérített termékdíjjal érintett) termék kerül ki a raktárból belföldre, akkor az fizetési kötelezettséget eredményez 103

104 Termékdíj raktár – 2. Adóraktárba való beszállítás mentessége megmarad
Engedélyezés: Egyéni vállalkozó, cég kérheti 5 évre adható, utána hosszabbítható Sok előéleti feltétel Köztartozás-mentesség Adóraktárba való beszállítás mentessége megmarad Láncolatban történő visszaigénylés csak ipari termékdíj raktár esetén lehetséges Kereskedelmi termékdíj raktár esetén csak a mentesség működik 104

105 Egyéb változások Újrahasználható csomagolószerek bérbeadása esetén mentesítési szabály bevezetése Saját célú felhasználás időpontja külföldről behozott tárgyi eszköz esetén a polgárjogi teljesítéssel áll be a termékdíj-fizetési kötelezettség Készletre-vétel szabályának alkalmazását tárgyév január 31-ig kell bejelenteni Speciális visszaigénylési jogcím: növényvédőszer csomagolására tekintettel a hulladékhasznosítónak fizetett szolgáltatási díj erejéig a vevőként megfizetett díj Az átalány termékdíjas által megfizetett termékdíj a vevőjét nem jogosítja visszaigénylésre 105

106 Egyéb adók, és egyéb fontos változások

107 Távhő adó (Robin Hood adó)
Bevezetésre kerül az adóelőleg intézménye Havi vagy negyedéves gyakoriság Bevallása a tao-hoz hasonló Marad a feltöltés, sőt külön be kell vallani a feltöltést is (a várható adó 90 %-át kell bevallani) 107

108 Egyéb adókat érintő kisebb változások
NETA: szörp, üdítőital fogalma változik Közművezetékek adója: hírközlési vezetékek átmeneti adótáblája változik (kedvezőbb lesz, adómentes rész is lesz, nem minősül de minimisnek a kedvezmény) év közben megszűnő adóalany soron kívül vallja be a kötelezettséget 108

109 Küszöbön lévő változások
24/1995. PM rendelet helyett új szabályozás Új Ptk. miatt adótörvényi módosítások várhatóak (pl. cégjogi, nonprofit vonatkozások) 109

110 Köszönöm a figyelmet! 110


Letölteni ppt "Adóváltozások – évi CC. törvény (MK. 199"

Hasonló előadás


Google Hirdetések