Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Adóváltozások – 2014. 2013. évi CC. törvény (MK. 199. szám) S zabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Adóváltozások – 2014. 2013. évi CC. törvény (MK. 199. szám) S zabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság."— Előadás másolata:

1 Adóváltozások – 2014. 2013. évi CC. törvény (MK. 199. szám) S zabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság

2 Személyi jövedelemadó

3 3 Termőföld fogalma változik (bővül) Régi fogalom: az a földrészlet, amelyet a település külterületén az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő, fásított terület művelési ágban vagy halastóként tartanak nyilván; Új fogalom: a föld fekvésétől (belterület, külterület) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva, továbbá az olyan művelés alól kivett területként nyilvántartott földrészlet, amelyre az ingatlan-nyilvántartásban Országos Erdőállomány Adattárban erdőként nyilvántartott terület jogi jelleg van feljegyezve ;

4 4 Külföldi előadóművész Ha nemzetközi egyezmény hazánkba teszi az adókötelezettséget, és nem minősül Tbj. belföldinek, akkor egyszerűsített módon is eleget tehet a hazai adókötelezettségének - 12 hónap viszonylatában 200 ezer forintig mentes - 30 % átalány az összes költségre - Távozását megelőzően ad bevallást Csak meghatározott tevékenységek: Zeneszerző, zenész, énekes, színművész, bábművész, táncművész, cirkuszi előadóművész, segédszínész, statiszta

5 5 Kockázati biztosítás A klasszikus biztosítási díjas szerződéseket kell áttekinteni (pl. több dolgozóra kötött adómentes biztosítási díjak). Leginkább azt kell vizsgálni, hogy vagyoni érték kivonására van-e lehetőség biztosítási esemény nélkül. Átmenet: amelyikről kiderül, hogy nem fér bele az adómentes kategóriába, annak a 2014. évtől fizetett díját kell csak megadózni

6 6 Adóhatósági adóbevallás, adónyilatkozat Egész évben szünetelő egyéni vállalkozó - egyszerűsített bevallást kérheti, vagy - adónyilatkozatot is adhat 2013. évre is alkalmazható

7 7 Családi adóalap-kedvezmény 2013-as állapot tisztázása… 2014. 50-50 %-os családi pótlék esetén Jogosult mindkét szülő, és mindkét házastársa De: max. 50 %-a jár az adóalap-kedvezménynek, más arányban nem oszthatják meg Adóelőlegre vonatkozó nyilatkozat bonyolultabb lesz

8 8 Családi adóalap-kedvezmény Példa: Két gyermekre tekintettel 50-50 %-os családi pótlékot állapítanak meg. Az egyik volt szülő azóta megházasodott, és egy közös gyermek is van. A 3 kedvezményezett eltartottra tekintettel 2*103125 Ft + 1*206250 Ft kedvezményen osztozhatnak a házastárssal.

9 9 Családi adóalap-kedvezmény Járulék-kedvezménnyel való összefüggés A szja szempontjából, annak bevallásban elszámolásakor felhasználható keretet eleve csökkenteni kell a járulékkedvezménnyel Példa: Házastársak, 3 gyermek van, mindhárom kedvezményezett eltartott. Az apa fizetése 250.000 forint, az anya nem végzett kereső tevékenységet

10 10 Családi adóalap-kedvezmény Az éves keret 7 425 000 forint. A 250.000 forint éves levonandó járuléka 510 000 forint lenne (3 000 000 * 0,17), melynek a 625 %- a az 3 187 500 forint Ha ezt teljes egészében érvényesítették, akkor ezt kell levonni a 7 425 000 forintból, azaz marad 4 237 500 forint A Szja bevallásban maximum ennyit lehetne érvényesíteni, de a 3 000 000 forintos éves jövedelmet tudja csak beírni

11 11 Önkéntes Kölcsönös Pénztár Egységesen 150 ezer forint lesz az éves plafon Ez egy pénztárból is összejöhet, de több pénztári tagság esetén is ez a plafon Önkéntes egészség, és önsegélyező pénztárból való, prevenciós szolgáltatásra történő kifizetés 10 %-a is belép kedvezményként (felső határ nélkül)

12 12 Újabb rendelkezési lehetőség Nyugdíjbiztosításra is lehet rendelkezni: A befizetett összeg 20 %, max. 130 ezer forint, és természetesen fizetendő adónak is kell lennie Egy biztosító jelölhető meg EGT tagállambeli biztosító is lehet 2014. november 30-ig igazolási formát tesz közzé a NAV a külföldi biztosítók részére Az önkéntes + Nyesz-R + nyugdíjbiztosítási rendelkezés együttes összege maximum 280 000 Ft/év Csak 2014. évben kötött, vagy korább szerződés módosítása esetén alkalmazható

13 13 Utalványok Ráerősít a jogszabály, hogyha az utalvány eleve visszaváltható, akkor az már nem lehet nem pénzbeli juttatás (adómentességi jogcím, vagy kedvezőbb adózású jogcím múlik rajta)

14 14 Mezőgazdasági csoportmentességi ‘de minimis’ Agrár ‘de minimis’ Az 1857/2006 EK rendeletet, és az 1535/2007 EK rendeletet felváltja a EU szerződés 107. és 108. cikke alapján született rendelet szerinti támogatás Melyik ez?

15 15 Lakáscélú munkáltatói támogatás Új adómentességi jogcím: Korábbi munkáltató, vagy hitelintézet felé fennálló lakáscélú tartozásra ad támogatást a jelenlegi munkáltató Keretek: 30 %-os szabály, 5 millió forintos szabály, méltányolható lakásigény

16 16 EU-s támogatásból nyújtott szolgáltatás Adómentes a a kifizetőnek EU forrásból vagy vegyes finanszírozásból kapott pénz terhére független magánszemély részére adott szolgáltatása (nem tevékenység ellenértéke) 2013. évre is alkalmazható

17 17 Adómentes támogatás Hajdú-Bét Rt., illetve NOVOFARM Rt. beszállítói által igénybe vehető mezőgazdasági ‘de minimis’ támogatás 2013. évre is alkalmazható

18 18 Termőföld eladásból származó adómentes bevétel Megszűnik a 4 318 000 forintos jövedelemkorlát Részarány-tulajdon megszűnésre tekintettel csak akkor lehet adómentes, ha szövetkezeti törvény alapján létrejött osztatlan tulajdon szűnik meg A vevő nyilatkozatával legkésőbb a bevallás benyújtásáig rendelkezni kell (2013. évre még nem alkalmazható) Birtok-összevonási cél megvalósul akkor is, ha szomszédos telket veszik meg. 2013. évre is alkalmazható

19 19 Egyéni vállalkozó Ha családi járulékkedvezményt akarja figyelembe venni év közben, akkor havi adóelőleg fizetésére lesz kötelezett (negyedéves gyakoriság helyett) Egyéni vállalkozó esetén bevétel a kártalanítás is, nem csak a kártérítés (pontosítás)

20 20 Egyéb változások - Őstermelő esetén bevétel a kártalanítás is, nem csak a kártérítés (pontosítás) - Nem számolható el költségként a 14 %-os eho (nyilván amennyiben ezt fizetni köteles) - Megelőző év január 15. helyett január 10. a munkaviszonyból származó jövedelem előző évre való beszámítási szabálya (2013. évre még nem alkalmazható) - Sporteseményre szóló belépőt, bérletet bárki (munkáltató és idegen is), felső korlát nélkül adhat - Az 1982. január 1. előtt szerzett vagyoni értékű jog eladása már nem adómentes

21 21 Kamat adókedvezménye Egyéni vállalkozó esetén a beruházásra felvett hitel kamatának 60 %-a számolható el adókedvezményként (korábban 40 % volt) !Hatály: 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetén

22 Társasági adó

23 23 K + F tevékenység adókedvezménye Kapcsolt vállalkozásnál figyelembe nem vett kedvezmény érvényesíthető Ahol figyelembe veszik, annak a bevételszerző tevékenységéhez köze kell, hogy legyen Az extra, 3-szoros kedvezményre nem terjed ki Kapcsolt vállalkozásnak nyilatkozatot kell adnia

24 24 Kamat adókedvezménye A beruházásra felvett hitel kamatának 60 %-a számolható el adókedvezményként (korábban 40 % volt) !Hatály: 2013. december 31-ét követően megkötött hitelszerződések esetén

25 25 Bejelentett részesedés A 30 %-os részesedés 10 %-ra csökkent Bejelentési határidő 60 napról 75 napra nőtt Hatály: nincs külön szabály, így a 2014. előtti, 30 %-ot el nem érő tulajdonszerzések nem jelenthetőek be

26 26 Előadóművészeti szervezetek támogatása Az utalás éve + 6 adóév alatt lehet igénybevenni A látvány-csapatsport támogatásához hasonló szponzori díj ide is bejön, és a 75 %-át az utalt támogatás adótartalmának át kell utalni különféle szervekhez Ez az utalás nem lesz elismert költség, ezért az ‘adómegtakarítás’ ezzel az összeggel is zsugorodik Hatály: 2014. évben adott támogatásokra alkalmazandó

27 27 Látványcsapat-sport kedvezménye Az eddigi 3 év helyett 6 évet ad a jogszabály az utalt támogatás adókedvezmény formájában való felhasználására A köztartozás-mentességi feltétel marad Hatályba lépés: 2013. november 30-át követően adott támogatásra

28 28 Mezőgazdasági csoportmentességi ‘de minimis’ Az 1857/2006 EK rendeletet felváltja a EU szerződés 107. és 108. cikke alapján született rendelet szerinti támogatás Melyik ez?

29 29 Egyéb változások Éttermi szolgáltatás igénybevételekor (Céges ?) bankkártyával történő fizetés esetén a kapott nyugta alapján elszámolt költség tao szerint elismert, feltéve, hogy Szja szerint reprezentációként számolják el Kisvállalkozói kedvezmény: Adóalap-kedvezmény érvényesíthető a szoftverek vásárolt felhasználási jogára is tekintettel KIVA-s, KATA-s visszatérésre társasági adóba: mindkét körnek kell előlegbevallást adni (eddig csak a kivá-ból visszatérőnek kellett)

30 EVA

31 31 Átlépés KIVA-ba Jogszabályi pontosítás: ha egy EVA-s KIVA-ba lép át, akkor az EVA alanyisága megszűnik Ez a rendelkezés egyben biztosítja az EVA-ból való évközi kilépés lehetőségét, ha KIVA-ba lép át KATA-ba való évközi átlépés lehetősége eddig is megvolt Egy újabb EVA alanyiság megszűnési jogcím: kényszertörlési eljárás kezdő időpontját megelőző nappal

32 32 Átlépés KATA-ba Amit EVA bevételnek köteles tekinteni, az nem lehet KATA-s bevétel (pontosítás)

33 KATA

34 34 Főállású kisadózó fogalma Új, kedvezőbb szabályok: Heti 36 órás munkaviszonynál a több munkaviszony összeszámítható Ha másik vállalkozásban nem nyugdíjas társas vagy egyéni vállalkozó, akkor mellékállású KATA-s lesz Ha másik vállalkozásban főállású KATA-s, akkor a vizsgált vállalkozásban mellékállású KATA-s lesz

35 35 1. Példa Egyéni vállalkozó – főállású Mellette KATA-s Bt. kültag, ‘aktív’ társas vállalkozó 2013-ig: a Bt. 50 000 Ft-ot fizet utána 2014-től: a Bt. 25 000 Ft-ot fizet utána A Bt-ben nem lesz biztosított

36 36 2. Példa KATA-s Egyéni vállalkozó – főállású Mellette KATA-s Bt. kültag, ‘aktív’ társas vállalkozó 2013-ig: az EV és a Bt. 50 000 Ft-ot fizet 2014-től: az EV 50 000 Ft-ot fizet, a Bt. 25 000 Ft-ot fizet A Bt-ben nem lesz biztosított Meg lehet-e fordítani?

37 37 3. Példa Bt-ben tagként 6 órás munkaviszony Munkáltatónál 4 órás munkaviszony Mellette KATA-s egyéni vállalkozó 2013-ig: az EV 50 000 Ft-ot fizet 2014-től: az EV 25 000 Ft-ot fizet EV-ként nem lesz biztosított (és nem is lehet az)

38 38 4. Példa Kft-ben ügyvezető, minimálbér alapján fizeti a járulékokat, szocho-t Mellette KATA-s egyéni vállalkozó 2013-ig: az EV 50 000 Ft-ot fizet 2014-től: az EV 25 000 Ft-ot fizet EV-ként nem lesz biztosított (és nem is lehet az)

39 39 5. Példa Munkáltatónál 4 órás munkaviszony Mellette KATA EV Mellette KATA-s Bt. kültag, ‘aktív’ társas vállalkozó 2013-ig: az EV 50 000 Ft-ot fizet, a Bt. szintén 2014-től: az EV 50 000 Ft-ot fizet, a Bt. 25 000 Ft-ot (vagy fordítva) Ahol 25 000 Ft-ot fizet, ott nem lehet biztosított

40 40 Év közben induló Bt-k Ha év közben kezd, akkor a létesítő okirat ellenjegyzése napjától számít KATA alanynak Hatály: E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell

41 41 KATA-s EV biztosítása Ha egy adott hónapra nem kell fizetnie a tételes adót, akkor arra hónapra szünetel biztosítása Be kell jelentkeznie 14T1011-es nyomtatványon az egészségügyi szolgáltatási járulékra A 45 napos szabályt itt nem lehet alkalmazni

42 42 KATA-s EV biztosítása - Példa 2014. április 1-vel szünetel az EV 2014. április 1-től munkavállalóként elhelyezkedik 2014. augusztus 31-én megszűnik a munkaviszonya, a vállalkozás a szünetelésből nem jön vissza A 45 napos szabály alapján október 16-tól köteles bejelentkezni az egészségügyi szolgáltatási járulékra

43 43 Tételes adó emelt összegben A KATA választásával egyidejűleg, és később is (akár kezdő, akár már működő vállalkozás), 50 000 Ft helyett lehet 75 000 Ft tételes adót is kérni KATA alanyiság alatti választás esetén a választás hónapjától már előíródik A választás visszavonható, a lemondás hónapjában még előírják Értelemszerűen a főállású KATA minőséggel együtt megszűnik a magasabb KATA kötelezettség Magasabb ellátási alap: 136.250 Ft

44 44 Tételes adó emelt összegben - Példa 2014. évben főállású KATA-s egyéni vállalkozóként indul 2014. március 14-én bejelenti, hogy 75 000 Ft-ra kéri emelni a KATA-t 2014. április 12-én 75 000 Ft-ot írnak elő 2014. szeptember 5-én kéri az 50 000 Ft KATA-t 2014. október 12-én 75 000 Ft-ot írnak elő 2014. november 12-én 50 000 Ft-ot írnak elő

45 45 Adatszolgáltatás KATA-s bevételről Azon bevételről, amiről a KATA alany nem állított ki számlát (nem kellett, hogy számlát kiállítson), nem kell adatot szolgáltatnia Ebben az esetben a másik oldal sem szolgáltat adatot (a kifizető fél már 2013-ról sem köteles) Példa: Államháztartási, önkormányzati támogatások A másik oldal adatszolgáltatásának határideje 2014. március 31.

46 46 Adatszolgáltatás KATA-s bevételről Példa 2013. október 23-án 1 200 000 Ft támogatást kap a Kormányhivatal útján 2014. február 25-éig a kisadózó a 13KATA nyomtatványon adatot szolgáltat erről a támogatásról A Kormányhivatal nem köteles adatot szolgáltatni erről az összegről

47 47 KATA-s bevételi nyilvántartása Nem kell a bevételi nyilvántartást vezetnie a kisadózónak, ha megőrzi az általa kiállított nyugtákat, számlákat A KATA szempontjából a bejövő számlák megőrzését nem írja elő a szabályozás Az adatszolgáltatási kötelezettség alól nem mentesít!

48 48 KATA-s EV megszűnése A KATA-ba való belépéskor volt készlete, akkor azt halasztott bevételként volt köteles nyilvántartani Ha megszűnik az EV, akkor ez a halasztott bevétele KATA bevétel lesz

49 49 KATA-s cég tagjának a kilépése Ha a cégben egy KATA-s tag van és az kilép, akkor a kilépés napját követő nap a határidő új KATA-s tag bejelentésére Az eddigi szabályok szerint a kilépés napján már be kellett az új tagot jelenteni KATA-ba

50 50 KATA-s cég tagjának a kilépése Példa KATA-s Bt. egyik beltagja mellékállású kisadózó, a másik Bt. beltag, illetve a kültag passzív A Bt. aktív beltagja kilép 2014. október 4-vel A kültagot 2014. október 5-éig bejelentik főállású kisadózónak A kültag november 14-ével ismét passzív lesz A megmaradó beltagot november 15-vel bejelentik főállású kisadózónak

51 51 Osztalékadót kiváltó adó Ha (számviteli) EVA-ból lép át KATA-ba, akkor az EVA alanyiság alatt keletkezett - eredménytartalékkal - eredménytartalékból lekötött tartalékkal - eredménytartalékból jóváhagyott osztalékfizetési kötelezettséggel csökkenthető az átlépéskor kiszámított osztalékadót kiváltó adó alapja !Hatály: 2013. évre is alkalmazni kell

52 52 100 000 forintos szabály A KATA megszűnési feltételek között szereplő, 100 000 forint adótartozás alatt a nettó módon számított adótartozást kell érteni Hatályba lépés kérdése

53 53 Idegenforgalmi adó A KATA tv. szerinti bevétel fogalom értelmezése, a beszedett idegenforgalmi adó bevételek közé számít-e !Egyeztetés alatt

54 KIVA

55 55 KIVA előleg és elszámolt adó Jogszabályi pontosítás: - csökkentő tényező a visszatérített KIVA - növelő tényező a megfizetett KIVA (előleg is)

56 Általános forgalmi adó

57 57 Folyamatos teljesítés (58. §) Hatály: 2014. június 30-át követő fizetési határidő!!! A folyamatos teljesítésű ügyleteket három csoportra kell szétszedni: - Ptk. szerinti közszolgálati szerződés esetén marad a fizetési határidő, mint teljesítési időpontja - Telekommunikációs szolgáltatás esetén marad a fizetési határidő, mint teljesítési időpontja - Termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg (pl. bérleti díj), akkor is marad a fizetési határidő, mint teljesítési időpontja - A teljesítésről időszakonként számolnak el (pl. folyamatos szállítási szolgáltatás elszámolása), akkor az érintett időszak utolsó napja

58 58 Folyamatos teljesítés (58. §) Ptk. szerinti közszolgálati szerződés: [6:256. § (1)] Közszolgáltatási szerződés alapján a szolgáltató általános gazdasági érdekű szolgáltatás nyújtására, a felhasználó díj fizetésére köteles. (2) A szolgáltatót szerződéskötési kötelezettség terheli. (3) A felhasználó a díjat havonta, utólag köteles megfizetni.

59 59 Utólagos adóalap-csökkenés (77. §) Kiszélesítik a kört Korábbi jogcímek: az ügylet érvénytelensége jogcímén az ügylet hibás teljesítése jogcímén Új jogcímek: - szerződés módosulása - szerződés megszűnése amennyiben ellenértéket, vagy előleget kell, vagy kellene visszatéríteni Bővül az esetkör: pl. ha teljesen önként állnak el a felek a szerződéstől Teljesedésbe ment szerződés esetén nem alkalmazható

60 60 Utólagos adóalap-csökkenés (77. §) További bővülések: Folyamatos teljesítésű ügyletet elszámolnak, és a vevőnek jár vissza – ez miatt már nem kell önrevízió Utólagos árengedmény esetén akkor is alkalmazható, ha nem módosítják a szerződést Háromszereplős ügyletben kuponra történő visszatérítés Alapügylet A → B → C ‘C’ kap visszatérítést ‘B’-nél történő vásárlásra tekintettel ‘A’-tól (kupon fejében) ‘A’ csökkentheti vele az adóalapot (‘B’ persze növeli) Bonyolult bizonylatolási szabályokat kell betartani hozzá

61 61 Utólagos adóalap-csökkenés (78. §) Ha az ügyletről számla készült, akkor - teljes visszatérítés esetén számlát kell érvényteleníteni - egyéb esetben a számla adattartalmát kell módosítani (két lépcsős megoldás maradhat-e?)

62 62 Termékexport (98. §) A termék 90 napon belüli kivitele nem megoldott, akkor áfá-san kell a számlát kiállítani, majd, ha 360 napon belül igazoltan mégis kimegy az áru, akkor lehet a számlát módosítani, és csökkenteni utólag az adóalapot

63 63 Adóalap, adó összegének utólagos elszámolása Mindkét fél utólagos módosításai lehetőségét önálló fejezetbe pakolták (pl. áfatörvény 78. § (3) bekezdését vitték ide, illetve a korábbi 131-132. §-at megszüntették)

64 64 Adóalap, adó összegének utólagos elszámolása Fizetendő adó csökken Fizetendő adó nő Levonható adó csökken Levonható adó nő Számla kibocsátója Leg- korábban a módosító számla átvétele, vagy ellenérték visszatérítése Önrevízió Számla befogadója FAD-os ügylet esetén a módosító számla kézhezvétele FAD-os ügylet esetén önrevízió Módosító számla átvétele, 15 napos szabály (ha nem kell számlát adni) Módosító számla átvétele

65 65 Adóalap, adó összegének utólagos elszámolása Mikor nem alkalmazható az előbbi táblázat (mikor nem beszélhetünk a levonható adó összegét meghatározó tényezők utólagos változásáról): - önmagában az ellenérték meg nem térítése - közcélú adomány - megsemmisülés, elháríthatatlan külső ok miatti vagyoni kár (dokumentálni, bizonyítani kell) Ha nem alkalmazható, akkor marad az önrevízió /Ez nem változott érdemben/

66 66 5 %-os adókulcs kiterjesztése Hatály: 2014. január 1. vagy azt követő időpont a 84. § szerint (nem csak a teljesítési időpont szabálya az irányadó: előleg, fordított adózás, közösségen belüli beszerzés esetén!) Termékkör (VTSZ szerint kell elbírálni): - Élősertésből egy bizonyos kör - Házi sertés egészben vagy félben, hűtve vagy fagyasztva is

67 67 Nyugta Változás a kötelező tartalomban, kibocsátásban: - ha szolgáltatás igénybevételére jogosít, akkor elég, ha az igénybevételi időtartama benne van (pl. buszjegy, parkolójegy, horgászjegy) - a nyugta is lehet elektronikus formátumú (2014. július 1-től)

68 68 Egyéb változások – 1. Halottszállító személygépkocsi áfá-ja levonásba helyezhető (fogalom: olyan személygépkocsi, amelyet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet szerinti halottszállító kocsiként tüntetnek fel a járműnyilvántartásban) Vagyoni értékű jog esetén: - ha az ingatlanhoz kapcsolódik a figyelési időszak 20 év - más esetben 5 év marad Apport, jogutódlás, üzletág-átruházás esetén, a figyelési időszakon belüli számítás speciális lesz az évközi átadás miatt

69 69 Egyéb változások – 2. Építőipart érintő fordított adózás: Építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött szolgáltatásra (a többi feltétel marad) is kiterjed Gabonát érintő fordított adózás: Marad a fordított adózás 2018. december 31-ig (2014. tavaszán érdemes rá visszatérni)

70 Illeték

71 71 Illetékmentes ajándékozás – 1. További kiterjesztés: házastársak közötti ajándékozás is illetékmentes A lényeg az, hogy különvagyon vagy közös vagyon javára adott ajándék egyaránt illetékmentes Osztalékra vonatkozó követelés elengedése minden további feltétel nélkül illetékmentes

72 72 Illetékmentes ajándékozás – 2. Csődegyezség, felszámolási eljárás keretében a követelés elengedése illetékmentes, kivétel: A tag követelése, azaz a tagi kölcsön elengedése továbbra sem illetékmentes Gazdálkodók közötti ajándékozási illetékmentességet, ÉS a kapcsolt cégek közötti ingatlan átruházásának illetékmentességét korlátozzák, azaz akkor lehet élni vele, ha: a vagyonszerzőnek NEM olyan külföldi államban van a székhelye, illetve az illetősége, ahol a tényleges társaságot terhelő adó 10 %-nál kisebb Normál belföldi cégek közötti ügyleteket tehát nem érint

73 73 Illetékmentes visszterhes vagyonszerzés Az ajándékozási illeték mentességével együtt a házastársak egymás közti visszterhes ügylete (különvagyon, vagy közös vagyon javára), és a házastársi vagyonközösség megszüntetéséből eredő visszterhes vagyonátruházás szintén illetékmentes

74 74 Egyéb illeték változások Az első lakásszerzőt megillető ‘automatikus’ 12 hónapos kamatmentes részletfizetés megilleti a 35 év feletti első lakásszerzőt (az 50 %-os illetékkedvezmény továbbra sem) Lakóházra szánt telek fogalma: pontosítják azzal, hogy szerkezetkészig nem épített lakás állhat rajta, ettől még alkalmazható a 4 éves telkes-mentes szabály Vagyoni értékű jognak minősül az időben megosztott üdülőhasználati jog is Üzletrész szerzése esetén már nem vizsgálandó, hogy a cég milyen tevékenységet végez, a mérlegszerkezetre vonatkozó kritériumot kell nézni

75 75 Zárt végű pénzügyi lízing Illeték keletkezésének időpontja a pénzügyi lízingről szóló szerződés aláírása A leendő tulajdonos a tulajdonra vonatkozó vagyonszerzési illetéket fizeti, függetlenül attól, hogy üzembentartóként jegyzik be 2014. évtől ebben nincs változás, csak megerősítés, pontosítás

76 76 Illetékmentes termőföldszerzés 2012. december 31-ig a vásárlást követő 5 évet kellett nézni, a gyakorlatban számos nehézséget okozott a betartása 2013. január 1-től engedékeny szabály: az öt évet birtokba adástól kell számítani, a birtokba adásnak nincs határideje 2014. január 1-től szigorodik: az öt évet a birtokba adástól, de legkésőbb a szerződéskötést követő 12 hónaptól kell számítani, azaz max. 6 év

77 Adózás rendje

78 78 Adóbevallás kijavítása Ha egy bevallásban választási lehetőség volt, akkor azt a magánszemély utólag javíthatja, amennyiben az adóalapon, adó összegén nem változtat Csak bevalláshoz kapcsolódó korrekcióról van szó, bejelentő lapokat nem érint Jövőre vonatkozó választás módosítása?

79 79 Vámhatóság módosító határozata 2013. december 31-ig nem kellett önrevíziót beadni az import áfa határozat módosítása miatt Ez az utólagos elszámolás lehetősége az adózás rendjéből kikerült… Ismét lehet esedékesség előtt önrevíziós bevallást beadni Az eredeti bevallás határideje előtt beadott önrevízióban szereplő módosított adó a normál esedékesség szerint könyvelődik fel

80 80 Egyéb változások Kezelőszemélyzet nélküli automatákkal kapcsolatos nyilvántartás-vezetési kötelezettségről NGM rendelet fog készülni Szintén NGM rendelet készül az online pénztárgépek adatforgalmi szolgáltatásának hatósági árával kapcsolatosan A hatósági ár betartását a Nemzeti Média és Hírközlési hatóság fogja ellenőrizni Nonprofitok Tao nyilatkozatának a határideje május 31. lesz, már 2013. év vonatkozásában is Az iratok az ellenőrzés befejezéséig bevonhatóak – az adóhatóságot terhelő, 60 napos korlátozás megszűnt EFER: Ha elmarad a rendelkezés, akkor a tartozásokra történik az elszámolás, törvényi sorrendben Megbízólevél elektronikusan is kézbesíthető lesz (2014.07.01-től) Feltöltési bírság: az árfolyam-különbözetből eredő többlet nyereséget figyelmen kívül kell hagyni (2013. évre is)

81 Járulék, Szocho (EHO, Szakképzési: nincs érdemi változás)

82 82 EÜ szolgáltatási járulék Ha az adóhatóság tudomást szerez arról, hogy a magánszemély külföldön van ÉS nem minősül Tbj. belföldinek, akkor ez alapján is törölheti az eü. szolg. járulékot Pl. kimegy a határozat, a hozzátartozók meg bizonyítanak

83 83 Biztosítási szünetelése Újabb körökkel bővülnek a szünetelők: - állatorvos, nem egyéni vállalkozóként - tanulószerződés szünetelése alatt - minden olyan esetben, amikor külön jogszabály szerint a biztosítás alapjául szolgáló jogviszony szünetel - ügyvédi tevékenysége szünetel (? kamarai tagság megtartása mellett lehet szünetelni) Állatorvos esetén a szocho alapja is csökken a szünetelési időszakkal

84 84 Családi járulékkedvezmény – 1. Ki jogosult rá: - aki biztosítotti jogviszonnyal rendelkezik, és - családi kedvezményre jogosult, vagy megosztással a jogosult családi kedvezményéből vehet igénybe Milyen járulékból vehető igénybe: egészségbiztosítási, nyugdíjjárulék, összesen 17 % Munkaerő-piaci járulékra nem terjed ki Időbeli hatálya: mindazon jövedelmek, melyeket 2014. január hónapban, vagy azt követően kell bevallani

85 85 Családi járulékkedvezmény – 2. Működési elve: ha van olyan rész, amit személyi jövedelemadó tekintetében nem tudtak kihasználni, akkor a ki nem használt rész 16 %-a adja a keretet, amit igénybe lehet venni, és ezt a keretet együttesen is igénybe vehetik Együttes igénybevétel ≠ megosztás, közös érvényesítés Évközben a biztosítottnak ‘alapból’ jár, de le lehet mondani Ha utóbb mégis csökken a keret, akkor szja-ból kell visszaszámolni Járulékok sorrendje: természetbeni egb, pénzbeli egb, végül nyugdíjjárulék

86 86 Családi járulékkedvezmény – 3. Év közben az egyéni vállalkozó és az őstermelő maga állapítja meg - Kell, hogy legyen szja alapja, egyéni vállalkozó 0 Ft kivét esetén nem veheti igénybe - Megnézi, hogy mekkora összeg jut rá szja-ban - Veszi ennek a 16 %-át - Levonja belőle a ténylegesen a kivétje összevont adóalapját terhelő szja-t - Ami marad az lesz az egyik plafon - A másik plafont járulékok adják - Az alacsonyabb összeg után érvényesíti

87 87 Családi járulékkedvezmény – 4. Egyéb szabályok: - Egyéni vállalkozó, társas vállalkozó, ha nem vesz ki kivétet, vagy nem számfejt magának díjazást, akkor nem vehető igénybe - Szja szerint adómentes (de járulékalapot képező) jövedelemből nem vehető igénybe, pl. tanulószerződésre fizetett díj - Év végén, ha a magánszemély terhére különbözet jelentkezik, és 10 000 Ft felett van, akkor 12 % különadót is fizet

88 88 Családi járulékkedvezmény – 5. Példa: házastársak 180 – 180 ezer forint jövedelemmel 3 gyermek, a havi keret 618 750 Ft lenne, melyből 258 750 Ft kihasználatlan, ennek a 16 %, azaz 41 400 Ft a keret, amiből járulékkedvezmény formájában kedvezményt érvényesíthetnek Az egyik fél 180 000 * 17 % = 30 600 Ft, az összes járulék A másik fél esetén 4 % (7 200 Ft) természetbeni nem kerül levonásra, 3 % pénzbeli egb-ból 3 600 Ft nem kerül levonásra, összesen 10 800 Ft

89 89 Családi járulékkedvezmény – 6. Nyilatkozatnál mire figyeljünk: - Szja + járulék kedvezményre ne legyen ‘túlnyilatkozás’ - van-e máshonnan jövedelme a munkavállalónak - közös igénybevétel van-e más személlyel - legalább félévkor lekövetés - egyéni vállalkozó, társas vállalkozó esetén már év elején számolni kell, költség-elszámolási szempontból is

90 90 Családi járulékkedvezmény – 7. Egyéni vállalkozó két gyermeket nevel egyedül Mekkora kivét mellett tudja kihasználni az adó és járulék kedvezményeket 20 000/0,33 = 60 606 Ft Ebből nem kell fizetnie csak munkaerőpiaci járulékot Ha a minimálbér után fizet, akkor a 60 606 Ft kivét felett összegre eső járulékokat mindenképpen meg kell fizetnie, azokra nem érvényesítheti a járulékkedvezményt

91 91 Családi járulékkedvezmény – 8. Egyéni vállalkozó egyedül neveli három gyermekét, eddig 125 000 Ft volt a kivétje Ha marad a 125 000 Ft kivét, akkor 125 000 Ft után csak munkaerő-piaci járulékot kell fizetnie De meddig mehetne el 300 000 Ft kivét esetén szja nincs és marad 318 750 Ft * 0,16 összeg a járulék-kedvezményre, mely 300 000 Ft kivét esetén használható ki maximálisan Tehát 300 000 Ft ból csak munkaerő-piaci járulékot kell levonni, és egyben költség is Férj-feleség vállalkozó, akkor 150 000 Ft-ban lehet gondolkodni

92 92 Családi járulékkedvezmény – 9. Házastársak a férj rendszeres jövedelme 120 ezer forint, a feleségé 150 ezer forint Három közös, csp-re jogosult gyermek van Éves keret 7 425 000 Ft Szja éves alap: 3 240 000 Ft Járulékra marad: 4 185 000 Ft 16 %-a azaz 669 600 Ft Éves jövedelem 17 %-a 550 800, tehát kihasználatlan: 118 800 Ft járulékkedvezmény, ami alapra visszavetítve 742 500 Ft

93 93 Családi járulékkedvezmény – 10. Férj más nem önálló tevékenységből 1 000 000 Ft összegben jövedelmet szerez Ha erre kéri az szja és a járulék kedvezményét is, akkor a járulékkedvezmény növekszik 170 000 Ft-al, tehát az éves járulékkedvezmény 720 800 Ft lesz, ami alapra visszaszámítva, 4 505 000 Ft lesz Ehhez képest szja-ban 4 240 000 Ft-ot vesz igénybe év közben, akkor a két kedvezmény együttesen 8 745 000 Ft-ot tesz ki, ami 1 320 000 Ft-al lépi túl a szja keretet Ennek a 16 %-át kell visszafizetni, azaz 211 200 Ft-ot +12 % büntetőadót

94 94 Egyéb Tbj. változások Ismét nem eredményez biztosítási jogviszonyt a hallgató munkaszerződés alapján szakmai gyakorlat keretében történő foglalkoztatás, egyben nem is lesz szocho alap (eho-t külön kell vizsgálni) Nyugdíjas egyéni vagy társas vállalkozó heti 36 óra munkaviszony mellett nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot Egészségügyi szolgáltatási járulék: 6 810 Ft Tanulószerződés esetén a ténylegesen kifizetett díjazás lesz a járulékalap és szocho alap is (hiányzás esetén ez eddig gond volt)

95 95 EVÁ-s szocho alapja Az eva alap 4 % a szocho alap, ha - Heti 36 munkaviszonya van, vagy - Közép vagy felső fokú oktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója - Társas vállalkozásban főállásúként fizet járulékot

96 96 Egyéb szocho változások – 1. Szabad vállalkozási zóna kedvezményében a lakóhelyre vonatkozó szabályok enyhültek Nettó bérmegtartó kedvezmény nincs tovább Tartósan álláskereső kedvezménye tovább folytatható munkáltató személyében bekövetkezett változás (átalakulás, felszámolás stb.) esetén; nem tartozik ide a az eset, amikor a munkavállaló elmegy egy másik munkáltatóhoz Tanulói, hallgató jogviszonynak fogalma és igazolása a szocho szempontjából: 466. § 9. pont; 464/D. § Munkaviszony fogalom szocho szempontjából

97 97 Egyéb szocho változások – 2. Tartósan álláskereső fogalma változik: 275 napból legalább 183 napot volt regisztrált munkanélküli Összes START kedvezmény 2014. január 1-től megszűnik

98 Környezetvédelmi termékdíj

99 99 Fogalmi változások- 1. Új termékdíj-köteles termék fogalma: Feldolgozás, megmunkálás következtében a termék - Vámtarifaszáma megváltozik ÉS - KT, vagy CsK kódjának első három számjegye megváltozik Csomagolás új fogalma: nem ismert a szándék, talán kisebb szélesítése a fogalomnak Belföldi forgalomba hozatal: bővül azzal az esettel, amikor egy belföldi gazdálkodó egy másiknak úgy ad el terméket, hogy azt külföldön adják fel, és belföldre érkezik a vevőhöz

100 100 Fogalmi változások- 2. Reklámhordozó papír fogalma bővül (reklámot tartalmazó kitétel marad): Nyomtatott képeslap, üdvözlő kártya (névjegykártya nem), naptár, üzleti reklámanyag, prospektus, katalógus, reklámposzter és hasonlók Saját célú felhasználás fogalma bővül: szolgáltatásba való felhasználás, másnak használatba átadás Külföldi csomagolás elbontása: -Végleges elválasztás esetén - Újrahasználható csomagolószer ha saját tulajdonban van, akkor nincs termékdíjfizetés

101 101 Nyilatkozattal mentes eladások Csak az őstermelő átalányos nyilatkozhat (a kisker átalányos nem) Új kategóriák: - nyilatkozik, hogy újrahasználható raklapot több mint 365 napig fog használni - csomagolóanyagot és segédanyagot más termék előállításához használ fel - termékdíjraktárba való beszállításról nyilatkozik

102 102 Nyilatkozat nélkül is mentes eladások Külföldi kivitel, nem gazdasági felhasználó, újrahasználható újbóli kivitele marad Bővül (2014. július 1-től): - Visszavezetett maradék, selejt felhasználása - Raklap felhasználása jogcímén keletkezne fizetés, de felveszi az újrahasználhatóak közé, és legalább 365 napig használja csomagolási célból - Belföldi eladás, de a vevőhöz (ez lehet csak reg. számos külföldi is) a termék nem kerül, hanem közvetlenül az eladó vagy megbízottja elfuvarozza külföldre

103 103 Termékdíj raktár – 1. Hatály: 2014. július 1-től indulhat Alapelv: halasztott fizetés, vagy az ideiglenes fizetés elkerülése a termék várható külföldi kivitele miatt Ipari változat: Belföldi ingatlan, ahol adóhatóság engedélyével termékdíj- köteles termék előállítására, feldolgozására, újbóli felhasználására irányuló tevékenység folytatható Kereskedelmi változat: Ugyanaz, mint az ipari, csak tárolási funkcióval Adóraktárakhoz hasonló elv: termékdíj fizetés nélküli (vagy visszatérített termékdíjjal érintett) termék kerül ki a raktárból belföldre, akkor az fizetési kötelezettséget eredményez

104 104 Termékdíj raktár – 2. Engedélyezés: - Egyéni vállalkozó, cég kérheti - 5 évre adható, utána hosszabbítható - Sok előéleti feltétel - Köztartozás-mentesség Adóraktárba való beszállítás mentessége megmarad Láncolatban történő visszaigénylés csak ipari termékdíj raktár esetén lehetséges Kereskedelmi termékdíj raktár esetén csak a mentesség működik

105 105 Egyéb változások Újrahasználható csomagolószerek bérbeadása esetén mentesítési szabály bevezetése Saját célú felhasználás időpontja külföldről behozott tárgyi eszköz esetén a polgárjogi teljesítéssel áll be a termékdíj-fizetési kötelezettség Készletre-vétel szabályának alkalmazását tárgyév január 31-ig kell bejelenteni Speciális visszaigénylési jogcím: növényvédőszer csomagolására tekintettel a hulladékhasznosítónak fizetett szolgáltatási díj erejéig a vevőként megfizetett díj Az átalány termékdíjas által megfizetett termékdíj a vevőjét nem jogosítja visszaigénylésre

106 Egyéb adók, és egyéb fontos változások

107 107 Távhő adó (Robin Hood adó) Bevezetésre kerül az adóelőleg intézménye - Havi vagy negyedéves gyakoriság - Bevallása a tao-hoz hasonló Marad a feltöltés, sőt külön be kell vallani a feltöltést is (a várható adó 90 %-át kell bevallani)

108 108 Egyéb adókat érintő kisebb változások NETA: szörp, üdítőital fogalma változik Közművezetékek adója: - hírközlési vezetékek átmeneti adótáblája változik (kedvezőbb lesz, adómentes rész is lesz, nem minősül de minimisnek a kedvezmény) - év közben megszűnő adóalany soron kívül vallja be a kötelezettséget

109 109 Küszöbön lévő változások 24/1995. PM rendelet helyett új szabályozás Új Ptk. miatt adótörvényi módosítások várhatóak (pl. cégjogi, nonprofit vonatkozások)

110 110 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Adóváltozások – 2014. 2013. évi CC. törvény (MK. 199. szám) S zabó Gábor Tájékoztatási Osztály NAV Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatóság."

Hasonló előadás


Google Hirdetések