Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pályázati lehetőségek vállalkozások számára Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával."— Előadás másolata:

1 Pályázati lehetőségek vállalkozások számára Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai •Gazdaságfejlesztés OP (GOP) •Közlekedés OP (KözOP) •Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) •Társadalmi infrastruktúra OP(TIOP) •Környezet és energia OP (KEOP) •Államreform OP (ÁROP) •Elektronikus közigazgatás OP (EKOP) •Közép-dunántúli OP (KDOP) A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

3 Gazdaságfejlesztési Operatív Program A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

4 4 A 2010-es pályázati fókuszok Munkahelyteremtés Húzóágazati preferenciák Ágazati konstrukciók Kiegyensúlyozott pályázati lehetőségek Pályázati fókuszok 2010-es változtatások • A munkahelyteremtés továbbra is fókuszban marad • Releváns pályázatok: GOP-213, GOP-132 • Az ágazati preferenciákat összhangban az NFGM húzóágazati stratégiákkal a jelenleginél erőteljesebben érvényesítjük • Releváns pályázatok: GOP-213, GOP-214, GOP-211/C • Környezeti célok előtérbe helyezése • Releváns pályázat: GOP-214 (hulladékgazdálkodás, környezetterhelés csökkentése ) • Egész évben elérhető források • A gazdasági körülményekhez igazodó pályázati feltétételek

5 Sorszám Konstrukció neve Kedvezmény ezettek köre Forrás (MrdFt) Tám. Min- max. összege (MFt) Tám. Min- max. mértéke (%) Támogatandó projektek száma Beadási határidő 2010 GOP 1.1.1 Piacorientált K+F Gazdasági társ. szövetkezet 10 25- 1000 90%1000-1300 2010.03.29.- 2010.12.31 GOP 1.3.1/A Vállalati innováció támogatása KKV-k, szöv., egyéni vállalkozó 315-50040%100-120 2010.05.31.- 2010.09.06. GOP 1.3.1/B Akkreditált klaszterek vállalati inn. Támogatása KKV-k, szöv., egyéni vállalkozó 1,515-50060%10-20 2010.06.21.- 2010.08.2. GOP 1.3.1/c Vállalati innováció támogatása (automat.) KKV-k, szöv., egyéni váll. 25-12090% Tervezés alatt 2010.III. negyedév A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

6 Sorszám Konstrukció neve Kedvezmény ezettek köre Forrás (MrdFt) Tám. Min- max. összege (MFt) Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó projektek száma Beadási határidő 2010 GOP 2.1.1/A Mikro-, kis vállalk. technológia fejlesztése mikro-, kis váll., szöv.,egyéni vállalkozó 101-20 30(nh)- 40(hh)% max 40% 1000-1300 2010.03.29.- 2010.12.31 GOP 2.1.1/B Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-k számára KKV-k, szöv., egyéni vállalkozó 1020-15030-40%100-150 2010.05.31.- 2010.09.06. GOP 2.1.1/C Hulladékhas znosítási célú technológia fejlesztés KKV-k, szöv., egyéni vállalkozó 6 150- 400 25-35%15-35 2010.06.21.- 2010.08.2. GOP 2.1.4/K Környezet- központú technológia fejlesztés KKV-k, szöv., egyéni váll. 25-12550%50-100 2010.03.01.- 2010.08.30. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

7 SorszámKonstrukció neve Kedvezménye zettek köre Forrás (Mrd Ft) Tám. Min- max. összege (MFt) Tám. minmax. mértéke (%) Támogatandó projektek száma Beadási határidő 2010 GOP 2.2.1 E-keresk., Vállalati folyamatmenedzs ment támogatása KKV, szöv. egyéni vállalkozó 4,451-10 40% (+10- 20%) (max 50%) 320-370 2009.08.31.- 2010.12.31 GOP 2.2.3 E-keresk., Vállalati folyamatmenedzs ment támogatása KKV-k, szöv., egyéni vállalkozó, gazd. kamara 3,465-25 40% (+10- 20%) (max 50%) 130-180 2009.08.31.- 2010.12.31 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

8 GOP-2009-1.1.1: Piacorientált K+F támogatása •Támogatás célja Vállalkozások kutatás-fejlesztési tevékenységének ösztönzése, melynek eredményeként bizonyításra kerüljön az ötlet műszaki-tudományos szempontból való működőképessége. •Támogatható tevékenységek  Alapkutatás  Alkalmazott kutatás  Kísérleti fejlesztés  A támogatás összege 25 és 1000 millió Ft közé esik.  A támogatás az összes elszámolható költség maximum 90 %-a lehet Pályázat beadása: 2010. július 15. – 2011. február 28.

9 GOP- 1.3.1/A és GOP-1.3.1/B Vállalati innováció támogatása Támogatás célja: Vállalkozások innovációs tevékenységeinek támogatása, amelyek új vagy jelentősen javított, korszerű, magas értéket képviselő, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák kidolgozását, piaci bevezetését vállalják. A pályázat keretében a termelés beindításához szükséges beruházás is támogatható. Pályázók köre: •Kettős könyvvitelt vezető, nem EVA-s gazdasági társaságok •B komponens esetében csak akkreditált klaszterek tagvállalkozásai Támogatható tevékenységek • K+F projekttámogatás • Munkaszerződés (megbízási szerződés) szerinti alapbér és járulékok • Harmadik féltől megrendelt K+F tevékenység díja • K+F tevékenységhez kapcsolódó anyagköltségek • Harmadik féltől vásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak, stb. Támogatás összege és intenzitása: •Max. 45 % (B komponensen: max. 60%) •15-500 m Ft (korábban 350 m Ft) Pályázat beadása: 2010. június 15- 2011. április 25.

10 Támogatás min-max összege: 1-20 M Ft Projekt-kiválasztási eljárás típusa: automatikus!!! Egyszerű, Internetről letölthető űrlap kitöltésével elérhető Döntés: beadás után 3-5 héttel 25% előleg automatikus a döntés után Támogatási Intenzitás: 30% (Ajkai kistérségben) A projekt megvalósítása a benyújtást követő napon a pályázó saját felelősségére megkezdhető Pályázók köre: •gazdasági társaságok (kivéve NP. gazdasági társaságok), •szövetkezetek, •egyéni vállalkozók GOP 2.1.1/A Mikro-, kisvállalkozások technológia fejlesztése A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

11 Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, •a saját tőkéje a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti éves beszámolója alapján negatív, vagy; •a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent; •nem rendelkezik legalább kettő lezárt,teljes üzleti évvel, •az egy foglalkoztatottra eső nettó árbevétele, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele a jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján nem érte el legalább a 4 millió forintot, A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

12 •A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az éves átlagos statisztikai létszámának átlagos értéke nem csökkenhet a bázislétszám alá. VAGY •a projekt befejezési évét közvetlenül követő 2 üzleti évben az átlagos éves nettó árbevétel nem csökken 5- 10%-ot meghaladó mértékben A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia: A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

13 A támogatható tevékenységek köre: 1.Eszközbeszerzés (új vagy 3 évnél nem régebbi) 2.Információs technológia-fejlesztés (hardver, szoftver) 3.Domain név regisztráció (max.20.000) 4. Honlap fejlesztés (max. 300.000 Ft) 5.Minőségbiztosítási rendszerek (elszámolható költségek 10%g, max. 2,5 M Ft) Az 1. és 2. pont külön-külön, még a 3-4-5 pontok csak az 1 vagy a 2 pont valamelyikével közösen támogatható! Pályázat beadása: 2009. március 29-től 2010. december 31-ig A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

14 GOP 2009 2.1.1/B - Komplex technológia fejlesztés •Támogatás összege 20 M Ft-tól 150 M Ft-ig •A támogatási intenzitás 30-40% attól függően, hogy milyen kistérségben, településen valósul meg a fejlesztés •Célcsoport: mikro-, kis- és középvállalkozások •Támogatható: eszközbeszerzés, ingatlan beruházás, ingatlan bérleti díj, informatikai fejlesztés, piacra jutás, HR-fejlesztés, tanácsadás, irányítási rendszerek bevezetése Pályázat beadása: 2010. május 31.–2010. szeptember 6. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

15 GOP 2009 2.1.4/K - Környezetközpontú technológiai fejlesztés •Támogatás összege 5 M Ft-tól 125 M Ft-ig •A támogatási intenzitás 50% - KKV; 30% - Nagyvállalat •Célcsoport: mikro-, kis-, közép és nagyvállalkozások •Támogatható: eszközbeszerzés, ingatlan beruházás, információs technológiai fejlesztés, piacra jutás, fenntarthatósági tematikájú képzéseken való részvétel, irányítási rendszerek bevezetése Előleg: támogatás 40%-a Pályázat beadása: 2010. március 1.–2010. augusztus 31.

16 VISSZATÉRÍTENDŐ FORRÁSOK

17 •Mikrohitel •Kis- és középvállalkozói hitel •Forgóeszköz hitel •Hitelek kizáró okai •Változások a hitelkonstrukciók tekintetében

18 Mikrohitel •Hitelfelvevők köre: mikro vállalkozások •Hitelcél: beruházás, tevékenységbővítés •Nem felhasználható: hitelkiváltás, ÁFA •Hitelösszeg:Beruházási hitel max. 10 M Ft Forgóeszközhitel: max. 6 M Ft •Futamidő:beruházási hitel, max. 10 év forgóeszközhitel, max. 3 év •Kamatplafon:max 0,3 * 3h BUBOR + 6%

19 Kis- és középvállalkozói hitel •Hitelfelvevők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások •Hitelcél: beruházás + forgóeszköz, kivéve KMR •Nem felhasználható: hitelkiváltás, ÁFA •Hitelösszeg:10-100 M Ft •Futamidő:max. 10 év •Kamatplafon:3h EURIBOR * 0,75 + 0,75% + max 5%

20 Forgóeszköz hitel •Hitelfelvevők köre: mikro-, kis- és középvállalkozások •Hitelcél: forgóeszközhitel tevékenységbővítéshez •Nem felhasználható: hitelkiváltás, ÁFA •Hitelösszeg:1-200 M Ft •Futamidő:1 év +1 nap, vagy 2 év •Kamatplafon:1h BUBOR * 0,5 + 1,25% + max 4%

21 Hitelek kizáró okai •De minimis szabályok szerint kizárt szektorok, tevékenységek, hitelcélok: - halászat, akvakultúra - elsődleges mezőgazdasági termelés - szénágazat - exporttevékenység - kereskedelmi fuvarozás esetében teherszállító járművek vásárlása - nehéz helyzetben lévő vállalkozások

22 Változások a hitelkonstrukciók tekintetében •Mikrohitel •Futamideje: 1 év  3 év •Kamatplafon újbóli bevezetése hitelintézeti közvetítőknél •Kis- és középvállalkozási hitel •Pályázati időszak meghosszabbítása: 2009. október  2013. dec. 31. •Eljárásrendi módosítások (pl. átfutási idő csökkentése)

23 Változások a hitelkonstrukciók tekintetében •Új Magyarország Forgóeszköz hitel –Program keretösszeg: 140 Mrd Ft  100 Mrd Ft –Igénybevételi időszak + 1 évvel meghosszabbítva (2010. dec. 31-ig) –Forgóeszköz hitelek futamideje: 1 év+1 nap  1 év+1 nap vagy 2 év –Hitelfelvevői kör bővítése: kereskedelmi vállalkozások

24 Közép-Dunántúli Operatív Program A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

25 •KDOP -2010-1.1.1.C Telephelyfejlesztés (KKV, 10-100 millió Ft, 50% támogatás) •KDOP -2010-1.1.1.D Ipartelepítés (KKV, 100- 1000 millió Ft, 40% támogatás) •KDOP-2010 -1.2.1.Regionális jelentőségű klaszterek támogatása (KKV, 10-100 millió Ft, 40-80% támogatás)

26 KDOP -2010-1.1.1.C Telephelyfejlesztés A támogatás célja a KKV-k működési helyszínéül szolgáló infrastruktúra fejlesztésével a vállalkozások üzleti környezetének, s ezáltal közvetve a régiók foglalkoztatási helyzetének a javítása. Forrás: 2,01 Mrd Ft Támogatás: min.10 M Ft - max.100 M Ft Támogatás intenzitás: 50% Előleg: max. 25% Pályázat benyújtására a legalább egy lezárt üzleti évvel, az utolsó lezárt évben minimum 1 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal rendelkező gazdasági társaságok, szövetkezetek, ill. egyéni vállalkozók jogosultak, amennyiben telephelyük a települési rendezési terv gazdasági besorolású területén van. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

27 Támogatás igényelhető: •új épület építése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása •meglévő épület átalakítása, bővítése, épületgépészeti beruházások Ezekhez kapcsoltan: •alapinfrastruktúra kiépítése, ahol ennek hiánya akadálya a vállalkozás továbbfejlődésének •eszközbeszerzés (maximum a teljes projekt 20%-a) •kármentesítés (maximum a teljes projekt 15%-a) Továbbá: •alapinfrastruktúra kiépítése, ha hatósági kötelezéssel rendelkezik Pályázat beadása: 2010. június 7.- 2010. július 30. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

28 A támogatás célja a régióban működő, illetve letelepülni kívánó elsősorban gyártó, valamint szolgáltató gazdasági társaságok jelentős foglalkoztatási hatással járó fejlesztései infrastrukturális elemeinek támogatása. Forrás: 1,01 Mrd Ft Támogatás: min.100 M Ft - max.1000 M Ft Támogatás intenzitás: 40% Előleg: max. 25% A pályázati kiírásra iparági megkötés nélkül bármilyen vállalkozás pályázhat, kivéve az olyan vállalkozásokat, akik, vagy amelyek a jóváhagyott, utolsó éves (teljes üzleti év) beszámoló alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenység. KDOP -2010-1.1.1.D Ipartelepítés

29 Támogatás igényelhető: •új épület építése, a szükséges épületgépészeti beruházások végrehajtása •meglévő épület átalakítása, bővítése, épületgépészeti beruházások Önállóan nem támogatható tevékenységek: •Alapinfrastruktúra kiépítése •Előkészítés költségei •Kármentesítés •Kapcsolódó szolgáltatások Specifikumok: •Konstrukcióban elvárt minimális teremetett új munkahelyek száma 20 fő •Települési önkormányzat bevonása kötelező Pályázat beadása: 2010. május 31.- 2010. december 31.

30 KDOP-2010 -1.2.1.Regionális jelentőségű klaszterek támogatása A támogatás célja: előmozdítsa a vállalkozások, oktatási és K+F intézmények, valamint helyi gazdasági szereplők közötti, iparági klaszter formában megvalósuló együttműködést. Forrás: 0,5 Mrd Ft (7 induló, 5 fejlődő) Támogatás:10-30 millió Ft induló klaszter, 10-100 millió Ft fejlődő klaszter esetén Támogatás intenzitás: projektelemtől függően 40-80% Előleg: max. 25% Pályázók köre: klaszter menedzsment feladatot ellátó szervezetként gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, kutató- és oktatóintézetek, kamarák A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

31 Önállóan támogatható tevékenységek A.A klasztermenedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek •Adminisztráció, kapcsolattartás, •új tagok felkutatása; •jó megoldások feltárása és adaptálása, •üzletember találkozók szervezése; •Projektgenerálás, •közös projektek előkészítése és továbbfejlesztése; •Előadások, kiállítások, konferenciák szervezése, B. A klaszter közös beruházása •eszközbeszerzés, valamint az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések; •technológiai fejlesztés infrastrukturális fejlesztése)–csak fejlődő klaszterek esetén Pályázat beadása: 2010. május 7.- 2010. szeptember 30. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

32 Társadalmi Megújulás Operatív Program A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

33 A pályázat célja:a hátrányos helyzetű emberek önfoglalkoztatóvá válásának elősegítése, munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak munkalehetőségének megteremtése, foglalkoztatás biztosítása, foglalkoztatási ráta növelése. Forrás: 1,955 Mrd Ft. Támogatás: min.20 M Ft - max.50 M Ft Támogatás intenzitás: 100% Pályázók köre: szociális szövetkezetek (KSH 129 – kivéve iskolaszövetkezetek), magyarországi, vagy EGT (Európai Gazdasági Térség) székhellyel és magyarországi telephellyel rendelkezik Pályázatok benyújtása: 2010.jún.14-től 2010. dec.20-ig (folyamatos elbírálás) A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-2.4.3.B-2-10/2 Atipikus foglalkoztatási formák támogatása” című pályázat bemutatása

34 •Együttműködés az OFA Hálózat KoopeRáció Kiemelt Projekttel. •Foglalkoztatott hátrányos helyzetűek képzése és továbbképzése. •Üzleti terv készítése és karbantartása. •Szükségletfelmérés elkészítése. •Célcsoport foglalkoztatása (minimum 4 fő a 7 fő szociális szövetkezeti tagon felül) 10-15 hónapig. •Továbbfoglalkoztatás, a bértámogatás idejének 25%-a (pl. 10 havi bértámogatás után 2,5 havi továbbfoglalkoztatás kötelező önerőből) •Egy tevékenység üzletszerű működtetése. •A pályázónak 10-15 hónap áll rendelkezésére a projekt megvalósítására •A munkabér támogatásban részesülők 75%-a a projekt végéig szövetkezeti tag lesz. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg. TÁMOP-2.4.3.B-2-10/2-Pályázati feltételek

35 Környezet és Energia Operatív Program A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

36 4. prioritás: Megújuló energiaforrások hasznosítása 4.2. Helyi hő- es hűtési energiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokból (KKV, 1-1000 millió Ft, 10-80% támogatás) 4.4. Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, valamint biometán termelés (vállalkozások, 10-1000 millió Ft, 10-50% támogatás) 5. prioritás: Hatékony energiafelhasználás 5.3. Épületenergetikai fejlesztések (KKV-k, 1-500 millió Ft, 10-70% támogatás) A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

37 KEOP-2009-4.2.0.A – Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokka l Konstrukció célja: A kisebb bekerülési költségű, műszaki szempontból jól tipizálható megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (napkollektorok, biomassza kazánok, hőszivattyúk) gyors lefutású, automatizált elbírálási rendszeren keresztül történő támogatása. Konstrukció keretösszege : 6 Mrd Ft (2009-2010-re) Kedvezményezettek: vállalkozások, költségvetési szervek, non-profit szerv. Támogatás : min.1 M Ft- max.50 M Ft, Támogatási intenzitás: 50% Támogatható tevékenységek: •Fűtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból •Használati melegvíz-igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból •Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hőigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból Pályázat beadása: 2009.augusztus 19-től folyamatosan A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

38 KEOP-2009-5.3.0.A,B– Épületenergetikai fejlesztések Konstrukció célja: épületek energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozására irányuló beruházásainak támogatása (KEOP-2009-5.3.0/A), valamint megújuló energiafelhasználással történő kombinálása (KEOP-2009- 5.3.0/B) Kedvezményezettek: vállalkozások, költségvetési szervek, non-profit szerv. Támogatás : min.1 M Ft- max.500 M Ft, Támogatási intenzitás: 30-75% Támogatható tevékenységek: 1. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése (Utólagos külső hőszigetelés, külső nyílászáró csere, Hővisszanyerő szellőzés létesítése) 2. Fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszerek korszerűsítése 3. Világítási rendszerek korszerűsítése + Előbbiek kombinálása KOMPLEX beruházások (1+2 együtt) B: megújuló energiaforrások alkalmazása Pályázat beadása: felfüggesztve!!!!!!! A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

39 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Deák Anita kistérségi koordinátor Tel: 30/668-8056 E-mail: anita.deak@umpont.hu@umpont.hu Web: www.nfu.hu A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.


Letölteni ppt "Pályázati lehetőségek vállalkozások számára Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával."

Hasonló előadás


Google Hirdetések