Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt."— Előadás másolata:

1 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.
Az RFH csoport tagja 2009.

2 A múlt Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Zrt. (Szeged) Dél-Alföldi
(Békéscsaba) ÖSSZEOLVADÁS Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. (Szeged)

3 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.
Alapítás: 1995 Jegyzett tőke: e Ft A Társaság tulajdonosai: Regionális Fejlesztési Holding Zrt. (83,7 %) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (11,8 %) további 34 a Dél-alföldi régió területén működő önkormányzat, önkormányzati társulás, illetve további természetes és jogi személyek Vezérigazgató: Kovács Zoltán

4 Céljaink Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyei régió és kistérségek gazdasági fejlődése, a regionális struktúra megerősítése A rendelkezésre álló pénzügyi források hatékony felhasználása A Dél-Alföldi régió területén működő kis- és középvállalkozások piacra jutásának és fejlődésének elősegítése

5 Eszközeink Jelenlegi 1.296.165 e Ft törzstőke
Széles körű helyi és regionális kapcsolatrendszer, kapcsolati tőke Adekvát humán erőforrás állomány Kiterjedt leányvállalat struktúra a teljes finanszírozási paletta lefedésére

6 Leányvállalataink Dutireg Terület és Gazdaságfejlesztési Szolgáltató Kht. GIK Genomikai Innovációs Központ Kft. Alföld-Faktoring Zrt. Alföld-Projekt Kft. Alföld-Ingatlan Kft.

7 Kitekintés a pénzügyi piacra
…avagy a válság „jó”! NEKÜNK…! a pénzintézetek forrás állománya visszaesett hitelkockázatok és árazás magasabb lett biztosíték rendszer szigorúbbá vált nincs akvizíciós kényszer

8 A tőkebefektetés ellen (eddig…)
Magas kockázati felár Jogi szabályozás hiányosságai Erős pénzintézeti kínálat Ágazat érzékenység

9 A tőkebefektetés mellett (ezután)
VAN! Kockázati felár kiegyenlítődött Kisebbségi jogok magasabb garanciái A finanszírozás teljes vertikumának kezelése „Lehajolni a kis projektekért” Ágazat közömbösség

10 GIK 2005 Genomikai Innovációs Központ Kft.
Alapítás: 2005 Jegyzett tőke: 95 millió Ft A Társaság tulajdonosai: Dél-Alföldi Reg. Fejl. Zrt (85 %) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (5 %) Magyar Tudományos Akadémia (5 %) Szegedi Tudományegyetem (5 %) Ügyvezető: Dr. Király Tünde Célja a biotechnológia területén működő, a Dél-alföldi régióban egyedülálló innovációs központ létrehozása, amely alkalmas a tudásintenzív biotechnológiai kis- és középvállalkozások inkubálására.

11 A DUTIREG Kht. tevékenységei
Pályázatírás Képzések szervezése, lebonyolítása Szakmai oktatási tananyagok fejlesztése, a tananyagok folyamatos aktualizálása K+F tevékenységek generálása A társadalomtudomány területén kutatások, tanulmányok megvalósítása Forráskoordinációs tanácsadás

12 Alföld Projekt Kft. Alapítás: 1997 Jegyzett tőke: 5 millió Ft
A Társaság tulajdonosai: Dél-Alföldi Reg. Fejl. Zrt (98 %) Alföld Faktoring Zrt (2 %) Ügyvezető: Miklós Attila Zsolt A cég tevékenységei: számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői,- ingatlanügynöki tevékenységek

13 Alföld-Ingatlan Kft. Alapítás: 1998 Jegyzett tőke: 100 millió Ft
A Társaság tulajdonosa: Dél-Alföldi Reg. Fejl. Zrt (100 %) Ügyvezető: Rucz László A cég tevékenységei: ingatlan közvetítés, hitel-ügyintézés, tervezés, kivitelezés

14 Alföld-Faktoring Zrt. Alapítás: 1999 Jegyzett tőke: 50 millió Ft
A Társaság tulajdonosa: Dél-Alföldi Reg. Fejl. Zrt (100 %) Képviseletre jogosult munkavállaló: Tóth Zoltán A cég tevékenységei: pénzügyi lízing, egyéb hitelnyújtás

15 Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt
Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt. a következő szolgáltatásokat nyújtja a projektekhez

16 Célunk Szoros kapcsolat és együttműködés kialakítása a Dél-alföldi régió 14 LEADER Helyi Akciócsoport munkaszervezetével

17 Pénzügyi szolgáltatás Tőkebefektetés
Befektetés célja: A Dél-alföldi régióban működő, dinamikusan fejlődő kis- és középvállalkozások tőkeforrással való ellátása, és ezzel újabb növekedési pályára állítása A tőkebefektetésünk előnye: kisebbségi tulajdont szerzünk A részesedést nem értékesítjük egy harmadik fél felé A vállalat kedvező ütemezésben visszavásárolhatja az adott tulajdonosi részarányt. A tőkebefektetés visszavásárlási kondíciója lényeges eltérést nem jelent a jelenlegi banki finanszírozási költségektől.

18 A tőkebefektetések jellemzői I.
A Társaság tulajdonostárssá válik egy kft.-ben vagy rt.-ben Egy előre meghatározott időn belül (általában 3-5 év) a tulajdonostársak visszavásárolják a Dél-Alföldi Zrt. üzletrészét Összege jellemzően 3-50 millió Ft, ami kivételes esetekben ettől magasabb is lehet Az időtartam maximum 5 év (minimum nincsen kikötve), de lejárat előtt bármikor visszavásárolható

19 A tőkebefektetések jellemzői II.
A tulajdonosi részarány megállapítása- a kölcsönös előnyök figyelembevétele mellett- a befektetési szabályzatunk és szakmai tapasztalatunk alapján.

20 A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A befektetéshez fedezet szükséges Olyan üzleti tervvel kell rendelkezni, amely meggyőzi a Társaságot arról, hogy a vállalkozás a jövőben képes lesz az eredményes üzleti tevékenységre és a befektetés visszafizetésére

21 Elvárt hozam Társaságunk a befektetése után olyan hozamot kér, amely megfelel a bankok által adott kölcsönök átlagos hozamának. A hozam 3 részből tevődhet össze: Az üzletrész értékének növekedése Osztalék Tagi kölcsön (ha van) kamata

22 Jelenlegi befektetéseink I.
Társaság neve Jegyzett tőke (e Ft) Része-sedés* Tulajdoni arány DUTIREG Kht. 23.000 21.550 100,00 % GIK 2005 Kft. 95.000 94.500 99,47 % Alföld-Faktoring Zrt. 50.000 Alföld Projekt Kft. 5.000 4.900 98,00 % Alföld-Ingatlan Kft. *bekerülési érték alapján

23 Jelenlegi befektetéseink II.
Társaság neve Jegyzett tőke (e Ft) Része-sedés* Tulajdoni arány BIOPOLISZ Kft. 35.000 21.500 61,43 % Biofotonika 5.900 2.900 49,15 % Meta-Forgács Kft. 74.500 30.000 40,27 % Homokháti Kistérségek Kht. 3.000 360 12,00 % Tisza Cipő Zrt. 49.601 1.000 0 % *bekerülési érték alapján

24 Pénzügyi szolgáltatásaink 1. Projekt előfinanszírozás
Leader akciócsoporthoz beérkezett, és nyertes pályázatokban az önrész finanszírozása, illetve a pályázat előfinanszírozását. A DRF ZRt. a fő tulajdonosa (100%) az Alföld-Faktoring Zrt.-nek: pénzügyi lízing, egyéb hitelnyújtás egyéb pénzügyi közvetítés pályázatok előfinanszírozása minden jogi személyiséggel rendelkező vállalkozás igénybe veheti Az általunk kínált szolgáltatást általános piaci feltételek mellett nyújtjuk, amelyet nagyfokú rugalmasság és ügyfél centrikusság jellemez.

25 Pénzügyi szolgáltatásaink 2
Pénzügyi szolgáltatásaink 2. Kedvező kamatozású beruházási hitelek nyújtása A DRF ZRt. ügynökként közreműködik a mikro és kisvállalkozói hitelkihelyezésben az MFB ZRt.-vel. kötött megbízási szerződés alapján. Refinanszírozási hitel Ennek keretében 1-50 millió Ft közötti összegben kedvező kondíciókat biztosítunk a mikro és kisvállalkozások számára.

26 A hitelprogram Kedvezményes forrást biztosít a belföldinek minősülő mikro- és kisvállalkozások számára Hitelfelvevők köre: vállalkozások a foglalkoztatottak létszáma 50 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg

27 A hitel felhasználása A vállalkozási tevékenység végzésére szolgáló ingatlan beruházáshoz (vásárlás, építés, átalakítás) A vállalkozási tevékenység végzéséhez szükséges használt és új gépek, berendezések, felszerelések, járművek beszerzéséhez Tárgyi eszköz beszerzéséhez, annak működtetéséhez kapcsolódó szoftver vásárlásához

28 A Kisvállalkozói Hitelprogram főbb jellemzői I.
Induló vállalkozások is igényelhetik A saját erő mértéke a beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-a. A saját erő saját forrásból és vissza nem térítendő állami vagy más közösségi támogatásból állhat Ingatlan építés, vásárlás, átalakítás hitelcél esetén legfeljebb a hitelkérelem benyújtását megelőző 6 hónapon belül keletkezett számlák vagy annak megfelelő számviteli bizonylatok számolhatók el saját erőként A biztosítékok fedezeti értéke - az adósminősítés függvényében - legalább a hitelösszeg és 1 éves kamatának a 100%-a kell, hogy legyen

29 A Kisvállalkozói Hitelprogram főbb jellemzői II.
Biztosítékként ingatlan és ingó jelzálogjog, készpénzóvadék, a többségi tulajdonos készfizető kezességvállalása és a Hitelgarancia Zrt vagy az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány kezességvállalása fogadható el A Hitelgarancia Zrt. vagy az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 80%-os mértékű készfizető kezességvállalása szükséges a kölcsönösszegre és annak egyéves kamatára. A készfizető kezességvállalási díjat az MFB Zrt. az ügyféltől átvállalja

30 A hitel egyéb feltételei I.
Hitelösszeg: 1-50 millió forint Saját erő: a beruházás nettó bekerülési értékének legalább 15%-a Kamat: 3 havi EURIBOR + 4%/év Lejárat: legfeljebb 15 év,maximum 2 év türelmi idővel, maximum 2 év rendelkezésre tartási idővel Folyósítási jutalék: egyszeri 1%, amely az első folyósításkor kerül felszámításra

31 A hitel egyéb feltételei II.
Projektvizsgálati díj: egyszeri díjként kerül felszámításra: 25 ezer Ft+a hitelösszeg 0,1 %-a Rendelkezésre tartási díj: 0,25% év Módosítási díj: Mértéke a fennálló hitelösszeg 0,1 %-a, de legalább 10 ezer Ft Kezességvállalási díj: az ügyfél helyett az MFB Zrt. fizeti meg a Hitelgarancia Zrt. és az Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány részére.

32 A hitelkérelem benyújtása
A hitelkérelmeket közvetlenül az értékesítésben részt vevő ügynökhöz kell benyújtani. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 6722 Szeged, Boldogasszony sgt. 21. Tel./fax.: 62/

33 Egyéb szolgáltatásaink
A Leader akciócsoport munkaszervezetének működési költségeinek előfinanszírozása Projekt menedzsment tevékenységek ellátása: Tanácsadói tevékenység, ügyviteli szolgáltatások ellátása Projekt generálás pénzügyi elszámolások elkészítése, monitoring feladatok elvégzése

34 1. Tanácsadói tevékenység
Üzletviteli, gazdasági, pénzügyi tanácsadás  „üzleti angyal” Üzleti terv, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése Tanácsadás a projektek menedzselésére, műszaki megvalósítására, pénzügyi elszámolások és pénzügyi zárások elkészítésére

35 2. Projektgeneráló tevékenységeink:
Pályázatkészítés mind a vállalkozói szféra, mind a non-profit szektor számára Projektmenedzsment feladatok ellátása: nyertes pályázatok szakszerű lebonyolítása, elszámolása Komplex szolgáltatásnyújtás: a pályázatfigyeléstől kezdve a projekt előkészítésen és a projektgeneráláson keresztül a pályázatírásig, a pályázat megvalósításáig

36 Köszönöm a figyelmet. Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt
Köszönöm a figyelmet! Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési ZRt Szeged, Boldogasszony sgt Kapcsolattartó: F. Kiss Ágnes Tel:62/ Mobil:


Letölteni ppt "Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt."

Hasonló előadás


Google Hirdetések