Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Projekttervezés és EU pályázatok készítése Bevezetés a projektek „világába”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Projekttervezés és EU pályázatok készítése Bevezetés a projektek „világába”"— Előadás másolata:

1 Projekttervezés és EU pályázatok készítése Bevezetés a projektek „világába”

2 Pályázatok pénzügyi tipusai Vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázatok zE forma lényege, hogy a pályázat kiírója visszkereset nélküli hitelt bocsát a nyertes pályázó rendelkezésére a projekt megvalósításának támogatására, azaz olyan forrást, mellyel szemben nem áll fenn kötelezettség, azt nem terheli visszafizetési kötelezettség. Visszatérítendő támogatást nyújtó pályázatok zE forma esetében a nyújtott támogatást visszafizetési kötelezettség terheli. Mindez olyan kedvezményes kamatozású hitelt jelent, melyet a kiírás adta keretek, illetve az elfogadott pályázat tartalmazta módon kell visszafizetni. Kamattámogatást nyújtó pályázatok zE forma rendkívüli hasonlóságot mutat a visszatérítendő támogatással, hiszen ezen pályázatok végeredménye is egy kedvező kamatozású hitel lesz. Ebben az esetben azonban a kiíró nem finanszíroz tőkerészt, hanem a kedvező elbírálású projekt érdekében, pénzintézettől felvett hitel kamatának részbeli, vagy egészbeli finanszírozását vállalja a kiíró magára. A fentiek kombinációját nyújtó pályázatok zA pályázatok egy markáns köre esetében a fentiek kombinációjával találkozhatunk, mindegyik lehetőségre kidolgozott feltételrendszerrel, sőt ezen pályázatok lehetővé teszik az egyes támogatási formák kombinálását is.

3 I. Közös fogalomkészlet > Új „embertípus” > Projekt > Pályázat > Tender > Projekt dokumentáció > Pályázati felhívás > Pályázati útmutató > Mellékletek > Pályázati formanyomtatvány

4 Új „embertípus” születik > „ HOMO PETITOR” = Pályázó ember > kérdez > informálódik > konzultációkra jár > ismeri a forrásokat Mennyit kapokMit tehetek

5 Projekt > Projekt: > egyszeri > komplex > fix kezdési és befejezési időpont által határolt feladat > erőforrások korlátozottak > előre meghatározott cél érdekében történik

6 Pályázat > Pályázat: > ötletünket pályázat keretében fogadtatjuk el > kivitelezésre támogatást nyerünk > illeszkedjen bele programunkba

7 Tender > Kiíró rögzíti a célt és annak eszközét ( projektet ) is > Fő hangsúly: biztos és ideális megvalósíthatóságon van > Szereplők: ajánlatkérő, ajánlattevő > Mi „beszállítóként” jelentkezhetünk

8 Projektdokumentáció I. Pályázati felhívás II. Pályázati útmutató III. Mellékletek

9 1. Pályázati felhívás A nyilvánosság tájékoztatása a pályázati lehetőségről 1. A pályázati felhívás hivatkozási száma és címe 2. A program pénzügyi forrásai 3. Tevékenységtípusok, projektidőtartam 4. Rendelkezésre álló összeg 5. Támogatási összeghatárok 6. Várt eredmények 7. Támogatható pályázók köre 8. Eredményhirdetés várható időpontja 9. Pályázati formanyomtatvány 10. Benyújtási határidő 11. Elérhetőségek

10 Van-e projekt bázis? zSzükséglet felismerése –„adott egy probléma, valamit tennünk kellene” zProjekt ötlet, elképzelés, csíra –„mi lenne, ha ezt csinálnánk” zProjekt javaslat –„vannak céljaink, és tudjuk, hogyan érjük el azokat” zKidolgozott projekt –„az ördög a részletekben rejlik” zKidolgozott pályázat –„erre talán már pénzt is adnak”

11 A „jó” projekt ismérvei zreleváns zvalós igényre alapul zcél-orientált za kiírásnak megfelel zmegvalósítható zjól átgondolt, következetes zeredményei mérhetők zreális költségvetés zvilágos munkamegosztás zelőzetesen felmért kockázatok zfenntartható za célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is biztosíthatók

12 2. Pályázati útmutató – a. Minden, amit tudni kell a pályázatról Tartalomjegyzék 1.1. HÁTTÉR 1.2. A PROGRAM CÉLKITŰZÉSEI 1.3. A PÁLYÁZAT KERETÉBEN ODAÍTÉLHETŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 2.1. A TÁMOGATÁS ODAÍTÉLÉSÉNEK FELTÉTELEI 2.1.1 Kik lehetnek a pályázók? 2.1.2 Kik lehetnek a társult partnerek? 2.1.3 Milyen projektjavaslatok támogathatóak? 2.1.4 Milyen költségek számolhatóak el?

13 2. Pályázati útmutató – b. Minden, amit tudni kell a pályázatról Tartalomjegyzék 2.2A PÁLYÁZATOK ELKÉSZÍTÉSÉVEL ÉS BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 2.2.1 Pályázati formanyomtatvány, a csatolandó mellékletek és egyéb dokumentumok 2.2.2 A pályázatok benyújtásával kapcsolatos tudnivalók 2.2.3 A pályázatok benyújtásának határideje 2.2.4. Egyéb tudnivalók 2.2.5 Átvételi elismervény

14 2. Pályázati útmutató – c. Minden, amit tudni kell a pályázatról Tartalomjegyzék 2.3A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA ÉS A TÁMOGATANDÓ PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA 2.4A PÁLYÁZÓK ÉRTESÍTÉSE A TÁMOGATÁSOK ODAÍTÉLÉSÉRŐL 2.5A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜLŐ PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 3. MELLÉKLETEK

15 Mellékletek Benyújtandó dokumentumok A) Pályázati formanyomtatvány B) Költségvetés, igényelt támogatás, kitöltési útmutató, C) Költségvetés indoklása D) Logikai kerettábla E) Szabványos szerződés feltételei és mellékletek (Beszerzési szabályok, Fizetési kérelem, Pénzügyi azonosító) F) Együttműködési megállapodás G) IKT eszközlista és laborkonfiguráció H) Önéletrajz minta és szakmai kompetenciatáblázat I) Összefoglaló angol nyelven J) Nyilatkozat ÁFA-visszatérítési jogosultságról, Adatlap támogatási döntésről

16 Pályázati formanyomtatvány A formanyomtatvány szerkezete: > A projekt > A pályázó > A pályázó partnerei > A pályázó nyilatkozatai A projektterv leírása

17 Pályázati formanyomtatvány I. A PROJEKT 1. A projekt leírása 1.1A projekt címe 1.2A projekt megvalósításának helyszíne 1.3Az igényelt támogatás összege 1.4A projekt rövid összefoglalása 1.5Célkitűzések 1.6Indoklás 1.7A tevékenységek részletes ismertetése 1.8 Módszertan 1.9A végrehajtandó tevékenységek felsorolása és időbeli ütemezése 2. Várható eredmények 2.1A projekt célcsoportjára gyakorolt várható hatás 2.2 A projekt várható közvetlen eredményei 2.3Multiplikátor-hatás 2.4Fenntarthatóság 3. A projekt költségvetése 4. A finanszírozás várható forrásai

18 Pályázati formanyomtatvány II. A PÁLYÁZÓ 1.A pályázó adatai 2.Banki adatok 3. A pályázó bemutatása 3.1.Mikor alakult meg a szervezet és mikor kezdte meg működését? 3.2. A szervezet fő célkitűzései, tevékenységei és eddigi eredményei 3.3. A szervezet vezetőinek (vezetői testületének) a felsorolása 4. Projektek vezetésére és megvalósítására való képesség 4.1. Hasonló projektekben szerzett tapasztalatok 4.2. Források 5. Európai Uniós intézményekhez, illetve más kormányzati vagy állami pénzalapokhoz benyújtott egyéb pályázatok

19 Pályázati formanyomtatvány 1. A partnerek bemutatása 2. Együttműködési nyilatkozat III. A PÁLYÁZÓ PARTNEREI

20 Pályázati formanyomtatvány IV-V. NYILATKOZATOK ÉS MELLÉKLETEK I V-V.A PÁLYÁZÓ NYILATKOZATAI •ELLENÖRZŐ LISTA : •Pályázati formanyomtatvány •Csatolandó mellékletek •Csatolandó egyéb dokumentumok

21 Összefoglalás > Projekt, pályázat, tender > Pályázati dokumentáció > Pályázati formanyomtatvány elemei

22 Projektmenedzsment fázisai: > Előkészítés- Javaslat kidolgozása > Tervezés-Projekt környezet meghatározása > Megvalósítás- Projekt irányítás, ellenőrzés > Zárás-Projekt értékelése

23 Projekttervezés eszközei > Logikai keretmátrix* > Gantt diagramm > Hálóterv (CPM/PERT) > Döntési fa > Egyéb

24 Leggyakoribb - logframe A logikai keretmódszer (LOGical FRAMEwork Approach, LFA, logframe) garantálja: > - a valós problémákra épülést > - a célok strukturáltságát > - a mérhetőséget > - a kockázatok bemérését > - a projektterv következetességét

25 A logframe módszer segít… > …tisztázni a projekt célját és létjogosultságát; > …világosan meghatározni a projekt elemeit; > …az előkészítés korai szakaszában elemezni a projekt környezetét; > ….meghatározni, hogyan mérhető a projekt előrehaladása, sikere vagy kudarca.

26 A módszer végeredménye: a logikai keretmátrix

27 Logikai keretmátrix sablon

28 A logikai keretmátrix Mezőgazdasághoz kapcsolódó új munkahelyek létrehozása

29 SMART - elv Specific: egyedi, specifikus Measurable: mérhető Achievable: a projekt rendelkezésére álló eszközrendszerrel elérhető Realistic: reális, valósághű Time-based: a projekt élettartamához is alkalmazkodnia kell.

30 PÉLDA INDIKÁTOROKRA KKV-K TÁMOGATÁSÁNÁL Indikátor BemenetA KKV-k támogatására fordított összeg (Ft) KimenetA támogatást elnyert KKV-k száma EredményA támogatott KKV-k bevételének növekedése (%) KihatásA támogatott KKV-kban az új munkahelyek száma

31 PÉLDA INDIKÁTOROKRA EGY ÚTÉPÍTÉSI PROJEKTNÉL LeírásIndikátor KimenetÚtépítésMegvalósítás:  pénzügyi: tényleges költség(Ft)  fizikai: megépített út (km)

32 PÉLDA INDIKÁTOROKRA EGY ÚTÉPÍTÉSI PROJEKTNÉL LeírásIndikátor EredményUtazási idő csökkenésIdőcsökkenés (perc, %) Utazási költség csökkenésKöltségcsökkenés (Ft, %) Nagyobb biztonságBalesetek száma (fő/év) Nagyobb személy- és Utasforgalom áruforgalom (utaskm/év) Áruforgalom (tkm/év)

33 PÉLDA INDIKÁTOROKRA EGY ÚTÉPÍTÉSI PROJEKTNÉL LeírásIndikátor KihatásNagyobb társadalmi-Az érintett terület gazdasági aktivitásvállalkozási bevételeinek növekedése (%). Foglalkoztatottság növekedése (fő/év).

34 Milyen lehetőségeink vannak? •Több lehetőség van: pályázó/ partner/ beszállító? • Pályázóként saját fejlesztésre pénzt szerezni ( vállalkozásfejlesztés) • Partnerként részt venni • Tendereken beszállítóként szerepelni •Más számára pályázatokat írni •Pályázási folyamat valamely feladatába bekapcsolódni ( pl.. beszámolók, tanácsadás )

35 Saját fejlesztésre pénzt szerezni > Hogyan? > Pályázatok útján > Mi a teendő? > EU és hazai források feltérképezése > Ismerkedés az EU irányelvekkel, közösségi politikákkal > Elérhető programok megismerése > NFT részletes tanulmányozása > Kapcsolatépítés > Ötletek gyűjtése-projektek készítése

36 EU és hazai források feltérképezése > Rendszer a rendezetlenségben: > EU Közösségi Programok ( B) > Strukturális és kohéziós alapok ( H) > Közösségi Kezdeményezések (B) > Hazai és EU-s KKV specifikus programok(H)

37 Mi a Közösségi Program? „Az Európai Bizottság által elfogadott integrált intézkedések sorozatát értjük, melynek célja, a tagállamok közötti együttműködés erősítése, a Közösségi politikához kapcsolódó területeken, ált. 4- 6 év alatt. A Közösségi Programok finanszírozása a Közösség általános költségvetéséből történik.”

38 Közösségi Programok céljai > KÖZÖSSÉGI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA > EU KÖZVETLEN KASSZÁBÓL > NINCS NEMZETI KVÓTA/Mo. nettó befizető!!!! > KÖZVETLEN (BRÜSSZELI)ELBÍRÁLÁS > NEM KELL LOBBIZNI, > ALULRÓL JÖVŐ KEZDEMÉNYEZÉSEK

39 Miért jók a Közösségi Programok? > Egyszerű pályázás > Szinte minden témában > Kis projektek is könnyen nyernek > Objektív elbírálás/ de tényleg!!!!!!!! > Project „recycling” > Könnyebb partnereket szerezni

40 EU Közösségi Programok Szinte minden témában > LIFE III. > 6TH FP > LEONARDO > SOCRATES II. > YOUTH > CULTURE 2000 > SAVE ÉS ALTENER > COMBATING DISCRIMINATION > GENDER EQUALITY > COMBATING SOCIAL EXCLUSION > E-CONTENT > PUBLIC HEALTH > CUSTOMS

41 Strukturális Alapok és Kohéziós Alap > Előcsatlakozási alapok > PHARE (lezárult) > SAPARD > ISPA > Strukturális Alapok > Kohéziós Alap

42 Strukturális alapok- NFT NFT > Gazdasági Versenyképesség > Operatív Program > Számos lehetőség a hazai KKV szektor számára: > feldolgozóiparban tevékenykedő vállalkozások modernizációja > ISO és HACCP minősítések megszerzése > tanácsadói szolgáltatások igénybevétele > beszállítói tevékenységek elősegítése > foglakoztatás növelése, munkahelyteremtés

43 Közösségi Kezdeményezések > Strukturális Alapok költségvetéséből finanszírozzák > Intézkedések, amelyek konkrét problémákra keresnek közös megoldást > Strukturális Alapokra elkülönített összegek 5,35%-a > 4 program: Interreg, Urban, LEADER+, EQUAL

44 Hazai és EU-s KKV specifikus programok > Hazai lehetőségek > Széchenyi Vállalkozásfejlesztési program > SMART > Egyéb > EU-s lehetőségek > CREA > I-TECH > EURO-TECH Capital > Európai Indulási Alap > Várható: garanciaalap, törzstőke juttatási akciók

45 Közös fogalomkészlet > Formai szempontok: > pályázók köre > kizáró okok > határidő > példányszám > formátum > „ pályázatomra > nem vonatkozik” > cégszerű aláírás > mellékletek > Tartalmi szempontok > részletesség > szempontrendszer > súlyozási elv > minimális pontszám Befogadás!! Jogosultság vizsgálata Beérkezés

46 Hogyan kezdjünk hozzá? > Megtaláltuk a pályázati felhívást > Töltsük le az összes dokumentumot > Tüzetesen olvassuk el a pályázati útmutatót! > különös tekintettel a „pályázók köre” és a „kizáró okok” részre- felesleges munka Igen, alkalmasak vagyunk

47 Hogyan folytassuk? > Speciális feltételek áttanulmányozása > Saját forrás igény > Biztosíték > Szükséges mellékletek STOP! Ha meggyőződtünk alkalmasságunkról és már ismerjük a pályázat feltételeit: DÖNTÉS Igen, akarunk pályázni...

48 Pályázati Formanyomtatvány kitöltése > Pályázó bemutatása > Személyi háttér > Szakmai felkészültség > Projekt címe > Projekt célja > Célok elérése > Várható eredmények ( indikátorok) > Költségek bontása > Nyilatkozatok Érvelési technikák alkalmazása •trükkök, tippek

49 Szükséges dokumentumok beszerzése > Időigényes procedúra! > Bankok szeretik a saját adatlapjaikat használni! > Ügyeljünk a részletekre!

50 Pályázat beadása > Késés esetén automatikus kizárás > Formai szempontok miatt ne bukjunk el! > Ügyeljünk a megfelelő példányszámra! > Várjuk türelmesen az értesítést!

51 Összefoglaló > Pályázat figyelés > Pályázat áttanulmányozása > Információ, adatgyűjtés > Pályázatírás

52 Pályázatírás -részletes projektterv kidolgozása zA PROJEKT DOKUMENTUM AJÁNLOTT FELÉPÍTÉSE AZ EU-BAN z1. Összegzés z2. Háttér z2.1. Kormányzati, ágazati vagy regionális politika z2.2. Az ágazat/a régió jellemzői z2.3. Kedvezményezettek és bevont partnerek z2.4. Megcélzott problémák z2.5. Más beavatkozások z2.6. Elérhető dokumentumok, vonatkozó jogszabályok

53 Pályázatírás -részletes projektterv kidolgozása 2. z3. A beavatkozás z3.1. Általános célok z3.2. Projekt-célok z3.3. Eredmények z3.4. Tevékenységek z4. Feltételezések z4.1.Szükséges feltételek különböző szinteken z4.2. Kockázatok és rugalmasság

54 Pályázatírás -Részletes projektterv kidolgozása z5. Megvalósítás z5.1. Anyagi és nem-anyagi források z5.2. Szervezeti háttér z5.3. Ütemezés z5.4. Költségvetés és finanszírozási terv z5.5. Speciális körülmények (az adott programból következően)

55 Pályázatírás -Részletes projektterv kidolgozása 2. z6. A fenntarthatóságok biztosító tényezők z6.1. A politikai által támogatott intézkedések z6.2. Megfelelő technológia z6.3. Környezetvédelem z6.4. Társadalmi-kulturális aspektusok z6.5. Intézményi és menedzsment kapacitások z6.6. Gazdasági és pénzügyi elemzés

56 Pályázatírás -Részletes projektterv kidolgozása 3. z7. Monitoring és értékelés z7.1. Monitoring indikátorok z7.2. Értékelő jelentések z8. Következtetések és kérelmek

57 Pályázatírás -Adatlap kitöltése zröviden fogalmazzon zminden kérdésre adjon választ zegyszerű betűtípust használjon zügyeljen a struktúra megtartására zStrukturális Alapok esetében alkalmazott egységes alap-adatlap

58 Tipikus hibák zA dokumentumok hiánya za program (nem a projekt!!!) utolsó kifizetése után 3 évig (várhatóan 2011) meg kell őrizni a dokumentumokat, akkor is, ha már 2004-ben lezárjuk a projektünket zMegőrzendő dokumentumok zpályázati dokumentáció ztámogatási szerződés zjelentések zközbeszerzések dokumentumai zeredeti számlák zhivatalos levelezés ztájékoztatási kötelezettségekhez kapcsolódó dokumentumok

59

60 INTERREG PROGRAMOK zAz INTERREG Közösségi Kezdeményezés Magyarországon 2004-2006 z 1. Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés bemutatása Az INTERREG együttműködés, egy az Európai Unió négy közösségi kezdeményezése közül, amelyek az unió fejlesztési céljainak közvetlen megvalósítására törekszenek. Az INTERREG kezdeményezéseket - szemben a regionális és egyéb strukturális programokkal - az Európai Bizottság javasolja a tagállamoknak, mint az egész európai térség fejlesztése és kohéziója szempontjából alapvetően fontos együttműködési területeket. Az Európai Unió a pénzkeretet és a kezdeményezések átfogó céljait és prioritásait határozza meg. Ez alapján az érintett EU tagállamok (a szomszédos nem EU tagállamok támogatásával) közös, részletes javaslatot nyújtanak be az Európai Bizottsághoz a programok megvalósítására. A programok szabályszerű végrehajtásáért és a kezdeményezések céljainak elérésért a tagállamok által programonként felállított közös irányító hatóságok felelősek. Mivel az INTERREG együttműködés olyan területeken jön létre, amelyek nem rendelkeznek önálló adminisztratív struktúrákkal, az erre a feladatra (programra) kinevezett intézmények a megállapodásokban rögzített szabályok szerint járnak el.

61 INTERREG PROGRAMOK Az INTERREG kezdeményezés három alapvető - és egymástól elsősorban az együttműködési területében különböző - formája: z(1) Határ menti együttműködés: INTERREG IIIAHatár menti együttműködés: INTERREG IIIA z(2) Transznacionális együttműködés: INTERREG IIIBrésztvevő területek: Európát 13 makro-térségre osztották. Magyarország (teljes területe) a Közép- Európát és a Balkánt magába foglaló térségben vesz részt az együttműködésben (CADSES program)Transznacionális együttműködés: INTERREG IIIB z www.cadses.net www.cadses.net z(3) INTERREGionális együttműködés: INTERREG IIICINTERREGionális együttműködés: INTERREG IIIC zwww.interreg3c.net www.interreg3c.net

62 z2. INTERREG programok Magyarországon 2004-2006 Magyarország összesen 8 INTERREG (IIIA, B, C) programban vesz részt 2004-2006 között és több mint 17 milliárd forint (68,6 millió euró) összegű forrást fordíthat a határon átnyúló együttműködést támogató programokra európai és a hazai forrásokból. Az Interreg IIIA-ban ez az alábbi programokat jelenti 2004 és 2006 között: z

63 zAz INTERREG III programokban történő magyarországi részvételre allokált forrás 50- 80%-a használható fel ezeknek a programoknak a támogatására, míg az Interreg IIIB-ben a források 9%-a, a IIIC-ben a források 6%-a használható fel. zAz ESPON program (Európai Területi Tervezési Megfigyelő Hálózat) egy olyan kis méretű, horizontális jellegű szakmai kezdeményezés, amelynek célja a területfejlesztéssel kapcsolatos kutatási, tervezési együttműködésen keresztüli kapcsolatteremtés a területfejlesztés szakmai szervezetei között. A programban Magyarország egész területe részt vehet. www.espon.lu www.espon.lu zAz INTERACT program célja az INTERREG programok megvalósítása során a területfejlesztés, a határ menti, transznacionális és interregionális együttműködések terén felhalmozódott tapasztalat átadása, hasznosítása. www.interact-eu.net INTERACT programwww.interact-eu.net

64

65

66 Fontosabb web címek: zhttp://vati.huhttp://vati.hu zhttp://pafi.huhttp://pafi.hu zA polgári védelmi új projectek: zhttp://ec.europa.eu/environment/civil/prote/call _prep_2008.htmhttp://ec.europa.eu/environment/civil/prote/call _prep_2008.htm zhttp://ec.európa.eu.environment/civil/prote/call _simu_2008.htm

67 zKöszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Projekttervezés és EU pályázatok készítése Bevezetés a projektek „világába”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések