Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MFB REFINANSZÍROZÁSÚ HITELEK A RAIFFEISEN BANKBAN –

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MFB REFINANSZÍROZÁSÚ HITELEK A RAIFFEISEN BANKBAN –"— Előadás másolata:

1 MFB REFINANSZÍROZÁSÚ HITELEK A RAIFFEISEN BANKBAN –
BERUHÁZÁSOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ Magyarországi Leader Közhasznú Egyesület, Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Előadó: Fodor Csaba, Hardi László 1.

2 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Új Magyarország VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI HITELPROGRAM Új Magyarország KKV HITELPROGRAM 2.

3 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV Rendelke-zésre álló keret 310 Mrd, nincs allokálva 50 Mrd, nincs allokálva Megcélzott ügyfélkör 2004. évi XXXIV. KKV törvény szerint mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozások, amelyek: Magyarországon székhellyel rendelkeznek Működési formájuk: egyéni vállalkozás, gazdasági társaság, szövetkezet Nettó árbevételük 50 mEUR alatt van Mérlegfőösszegük nem több mint 43 mEUR Foglalkoztatott létszámuk nem éri el a 250 főt 3.

4 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV Megcélzott ügyfélkör Nem minősül KKV-nak az a vállalkozás, amelyben az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot. MEGCÉLZOTT ÜGYFÉLKÖR TOVÁBBÁ + a KKV törvény szerint KKV-nak nem minősülő vállalkozás, mely egyéni váll., gazdasági társaság, szövetkezet --- 4.

5 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
A KKV-k besorolása a KKV törvény (2004. évi XXXIV. tv.) szerint: Foglalkoztatott létszám Éves árbevétel/ mérlegfőösszeg KKV 250 főnél kevesebb árbevétel: max. 50 MEUR-nak megfelelő HUF vagy mérlegfőösszeg: max. 43 MEUR-nak megfelelő HUF Kisvállal-kozás 50 főnél kevesebb árbevétel vagy mérlegfőösszeg: max. 10 MEUR-nak megfelelő HUF Mikro- vállalkozás 10 főnél max. 2 MEUR-nak megfelelő HUF 5.

6 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV Hitelezés-ből kizártak köre a hitelkérelem benyújtásának időpontjában csőd-, felszámolási eljárás, végelszámolás vagy végrehajtási eljárás alatt áll a hitelkérelem benyújtásának időpontjában lejárt esedékességű, adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása van, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett a hitelkérelem benyújtásának időpontjában hitelszerződésből vagy bankgarancia-szerződésből eredő lejárt tartozása áll fenn a tevékenység folytatásához szükséges valamely hatósági engedéllyel nem rendelkezik 6.

7 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV Hitelezés-ből kizártak köre az Európai Bizottság valamely támogatás visszafizetésére kötelező határozata által érintett és a tiltottnak minősített támogatást nem fizette vissza a hitelkérelem benyújtását megelőzően az államháztartás alrendszereiből, az Európai Unió előcsatlakozási eszközeiből, vagy a strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból nem teljesítette, szénágazatban tevékenykedik, halászati és akvakultúra ágazatban tevékenykedik nehéz helyzetben van: a saját tőkéje a hitelkérelem benyújtásának időpontjában kevesebb, mint a jegyzett tőkéje fele, és ennek több, mint egynegyede az előző 12 hónap során veszett el 7.

8 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV Finanszí-rozható hitelcélok infrastruktúra- és technológiafejlesztést előidéző beruházások támogatása mikro-, kis- és középvállalkozások foglalkoztatásban betöltött szerepének növeléséhez, innovációs és beszállítói tevékenységének erősítéséhez, környezetvédelmi és egészségügyi célú beruházásainak támogatása Konkrét hitelcélok. az európai uniós forrás hatékony felhasználásának elősegítése, a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (MV Zrt.) és az MFB Zrt. által biztosított forrás együttes felhasználásával a közép- magyarországi régión kívüli beruházásokat végrehajtó mikro-, kis- és középvállalkozások részére. 8.

9 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV A hitel fel-hasz-nál-ható tárgyi eszközbe történő beruházáshoz, beleértve ingatlan építését, megvásárlását és fejlesztését beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szabadalmi jog, licenc, know-how vásárlásához, előállításához beruházáshoz, fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó forgóeszközigény tartós finanszírozásához - a beruházás bruttó módon számított összegének max. 40%-ig %-áig Pl.: Egy 30 MHUF bruttó értékű gép vásárlása mellett bruttó 12 MHUF összegig vásárolhat hitelből alapanyagot is. Így „készletnövekményt” tud éven túli hitellel finanszíroztatni. Pl.: Egy 30 MHUF bruttó értékű gép vásárlása mellett bruttó 30 MHUF összegig vásárolhat hitelből alapanyagot is. Így „készletnövekményt” tud éven túli hitellel finanszíroztatni. 9.

10 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV Ingatlanra vonatkozó előírások Bérelt ingatlan esetén feltétel: min. a hitel futamidejére szóló bérleti szerződés megléte - határozatlan idejű bérleti szerződést MFB nem fogad el! Ha az ingatlan osztatlan közös tulajdonban van: a hitelkérelem befogadásának feltétele a közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt használati megállapodás és az ahhoz tartozó vázrajz benyújtása Önálló ingatlan vásárlás finanszírozása : - az ingatlan a tevékenység folytatásához szükséges; - a vállalkozás telephelyéül, székhelyéül szolgál; - az ingatlan vásárláshoz beruházási, fejlesztési tevékenység kapcsolódik. 10.

11 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV A hitel nem hasz-nálható fel más hitel kiváltására, üzletrész, részvény vásárlására ÁFA finanszírozására, kivéve, ha a hitelfelvevő ÁFA visszaigénylésére nem jogosult exporttal kapcsolatos beruházáshoz az import áruk helyett hazai áru beszerzését előnyben részesítő beruházáshoz  lehet belföldi a beszerzés, de az EU-s forrás miatt protekcionizmus nem alkalmazható! (legyen legalább egy EU-s árajánlat is a beszerzés előtt) teherszállító járművek megvásárlására a közúti teherszállítás terén (főtevékenység: TEÁOR ) működő vállalkozások esetén. 11.

12 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési de minimis kategória A hitel nem használható fel a mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével foglalkozó cégek beruházásaihoz azon cégek beruházásához, melyeknek az elmúlt 3 évben odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma meghaladta a EUR-t 12.

13 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési regionális csoportmentességi kategória A hitel nem hasz-nálható fel olyan cégek beruházásaihoz, melyek hajóépítési vagy szintetikusszál iparban tevékenykednek mezőgazdasági termékek elsődleges előállításához acélipari termékek gyártásához olyan használt eszköz vásárlásához, melyhez korábban vár vettek igénybe állami támogatást megkezdett beruházáshoz 5 évig (KKV esetén 3 évig) fenn kell tartani a beruházást!! A bérbeadás, üzemeltetésbe adás fenntartásnak minősül. 13.

14 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
KKV A hitel nem használható fel Budapesten és Pest megyében megvalósuló beruházásokhoz azon cégek beruházásához, melyeknek az elmúlt 3 évben odaítélt csekély összegű támogatás támogatástartalma meghaladta a EUR-t 14.

15 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Beruházás megkezdések időpontjának meghatározása: Vállalkozás Fejlesztési- és KKV Hitelprogramok esetén: építési tevékenységet tartalmazó beruházás esetén: - az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva) - ahol építési napló vezetése nem kötelező, ott a kivitelezői szerződés alapján a kivitelező nyilatkozata a munkálatok megkezdésére vonatkozóan; eszközbeszerzés esetén: az első beszerzendő eszköz írásbeli megrendelése ingatlan vásárlás esetén: amennyiben a szerződéskötést megelőzően megrendelésre kerül sor, annak időpontja; előzetes megrendelés hiányában pedig a megvalósításra vagy vásárlásra megkötött első (végleges, nem elő-) szerződés létrejöttének napja ha a beruházást több célra (építés, eszköz vagy egyéb) kiterjedően valósítják meg, a beruházás megkezdésének időpontja az egyes céloknak megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont 15.

16 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozásfejlesztési KKV Hitel típusa Beruházási hitel Futamidő min. 13 hónap, max. 15 év min. 13 hónap, max. 10 év Devizanem HUF Finanszí-rozás alapja 0-250 MHUF éves árbevételű ügyfeleknél ingatlan jelzálogfedezet alapon készpénz vagy értékpapír fedezet alapon 250 MHUF éves árbevétel feletti ügyfeleknél vagyont terhelő jelzálog fedezet alapon 16.

17 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozás Fejlesztési KKV Devizanem HUF Forrásköltség 3 h EURIBOR+1,0 % Most: 2,614 % 3 h EURIBOR *0,75 + 0,75 % Most: 1,9605 % Max kamatfelár 3,0 % 5,0 % Max. kamat 3 h EURIBOR + 4,0 % Most: 5,614 % 3 h EURIBOR * 0,75 + 0, ,0 % Most:6,9605 % Folyósítási juta-lék max. 1,0 % Havi kezelési ktg. nem számítható fel 17.

18 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozás Fejlesztési KKV Hitelbírálati díj árazási és kompetencia tábla szerint hitelösszeg 0,1 %-a + 25 eFt Előtörlesztési díj nem számítható fel Rendelkezésre tartási jutalék 0,25 %/év Min. hitelösszeg 5 MHUF 10 MHUF Max. hitelösszeg az MFB program-kiírása szerint 3 MRD HUF 100 MHUF 18.

19 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozás Fejlesztési KKV Max. hitelösz- szeg a RB-nál 0-250 MHUF éves árbevételű ügyfelek esetén Ingatlan jelzálog fedezet alapon: egyéni vállalkozók/őstermelők/10 MHUF éves árbevétel alatti cég: max. 30 MHUF - minősítéstől függően 10 MHUF feletti éves árbevétellel de 2 teljes lezárt pénzügyi évvel nem rendelkező cég: max. 50 MHUF - minősítéstől függően (10 év feletti futamidőnél max. 30 MHUF) 10 MHUF feletti éves árbevétellel és 2 teljes lezárt pénzügyi évvel rendelkező cég: max 75 MHUF - minősítéstől függően (10 év feletti futamidőnél max. 30 MHUF) Készpénz vagy értékpapír fedezet alapon: a vállalkozás típusától függetlenül 75 MHUF 19.

20 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozás Fejlesztési KKV Max. hitel összeg a RB-nál 250 MHUF éves árbevétel feletti cégek esetén Ingatlan jelzálog fedezet alapon: max.150 MHUF – minősítéstől függően (10 év feletti futamidőnél max. 30 MHUF) Vagyont terhelő jelzálog fedezet alapon: max. 50 MHUF – minősítéstől függően (max. futamidő 5 év) Készpénz vagy értékpapír fedezet alapon: max. 150 MHUF 250 MHUF éves árbevétel feletti cégek esetén egyedi bevizsgálással nincs előre rögzített maximum 20.

21 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozás Fejlesztési KKV Megkez-dett beruházás finanszí-rozható ? - de minimis kategória:igen igen - regionális csoportmentességi kategória: nem Előzetes MFB jóváhagyás szükséges a beruházás megkezdéséhez. Saját erő mértéke (a nettó bekerülési értékre vetítve) - de minimis: 10 %, - regionális csoportmentességi: 25 % 15 % A saját erő állhat saját forrásból vagy az államháztartás alrendszereiből vagy közösségi forrásból kapott vissza nem térítendő támogatásból 21.

22 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozás Fejlesztési KKV Rendelkezésre tartási periódus MFB programkiírása szerint max. 2 év a szerződés-kötéstől számítva Türelmi idő MFB programkiírása szerint max. 2 év a szerződéskötéstől számítva, de a Raiffeisen Bank gyakorlatában max. 6 hónap Tőketörlesztés Naptári negyedévente - A türelmi idő és a futamidő is csak naptári negyedév végén járhat le. - Az első tőketörlesztés a türelmi idő lejáratának napján lesz esedékes - Az utolsó törlesztő részlet a kerekítések miatt eltérhet a többitől Kamatfizetés naptári negyedévente 22.

23 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
Vállalkozás Fejlesztési Hitelprogrami – Előnyök az ügyfelek számára: Rendkívül kedvezményes kamatozás az EURIBOR alapú forint hitelnek köszönhetően (ügyfél által fizetendő kamat: max. 3 havi EURIBOR + 4%) A konstrukció jellegéből fakadóan a hitelfelvevőnél nem jelentkezik árfolyamkockázat (ennek kockázatát az MFB vállalja át) Kezelési költség nélkül vehető igénybe Beruházások széles körére kiterjesztett célrendszer, amelynek köszönhetően szinte bármilyen beruházási cél finanszírozható A támogatott hitellel egyidejűleg további támogatások (Pl. vissza nem térítendő támogatás, Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása) is igénybe vehetőek 23.

24 MFB refinanszírozású hitelek – beruházási célra
KKV Hitelprogram - Előnyök az ügyfelek számára: Rendkívül kedvezményes kamatozás az EURIBOR alapú forint hitelnek köszönhetően (ügyfél által fizetendő kamat: max. 3 havi EURIBOR*0,75 +5,75% ) A konstrukció jellegéből fakadóan a hitelfelvevőnél nem jelentkezik árfolyamkockázat (ennek kockázatát az MFB vállalja át) Beruházások széles körére kiterjesztett célrendszer (hitelösszeg min. 10 mHUF, max. 100 mHUF); megkezdett beruházás is finanszírozható! Kezelési költség nélkül vehető igénybe A hitel előtörlesztése díjmentes A támogatott hitellel egyidejűleg további támogatások (Pl. vissza nem térítendő támogatás, Hitelgarancia Zrt. kezességvállalása) is igénybe vehetőek 24.

25 Vállalati kapcsolattartók a Dunaújvárosi Fiókban
Név Beosztás Telefon Fodor Csaba Fiókvezető 20/ Boros Zoltán Vállalati ügyfélreferens, Csoportvezető 25/ 20/ Balogh Orsolya Vállalati ügyfélreferens 25/ Kéri Viktória 25/ 25.


Letölteni ppt "MFB REFINANSZÍROZÁSÚ HITELEK A RAIFFEISEN BANKBAN –"

Hasonló előadás


Google Hirdetések