Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Pogácsás Péter szakmai főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Pogácsás Péter szakmai főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium."— Előadás másolata:

1 Kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Pogácsás Péter szakmai főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Budapest, 2009. 02. 18.

2 VÁLSÁG PÉNZ PIAC MUNKAHELY

3 Válságkezelő és gazdaságélénkítő csomag 1. Pénz –Új Magyarország Fejlesztési Terv átcsoportosítása –Új a válság hatásait csökkentő finanszírozási konstrukciók, támogatások 2. Piac –Gazdaságdiplomáciai offenzíva (Kína, Balkán, Oroszország, Közel-Kelet) –Exportösztönző szolgáltatás (ITDH) –Beszállítói programok (Mercedes mintájára) –Belföldi keresletélénkítés (unió által támogatott projektek) 3. Versenyképes üzleti környezet –Bürokrácia-csökkentés 4. Munkahely-megtartás –Térségi válságkezelő alap kidolgozása –Járulékkedvezmény a munkahelymegtartásért –Új ösztönzők a munkaintenzív vállalkozások betelepülésére

4 Mikro hitel 0-7 MFt-ig Új Mo. Mikrohitel 0-10 MFt -ig MFB hitelprogramok Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 5-3000 MFt-ig MFB hitelprogramok Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 5-3000 MFt-ig Széchenyi Kártya 25 millió Ft-ig Széchenyi Kártya 25 millió Ft-ig Új Magyarország KKV hitel 10-100 MFt-ig Költségvetési viszontgarancia Új Magyarország Forgóeszköz hitel 1-200 MFt-ig GOP-KMOP „ JEREMIE” refinanszírozás GOP-KMOP „JEREMIE” garancia Új Magyarország hitelgarancia Új Magyarország hitelgarancia Hitelgarancia NFGM kamat- és garanciadíj- támogatás NFGM kamat- és garanciadíj- támogatás

5 A program neve: Ki veheti ig é nybe?El é rhető ö sszegA program c é lja (Orsz á gos Mikrohitel Alapb ó l finansz í rozott) Orsz á gos Mikrohitel Program mikrov á llalkoz á sok (200 milli ó Ft é ves á rbev é telig) beruh á z á si é s forg ó eszk ö z c é lra: 7 milli ó Ft beruh á z á si hitel é s forg ó eszk ö z hitel Ú j Magyarorsz á g Mikrohitel Program mikrov á llalkoz á sok (200 milli ó Ft é ves á rbev é telig beruh á z á si: 10 milli ó Ft, forg ó eszk ö z: 6 milli ó Ft beruh á z á si hitel é s forg ó eszk ö z hitel Ú j Magyarorsz á g Kis- é s K ö z é pv á llalkoz ó i Hitelprogram mikro-, kis é s k ö z é pv á llalkoz á sok 10-100 milli ó Ftberuh á z á si hitel Ú j Magyarorsz á g Forg ó eszk ö z Hitelprogram mikro-, kis é s k ö z é pv á llalkoz á sok 1-200 milli ó Ftforg ó eszk ö z finansz í roz á s MFB HITELEK ( Ú j Magyarorsz á g V á llalkoz á sfejleszt é si Hitelprogram, Agr á rfejleszt é si Hitelprogram, Agr á rforg ó eszk ö z Hitelprogram, T É SZ forg ó eszk ö z Hitelpr. mikro-, kis é s k ö z é pv á llalkoz á sok v á ltoz ó beruh á z á si é s forg ó eszk ö zhitel Sz é chenyi K á rtya - megdupl á zott kamatt á mogat á s mikro-, kis é s k ö z é pv á llalkoz á sok max. 25 milli ó Ftforg ó eszk ö z-finansz í roz á s Ú j Magyarorsz á g Hitelgarancia a mikro-, kis é s k ö z é pv á llalkoz á sok a r é sz ü kre a kereskedelmi bankok á ltal ny ú jtott hiteleinek garant á l á s á val max. 100 milli ó Ft-os hitelek 80%- á t lehet garant á lni KKV-k á ltal felvett beruh á z á s, forg ó eszk ö z-finansz í roz á si hitelekre garanciav á llal á s Garantiqa Hitelgarancia mikro-, kis é s k ö z é pv á llalkoz á sok 80% KKV-k hitelhez jut á s á nak jav í t á sa KKV-ék finanszírozását segítő támogatott finanszírozási programok

6 (OMA-ból finanszírozott) Országos Mikrohitel Program •Célcsoport •Hiteltípusok •Futamidő •Kamat, díj •Elérhető •Információ •Mikrovállalkozások (az ország egész területén, de a HVK-k részéről megyei kizárólagos jogokkal) •Beruházási és forgóeszköz (egyaránt 7 M Ft) •Beruházási 8 év, forgóeszköz 3 év •Jegybanki alapkamat (+/- 3%), egyéb díj nincs •Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványok (Helyi Vállalkozói Központok – HVK-k), a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) koordinációjában •www.mva.hu

7 Új Magyarország Mikrohitel Program •Célcsoport •Hiteltípusok •Futamidő •Kamat, díj •Elérhető •Információ •Mikrovállalkozások (az ország egész területén, de a Közép-magyarországi Régió tekintetében elkülönített forráskeretből történik a finanszírozás) •Beruházási (10 M Ft) és forgóeszköz (6 M Ft) •Beruházási 10 év, forgóeszköz 1+1 év •A finanszírozó szervezet döntése szerint, egyéb díj max. 50 E Ft •a Programba bejelentkezett MFSZ-ek (pénzügyi vállalkozások, pl. Mifin Zrt, egyes HVK-k), valamint a hitelintézetek (pl. K&H, Volksbank) kirendeltségeinél •www.ummikrohitel.hu

8 MFB Új Magyarország Kis- és Középvállalkozói Hitelprogram •Célcsoport •Hiteltípusok •Futamidő •Kamat, díj •Elérhető •Információ •Kis- és középvállalkozások (a Közép- magyarországi Régióban megvalósuló beruházás kivételével) •Beruházási (10 -100 M Ft) •10 év •Kb. 8,2% + egyéb mérsékelt díjak •a Programban résztvevő hitelintézetek (jelenleg még csak a Volksbank) fiókjaiban •www.mfb.hu

9 MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram •Célcsoport •Hiteltípusok •Futamidő •Kamat, díj •Elérhető •Információ •Kis- és középvállalkozások (Közép-magyarországi Régióban is) •Forgóeszköz finanszírozás (1 -200 M Ft) •1 év + 1 nap •Kb. 11,6% + egyéb mérsékelt díjak •a Programban résztvevő hitelintézetek fiókjaiban (jelenleg még csak előkészületben) •www.mfb.hu

10 MFB Hitelprogramok •Vállalkozások számára elérhető hitelprogramok •Célcsoport •Hiteltípusok •Futamidő •Kamat, díj •Elérhető •Információ •Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram, Agrárfejlesztési Hitelprogram, Agrárforgóeszköz Hitelprogram, TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram •Kis- és középvállalkozások, egyes esetekben nagyvállalkozások (az ország egész területén, mezőgazdasági vállalkozások is) •Beruházási és agrárcélú forgóeszköz (1 – 3000 M Ft) •Beruházási hitel esetén max. 15 év •Kb. 7,2-9,2% + egyéb mérsékelt díjak •a Programban résztvevő hitelintézetek (az összes jelentős hitelintézet) fiókjaiban •www.mfb.hu

11 Széchenyi Kártya Hitelprogram •Célcsoport •Hiteltípus •Futamidő •Kamat, díj •Elérhető •Információ •Kis- és középvállalkozások (az ország egész területén) •Folyószámlahitel (0,5 - 25 M Ft) •1+1 év •Kb. 13,5-14% (2009-ben 2% költségvetési kamattámogatással és 0,75% garanciadíj- támogatással) + egyéb díjak, köztük 0,75% garanciadíj •a KA-VOSz Zrt. helyi irodáiban (jellemzően a Kamara és a VOSZ irodái). A hitelt a programban résztvevő bankok nyújtják (OTP, ERSTE, MKB, Volksbank, Takarékbank álatl integrált TSZ-ek) •www.mfb.hu

12 Új Magyarország Portfoliógarancia Program, Garantiqa Hitelgarancia Zrt, Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciái •Célcsoport •Támogatott termék •Hiteltípusok •Futamidő •Garanciadíj •Elérhető •Információ •Kis- és középvállalkozások (az ország egész területén) •KKV-ék számára adott bakhitelekhez nyújtott garanciák, amik lehetővé teszik az alacsony fedezet mellett történő hitelfelvételt •Beruházási és folyószámlahitel (akár 800 M Ft) •Akár 15 év •A garanciadíjak jellemzően 0,8-1,5% között vannak •Szinte minden hitelintézet fiókjaiban) •www.mfb.hu

13 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! További információ: Válságkezelő telefonközpont: 06 40 638 638 http://www.penzterkep.hu http://www.nfu.hu http://www.mvzrt.hu


Letölteni ppt "Kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Pogácsás Péter szakmai főtanácsadó Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium."

Hasonló előadás


Google Hirdetések