Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment1 Innováció és vállalkozásmenedzsement 1-3. óra Az innováció fogalma és folyamata.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment1 Innováció és vállalkozásmenedzsement 1-3. óra Az innováció fogalma és folyamata."— Előadás másolata:

1 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment1 Innováció és vállalkozásmenedzsement 1-3. óra Az innováció fogalma és folyamata. Az innovációs folyamatok modellezése.

2 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment2 AlkalomIdőpontTevékenység 1-3. óra2013. február 6.Az innováció fogalma és folyamata. Az innovációs folyamatok modellezése. 4-6. óra2013. február 13.Az innováció térségi szintjei: a nemzeti innovációs rendszer, az innováció szubnacionális szintje 7-9. óra2013. február 20.Individuális innovációs intézmények I. Hídképző intézmények, innovációs ügynökségek, technológiai parkok, technopoliszok. 10-12. óra2013. február 27.Individuális innovációs intézmények II. Inkubáció, egyetemi hasznosító irodák, egyetem-ipar kapcsolata. 13-15. óra2013. március 6.A szellemi tulajdon szerepe és védelme: történeti áttekintés, iparjogvédelmi oltalmi formák 16-18. óra2013. március 13.Különleges védelmi eszközök, külföldi szabadalmaztatás 19-21. óra2013. március 20.A szellemi tulajdon hasznosítása: átruházás, hasznosításának engedélyezése, tudásalapú vállalkozások indítása. 22-24. óra2013. március 27.Ellenőrzés, összefoglalás, Visszacsatolás 25-27. óra2013. április 3.Tudásvállalkozások működtetése: a technológiamenedzsment eszköztára, szabadalmi közösségek 28-30. óra2013. április 10.Az innovációmarketing alapjai, ügyfelek megszerzése és megtartása 31-33. óra2013. április 17.Innovatív projektek és vállalkozások finanszírozása: alapok, pályázati rendszerek és források, kockázati tőke 34-36. óra2013. április 24.Célkitűzés, motiváció 37-39. óra2013. május 1.Időbeosztás, kapcsolatépítés, hatékonyság, 80/20-as szabály 40-42. óra2013. május 8.Összefoglalás

3 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment3 Az innováció fogalma Latin eredetű szó: új, valaminek az újítása, megváltoztatása Def.: „minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történő befektetéseket is, amely ténylegesen vagy szándék szerint műszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások megvalósításához vezet.” (Kiss J. 2004.)

4 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment4 További meghatározások „… azt a változást, melyet az ember vagy a rendszer azzal a céllal vezet be, hogy az adott állapotot váltsák fel, feltéve, hogy az utóbbiak bizonyos ismérvek szerint pozitívan értékelendők és a maguk összességében haladást jelentek.” (Pietrasinszky, 1970) „… valamely új gondolat megfogalmazásának, megfogalmazásának és megvalósításának folyamata.” (Susánszky, 1976) „az innovációt egy új termelési forma kialakításaként definiáljuk. Az innováció éppúgy magába foglalja egy új termék feltalálását, mint új piacok, vagy egy új szervezeti forma feltárását …” (Schumpeter, 1980) „Az innováció olyan folyamat, amelynek során adott ötletből első alkalommal születik új termék vagy új eljárás vagy új szolgáltatás.” (Saren, 1984)

5 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment5 Mai felfogások OECD, 1996: „Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett műveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.” Gáspár, 1998: „…az innováció multidimenzionális jelenség, és … ezért szükségképpen multidiszciplináris megközelítést igényel. Szinte nincs olyan társadalomtudomány … melynek ne lenne érdemi mondanivalója az innovációról…”

6 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment6 Mai felfogások EU szerint innováció: -Termékek és szolgáltatások, -Kapcsolódó piacok megújítása, bővítése -Új folyamatok bevezetése a termelésben, ellátásban, elosztásban -Változások bevezetése a menedzsmentben, munkaszervezésben, a munkaerő képességeiben és munkafeltételekben.

7 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment7 Az innováció külső környezete horizontális piaci elemzés vertikális piaci elemzés állami gazdaságpolitika technikai fejlődés természeti és lakókörnyezet piacon lévő termékek szállítók fejlesztési eredményei innovációs támogatások legújabb szabadalmak externális hatások elemzése fogyasztói igények know-how-k versenytársak

8 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment8 A sikeres innovációs stratégia főbb tényezői •az információs rendszer hatékonysága (fogyasztó igényeiről - technikai fejlődés adta lehetőségekről) •a minőség középpontba állítása (nem a műszaki fejlesztés a cél, hanem az üzleti siker) •az innovációs tevékenység sebessége, az idő a legfőbb versenytényező, (termék és technológia fejlesztés egyidejűleg) •kooperáció, stratégiai együttműködések: fő területe az innováció •növekvő figyelem az externáliákra. A termékek a használat biztonságát illetően támadhatatlanok legyenek. Sem emberre, sem a környezetre ne legyenek ártalmasak! •a kiszállás lehetősége. Adott esetben ki is kell tudni szállni. A tegnapi innováció nem kötelez a holnapi innovációra.

9 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment9 Az innováció szükségessége •A gazdálkodás külső és belső feltételei folyamatosan szigorodnak. Túlsúlyba kerülnek a minőségérzékeny piacok, erősödik a konkurenciaharc, az anyag-, energia-, személyi jellegű kiadások jelentősen emelkednek, illetve szigorodnak a központi elvonások. •A vevők igényei folyamatosan változnak, ez szükségessé teszi a már meglevő termékek folyamatos fejlesztését, illetve új termékek létrehozatalát. •A tudomány és a technika folyamatos fejlődése maga után vonja a gyártási technológia elavulását is. •Erős a piaci konkurencia, a vállalatok folyamatosan új stratégiai, taktikai fogásokat találnak ki. •Minden vállalkozás érdekelt az innovációs nyereségben, amihez sikeres fejlesztések következtében létrehozott magasabb nyereségtartalmú, alacsonyabb önköltségű termékek révén juthatnak.

10 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment10 Schumpeter •1939-ben jelentek meg az alapok •Vizsgálódása középpontjában a fejlődés •Az innováció lényege a termelési tényezők újszerű kombinációja – meglévő eszközök + újfajta tudásbázis •Az innováció forrása a vállalkozói tevékenység

11 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment11 Schumpeter Innováció def.: mindaz a folyamat, ami új termékhez, új eljárásokhoz vezet, új nyersanyagok alkalmazását igényli, új piacokat jelent vagy új szervezeti formát eredményez. 1. Új termék bevezetése: amit a fogyasztók nem ismernek v. nem ebben a formában: Cherry Coke, írógép, stb. 2. Új gyártási módok megjelenése: HDI motortípus

12 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment12 Schumpeter 3. Új nyersanyagok megszerzése: acéltestű hajók, üvegszálas horgászbot 4. Új piac megnyitása: olyan helyekre betörni egy-egy termékkel, ahol még nem volt bevezetve; MLM Magyarországon az 1990-es években, mobiltelefónia, iCloud szolgáltatás 5. Iparág átszervezése: alvállalkozói rendszer (építőipar)

13 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment13 Schumpeter (1939) •Új termék •Új nyersanyag •Új eljárás •Új szervezet •Új piac

14 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment14 Freeman-féle innovációs elmélet Négy kategóriába sorolja a innovációs folyamatokat: 1. Fokozatos, vagy módosító innovációk: -teljesítményjavítás: egyenlő energia, jobb hatékonyság (jobb munkaszervezés, kevesebb fogyasztás) -Költségcsökkentés: egyenlő teljesítmény, kisebb költség (kiszervezések – nem nálunk) -Alkatrész v. komponens cseréje: a termék egy összetevőjét megváltoztatjuk és teljesen más termék lesz (televíziót képessé tesszük böngészési funkciót ellátni) 2. Radikális innovációk: teljes szakítás a hagyományokkal -Új termék – új technológia: mobiltelefon, műholdas televízióközvetítés - új termék – meglévő technológia: optikai kábelen történő videótovábbítás

15 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment15 Freeman-féle innovációs elmélet 3. Termelésieljárás-változtatások -ugyanolyan végeredmény korszerűbb technológiával: lóháton való továbbítása az infóknak v. telefonon -Liofilizálás, sorozatgyártás, CNC-forgácsolás 4. Paradigmaváltások: - Technológiai paradigma (Constant): alapvető tudományos eredménnyel létrejön egy technológiai nézőpont, mely minta egy bizonyos probléma megoldására. Ennek alkalmazásakor problémák keletkeznek és elfordulnak ettől a megoldástól – új paradigmát dolgoznak ki. Pl.: informatika, puskapor, benzinmotor, számszeríj, stb.

16 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment16 Cooper – Kleinschmidt (1993)  új termék (az emberiségnek) / nincs piaca  új termék / van piaca  nem új termék (csak a vállalkozásnak új) / nincs piaca  nem új termék / van piaca

17 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment17 Az innovációs folyamat invenció innováció diffúzió alapkutatás alkalmazott kutatás fejlesztés

18 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment18 TípusKereskedelmi cél Megtérülés ideje Bizonytalanság foka Alapkutatásnincshosszú távúnagy Alkalmazott kutatás határozottközéptávúközepes Fejlesztéskörvonalazható / határozott rövid távúkicsi A kutatás-fejlesztés lépcsőfokainak jellemzői

19 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment19 Az innovációs folyamatok modellezése Két modell: 1.Piaci alapú: a piaci verseny gerjeszti az innovációs folyamatokat (ha időben felismerik a piaci lehetőségeket) – erre a gazdasági szereplők nem korlátlanul képesek. E modell nem lehet általános érvényű. 2.Erőforrás-alapú: a vállalatok erőforrásai képesek adni a folyamatos innováció biztos hátterét. A termékek és szolgáltatások váltása biztosítja a fenntartható versenyelőnyt.

20 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment20 A lineáris innovációs modellek Alapkutatás Szükségletteremtő (Technology push) - Schumpeter Szükségletkövető (Demand pull) - Schmuckler FejlesztésGyártásMarketing Értékesítés Piaci igényFejlesztésGyártásMarketing Értékesítés

21 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment21 A Dosi-féle kritikák Giovanni Dosi, Research Policy 11 (1982) pp. 147-162 1. „Technology push”  Az elmélet nem tisztázza, hogy a gazdasági tényezők hogyan hatnak az alapkutatásra  A valóságban a K+F tevékenység eredménye bizonytalan  Nem tükrözi a menet közben bekövetkező változásokat 2. „Demand pull”  Nem magyarázza, hogy mi történik az új igény felmerülése, annak felismerése és a termék megjelenése között  Nem veszi figyelembe, hogy az innovációs képességek nem mindig vannak összhangban a piaci igényekkel  Alternatív fejlesztési irányok között nem képes bemutatni a választás okát Az innovációs folyamatok a paradigma által kijelölt trajektórián, endogén tényezők által vezérelten zajlanak

22 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment22 A „kettős hajtású” (double-driven) innovációs modell Termék fejlesztés Új termék „Market pull” „Technology push” „Eladható termék” koncepció „Gyártandó termék” koncepció Technológia menedzsment Piaci információk Termékterv

23 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment23 A visszacsatolásos modell (Rothwell) Ötletek megfogal- mazása Gyártás Marketing és értékesítés Piac Kutatás, fejlesztés Új szükség- letek Új techno- lógiák Társadalmi és piaci igények Élenjáró termékek és eljárások

24 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment24 Az innováció eredményének terjedési modelljei Szomszédsági hatások  allokációs diffúzió  személyes kontaktus  távolságfüggés  járványszerű terjedés  relokációs diffúzió  migrációnak köszönhető Hierarchnikus diffúzió  végigfut egy hálózaton  fejlett kommunikációt igényel Véletlen diffúzió  törvényszerűségek nélküli terjedés

25 2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment25 Felhasznált irodalom 1.Dr. Buzás Norbert: Az innováció-menedzsment alapjai – Innovációs fogalmak és alapmodellek – saját prezentáció 2.Dr. Buzás Norbert (szerk.) Innováció-menedzsment a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. 3.Szabó Zsolt: Innováció (VI. modul) – saját jegyzet, Dunaújváros, 2002.


Letölteni ppt "2013. február 6.Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment1 Innováció és vállalkozásmenedzsement 1-3. óra Az innováció fogalma és folyamata."

Hasonló előadás


Google Hirdetések