Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innováció és vállalkozásmenedzsement

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innováció és vállalkozásmenedzsement"— Előadás másolata:

1 Innováció és vállalkozásmenedzsement
1-3. óra Az innováció fogalma és folyamata. Az innovációs folyamatok modellezése. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

2 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Alkalom Időpont Tevékenység 1-3. óra 2013. február 6. Az innováció fogalma és folyamata. Az innovációs folyamatok modellezése. 4-6. óra 2013. február 13. Az innováció térségi szintjei: a nemzeti innovációs rendszer, az innováció szubnacionális szintje 7-9. óra 2013. február 20. Individuális innovációs intézmények I. Hídképző intézmények, innovációs ügynökségek, technológiai parkok, technopoliszok. óra 2013. február 27. Individuális innovációs intézmények II. Inkubáció, egyetemi hasznosító irodák, egyetem-ipar kapcsolata. óra 2013. március 6. A szellemi tulajdon szerepe és védelme: történeti áttekintés, iparjogvédelmi oltalmi formák óra 2013. március 13. Különleges védelmi eszközök, külföldi szabadalmaztatás óra 2013. március 20. A szellemi tulajdon hasznosítása: átruházás, hasznosításának engedélyezése, tudásalapú vállalkozások indítása. óra 2013. március 27. Ellenőrzés, összefoglalás, Visszacsatolás óra 2013. április 3. Tudásvállalkozások működtetése: a technológiamenedzsment eszköztára, szabadalmi közösségek óra 2013. április 10. Az innovációmarketing alapjai, ügyfelek megszerzése és megtartása óra 2013. április 17. Innovatív projektek és vállalkozások finanszírozása: alapok, pályázati rendszerek és források, kockázati tőke óra 2013. április 24. Célkitűzés, motiváció óra 2013. május 1. Időbeosztás, kapcsolatépítés, hatékonyság, 80/20-as szabály óra 2013. május 8. Összefoglalás 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

3 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Az innováció fogalma Latin eredetű szó: új, valaminek az újítása, megváltoztatása Def.: „minden olyan tudományos, műszaki, szervezeti, pénzügyi és kereskedelmi jellegű tevékenység, beleértve az új ismeretanyagba történő befektetéseket is, amely ténylegesen vagy szándék szerint műszakilag új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások és szolgáltatások megvalósításához vezet.” (Kiss J ) 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

4 További meghatározások
„… azt a változást, melyet az ember vagy a rendszer azzal a céllal vezet be, hogy az adott állapotot váltsák fel, feltéve, hogy az utóbbiak bizonyos ismérvek szerint pozitívan értékelendők és a maguk összességében haladást jelentek.” (Pietrasinszky, 1970) „… valamely új gondolat megfogalmazásának, megfogalmazásának és megvalósításának folyamata.” (Susánszky, 1976) „az innovációt egy új termelési forma kialakításaként definiáljuk. Az innováció éppúgy magába foglalja egy új termék feltalálását, mint új piacok, vagy egy új szervezeti forma feltárását …” (Schumpeter, 1980) „Az innováció olyan folyamat, amelynek során adott ötletből első alkalommal születik új termék vagy új eljárás vagy új szolgáltatás.” (Saren, 1984) 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

5 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Mai felfogások OECD, 1996: „Az innováció egy ötlet átalakulása vagy a piacon bevezetett új, illetve korszerűsített termékké, vagy az iparban és kereskedelemben felhasznált új, illetve továbbfejlesztett műveletté, vagy valamely társadalmi szolgáltatás újfajta megközelítése.” Gáspár, 1998: „…az innováció multidimenzionális jelenség, és … ezért szükségképpen multidiszciplináris megközelítést igényel. Szinte nincs olyan társadalomtudomány … melynek ne lenne érdemi mondanivalója az innovációról…” 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

6 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Mai felfogások EU szerint innováció: Termékek és szolgáltatások, Kapcsolódó piacok megújítása, bővítése Új folyamatok bevezetése a termelésben, ellátásban, elosztásban Változások bevezetése a menedzsmentben, munkaszervezésben, a munkaerő képességeiben és munkafeltételekben. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

7 Az innováció külső környezete
horizontális piaci elemzés vertikális piaci elemzés állami gazdaságpolitika technikai fejlődés természeti és lakókörnyezet piacon lévő termékek szállítók fejlesztési eredményei innovációs támogatások legújabb szabadalmak externális hatások elemzése fogyasztói igények know-how-k versenytársak 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

8 A sikeres innovációs stratégia főbb tényezői
az információs rendszer hatékonysága (fogyasztó igényeiről - technikai fejlődés adta lehetőségekről) a minőség középpontba állítása (nem a műszaki fejlesztés a cél, hanem az üzleti siker) az innovációs tevékenység sebessége, az idő a legfőbb versenytényező, (termék és technológia fejlesztés egyidejűleg) kooperáció, stratégiai együttműködések: fő területe az innováció növekvő figyelem az externáliákra. A termékek a használat biztonságát illetően támadhatatlanok legyenek. Sem emberre, sem a környezetre ne legyenek ártalmasak! a kiszállás lehetősége. Adott esetben ki is kell tudni szállni. A tegnapi innováció nem kötelez a holnapi innovációra. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

9 Az innováció szükségessége
A gazdálkodás külső és belső feltételei folyamatosan szigorodnak. Túlsúlyba kerülnek a minőségérzékeny piacok, erősödik a konkurenciaharc, az anyag-, energia-, személyi jellegű kiadások jelentősen emelkednek, illetve szigorodnak a központi elvonások. A vevők igényei folyamatosan változnak, ez szükségessé teszi a már meglevő termékek folyamatos fejlesztését, illetve új termékek létrehozatalát. A tudomány és a technika folyamatos fejlődése maga után vonja a gyártási technológia elavulását is. Erős a piaci konkurencia, a vállalatok folyamatosan új stratégiai, taktikai fogásokat találnak ki. Minden vállalkozás érdekelt az innovációs nyereségben, amihez sikeres fejlesztések következtében létrehozott magasabb nyereségtartalmú, alacsonyabb önköltségű termékek révén juthatnak. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

10 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Schumpeter 1939-ben jelentek meg az alapok Vizsgálódása középpontjában a fejlődés Az innováció lényege a termelési tényezők újszerű kombinációja – meglévő eszközök + újfajta tudásbázis Az innováció forrása a vállalkozói tevékenység 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

11 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Schumpeter Innováció def.: mindaz a folyamat, ami új termékhez, új eljárásokhoz vezet, új nyersanyagok alkalmazását igényli, új piacokat jelent vagy új szervezeti formát eredményez. Új termék bevezetése: amit a fogyasztók nem ismernek v. nem ebben a formában: Cherry Coke, írógép, stb. Új gyártási módok megjelenése: HDI motortípus 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

12 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Schumpeter 3. Új nyersanyagok megszerzése: acéltestű hajók, üvegszálas horgászbot 4. Új piac megnyitása: olyan helyekre betörni egy-egy termékkel, ahol még nem volt bevezetve; MLM Magyarországon az 1990-es években, mobiltelefónia, iCloud szolgáltatás 5. Iparág átszervezése: alvállalkozói rendszer (építőipar) 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

13 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Schumpeter (1939) Új termék Új nyersanyag Új eljárás Új szervezet Új piac 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

14 Freeman-féle innovációs elmélet
Négy kategóriába sorolja a innovációs folyamatokat: Fokozatos, vagy módosító innovációk: teljesítményjavítás: egyenlő energia, jobb hatékonyság (jobb munkaszervezés, kevesebb fogyasztás) Költségcsökkentés: egyenlő teljesítmény, kisebb költség (kiszervezések – nem nálunk) Alkatrész v. komponens cseréje: a termék egy összetevőjét megváltoztatjuk és teljesen más termék lesz (televíziót képessé tesszük böngészési funkciót ellátni) 2. Radikális innovációk: teljes szakítás a hagyományokkal Új termék – új technológia: mobiltelefon, műholdas televízióközvetítés új termék – meglévő technológia: optikai kábelen történő videótovábbítás 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

15 Freeman-féle innovációs elmélet
3. Termelésieljárás-változtatások ugyanolyan végeredmény korszerűbb technológiával: lóháton való továbbítása az infóknak v. telefonon Liofilizálás, sorozatgyártás, CNC-forgácsolás 4. Paradigmaváltások: - Technológiai paradigma (Constant): alapvető tudományos eredménnyel létrejön egy technológiai nézőpont, mely minta egy bizonyos probléma megoldására. Ennek alkalmazásakor problémák keletkeznek és elfordulnak ettől a megoldástól – új paradigmát dolgoznak ki. Pl.: informatika, puskapor, benzinmotor, számszeríj, stb. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

16 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Cooper – Kleinschmidt (1993) új termék (az emberiségnek) / nincs piaca új termék / van piaca nem új termék (csak a vállalkozásnak új) / nincs piaca nem új termék / van piaca 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment 16

17 Az innovációs folyamat
invenció alapkutatás innováció alkalmazott kutatás fejlesztés diffúzió 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment 17

18 A kutatás-fejlesztés lépcsőfokainak jellemzői
Típus Kereskedelmi cél Megtérülés ideje Bizonytalanság foka Alapkutatás nincs hosszú távú nagy Alkalmazott kutatás határozott középtávú közepes Fejlesztés körvonalazható / határozott rövid távú kicsi 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

19 Az innovációs folyamatok modellezése
Két modell: Piaci alapú: a piaci verseny gerjeszti az innovációs folyamatokat (ha időben felismerik a piaci lehetőségeket) – erre a gazdasági szereplők nem korlátlanul képesek. E modell nem lehet általános érvényű. Erőforrás-alapú: a vállalatok erőforrásai képesek adni a folyamatos innováció biztos hátterét. A termékek és szolgáltatások váltása biztosítja a fenntartható versenyelőnyt. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment

20 A lineáris innovációs modellek
Szükségletteremtő (Technology push) - Schumpeter Alapk utatá s Fejles ztés Gyárt ás Mark eting Értékesítés Szükségletkövető (Demand pull) - Schmuckler Piaci igény Fejles ztés Gyárt ás Mark eting Értékesítés 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment 20

21 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
A Dosi-féle kritikák Giovanni Dosi, Research Policy 11 (1982) pp 1. „Technology push” Az elmélet nem tisztázza, hogy a gazdasági tényezők hogyan hatnak az alapkutatásra A valóságban a K+F tevékenység eredménye bizonytalan Nem tükrözi a menet közben bekövetkező változásokat 2. „Demand pull” Nem magyarázza, hogy mi történik az új igény felmerülése, annak felismerése és a termék megjelenése között Nem veszi figyelembe, hogy az innovációs képességek nem mindig vannak összhangban a piaci igényekkel Alternatív fejlesztési irányok között nem képes bemutatni a választás okát Az innovációs folyamatok a paradigma által kijelölt trajektórián, endogén tényezők által vezérelten zajlanak 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment 21

22 A „kettős hajtású” (double-driven) innovációs modell
„Market pull” Piaci információk „Eladható termék” koncepció Termék fejlesztés Új termék „Gyártandó termék” koncepció Technológia menedzsment „Technology push” Termékterv 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment 22

23 A visszacsatolásos modell (Rothwell)
Új szükség-letek Társadalmi és piaci igények Kutatás, fejlesztés Gyártás Marketing és értékesítés Piac Ötletek megfogal-mazása Új techno- lógiák Élenjáró termékek és eljárások 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment 23

24 Az innováció eredményének terjedési modelljei
Szomszédsági hatások allokációs diffúzió személyes kontaktus távolságfüggés járványszerű terjedés relokációs diffúzió migrációnak köszönhető Hierarchnikus diffúzió végigfut egy hálózaton fejlett kommunikációt igényel Véletlen diffúzió törvényszerűségek nélküli terjedés 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment 24

25 Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment
Felhasznált irodalom Dr. Buzás Norbert: Az innováció-menedzsment alapjai – Innovációs fogalmak és alapmodellek – saját prezentáció Dr. Buzás Norbert (szerk.) Innováció-menedzsment a gyakorlatban, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. Szabó Zsolt: Innováció (VI. modul) – saját jegyzet, Dunaújváros, 2002. 2013. február 6. Dr. Malatyinszki Szilárd: Innováció és vállalkozásmenedzsment


Letölteni ppt "Innováció és vállalkozásmenedzsement"

Hasonló előadás


Google Hirdetések