Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Multikulturalitás és iskolai könyvtár Dömsödy Andrea alelnök Könyvtárostanárok Egyesülete iskolai könyvtári szakreferens OFI-OPKM

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Multikulturalitás és iskolai könyvtár Dömsödy Andrea alelnök Könyvtárostanárok Egyesülete iskolai könyvtári szakreferens OFI-OPKM"— Előadás másolata:

1 Multikulturalitás és iskolai könyvtár Dömsödy Andrea alelnök Könyvtárostanárok Egyesülete iskolai könyvtári szakreferens OFI-OPKM domsody.andrea@opkm.hu Kultúrák találkozása MKE 42. Vándorgyűlése Baja, 2010. július 16.

2 2 Google varázskerék

3 3 multi- kulturális nevelés célok módszerek iskolai könyvtári lehetőségek fogalom multikulturalitás kultúra Vázlat NAT

4 4 kultúra értékeknormák hiedelmek meggyőződések nyelvszimbólumok technika, eszközök iskolai könyvtári kultúra olvasásfejlesztés nyelvkönyvek dokumentumok feliratok a netről az emósokról a nem olvasókról a jó tanulókról használati szabályzat elvárt viselkedés állományfejlesztés olvasás szaknyelv többnyelvűség használóképzés

5 5 szub/mikro- kultúrák SNI fogyatékkal élők földrajzinépcsoportokvallási társadalmi réteg foglalkozáskorcsoportoknemek deviancia? állandó csoportok átmeneti

6 6 szembenézés előítéletek csökkentése előítéletek csökkentése előítéletek csökkentése előítéletek csökkentése kezelése plurális értékrendszer előítéletek csökkentése

7 7 NAT értékek szociális és állampolgári kulcs- kompetencia kisebbségi nevelés és oktatás elvei kiemelt fejlesztési területek cél NAT iskolai könyvtár- ban népek, nemek egyenlősége esélyegyenlőség szolidaritás tolerancia elméletek ismerete interkulturális kommunikáció együttműködés sokféleség elismerése emberi jogok tisztelete értékek tisztelete aktív állampolgárság énkép, önismeret eu-i azonosságtudat egyetemes kult. hon- és népismeret ismeretek a hazai kisebbségekről nemzeti identitás fejlesztése kultúrák iránti nyitottság fogyatékkal élők tanulási nehézségek forrás projekt kvt-i órán tantervhez illeszkedő gyűjtemény szép- és szakirod-i források programok

8 8 módszerek tanulók kultúráinak figyelembe vétele „ismeret- terjesztés” készség- fejlesztés attitűdformálás interakció, integráció intézményi, pedagógiai környezet minta tudatosítás emberi viszonyok jellemzői előzetes tudás, tudáskonstrukció érdeklődés multikulturalitás, globalizáció érzelmi azonosulás perspektívaváltás bevonódás sokféleséget reprezentáló kultúra-érzékeny szemlélet nem túlszabályozó rejtett tanterv sokféleséget elismerő nonverbális verbális kognitív egyes kultúrák jellemzői kult. különbségek jellegzetességei iskolai könyvtár- ban szépirod. kvt-i órán küldetésny. dekoráció források programok olvasási trendek gy-i könyvtárkép tanulói nézőpont programok ??? kközi állomány diszkrimináció felismerése különbségek befolyása kulturális relativizmus önismeret drámapedagógia kooperatív technikák

9 9 Reflektivitás: Ellenőrizzük magunkat tudatosan!  Különböző csoportokra vonatkozóan  kisebbség, fiú-lány, SNI …  Különböző megnyilvánulásainkat  verbális, nonverbális  környezet (pl.: feliratok, képek)  Módszere  önmegfigyelés  külső szemlélő  videó  tanulói visszajelzések  dokumentumelemzés

10 10 Könyvtári lehetőségek  kötelező olvasmányok  fiúk/lányok, népek, nyelv, sikerlista  diszlexia  anyanyelvű  projektnapok a megismerésre, tapasztalatszerzésre  multikulturális források  multikulturális naptár  dekoráció  integráció a programokon (több korcsoport, több szubkultúra …)  többnyelvű feliratok, honlap  cserediákok bevonása

11 11 Napok, világnapok  febr. 21. Az anyanyelv világnapja  márc. 8. Nemzetközi Nőnap  márc. 19. Cigányság világnapja  márc. 21. A faji megkülönböztetés elleni nemzetközi küzdelem napja  ápr. 8. Romák világnapja  ápr. 27. Holokaust emléknap  máj. 21. A kulturális sokszínűség napja  aug. 2. A cigány holokauszt emléknapja  szept. 26. A nyelvek európai napja  okt. 1. Idősek világnapja  nov. 16. Tolerancia világnapja  dec. 3. Fogyatékos emberek világnapja  dec. 18. Kisebbségek Napja, Emigránsok világnapja  egyes mo-i kisebbségek napja  …

12 12 Iskolai Könyvtári Világnap  alkalom a más országokban, tájegységeken élőkkel való  kapcsolatteremtésre  együttműködésre  különböző csoportok véleményének megismerésére  a könyvtárról, iskolai könyvtárról

13 13 Játékok, feladatok  Hírgyártás  A média elfogultsága  Nemzeti hősök  A világ meséi  kooperatív csoportmunka Gomes, Rui (szerk.): Képzők könyve, Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez, 2. átd. kiad., Bp., Mobilitás Európai Fejleszt. Ig., 2006, 205 p

14 14 Felhasznált irodalom  243/2003. (XII. 17.) Korm. Rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról  Cognini, Cecilia: Multikulturalizmus és közkönyvtár a nemzetközi eszmecserében In: Könyvtári Figyelő, 2003/3., 567-576. p.  Gomes, Rui (szerk.): Képzők könyve, Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez, 2. átd. kiad., Bp., Mobilitás Európai Fejleszt. Ig., 2006, 205 p.  (1. kiad: http://www.mobilitas.hu/uploads/fajlok/publikaciok/172/K%C3%A9pz%C5%91k%20K%C3 %B6nyve%20%28HU%29.pdf Utolsó letöltés: 2010.07.14.)  Multicultural Communities: Guidelines for Library Services, 3. ed., IFLA, 2009, 33 p. URL: http://www.ifla.org/files/library-services-to-multicultural- populations/publications/multicultural-communities-en.pdf Utolsó letöltés: 2010.07.14.  Nagy Mária (szerk.): Magyar nevezetes napok és világnapok, Győr, Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, é.n. URL: http://www.kkmk.hu/vilagnap Utolsó letöltés: 2010.07.13.  Sudár Annamária (főszerk.): Jeles napok - multimédiás oktatási segédanyag, Bp., OSZK, 2007, URL: http://jelesnapok.oszk.hu Utolsó letöltés: 2010.07.13.  Torgyik Judit - Karlovitz János Tibor (2006): Multikulturális nevelés, Bp.,Bölcsész Konzorcium : Kodolányi Főisk., 226 p. URL: http://mek.niif.hu/04800/04802/04802.pdf Utolsó letöltés: 2010.06.28.

15 Köszönöm a figyelmet! domsody.andrea@opkm.hu www.ktep.hu www.opkm.hu


Letölteni ppt "Multikulturalitás és iskolai könyvtár Dömsödy Andrea alelnök Könyvtárostanárok Egyesülete iskolai könyvtári szakreferens OFI-OPKM"

Hasonló előadás


Google Hirdetések