Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Írás- Terápiás Egyesület

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Írás- Terápiás Egyesület"— Előadás másolata:

1 Magyar Írás- Terápiás Egyesület
MÍ – TE

2 mint magunkat olvasni.”
Mottó „Az írás annyit tesz, mint magunkat olvasni.” / Max Frisch /

3 MÍ-Te mire vagyunk képesek?
Gondolatmenet MÍ-TE célkitűzések Kézírás értelmezési kerete: történelmi-kulturális és individuális paradigma Tevékenységek ÍrásTerápia irányvonalai „Egyesületi” tagok, tervek MÍ-Te mire vagyunk képesek?

4 A kézírás művészetének alkonya
„… ha a technika el is sodorja a kézírást az életünkből, az még művészetként tovább élhet.” Umberto Eco Egyes teoretikusok már a kézírás haláltusájáról beszélnek, mondván, a Neumann-galaxison az új technikai eszközök által szükségtelenné válik a kézzel történő információrögzítés. A kézzel írt produktumok száma valóban csökkenő tendenciát mutat, s az információs szupersztrádán robogva még ráadásul jelentős külső hatások is befolyásolják. Tény, hogy a kézírás a számítógépkultúra egyre jelentősebb térhódításával folyamatosan kiszorul a mindennapi tevékenységek közül. Ezt fogalmazza meg a kézírás művészetének alkonyaként Eco, felvetve, hogy a kézírás jelentősége ugyanakkor a gyakorlati funkcióról áttevődhet a tradicionális művészet státuszába. Vagy… MÍ-TE új keretet adunk a gyakorlati funkciónak!

5 A kézírásról való diskurzus aktualitása
Kézírás háttérbe szorulása Íráskép megváltozása Számítógépírás megjelenése Digitalizáció hatása – elsősorban fiatalokra („Digitális bennszülöttek”) Finommotorika eltűnésének hatása a gondolkodásra, figyelem-koncentrációra Stressz növekedése, flow lehetőségének beszűkülése

6 KÉZírásban rejlő fejlesztési, terápiás potenciálok meghatározása.
Célkitűzés MÍ-TE A kézírásnak kulturális értékének meghatározása, a kollektív értékőrzés felelősségének tudatosítása társadalmi szinten. A kézírás individuumra gyakorolt hatásának meghatározása, a személyiség dinamikus működését befolyásoló komponensek azonosítása. KÉZírásban rejlő fejlesztési, terápiás potenciálok meghatározása.

7 Kommunikáció motivációja
Kiindulópont KÉZÍRÁS filogenezise KÉZÍRÁS ontogenezise i.e. 3500 ? Kultúra fennmaradása Adatok, gondolatok, érzések írásbeli rögzítése ~ 6 hó ? Nyomhagyás gesztusa Kommunikáció motivációja

8 Kézírás hermeneutikája
Történeti vizsgálat révén kulturális kontextusban vizsgálhatók az információrögzítés térben és időben különböző technikái, ezek háttere. Az egyén biológiai meghatározottsága által a kognitív-emocionális paraméterek vizsgálata válik lehetővé. A kézírás mint lelki transzformátor a terápiás tevékenységben meghatározó.

9 Kézírás történelmi – kulturális paradigmája
Az írást mint céltevékenységet különböző értelmezési keret határozta meg a különböző kultúrtörténeti korszakokban. Szempontok: Gondolkodásmód Világnézet – emberkép Kifejezésmód Medialitás

10 A kézírás individuális paradigmája
Nyomhagyás gesztusa Személyes potenciálok Produktum Írás optimuma Kulturális kontextus Modellreakció Személyiség dinamizmusa = hatékonyság

11 MÍ-TE új szempontja: modellreakció
Szívesen írok! Miért ne?! Vajon miért? Mi lesz ennek a vége? Kérlek, írj valamit! Írok persze, … majd később! Hogyan kezdjek hozzá? Modellreakciók a szemléletnek és a gondolkodásnak olyan egységei, amelyben a vizsgált személy cselekvési szokásrendszere, pszichikus arculata érvényesül. (Mérei Ferenc) Valamint a tevékenységgel, az adott feladattal kapcsolatos attitűdök és motivációk. Így a modellreakció által a megfigyelt viselkedésből következtetések vonhatóak le adott szempontok szerint más élethelyzetekben tanúsított alapállásra, magatartásra vonatkozóan.

12 Eredményesebb problémamegoldás
Az írás mint terápia A kézírás több szempontból vizsgálható, így preventív célokat támogat, diagnosztikai értékkel bír, adott problématerületek adekvát korrekcióját, fejlesztését teszi lehetővé. Feszültségoldás Eredményesebb problémamegoldás Figyelem-koncentráció fejlesztése

13 MÍ-TE Tevékenységek Írni jó! Írásvizsgálat SZAKTANÁCSADÁS
ÍRÁSTERÁPIA, COACHING Írástevékenység előkészítése Írásdiagnosztikai előszűrés PREVENCIÓ Írás mint kulturális érték Kézírás mint individuális lenyomat KUTATÁS

14 Kutatás Kutatási területek:
hogyan hat a kézírás a kognitív folyamatokra, élményfeldolgozásra? milyen területeken támogathatja az egyént a kézíráselemzés? (pl. gasztromechanikai megnyilvánulások vizsgálata a kézírásban) ÍrásTerápia lehetőségei?

15 Prevenció Szülők és pedagógusok tájékoztatása
Írástevékenység előkészítése Finommotorika fejlesztése Kézírás agytevékenységre gyakorolt hatása Fejlesztő gyakorlatok – preventív céllal Írászavarok és azok kezelésének módja Írásdiagnosztika

16 Szaktanácsadás Kézírás diagnosztikai értékének kiemelése:
életvezetési problémamegoldás támogatása párkapcsolati konfliktusok kezelése stressz- és konfliktuskezelés gyerekek írásdiagnosztikai szűrése!

17 Grafikum és narratívum egyensúlyának megteremtése
ÍrásTerápia ÍrásTerápia: Komplementer (kiegészíti a klasszikus eljárásokat) Integratív (pedagógiai, pszichológiai) Alternatív (új megközelítésmód) Grafikum és narratívum egyensúlyának megteremtése az írás optimumában. A szakmai protokoll kidolgozás alatt.

18 MÍ-Te az új paradigma MÍ-Te, akinek igenis hiányzik a kézírás,
MÍ-Te, aki örül, hogy már alig kell kézzel írnia, mert nem is szerette kusza betűit, MÍ-Te, akinek kisgyereke van, aki iskolában meg fog tanulni kézzel írni, és felismered, hogy ez egy életre szóló hatás tanulásban, és sok más egyébben, MÍ-Te, akinek a tanárság (még mindig) a hivatása, MÍ-Te, aki a kézíráselemzés szakmai hátterét magas szinten műveled, MÍ-Te, aki felismered az kézírásban rejlő lehetőségeket, ADJUNK ÚJ KERETET A KÉZÍRÁS GYAKORLATI FUNKCIÓJÁNAK – A MŰVÉSZET ÉS A TUDOMÁNY TÁMOGATÁSÁVAL!

19 „Egyesületi” tagok A MÍ-TE civil kezdeményezés, civil társaságként alakult meg 2012. decemberében. Egyesületté alakítása 2013-ban várható. A Magyar Írás-Terápiás Egyesületnek bárki tagja lehet, aki fontosnak tartja a kézírás megőrzését, valamint elismeri az általa közvetített kulturális és individuális értékek fontosságát.

20 „Útraindító” „Valami újra vállalkozni mindig kockázatos feladat. Számolni kell az értetlenséggel, az ismeretlennel szembeni idegenkedéssel, a megszokotthoz ragaszkodók közönyével... Voltak olyanok, akik merték vállalni ezt a kockázatot, mert hittek abban, hogy az új, amelyre vállalkoznak, hasznos és jó, előbbre viszi az ügyet.” (Illyés Gyuláné Kozmucza Flóra) Köszönöm!


Letölteni ppt "Magyar Írás- Terápiás Egyesület"

Hasonló előadás


Google Hirdetések