Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT"— Előadás másolata:

1 VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT
ÉS HADERŐREFORM Nagy Gábor mk. ezredes HM HVK integrációs főnök-helyettes 2003. november 6. Hölgyeim és uraim! Mint azt Önök is valószínűleg tudják, az elmúlt évben a kormányváltást követően a honvédelmi tárcánál átfogó védelmi felülvizsgálatot kezdtünk. A felülvizsgálat okai: A térség biztonságpolitikai helyzete pozitívan változott. A NATO prágai csúcsértekezletén hét ország csatlakozási meghívást kapott, ezek közül három a szomszédunk. Jövő évben az Európai Unió tíz új taggal bővül. Szomszédaink érdeke és törekvése az euro-atlanti biztonsági struktúrákhoz való csatlakozás. A Nyugat-Balkán országai beláthatóm időn belül az Európai Unió tagjaivá válnak. Az új típusú kihívások, az asszimetrikus fenyegetések, a proliferáció, a terrorizmus más katonai képességeket igényel. A jelenlegi haderőstruktúrát nem tudjuk tovább finanszírozni.

2 A felülvizsgálat okai A biztonsági környezet változása (2001. szeptember 11., NATO, EU bővítés, megbízható szövetséges) Új típusú kihívások (asszimetrikus fenyegetések, terrorizmus) Hitelvesztés a Szövetségben Növekvő szakadék a szövetségi kötelezettségek és a katonai képességek között A jelenlegi haderőstruktúra finanszírozhatatlan Inkoherencia a tervkben növekvő rezsiköltségek korlátozott források a katonai képességekre A felülvizsgálat okai: Az új típusú kihívások, az asszimetrikus fenyegetések, a proliferáció, a terrorizmus más katonai képességeket igényel. A NATO prágai csúcsértekezletén hét ország csatlakozási meghívást kapott, ezek közül három a szomszédunk. Jövő évben az Európai Unió tíz új taggal bővül. A biztonsági körneyezet változásával a Szövetség új prioritásokat határozott meg. Ezek a prioritások meghatározzák kül-, biztonság és védelempolitikai célkitűzéseinket, melyekből új feladatokat, a haderő fokozott telepíthetőségének követelményét vezettük le. A rezsiköltségek növekedése miatt és az egyensúly hiány miatt nem tudtunk a szükséges katonai képességeket fenntartani, és ez hitelvesztéssel járt.

3 A felülvizsgálat célja, feladatai
Minőségi hozzájárulás az euró-atlanti békéhez és biztonsághoz Megteremteni az új biztonsági kihívások és a rendelkezésre álló erőforrások közötti egyensúlyt Egy forrásokkal alátámasztott, kiegyensúlyozott, koherens 10 éves terv kidolgozása Reális, finanszírozható, szükséges katonai képességek kailakítása Önkéntes haderőre való áttérés Hosszú-távú célkitűzésünk: minőségi hozzájárulás az euró-atlanti békéhez és biztonsághoz. Az önkéntes haderő által fenntartott reális, finaszírozható, szükséges katonai képességekhez az út egy modern védelmi tervező rendszeren át vezet, mely képes egy megalapozott költségszámvetésen alapuló 10 éves tervet készíteni, és egyensúlyt tart a követelmények és a rendelkezésre álló erőforrások között.

4 A felülvizsgálat módszere
Kül- és biztonságpolitikai célkitűzések meghatározása a MK ellen irányuló fenyegetettség értékelése alapján  A honvédelmi célkitűzések meghatározása  A Magyar Honvédség küldetése és feladatai meghatározása  Tervezési alapvetések (ambíciószint) meghatározása.  A szükséges katonai képességek meghatározása  Az összes következmény beazonosítása  Hiteles és megalapozott forrás- és költségelemzés  Változatok vizsgálata  Prioritások meghatározása  Forráselosztás és az alapterv véglegesítése  A felülvizsgálat során egy tízlépéses folyamatot követtünk. Az egymást követő lépések közül néhány párhuzamosan is folytatható, de fontos a folyamat logikájának követése, ellenállni a kísértésnek, hogy korai, megalapozatlan döntéseket hozzunk.

5 A felülvizsgálat elvi alapjai Tervezési alapvetések
Fenyegetések: A NATO ellen hadászati támadás éven belül nem várható (NATO MC 161) A Magyar Köztársaság ellen (hagyományos) támadás 10 éven belül nem várható Potenciális fenyegetések Regionális instabilitás, Dél-Kelet Európa, Kelet-Európa, Mediterrán térség Terrorizmus Hagyományos fegyverek, tömegpusztító fegyverek és komponenseik vagy kiindulási (alap) anyagaik, hordozó eszközeik illegális kereskedelme Kockázatok Illegális és tömeges migráció, szervezett bűnözés, drogkereskedelem, környezeti és más kockázatok A szükséges katonai képességek meghatározásához a fenyegetettség elemzés elngedhetetlenül szükséges. A Szövetség értékelését figyelembe véve a kockán látható három területen a felsorolt következtetésekre jutottunk.

6 A Magyar Honvédség feladatai
1. NATO 5.cikkely szerinti műveletek 1.1. Az ország katonai védelme 1.2. Más tagország megsegítése 1.3. Részvétel a szövetség egésze elleni stratégiai támadás elhárításában 2. Határbiztosítás 3. Befogadó nemzeti támogatás 4. Részvétel nemzetközi válságkezelésben. Békeműveletek 4.1. Megfigyelők 4.2. Békefenntartás 4.3. Békekikényszerítés 5. Részvétel nemzetközi válságkezelésben. Egyéb nemzetközi műveletek 6. Terrorizmus elleni harc 7. Két és többoldalú nemzetközi kapcsolatok 8. Nemzetközi szerződések ellenőrzése, fegyverzetellenőrzés 9. Humanitárius segítségnyújtás 10. Információszerzés, feldolgozás, védelem 11. Polgári hatóságok támogatása 11.1. Katasztrófavédelem feladataihoz való hozzájárulás 11.2. Tűzszerészeti feladatok 11.3. Kutatás-mentés 11.4. A szükségállapot katonai feladatai 12. Légtérellenőrzés 13. Frekvencia gazdálkodás 14. Protokolláris feladatok A Magyar Honvédség feladatait 14 pontban foglaltuk össze. A sárga színnel jelöltek az erő-generálók, ami azt jelenti, hogy azokra fenn kell tartanunk képességeket, míg a többi feladatot ezekkel a képességekkel, erőkkel oldjuk meg.

7 Ambíciószintek Hazai műveletek Határbiztosítás
Az ország katonai védelme a MH összes katonai képessége és teljes állománya Hazai műveletek Határbiztosítás Dandár vezetési pont Zászlóalj harccsoport Harcihelikopterek Tüzérség Légvédelmi rakéta alegységek Légtérellenőrzés Vezetési rendszer Radarok Vadászrepülőgépek Harcbiztosítók (STO) Infrastruktúra Itt a kiemelt hazai feladatokat mutatjuk be, az ország katonai védelmére a teljes haderővel számolunk, egy zászlóaljat tervezünk határbiztosításra rotációval, légtérellenőrzést, Befogadó Nemzeti Támogatást, és néhány más feladatot tervezünk. Polgári hatóságok támogatása Tűzszerész zászlóalj Kutató-mentő helikopterek Befogadó Nemzeti Támogatás Légibázisok Hídépítő képesség Vegyivédelmi képesség Katonai kórházak Logisztikai erők Biztosító (őrzésvédelmi) erők Protokolláris feladatok Díszzászlóalj Katonazenekarok

8 Ambíciószintek specializáció Külföldi műveletek „Niche képességek”
5. Cikkely szerinti külföldi harci műveletekre összes támogató elemeivel, 6 hónapra, rotáció nélkül 90 napos készenléttel, ebből egy zászlóalj 30 napos készenléttel, vagy „mínusz” dandár rotáció nélkül, vagy zászlóalj rotációval Egy telepíthető dandár EU műveletekre külön képesség nem kerül kialakításra, a NATO műveletekre tervezett képességek alkalmazását tervezzük Külföldi műveletek Két zászlóaljnyi erő békeműveletekre (max 1600 fő) A-B-C rotációval Két vadászrepülő géppár levegő-föld feladatra 4 darab harcihelikopter Ezen a kockán a külföldi műveletekben való részvételünk ambíciószintjeit mutatjuk be. Az egyidejűség fontos, és a tervezésnél figyelembe kell venni. specializáció „Niche képességek” (eü., CIMIC, vv., különleges műveleti) Katonai rendész zászlóalj Hídépítő zászlóalj Víztisztító század 6 hónapra, rotáció nélkül

9 Haderőfejlesztési alapelvek
Nem területvédelem – kollektív biztonság Műveletek szövetségi (nemzetközi) koalícióban – expedíciós haderő Modulrendszerű, multifunkciós, rugalmas A telepíthető elemek száma növekszik Harci támogató, harcbiztosító képességek megerősítése Komplementer haderőfejlesztés – a légvédelem, rádió-elektronikai harc, légi utántöltés, stratégiai szállítás, felderítő rendszerek (AGS) szükséges képességeit szövetségi (NATO, EU) vagy más nemzetközi együttműködésben biztosítjuk GDP részesedésünk 2006-tól 1,81 % Szövetségi hiány-képességek előtérbe helyezése (hídépítő, víztisztító, katonai rendész) „Niche” képességek (egészségügyi, vegyivédelmi, CIMIC, különleges műveleti) A technikai eszközök modernizációját, NATO-kompatibilis eszközökkel történő kiváltása Fegyvernemi, szakmai kultúrák csökkentése (támogató tüzérség, elektronikai harc, lánctalpas eszközök) Csak az ambíciószintek által meghatározott képességek maradnak meg Az önkéntes haderőre való áttérés, a haderőátalakítás és a modernizáció együtt fut Itt a a haderőfejlesztési alapelveket mutatjuk be, melyeket a felülvizsgálat utolsó, döntési fázisában figyelembe vettünk. Egyformán fontosak, de mégis kiemeltünk néhányat.

10 Az MH haderőstruktúrája
Szárazföldi haderő 2 könnyű dandár, harctámogató, harcbiztosító, logisztikai elemekkel különleges műveleti zászlóalj felderítő zászlóalj, benne mélységi felderítő képességgel műszaki dandár, benne hídépítő, vízellátó képességgel harckocsi zászlóalj vegyivédelmi zászlóalj logisztikai ezred egy kiképző központ Légierő harcászti repülő bázis, GRIPEN (2009-ig MiG-29) szállítórepülőgépek, támogató és logisztikai elemek bázisrepülőtér helikopter ezred, Mi-24, Mi-8/17, támogató és logisztikai elemek légvédelmi rakéta dandár (KUB+MISTRAL) vezetési, támogató és logisztikai elemekkel légi vezetési és radar ezred légi hadműveleti központ támogató zászlóalj Logisztika logisztikai ellátó központ általános és szakanyag raktárakkal veszélyes anyag ellátó központ, robbanó anyag, lőszer, üzemanyag raktárakkal támogató ezred tűzszerész- és hadihajós ezred közlekedési központ nyomda meteorológiai szolgálat térképész szolgálat CIMIC inkurrencia raktár (Nyírtelek) Meghatároztuk azt az optimális haderőstruktúrát, amely a feladatok megvalósításához szükséges. Jelentősen növekszik a békében élő, bárhol bevethető (telepíthető) harcoló hadrendi elemek száma. Ez magába foglalja a két szárazföldi dandár valamennyi harcoló elemét, a légierő harcászati repülőgépei és helikopterei egy részét, valamint a hozzájuk szükséges támogató elemeket. A szárazföldi haderőnem továbbra is a Magyar Honvédség meghatározó eleme lesz. A harcoló dandárok száma négyről kettőre csökken, miközben jelentős mértékben megerősödik a harctámogatás és harci kiszolgáló támogatás. A csapatok kiegészítését önkéntes tartalékosokkal biztosítjuk. A légierő csapatai háborús feladataikat, a szárazföldi csapatok közvetlen támogatását a szövetségi légierő-komponens részeként hajtják végre. Békében ellátják a légtérellenőrzés feladatait, felkészülnek a szövetséges erők fogadására. Megszűnő fontosabb helyőrségek: Pécs, Nagyoroszi, Nyíregyháza, Szentkirályszabadja, Taszár (kétoldalú együttműködés függvénye), Szolnok thököly úti laktanya, Szabadszállás, Szombathely, Székesfehérvár Nagysándor József laktanya, 12 logisztikai-inkurrencia raktár

11 Haditechnika átalakítása
Eszköz Beszerzések Kivonások 2006-ig 2013-ig T-72 közepes harckocsi Marad 58+ 238 BMP-1 gyalogsági harcjármű könnyű páncélozott terepjáró tgk-val kiváltva BRM-1K BTR-80 NATO kompatíbilis modernizálás 300 D mm löveg 308 BM-21 sorozatvető 62 122 mm önjáró tarack 105 mm-es vontatott tarackkal kiváltva 71 azonnal, ig Aknavetők 81 mm, 60 mm aknavetők beszerzése Maljutka rakéta páncéltörő 114 Konkursz (kiváltással) 2010 után korszerű eszközzel kiváltva 24 MiG-29 vadász repülőgép 2005-től kezdődően JAS-39 Gripennel kiváltva (12+2) 13 (2003) 14(2009) L-39 repülőgép kivonást követően repülési órák vásárlása 3 6 (2009) JAK-52 repülőgép 9 (2009) Mi-24 harcihelikopter NATO kompatíbilis felújítás és modernizálás (12) 18 Mi-8 szállító helikopter Mi-17 felújítás (7), új gépek beszerzése (8) 26 KUB komplexumok új komplexumok beszerzésének vizsgálata 2 Lőszer szükséges javadalmazások megalakítása 30 ezer tonna + ? Jármű tender, híradó tender, egyéni felszerelés program A haderőátalakítás, modernizáció keretében 2006-ig jelentős mennyiségű technikai eszköz és anyag kerül kivonásra. A kivonással egyidejűleg új technikai eszközöket szerzünk be, vagy a meglévőket felújítjuk, modernizáljuk.

12 A személyi állomány átcsoportosításának elvei
Jelenlegi létszám: 42 ezer (rendszeresített ) Sorállomány létszáma: 9100 (rendszeresítve 7800) Tervezett létszámok: MH ezer 28 ezer 26,5 ezer HM ezer 4 ezer 3,5 ezer Σ ezer 32 ezer 30 ezer A minőségi megtartás elvei: Kiváló minősítés és teljesítmény; Előírt katonai- szakmai végzettség + kvalifikációk; Idegen nyelvtudás (felsőfokú nyelvtudás, illetve STANAG nyelvvizsga-szint; Külföldi tanulmányok, illetve külföldi-, békefenntartói szolgálat; Változatos szakmai tapasztalat és csapatgyakorlat; Számítógép-alkalmazói ismeret; Doktori fokozat; Előírt fizikai követelményeket teljesítik, Egészségi állapot Speciális tudással rendelkeznek. Az új haderőstruktúra személyi feltöltése komplex feladat. A rendszeresített feltöltöttségi szint elérése könnyű feladatnak látszik, de nem az. Jelentős létszámú állományt át kell csoportosítanunk, meg kell teremteni a tiszt, tiszthelyettes és legénységi állomány helyes arányát, a perspektív állományt megtartani, a hederőből kivált állomány munkaerőpiacon történő megkapaszkodását segíteni. Nehéz kimondani, de a megtartásról kompetitív alapon döntünk. A megtartás elveit összeállítottuk. Nagyra értékeljük mindenki egyéni teljesítményét, lojalitását, de a modern haderő minőségi állományt követel, és csak a legjobbak maradhatnak állományban.

13 Társadalmi, gazdasági hatások
Bázisbezárások, bázisok áru- és szolgáltatás felvevő piaca megszűnik, vásárlóerő csökken. Áthelyezésre kerülők családtagjai és gyermekei távozásával munkahelyi és intézményi kapacitás szabadul fel. Helyi alkalmazottak munkahelyüket elvesztik. A pályaelhagyó állomány foglalkoztatási gondjai. Technika fejlesztési, korszerűsítési lehetőségeink korlátozottak, képességeket kényszerűségből meg kell szüntetni. Tízéves távlatban mintegy 10 ezer fős csökkentést (sorállományt is beleértve) jelent, helyőrségek megszüntetése elkerülhetetlen, önkormányzatokkal körültekintő párbeszéd szükséges. Az „inkurrencia” tovább nő, értékesítés, hasznosítás, megsemmisítés. A haderő-átalakítás a személyi állomány mintegy hetven százalékát érintheti, érinti a családtagokat és az önkormányzatokat is.

14 Mit nyerünk? 2006-ra 9 NATO-kompatibilis, korszerű eszközökkel felszerelt, telepíthető, rugalmas, kiképzett, feltöltött zászlóalj, Korszerű vadászrepülőgépek, háromdimenziós radarok, harci- és szállítóhelikopterek modernizálása, beszerzése Speciális képességeket alakítunk ki (víztisztító, hídépítő, katonai rendész) Fontos szövetségi követelményeket elégít ki (NRF, FP-2004, PCC ) Előrehozott modernizáció (szervezeti, műveleti, technikai) Megnövelt, hatékonyabb tűzerő Fokozott telepíthetőség Egyszerűbb fenntarthatóság Összhangban van a NATO által adott iránymutatással A haderő-átalakítás eredményeként a hazai és szövetségi követelményeknek megfelelő, modern eszközökkel felszerelt, feltöltött, kiképzett haderőnk lesz.

15 További menetrend Döntött a Kormány (szeptember 24.)
Formába önteni a tízéves tervet A tízéves terv program-elemeinek kidolgozása A évi költségvetés áttekintése, finomítása (költségvetési törvényhez adatok augusztus 22-ig leadva) Parlamenti pártok (frakciók) tájékoztatása Önkormányzatokkal párbeszéd folytatása NATO háromoldalú megbeszélés november Parlamenti előterjesztés az OGY határozatok módosítására, hatályon kívül helyezésére (ősz) A Kormánytól támogatást kaptunk folytatjuk a tervezést, a belső és külső kommunikációt.

16 „Minőségi hozzájárulás az euro-atlanti békéhez és biztonsághoz”
Hölgyeim és uraim, befejeztem. Köszönöm a figyelmet.


Letölteni ppt "VÉDELMI FELÜLVIZSGÁLAT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések