Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szalagos képmagnótól a jutyúbig

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szalagos képmagnótól a jutyúbig"— Előadás másolata:

1 A szalagos képmagnótól a jutyúbig
Poór Zoltán Pannon Egyetem, Veszprém

2 Melyek azok a főbb irányzatok és fejlődési stációk, amelyek …
az alkalmazott pedagógiákat, azaz a hajdanán oktatástechnikának nevezett rész-diszciplinát és a tanárgy-pedagógiákat eljuttatták a kompetencia alapú szemlélet megvalósításáig?

3 Tisztelgés a szekció-alapító Dr. Szalay László előtt …
… azzal, hogy áttekintjük, mit tanultunk mi, a tudományos utánpótlás nevelésében részt vállaló oktatói generációk képviselői és tanítványaink az elődöktől és miként fejlesztettük azt tovább?

4 Mi történt a technológiával segített pedagógiában az 1970-es és 1980-as évek óta?

5 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (1)
Programozott oktatás (Gyaraki, 1969) Audiovizuális oktatás (Szebeni, 1968) Az oktatás segédeszközeinek alkalmazása (Dzsatkó, 1977) Az oktatás technikai eszközeinek alkalmazása (Szalay, 1977) Az oktatástechnika alkalmazása (Gyaraki, 1980) Technika az oktatásban(Gyaraki, 1980)

6 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (2)
Oktatástechnika „A tanítás-tanulás folyamatában alkalmazható eszközök és anyagok összessége” (Ádám, 1983: 218)

7 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (3)
Oktatási technológia (Gecső, 1970) Oktatástechnológia (Falus, 1976; Gyaraki, 1980; Rohonyi, 1976) Az eszközök által kiváltott és támogatott oktatási folyamatok vannak a középpontban és nem maguk az eszközök.

8 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (4)
Oktatástechnológia „… az eszközök kiválasztása, alkalmazásának tervszerűsége, célszerűsége, a tanítás és tanulás folyamatának megtervezése, az optimális tanítási-tanulási feltételek kialakítása.” (Ádám, 1983: 222)

9 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (5)
Didaktikai technológia (Ádám, 1983) Tanítási technológia (Kiss, 1980; Szűcs, 1984)

10 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (6)
Az „oktatástechnológia” mint terminológia stabilizálódik, de annak felfogása és interpretációja folyamatosan változik és finomodik. „nem csak az egyes elszigetel eszközök, tananyagrészek programozott oktatását, hanem az egész tanítási tevékenységet – a pedagógus tevékenységét és eszközeinek alkalmazását – is programozza” (Gyaraki, 1970: 370)

11 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (7)
Az „oktatástechnológia” fogalomkörének további finomodása „az oktatástechnika lehetőségeit elvszerűen felhasználó alkalmazott didaktika” (Szűcs, 1984: 42) „az általános didaktika törvényszerűségeit figyelembe vevő, s azokat alkalmazó, az oktatási folyamatban mint rendszerben elvszerűen alkalmazott oktatástechnika” (Szűcs, 1984: 42)

12 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (8)
Az „oktatástechnológia” fogalma … olyan szemléletmódot közvetít, amely „megtermékenyítette a didaktikai gondolkodás egészét” (Falus 1980: 7) … produktumai, a taneszközök szervesen integrálódnak a pedagógus által irányított folyamatba és rendszerbe (Falus, 1980) … nem csupán az audiovizualitás, hanem a programozott oktatás értékeit is hasznosítja, hisz annak gyakorlatában alakult ki a tanulási eszközöknek a fejlesztési mechanizmusa is (Falus, 1980)

13 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (9)
Az „oktatástechnológia” helye a tudományok rendszerében Stratégiai tudomány, amely az oktatási folyamat szervezésével és irányításával foglalkozik. (Orosz, 1985) Kapcsolódik a neveléselmélethez, a didaktikához és a tantárgy-pedagógiákhoz (Orosz, 1985) … hatékonysága függvénye a neveléselméleti és didaktikai alapismeretek birtokában kialakított pedagógiai kultúrának és légkörnek, valamint a szakdidaktikákkal, illetve a tantárgy-pedagógiákkal kialakított kölcsönhatásnak (Orosz, 1985)

14 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (10)
Oktatástechnológia / Pedagógiai technológia A két fogalom egy darabig keveredik és a kettőt egymás szinonimájaként értelmezik a szakirodalomban. (Ádám, 1983)

15 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (11)
Oktatástechnológia / Pedagógiai technológia Az oktatástechnológia a tanítási-tanulási célok meghatározására, a tartalomra és a folyamatra koncentrál. (Morgan, 1978; Rohonyi, 1982) A pedagógiai technológia a fentieken kívül azt a rendszert és pedagógiai környezetet is magában foglalja, amelyben az adott pedagógiai tevékenység megvalósul és hatásmechanizmusát kifejti. Egy teljességre törekvő megközelítés. (Davies, 1972; Silber, 1978; Rohonyi, 1982)

16 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (12)
Oktatástechnológia / Pedagógiai technológia Az oktatástechnológia tárgya az oktatási folyamat szervezeti és munkaformái, az alkalmazott módszerek és taneszközök, valamint a tanulók közösségén belüli, továbá a tanulók és a pedagógus között megvalósuló interakciók, illetve az adott pedagógiai folyamat tényezőinek kölcsönhatása. (Zsolnai J. & Zsolnai L., 1980) A pedagógiai technológia a nevelési és oktatási folyamat jellemzőinek rendszere, amely a nevelő-nevelt interakcióján, a nevelést segítő eszközön és azok alkalmazási módján, az alkalmazott szervezeti és munkaformákon, valamint a folyamat tényezőinek kölcsönhatásán keresztül valósul meg. (Zsolnai J. & Zsolnai L., 1980)

17 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (13)
Pedagógiai technológia Egy keretfogalom, amely magában foglalja az oktatástechnológiát (Davies, 1972; Silber, 1978; Rohonyi, 1982; Zsolnai J. & Zsolnai L., 1980)

18 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (14)
Újabb téma-specifikus fogalmak Médiapedagógia (Nagy, 1993) Iskolatelevíziós pedagógia (Nagy, 1981) Televízió-, teletext- és számítógéphálózat-alkalmazás (Mohos, 1989) a számítástechnikával támogatott oktatás (Hárs, 1998) Az új technológiák alkalmazása a tanítás-tanulás folyamatában (Korsvold & Rüschoff, 1997) A technológiával segített tanítás-tanulás (Fitzpatrick, 1998)

19 Egy kis diszciplina-történeti áttekintés (15)
Még újabb téma-specifikus fogalmak Médiadidaktika(Hegedűs, 1999) Digitális pedagógia (Forgács, 1998) Médiainformatika (Forgó, Hauser & Kis-Tóth, 2001) Pedagógiai informatika (Poór 2001) Elektronikus tanulás  e-tanulás

20 Akkor és most (1) 1980-as évek:
A jövedelemviszonyokhoz képest drága technika  a technika „fetisizálása” „Mérnöki” szemlélet Technika-központú gondolkodás A tanárképzésben elkülönült oktatástechnikai, oktatástechnológiai és szakmódszertani stúdiumok Az eszközalkalmazás, az oktatás- és pedagógiai technológiai eljárások a hatékonyságra való törekvés jegyében valósultak meg.

21 Akkor és most (2) 1980-as évek:
Szemléltetőképek, faliképek, táblázatok, stb. Írásvetítő-fóliák, diasorozatok Iskolarádiós adások és hangfelvétel-sorozatok Iskolatelevíziós adások, oktatófilmek és oktatóvideó-felvételek (oktatóvideó-sorozatok) Zártláncú tv-rendszerek Videokamera-alkalmazás a pedagógiai folyamatok elemzése és értékelése céljából Kisszámítógépek alkalmazása (C16, C-64)

22 Akkor és most (3) 1980-as évek:
A szaktárgytanításba elsősorban tananyagkomponensek formájában épültek be az oktatástechnikai eszközök és azok alkalmazásának eljárásai Nemzeti szinten valósult meg a programozott oktatásnak egy jól átlátható (kontrolált és ezáltal „biztonságos”) rendszere A tantervek szerint meghatározott tantárgyi műveltségtartalmak és képességhalmazok tanítása volt a középpontban. Egyfajta „technológiai” tudást igényelt a pedagógusoktól

23 Akkor és most (4) 2000-es/2010-es évek:
A tantervek szerint meghatározott tantárgyi műveltségtartalmakat, képességhalmazokat és attitűdöket kulcskompetenciákként fogalmazzuk meg. A fentiek kialakításának segítése és fejlesztése a cél. A középpontban a tanulás van és nem a pedagógus tanítása. A pedagógus tehát a tanulást segíti. A pedagógusoktól komplex kompetenciahalmazt igényel a szemlélet.

24 Pedagógiai informatika
Akkor és most (5) 2000-es/2010-es évek: A pedagógiai technológia alkalmazása központilag nem ellenőrizhető, nem kontrollálható A pedagógiai technológia a mindenki számára bárhonnan, bármikor, bármilyen mennyiségben és megválasztható kompetencia-szintek szerint megvalósítható tanulás, önfejlesztés lehetőségét kell, hogy biztosítsa. Digitális pedagógia Pedagógiai informatika Médiainformatika e-tanulás

25 Akkor és most (6) 2000-es/2010-es évek:
A kulcskompetenciákat középpontba helyező, immáron többnyire tantárgyközinek tekintendő pedagógiai folyamatok során az olyan együttműködő tanulási formák szolgálatába állt a technológia, mint pl. a projektpedagógiai, vagy a drámapedagógiai folyamatok. Szöveges, képi, hangzó és videó-formátumú digitális források; Interaktív kommunikációs lehetőségek A tanulási folyamatokat, illetve az azok során készülő produktumokat rögzíteni képes digitális technikák

26 Akkor és most (7) XV. OTDK, Sárospatak, 1981:
Oktatócsomagok alkalmazása A képmagnetofon alkalmazása a nyelvtanításban XXIX. OTDK, Szombathely, 2009 e-tanulás-metodika Multimédiás tananyagok szerkesztése Interaktív táblák alkalmazása

27 … és majdan? XXXV. OTDK, 2021 Ez már az Önök majdani témavezetői tevékenységén és a majdani hallgatóik érdeklődésén, rátermettségén, kreativitásán múlik.

28 Köszönöm szíves figyelmüket!
Poór Zoltán


Letölteni ppt "A szalagos képmagnótól a jutyúbig"

Hasonló előadás


Google Hirdetések