Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk GEIAL512M

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk GEIAL512M"— Előadás másolata:

1 Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk GEIAL512M
2. Minőségirányítás - II (Készült az Informatikai Tárcaközi Bizottság Minőségirányítás ajánlása alapján melyet az MTA Információtechnológiai Alapítvány készített ) Dr. Mészáros László egyetemi adjunktus Miskolci Egyetem Általános informatika Tanszék 2010

2 A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek
Inte A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek Az informatikai szervezeteknél a technikákat eszközökkel és módszerekkel együtt alkalmazzák. A technikák, eszközök és módszerek hierarchiája képez egy módszertant. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

3 A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek
Inte A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek A minőségügyi technika fogalmát a következő módon definiálhatjuk: “... olyan meghatározott folyamat vagy tevékenység, amelyet az ISO 9000 követelményeinek teljesítésére használnak a minőségjavítás vagy a minőségügyi szemléletformálás elősegítése céljából.” Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

4 A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek
Inte A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek A technikákat - indokolt mértékig - pontosan meg kell határozni, ha alkalmazni kívánjuk őket, és alkalmazásukkal többlet hasznot kell elérni. Ilyen technikára példa az irányítási folyamatban alkalmazható PERT (Program Evaluation and Review Technique) tervezési rendszer. Rendelkezik formális meghatározással és képes - gyakorlott alkalmazók kezében - a ráfordítások, a határidők, illetve a költségek mennyiségi jellemzésére. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

5 A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek
Inte A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek A módszer fogalma úgy határozható meg, mint valamilyen munkafeladat, például szoftverelőállítás, elvégzésének jól szervezett módja. A feladat elvégzése olyan technikák alkalmazását igényeli, mint pl. a tervszemle. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

6 A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek
Inte A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek Az eszközök segítséget nyújthatnak egy technika alkalmazása során a célkitűzések elérésében, pl. a szoftver létrehozásában. Az eszköz gyakorlati értéke azonban függ attól, hogy milyen technikára és mekkora jártassággal használják. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

7 A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek
Inte A minőségügyi technikák Technikák, eszközök és módszerek Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

8 A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok
Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok A minőségügyi technikák kiválasztásánál a következő főbb szempontokat kell értékelni: típus, meghatározás, várható haszon, bevezethetőség, fenntarthatóság, teljesség, igazolhatóság (verifikálhatóság), alkalmazhatóság (informatikai területen), kapcsolat az ISO 9000 szabvánnyal. . Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

9 A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Típus
Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Típus Minden technikát be lehet sorolni egy vagy több típusba a következők közül: humán technikák: ráirányítják a figyelmet a minőséggel kapcsolatos kérdésekre a személyzet, a vezetés és az ügyfelek körében, irányítási technikák: a döntéshozó folyamatokat támogatják, termék technikák: minőségi termékek tervezését és gyártását támogatják, folyamat technikák: a problémamegoldást támogatják, felhasználói-szállítói kapcsolat technikái: az intézmény és ügyfelei közötti kommunikációt támogatják. . Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

10 A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Meghatározás
Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Meghatározás A technikát a szükséges mértékben le kell írni annak érdekében, hogy potenciális alkalmazóival ismertetni lehessen. Hangsúlyt kell helyezni arra, hogy a technikának legyen valamilyen meghatározott célkitűzése vagy főbb súlypontja, valamint megállapított alkalmazásbavételi terjedelme. . Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

11 A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Haszon
Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Haszon A technikák alkalmazására vonatkozóan egyértelmű adatokkal kell rendelkezni ahhoz, hogy hasznukat bizonyítani lehessen. Ahol erre lehetőség van, a technikák várható hasznát számszerűsíthető paramétereken keresztül kell értékelni (például egy ügyfélszolgálat javulásának kevesebb reklamációban kell megmutatkoznia). Ez a számszerűsíthető és várható haszon viszonyaként ismert.. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

12 A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Bevezethetőség
Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Bevezethetőség A technikának a szervezetbe történő bevezetésével és alkalmazásával kapcsolatban útmutatásra van szükség. Ez megvalósulhat speciális képzés formájában, de lehet magától értetődő is az adott területre vonatkozó mérvadó munkák alapján. Az alkalmazás módjának világosnak és egyszerűnek kell lennie. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

13 A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Fenntarthatóság
Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Fenntarthatóság Ha a technika már bevezetésre került, fenntarthatónak (self-sufficient) is kell lennie, különösképpen az új belépők folyamatos képzésének tekintetében. A technikának nem szabad “személyiségekre alapulnia” és nem szabad érzékenynek lennie a szervezetben bekövetkező - akár kulcsfontosságú - személyi változásokra sem. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

14 A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Teljesség
Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Teljesség A technikának teljesnek kell lennie. Eredményeit számszerűleg értékelhető adatok formájában kell szolgáltatnia, amelyek alapján intézkedéseket lehet hozni, ha szükséges. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

15 A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Igazolhatóság
Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Igazolhatóság Annak, hogy a technika képes megvalósítani a kitűzött célokat, igazolhatónak (verifikálhatónak) kell lennie. Amennyiben megfelelő helyesbítő intézkedésre került sor, akkor valamilyen pozitív értelmű változásnak kimutathatónak kell lennie. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

16 Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok - Alkalmazhatóság IT területen Amennyiben egyes minőségügyi technikák az informatikán kívüli működési területekről származnak, feltétlenül meg kell győződni az informatikai területen való alkalmazhatóságukról. Némi eredeti gondolkodásra is szükség lehet ahhoz, hogy az adott technika összes lehetőségét tekintetbe vehessük. Például a “jól időzített teljesítés” (Just in Time, JIT) technikája alkalmazható lehet a szolgáltatási megállapodások vonatkozásában is. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

17 Inte A minőségügyi technikák Értékelési kritériumok-Kapcsolat az ISO 9000 szabvánnyal Egy adott technika alkalmazásbavétele érdekében fontos, hogy megállapítható legyen kapcsolódása az ISO azaz a 9001, 9002, 9003 és minőségirányítási szabványokhoz. Ahhoz, hogy egy technikát az ISO 9000-rel kapcsolatban állónak lehessen tekinteni, használatáról meg kell tudni mondani, hogy a 9001, 9002, 9003 vagy 9004 szabványok melyik pontjában, illetve alpontjában megfogalmazott követelménynek felel meg. Egyes technikák közvetlenül alkalmazhatóak az ISO 9001-hez: minőségügyi auditok és szemlék, valamint minőségi mérőszámok és tervek. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

18 A minőségügyi technikák Haszon
Inte A minőségügyi technikák Haszon Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

19 A minőségügyi technikák bemutatása Technikák
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Technikák Általános szervezeti minőségjavítás Tervszemlék Meghibásodási elemzés Halszálka-elemzés Fókuszértekezletek Jól időzített teljesítés Pareto-elemzés Minőségügyi auditálások Minőségi körök Minőségügyi költségfigyelés Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

20 A minőségügyi technikák bemutatása Technikák
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Technikák A minőség funkcionális beépítése Minőségi mérőszámok (mértékek) Minőségi terv Minőségügyi szemlék Speciális minőségügyi munkacsoportok Statisztikai folyamatszabályozás Indítványozási mechanizmusok Csoporttájékoztató Abszolút termelékeny karbantartás Teljes körű minőségirányítá Hibamentesség Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

21 A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás Típus Irányítási technika. Meghatározás Ez a technika (Company Wide Quality Improvement, CWQI) a szervezet belső működésének minőségét kívánja javítani a tevékenységek egymáshoz való kapcsolódásának vizsgálatán keresztül. A szervezeten belül található minden tevékenységet valamely más tevékenység belső ügyfelének vagy szolgáltatójának tekinti. Ez a megközelítés minden tevékenységet folyamatnak tekint és ezek javítására koncentrál. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

22 A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás A szervezeti-működési tevékenységeket mikro szintre helyezi. A fő hangsúly azon van, hogy kisebb javítások eredőjeként lehessen jelentős hasznot elérni. A technika arra törekszik, hogy a minőség fogalmát a “rendeltetésre való alkalmasság” elvétől az “ügyfél elégedettségének” elve irányába mozdítsa el és azt hangsúlyozza, hogy a tevékenységi láncokon végig ügyfelek találhatók. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

23 A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás Hasznok A technikát, ami képes a motiváció növelésére, a termelékenység javítására és a versenyelőny biztosítására, a dolgozók a szervezet minden szintjén használják. A fő előnye az, hogy fokozatos javítást tesz lehetővé és minimalizálja a megszakításokat. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

24 A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás Bevezethetőség Általánosan elfogadott, hogy a sikeres bevezetés feltételezi a vezetőség teljes támogatását, az “ügyfél elégedettségére” törekvő kultúra megteremtését, olyan mérések kialakítását, amelyek az egyes tevékenységek “ügyfél-elégedettségi szintjét” határozzák meg, az egyetértést a konkrétan elérendő célokban, az egyes vezetők egyetértését a célok elérésével kapcsolatos felelősségük tekintetében, az erőfeszítések és sikerek elismerését. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

25 A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás Fenntarthatóság A technika folyamatos alkalmazása csak a felső vezetés teljes támogatása mellett lehetséges. Teljesség A technika teljesnek tekinthető, mivel értelmezést ad a minőség fogalmára és a minőségjavítást a szervezet egész működésére kiterjeszti. Igazolhatóság A technika auditálás útján igazolható. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

26 A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Általános szervezeti minőségjavítás Informatikai alkalmazhatóság A technikának kitűnő alkalmazási lehetőségei vannak, mivel az informatikai szervezetek lényegében szolgáltatóként lépnek fel a kormányzati szervek felé. Jól kapcsolódik az olyan informatikai fogalmakhoz, mint szolgáltatási megállapodás, illetve folyamatirányítás. Kapcsolat az ISO 9000 szabvánnyal A technika hozzájárulhat az ISO pontjában megfogalmazott ajánlás megvalósításához, mivel meghatározza a különböző szervezeti tevékenységek közötti kapcsolatokat. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

27 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Típus Termék-, illetve folyamattechnika. Meghatározás A tervszemle: “Valamely terv formális, dokumentált, átfogó és szisztematikus vizsgálata abból a célból, hogy értékelje a tervvel szemben megfogalmazott követelményeket, illetve azt, hogy a terv milyen mértékben elégíti ki ezeket a követelményeket, valamint hogy, megállapítsa a problémákat és megoldásokat javasoljon. “ (ISO , 3.13) Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

28 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék A tervszemlék terjedelmüket illetően jelentős eltéréseket mutatnak. Egy projektben a következő típusok fordulhatnak elő: külső tervszemlék, belső tervszemlék, átvizsgálások, vizsgálatok. . Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

29 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Külső tervszemlék Külső tervszemlére (external design review) általában akkor kerül sor, amikor valamilyen beszerzés részeként egyedi tervezés történik. A szemléző testület ezért a megrendelő képviselőiből, a szolgáltató felső vezetéséből és projektszemélyzetéből tevődik össze. A beszerzés folyamán több szemlére is sor kerül. Általában ezek mindegyike valamilyen átadandó termékhez kapcsolódik, amelyek lehetnek a megrendelő jóváhagyását igénylő dokumentumok vagy “fizikaibb” természetű dolgok, mint pl. szoftverek. A szemle sikeres lezajlása fizetési mérföldkövekhez kapcsolható, azonban a szemle műszaki eredményekkel foglalkozik és nem a projekt előrehaladásával. . Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

30 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Belső tervszemlék A belső tervszemlékre (internal design review) az egyes projektszakaszok végén kell, hogy sor kerüljön, bizonyítandó a vezetőség számára, hogy a projekt megfelel a műszaki célkitűzéseknek és nincs szükségtelen kockázat a folytatásban. A fő hangsúly az ilyen típusú szemléknél a termék‑előállítási folyamat teljességén van, valamint azon, hogy a szakaszvégi termékek megfelelnek-e a vonatkozó specifikációknak és az intézmény szabványainak. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

31 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Átvizsgálások Az átvizsgálások (walkthroughs) lényegében a projektcsoport által végzendő tevékenységek, amelyek a projekt belső dolgaival foglalkoznak és nem a megrendelőnek átadandó termékekkel. Az átvizsgálásokat általában fejlesztési munkákra alkalmazzák, de használhatók a csoportok belügyeinek kezelésére is. Az IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) által adott meghatározás a következő: “Olyan szemle, amelynek során a tervező, illetve a fejlesztő a csoport egy vagy több tagját végigvezeti a terv vagy kód általa készített valamely részén, miközben a többiek észrevételeket tesznek a technikával, kódolási stílussal, lehetséges hibákkal, fejlesztési szabványok megsértésével, illetve egyéb problémákkal kapcsolatban.” (IEEE szabvány) Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

32 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Vizsgálatok Az átvizsgálásoknál formálisabb szemle, amelyet az IEEE az alábbiak szerint ad meg: “Formális értékelési technika, amelyben szoftverkövetelmények, tervek és kódok kerülnek részletes vizsgálatra az alkotótól különböző személy(ek) által abból a célból, hogy hibákat, a fejlesztési szabványok megsértéseit, illetve egyéb problémákat tárjanak fel. “ (IEEE szabvány) A vizsgálatok hasonlóak az átvizsgálásokhoz az alábbi eltérések mellett: a vizsgálatokat független személy vezeti; az átvizsgálásokat az alkotó, a vizsgálatokról teljes jegyzőkönyv készül; az átvizsgálásnál nem szükségszerűen. Ott, ahol mind vizsgálatot (inspection), mind átvizsgálást alkalmaznak, a vizsgálatokat általában hatékonyabbnak tartják. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

33 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Hasznok Feltételezve, hogy a résztvevők megfelelően felkészültek a szemle és az utóintézkedések elvégzésére, a technika alkalmazása az alábbi haszonnal jár: megerősíti, hogy a szemle tárgya megfelel az irányadó követelményeknek, alátámasztja az alkotók feltételezéseit és döntéseit, meghatározza, hogy az adott munka teljesült-e, és elkezdődhet-e a következő értéknövelő munkafolyamat, értékeli a termék-előállító folyamat megfelelőségét, felismeri a kockázatok, gyengeségek és hibák okait, Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

34 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Hasznok hatékonyabb a hibafelderítés a csoport együttműködése következtében, lehetővé teszi a hibatípus-elemzést, ezzel javítani lehet a termék-előállítási folyamatot , összességében csökkenti a hibák számát, segít az alacsony hatékonyság kirívó eseteinek kiszűrésében, idejekorán értékeli a karbantartást befolyásoló tervezési stratégiát és problémákat, kiindulási pontot ad a változáskezelésnél. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

35 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Bevezethetőség Ezek a szemlézési technikák megfelelően vannak dokumentálva a szakirodalom mérvadó cikkeiben és alapmunkáiban. Kevés képzés is elegendő hatékony alkalmazásukhoz és az eljárásrendi követelmények meglehetősen maguktól értetődőek. Azonban, ha nem megfelelően irányítják őket, akkor romboló hatásúakká válhatnak és sok erőforrást emészthetnek fel. Ezért fontos, hogy a szervezet pontosan meghatározza a szemlék és a szemle résztvevőinek szerepét és feladatát. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

36 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Fenntarthatóság A technikák önmagukban is megállnak feltételezve, hogy a szervezet elfogadja ezeket és elkötelezi magát a gyakorlati alkalmazásuk mellett, valamint az eljárásrendi követelményeket beiktatják a szervezet előírásai közé. Az eredményesség érdekében lényeges, hogy az átvizsgálásoknál a minőségirányítási rendszernek való megfelelést dokumentumokkal lehessen bizonyítani. A dokumentáció hiánya vagy hiányossága nem teszi lehetővé azoknak a folyamatoknak és eljárásoknak a valódi elemzését, amelyek segítségével a termék, illetve szolgáltatás készült Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

37 A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Tervszemlék Teljesség A technikák teljesnek tekinthetők, hiszen számszerűsített információt szolgáltatnak arra vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket lehet megtenni. Igazolhatóság A technikák igazolhatóak feltételezve, hogy készülnek feljegyzések, amelyek alapján a helyesbítő intézkedések végrehajtása bizonyítható. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

38 A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA Típus Terméktechnika. Meghatározás A technika (Failure Mode and Effect Analysis, FMEA) célkitűzése az, hogy meghatározza a meghibásodások lehetséges módjait és értékelje a rendszerre vagy szolgáltatásra gyakorolt valószínű hatásukat. A lehetséges meghibásodási mechanizmusokat - feltárásukat követően - súlyosságuk szerint rangsorolni lehet. A technika ezután a meghibásodás módjának, hatásának, illetve kritikusságának elemzésévé válik. A technikát egy sor szolgáltatás esetén lehet alkalmazni, de mint megelőző technika főképpen a termék, illetve a fejlesztés tervezőit segíti. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

39 A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA Hasznok A technika szisztematikus, amelynek eredményei más technikák bemeneteként használhatók, mint pl. hibagráfelemzés. Komplex esetekben azonban egy átfogó meghibásodási elemzés nagyon időigényes lehet és esetleg nem is lehetséges minden meghibásodást előre látni. Van olyan tendencia is (a technika használatában), hogy csak a szélsőséges meghibásodási esetekre összpontosítanak. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

40 A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA Bevezethetőség A technikát a szakirodalomban megfelelően leírják, habár a legtöbb példa inkább berendezésekre (pl. hardver) vonatkozik. Az utóbbi időben keletkezett munkák a szoftverterülettel is kapcsolatba hozzák különösen a biztonságra kritikus alkalmazásoknál, ahol a szoftver beépül a rendszerekbe, pl. robotika, repülés stb. A technika a meghibásodások megelőzésére irányul. Célszerű más, közvetlenül a minőségjavításra összpontosító technikákkal együtt alkalmazni. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

41 A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA Fenntarthatóság A technika használatával kapcsolatos képzés után a dolgozók szükség szerint alkalmazhatják. Teljesség Minthogy a technika használata ciklikusan valósul meg, állandó foglalkozást igényel. A javítások megfelelőségének igazolása az egymást követő ciklusok eredményeinek egybevetése útján történik. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

42 A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Meghibásodási elemzés - FMEA Igazolhatóság A meghibásodási módok igazolására alkalmazható a CRAMM kockázatelemzési módszer. A javítások igazolása minőségügyi auditálással történhet. Informatikai alkalmazhatóság Az informatikai területen nagy mértékben alkalmazható, különösen a biztonságra érzékeny (safety critical) és valós idejű (real time) rendszerekben. Kapcsolat az ISO 9000 szabvánnyal A technikát a statisztikai módszerekkel kapcsolatos követelmény kielégítésére lehet használni (ISO , 4.20). Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

43 A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés Típus Folyamattechnika. Meghatározás A halszálka-elemzés (fishbone analysis) ábratechnikát használ az ok-okozat összefüggések megállapítására. A névből kitalálható módon az ábra egy hal csontvázához hasonló, ahol a probléma, illetve a következmény a "hal" fejéhez kerül. A fejtől a farokig futó gerincből bordák indulnak ki, amelyek a problémaokok legáltalánosabb forrásait jelölik. Az általános forrásokhoz - halszálkák módjára - további, jól elkülöníthető problémaforrások csatlakoznak. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

44 A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés Hasznok Komplex esetekben gyakran igen nehéz trendeket megkülönböztetni a fellépő sok tényező és szerteágazó kapcsolataik következtében. A halszálka-elemzés lehetővé teszi a tényezők általános kategóriák alá való besorolását, és a szignifikáns minták felismerését. Egy adott bordán megjelenő nagy számú tényező általában azt jelzi, hogy ott alapvető gond van, ami további vizsgálatot igényel. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

45 A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés Bevezethetőség Szokás ezt a technikát ötletbörzéken vagy a speciális minőségügyi munkacsoportok értekezletein használni a potenciális problémaforrások azonosítása végett, amelyekre Pareto-elemzést lehet alkalmazni (a Pareto-elemzést lásd később ebben a fejezetben). Ez a technika egyike azoknak az eszközöknek, amelyeket a minőségi körökben használnak. A technika jól dokumentált és részletes magyarázatai megtalálhatók a szakirodalomban. Bizonyos mértékű képzést igényel. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

46 A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés Fenntarthatóság A technika önmagában is megáll. A használatára vonatkozó képzés után a dolgozók “ad hoc” módon problémaelemző technikaként alkalmazhatják. Teljesség Részben teljesíti a teljességre vonatkozó előírást, hiszen specifikusan problématerületekre vonatkozó információt állít elő. A helyesbítő intézkedéseknek azonban valamilyen minőségjavító program keretében kell megtörténniük. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

47 A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés Igazolhatóság A technika a problématerületeket általános jelleggel határozza meg. A javulás igazolása érdekében a problématerületek körültekintő meghatározására van szükség. Informatikai alkalmazhatóság A technikára a nagyfokú alkalmazhatóság jellemző, mivel elősegíti az informatikában gyakran előforduló komplex problématerületek elemzését. Kapcsolat az ISO 9000 szabvánnyal A technika megfelel az ISO , 4.14 követelménynek, ami a meg nem felelés okainak és a kapcsolódó folyamatoknak az elemzését írja elő. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

48 A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

49 A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Halszálka-elemzés Igazolhatóság A technika a problématerületeket általános jelleggel határozza meg. A javulás igazolása érdekében a problématerületek körültekintő meghatározására van szükség. Informatikai alkalmazhatóság A technikára a nagyfokú alkalmazhatóság jellemző, mivel elősegíti az informatikában gyakran előforduló komplex problématerületek elemzését. Kapcsolat az ISO 9000 szabvánnyal A technika megfelel az ISO , 4.14 követelménynek, ami a meg nem felelés okainak és a kapcsolódó folyamatoknak az elemzését írja elő. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

50 Inte A minőségügyi technikák bemutatása Jól időzített teljesítés - Just In Time, JIT Típus Irányítási technika, folyamattechnika Meghatározás A jól időzített teljesítés (Just In Time, JIT) a szolgáltatás igényvezérelt módja, ahol a szolgáltatás forrása mindig szinkronban van a végeredménnyel. Ez az egész szolgáltató láncra átvihető, emiatt nincs szükség erőforrások felesleges akkumulálására, így a veszteség csökken. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

51 Inte A minőségügyi technikák bemutatása Jól időzített teljesítés - Just In Time, JIT Hasznok A technikát széles körben bevezették a gyártásban. Hasznaként a következőket szokták megemlíteni: csak az ügyfelek által igényelt termékek készülnek el, csökken a veszteség, a kapacitástöbblet és a készletezés, a termékek és szolgáltatások igény szerint állnak rendelkezésre, szorosabb az ügyfél-szolgáltató kapcsolat és kommunikáció, javuló teljesítmény a rugalmasság, a folyamatban lévő munka csökkenése, a termékek és folyamatok egyszerűsödése következtében. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

52 Inte A minőségügyi technikák bemutatása Jól időzített teljesítés - Just In Time, JIT Bevezethetőség Annak ellenére, hogy a technika jól dokumentált és sok cikket írtak már a témáról, mégsem egyszerű bevezetni. A JIT bevezetéséhez lényeges előfeltétel egy hatásos minőségirányítási rendszer léte. A JIT-tel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy a bevezetésnek jól tervezettnek, strukturáltnak és koordináltnak kell lennie az egész szervezetben. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

53 Inte A minőségügyi technikák bemutatása Jól időzített teljesítés - Just In Time, JIT Fenntarthatóság A JIT bevezetésének sikere nagy mértékben függ az alkalmazottak bevonásától, továbbá a döntőbizottságokban, a projektirányításban és a projektcsoportokban résztvevők személyiségétől és elkötelezettségétől. A bevezetést követően a technika már önmagában is meg fog állni feltételezve, hogy a további javításra megvan a motiváció és az elkötelezettség. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

54 Inte A minőségügyi technikák bemutatása Jól időzített teljesítés - Just In Time, JIT Teljesség A JIT technika megfelel a teljesség követelményének, mivel tartalmaz használható elveket a működési problémák szisztematikus azonosítására, valamint technológia alapú eszközöket az azonosított problémák kiküszöbölésére . Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

55 Inte A minőségügyi technikák bemutatása Jól időzített teljesítés - Just In Time, JIT Igazolhatóság A technika alapelve a soha véget nem érő javítás és veszteségcsökkentés a működési problémák szisztematikus azonosításán keresztül. Így az igazolás a technika egy elengedhetetlen, velejáró jellegzetessége. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

56 Inte A minőségügyi technikák bemutatása Jól időzített teljesítés - Just In Time, JIT Informatikai alkalmazhatóság A JIT fő alkalmazási területe az ismétlődő jellegű gyártási folyamat. Úgy tűnhet, hogy az informatikában csak korlátozott közvetlen alkalmazhatósággal bír olyan területeken, mint a szolgáltatási megállapodások, a beszerzés és az alvállalkozók alkalmazása, beleértve az irodai adatfeldolgozó szolgáltatásokat is. Használható a közvetlen ügyfélkapcsolat (információs pult) működtetésénél is a megkeresések kategorizálására és rangsorolására nagyobb üzemzavar megelőzése érdekében. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

57 Inte A minőségügyi technikák bemutatása Jól időzített teljesítés - Just In Time, JIT Kapcsolat az ISO 9000 szabvánnyal Ez az egyike azon kevés minőségügyi technikának, amelyek kifejezetten foglalkoznak szervezeti kérdésekkel, hiszen egymástól viszonylag elkülönülő szervezeti egységeket integrál. Feltételezve, hogy a JIT bevezetése gondoskodik az igazoláshoz szükséges bizonylatok előállításáról, a technika hozzá fog járulni a szabvány több részénél is a megfeleléshez (különösen a minőségügyi költségfigyelés és a szerződésátvizsgálás terén). Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

58 A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés Típus Termék- és folyamattechnika. Meghatározás Vilfredo Pareto olasz közgazdász volt, aki felfigyelt arra, hogy az ország gazdaságának döntő többsége egy kisebbségben lévő csoport birtokában van. Ezt a megfigyelést számos más tématerületre is kiterjesztették és úgy ismerik, mint a Pareto-elv vagy a szabály. Ennek szellemében a fő cél az, hogy azt a kis számú forrást megtaláljuk, ami az adatok 80 %-áért felelős (lásd a 14. ábrát.). Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

59 A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés A Pareto-elemzés az adatokat oszlopdiagram formájában ábrázolja és megmutatja az egyes adattípusok szerint az előfordulások relatív gyakoriságát. Az oszlopdiagram készítésekor szokásos, hogy az adattípusok előfordulását csökkenő nagyságrendben rajzolják meg. Sok esetben azonban az adatokat transzformálni kell ahhoz, hogy igazi Pareto-görbe álljon elő. Pareto-görbét lehet rajzolni az informatikai felhasználók problémáinak kifejezésére is, amely szerint több idő vész el a rendszer meghibásodása, mint a terminálnyomtatók egy sor kisebb rendellenessége következtében. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

60 A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés Hasznok A technikát a dolgozók a szervezet bármely szintjén használhatják, amikor adatokat ismertetnek további elemzés, illetve a leghatékonyabb helyesbítő intézkedés megtalálása céljából. Bevezethetőség A technika egyszerű, jól dokumentált és jól magyarázza a szakirodalom. Más technikákkal, pl. a halszálka-elemzéssel együtt kell azonban alkalmazni, így bizonyos képzésre szükség van. Az is fontos, hogy az elemzéshez a megfelelő adatok kerüljenek összegyűjtésre. A technikát elterjedten használják a minőségi körökben. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

61 A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés Fenntarthatóság A technika folyamatos használatához képzés szükséges. Bizonyos szervezeti vonzata is van, folyamatos használata például minőségbiztosítási körökben történhet. Teljesség A technika igazolható végeredményt állít elő és célkitűzéseit tekintve viszonylag teljesnek tekinthető. Igazolhatóság A technika által előállított adatok könnyen igazolhatók és felhasználhatók a minőség javulásának mérésére. Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

62 A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés Informatikai alkalmazhatóság Informatikai környezetben számos alkalmazása van, pl. az erőforrások kihasználtságának elemzése, a hibáknak a felhasználók tevékenységére gyakorolt hatása stb. Kapcsolat az ISO 9000 szabvánnyal A technikát fel lehet használni a helyesbítő intézkedések és a meg nem felelés okainak kiderítését segítő követelmények kielégítésére (ISO , 4.14). Alkalmazható statisztikai módszerként is (ISO , 4.20). Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás

63 A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés
Inte A minőségügyi technikák bemutatása Pareto-elemzés Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk Minőségirányítás


Letölteni ppt "Integrált szoftverrendszerek és minőségbiztosításuk GEIAL512M"

Hasonló előadás


Google Hirdetések