Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

XI. Szegedi Közművelődési Nyári Egyetem: Vallások és kultúrák Az Iszlám - különös tekintettel a nyugat-európai közösségekre Váradi Ádám.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "XI. Szegedi Közművelődési Nyári Egyetem: Vallások és kultúrák Az Iszlám - különös tekintettel a nyugat-európai közösségekre Váradi Ádám."— Előadás másolata:

1 XI. Szegedi Közművelődési Nyári Egyetem: Vallások és kultúrák Az Iszlám - különös tekintettel a nyugat-európai közösségekre Váradi Ádám

2 Bemutatkozó  SZTE BTK Filozófia  SZTE BTK Vallástudomány  Re-Dial Vallástudományi Közh. Egy. (re-dial.org)  SZTE BTK Vallástudományi Tanszék (www.vallastudomany.hu)  kutatásterület: európai iszlám identitás

3 Az előadás szerkezete 1.Az iszlámról (rövid bevezető) 2.Rövid történeti áttekintés 3.(Nyugat-) Európai iszlám közösségek 4.Kérdések, felvetések

4 Az iszlámról (röviden) 1.Mohamed  a próféták pecsétje  kb. i.sz. 570 születése ~ az elefántos hadjárat  ifjúkora ~ nomád neveltetés  mekkai gazdasági sikere ~ Khadidzsa  i.sz. 610 az első kinyilatkoztatás  mekkai igehirdetése  i.sz. 622-es kivonulása (hidzsra)  a közösség medinai megerősödése  i.sz. 630 Mekka visszafoglalása  i.sz. 632 halála

5 Az iszlámról (röviden) 2.A Korán (al-Qur’an)  Isten szava ~ közvetítés  23 éven keresztül érkezett ~ 96. szúra  a sorrend és a szerkesztés problémája  verses forma ~ áják és szúrák  a muszlim élet alapja ~ sarí’a  további források: szunna és hadísz

6 Az iszlámról (röviden) 3.Az iszlám öt oszlopa (arkan ul-Iszlám)  a tanúságtétel (sahada)  az ima (szalat)  a böjt (szijám)  az adakozás (zakát)  a zarándoklat (haddzs)

7 Történeti áttekintés 1.Andalúzia (i.sz. 8 - 15. sz.)  i.sz. 711 Tariq ibn Zayid ~ dzsabal al-Taríq  különálló fejlődés ~ a kordobai kalifák  a mór kultúra ~ szellemi pezsgés  hanyatlás a 11. századtól  i.sz. 1492 reconquista

8 Történeti áttekintés 2.Keresztes háborúk  i.sz. 638 Jeruzsálem elfoglalása ~ a Szent sír  keresztes háborúk sora (i.sz. 1095-1272)  a Jeruzsálemi Királyság (i.sz. 1099-1291)  a Szentföld elvesztése

9 Történeti áttekintés 3.Oszmán Birodalom (i.sz. 1299 – i.sz. 1922)  i.sz. 15-16. századi török hódítások  i.sz. 1453 Konstantinápoly  i.sz. 1526 Mohács  i.sz. 1541 Buda  a Török Hódoltság kora (i.sz. 1541 – i.sz. 1686)  a török kiűzése, visszaszorítása (i.sz. 1699)

10 Történeti áttekintés 4.Európai gyarmatosítások  Maghreb országok, Közel-Kelet  Oszmán Birodalom összeomlása (i.sz. 1922/23)  kolonizáció ~ félgyarmati, gyarmati függőség  gazdasági és társadalmi krízis  I. és II. világháború  nemzetállam koncepciók ~ nacionalizmus, nemzeti függetlenedési mozgalmak  független nemzetállamok létrejötte: Tunézia (1956), Marokkó (1956/58), Algéria (1962), Líbia (1951), Egyiptom (1953), stb.

11 Az iszlám (Nyugat-)Európában 1.Kezdeti áttelepülések  az I. és II. világháborút követően ~ veteránok  1950-60-as évek - függetlenségi háborúk  jellemzően a gyarmatosító, hatalmat birtokló osztályhoz szocializálódott csoportok  nincs nagy kulturális hézag  állampolgársággal rendelkeztek

12 Az iszlám (Nyugat-)Európában 2.Migrációs hullámok  1960-as évek gazdasági  Észak-Afrika, Törökország – Franciao. és Németo.  az ipari régiókban, övezetekben - pl. Hamburg, Stuttgart, Karlsruhe és Frankfurt  ideiglenes jelenlétüket ~ „vendégmunkás”  átmeneti státuszt (Ausländer)  nem részesülnek az alapvető jogokból és szolgáltatásokból – megtűrtek  diszkrimináció ~ helyi munkanélküliség  atrocitások ~ szélsőséges nacionalizmus

13 Az iszlám (Nyugat-)Európában 3.Az első generáció: a bevándorlók  vonzó a jobb megélhetés reménye  1970-es évek eleje – a letelepedés gondolata  korlátozás ~ kvóták; családegyesítések  egyre szervesebb közösségek kvázi „gettósodás”  állampolgárság megtartása ~ naturalizáció  szemléletváltás: asszimiláció / integráció  alapvető problémák: a) nyelvi akadályok – konyhanyelv b) szegregáció – kulturális, társadalmi, földrajzi c) állampolgárság hiánya – jogok és szolgáltatások

14 Az iszlám (Nyugat-)Európában  „idegen” elemek „ismerőssé” tétele ~ egyoldalú  intézkedések: a) állampolgársággal kapcsolatos policy b) alapvető jogok és szolgáltatások biztosítása c) a civil szektor, társadalmi szervezetek erősítése  DE valódi haszonélvezői már a következő generáció  integrációs különbségek fokozódása

15 Az iszlám (Nyugat-)Európában 4.A második generáció: a bevándorlók gyermekei  állampolgárság - születésük jogán  alanyi jogon részesülnek az állami oktatásban  a nyelvet gyerekkoruktól tanulják ~ anyanyelv?  „két világ polgárai” – köztes  kihat identitásukra – is-is / sem-sem  „vegyítik a fejkendőt a farmerrel” (Lapidus)  a diszkrimináció problémája ~ el/befogadás  sajátos fiatal szubkultúrák - pl. „beurok”  reflexió, lázadás ~ vágy a beolvadásra  a „másság” erősítése

16 Az iszlám (Nyugat-)Európában  jellemzőik (felmérések - 1980, 1985; 1990): 1. nyelv – otthon és azon kívül 2. kultúra – pl. tv, zene, mozi, divat, stb. 3. oktatás – a magasabb fokú ~ felszabadulás, elfogadás 4. munkahely – szolgáltatás, felsőfokú képzettséget igénylő 5. család – házasságok; gyerek 6. közösség – gyengülő kontroll; individualizmus 7. vallás – magánszféra; nehézségekbe ütközik a gyakorlása

17 Az iszlám (Nyugat-)Európában 5.A harmadik generáció: a bevándorlók unokái  a szabad választás ~ gyökértelenség  hagyományok iránti igény ~ „újrafelfedezés”  megkonstruált identitás ~ tudatosság; források  a szülők lázadása elleni lázadás  a radikalizmus veszélye ~ megtérők (új identitás)  a másik oldal: teljes azonosulás ~ meg/letagadás  transznacionális identitás (Garbi Schmidt) ~ internet  integráltságbeli eltérések – széles skála  intragenerációs különbségek

18 Kérdések és dilemmák  miért érdekes az integráció kérdés egyáltalán?  milyen koncepció húzódik meg mögötte?  adaptáció és integráció különbsége  a migráció kérdése vallási szempontból  iszlám és demokrácia viszonya ~ értékrendek  az iszlám viszonya a terrorizmushoz 


Letölteni ppt "XI. Szegedi Közművelődési Nyári Egyetem: Vallások és kultúrák Az Iszlám - különös tekintettel a nyugat-európai közösségekre Váradi Ádám."

Hasonló előadás


Google Hirdetések