Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nyugdíjasok Országos Képviselete

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nyugdíjasok Országos Képviselete"— Előadás másolata:

1 Nyugdíjasok Országos Képviselete
Szociális Bizottság 2012. október 30. Budapest, Arany J. u. 31.

2 Az idős emberek bántalmazása
Nemes Judit oktatási rektor-helyettes Wesley János Lelkészképző Főiskola

3 Források Tessa Harding és mások: Készítette: Action on Elder Abuse
Hidden voices: Older people’s Experience of Abuse Rejtett hangok: Öreg emberek tapasztalatai a bántalmazásról Készítette: Action on Elder Abuse Kiadta: Help the Aged

4 Tóth Olga – Róbert Katalin: Idős nők partner általi bántalmazása (IPV) – Nemzeti jelentés, Magyarország Probléma súlyának kicsinyítése (pl. intézmények nem töltik ki a kérdőívet) Áldozati interjúk: Korai házasság és terhesség, vagy késői házasság, egyedül maradástól való félelem, társ. nyomás minden áron való férjhez menetelre; Végig bántalmazó kapcsolat, ritkán kezdődik 60 felett; A bántalmazás komplex, ciklikus, terrorista típusú,; Sokféle súlyos testi és lelki károsodás; Kitörési kísérletek általában esélytelenek, soksegítős; Szégyen, harag, szomorúság, depresszió.

5 Folyt. Szakember interjúk: IPV fogalmát, komplex jellegét nem ismerik;
Eü nem involvált, pedig az áldozatok többnyire náluk jelennek meg; Szoc. szakma is keveset tud; Rendőrség viszonyulása egyénfüggő, kapitány attitűdjétől függ; Kevés intézmény van, ahova az áldozatok fordulhatnak; Szakemberek egy része hárít.

6 Idősbántalmazásról Először 1975-ben brit tudományos folyóiratban;
Közvélemény és a politika a nyolcvanas évek elején figyelt fel rá. A társadalmi érés folyamata ENSZ: 1982-ben Bécsben rendezte első világkonferenciáját az öregedés kérdéséről. Itt elfogadták az idős személyek vonatkozásában az első elvi és alapjogi chartát. Ez tartalmazta: a függetlenség, a részvétel, a gondoskodás, az önmegvalósítás és az emberi méltóság alapelvét.

7 Az idősbántalmazás okairól
megváltozott gazdasági - szociális helyzet fiataloknál stabilabb egzisztencia megnövekedett az átlagéletkor rossz egészségi állapot, dementia alacsony születésszám nincs, vagy távolélő hozzátartozó, egyszemélyes háztartások magas aránya Miért tiszteltük az öregeket? Miért tiszteljük az öregeket?

8 Kockázati tényezők: Szegénység Kényszerű együttlakás
A családi együttélés nehézségei Alkohol Betegség, mentálhigiénés problémák

9 Idős ember bántalmazásának fogalma:
Egyszeri vagy ismétlődő cselekvés, vagy szükséges beavatkozás, cselekvés hiány, amely cselekedet vagy annak hiánya árt, félelmet, szükségtelen fájdalmat okoz az idős személynek egy olyan kapcsolaton belül, amelyben elvárható a bizalom. Ez a cselekvés, vagy annak hiánya magában foglalja a fizikai bántalmazást, a szexuális erőszakot, érzelmi/szóbeli/pszichológiai bántalmazást, fizikai és lelki elhanyagolást, anyagi/pénzügyi kihasználást, az emberi jogok megsértését, faji, nemzeti, vallási megkülönböztetést.

10 Idős ember bántalmazásának fajtái
fizikai bántalmazás szexuális bántalmazás (egy többnyire fiatalabb, és/vagy a gondozó, felügyeletre kijelölt személy részéről) lelki bántalmazás, verbális abúzus (tisztelet hiánya, a magánszférához/magánélethez való jog megsértése, a kapcsolattartás jogának megsértése, az idős személy véleményének, kívánságainak figyelmen kívül hagyása) kiabálás demens emberrel pénzügyi, gazdasági kihasználás (az idős személy tulajdonának, anyagi eszközeinek jogtalan használata, elvétele, a végrendelet erőszakos megváltoztatása) gondnokság alá helyezés trükkjei, lakásmaffia elhanyagolás A bántalmazás 44 %-a „multiply”

11 Idősek bántalmazásának főbb adatai
Elhanyagolás Lelki/pszichikai bántalmazás Fizikai bántalmazás Anyagi kihasználás Segítség elmulasztása Férfi 40,0% 23,7% 28,6% 37,0% 62,2% 60,0% 76,3% 71,4% 63,0% 37,8% Összesen 48,7% 35,4% 25,6% 30,2% 3,6%

12 További adatok A bántalmazottak 67 %-a nő 78 %-a 70 éven felüli
22 %-a férfi 11 %-a nő és férfi együtt 78 %-a 70 éven felüli 16 %-a 90 éven felüli 80 – 89 % sorozatos bántalmazás

13 intézményi bántalmazás szükségtelen és fájdalmas orvosi beavatkozások,
önelhanyagolás – következmény - olyan viselkedés, amellyel az idős személy veszélyezteti saját egészségét, biztonságát. intézményi bántalmazás szükségtelen és fájdalmas orvosi beavatkozások, leszedálás palliatív terápia hozzáférhetősége a minősíthetetlen megnyilvánulás, sértő, megalázó beszéd az információ hiány, át nem adott információ konkrét bántalmazás rendszerbántalmazás az idős személyek ellátására, gondozására hivatott szociális, egészségügyi szektor nem működik megfelelően. 63 éves nem kapja meg a megfelelő kezelést a kórházban, mert a fiatalabbnak kell Élelmezési normák, gondozási létszámok, házirendi előírások a szociális intézményekben

14 Teóriák a bántalmazásról – az igazság egyik fele
150 %-kal nőtt a bántalmazás segítői stressz időskori személyiségjegyek tanult megküzdési stratégiák

15 Idősbántalmazás gyakorisága
Egyesült Királyság 2006 reprezentatív vizsgálat 66 éven felüliek között: 2,6 % állította, hogy elszenvedett (feljelentéssel végződő) erőszakot. Németország 2007 Otthonápolási esetek 40 %-ában nem figyelnek a felfekvések megelőzésére, 30 % nem kapott megfelelő ételt. Az időskori bántalmazások 1/6-a, az otthon történt bántalmazások 1/14-e kerül nyilvánosságra. Az otthoni bántalmazás jellemzően lelki-fizikai bántalmazás, elhanyagolás, kihasználás, rosszul gondozás Önelhanyagolás 38 %

16 menedék, átmeneti otthon
Idősbántalmazás helye kórház idősotthon menedék, átmeneti otthon saját otthon egyéb 5 % 23 % 4 % 64 % Hol látják? Hol engedik?

17 Az idősbántalmazás elkövetői
90 %-ban rokoni kapcsolatban állnak az idős személlyel; Összességében 41 % ffi, 25 % női egyedüli elkövető, de családi bántalmazásban (64 %) 51 % női egyedüli elkövető, 33 % női csoportos elkövető. Csoportos elkövetés 62 %-a fizetett stáb által.

18 A büntető eljárásban Az elkövetők:
többsége év közötti, alacsony iskolázottságú és alacsony jövedelmű férfi, akinek nincs tartós párkapcsolata, azért (a később áldozattá váló) szülőjével, nagyszülőjével lakik együtt. 91%-a férfi volt, és jellemzően egyedül követte a cselekményt. A társas elkövetés aránya mindössze 2 %. A büntetett előéletű elkövetők aránya közel 40%.

19 Az áldozat: 1. A családjukat tartósan, súlyosan bántalmazó szülők, nevelőszülők, nagyszülők. A szülők sérelmére elkövetett bántalmazás 2/3-ában apa, nevelőapa az áldozat. 2. Az idős koruknál, mentális betegségüknél fogva gyermeküknek, unokájuknak kiszolgáltatott felmenők. A nagyszülők esetében 85%-ban a nagymamák váltak sértetté.

20 Feltárás, feljelentés:
A felmenők sérelmére elkövetett esetek három módon jutnak a rendőrség tudomására. 1. Legnagyobb számban az egészségügyi szolgáltatók (a helyszínre kiérkező mentősök, vagy a sérülést kórházban ellátó orvos) jelentik. A jelzés alapján indítja meg a büntetőeljárást a rendőrség. 2. A sértett magánindítványára indul be az eljárás. 3. Az elkövető önfeljelentése, vagy a szomszédok, rokonok jelzése. (8%)

21 Bántalmazás külső jelei:
Élelem, víz, egyéb szükségletek hiánya; Kiszáradás és rosszul tápláltság betegség jelenléte nélkül; Beesett szemek, elgyötört arc; Nem megfelelő adminisztráció a gyógyszerezésről; A gyógyszerezés esetlegességének, hiányának gyanúja Orvosi, kórházi ellátás túl gyakori igénybe vétele; Menekülés a lelki bántalmazás elől Néma segélykiáltás Fájdalom érintésre; Testi sérülés: nincs jól, nincs megfelelően, gondosan ápolva, monoklik, véraláfutások az arcon, testen, ami nem magyarázható az elmondott történettel; Ingóságok, értékpapírok, kielégítő életkörülmények, személyes dolgok hiánya. Kiszorul a sufniba Erőszakos elzárás, elkülönítés. Szomszédok sem látogathatják

22 Bántalmazott viselkedési jelei
Félelem; Tétovázás, nyílt beszélgetés kerülése; Szorongás, nyugtalanság; Elkülönülés, visszahúzódás, védekezés; Visszavonultság, beletörődés; Depresszió; Ambivalens viselkedés; Ellentmondó kijelentések sérülési nyomokról; Valószerűtlen sztorik sérülésekről, gyakori balesetek; Harag, düh. Zűrzavarosság, zavartság. 

23 Bántalmazó viselkedési jegyei
Az idősekhez való jóindulatú hozzáállás hiánya. Az idősekről teherként való beszéd. Düh, közöny, agresszív viselkedés az idősekkel szemben. Túlzott kontrollálás. Az idős megakadályozása abban, hogy beszéljen, vagy találkozzon látogatókkal. Mentális betegségek, személyiségzavarok tünetei. Bűnöző életvitel, vagy családon belüli erőszak az élettörténetben. Egymásnak ellentmondó beszámolók a különféle incidensekről. Titkolt vonzalom, kacérkodás vagy túlzott félénkség, feltűnő tartózkodás a testkontaktustól lehetséges indikátor a helytelen szexuális viszonyban.

24 A probléma hazánkban sürgető!
a magyarság öregedő nemzet; sok az időskorú ember; sok a rossz beidegződés, a tanult minta a társadalomban; demokrácia deficit; nincs olyan intézményi háló, interprofesszionális együttműködés, mely az idősek bántalmazása megakadályozását, vagy megelőzését célozná

25 Prevenció és beavatkozás
Az idős ember döntéseinek támogatása, tiszteletben tartása; Társadalmi attitűdök fejlesztése alapelvek mentén Az idősödés normális folyamat. Az idősödés univerzális. Az idősödés egyéni. A betegség nem szükségszerű velejárója az idősödésnek Az egészségben megélt élettartam új, statisztikai kategória Az idős emberek három generációt képviselnek: szülő. nagyszülő. dédszülő. A halál normális és elkerülhetetlen.

26 A bántalmazás jeleinek észlelése: a környezet kiemelkedő szerepe – felnőtt (különélő) gyermekek, tágabb család, szomszédok, Társadalmi éberség: a szakemberek (szociális munkás, lelkész, rendőr) beavatkozása általában és konkrétan; Családlátogatás - a puszta jelenlét kontroll, a kontroll visszatartó erő Terápia és szolgáltatások a bántalmazás áldozatainak Információ az igénybe vehető szolgáltatásokról Több, és sajátos igényekre fókuszáló áldozatvédő intézmény, menedékház, telefonos segélyszolgálat

27 Programok az elkövetők kezelésére Demokrácia, jogállamiság fejlesztése
Jogi lépések az egyedi esetekben Hangsúlyt helyezni az intézményi bántalmazásra 1. A leggyakoribb bántalmazás az elhanyagolás előfordulása ott magas, következményekkel 2. A gyermekbántalmazás tiltásának példája: Először az iskolai testi fenyítés tiltása Utána a családi bántalmazás tiltása

28 Tömegkommunikáció kihasználása,
figyelemfelhívás közvélemény, az idősek (áldozatok), szakemberek, döntéshozók számára Médiakampányok, ami segít átértékelni a generációs kapcsolatot, a bántalmazásról szólva nem vicces, nem brutális, a dolog mindennapiságára fókuszál; Szakemberek képzése, továbbképzése

29 NYOK stratégia: Ismeretgyűjtés a problémáról a bántalmazás okairól, a bántalmazás hatásairól, az intézkedések hatásairól. A jogszabályok és a cselekvési tervek erősítése: erősíteni az alapvető jogokat, beszélni a szokásos bántalmazási módokról, megváltoztatni a szokásokat. Még hatékonyabb megelőzési stratégiák a megelőzés intézményesítése

30 Egy new yorki idősotthon házirendje
JOGOD VAN a tisztelethez, JOGOD VAN a megaláztatást nem tűrni, JOGOD VAN fizikai és szellemi erőd kifejtéséhez, JOGOD VAN nemet mondani, JOGOD VAN szeretetet adni és kapni, JOGOD VAN érzéseid kifejezésére, JOGOD VAN bízni magadban, JOGOD VAN egyedül dönteni, JOGOD VAN a szexhez és a szerelemhez, JOGOD VAN ahhoz, hogy a világ időt adjon, JOGOD VAN ahhoz, hogy bölcsességed másokkal megoszd, és történeteidet elmeséld.

31 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Nyugdíjasok Országos Képviselete"

Hasonló előadás


Google Hirdetések