Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tantárgy- pedagógia Ember és természet műveltségi terület – alapelvek, általános jellemzők 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tantárgy- pedagógia Ember és természet műveltségi terület – alapelvek, általános jellemzők 1."— Előadás másolata:

1 Tantárgy- pedagógia Ember és természet műveltségi terület – alapelvek, általános jellemzők 1

2 A NAT szerkezete •Kiemelt fejlesztési feladatok •Kulcskompetenciák •Műveltségi területek 2

3 Rocard-report •Europe needs more scientists! •Inquiry based learning •Esélyegyenlőség •Gyakorlati tapasztalatok •Kezdjük korán… 3

4 Az iskola feladatai •tanuló terep – szocializáció, „túlélési kompetenciák” •társadalmi feladatok 4

5 Trendek Education at a Glance 2009 Highlights from Education at a Glance 2009 Főbb megállapítások:  20-29 évesek: versenyben a munkáért – a tapasztaltabbakkal  újabb ösztönző  Majdnem négyszer annyian tanulnak külföldön, mint 30 éve (3 millióan!)  Erősödik az ázsiai illetve csendes-óceáni régió  Főként azok élvezik a tanulást, akiknek megy, de a fő motiváció a karrier lehetősége  Magasabb végzettség – magasabb fizetés  Tanulás különösen jól megtérülő befektetés  A köz számára hasznosabb a felsőoktatás mint befektetés  Tanultabbak: egészségesebbek, politikában aktívabbak, interperszonális bizalom erősebb  Egyre többet költöttek oktatásra a közpénzekből  Törekvések a tanári fizetések harmonizálására (karrierkép) 5

6 6

7 Non scholae, sed vitae… Pathways to Success. How knowledge and skills at age 15 shape future lives in Canada  15 évesek – PISA, 30.000 fő  kétévente felmérések  tíz évig követték Főbb megállapítások:  Szülők bevonása tompítja a különbségeket  Nemek közötti esélyegyenlőtlenség  Olvasási kompetenciák  Természettudományi és matematikai kompetenciák 7

8 Egyformán felkészültek? Equally Prepared for Life? How 15-year-old Boys and Girls Perform In School  15 évesek – PISA, 30.000 fő  kétévente felmérések  tíz évig követték Főbb megállapítások:  Általános iskolában még nincs különbség a matematika és természettudományok terén – írás-olvasásban igen  Középiskolában megváltozik a kép  Problémamegoldásban nincs különbség  Természettudományi és matematikai kompetenciák 8

9 Zöldek vagy értelmesek? Green at Fifteen? How 15-year-olds perform in environmental science and geoscience in PISA 2006  ”The results suggest that, in most countries, feeling responsible about environmental issues is not necessarily related to having knowledge about them.” (p61)  ”The lower students perform in environmental science, the more optimistic they are that the situation will improve over the next two decades.” (p63) Következtetések:  Komplex megközelítés, poszt-normál tudománykép  Pedagógiai váltás 9

10 Relevance of Science Education •15 évesek •40 ország •Fejlett-fejlődő különbségek •Ellentmondások •Oktatunk vagy nevelünk? •Mit szeretnének a fiatalok? •Menza vagy étterem? 10

11 11 A többinél jobban szeretem a természettudományos tantárgyakat. A természettudományos tantárgyak révén új és izgalmas foglalkozásokról hallottam. A fejlett országokban azok sem szeretik, akiknek jól megy. Csak a fejlődő országokban látnak karrier- lehetőséget a természettudo mányokban.

12 12 Nagyobb eltérések a két nem válaszaiban. Az iskolai órák megmutatták nekem, milyen szerepe van a természettudománynak a mindennapi életünkben. A lehető legtöbb természettudományi órát szeretnék az iskolában..

13 Mi a helyzet a tanárokkal? TALIS OECD Teaching and Learning International Survey  23 ország, 2 millió tanárból 75.000 fővel  Kérdőíves vizsgálat Következtetések:  Professzionális tanárszerep  Továbbképzési programok  Motiváció, egyértelmű visszajelzések 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 Természettudományos kompetenciák •Természettudományos műveltség: •http://www1.ind.ku.dk/mtg/wp3/scientificliteracy/map s/1http://www1.ind.ku.dk/mtg/wp3/scientificliteracy/map s/1 20

21 21

22 fiúk kutatás, politika kérdés alapú tanulás elmélete tanítás oktatáspolitika, és döntéshozók javasolt módszerek tudomány szellemisége követelmények ismeretelemei... lányok gyakorlat kérdés alapú tanulás gyakorlata tanár(tovább)képzés gyakorló pedagógusok közkedvelt módszerek marginális csoportok műveltsége elérhető eszközök... 22

23 Például a diffúzió... Tudjátok, ha... A diffúzió így néz ki (frontális kísérlet) A diákok megfigyelnek egy kísérletet, majd a tanár megkérdezi, mi befolyásolhatja a folyamat sebességét. A Fick-törvényekből levezethető, hogy... Miután megfigyelték a kísérletet, ötletelnek, hogyan lehetne gyorsítani a folyamatot (kipróbálják). Azt a feladatot kapja a diák, hogy gyorsítsa fel a látott folyamatot. A látott folyamathoz hasonlót kell tervezni/ találni, ezeket hasonlítják össze. Különböző kísérleti összeállításokat kapnak, meglepetés éri őket. 23

24 24

25 „Learning by doing” 25  Projekt-módszer  Probléma alapú tanulás  Kutatás alapú tanulás  Design alapú tanulás  Inquiry based tanulás  Komplex instrukció Brigid Barron és Linda Darling Hammond: Powerful Learning (2008) készségképességtudásattitűdmotiváció Kompe- tencia

26 Kapcsolat más tanulásszervezési formákkal 26 IBL Probléma alapú Projekt Design alapú Kutatás alapú

27 Rokon tanulásszervezési formák 27 Inquiry based Probléma alapú Projekt- módszer Design alapú Kutatás alapú

28  Inquiry is the intentional process of diagnosing problems, critiquing experiments, and distinguishing alternatives, planning investigations, researching conjectures, searching for information, constructing models, debatng with peers and forming coherent arguments. Linn, Davis and Bell, 2004 Inquiry Based Science Teaching 28

29 4 aspektus:  Probléma alapú tanulás  Kísérletek, gyakorlati foglalkozások  Tanulói autonómia, a tanulók aktív bevonása a tanulási folyamatba  Érvelés, kommunikáció, párbeszéd Inquiry Based Science Teaching 29

30  Megerősítő:  A kérdés és az eljárás adott, az eredmények előre tudhatók.  Strukturált:  A kérdés és az eljárás adott, a tanulók magyarázatot adnak azoknak a tapasztalatoknak (bizonyítékoknak) az alapján, amelyeket a folyamat során szereznek. Inquiry Based Science Teaching 30

31  Segített:  A tanár kutatói kérdése, problémafelvetése alapján a tanulók megtervezik a kutatási folyamatot.  Nyitott:  A tanulók tesznek fel kérdéseket, terveznek és végeznek vizsgálatot, kommunikálják az eredményeiket Inquiry Based Science Teaching 31

32  Engaging: érdeklődés, kíváncsiság felvetése, kérdések generálása, a tanulók gondolatainak feltárása - miért történt ez, mit tudhatunk meg erről/ebből  Exploring: facilitál, segítő kérdések, konzultál  Explaining: bátorít, tudományos bizonyítékok, érvek használata, tapasztalat alapján új koncepció megfogalmazása  Elaborating: együttműködés, társ a felfedezésben  Evaluating: értékelés, eredmények összegzése, diszkusszió, alkalmazás mindennapi problémákra 5 E 32

33 Középpontban: problémák 33  http://www.natureonyourscreen.com http://www.natureonyourscreen.com

34 Kísérletek, gyakorlati foglalkozások 34  Minél egyszerűbben – üzenet!  Köznapi anyagok, élmények – tapasztalati bázis?  Hogyan készül?  Fordítsunk receptet!

35 Tanulói autonómia 35  Fenntartható fejlődésre való nevelés!  önreflexió, aktív szerep, szocializáció  készen felkínált tevékenység  kínálatból önállóan választ  saját projektek  BIZALOM, kölcsönösség  csoport szerepek, önálló csoportalkotás

36 Érvelés 36  Milyen élőlény a zöld szemesostoros?  Tudatosak-e az állatok?

37 Feladat 37  Van-e itt „inquiry”?  http://www1.ind.ku.dk/mtg/wp3/scientificliteracy/maps/4 http://www1.ind.ku.dk/mtg/wp3/scientificliteracy/maps/4

38 A jó inquiry based tanuló… 38  Bízik tanulási képességeiben  Élvezi a problémahelyzet kihívásait  Tud fontossági sorrendet tartani  Bízik a saját kritikus ítéletében másokkal vagy akár a társadalommal szemben is  Nem fél attól, hogy esetleg hibázik  Nem fél válaszokat adni  Rugalmasan tud nézőpontot váltani  Tiszteli a tényeket, meg tudja különböztetni a tényeket a véleményektől  Nem feltétlenül vár mindenre választ; inkább nem vár teljes választ összetett kérdésekre, semmint egyszerűsített megoldást kapjon Neil Postman és Charles Weingartner: Teaching as a Subversive Activity

39 A jó inquiry based tanár… 39  Nem akarja feltétlenül megmondani, amit a tanulónak „tudnia kell”  Divergens kérdéseket tesz fel, kételyeket ébreszt, kritikussá tesz  Nem fogad el rövid, egyszerűsített válaszokat  Bátorítja a közvetlen interakciókat, ezeken közvetlenül nem értékeli folyamat közben  Nem foglalja össze a tanulók megbeszéléseit  Rugalmas óravezetés, nyitott a kérdésekre  Bizalmas légkört teremt, elfogadó – INKLUZÍV  Problémákat tár a tanulók elé  Sikerkritériuma: mennyire válik a tanuló jó „nyomozóvá” – hogyan közelíti a jó IB tanuló jellemzőit Neil Postman és Charles Weingartner: Teaching as a Subversive Activity

40 Hogyan lássunk hozzá? 40  A téma felvezetése, „inviting to a common inquiry”  Kiscsoportos felfedezés kezdeményezése nyílt végű, vitára alkalmas témáról  Bátorítsuk a személyesen fontos, de közösségi szinten is releváns kérdések felvetését! (Segítsünk! Ne frontálisan!)  A nézőpontok sokféleségének közös feltérképezése – csoportok  Jósoljunk, tűzzünk ki célokat, tervezzünk, adjuk meg a kívánt végeredményt! (Alakítsunk ki szabályokat!)  Találjunk vagy keressünk információt, mintázatot, trendet – előkészítő feladatok!!!  Az instrukciók szerepe az, hogy segítse a tanulót abban, hogy elérje kitűzött céljait  Alkossunk valami kézzelfoghatót! Tegyük láthatóvá, tapasztalhatóvá azt, amit megtanultunk!  Értékeljük a folyamatot és a terméket  Következtessünk, vonjunk tanulságot, kezdeményezzünk cselekvést…  Osszuk meg tapasztalatainkat (akár szélesebb körben is)

41 A főbb lépések… 41 1)Az előzetes tudás aktiválása 2)Háttérinformáció biztosítása 3)A kimenet meghatározása és körülírása 4)Modellalkotás, a keretek megalkotása 5)Nagyobb léptékű probléma meghatározása – a kontextus 6)A tanulók dolgoznak: háttéranyag 7)A kérdés előkésztése és felvetése 8)A követelmények ismételt meghatározása 9)A tanár kérdez: a probléma pontosítása 10)Eszközök biztosítása 11)A csoportok segítése: facilitátor, coach szerepkör 12)Teremtsünk fórumot! (Kritikus barátok! Szabályok!) 13)Kezdeményezzünk cselekvést! 14)A tanulók értékelése: tanulók egymást, tanár a tanulókat 15)A folyamat értékelése (Hogyan tovább? Mit tanultunk? Mit kell másként?)

42 Az előzetes tudás aktiválása  Kérdőívek, tesztek (önellenőrzés!)  Szavazógép  Mozgásos módszerek – hőmérő  Beszélgetés  Rávezető képek, zene, filmrészlet: ráhangolódás  Újsághír  Helyi esemény  Házi feladat  Ötletroham  … 42

43 A főbb lépések… 43 1)Az előzetes tudás aktiválása 2)Háttérinformáció biztosítása 3)A kimenet meghatározása és körülírása 4)Modellalkotás, a keretek megalkotása 5)Nagyobb léptékű probléma meghatározása – a kontextus 6)A tanulók dolgoznak: háttéranyag 7)A kérdés előkésztése és felvetése 8)A követelmények ismételt meghatározása 9)A tanár kérdez: a probléma pontosítása 10)Eszközök biztosítása 11)A csoportok segítése: facilitáror, coach szerepkör 12)Teremtsünk fórumot! (Kritikus barátok! Szabályok!) 13)Kezdeményezzünk cselekvést! 14)A tanulók értékelése: tanulók egymást, tanár a tanulókat 15)A folyamat értékelése (Hogyan tovább? Mit tanultunk? Mit kell másként?)

44 Háttérinformációk biztosítása 44 •Múzeum •Kiállítás •Terepi látogatás •Közért, utca, udvar •Interjúk, konzultáció •Hang- vagy videófelvételek •Szakértői mozaik •Fénymásolatok •Tankönyv •Könyvtár •Internet •Művészet •Fotók …

45 A főbb lépések… 45 1)Az előzetes tudás aktiválása 2)Háttérinformáció biztosítása 3)A kimenet meghatározása és körülírása 4)Modellalkotás, a keretek megalkotása 5)Nagyobb léptékű probléma meghatározása – a kontextus 6)A tanulók dolgoznak: háttéranyag 7)A kérdés előkésztése és felvetése 8)A követelmények ismételt meghatározása 9)A tanár kérdez: a probléma pontosítása 10)Eszközök biztosítása 11)A csoportok segítése: facilitáror, coach szerepkör 12)Teremtsünk fórumot! (Kritikus barátok! Szabályok!) 13)Kezdeményezzünk cselekvést! 14)A tanulók értékelése: tanulók egymást, tanár a tanulókat 15)A folyamat értékelése (Hogyan tovább? Mit tanultunk? Mit kell másként?)

46 A kimenet meghatározása 46  Technikai aspektusok: kutakodj a neten, készíts Power Point előadást, írj wiki cikket, kommunikálj e-mailben, használj fórumot, láss el egy előadást megjegyzésekkel, keress képeket, készíts képeket, videoklipet, hangfelvételt…  Olvasás: gyűjts fontos kutatókat a témában, határozd meg egy cikk vezérgondolatát, írj vázlatot, gyűjts szavakat, készíts szófelhőt, fogalmi térképet, értelmezz egy álltást, véleményt, cikket…  Kérdésfelvetés: határozz meg egy problémát, gyűjts adatot, csoportosítsd, hasonlítsd össze, ábrázold, vess fel és támogass egy álláspontot (adatok, trendek, statisztika, példák, szakértők, logikus érvelés, indokok)  Csoportmunka: figyeld meg és határozd meg mások ötleteit, gondolatait, segítsd társaidat, kérdezz, kérdőjelezz meg, gyakorolj kritikát, vegyél részt, mutasd egyéni felelősségedet, oszd fel a feladatokat, értékeld a másikat, értékeld saját teljesítményedet és hozzáállásodat, kezdeményezz párbeszédeket…  Menedzsment: határozz meg célokat, tűzz ki lépéseket, határozz meg határidőket, mérföldköveket, tervezz, határozz meg prioritásokat és sikerkövetelményeket…

47 A főbb lépések… 47 1)Az előzetes tudás aktiválása 2)Háttérinformáció biztosítása 3)A kimenet meghatározása és körülírása 4)Modellalkotás, a keretek megalkotása 5)Nagyobb léptékű probléma meghatározása – a kontextus 6)A tanulók dolgoznak: háttéranyag 7)A kérdés előkésztése és felvetése 8)A követelmények ismételt meghatározása 9)A tanár kérdez: a probléma pontosítása 10)Eszközök biztosítása 11)A csoportok segítése: facilitáror, coach szerepkör 12)Teremtsünk fórumot! (Kritikus barátok! Szabályok!) 13)Kezdeményezzünk cselekvést! 14)A tanulók értékelése: tanulók egymást, tanár a tanulókat 15)A folyamat értékelése (Hogyan tovább? Mit tanultunk? Mit kell másként?)

48 A keretek megalkotása, modellezés 48  Sikeres poszter  Jó videoklip  Jó wiki-cikk  Jó prezentáció  Eredményes, használható interjú – hogyan készültek fel rá (szempontok, kérdőív)  … Lássák, mit várok! Érezzék, hogy megoldható!

49 A főbb lépések… 49 1)Az előzetes tudás aktiválása 2)Háttérinformáció biztosítása 3)A kimenet meghatározása és körülírása 4)Modellalkotás, a keretek megalkotása 5)Nagyobb léptékű probléma meghatározása – a kontextus 6)A tanulók dolgoznak: háttéranyag 7)A kérdés előkésztése és felvetése 8)A követelmények ismételt meghatározása 9)A tanár kérdez: a probléma pontosítása 10)Eszközök biztosítása 11)A csoportok segítése: facilitáror, coach szerepkör 12)Teremtsünk fórumot! (Kritikus barátok! Szabályok!) 13)Kezdeményezzünk cselekvést! 14)A tanulók értékelése: tanulók egymást, tanár a tanulókat 15)A folyamat értékelése (Hogyan tovább? Mit tanultunk? Mit kell másként?)

50 Nagyobb léptékű probléma meghatározása 50  Kontextusba helyezzük a problémánkat – segítség a tanárnak is: ne tévesszünk célt, kapcsolódás a tantervhez, tanmenethez…  Mi történik, ha az egyensúly egy rendszerben megbomlik? •Hogyan avatkozik be az ember az ökoszisztémák egyensúlyába? •…

51 A főbb lépések… 51 1)Az előzetes tudás aktiválása 2)Háttérinformáció biztosítása 3)A kimenet meghatározása és körülírása 4)Modellalkotás, a keretek megalkotása 5)Nagyobb léptékű probléma meghatározása – a kontextus 6)A tanulók dolgoznak: háttéranyag 7)A kérdés előkésztése és felvetése 8)A követelmények ismételt meghatározása 9)A tanár kérdez: a probléma pontosítása 10)Eszközök biztosítása 11)A csoportok segítése: facilitáror, coach szerepkör 12)Teremtsünk fórumot! (Kritikus barátok! Szabályok!) 13)Kezdeményezzünk cselekvést! 14)A tanulók értékelése: tanulók egymást, tanár a tanulókat 15)A folyamat értékelése (Hogyan tovább? Mit tanultunk? Mit kell másként?)

52 A tanulók dolgoznak: háttéranyag 52  Tudásépítés, tudásmenedzsment  A tanár mint tudásmenedzser!  Segítő technikák: szakértői mozaik, fordított szakértői mozaik, kooperatív technikák, stb.  Segédletek, webquest, honlapjegyzék, irodalomjegyzék, infografika, tematikus honlapok, wiki, fórumok, intranet, tanulási platformok

53 A főbb lépések… 53 1)Az előzetes tudás aktiválása 2)Háttérinformáció biztosítása 3)A kimenet meghatározása és körülírása 4)Modellalkotás, a keretek megalkotása 5)Nagyobb léptékű probléma meghatározása – a kontextus 6)A tanulók dolgoznak: háttéranyag 7)A kérdés előkésztése és felvetése 8)A követelmények ismételt meghatározása 9)A tanár kérdez: a probléma pontosítása 10)Eszközök biztosítása 11)A csoportok segítése: facilitáror, coach szerepkör 12)Teremtsünk fórumot! (Kritikus barátok! Szabályok!) 13)Kezdeményezzünk cselekvést! 14)A tanulók értékelése: tanulók egymást, tanár a tanulókat 15)A folyamat értékelése (Hogyan tovább? Mit tanultunk? Mit kell másként?)

54 A kérdés előkészítése és felvetése 54  Mi legyen az alapkérdés: Például: hogyan hat a permetszer a ragadozókra?  Tegyünk feltevéseket: például: nem érinti egyedszámukat vagy az egyedszámuk nőni fog vagy csökkenni fog a permetszer alkalmazása után  Nézzük meg, hogyan használhatjuk a háttértudásunkat, milyen információk vannak és hogyan tehetünk szert többlet információkra  Támogassuk álláspontunkat: tények, statisztika, példák, esettanulmányok, szakértők, hatósági vélemények, logikus érvelés  Tegyünk megoldási javaslatokat, készítsünk cselekvési tervet!

55 A főbb lépések… 55 1)Az előzetes tudás aktiválása 2)Háttérinformáció biztosítása 3)A kimenet meghatározása és körülírása 4)Modellalkotás, a keretek megalkotása 5)Nagyobb léptékű probléma meghatározása – a kontextus 6)A tanulók dolgoznak: háttéranyag 7)A kérdés előkésztése és felvetése 8)A követelmények ismételt meghatározása 9)A tanár kérdez: a probléma pontosítása 10)Eszközök biztosítása 11)A csoportok segítése: facilitáror, coach szerepkör 12)Teremtsünk fórumot! (Kritikus barátok! Szabályok!) 13)Kezdeményezzünk cselekvést! 14)A tanulók értékelése: tanulók egymást, tanár a tanulókat 15)A folyamat értékelése (Hogyan tovább? Mit tanultunk? Mit kell másként?)

56 Kritikus hangok 56  Anarchia?  „Sit and talk” vs „chalk and talk”  Motivációs és attitűd vizsgálatok  Csoporttól függő instrukciós technikák: minél inkább kezdő, annál inkább zárt és segített  Pedagógiai környezet, rejtett tanterv nagyban befolyásol

57 57


Letölteni ppt "Tantárgy- pedagógia Ember és természet műveltségi terület – alapelvek, általános jellemzők 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések