Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Differenciált oktatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Differenciált oktatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás"— Előadás másolata:

1 Differenciált oktatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás

2 1. Differenciált oktatás
..a tanítási-tanulási folyamatnak az egyes tanulók sajátosságaira ( egyéni különbségek az oktatásban) tekintettel levő megszervezése. a differenciálás az oktatási folyamatban azt jelenti: hogy az együtt tanuló gyerekek eltérő tanulási utakat járnak be, vagy a pedagógus elgondolása alapján, vagy a tanuló irányulása, késztetettsége eredményeképpen, vagy e két megoldás kombinációjának következtében.

3 Egyéni különbségek az oktatásban
A gyerekek, ifjak oktatás szempontjából eltérő sajátosságai közül a legfontosabbak: az előzetes, megalapozó tudás szintje; a motiváltság; a tanulási sajátosságok; a társas helyzet; az együttműködési képesség színvonala

4 2. Felzárkóztatás Azon tanulók részére szervezendő akik életkoruk átlagához képest „egyes területeken” lemaradást mutatnak. Feladat: a „lemaradt terület” fejlesztése annak érdekében hogy elérje az „átlag szintet”. Mi az átlag szint?

5 3. Képességek szerinti differenciálás
A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács állásfoglalása: „ A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács támogat és véd minden olyan gyakorlatot, amely megfelel a komplex tehetséggondozás szakmai alapokon álló feltételeinek. E támogatás és védelem kiterjed annak a módszertani elemnek a támogatására és védelmére is, amely a tehetséggondozásban részt vevők elkülönítését jelenti, feltéve ha ez az elkülönítés átmeneti, befogadó és nyitott. Ugyanakkor a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elítél minden olyan törekvést, amely saját magát tehetséggondozónak kiáltja ki ugyan, de szakmai alapok nélkül működik, híján van a komplex egyéniségfejlesztés fentiekben részletezett tartalmainak, és tehetséggondozó megjelölését a fiatalok valamely egysíkú módon definiált csoportjának, illetve csoportjainak egy előnyös helyzetből való egyoldalú és végleges kirekesztésére használja fel.”

6 4. Differenciált fejlesztést a tanórán /Balogh László/
A differenciálás formái az osztályokban: Nyitott feladatok mindenkinek. Különböző munkatempóra épülő feladatmegoldás. Képesség szerinti csoportoknak kiosztott feladatok. Az alapokról való indulás. Egyéni feladatadás. Alapszint plusz választott feladatok.

7 5. A tehetséges diákok igényei mint a differenciálás alapjai:
5. A tehetséges diákok igényei mint a differenciálás alapjai: /Balogh László/ A hosszú távú követelmények ismerete, egyértelmű rövid távú célok /kiindulási pont, megengedett módszerek, várható eredmény/, a feladaton belüli önállóság, választási lehetőségek, a tanárral való megvitatás lehetősége, értelmes értékelés lehetősége, a tanárok összefoglaló értékelése.

8 6. Nemzeti Tehetségprogram
Az Országgyűlés 2008 végén fogadta el a Nemzeti Tehetség Program-t, amelynek finanszírozásáról és felügyeletéről a kormány 2009 júliusában döntött.  A kormányrendelet és a határozatok részletes szövege letölthető az alábbi HON lapról. A Programot finanszírozó Nemzeti Tehetség Alap 2010-ben 1.4 milliárd (továbbiakban kb. évi 2 milliárd forinttal) gazdálkodik. A Nemzeti Tehetség Programot és a Nemzeti Tehetség Alapot a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum felügyeli.

9

10 A Tehetségpont fogalma
„....elsődleges funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetőségek, az információk személyre szabott megmutatása a tehetséges fiataloknak.”

11 Tehetségpontok hálózatának kiépítése
Célja: Hálózati rendszerben elősegíteni a tehetségkutatás, tehetségazonosítás és fejlesztés szakmai megalapozottságát, a tevékenység-struktúra gazdagítását, az esélyteremtést. Feladat: Tehetségkutató, tehetségazonosító tehetségfejlesztő pontok, műhelyek, képzési és fejlesztési központok kialakítása és működtetése országos szinten

12 7. Tehetséggondozás témában kiírt, kiírandó pályázatok elérhetősége
Tehetségsegítés Nemzeti Programja Magyar Géniusz Integrált program

13 A Magyar Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program tehetséggondozó pályázatai:
- TÁMOP /B/08/1 - TÁMOP /B/08/2-KMR Az Iskolai tehetséggondozás pályázatai: - TÁMOP /1 Iskolai tehetséggondozás - TÁMOP /2 Iskolai tehetséggondozás Hazai források pályázatai: - NTP – Oka pályázatok

14 7 lépés – tegyük meg együtt!
1. Teremts olyan légkört illetve tanulási környezetet a tanteremben, hogy - pedagógusok és tanítványok - mindannyian elérhetőek és megszólíthatóak legyetek egymás számára! 2. Tájékoztasd tanítványaidat mindenről, amit az adott tanórán éppen tenni szándékozol! Avasd be őket tanítási elképzeléseidbe, hadd mondják el ők is neked saját tanulási elképzeléseiket! 3. Fogalmazd meg világosan és egyértelműen, hogy mit vársz el tőlük, beszéljétek meg egymással: mi az, amiben alkalmasint pedagógusként, diákként kölcsönösen támogatásra van szükségetek! 4. A közös munka során figyelj tanítványaid testi, lelki, szellemi szükségleteire! Gondoskodj róla, hogy ők maguk is fogékonyak legyenek - mind a te jelzéseidre, mind egymás igényeire! 5. Fogadd elfogulatlanul, kezeld tárgyszerűen tanítványaid visszajelzéseit! Tedd őket alkalmassá arra, hogy ők is hasonlóképpen viselkedjenek egymással és veled! 6. Alakítsd úgy a csoportbeli viszonyokat, hogy egymás véleményét, javaslatát, panaszát körültekintően figyelembe tudják venni! Vond be a tanítványaidat a közös tanulás során keletkező problémák megoldásába is! 7. Ügyelj rá, hogy egymást érintő válaszlépéseik méltányosak, saját tanári döntéseid, intézkedéseid pedig igazságosak, tanítványaid számára elfogadhatóak legyenek!

15 Csermely: „Mindenki tehetséges valamiben”
Az előadás anyaga megtalálható az MTT Hon lapján Köszönöm megtisztelő figyelmüket: Sarka Ferenc MTT alelnöke Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet IRM Miskolci Rendészeti Szakközépiskola


Letölteni ppt "Differenciált oktatás, felzárkóztatás, tehetséggondozás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések