Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prof. Csermely Péter a Bölcsek Tanácsának tagja Semmelweis Egyetem Hogy ne legyen az oktatás szárnyként teher… Javaslatok az oktatási rendszer újjáépítésére.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prof. Csermely Péter a Bölcsek Tanácsának tagja Semmelweis Egyetem Hogy ne legyen az oktatás szárnyként teher… Javaslatok az oktatási rendszer újjáépítésére."— Előadás másolata:

1 Prof. Csermely Péter a Bölcsek Tanácsának tagja Semmelweis Egyetem Hogy ne legyen az oktatás szárnyként teher… Javaslatok az oktatási rendszer újjáépítésére www.bolcsektanacsa.solyomlaszlo.hu csermely@eok.sote.hu

2 Az oktatást érintő legfontosabb változások az elmúlt 20 évben nemzetközi •információrobbanás •az emberi kapcsolatrendszer átalakulása •az értékrend elbizonytalanodása ezen túlmenően hazai •fokozódó társadalmi differenciálódás •iskolai demográfiai hullámzás •a pedagógusi pálya leértékelődése

3 A legfontosabb hibák (31. és 76. oldal között 35 oldalon listázva) • koncepcionális és konszenzusos oktatási stratégia hiánya (4 éves ciklusokra korlátozott tervek „csemegézése” a hosszú távú elgondolások elemeiből) • tisztázatlan irányítási és finanszírozási viszonyrendszer (rendszeres, külső, komplex szakmai értékelés hiánya, bizalmatlanság a pedagógusokkal szemben, differenciált kezelésmód) • kudarc- és hátránycentrikusság (hiánytudat, értéktelenség tudat értéktudat helyett, ötször annyi dicséret kell, mint szidás)

4 A feltárt hibák összefüggenek: az oktatási rendszert nem toldozni-foldozni, hanem alapjaitól újjáépíteni kell • újjáépítés nem hangzatos szólam • nem mindent egyszerre, hanem szisztematikus munkával • minden értéket őrizve (az uniformizált megoldás értékromboló) DE a változások kritikus tömege és hosszú távú, kiszámítható, stabilitást garantáló oktatáspolitika kell

5 Kerüljön be az oktatás a nemzeti konzultáció kiemelt témái közé! Nemzeti konzultáció rend szociális biztonság demok- rácia gazdaság egészség- ügy oktatás

6 A kiváló pedagógus: AZ ELSŐ • pedagógusképzés sürgős és teljes átalakítása: toborzás, ösztöndíj, állás, felvételi  tízszeres szelekció pedagógiai szakokon  irigyelt elitcsoport  csak tanárt képző tanárszakok, osztatlan ötéves tanárképzés, (válogatottan sikeres, alkalmas szakemberek tanári átképzése  közben fizetés) • pályán lévő pedagógusok sokoldalú segítése: minőségi teljesítmény-arányos bérezés + fokozatos eltanácsolás, mentorálás, coaching, hálózatképző szakfelügyeleti rendszer, továbbképzés: minőség-emelés, tankönyv és programcsomag revízió

7 Időt a legjobb pedagógusoknak! felmérés 2010.03: 3380 pedagógus tanítás: 20 óra tovább- képzés: 6 óra előkészület: 12 óra adminisztráció: 13 óra a legjobb pedagógusok heti 60-nál több órát dolgoznak Mi bántja legjobban a pedagógusokat? • szakmai elismerés hiánya: 3,4 • elégtelen szülői támogatás: 3,5 • munkaterhelés: 3,6 • oktatásirányítás kiszámíthatatlansága: 4,2

8 Az oktatási rendszer integrációja szükséges • rendszeres, független, komplex szakmai értékelés • kiváló és leszakadó iskolák külön kezelése (jogosítványok, pénzgazdálkodás, fejlesztés: nagyobb szabadság, pályázatok, illetve célzott, mentorált segítés, odahelyezett igazgató, tanárok, kötött tanmenet, taneszközök; egyre több kiváló iskola legyen) • a szakképzés (és a bölcsődei gondozás) (re)integrálása az oktatás irányításába

9 Az eddigiek melletti 9 olyan terület, ahol rövid távon is konkrét cselekvést igénylő, lényeges változtatások javasoltak: 82. és 115. oldal között 33 oldalon •iskolai közösségek és értékrend megszilárdítása •szakképzés megújítása •oktatás vezetőinek kiválasztása és képzése •érettségi rendszerének átalakítása •természettudományos oktatás javítása •művészeti és egészséges életmódra nevelés •kollégiumi nevelés •rendszerszemléletű fejlesztéspolitika a határon túli magyarság oktatásának segítésére •felsőoktatás megújítása  ld. következő rész

10 A felsőoktatást egymást követő hullámokban érte el a kampányszerűen végrehajtott • tömegesedés • intézményi összevonás • normatív finanszírozásra való áttérés • bolognai típusú képzés • felvételi rendszer változás (nem teljesítés, hanem a teljesítményminimumon maximalizálható pontok) A magyar felsőoktatás minősége számottevően romlott. • a ténylegesen megvalósuló képzés minősége nem ellenőrzött • az irányítási rend és a finanszírozási struktúra nem mérsékli, hanem erősíti a fenti hatásokat A felsőoktatás egészét tekintve vészhelyzet van. A felsőoktatásra jellemző helyzet

11 A felsőoktatás fejlesztésének legfontosabb javasolt elemei • minőség javítása (felvételi követelmények emelése, pályaalkalmassági vizsga, kutatóegyetem + célzott fejlesztési programok, külső értékelés, ténylegesen megvalósuló képzés értékelése, külső szakemberek bevonása, idegen nyelven oktatott szakok, tehetséggondozás: TDK, szakkollégium, emelt szintű kurzusok, több doktori hely, hallgatói közösségek) • bolognai típusú képzés átgondolása (hol maradjon meg: tanárképzésben biztosan nem, ahol marad: BSc/BA tehetséggondozás, egymásraépülés MSc/MA-val, kreditrendszer lazaságra nevelő és közösségromboló hatásának csökkentése) • irányítási rendszer átgondolása (tudásvagyon gyarapítás, autonóm elemek őrzése mellett társadalmi érdekek jobb érvényesülése, gazdasági tanácsok, hallgatói önkormányzatok átgondolása) • finanszírozási rendszer átgondolása (adott szak iránti kereslet, differenciálás a minőség szerint értékeléshez kötve, a költségek szerint, PPP, kutatás külön átgondolása, közszolgálati és piaci rész hol válik el egymástól)

12 A javasolt változások csak 10-20 éves távlatban hoznak számottevő sikert • a magyar iskola az a hely lesz, ahová öröm járni, ahol szeretteljes értékrend honol • a nemzetközi felmérésekben az első tíz hely egyikét érjük el • a térség leghatékonyabb, de nem legolcsóbb oktatási rendszere Az oktatás kiemelt fejlesztése • a válságból való kilábalás hosszú távú nemzetstratégiájának egyik legfontosabb eleme: érdemes az oktatásba beruházni • az egyik legfontosabb közügy: benne az aktív részvétel minden érintett közös feladata.

13 Az oktatás értékelése és ajánlásai letölthetők: www.bolcsektanacsa.solyomlaszlo.hu Hozzászólások olvashatók és május 31-ig tehetők: http://oktataskonferencia.npsoft.hu oktatashozzaszolas@gmail.com


Letölteni ppt "Prof. Csermely Péter a Bölcsek Tanácsának tagja Semmelweis Egyetem Hogy ne legyen az oktatás szárnyként teher… Javaslatok az oktatási rendszer újjáépítésére."

Hasonló előadás


Google Hirdetések