Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A tudat-biopszichológia paradigmája A tudat-biopszichológia paradigmája Dr. Székely Attila Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A tudat-biopszichológia paradigmája A tudat-biopszichológia paradigmája Dr. Székely Attila Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete 2008."— Előadás másolata:

1

2 A tudat-biopszichológia paradigmája A tudat-biopszichológia paradigmája Dr. Székely Attila Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete 2008

3 A XX. század végén született új tudományág 1. A XX. század végén született új tudományág: - A tudat-tudománya - The Science of Consciousness Tucson-i Tudat Konferencia, USA, 1996 3 csoportja 2. A tudat és öntudat kutatása terén elért eddigi jelentősebb eredmények 3 csoportja : a. pszichológia, bio-pszichológia, neuropszichológia, neurobiológia, pszichiátria, kognitív tudomány b. filozófia (elmefilozófia, pszichológiai filozófia) c. kvantumelmélet, matematika - az eredmények alátámasztják a modellt és az új diszciplína, a tudat-biopszichológia alapelveit A tudat-biopszichológia paradigmája

4 Tudat-biopszichológia 3. Tudat-biopszichológia - jelen munkában vezetjük be - nem azonos a klasszikus tudatpszichológiával (Wundt, Titchener, W. James) 3bio-pszichológiakognitív - interdiszciplinaritás: 3 fő alkotó diszciplínarendszer: bio-pszichológia, kognitív tudománykvantumelmélet tudomány, kvantumelméletCélkitűzése - az öntudat és az Aktív Környezettudat (AKT) mechanizmusainak feltárása - a jelen pillanatban lejátszódó folyamatok Célját egy újabb tudat-fogalomra és az alapelvekre alapozza A tudat-biopszichológia paradigmája

5 A tudat-biopszichológia alapelvei 4. A tudat-biopszichológia alapelvei : 1.A tudat két alapvető részből áll: öntudat és környezettudat 2.Az elme (pszichikum v. Pszichikai Rendszer – PR ) nem azonos a tudattal – Az információ-feldolgozás sem tudat tudatosított információ tartozik a tudathoz – A tudatosított információ tartozik a tudathoz 3.Bioszint v. biodimenzió = biostruktúrák biológiaikémiaifizikaiinformációstudat Itt biológiai, kémiai, fizikai, információs és tudat folyamatok mennek végbe komplex A biostruktúrák és folyamatok komplex minőségük folytán különböznek a szervetlen struktúráktól és folyamatoktól 4.A tudat folyamata ráépül a bioszintre; nem lehet ettől elválasztva, különállóan tárgyalni 5.A tudat = struktúrafolyamat - egy újabb fajta struktúrafolyamat interdiszciplináris 6.A tudat-pszichológia interdiszciplináris tudományág szerves magasabb fejlődési szintet 7.A szerves rendszerek a szervetlenekénél magasabb fejlődési szintet képeznek A tudat szintje a szerves szintből alakult ki és egy még magasabb szintet képez egy bizonyos része 8.A gondolkodásnak csupán egy bizonyos része kalkulus 9.Az agy teljes rendszere az információt nem csak az idegsejtek által dolgozza fel A tudat-biopszichológia paradigmája

6 5. • A tudat-biopszichológiában konkrét, világos, egyértelmű, jól behatárolható fogalmakra van szükség • A két – általam tárgyalt – alapvető fogalom: az öntudat és környezettudat megnevezés eddig tág vagy nem pontos, sőt bizonyos esetekben eltérő jelentés- formában létezett • A modellben a két fogalom új értelmet nyert • Az angol nyelvben a tudatra a “consciousness” a megfelelő kifejezés adott entitás tulajdonságát Magyarra általában “tudat”-nak fordítjuk, de néha, amikor kiemeljük az adott entitás tulajdonságát “tudatosság”-ként is fordíthatjuk/használhatjuk • A rendkívül általános “mind “ jelölhet számos egyéb, nem tudatot jelentő fogalmat is Fordítása kontextus szerinti A tudat-biopszichológia paradigmája

7 6. Éntudat ego-consciousness Éntudat – ego-consciousness – az énkép (mely a saját személyiség egyén által kialakított fogalomköre) pszichikumban megőrződött tartós nyomának a pillanatnyi reproduktuma az öntudattal való összekapcsolódás által Öntudatself-consciousness Öntudat – self-consciousness – biológiailag már a fogamzás pillanatában kialakult, genetikailag meghatározott a pillanatról-pillanatra való ébrenléti állapot kontinuitása - ön-érzékelés, életérzés, a pillanatról-pillanatra való ébrenléti állapot kontinuitása, a saját lét-észlelés az élőlény önmagához és környezetéhez viszonyítva Két része van: Alap-öntudatAÖT 1. Alap-öntudat (AÖT) öntudat ÖT 2.Tágabb körű öntudat vagy egyszerűen öntudat (ÖT) A tudat-biopszichológia paradigmája

8

9

10

11 R – COMPLEX + LIMBIKUS RENDSZER = PALEOCOMPLEX 2 PSZICHOLÓGIAI RÉSZ - 2 BIOLÓGIAI RÉSZ ÖNTUDAT - PALEOCOMPLEX KÖRNYEZETTUDAT - NEOCORTEX A tudat-biopszichológia paradigmája

12 Tudatosítás 7. Tudatosítás • A paleocomplex és a neocortex ingerületi gócpontjai egymással komplex módon összekötődnek neocortexben paleocortexben • Információknak, állapotoknak – hely: nagyrészt neocortexben – az alap- öntudattal (AÖ) – hely: paleocortexben −, vagyis az ön-érzéssel, saját lét-érzéssel való összekapcsolódása felszálló aktiváló retikuláris rendszer retikuláris gátló rendszer • Aktiváló-Tudatosító Rendszer (ATR) = a felszálló aktiváló retikuláris rendszer és a retikuláris gátló rendszer neurális impulzus-vezető hálózatának együttese (a zárt, tartósan reverberáló kör) − Részt vesz a tudatosítás folyamatában A feldolgozás tudatosodása • A feldolgozás tudatosodása = variabilitása nagyobb, erősebb, mélyebb, kiterjedtebb, rendszerezettebb, relevánsabb, mert a külső és belső realitáshoz jobban kötődik környezetbe való integrálódását Így jobban szolgálja az egyén környezetbe való integrálódását tudatosítás helye • A Virtuális-Reális Holografikus-Tudat-Rendszer (VRHTR) – a tudatosítás helye A tudat-biopszichológia paradigmája

13

14

15 A. Virtuális-Reális Holografikus-Tudat-Rendszer VRHTR 8. Virtuális-Reális Holografikus-Tudat-Rendszer VRHTR Virtual-Real Holographic Consciousness System VRHCS Virtual-Real Holographic Consciousness System VRHCS • makro-szinten lévő kvantum-gömb, azaz makro-kvantum-gömb • egy újabb szintet, dimenziót képez, a tudat-szintjét vagy tudat-dimenziót, melyet ez a tudat-rendszer épít fel legkomplexebb, legfejlettebb rendszer • Tudat-rendszer : mert különbözik minden, eddig ismert szervetlen és szerves rendszertől, a legkomplexebb, legfejlettebb rendszer nem a teljes valóság • Virtuális : mert nem a teljes valóság, hanem ennek a tudat-rendszerben reprodukált mása saját struktúráival reprodukálja újra alakítja • Reális : mert a tudat-rendszer saját struktúráival reprodukálja, saját szintjén újra alakítja a külső és belső valóságot teljesen térbeli, tér-idő rendszer • Holografikus : mert teljesen térbeli, tér-idő rendszer, minden része minden másikkal – akár közvetlenül akár közvetetten – kapcsolatban van A tudat-biopszichológia paradigmája

16

17 B.VRHTR • Az élőlény teljes éntudati térbeli létét valósítja meg az agy rendszerén belül, a teljes szubjektív létet nyújtja saját virtuális-reális holografikus realitásbansaját tér-időben él Ebben a saját virtuális-reális holografikus realitásban, e saját tér-időben él és ezáltal cselekszik tudatos rész • Csupán a tudatos rész működik általa neuronok axodendritikus rendszerében haladó impulzusok víz hidrogénkötésének kvantumtere nagy energiájú fotonoknyomelemek ionjai kvantum-mezőből megjelenő újabb részecskék • E rendszer makro-kvantum-gömbje struktúráinak kialakításában részt vesznek: elektromágneses erők, a neuronok axodendritikus rendszerében haladó impulzusok, a szaltatorikus előrehaladó és feed-back áramlások, a víz hidrogénkötésének kvantumtere, elektronok, nagy energiájú fotonok és kortikonok, a nyomelemek ionjai, a Bose-Einstein kondenzátum, a kvantum-mezőből megjelenő újabb részecskék Alap-VRHTRA-VRHTR FR-ben és környékén • Alap-VRHTR (A-VRHTR) = az agy és a belső szervek teljes reprodukálása az FR-ben és környékén, a különböző magvak együttesében Centrum-Alap-VRHTR • Centrum-Alap-VRHTR = az A-VRHTR központi része A puszta saját lét érzése ebben a hálózatban jön létre A tudat-biopszichológia paradigmája

18 C.VRHTR • Evolúció : azok az állatok, amelyekben létezik, már nem csupán reflex- működéseket végrehajtó ún. biológiai automaták, hanem tudatos lények a saját- érzés nem változik, az egyén mindig saját magával azonosnak érzi önmagát • Egyedfejlődés : az egyed fejlődése, változása során az alap-öntudat, a saját- érzés nem változik, az egyén mindig saját magával azonosnak érzi önmagát Ha az ontogenézis során lényeges agystruktúra változások jönnének létre, akkor az egyénnek különböző „én”- jei, öntudatai kellene hogy kialakuljanak a különböző fejlődési szakaszokban, idővel más-más személyiséget alakítva ki. A tudat-biopszichológia paradigmája

19

20

21 A PR tudat-biopszichológiai modellje 9. A PR tudat-biopszichológiai modellje Összefüggések: PR = EKT + VRHTR VRHTR = AÖT + K-AKT + AKT + H-AKT ÖT ÖT AÖT + ÖT = belső pszichikum EKT = külső pszichikum H-AKT = határ a múlt és jelen s.-folyamatok között Az alap: - információ feldolgozás és termelés (IFT) - cselekvés-rendszer (CSR) - emocionális-rendszer (ER) AKT-benK-AKT-ben Az AKT-ben és a K-AKT-ben az IFT gondolkodássá (G) alakul GCSRER A G a CSR és az ER szorosabb egységet képez a VRHTR-ben IFT-nek és más pszichikai folyamatoknak A G az IFT-nek és más pszichikai folyamatoknak a tudatosítási folyamata A tudat-biopszichológia paradigmája

22

23 Mesterséges intelligenciaMI 10. Mesterséges intelligencia (MI) A gépek: puszta információ-feldolgozást - puszta információ-feldolgozást (kevésbé termelést) végeznek, tudatosítás nélkül hiányzik öntudat - hiányzik belőlük az öntudati rész - az IFT sem olyan szintű mint a szerves anyagból lévő rendszerekben =>IFT létezik tudatosítás nélkül is, ezt jelenti a gépek „gondolkodása” - => IFT létezik tudatosítás nélkül is, ezt jelenti a gépek „gondolkodása” A tudat-biopszichológia paradigmája

24


Letölteni ppt "A tudat-biopszichológia paradigmája A tudat-biopszichológia paradigmája Dr. Székely Attila Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések