Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Új Magyarország Fejlesztési Terv: foglalkoztatás és növekedés 2007-2013 Dózsa Csaba Konszenzus az Egészségügyért Konferencia Göd, 2006. szeptember 8. A.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Új Magyarország Fejlesztési Terv: foglalkoztatás és növekedés 2007-2013 Dózsa Csaba Konszenzus az Egészségügyért Konferencia Göd, 2006. szeptember 8. A."— Előadás másolata:

1 Új Magyarország Fejlesztési Terv: foglalkoztatás és növekedés 2007-2013 Dózsa Csaba Konszenzus az Egészségügyért Konferencia Göd, 2006. szeptember 8. A hajó még nem ment el, de indulásra kész

2 Az Új Magyarország Fejlesztési Terve 2007- 1013: foglalkoztatás és növekedés Az EU kohéziós politkája keretében Magyarország 2007-2013 között 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra (kb. 6000 md forintra) jogosult! Makrogazdasági célok: A gazdaságolitika fő célja a makrogazdasági egyensúly helyreállítása és fenntartása, továbbá a felzárkóztatás a gazdaság teljesítményében, a foglalkoztatás szintjében és az emberek élerkörülményében.

3 Az Új Magyarország Fejlesztési Terve, 2007-2013: foglalkoztatás és növekedés A fejlesztéspolitikának támogatnia kell a nagy állami elosztórendszerek és az állami közszolgáltatások reformjait, sőt azok katalizátorává kell válnia… (Előszó) A kohéziós politika fejlesztési forrásai segítik a nagy közszolgáltatási rendszerek (egészségügy és a szociális rendszer, az oktatás) átalakítását annak érdekében, hogy e rendszerek eredményesebben és hatékonyabban működjenek.

4 Operatív Programok Operatív programok Min %Max %Min FtMax Ft Gazdaságfejlesztés8,512,7588882 Közlekedés19,626,013611802 Emberi erőforrás fejl.11,714,88101027 Közigazgatás megújítása 0,50,63443 Közszolgáltatások korszerűsítése 0,52,033141 Humán infrastruktúra5,29,1359634 Környezet, energia14,920,610371430 Közép-Magyarország6,06,5418451 Regionális programok16,017,411141210

5 A nemzeti fejlesztési terv elemeinek hierarchiája Új Magyarország Fejlesztési Terv  Operatív Program  Prioritás  Intézkedés  Komponens - Projekt

6 Az egyes projektek - programok lehetséges műfaja Operatív Program  Intézkedéscsoport:  Nagyprojekt (50 millió EUR) - kijelölés  Központi projekt - kijelölés  Előpályáztatás, kiválasztás - kijelölés  Nyílt, egykörös pályázat

7 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásai 1.A gazdaság fejlesztése 2.A közlekedés fejlesztése 3.A társadalom megújulása 4.Környezet és energiafejlesztés 5.Területfejlesztés 6.Államreform

8 1. prioritás: A gazdaság fejlesztése (51. old)  Az innovatív tudásalapú gazdaság megteremtése  A kis- és középvállalatok (KKV) jövedelemtermelő képességének a javítása  Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (ezen belül: a vállalati humánerőforrás fejlesztése)

9 1. prioritás: A gazdaság fejlesztése Az innovatív tudásalapú gazdaság megteremtése:  A piacorienált K+F tevékenységek támogatása  A vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése  A technmológia-intenzív (spin-off) kisvállalkozások létrehozásának bátorítása  Az innovációs együttműködések és technológiatranszfer ösztönzése

10 5. prioritás: Területfejlesztés A gazdasági versenyképesség területi dimenziója (56. old): Az innovációs csomópontok fejlesztése, amelyek jelenleg is rendelkeznek egyetemekkel és kutatóintézetekkel „A négy leszakadó régióban - Dél-Alföldön, Dél- Dunántúlon, Észak-Alföldön és Észak- Magyarországon – növelni kell a versenyszféra arányát és jövedelemtermelő képességét, ösztönözni kell a nagyvállalatok betelepülését …

11 A regionális operatív programok forrásmegosztása Régió% Min mdFt Max mdFt Dél-alföldi Reg. Op17,6196213 Dél-dunántúli Reg Op15,3170185 Észak-alföldi Reg. Op22,9256277 Észak-magyarországi Reg op.21,3237258 Közép-dunántúli Reg. Op11,96134145 Nyugat-dunántúli Reg. Op10,92121132 100 %11141210

12 5. prioritás: Területfejlesztés Együttműködő és versenyképes városhálózat: Debrecen „a tudás iparosítása” (gyógyszeripar, agrárinnováció) Szeged „Biopolisz” (egészségipar, környezetipar, agrárgazdasági biotechnológia) Pécsett „az életminőség pólusa”

13 Az ágazati és regionális szint viszonya Ágazati szint Regionális szint (SOP-ROP) Feladatmegosztás Intézményrendszer- fejlesztés, nagy költségigényű beruházások (Pl. Sürgősségi ellátás, onkológiai ellátás) Lakosság közeli ellátások (Alapellátás, járóbeteg szakellátás, rehabilitáció, geriátria, ápolás) Forrásmegosztás (ERFA) Az önkormányzat, a régió és a Kormány közös felelőssége Felelősségmegosztás

14 6. prioritás: Államreform (83. old.) A közigazgatás megújítása A közigazgatás szolgáltatóvá tétele: például Egészségbiztosítási Felügyelet létrehozása, az OEP és az ÁNTSZ működésének korszerűsítése A közszolgáltatások korszerűsítése Az elektronikus közszolgáltatások infrastruktúra fejlesztése A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása Az elektronikus kultúra terjesztése

15 3. prioritás: társadalmi megújulás (62.o.) •A foglalkoztathatóság javítása •Az alkalmazkodóképesség javítása •Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése •Az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés •Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciálfejlesztésében •Társadalmi részvétel és befogadás •A humán infrastruktúra fejlesztése

16 3. prioritás: társadalmi megújulás (62.o.) A humán infrastruktúra fejlesztésén belül: „… egyetemi innovéciós központok megerősítése, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése, …”

17 Struktúraváltás az egészségügyi ellátásban és a területi különbségek mérséklése •Lakosság-közeli ellátások fejlesztése: –Kistérségi Közösségi Központok K3 –Szűrés, diagnosztika (telemedicina) fejlesztése –Járóbeteg-szakellátási formák és a kórházi ellátást kiváltó ellátási formák (egynapos és kúraszerű ellátások, otthonápolás) fejlesztésesürgősségi betegellátás fejlesztése •Integrált regionális ellátórendszerek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztés –Sürgősségi ellátás fejlesztése –Regionális és szupraregionális fekvőbeteg ellátórendszer fejlesztése –Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása •Krónikus ellátások fejlesztéseű –Az otthonápolás kapacitásainak és kis értékű eszközeinek bővítése –Komplex rehabilitációs hálózat kialakítása –Időskorúakról gondoskodó komplex és integrált rendszer kialakítása •Infrastruktúra fejlesztés a versenyképességi pólusokban –SE, DEOEC, PTEOEC, SZTEOGYC

18 Az Egészséges Társadalom Komplex Program felépítése

19 Egészséges Társadalom Komplex Program 4. Prioritás Humánerőforrás fejlesztése képzésekkel és az oktatási rendszer átalakításával, kibővítésével 2. Prioritás 2. Prioritás Versenyképesség fokozása az egészségügyi ellátórendszerben – innováció, információ- innováció, információ- technológia, egészségipar 3. prioritás Egészség- károsító tényezők kiküszöbölése, tényezők kiküszöbölése,fogyasztóvédelem 1. Prioritás 1. PrioritásStruktúraváltás az egészségügyi ellátásban és a területi különbségek mérséklése

20 Mire lehet építeni az NFT II-ben? •I. Nemzeti Fejlesztési Terv 2004-2006 –Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (A nyolc intézkedésből kettő érintette az egészségügyet):  Auguszta projekt DEOEC: Kardiovaszkuláris és onkológiai komplex regionális egészségcentrum (4.3.1)  Térségi diagnosztikai és szűrőközpontok fejlesztése (4.3.2) - 4 + 4 intézményben  Rehabilitációs központok fejlesztése (4.3.3)  Egészségügyi informatika (4.4): intézményközi és intézményi informatika fejlesztése - 10 + 9 + 20 = 39 –A pályázatra jogosult régiók: Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország –A támogatás összege: 24 690 millió forint

21 A Komplex Program szakmai- stratégiai kapcsolódási pontjai Népegészségügyi Program Nemzeti Rákellenes Program Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja Sürgősségi ellátás fejlesztése Komplex Program Az Egészségügy Humán Erőforrás Stratégiája

22 Az egészségügyi struktúraváltás a II. NFT keretében

23 Az egészség feltételeinek biztosítása A jelen helyzet Gyógyító ellátások, aktív ellátás kuráció Krónikus ellátás, ápolás, hospice rehabilitáció. Megelőzés, gondozás, szűrés prevenció A kívánt helyzet

24 A struktúraváltás hatása a kiadásokra Az intézkedések eredményeképpen megváltozik az egészségügyi ellátás struktúrája, ami a kapacitások mellett a finanszírozási kiadások szerkezetében a következőképpen mutatkozik meg:

25 A modernizálódó ellátórendszer főbb elemei Integrált regionális ellátórendszerek Lakosságközeli ellátások Alap- és járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás Rehabilitáció Krónikus ellátás Geriátria Ápolás

26 Megyei kórház Közepes méretű városi kórház Városi kiskórház Külső telephely Ápolás krónikus ellátás Alapszakmák, sürgősségi osztály Járóbetegell., egynapos sebészet, szűrés Regionális központi kórház Progresszív ellátások, Sürgősségi centrum központi műtőblokk intenzív Területi szinten tervezett struktúra- átalakítás és profiltisztítás Alapellátás, járóbetegellátás, szűrés Rehabilitációs szakkórház

27 Hálózatok és centrumok fejlesztése a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében Rehabilitációs ellátó- hálózat fejlesztése Informatika és Információs rendszerek fejlesztése Humánerőforrás- képzés Szabályozás szervezés Infrastruktúra fejlesztés gép-műszerbeszerzés Finanszírozás

28 A konvergencia program és az ÚMFT kapcsolódása az egészségügyi és egészségbiztosítási rendszer fejlesztésében •Az egészségügy társadalombiztosítási jellegének megerősítése •A szakmai és finanszírozási protokollok érvényesítése •A beutalási rendszer megerősítése •Az OEP szerződéskötési kötelezettségének megszüntetése •Az alapellátás kistérségi összehangolása •Az egészségügyi intézmények gazdálkodási-működési formájának megváltoztatása

29 Az NFT II. tervezés és végrehajtás intézményrendszere •Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT) •Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) –Központi koordináció –Irányító hatóságok (IH) •Közreműködő szervezetek (KSZ) •Monitoring bizottságok •Pénzügyminisztérium: mint –Ellenőrző hatóság –Igazoló hatóság

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Új Magyarország Fejlesztési Terv: foglalkoztatás és növekedés 2007-2013 Dózsa Csaba Konszenzus az Egészségügyért Konferencia Göd, 2006. szeptember 8. A."

Hasonló előadás


Google Hirdetések