Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Konszenzus az Egészségügyért Konferencia

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Konszenzus az Egészségügyért Konferencia"— Előadás másolata:

1 Konszenzus az Egészségügyért Konferencia
Göd, szeptember 8. Új Magyarország Fejlesztési Terv: foglalkoztatás és növekedés A hajó még nem ment el, de indulásra kész Dózsa Csaba

2 Az Új Magyarország Fejlesztési Terve 2007-1013: foglalkoztatás és növekedés
Az EU kohéziós politkája keretében Magyarország között 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra (kb md forintra) jogosult! Makrogazdasági célok: A gazdaságolitika fő célja a makrogazdasági egyensúly helyreállítása és fenntartása, továbbá a felzárkóztatás a gazdaság teljesítményében, a foglalkoztatás szintjében és az emberek élerkörülményében.

3 Az Új Magyarország Fejlesztési Terve, 2007-2013: foglalkoztatás és növekedés
A fejlesztéspolitikának támogatnia kell a nagy állami elosztórendszerek és az állami közszolgáltatások reformjait, sőt azok katalizátorává kell válnia… (Előszó) A kohéziós politika fejlesztési forrásai segítik a nagy közszolgáltatási rendszerek (egészségügy és a szociális rendszer, az oktatás) átalakítását annak érdekében, hogy e rendszerek eredményesebben és hatékonyabban működjenek.

4 Operatív Programok Operatív programok Gazdaságfejlesztés 8,5 12,7 588
Min % Max % Min Ft Max Ft Gazdaságfejlesztés 8,5 12,7 588 882 Közlekedés 19,6 26,0 1361 1802 Emberi erőforrás fejl. 11,7 14,8 810 1027 Közigazgatás megújítása 0,5 0,6 34 43 Közszolgáltatások korszerűsítése 2,0 33 141 Humán infrastruktúra 5,2 9,1 359 634 Környezet, energia 14,9 20,6 1037 1430 Közép-Magyarország 6,0 6,5 418 451 Regionális programok 16,0 17,4 1114 1210

5 A nemzeti fejlesztési terv elemeinek hierarchiája
Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Program Prioritás Intézkedés Komponens - Projekt

6 Az egyes projektek - programok lehetséges műfaja
Operatív Program Intézkedéscsoport: Nagyprojekt (50 millió EUR) - kijelölés Központi projekt - kijelölés Előpályáztatás, kiválasztás - kijelölés Nyílt, egykörös pályázat

7 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv prioritásai
A gazdaság fejlesztése A közlekedés fejlesztése A társadalom megújulása Környezet és energiafejlesztés Területfejlesztés Államreform

8 1. prioritás: A gazdaság fejlesztése (51. old)
Az innovatív tudásalapú gazdaság megteremtése A kis- és középvállalatok (KKV) jövedelemtermelő képességének a javítása Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése (ezen belül: a vállalati humánerőforrás fejlesztése)

9 1. prioritás: A gazdaság fejlesztése
Az innovatív tudásalapú gazdaság megteremtése: A piacorienált K+F tevékenységek támogatása A vállalkozások innovációs tevékenységének ösztönzése A technmológia-intenzív (spin-off) kisvállalkozások létrehozásának bátorítása Az innovációs együttműködések és technológiatranszfer ösztönzése

10 5. prioritás: Területfejlesztés
A gazdasági versenyképesség területi dimenziója (56. old): Az innovációs csomópontok fejlesztése, amelyek jelenleg is rendelkeznek egyetemekkel és kutatóintézetekkel „A négy leszakadó régióban - Dél-Alföldön, Dél-Dunántúlon, Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon – növelni kell a versenyszféra arányát és jövedelemtermelő képességét, ösztönözni kell a nagyvállalatok betelepülését …

11 A regionális operatív programok forrásmegosztása
Régió % Min mdFt Max mdFt Dél-alföldi Reg. Op 17,6 196 213 Dél-dunántúli Reg Op 15,3 170 185 Észak-alföldi Reg. Op 22,9 256 277 Észak-magyarországi Reg op. 21,3 237 258 Közép-dunántúli Reg. Op 11,96 134 145 Nyugat-dunántúli Reg. Op 10,92 121 132 100 % 1114 1210

12 5. prioritás: Területfejlesztés
Együttműködő és versenyképes városhálózat: Debrecen „a tudás iparosítása” (gyógyszeripar, agrárinnováció) Szeged „Biopolisz” (egészségipar, környezetipar, agrárgazdasági biotechnológia) Pécsett „az életminőség pólusa”

13 Az ágazati és regionális szint viszonya
Ágazati szint Regionális szint (SOP-ROP) Feladatmegosztás Intézményrendszer- fejlesztés, nagy költségigényű beruházások (Pl. Sürgősségi ellátás, onkológiai ellátás) Lakosság közeli ellátások (Alapellátás, járóbeteg szakellátás, rehabilitáció, geriátria, ápolás) Forrásmegosztás (ERFA) Az önkormányzat, a régió és a Kormány közös felelőssége Felelősségmegosztás

14 6. prioritás: Államreform (83. old.)
A közigazgatás megújítása A közigazgatás szolgáltatóvá tétele: például Egészségbiztosítási Felügyelet létrehozása, az OEP és az ÁNTSZ működésének korszerűsítése A közszolgáltatások korszerűsítése Az elektronikus közszolgáltatások infrastruktúra fejlesztése A közérdekű adatok nyilvánosságának biztosítása Az elektronikus kultúra terjesztése

15 3. prioritás: társadalmi megújulás (62.o.)
A foglalkoztathatóság javítása Az alkalmazkodóképesség javítása Az oktatási rendszer társadalmi és gazdasági igényekhez való rugalmas alkalmazkodásának erősítése Az oktatás eredményességének és hatékonyságának növelése, a hozzáférés javítása, az esélyteremtés Az oktatási és képzési rendszerek szerepének erősítése az innovációs potenciálfejlesztésében Társadalmi részvétel és befogadás A humán infrastruktúra fejlesztése

16 3. prioritás: társadalmi megújulás (62.o.)
A humán infrastruktúra fejlesztésén belül: „… egyetemi innovéciós központok megerősítése, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi intézmények fejlesztése, …”

17 Struktúraváltás az egészségügyi ellátásban és a területi különbségek mérséklése
Lakosság-közeli ellátások fejlesztése: Kistérségi Közösségi Központok K3 Szűrés, diagnosztika (telemedicina) fejlesztése Járóbeteg-szakellátási formák és a kórházi ellátást kiváltó ellátási formák (egynapos és kúraszerű ellátások, otthonápolás) fejlesztésesürgősségi betegellátás fejlesztése Integrált regionális ellátórendszerek kialakítása, infrastruktúra-fejlesztés Sürgősségi ellátás fejlesztése Regionális és szupraregionális fekvőbeteg ellátórendszer fejlesztése Korszerű regionális onkológiai hálózat kialakítása Krónikus ellátások fejlesztéseű Az otthonápolás kapacitásainak és kis értékű eszközeinek bővítése Komplex rehabilitációs hálózat kialakítása Időskorúakról gondoskodó komplex és integrált rendszer kialakítása Infrastruktúra fejlesztés a versenyképességi pólusokban SE, DEOEC, PTEOEC, SZTEOGYC

18 Az Egészséges Társadalom Komplex Program felépítése

19 Egészséges Társadalom Komplex Program
1. Prioritás Struktúraváltás az egészségügyi ellátásban és a területi különbségek mérséklése 4. Prioritás Humánerőforrás fejlesztése képzésekkel és az oktatási rendszer átalakításával, kibővítésével Egészséges Társadalom Komplex Program 3. prioritás Egészség- károsító tényezők kiküszöbölése, fogyasztóvédelem 2. Prioritás Versenyképesség fokozása az egészségügyi ellátórendszerben – innováció, információ- technológia, egészségipar

20 Mire lehet építeni az NFT II-ben?
I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (A nyolc intézkedésből kettő érintette az egészségügyet): Auguszta projekt DEOEC: Kardiovaszkuláris és onkológiai komplex regionális egészségcentrum (4.3.1) Térségi diagnosztikai és szűrőközpontok fejlesztése (4.3.2) intézményben Rehabilitációs központok fejlesztése (4.3.3) Egészségügyi informatika (4.4): intézményközi és intézményi informatika fejlesztése = 39 A pályázatra jogosult régiók: Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország A támogatás összege: millió forint

21 A Komplex Program szakmai-stratégiai kapcsolódási pontjai
Népegészségügyi Program Szív- és Érrendszeri Betegségek Megelőzésének és Gyógyításának Nemzeti Programja Komplex Program Sürgősségi ellátás fejlesztése Nemzeti Rákellenes Program Nemzeti Csecsemő- és Gyermekegészségügyi Program Az Egészségügy Humán Erőforrás Stratégiája

22 Az egészségügyi struktúraváltás
a II. NFT keretében

23 Az egészség feltételeinek biztosítása
A jelen helyzet A kívánt helyzet Megelőzés, gondozás, szűrés prevenció Gyógyító ellátások, aktív ellátás kuráció Krónikus ellátás, ápolás, hospice rehabilitáció.

24 A struktúraváltás hatása a kiadásokra
Az intézkedések eredményeképpen megváltozik az egészségügyi ellátás struktúrája, ami a kapacitások mellett a finanszírozási kiadások szerkezetében a következőképpen mutatkozik meg:

25 A modernizálódó ellátórendszer főbb elemei
Rehabilitáció Krónikus ellátás Geriátria Ápolás Integrált regionális ellátórendszerek Lakosságközeli ellátások Alap- és járóbeteg szakellátás, otthoni szakápolás

26 Területi szinten tervezett struktúra-átalakítás és profiltisztítás
Városi kiskórház Rehabilitációs szakkórház Közepes méretű városi kórház Alapszakmák, sürgősségi osztály Járóbetegell., egynapos sebészet, szűrés Regionális központi kórház Megyei kórház Külső telephely Ápolás krónikus ellátás Városi kiskórház Progresszív ellátások, Sürgősségi centrum központi műtőblokk intenzív Külső telephely Alapellátás, járóbetegellátás, szűrés

27 Hálózatok és centrumok fejlesztése a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében
Infrastruktúra fejlesztés gép-műszerbeszerzés Informatika és Információs rendszerek fejlesztése Rehabilitációs ellátó- hálózat fejlesztése Szabályozás szervezés Humánerőforrás- képzés Finanszírozás

28 A konvergencia program és az ÚMFT kapcsolódása az egészségügyi és egészségbiztosítási rendszer fejlesztésében Az egészségügy társadalombiztosítási jellegének megerősítése A szakmai és finanszírozási protokollok érvényesítése A beutalási rendszer megerősítése Az OEP szerződéskötési kötelezettségének megszüntetése Az alapellátás kistérségi összehangolása Az egészségügyi intézmények gazdálkodási-működési formájának megváltoztatása

29 Az NFT II. tervezés és végrehajtás intézményrendszere
Fejlesztéspolitikai Irányító Testület (FIT) Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Központi koordináció Irányító hatóságok (IH) Közreműködő szervezetek (KSZ) Monitoring bizottságok Pénzügyminisztérium: mint Ellenőrző hatóság Igazoló hatóság

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Konszenzus az Egészségügyért Konferencia"

Hasonló előadás


Google Hirdetések