Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2 Rigó Róbert: „Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2 Rigó Róbert: „Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái”"— Előadás másolata:

1

2 2 Rigó Róbert: „Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái”

3 3 A projekt főbb adatai  A pályázati felhívás címe: Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP 4.2.3.)  A projektünk címe: „Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái”  A projekt időtartama: 2009. október 1-től 2011. szeptember 30-ig  A projekt összköltsége: 143,296,150 Ft, ebből 15 % önrész  A támogatás összege: 121.801.731 Ft  Adódott néhány probléma a támogatási szerződés megkötése körül.

4 4 A projekt céljai:  A természettudományos, műszaki és informatikai készségek komplex fejlesztése az óvodások, általános- és középiskolások körében;  A fiatalok orientálása a természettudományos kísérletezés és kutatás irányába, a természeti környezet értékeinek fel- és megismerésére;  A tehetséges hallgatók bevonása a természettudományi, műszaki és informatikai kutatásokba;  A pedagógusok szemléletformálása és módszertani kultúrájuk bővítése a természettudományok és a matematika oktatása területén;  A Kecskeméti Főiskola és partnerei tudományos eredményeinek disszeminációja;  Pályaorientáció a természettudományi és műszaki képzés irányába.

5 5 Problémák  Egyre kevesebb fiatal választja a természettudományos, műszaki pályákat.  A 15 éves magyar fiatalok 12,8 %-a szeretne első helyen műszaki területen és 3,6%-a természettudományos területen továbbtanulni. Ezzel a PISA felmérésben részt vevő 66 országból a 64. helyet foglaltuk el.  2012-ben 24 természettudományi szaktanár kerül ki az egyetemekről a munkaerőpiacra, miközben 6-700 fő vonul nyugállományba.  Az ország gazdasági versenyképességében egyre jelentősebb szerepet kap a munkaerő, különösen a műszaki szakemberek száma és tudásának minősége.  Miként lehet megszerettetni ezeket a tárgyakat a fiatalokkal? Hogyan lehet növelni az ezen a területen továbbtanulók arányát (pl. állami finanszírozás?)

6 6 A természettudományos képzés problémái hazánkban  A tartalmak nagyjából azonosak, de a témakörök megjelenésének időpontja, száma, tanévenkénti megjelenése eltérő. Nyugaton az első négy évben integráltan oktatják a természettudományos ismereteket, de a témakörök nagy része nálunk ekkor még nem jelenik meg, a legtöbb országban igen.  Magyarországon a tananyag mennyisége az óraszámokhoz képest túlméretezett.  A magyar oktatás ismeret- és elméletközpontú, máshol a problémamegoldásra helyezik a hangsúlyt.  A magyar diákok kevésbé érdeklődnek a természet- tudományok iránt, a legelutasítóbbak a kémiával és a fizikával szemben. A saját jövőjük szempontjából nem tartják hasznosnak ezeket az ismereteket.  A tanárok nagy része nem rendelkezik korszerű módszertani kultúrával, az infrastrukturális és a személyi feltételek is hiányosak.  Az oktatás minősége hazánkban mégis meghaladja azt a szintet, ami a finanszírozás alapján elvárható lenne.

7 7 Lehetőségek a probléma kezelésére  A természet szeretetének kialakítása már kisgyermekkortól az óvodában és az általános iskolában.  A gyermekek legyenek sokat a természetben és ott tanuljanak róla és szerezzenek közvetlen élményeket.  Az iskolán kívüli természettudományos készségfejlesztésre nagyobb hangsúlyt kell helyezni. (erdei iskolák, Csodák palotája, természettudományos kiállítások, interaktív kísérletek, játékos foglalkozások)  A játék, az élmény, a tapasztalatszerzés és a tanulás összekapcsolása.  A kísérletekre, a megfigyelésekre és a mérésekre nagyobb hangsúlyt kell helyezni az oktatásban.

8 8 Egy példa a projektünk  www.kefo.hu/maskepptudomany www.kefo.hu/maskepptudomany  Kisgyermekkori és hallgatói tévhitvizsgálat a természettudományok körében.  Projektpedagógiai továbbképzés, módszertani videókat készítettünk, melyeket a képzéseken hasznosítunk.  Nemzetközi Projektpedagógiai Konferencia rendezése.  A GAMF Karon évente hat 4 hallgatóból és egy oktatóból álló projektcsapat Pneumobilt (sűrített levegővel hajtott jármű) és elektromobilt (villanymotorral hajtott jármű) készít és vesz részt hazai és nemzetközi versenyeken.  A Kertészeti Kar konferenciát szervez a tudományos eredmények bemutatására.  Kistérségi előadás-sorozatot rendeztünk azzal a céllal, hogy a főiskolán folyó tudományos kutatások és eredmények szélesebb nyilvánosság előtt is ismertebbé váljanak.

9 9 A projektünk tevékenységei  2010-ben Föld Napján rendeztük meg a „Földünk rejtelmei” fesztivált. Az óvodásoknak és a kisiskolásoknak rajzversenyt hirdettünk, a fesztivál ideje alatt természettudományos játszóházat, interaktív kísérleteket mutattunk be. A felső tagozatosoknak miniprojektek készítését hirdettük meg, „Konyha fizika és kémia” témában. A középiskolások különféle mérőműszereket készítettek a főiskola oktatói biztosítottak konzultációs lehetőséget hozzá.  Évente kétszer rendeztük meg a Más-Kép(p) Tudomány Interaktív Kiállítást, melyen a résztvevők saját tapasztalatik alapján, élményszerűen ismerkedhettek meg a természettudomány, a műszaki és agrár tudományok különféle eredményeivel. A kisgyermekek különféle érdekes kísérletekkel és a barkácsolás sajátosságaival találkoztak.

10 10 További tevékenységek  A Főiskola mindhárom kara bővítette TMDK tevékenységét. Minden évben rendezünk helyi fordulót, melyeken az érdeklődő középiskolások is indulhattak az ifjúsági szekcióban. Ehhez részben saját tanáraik, részben a karok oktatói nyújtottak segítséget.  Kétévente kerül sor az OTDK megrendezésére. 2011 áprilisában a Tanítóképző Kar rendezte meg a Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekcióban az országos versenyt.


Letölteni ppt "2 Rigó Róbert: „Természettudományos ismeretek integrált és komplex közvetítésének és elsajátításának új formái”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések