Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tanulási zavarok komplex terápiája

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tanulási zavarok komplex terápiája"— Előadás másolata:

1 Tanulási zavarok komplex terápiája
Hogyan tanítsunk tanulni?

2 Helyzetelemzés „A tanulási zavar, mint valami járvány, terjed. Lassan minden ötödik diákra ráakasztható ez a diagnózis. Ami néhány évtizeddel ezelőtt még a legtöbbek számára ismeretlen kifejezés volt, az az utóbbi években mindennapossá vált!”

3 Helyzetelemzés Ijesztően hangzott, és sokan szégyellték, titokban tartották. Ma már, mióta egyre több híres emberről kiderül, hogy valamilyen mértékben érintett, néha még némi büszkeség is jár a címkéhez.

4 Helyzetelemzés „A szakemberek sokféle módszert, eljárást, terápiát kidolgoztak a kezelésre. A spártai nevelés hívei azonban állítják, hogy egy két pofon segítene a legtöbbet pl. az olvasási teljesítmény növelésében. Szerintük régebben azért nem volt ennyi disz-pinty, mert a gyerekek elé pontosan meghatározott feladatokat állítottak, s nem volt kibúvó!”

5 Helyzetelemzés Mások elnézőek a tanulási zavart mutatókkal, gyámolítandó, támogatandó fogyatékosokként kezelik őket, sokan felmentésként használják pl. a diszlexiát, a címke mögé bújnak az erőfeszítések elől. Ez sajnos hamar visszaüt, hiszen mindegy miért nem tud valaki teljesítményt felmutatni, a boldogulását a tudás hiánya egész életében akadályozni fogja.

6 ÉRTÉKELÉS A tanulási zavar azonban nem betegség, nem diagnózis, nem dicsőség és nem szégyen. Nem felmentés és nem büntetés. A tanulási zavar sajátos gondolkodás, amely a 20. század vége és a 21. század eleje társadalmi-kulturális hatásai által terjed!

7 A tanulási zavar fogalma
A tanulási zavarok kifejezés, olyan tünetegyüttes összefoglaló elnevezése, amelynek mind meghatározása, mind eredete, de még tünetei is vitatottak. Szakmai körökben is számos elnevezés használatos:

8 Különböző elnevezések
POS /pszicho-organikus szindróma/ MCD /minimális cerebrális diszfunkció/ Szenzoros integrációs zavar Részképességzavar Parciális teljesítményzavar Neurogén tanulási zavar Szeriális gyengeség Diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia Tanulási zavarok

9 3. Fiatal és felnőttkor: 12- év
Különböző életkorokban eltérő a tanulási zavarok azonosításának és kezelésének területe /+,-2 év/ 1. Kisgyermekkor 3-6 év Szenzomotoros képességek: testséma, térorientáció, egyensúlyérzék, nagymozgások, finommozgások, észlelés, szerialitás 2. Iskolai időszak: 7-12 év Nyelvi képességek, iskolai készségek: Fonológiai képességek, vizuális képességek, Szókincs, számolási készség, helyesírás, olvasás 3. Fiatal és felnőttkor: 12- év Tanulás és tanításmódszertan: Gondolattérkép módszer, vizualizáció, drámapedagógiai módszerek, saját élményre épülő tanítás, jóga

10 A tanulási zavar gyakorisága
Korábban 3 % volt a tanulási zavarokkal küzdők aránya Globális olvasástanítás módszer következtében megsokszorozódott a számuk Súlyos tan.zavar aránya 4-5% 10 % enyhébb probléma- megfelelő tanítási módszerekkel boldogulnak Diszlexia előfordulása Ország Gyakoriság % Belgium 5 Csehország 2-3 UK 4 Finnország 10 Görögország Japán 6 Lengyelország Norvégia 11 Olaszország 3 Oroszország 1-5 Szingapúr Szlovákia 1-2 USA 8,5

11 A tanulási zavar elnevezés kialakulása
„learning disability”-tanulási nehézség, képtelenség, zavar újkeletű 1962-ben Samuel Kirk használta először A jelenség leírása nagyon korán, Berlin 1887 „Dyslexia, eine besondere Art der Wortblindheit” Magyarországon először Ranschburg Pál /1916/ diszlexia és diszkalkulia tudományos vizsgálata, majd évtizedekig nem foglalkoztak vele

12 A tanulási zavarok meghatározása
DSM-IV Az egyén olvasási, számolási és írásbeli készségekben korának, iskolázottságának és intelligenciájának megfelelőnél jelentősen gyengébben teljesít és az iskolában és a mindennapi tevékenységét is jelentősen befolyásolja a probléma BNO 10, Diszlexia - Az olvasási készségek fejlődésének szignifikáns és meghatározó romlása Az olvasáshoz szükséges részfeladatok elsajátítása nehezített Társuló tünet a helyesírási nehézség Kialakulását megelőzi rendszerint a beszéd és nyelvfejlődés zavara Gyakran viselkedészavarokkal társul az iskolában

13 Az intelligencia és a tanulási zavar
Fontos, hogy az értelmi fogyatékosságtól megkülönböztessük: Eltérő alkalmazott terápia Stigma ÉF: általános és egyenletes elmaradás TZ: sajátosan, kiegyenlítetlen képességstruktúra A tanulási zavar értelmi szinttől független tünetegyüttes, minden intelligenciaszinten megjelenhet, de magasabb IQ-övezetekben gyakoribb

14 Tanulási zavar és a tehetség
A TZ-ral küzdő gyermekek magas szinten rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek az alkotó gondolkodáshoz szükségesek PL.: Einstein-iskolai nehézségek- másként látás- kreativitás- a fizika megreformálása

15 Tanulási zavar és tehetség II.
PICASSO ÉF? 10 évesen még nem tudott olvasni, számolni Sajátos észlelési forma Testséma eltorzulás a festményein is

16 A tanulási zavarok kutatásának és terápiájának irányzatai
Percepciós elméletek: a perceptuo-motoros funkciók zavara, nem megfelelő integrációja /Ayres, Frostig, Syndelar, Affolter/ Neuropszichológiai elméletek: a tanulási zavar oka a kisebb-nagyobb agysérülés, minimális organikus sérülés Pszicholingvisztikai elméletek: a háttérben nyelvfejlődési folyamatok rendellenességei Meixner, disz-prevenció is ezen alapokon nyugszik-logopédusok Behaviorista elméletek: TZ= viselkedési rendellenesség, megoldás a viselkedésterápia, de ez csak tüneti szintű kezelés Pszichológiai elméletek: Kirk, Ranschburg, „homogén gátlás”- érzetek, képzetek egymást annál inkább zavarják, minél hasonlóbbak!

17 A tanulási zavar azonosítása
A fogalom nem pontos meghatározottsága nehezíti a diagnosztikát is azt tudjuk, hogy mi nem TZ: 1. hiányzó oktatási tapasztalat pl.: nem járt iskolába 2. alacsony intelligenca Pl. életkora 12 év, értelmi kora 8 év, olvasási kora 8 év 3. Emocionális, motivációs, pszichológiai problémák pl.: szorongás 4. Érzékszervi zavarok pl.: látás, hallás-problémák Minden egyéb ok, ami a gyermek tanulásában problémát okoz = TZ

18 TZ diagnosztizálását segítő tesztek
E teszteljárások vagy egy részterületet mérnek, vagy egy képesség-struktúrát, profilt adnak 1. Bender-teszt: vizuomotoros kordináció, rendezési funkció 2. Frostig-teszt: vizuális percepció 3. Gósy Mária: GMP-teszt, nyelvi képességeket 4. Meixner-tesztek: olvasás, szövegértés, szókincs 5. Snijders-Omen-féle intelligencia teszt: részképességek kiesésének mérése 6. MSSST: észlelés, motórium, nyelvi készség 7. Inizan-féle DPT: beszéd, téri,-időbeli orientáció 8 Kognitív Profil Teszt/Gyarmathy/általános iskolai, észlelési, emlékezeti funkciók

19 A TZ-ok kezelése 1. Doman-delacato-féle alapozó terápia: humánspecifikus mozgásfejlődési soragy fejlődése 2. Ayres terápia: az idegrendszer érettsége és integratív funkciói érzékszervi ingerekkel növelhető 3. HRG, TSMT: Ayres-módszer és edzéselmélet

20 TZ-ok kezelése II. 4. Porkolábné-féle fejlesztő program óvodás és kisiskolás korban: tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók fejlesztése 5. Sindelar-program: óvodás és iskolás rész, fejlesztési területei: figyelem, észlelés, intermodális kódolás, téri orientáció 6. Gósy-féle beszédmegértést fejlesztő program: Beszédészlelés, beszédmegértés, beszédprodukció fejlesztése a cél

21 TZ-ok kezelése III. 7. Torda-féle figyelemfejlesztés: képességfejlesztő program figyelmi problémákkal küzdő alsó-tagozatos gyermekeknek 8. Meixner-módszer: részképessébeli elmaradást mutató gyermekek számára készült speciális olvasástanítási eljárás alapelvei: - fokozatosság elve - hármas asszociáció a betűtanításban/hang-kép- beszédmozgás - Ranschburg-féle homogén gátlás megelőzése - a gondolkodás merevségének elkerülése - pozitív megerősítés, fejlesztő értékelés

22 TZ-ok kialakulása Szerzett TZ: születés előtt, alatt, vagy után történt enyhe agyi trauma eredményeképpen alakul ki. Álszó kibetűzhető. Fejlődési TZ: örökletes sajátosság, mély, az álszavakkal nem boldogul

23 Tz és a megváltozott életmód
Öltöztetés, öltözködés könnyebbé vált Mozgatás, mozgás hiánya Háztartási munkából, családi tevékenységből kimarad a gyermek Népi, gyermek, körjátékok hiánya Felolvasás hiánya Aktív zenélés hiánya Audio-vizuális túlterheltség

24 Megváltozott életmód következményei
1. Testsémazavar és az egyensúly zavara: Pelenkázás, öltöztetés: neurológiai ingerlés Apák keveset vannak otthon: feldobálás

25 Következmények : 2. Téri orientáció zavara:
Nem vesznek részt a gyermekek a házimunkában- helyette TV,PC /ne terheljük a gyermeket/ Takarítás, kerti munka, konyhai munkák: tele téri tájékozódást fejlesztő utasításokkal Fáramászás, társas gyermekjátékok: téri viszonyok gyakorlása

26 Következmények: 3. Szenzoros integráció zavara:
Autóval hordják a gyereket: nincs változatos hang, zaj, fény, árnyék, szag, tapintási inger, távolságok érzékelés Házimunka: mosogatás, főzés, gyúrás, rakodás, díszítés, barkács-, kerti munka- nagy és finommozgások fejlesztése, szemkéz-koordináció Öltözködés: tépőzár, gomb, cipzár Aktív zenélés hiánya: ujjak mozgása, szerialitás- idegrendszeri fejlesztés, szemkéz-kkordináció

27 Következmények: 4. Szeriális gyengeség: Irodalmi élmények vizuálisan kódolva- családokban egyre kevesebb a felolvasás: egymás után jövő információk információk, térbeli, időbeli sorrendiség pl: kisgömböc, répamese 5. Szövegértési nehézségek: olvasás öröme és a képzetalkotási gyengeség. TV jó, de 2x annyit felolvasni!!! Pl. Egy szőke hajó, rövidnadrágos kisfiú térdel egyik lábával a háromkerekű rolleren és csak egy kézzel fogja a kormányt! Ugyanez a helyzet a tananyaggal, óramenettel, felnőttként az előadásokkal is ez lehet. Nem tudja követni!

28 Megfigyelt jelenség, zavarterülete Teljesítménybeli megjelenése
A TZ-ok felismerése Megfigyelt jelenség, zavarterülete Teljesítménybeli megjelenése Rendezetlen, bizonytalan mozgás: egyensúlyrendszer zavara, térorientáció és testséma zavara Figyelmetlenség, betűk, szótagok felcserélése, ékezetelhagyás, szó- sorköz be nem tartása Kialakulatlan oldaliság: testséma és téroeientációs zavar Irányok tévesztése, betűk, számok, szótagok fordított írása, műveletek iránya bizonytalan Mozgásra vonatkozó utasítások követésének képtelensége bemutatás után is: testséma, térorientációs zavar Relációk alkalmazásának tévesztése, irányok tévesztése Rossz ceruzafogás: testsémazavar, térorientációs zavar Bizonytalan vonalvezetés, gyenge sortartás Kusza rajzok, elmaradott rajzszint, rajzolás elutasítása. Térorientáció, szem-kéz koordináció Betűk nagyságának egyenetlenségei, formázásának gyengesége, a sortartás problémái Mondókák, versek, sorozatok megjegyzésének gyengesége: szekvenciális, egymásutániság gyengesége Szavak felismerési nehézségei, hiányos betűforma, ékezetelhagyás, szó-betű kihagyása, szövegértési nehézségek Artikulációs problémák: hangdifferenciációs zavar Hangok, betűk tévesztése, keverése

29 Vizsgálatok Testséma Vizsgálata a testrészek azonosításának és akaratlagos irányba történő mozgatása alapján történik Mozgásutánzás: kar, láb, fej, csukló, lábfej Testrész megnevezése, testrészek máson azonosítása Kezesség vizsgálata Ujj, karkeresztezés. Domináns felül Gyufaszedés időre-dominánssal több, dobás, villanykapcsoló, kilincs Lábdominancia Előrelépéshez használt láb, árok ugrás, labda rúgása Szemdominancia Távcső Füldominancia Óraketyegés, mobiltelefon Tér-orientáció Testséma zavar esetén biztosan sérült: relációk megnevezése magához, tárgyakhoz viszonyítva, s megnevezni őket Pl.: bal, fent, elől Figyelem Csak más területekkel együtt: egy lábon állás, koppintós, betű kerső Finommozgás Gyöngyfűzés, Frostig-vonalak, karika, négyzet, szék, ember rajzolása Ritmusérzék Koppantás, dobbantás, taps ritmus utánzása Sorba rendezés Mozgássor, számsor, képsorozat /10 kép/ ismétlése

30 Fejlesztés I. – Mozgás Testséma Egyensúly Térorientáció
Ahol nem szabad talpon járni, kígyójáték, mágneses testrészek, Rosszul megnevezett testrészek, Vándorló hidak a padon, Hát a háthoz, Tárgyátadós, Virág, hóember, léggömb vagyok, ez elment vadászni, kerekecske, gombocska Egyensúly Vonalon, ugráló kötélen, padon járás, Erdei séta, babzsák, párna a fejen, Egyensúlyozás lufival, Gólyák versenye, Alagútban a labda, Pingvin mama, Krumplifutás Térorientáció Sorakozó, Figura alakítás, Két fal között a sötétben, Akadálypálya, Keresd meg, Hol a …, Labdavezetés bottal, Labdapattogtatás a házon, Tolatás irányítással, Kígyó a saját farkába harap, Labirintus

31 Fejlesztés II. – Észlelés
Látás Üveggolyópálya, Pálca az ujjhelyen, Karika dobálás, babzsák dobálás, célba dobás, ne essen le a lufi, lepkefogó, én látom, amit te nem látsz, mi változott az asztalon /7 tárgy/ Szlalom játékok Hallás Ülj mellé, de csendben!, Helycsere a körben, Hol ketyeg az óra, Állathangok /irányhallás/, Koszorú …, Ritmus posta, Hányat tapsoltam?, esős idő, Erre csörög… Tapintás Mi van a dobozban?, Add át a spulnit! Kígyóból csiga, Ember, betű, szám gyurmából, agyagból, hátrajz, Ki vagy te?, Biciklizés, Szívverés, Lábügyesség

32 Fejlesztés III. – Szekvencialitás
Téri sorozatok MI van messzebb?, gyöngysor, sorakozó, sorminta, Mi változott az asztalon?, Növekvő-csökkenő sorok, 7 törpe helye, Idői sorozatok Napirend, Melyik napszakban mit csinálunk, MI van előbb reggel , vagy este, hétfő- kedd? Év, nap, hónap, évszak, Én elmentem a vásárba…, Adj hozzá egy mozdulatot, szólánc, eseménysor Verbális sorozatok Szó-szótagpálcika, Melyik szó a hosszabb, mennyivel? Szekrény-nyitás szótagokra, Állat-,szó összerakók: kecs-ke, vir-ág, Hangkereső, Indul a , indul a „h” hanggal, Van-e nád a tornádóban?

33 Megjegyzések Máté hatás: hiányosságok újabb lemaradást szülnek. „akinek van, annak adatik, akinek nincs… A kevesebb több… Globális észlelés pl. arc-pc- analizálás Mind Map, pók-ábra /egészleges, egy oldalon minden infó, kevesebb olvasás, kevesebb írás, vizuális, átlátást ad, / A TZ ember a modern világ embere

34 Ahogy kihalnak szakmák, állat és növényfajok, úgy kihalhatnak képességek is. A jobb agyféltekés, félagyú világ, felületes, impulzív embere nem fogja tudni, mit jelent a gondolkodás, hogyan lehet érveket és ellenérveket felsorakoztatni, szempontokat összevetni, logikai műveleteket végezni, az egymást követő információkat rendezni, s így következtetéseket levonni.

35 „Nincs messze a kor, amikor a pszichiátriai diagnosztika rendszerébe bekerülnek azok a furcsa emberek, nehézkes egyének, akik átgondoltan, elemzés és megfelelő következtetések meghozatala után cselekszenek, valamint bizarr viselkedéseik közé tartozik, hogy regényeket olvasnak, kézzel írnak és technikai eszközök nélkül számolnak, sőt legtöbbjük még zenélni is tud!”

36 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Tanulási zavarok komplex terápiája"

Hasonló előadás


Google Hirdetések