Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hova tovább?. Fogalmazás kérdése?  a komplex rehabilitáció egyrészt jelenti az egészségügyi, a szociális, a foglalkozási rendszerek intézményeinek együttműködésével.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hova tovább?. Fogalmazás kérdése?  a komplex rehabilitáció egyrészt jelenti az egészségügyi, a szociális, a foglalkozási rendszerek intézményeinek együttműködésével."— Előadás másolata:

1 Hova tovább?

2 Fogalmazás kérdése?

3  a komplex rehabilitáció egyrészt jelenti az egészségügyi, a szociális, a foglalkozási rendszerek intézményeinek együttműködésével megvalósuló rehabilitációs folyamatot – ezesetben a komplex kifejezés a rehabilitációs rendszer összetettségére és egymásra utaltságára utal  a szakma használja a komplex kifejezést az egyes szolgáltatásokon belüli teljeskörűség leírására, vagyis olyan rehabilitációs ellátásokra, ahol többféle szakember együttesen nyújtja az ellátást  a rehabilitációs járadékban részelülő ügyfelek ellátó rendszere, az ORSZI – ONYF – ÁFSZ együttműködése a foglalkozási rendszeren belüli komplex szolgáltatás

4  Célja a fogyatékos álláskereső foglalkoztathatóvá tétele, a fogyatékos munkavállaló munkahelyének megtartása, munkahelyi előmenetelének biztosítása  Állami befektetés  Hatékony = személyre szabott szolgáltatásokkal ○ Csökkenthetők a szociális kiadások ○ Növelhetők az állami bevételek  Gazdasági elemzések szükségesek a megalapozott szolgáltatás-szervezéshez  A komplex rehabilitációs eljárás célcsoportjának kiterjesztése … „mindenkire”  Társadalmi integráció leghatékonyabb eszköze  Az állampolgári esélyegyenlőség biztosításának kulcsa, mert bármelyikünk bármikor fogyatékossá válhat…

5 Megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. 3. rész: A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjára és foglalkoztatására létrejött szolgáltatások fejlesztése érdekében végzett nemzeti szintű tevékenység 9. cikk Valamennyi tagállam törekedjen arra, hogy biztosítsa a megváltozott munkaképességű emberek pályaválasztási tanácsadásáért, szakképzéséért, elhelyezéséért és foglalkoztatásáért felelős rehabilitációs tanácsadók és megfelelő képzettségű egyéb személyzet kiképzését és igénybe vehetőségét.

6 800/2008 EK általános csoportmentességi rendelet alapján fogyatékos munkavállaló: akit a nemzeti jog fogyatékos embernek ismer el vagy elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. Ellátás típusa Ellátottak száma % Korhatár alatti rokkantnyugdíjas 422 69566,1 Megváltozott munkaképességűek járadékában részesül 183 53328,7 Rokkantsági járadékban részesül 31 2634,9 Rehabilitációs járadékban részesül 2 0750,3 Összesen: 639 566100,0 (forrás: ONYF állománystatisztikai adatok 2009. január)

7  Ügyfélelérés, kiválasztás  Állapot, képesség, szükségletfelmérés  Motiváció megteremtése, fenntartása  Személyes tényezőkből fakadó közvetlen akadályok elhárítása (fogyatékosság, LHHH)  Munkavégző képesség fejlesztése  Környezet együttműködő készségének fejlesztése  Megfelelő munkahely megtalálása és kialakítása  Munkáltató részére nyújtott szolgáltatások

8 Ellenállás vagy sodródás?

9  A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs tevékenységét meghatározó rendeletek hatályon kívül helyezése  Munkáltatók akkreditációs rendszerének, a szociális intézményi foglalkoztatás ellátási formájának bevezetése  Szétszabdalt ügyfélkör, járandóságok, ellátási formák által determinált szolgáltatás-nyújtás  Tárcák 2006-os összevonása  Régiók felépítése körüli bizonytalanságok 2007-ben, többszörösen terhelt kapacitások  Belső képzési rendszer kiapadása  Hatósági és szolgáltatói funkciók illeszkedése még kialakulatlan volt az átalakulások idején

10  Növekszik a rehabilitációs szolgáltatások célcsoportja  Növekszik a támogatott foglalkoztatási formák iránti érdeklődés  Szűkül a szociális ellátórendszer kapacitása  Felértékelődik a „humán szolgáltatói” = rehabilitációs tudás  Centralizálódik a minősítési rendszer  Kapacitás- és kompetenciahiány

11 Miniszter Koordinációs SZÁT Humánpolitikai Főo. EU Integrációs és Nemzetközi Főo. Gazdasági Főo. Alapkezelési Főo. Jogi Főo. Tervezési és Fejlesztési Főo. Közigazgatási Koordinációs Főo. Foglalkoztatáspolitikai SZÁT Foglalkoztatási Főo. Felnőttképzési és Szakképzési Főo. Közmunka Tanács Társadalmi Kapcsolatok SZÁT Munkaügyi Kapcsolatok Társadalmi Párbeszéd Szociálpolitikai SZÁT Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főo. Családi és Szociális Szolgáltatások Főo. Gyermek és Ifjúságvédelmi Főo. Esélyegyenlőségi SZÁT Roma Integrációs Főo Esélyegyenlőségi Főo Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főo. Államtitkár titkárság Rehabilitációs Projektiroda Államtitkár titkárság Országos Fogyatékosügyi Tanács

12  2007. évi XCII. törvény a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Egyezmény)  2007. évi. LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról (Rjtv.)  1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.)  1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.)  1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.)  321 /2007. (XII. 5. ) Kormányrendelet a komplex rehabilitációról  112/2006. (V. 12.) Kormányrendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról  177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglakoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról  176/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól  13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről  213/2007. (VIII. 7.) Kormányrendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól  291/2006. (X. 17.) Kormányrendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról  Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozat

13  Jogi környezet  321/2007 Komplex rehabilitációról  176/2005 akkreditációs szabályok (9-szer változott)  177/2005 támogatási rendelet (14-szer változott)  … és most is módosítás alatt áll…  Irányítási struktúra: feladatkör, hatáskör, felelősségi körök szétszabdalása  Központi stratégiai irányítás hiánya  Szakma bevonása a tervezésbe elmarad

14  Rehabilitációs járadék ellátás és TÁMOP 1.1.1.  RSZJ  RÁT különválasztás  „Út a munkához” program  ÁFSZ fejlesztése TÁMOP 1.3.1.  ORSZI fejlesztése TÁMOP 5.4.8. – TIOP 3.2.2.  „Innovatív modellek” TÁMOP 1.4.3.  Védett szervezetek fejlesztése TÁMOP 2.4.2.  Szolgáltatók akkreditálása TÁMOP 2.6.1.  Rehabilitációs hozzájárulás „megemelése”  Munkahelymegtartás képzéssel kombinálva TÁMOP 2.3.3.  A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztéseTÁMOP-2.2.2  Alternatív munkaerő-piaci projektek szakmai támogatása TÁMOP-1.4.1

15 27. cikk Munkavállalás és foglalkoztatás A részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz fűződő, mindenkit megillető jogát, ami tartalmazza a szabadon választott munka révén, a nyílt, inklúzív és a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető munkaerőpiacon történő keresethez jutás lehetőségének jogát. (a) megtiltanak mindennemű megkülönböztetést (b) a fogyatékossággal élő személyek méltányos és kedvező munkafeltételekhez való jogát másokkal egyenlő alapon védik (c) biztosítják, hogy a mindenkit megillető módon gyakorolhassák munkaügyi és szakszervezeti jogaikat (d) bekapcsolódhassanak az elhelyezkedést segítő általános technikai programokba (e) előmozdítják elhelyezkedési és előrelépési lehetőségeit, valamint segítséget nyújtanak a munkahely felkutatása, annak megszerzése, megtartása, és a foglalkoztatásba történő visszatérés során; (f) támogatják az ön-foglalkoztatás, a vállalkozás, a szövetkezetek fejlesztésének lehetőségeit és az egyéni vállalkozások indítását; 15

16 (g) fogyatékossággal élő személyeket foglalkoztatnak a közszférában (h) elősegítik a fogyatékossággal élő személyek magánszektorban történő alkalmazását (i) biztosítják, hogy gondoskodjanak az ésszerű alkalmazkodásról (j) gondoskodnak a fogyatékossággal élő személyek számára munkatapasztalat szerzéséről a nyílt munkaerőpiacon (k) gondoskodnak a fogyatékossággal élő személyek szakmai és foglalkozási rehabilitációjáról, munkában tartási és munkába visszavezetési programjairól. 2. A részes államok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyeket ne tarthassák rabszolgasorban vagy szolgaságban, valamint hogy részesüljenek a kötelező, vagy kényszermunkával szemben mindenkit megillető védelemben. 16

17 Te mit teszel?

18 feladat/tevékenységpartner20072008 Központi PR program a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelésérerégiók 49 000 000 70 000 000 Rehabilitációs járadék bevezetésével kapcsolatban, az érintettek tájékoztatása a TV és a rádió által. ORSZI 15 000 000 Egységes tájékoztatás megvalósítása az ONYF, ORSZSZI, ÁFSZ intézményeiben a rehab járadék kapcsán FSZH 40 000 000 Országos konferencia az ÁFSZ rehabilitációs munkatársainak FSZH 4 000 000 Nemzetközi konferencia szervezése FSZH 15 000 000

19 feladat/tevékenységpartner20072008 ÁFSZ referensek továbbképzési programjának kiterjesztése a helyi rehabilitáció ügyintézőknek FSZH 70 400 000 A funkcióképesség és munkaképesség új szemléletű értékelésére felkészítő képzés megvalósítása az orvos szakértői bizottságban részt vevőknekORSZI 35 000 000 Orvos-szakértői bizottságok infrastrukturális feltételeinek javítása, új vizsgálati eljárások bevezetése FSZK 150 000 000 ORSZI komplex minősítést végző szakértői részére módszertani továbbképzésFSZH 25 000 000 Komplex rehabilitációban részt vevő szervezetek, szakemberek együttműködésének megerősítéseORSZI 130 000 000 Továbbképzési programok munkaképesség minősítésében és komplex rehab koordinálásában részt vevő szakemberek számáraFSZK 125 000 000 Komplex rehabilitációval kapcsolatos ellátás-szervezői (mentori) hálózat kialakítása OFA 260 000 000 10 000 000 Foglalkozási rehabilitációs szakirányú továbbképzések támogatása FSZK70 000 000

20 feladat/tevékenységpartner20072008 Megváltozott munkaképességű személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjának támogatása FSZK 150 000 000 350 000 000 Nyílt munkaerőpiaci "Munkahelyi Gyakorlat" felnőtt megváltozott munkaképességű emberek számára FSZK 30 000 000 100 000 000 "Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak (4M)" c. program NYDRMK 240 000 000 290 000 000 Támogatott Foglalkoztatás©Szolgáltatás értelmi sérült személyeknek és komplex munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása OFA + Civilek + NYDRMK 335 000 000 400 000 000 Foglalkozási rehabilitáció a képzési rehabilitációt követőenOFA 200 000 000 Megváltozott munkaképességű személyek munkahelymegőrzésének, tranzit-foglakoztatásának támogatása a dotációs rendszer változásával összefüggésbenOFA 500 000 000 400 000 000

21 feladat/tevékenységpartner2008 Autisztikus spektrumzavarral élő emberek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságok létrehozásaFSZK 120 000 000 Felnőttképzési akkreditált tananyagok egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésére pályázat kiírása OFA 100 000 000 Megváltozott munkaképességű munkavállalók és munkáltatók foglalkoztatási aktivitásának ösztönzése OFA 100 000 000 Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek szülei munkavállalására FSZK 50 000 000 Munkahely-feltárási/munkakör-elemzési módszerek alkalmazásának bevezetése OFA 50 000 000 Rehabilitációs szociális gazdasági modellprogramok kidolgozása OFA 200 000 000 Autista személyek részére alternatív munkaerőpiaci modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése FSZK 100 000 000

22  Munkaerő-piaci szolgáltatások sztenderdizációjának előkészítése  Gazdasági világválság kezelésére irányuló stratégiák kidolgozása  Rehabilitációs Projektiroda új vezetésének tájékoztatása  Részvétel a támogatási szabályok módosítási koncepciójának előkészítő tárgyalásain  TÁMOP 1.1.1 képzés megalapozásáért küzdés  Rehabilitációs járadék monitoring rendszerének kidolgozása  Munkaerő-piaci szolgáltatások kapacitásán növelése helyett életmentés  Munkaerő-piaci szolgáltatások monitoring rendszerének kidolgozása  Komplex Rehabilitációs Közép- és Hosszútávú Stratégia elkészítése  Jogszabály-módosítások előkészítése  Foglalkozási rehabilitációs eljárás újraszabályozása  Munkaadók rehabilitációs feladatainak újbóli szabályozása

23 ??????

24

25  Nem valósult meg a komplex rehabilitációs rendszer kiépítése  Nem valósult meg a foglalkozási rehabilitációs rendszer minőségi fejlesztése  Bevezetésre került egy új ellátási forma: a rehabilitációs járadék  Kiépült egy új szakhatósági eljárás a RJ-s ügyfelek ellátására  A következmények (3 év múlva) beláthatatlanok

26


Letölteni ppt "Hova tovább?. Fogalmazás kérdése?  a komplex rehabilitáció egyrészt jelenti az egészségügyi, a szociális, a foglalkozási rendszerek intézményeinek együttműködésével."

Hasonló előadás


Google Hirdetések