Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A foglalkozási rehabilitáció jelene és jövője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A foglalkozási rehabilitáció jelene és jövője"— Előadás másolata:

1 A foglalkozási rehabilitáció jelene és jövője
Hova tovább?

2 Mi is a mi? Fogalmazás kérdése?

3 A komplex rehabilitáció fogalma
a komplex rehabilitáció egyrészt jelenti az egészségügyi, a szociális, a foglalkozási rendszerek intézményeinek együttműködésével megvalósuló rehabilitációs folyamatot – ezesetben a komplex kifejezés a rehabilitációs rendszer összetettségére és egymásra utaltságára utal a szakma használja a komplex kifejezést az egyes szolgáltatásokon belüli teljeskörűség leírására, vagyis olyan rehabilitációs ellátásokra, ahol többféle szakember együttesen nyújtja az ellátást a rehabilitációs járadékban részelülő ügyfelek ellátó rendszere, az ORSZI – ONYF – ÁFSZ együttműködése a foglalkozási rendszeren belüli komplex szolgáltatás

4 A foglalkozási rehabilitáció
Célja a fogyatékos álláskereső foglalkoztathatóvá tétele, a fogyatékos munkavállaló munkahelyének megtartása, munkahelyi előmenetelének biztosítása Állami befektetés Hatékony = személyre szabott szolgáltatásokkal Csökkenthetők a szociális kiadások Növelhetők az állami bevételek Gazdasági elemzések szükségesek a megalapozott szolgáltatás-szervezéshez A komplex rehabilitációs eljárás célcsoportjának kiterjesztése … „mindenkire” Társadalmi integráció leghatékonyabb eszköze Az állampolgári esélyegyenlőség biztosításának kulcsa, mert bármelyikünk bármikor fogyatékossá válhat…

5 ILO 159. számú egyezmény a foglalkozási rehabilitációról és a foglalkoztatásról
Megváltozott munkaképességű személy: aki testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek. 3. rész: A megváltozott munkaképességű emberek foglalkozási rehabilitációjára és foglalkoztatására létrejött szolgáltatások fejlesztése érdekében végzett nemzeti szintű tevékenység 9. cikk Valamennyi tagállam törekedjen arra, hogy biztosítsa a megváltozott munkaképességű emberek pályaválasztási tanácsadásáért, szakképzéséért, elhelyezéséért és foglalkoztatásáért felelős rehabilitációs tanácsadók és megfelelő képzettségű egyéb személyzet kiképzését és igénybe vehetőségét.

6 Célcsoport azonosítása: Fogyatékos munkavállalók
800/2008 EK általános csoportmentességi rendelet alapján fogyatékos munkavállaló: akit a nemzeti jog fogyatékos embernek ismer el vagy elismerten fizikai, elmebeli vagy pszichológiai károsodásban szenved. Ellátás típusa Ellátottak száma % Korhatár alatti rokkantnyugdíjas 66,1 Megváltozott munkaképességűek járadékában részesül 28,7 Rokkantsági járadékban részesül 31 263 4,9 Rehabilitációs járadékban részesül 2 075 0,3 Összesen: 100,0 (forrás: ONYF állománystatisztikai adatok január)

7 Szolgáltatások köre Ügyfélelérés, kiválasztás
Állapot, képesség, szükségletfelmérés Motiváció megteremtése, fenntartása Személyes tényezőkből fakadó közvetlen akadályok elhárítása (fogyatékosság, LHHH) Munkavégző képesség fejlesztése Környezet együttműködő készségének fejlesztése Megfelelő munkahely megtalálása és kialakítása Munkáltató részére nyújtott szolgáltatások

8 Merre az arra? Ellenállás vagy sodródás?

9 A rehabilitációs rendszert érő meghatározó hatások
A munkaügyi központok foglalkozási rehabilitációs tevékenységét meghatározó rendeletek hatályon kívül helyezése Munkáltatók akkreditációs rendszerének, a szociális intézményi foglalkoztatás ellátási formájának bevezetése Szétszabdalt ügyfélkör, járandóságok, ellátási formák által determinált szolgáltatás-nyújtás Tárcák 2006-os összevonása Régiók felépítése körüli bizonytalanságok 2007-ben, többszörösen terhelt kapacitások Belső képzési rendszer kiapadása Hatósági és szolgáltatói funkciók illeszkedése még kialakulatlan volt az átalakulások idején

10 Trendek Növekszik a rehabilitációs szolgáltatások célcsoportja
Növekszik a támogatott foglalkoztatási formák iránti érdeklődés Szűkül a szociális ellátórendszer kapacitása Felértékelődik a „humán szolgáltatói” = rehabilitációs tudás Centralizálódik a minősítési rendszer Kapacitás- és kompetenciahiány

11 Rehabilitációs Projektiroda Koordinációs SZÁT Humánpolitikai Főo.
Miniszter Államtitkár titkárság Rehabilitációs Projektiroda Koordinációs SZÁT Humánpolitikai Főo. EU Integrációs és Nemzetközi Főo. Gazdasági Főo. Alapkezelési Főo. Jogi Főo. Tervezési és Fejlesztési Főo. Közigazgatási Koordinációs Főo. Foglalkoztatáspolitikai SZÁT Foglalkoztatási Főo. Felnőttképzési és Szakképzési Főo. Közmunka Tanács Társadalmi Kapcsolatok SZÁT Munkaügyi Kapcsolatok Társadalmi Párbeszéd Szociálpolitikai SZÁT Pénzbeli Ellátási és Nyugdíjbiztosítási Főo. Családi és Szociális Szolgáltatások Főo. Gyermek és Ifjúságvédelmi Főo. Esélyegyenlőségi SZÁT Roma Integrációs Főo Esélyegyenlőségi Főo Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főo. Országos Fogyatékosügyi Tanács

12 Foglalkozási rehabilitáció szabályozása
2007. évi XCII. törvény a fogyatékos személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről (Egyezmény) 2007. évi. LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról (Rjtv.) 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (Szoctv.) 1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról (Flt.) 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról (Fot.) 321 /2007. (XII. 5. ) Kormányrendelet a komplex rehabilitációról 112/2006. (V. 12.) Kormányrendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról 177/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglakoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról 176/2005. (IX. 2.) Kormányrendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet a regionális munkaügyi központok illetékességéről 213/2007. (VIII. 7.) Kormányrendelet az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetről, valamint eljárásának részletes szabályairól 291/2006. (X. 17.) Kormányrendelet az Állami Foglalkoztatási Szolgálatról Új Országos Fogyatékosügyi Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY Határozat

13 Foglalkozási rehabilitáció
Jogi környezet 321/2007 Komplex rehabilitációról 176/2005 akkreditációs szabályok (9-szer változott) 177/2005 támogatási rendelet (14-szer változott) … és most is módosítás alatt áll… Irányítási struktúra: feladatkör, hatáskör, felelősségi körök szétszabdalása Központi stratégiai irányítás hiánya Szakma bevonása a tervezésbe elmarad

14 Különböző irányú fejlesztések
Rehabilitációs járadék ellátás és TÁMOP RSZJ  RÁT különválasztás „Út a munkához” program ÁFSZ fejlesztése TÁMOP ORSZI fejlesztése TÁMOP – TIOP „Innovatív modellek” TÁMOP Védett szervezetek fejlesztése TÁMOP Szolgáltatók akkreditálása TÁMOP Rehabilitációs hozzájárulás „megemelése” Munkahelymegtartás képzéssel kombinálva TÁMOP A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztéseTÁMOP-2.2.2 Alternatív munkaerő-piaci projektek szakmai támogatása TÁMOP-1.4.1

15 Fogyatékos személyek jogairól és emberi méltóságuk tiszteletben tartásáról szóló ENSZ Egyezmény
27. cikk Munkavállalás és foglalkoztatás A részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek munkavállaláshoz fűződő, mindenkit megillető jogát, ami tartalmazza a szabadon választott munka révén, a nyílt, inklúzív és a fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhető munkaerőpiacon történő keresethez jutás lehetőségének jogát. megtiltanak mindennemű megkülönböztetést (b) a fogyatékossággal élő személyek méltányos és kedvező munkafeltételekhez való jogát másokkal egyenlő alapon védik (c) biztosítják, hogy a mindenkit megillető módon gyakorolhassák munkaügyi és szakszervezeti jogaikat (d) bekapcsolódhassanak az elhelyezkedést segítő általános technikai programokba (e) előmozdítják elhelyezkedési és előrelépési lehetőségeit, valamint segítséget nyújtanak a munkahely felkutatása, annak megszerzése, megtartása, és a foglalkoztatásba történő visszatérés során; (f) támogatják az ön-foglalkoztatás, a vállalkozás, a szövetkezetek fejlesztésének lehetőségeit és az egyéni vállalkozások indítását;

16 Fogyatékos személyek jogairól és emberi méltóságuk tiszteletben tartásáról szóló ENSZ Egyezmény
(g) fogyatékossággal élő személyeket foglalkoztatnak a közszférában (h) elősegítik a fogyatékossággal élő személyek magánszektorban történő alkalmazását (i) biztosítják, hogy gondoskodjanak az ésszerű alkalmazkodásról (j) gondoskodnak a fogyatékossággal élő személyek számára munkatapasztalat szerzéséről a nyílt munkaerőpiacon (k) gondoskodnak a fogyatékossággal élő személyek szakmai és foglalkozási rehabilitációjáról, munkában tartási és munkába visszavezetési programjairól. 2. A részes államok biztosítják, hogy a fogyatékossággal élő személyeket ne tarthassák rabszolgasorban vagy szolgaságban, valamint hogy részesüljenek a kötelező, vagy kényszermunkával szemben mindenkit megillető védelemben.

17 Mi történt? Te mit teszel?

18 MpA RA központi keretéből támogatott főbb programok 2007-2008 – kommunikáció, PR
feladat/tevékenység partner 2007 2008 Központi PR program a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatási szintjének növelésére régiók Rehabilitációs járadék bevezetésével kapcsolatban, az érintettek tájékoztatása a TV és a rádió által. ORSZI Egységes tájékoztatás megvalósítása az ONYF, ORSZSZI, ÁFSZ intézményeiben a rehab járadék kapcsán FSZH Országos konferencia az ÁFSZ rehabilitációs munkatársainak Nemzetközi konferencia szervezése

19 MpA RA központi keretéből támogatott főbb programok 2007-2008 – szakemberképzések
feladat/tevékenység partner 2007 2008 ÁFSZ referensek továbbképzési programjának kiterjesztése a helyi rehabilitáció ügyintézőknek FSZH A funkcióképesség és munkaképesség új szemléletű értékelésére felkészítő képzés megvalósítása az orvos szakértői bizottságban részt vevőknek ORSZI Orvos-szakértői bizottságok infrastrukturális feltételeinek javítása, új vizsgálati eljárások bevezetése FSZK ORSZI komplex minősítést végző szakértői részére módszertani továbbképzés Komplex rehabilitációban részt vevő szervezetek, szakemberek együttműködésének megerősítése Továbbképzési programok munkaképesség minősítésében és komplex rehab koordinálásában részt vevő szakemberek számára Komplex rehabilitációval kapcsolatos ellátás-szervezői (mentori) hálózat kialakítása OFA Foglalkozási rehabilitációs szakirányú továbbképzések támogatása

20 MpA RA központi keretéből támogatott főbb programok 2007-2008 – munkaerő-piaci szolgáltatások
feladat/tevékenység partner 2007 2008 Megváltozott munkaképességű személyek elemi és foglalkozási rehabilitációjának támogatása FSZK Nyílt munkaerőpiaci "Munkahelyi Gyakorlat" felnőtt megváltozott munkaképességű emberek számára "Megoldás Munkáltatóknak és Megváltozott munkaképességű Munkavállalóknak (4M)" c. program NYDRMK Támogatott Foglalkoztatás©Szolgáltatás értelmi sérült személyeknek és komplex munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása OFA + Civilek + NYDRMK Foglalkozási rehabilitáció a képzési rehabilitációt követően OFA Megváltozott munkaképességű személyek munkahelymegőrzésének, tranzit-foglakoztatásának támogatása a dotációs rendszer változásával összefüggésben

21 MpA RA központi keretéből támogatott főbb programok 2007-2008 - innovációk
feladat/tevékenység partner 2008 Autisztikus spektrumzavarral élő emberek szakszerű védett foglalkoztatását és teljes körű ellátását biztosító majorságok létrehozása FSZK Felnőttképzési akkreditált tananyagok egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtésére pályázat kiírása OFA Megváltozott munkaképességű munkavállalók és munkáltatók foglalkoztatási aktivitásának ösztönzése Súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek szülei munkavállalására Munkahely-feltárási/munkakör-elemzési módszerek alkalmazásának bevezetése Rehabilitációs szociális gazdasági modellprogramok kidolgozása Autista személyek részére alternatív munkaerőpiaci modellprogramok kidolgozása, alternatív munkaerőpiaci szolgáltatások célcsoportjának bővítése

22 2009-re tervezett feladatok, tevékenységek
Munkaerő-piaci szolgáltatások sztenderdizációjának előkészítése Gazdasági világválság kezelésére irányuló stratégiák kidolgozása Rehabilitációs Projektiroda új vezetésének tájékoztatása Részvétel a támogatási szabályok módosítási koncepciójának előkészítő tárgyalásain TÁMOP képzés megalapozásáért küzdés Rehabilitációs járadék monitoring rendszerének kidolgozása Munkaerő-piaci szolgáltatások kapacitásán növelése helyett életmentés Munkaerő-piaci szolgáltatások monitoring rendszerének kidolgozása Komplex Rehabilitációs Közép- és Hosszútávú Stratégia elkészítése Jogszabály-módosítások előkészítése Foglalkozási rehabilitációs eljárás újraszabályozása Munkaadók rehabilitációs feladatainak újbóli szabályozása

23 2010-től ?

24 Érékelés

25 A foglalkozási rehabilitáció terén elvégzett tevékenységek értékelése
Nem valósult meg a komplex rehabilitációs rendszer kiépítése Nem valósult meg a foglalkozási rehabilitációs rendszer minőségi fejlesztése Bevezetésre került egy új ellátási forma: a rehabilitációs járadék Kiépült egy új szakhatósági eljárás a RJ-s ügyfelek ellátására A következmények (3 év múlva) beláthatatlanok

26 Köszönöm a figyelmet. kemeny. peter@szmm. gov
Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A foglalkozási rehabilitáció jelene és jövője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések