Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kiss Erika és Baranyai Katalin

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kiss Erika és Baranyai Katalin"— Előadás másolata:

1 Kiss Erika és Baranyai Katalin
Az analitikus és a szintetikus tájékoztatás jellemzői, végtermékei és mindezek új típusú, internetes változatai Készítette: Kiss Erika és Baranyai Katalin (BA, II. évfolyam) Szegedi Tudományegyetem Oktató: Pajor Enikő Bölcsészettudományi Kar Kurzus: Tájékoztatás 3. Könyvtártudományi Tanszék /2009. II. félév

2 Létrejöttének oka a könyvtáros tájékoztat
DE nem minden tudományágban jártas az analitikus és szintetikus tájékoztatás eszközei segítségével a könyvtáros az általa kevésbé ismert tudományterületekről is tud tájékoztatást adni

3 Analitikus tájékoztatás
„analysis” szóból származik analízis, elemzés jellemzők kiválasztása, amelyek alapján a dokumentum visszakereshető

4 Analitikus tájékoztatás eszközei
Tartalomjegyzék-szolgáltatás és címfordítás Index Annotáció Referátum Tömörítvény

5 Tartalomjegyzék szolgáltatás, címfordítás
Tudományos folyóiratok és különféle szaklapok tartalomjegyzékeit teszik közzé Nyomtatott formában már régóta létezik ilyen típusú szolgáltatás Előnye, hogy a keresés gyorsabb, és a keresett információt hamarabb meg lehet találni A szolgáltatóktól függően akár a teljes szöveg is elérhető, nemcsak a tartalomjegyzéke

6 Néhány példa tartalomjegyzék szolgáltatásra:
MATARKA EBSCO ZETOC INGENTA

7 MATARKA A MATARKA elnevezés a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisa rövidítéséből jött létre Elérhető a címen

8 A MATARKA-t 2002-ben nyolc intézmény fejlesztette ki.
2007 óta él a cikkmásolatküldés nevű szolgáltatása. Ez volt az első olyan magyar fejlesztésű tartalomjegyzék szolgáltatás, amelyben szerzőre és címre is lehetett keresni. Ez egy ingyenesen elérhető szolgáltatás.

9 ZETOC http://zetoc.mimas.ac.uk/
A ZETOC hozzáférést enged a British Library elektronikus tartalomjegyzék szolgáltatásához. 20 ezer folyóirat és 15 millió cikk érhető el benne. Az adatbázis csak a Egyesült Királyság felsőoktatási és a továbbképző intézmények számára érhető el.

10 EBSCO Elton B. Stephens alapította
Az EBSCO elérhető a címen

11 250 adatbázishoz és ezek mellett még több ezer folyóirathoz kínál előfizetést.
Nem ingyenes szolgáltatás. A szolgáltatásait egyetemi, orvosi és közkönyvtárak számára tervezi. Az EBSCOhost tartalmazza az interneten keresztüli folyóiratelérés szolgáltatását.

12 A Szegedi Egyetemi Könyvtár is az előfizetői közé tartozik, és így az egyetem hallgatói a könyvtár számítógépein keresztül hozzáférnek az adatbázisához. A következő adatbázisok érhetőek el az Egyetemi Könyvtárban: Academic Search Premier: Ez a folyóirat-gyűjtemény a legkülönfélébb tudományterületeket fedi le: humán- és társadalomtudományok, oktatás, informatika, fizika, kémia, orvostudomány. Business Source Premier: a menedzsment, a gazdaságtudományok, a pénzügy, a könyvelés, a nemzetközi vállalkozás és a marketing területein megjelent folyóiratokat tartalmazza.

13 MasterFILE Premier: Közkönyvtárak számára készült
MasterFILE Premier: Közkönyvtárak számára készült. Általános jellegű, valamint üzleti, egészségügyi, oktatási és tudományos folyóiratokat tartalmaz. Health Source: Nursing/Academic Edition: Orvostudományi területekről tartalmaz folyóiratokat. Ez az adatbázis közel 600 folyóiratot tartalmaz. Health Source: Consumer Edition: Ez az adatbázis az előző adatbázis fogyasztói kiadása.

14 Newspaper Source: 23 amerikai és nemzetközi napilap teljes tartalmát közli.
Medline: Ez az adatbázis az orvostudomány különböző területeiről szolgáltat naprakész információkat. ERIC: 2200 tömörítvény hivatkozásokkal bővített teljes szövegét, valamint közel 1000 oktatással kapcsolatos folyóirat referátumait és bibliográfiai adatait tartalmazza.

15 INGENTA Elérhető a http://www.ingenta.com/ címen
Kiadók és kutatók számára nyújt szolgáltatásokat 1998 szeptemberében jött létre Az Ingenta Journals a vezető kiadók egyre több folyóiratát teszi teljes szöveggel elektronikusan hozzáférhetővé

16 Elérhetőek az Academic Press, Blackwell Science, Blackwell Publishers és még más jelentős kiadók kiadványai folyóirat tartalomjegyzéke érhető el Az adatbázisa ingyenesen elérhető BIDS Academic szolgáltatást is működteti, amely egy bibliográfiai szolgáltatás

17 Current contents szolgáltatások
Folyamatos tartalomjegyzék szolgáltatás Elektronikus témafigyelés A visszakeresésben használják A philadelphiai Institute for Scientific Information cég indította

18 A legfontosabb természettudományos folyóiratok tartalomjegyzékei érhetőek el
Hét szériát hozott ez a cég létre A tájékoztató intézmény kiadja a primer folyóiratok tartalomjegyzékeit egymás mellé másolva Nagyon gyors és pontos szolgáltatás

19 Tartalomjegyzék fordítás
Indikatív, vagyis a jeladó módszerek közé tartozik Az információt szakmailag híven tükrözi Az információt különböző nyelveken közvetíti Több könyvtár is működtet ilyen szolgáltatásokat Pl.: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

20 Indexek Címindex - a tartalom leírására a cím kulcsszavait használja
- kulcsszó lehet az információ jellegére jellemző szövegszó Fajtái: - KWIC - KWOC

21 KWIC Keyword in Content kulcsszó szövegkörnyezetben Peter Luhn, 1959

22 KWOC Keyword out of Content kulcsszó szövegkörnyezeten kívül
kevésbé elterjedt a kulcsszavak az első oszlopba kerülnek a teljes cím a második oszlopban olvasható

23 Annotáció Az annotáció az analitikus feltárás egyik módszere
Ismerteti az adott mű bibliográfiai adatait Az annotáció során közlik a dokumentum rövid tartalmi ismertetését A dokumentum lényeges információit közlik, azokat foglalja össze Két fajtája ismert: - Figyelemfelkeltő annotáció - Informatív annotáció

24 Referátum abstract rövid dokumentum lényeges tartalmi jegyei
segít eldönteni, hogy célszerű-e tanulmányozni a dokumentumot lehet: - indikatív (jeladó) - informatív (figyelemfelkeltő) - autoreferátum (szerző saját művéről készíti) - rezümé (adott nyelvű szöveg végén idegen nyelvű összefoglaló)

25 Referáló lap referátumok megjelenési formája
tudományos, szakmai közlemények rövid tartalmi kivonatait tartalmazza először a természettudományok területén jelent meg

26 Chemical Abstracts az első referáló lap 1907-ben jelent meg először
nyomatottan adatbázisként Chemical Abstracts Service:

27 Chemical Abstracts Service nyitólapja

28 Könyvtári Figyelő a könyvtártudomány referáló lapja tartalmazza
- a benne megjelent tanulmányok angol nyelvű referátumait - a külföldi folyóiratokban megjelent cikkek válogatott magyar referátumait

29 Könyvtári Figyelő – egy referátum felépítése
bibliográfiai leírás magyar nyelvű cím tárgyszavak referátum szövege referáló neve

30 LISA Library and Information Science Abstracts
nyomtatottan és adatbázis formában több mint 400 folyóiratot referál könyvtár- és információtudományi szakirodalmat dolgoz fel 1969-től napjainkig

31 A egy oldala

32 HLISA Hungarian Library and Information Science Abstracts
a Könyvtári Figyelőben megjelent tanulmányok angol nyelvű referátumait tartalmazza 1972 óta nyomtatottan 1990 óta adatbázisként célja a külföldi könyvtárosok tájékoztatása a magyar könyvtárügyről

33 LISTA Library and Information Science Technology Abstracts
600-nál több folyóiratot referál könyvtár és információtechnológia témában 1960-tól napjainkig

34 A LISTA keresőfelülete

35 Tömörítvény az eredeti mű lényegét foglalja magába
tartalmaz táblázatokat, ábrákat, grafikonokat, stb. a mű legalább 50%-a megmarad képes pótolni az eredeti művet természettudomány, alkalmazott tudományoknál

36 Szintetikus tájékoztatás
„synthesis” szóból származik részek összefüggéseinek vizsgálata a részek új egységes egészt alkotnak eszközei: szemle, tanulmány, szakdolgozat, stb.

37 Szemle kritikai szemle
egybevetés, mérlegelés, értékelés után a szerző megállapításokat, következtetéseket von le az eredményeket összegzi

38 Tanulmány ismertető, összefoglaló jellegű
hivatkozik a szakirodalmi forrásokra nem tartalmazza a szerző egyéni véleményeit

39 Dokumentumok feldolgozása, feltárása
Bibliográfiai módszerek Tartalmi elemzés Analitikus módszerek Szintetikus módszerek Index Tartalomjegyzék-szolgáltatás Referátum Annotáció Tömörítvény Szemle Tanulmány Bibliográfia Webográfia

40 Bibliográfia KÖNYVEK:
Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai, Bp. : Könyvtári Intézet, 2001, 10 – 15 p. Barátné Hajdu Ágnes – Babiczky Béla: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába, Bp. : Universitas, 1998, 10 – 11., 174 – 178. p. Ferenczi Zsuzsanna: Tájékoztatás a közművelődési könyvtárakban : egységes jegyzet, Bp. : Tankönyvkiadó, 1996, 60 – 67 p.

41 Koltay Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata, Bp
Koltay Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata, Bp. : Könyvtári Intézet, 2003 Könyvtárosok kézikönyve 2., szerk.: Horváth Tibor – Papp István, Bp. : Osiris, 2001, 123 – 131. p. Szepesváry Tamás: Tudományos tájékoztatás : tájékoztatási kiadványok és szolgáltatások tipológiája, Bp. : Tankönyvk., 1990, 29 – 35. p.

42 FOLYÓIRATOK: Bánhegyi Zsolt: Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) – Kitekintés és körkép In: TMT, 50. évf. (2003) 6-7. sz. 239 – 249. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id=66 > [ ] Brooks, Sam: Tudományos folyóiratok és teljes szövegű adatbázisok In: TMT, 49. évf. (2002) 9. sz. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=760&issue_id=44 > [ ] Burmeister Erzsébet: MATARKA - Szakmai találkozó In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 15. évf. (2006) 6. sz. 53 – 57. p. <http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01367 > [ ]

43 Burmeister Erzsébet – Kiss Andrea: MATARKA - magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 12. évf. (2003) 12. sz. 36 – 43. p. <http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01367 > [ ] Burmeister Erzsébet – Kiss Andrea: Tartalomjegyzék-szolgáltatás nyolc könyvtár együttműködésével In: TMT, 50. évf. (2003) 2.sz. 47 – 52. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1667&issue_id=48 > [ ] Csík Tibor – Varga Katalin: A tudás és az információfeldolgozás, In: TMT, 52. évf. (2005) 7 – 8. sz. 315 – 323. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4007&issue_id=464 > [ ] Feimer Ágnes – Rácz Ágnes: 25 éves a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja In: Könyvtári Figyelő, 42. évf. (1996) 4. sz. 597 – 603. p. <http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1996/4/feimer.html > [ ]

44 Feimer Ágnes: Kézikönyv a referálásról
Feimer Ágnes: Kézikönyv a referálásról. Koltay Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata In: Könyvtári Figyelő, 50. évf. (2004) 1. sz. 124 – 128. p. <http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2004/1/feimer.html > [ ] Hayes, Helen – Sullivan, Shirley: Teljes szövegű elektronikus folyóiratok - és most merre? In: TMT, 47. évf. (2000) 9 – 10. sz. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1484&issue_id=27 > [ ] Jáki Éva: Szürke irodalom a British Libraryben: egy rejtett forrás újraéledés In: TMT, 54. évf. (2007) 1. sz. 47 – 49. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/issue.html?issue_id=478 > [ ] Klein Ágnes: EBSCO-előfizetésektől egy online birodalomig In: TMT, 46. évf. (1999) 5. sz. 201 – 203. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1832&issue_id=11 > [ ]

45 Koltay Tibor: A referálás harmincegy pontja In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf. (2004) 7. sz. 35 – 37. p. <http://epa.oszk.hu/01300/01367/00055/pdf/04muhelykerdesek.pdf > [ ] Koltay Tibor: A referálás modelljei In: Könyvtári Figyelő, 36. évf. (1990) 3 – 4. sz. 273 – 280. p. <http://epa.oszk.hu/00100/00143/00050/koltay_h.html > [ ] Koltay Tibor: Az információs műveltség és a referálás In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 17. évf. (2008) 3. sz. 29 – 31. p. <http://epa.oszk.hu/01300/01367/00187/pdf/03infmuveltseg.pdf > [ ] Koltay Tibor: Komplex referálási irányelvek – hatékony referálás In: TMT, 37. évf. (1990) 10. sz. 409 – 413. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2707&issue_id=241 > [ ] Koltay Tibor: Objektivitás a referálásban In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 8. évf. (1999) 8. sz. 17 – 18. p. <http://epa.oszk.hu/01300/01367/00116/pdf/03muhelykerdesek.pdf > [ ]

46 Koltay Tibor: Referátum, tömörítvény. Tudjuk-e mi a különbség közöttük
Koltay Tibor: Referátum, tömörítvény. Tudjuk-e mi a különbség közöttük? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 14. évf. (2005) 8. sz. 51 – 53. p. <http://epa.oszk.hu/01300/01367/00068/pdf/04helyismeret.pdf > [ ] Koltay Tibor: Van-e jövője a referálásnak? In: TMT, 39. évf. (1992) 3. sz. 123 – 124. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3213&issue_id=409 > [ ] Kőrös Kata – Somogyi Tamás – Ternai Zita: Adattármustra. Cikkadatbázisok In: TMT, 55. évf. (2008) 7. sz. 318 – 334. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/issue.html?issue_id=495 > [ ] Marton Katalin: Elektronikus folyóiratok Oxfordban In: TMT, 47. évf. (2000) 9 – 10. sz. 318 – 334. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1482&issue_id=27 > [ ]

47 Mészáros Judit: A MANCI és a LISA könyvtártudományi adatbázisok tartalmi feltáró rendszerének összehasonlító elemzése In: TMT, 54. évf. (2007) 11 – 12. sz. 507 – 529. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4803&issue_id=488 > [ ] Murányi Péter: Magyar könyvtártudományi folyóiratok a könyvtár- és információtudományi adatbázisokban In: Könyvtári Figyelő, 42. évf. (1996) 4. sz. 604 – 610. p. <http://epa.oszk.hu/00100/00143/00020/muranyi.html > [ ] Roboz Péter: Két új EBSCO-termék In: TMT, 49. évf. (2002) 12. sz. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1250&issue_id=46 > [ ] Roboz Péter: Az Institute of Scientific Information új webportálja In: TMT, 49. évf. (2002) 3. sz. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=605&issue_id=39 > [ ]

48 Tóth Gábor: Ingyen hozzáférhető tartalomjegyzék-szolgáltatások a Weben In: TMT, 46. évf. (1999) 3. sz. 91 – 100. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=88&issue_id=9 > [ ] Virágos Márta: Új stratégiák az információellátásban az egyetemi könyvtárakban In: TMT, 53. évf. (2006) 11 – 12. sz. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4565&issue_id=477 > [ ] Viszocsek Eszter: Az Ingenta megújult könyvtári szolgáltatásai In: TMT, 52. évf. (2005) 6. sz. 296 – 298. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4001&issue_id=463 > [ ] Viszocsekné Péteri Éva: A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás trendjei az Egyesült Királyságban In: TMT, 48. évf. (2001) 8. sz. 329 – 332. p. <http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=976&issue_id=34 > [ ]

49 WEBES FORRÁSOK: The British Library honlapja: <http://www.bl.uk/ > [ ] A Chemical Abstracts Service honlapja: <http://www.cas.org/> [ ] A Chemical Abstracts-ről: <http://www.behav.org/00library/Tapolcai/Tap_07_1_chem-abst.htm > [ ] Az EBSCOhost honlapja: <http://www.ebscohost.com/ > [ ] Az Ingenta honlapja: <http://www.ingenta.com/ > [ ]

50 Az Isinet honlapja: <http://www.isinet.com > [2009.05.10.]
A Könyvtári Figyelőről: <http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/laprol.html > [ ] A Könyvtári Intézet honlapján a Chemical Abstracts-ről: <http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.965 > [ ] A Könyvtári Intézet honlapján a Hungarian Library and Information Science Abstracts-ről: <http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.1747#hlisa> [ ]

51 A Könyvtári Intézet honlapján a Library and Information Science Abstracts-ről: <http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php?content.1086 > [ ] Library and Information Science Abstracts Database Description: <http://www.library.pitt.edu/articles/database_info/lisa.html > [ ] A Library and Information Science Abstracts-ről: <http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php > [ ] A Library, Information Science & Technology Abstracts-ről: <http://www.ebscohost.com/customerSuccess/default.php?id=7 > [ ]

52 LISA: Library and Information Science Abstracts : database guide: <http://www.csa.com/factsheets/supplements/LISAguide.pdf > [ ] A MATARKA honlapja: <http://www.matarka.hu/ > [ ] A Zetoc honlapja: <http://zetoc.mimas.ac.uk/ > [ ]


Letölteni ppt "Kiss Erika és Baranyai Katalin"

Hasonló előadás


Google Hirdetések