Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az analitikus és a szintetikus tájékoztatás jellemzői, végtermékei és mindezek új típusú, internetes változatai Készítette: Kiss Erika és Baranyai Katalin.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az analitikus és a szintetikus tájékoztatás jellemzői, végtermékei és mindezek új típusú, internetes változatai Készítette: Kiss Erika és Baranyai Katalin."— Előadás másolata:

1 Az analitikus és a szintetikus tájékoztatás jellemzői, végtermékei és mindezek új típusú, internetes változatai Készítette: Kiss Erika és Baranyai Katalin (BA, II. évfolyam) Szegedi Tudományegyetem Oktató: Pajor Enikő Bölcsészettudományi Kar Kurzus: Tájékoztatás 3. Könyvtártudományi Tanszék 2008/2009. II. félév

2 Létrejöttének oka  a könyvtáros tájékoztat  DE nem minden tudományágban jártas  az analitikus és szintetikus tájékoztatás eszközei segítségével a könyvtáros az általa kevésbé ismert tudományterületekről is tud tájékoztatást adni

3 Analitikus tájékoztatás  „analysis” szóból származik  analízis, elemzés  jellemzők kiválasztása, amelyek alapján a dokumentum visszakereshető

4 Analitikus tájékoztatás eszközei  Tartalomjegyzék-szolgáltatás és címfordítás  Index  Annotáció  Referátum  Tömörítvény

5 Tartalomjegyzék szolgáltatás, címfordítás  Tudományos folyóiratok és különféle szaklapok tartalomjegyzékeit teszik közzé  Nyomtatott formában már régóta létezik ilyen típusú szolgáltatás  Előnye, hogy a keresés gyorsabb, és a keresett információt hamarabb meg lehet találni  A szolgáltatóktól függően akár a teljes szöveg is elérhető, nemcsak a tartalomjegyzéke

6 Néhány példa tartalomjegyzék szolgáltatásra:  MATARKA  EBSCO  ZETOC  INGENTA

7 MATARKA  A MATARKA elnevezés a Magyar Folyóiratok Tartalomjegyzékének Kereshető Adatbázisa rövidítéséből jött létre  Elérhető a http://www.matarka.hu címen http://www.matarka.hu

8  A MATARKA-t 2002-ben nyolc intézmény fejlesztette ki.  2007 óta él a cikkmásolatküldés nevű szolgáltatása.  Ez volt az első olyan magyar fejlesztésű tartalomjegyzék szolgáltatás, amelyben szerzőre és címre is lehetett keresni.  Ez egy ingyenesen elérhető szolgáltatás.

9 ZETOC  http://zetoc.mimas.ac.uk/ http://zetoc.mimas.ac.uk/  A ZETOC hozzáférést enged a British Library elektronikus tartalomjegyzék szolgáltatásához.  20 ezer folyóirat és 15 millió cikk érhető el benne.  Az adatbázis csak a Egyesült Királyság felsőoktatási és a továbbképző intézmények számára érhető el.

10 EBSCO  Elton B. Stephens alapította  Az EBSCO elérhető a http://www.ebscohost.com/ címen http://www.ebscohost.com/

11  250 adatbázishoz és ezek mellett még több ezer folyóirathoz kínál előfizetést.  Nem ingyenes szolgáltatás.  A szolgáltatásait egyetemi, orvosi és közkönyvtárak számára tervezi.  Az EBSCOhost tartalmazza az interneten keresztüli folyóiratelérés szolgáltatását.

12  A Szegedi Egyetemi Könyvtár is az előfizetői közé tartozik, és így az egyetem hallgatói a könyvtár számítógépein keresztül hozzáférnek az adatbázisához.  A következő adatbázisok érhetőek el az Egyetemi Könyvtárban:  Academic Search Premier: Ez a folyóirat-gyűjtemény a legkülönfélébb tudományterületeket fedi le: humán- és társadalomtudományok, oktatás, informatika, fizika, kémia, orvostudomány.  Business Source Premier: a menedzsment, a gazdaságtudományok, a pénzügy, a könyvelés, a nemzetközi vállalkozás és a marketing területein megjelent folyóiratokat tartalmazza.

13  MasterFILE Premier: Közkönyvtárak számára készült. Általános jellegű, valamint üzleti, egészségügyi, oktatási és tudományos folyóiratokat tartalmaz.  Health Source: Nursing/Academic Edition: Orvostudományi területekről tartalmaz folyóiratokat. Ez az adatbázis közel 600 folyóiratot tartalmaz.  Health Source: Consumer Edition: Ez az adatbázis az előző adatbázis fogyasztói kiadása.

14  Newspaper Source: 23 amerikai és nemzetközi napilap teljes tartalmát közli.  Medline: Ez az adatbázis az orvostudomány különböző területeiről szolgáltat naprakész információkat.  ERIC: 2200 tömörítvény hivatkozásokkal bővített teljes szövegét, valamint közel 1000 oktatással kapcsolatos folyóirat referátumait és bibliográfiai adatait tartalmazza.

15 INGENTA  Elérhető a http://www.ingenta.com/ címen http://www.ingenta.com/  Kiadók és kutatók számára nyújt szolgáltatásokat  1998 szeptemberében jött létre  Az Ingenta Journals a vezető kiadók egyre több folyóiratát teszi teljes szöveggel elektronikusan hozzáférhetővé

16  Elérhetőek az Academic Press, Blackwell Science, Blackwell Publishers és még más jelentős kiadók kiadványai  28.750 folyóirat tartalomjegyzéke érhető el  Az adatbázisa ingyenesen elérhető  BIDS Academic szolgáltatást is működteti, amely egy bibliográfiai szolgáltatás

17 Current contents szolgáltatások  Folyamatos tartalomjegyzék szolgáltatás  Elektronikus témafigyelés  A visszakeresésben használják  A philadelphiai Institute for Scientific Information cég indította

18  A legfontosabb természettudományos folyóiratok tartalomjegyzékei érhetőek el  Hét szériát hozott ez a cég létre  A tájékoztató intézmény kiadja a primer folyóiratok tartalomjegyzékeit egymás mellé másolva  Nagyon gyors és pontos szolgáltatás

19 Tartalomjegyzék fordítás  Indikatív, vagyis a jeladó módszerek közé tartozik  Az információt szakmailag híven tükrözi  Az információt különböző nyelveken közvetíti  Több könyvtár is működtet ilyen szolgáltatásokat  Pl.: Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

20 Indexek  Címindex  - a tartalom leírására a cím kulcsszavait használja  - kulcsszó lehet az információ jellegére jellemző szövegszó  Fajtái:  - KWIC  - KWOC

21 KWIC  Keyword in Content  kulcsszó szövegkörnyezetben  Peter Luhn, 1959

22 KWOC  Keyword out of Content  kulcsszó szövegkörnyezeten kívül  kevésbé elterjedt  a kulcsszavak az első oszlopba kerülnek  a teljes cím a második oszlopban olvasható

23 Annotáció  Az annotáció az analitikus feltárás egyik módszere  Ismerteti az adott mű bibliográfiai adatait  Az annotáció során közlik a dokumentum rövid tartalmi ismertetését  A dokumentum lényeges információit közlik, azokat foglalja össze  Két fajtája ismert:  - Figyelemfelkeltő annotáció  - Informatív annotáció

24 Referátum  abstract  rövid  dokumentum lényeges tartalmi jegyei  segít eldönteni, hogy célszerű-e tanulmányozni a dokumentumot  lehet: - indikatív (jeladó) - informatív (figyelemfelkeltő) - autoreferátum (szerző saját művéről készíti) - rezümé (adott nyelvű szöveg végén idegen nyelvű összefoglaló)

25 Referáló lap  referátumok megjelenési formája  tudományos, szakmai közlemények rövid tartalmi kivonatait tartalmazza  először a természettudományok területén jelent meg

26 Chemical Abstracts  az első referáló lap  1907-ben jelent meg először  nyomatottan  adatbázisként  Chemical Abstracts Service: www.cas.com www.cas.com

27 Chemical Abstracts Service nyitólapja

28 Könyvtári Figyelő  a könyvtártudomány referáló lapja  tartalmazza  - a benne megjelent tanulmányok angol nyelvű referátumait  - a külföldi folyóiratokban megjelent cikkek válogatott magyar referátumait

29 Könyvtári Figyelő – egy referátum felépítése  bibliográfiai leírás  magyar nyelvű cím  tárgyszavak  referátum szövege  referáló neve

30 LISA  Library and Information Science Abstracts  nyomtatottan és adatbázis formában  több mint 400 folyóiratot referál  könyvtár- és információtudományi szakirodalmat dolgoz fel  1969-től napjainkig  www.csa.com www.csa.com

31 A www.csa.com egy oldala

32 HLISA  Hungarian Library and Information Science Abstracts  a Könyvtári Figyelőben megjelent tanulmányok angol nyelvű referátumait tartalmazza  1972 óta nyomtatottan  1990 óta adatbázisként  célja a külföldi könyvtárosok tájékoztatása a magyar könyvtárügyről

33 LISTA  Library and Information Science Technology Abstracts  600-nál több folyóiratot referál  könyvtár és információtechnológia témában  1960-tól napjainkig  www.libraryresearch.com www.libraryresearch.com

34 A LISTA keresőfelülete

35 Tömörítvény  az eredeti mű lényegét foglalja magába  tartalmaz táblázatokat, ábrákat, grafikonokat, stb.  a mű legalább 50%-a megmarad  képes pótolni az eredeti művet  természettudomány, alkalmazott tudományoknál

36 Szintetikus tájékoztatás  „ synthesis” szóból származik  részek összefüggéseinek vizsgálata  a részek új egységes egészt alkotnak  eszközei: szemle, tanulmány, szakdolgozat, stb.

37 Szemle  kritikai szemle  egybevetés, mérlegelés, értékelés után a szerző megállapításokat, következtetéseket von le  az eredményeket összegzi

38 Tanulmány  ismertető, összefoglaló jellegű  hivatkozik a szakirodalmi forrásokra  nem tartalmazza a szerző egyéni véleményeit

39 Dokumentumok feldolgozása, feltárása Bibliográfiai módszerek Tartalmi elemzés Analitikus módszerekSzintetikus módszerek Index Tartalomjegyzék- szolgáltatás Referátum Annotáció Tömörítvény Szemle Tanulmány Bibliográfia Webográfia

40 Bibliográfia  KÖNYVEK:  Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai, Bp. : Könyvtári Intézet, 2001, 10 – 15 p.  Barátné Hajdu Ágnes – Babiczky Béla: Bevezetés az információkereső nyelvek elméletébe és gyakorlatába, Bp. : Universitas, 1998, 10 – 11., 174 – 178. p.  Ferenczi Zsuzsanna: Tájékoztatás a közművelődési könyvtárakban : egységes jegyzet, Bp. : Tankönyvkiadó, 1996, 60 – 67 p.

41  Koltay Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata, Bp. : Könyvtári Intézet, 2003  Könyvtárosok kézikönyve 2., szerk.: Horváth Tibor – Papp István, Bp. : Osiris, 2001, 123 – 131. p.  Szepesváry Tamás: Tudományos tájékoztatás : tájékoztatási kiadványok és szolgáltatások tipológiája, Bp. : Tankönyvk., 1990, 29 – 35. p.

42  FOLYÓIRATOK:  Bánhegyi Zsolt: Nyílt Hozzáférés Kezdeményezés (Open Access Initiative) – Kitekintés és körkép In: TMT, 50. évf. (2003) 6-7. sz. 239 – 249. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id =66http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2093&issue_id =66  Brooks, Sam: Tudományos folyóiratok és teljes szövegű adatbázisok In: TMT, 49. évf. (2002) 9. sz. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=760&issue_id= 44 http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=760&issue_id= 44  Burmeister Erzsébet: MATARKA - Szakmai találkozó In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 15. évf. (2006) 6. sz. 53 – 57. p. [2009.05.10.] http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01367 http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01367

43  Burmeister Erzsébet – Kiss Andrea: MATARKA - magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 12. évf. (2003) 12. sz. 36 – 43. p. [2009.05.10.] http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=01367  Burmeister Erzsébet – Kiss Andrea: Tartalomjegyzék- szolgáltatás nyolc könyvtár együttműködésével In: TMT, 50. évf. (2003) 2.sz. 47 – 52. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1667&issue_id =48http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1667&issue_id =48  Csík Tibor – Varga Katalin: A tudás és az információfeldolgozás, In: TMT, 52. évf. (2005) 7 – 8. sz. 315 – 323. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4007&issue_id =464http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4007&issue_id =464  Feimer Ágnes – Rácz Ágnes: 25 éves a magyar könyvtárügy angol nyelvű referáló lapja In: Könyvtári Figyelő, 42. évf. (1996) 4. sz. 597 – 603. p. [2009.05.10.] http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/1996/4/feimer.html

44  Feimer Ágnes: Kézikönyv a referálásról. Koltay Tibor: A referálás elmélete és gyakorlata In: Könyvtári Figyelő, 50. évf. (2004) 1. sz. 124 – 128. p. [2009.05.10.] http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/2004/1/feimer.html  Hayes, Helen – Sullivan, Shirley: Teljes szövegű elektronikus folyóiratok - és most merre? In: TMT, 47. évf. (2000) 9 – 10. sz. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1484&issue_id =27 http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1484&issue_id =27  Jáki Éva: Szürke irodalom a British Libraryben: egy rejtett forrás újraéledés In: TMT, 54. évf. (2007) 1. sz. 47 – 49. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/issue.html?issue_id=478  Klein Ágnes: EBSCO-előfizetésektől egy online birodalomig In: TMT, 46. évf. (1999) 5. sz. 201 – 203. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1832&issue_id =11http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1832&issue_id =11

45  Koltay Tibor: A referálás harmincegy pontja In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 13. évf. (2004) 7. sz. 35 – 37. p. [2009.05.10.] http://epa.oszk.hu/01300/01367/00055/pdf/04muhelykerdese k.pdfhttp://epa.oszk.hu/01300/01367/00055/pdf/04muhelykerdese k.pdf  Koltay Tibor: A referálás modelljei In: Könyvtári Figyelő, 36. évf. (1990) 3 – 4. sz. 273 – 280. p. [2009.05.10.] http://epa.oszk.hu/00100/00143/00050/koltay_h.html  Koltay Tibor: Az információs műveltség és a referálás In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 17. évf. (2008) 3. sz. 29 – 31. p. [2009.05.10.] http://epa.oszk.hu/01300/01367/00187/pdf/03infmuveltseg.pd fhttp://epa.oszk.hu/01300/01367/00187/pdf/03infmuveltseg.pd f  Koltay Tibor: Komplex referálási irányelvek – hatékony referálás In: TMT, 37. évf. (1990) 10. sz. 409 – 413. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2707&issue_id =241http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=2707&issue_id =241  Koltay Tibor: Objektivitás a referálásban In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 8. évf. (1999) 8. sz. 17 – 18. p. [2009.05.10.] http://epa.oszk.hu/01300/01367/00116/pdf/03muhelykerdese k.pdfhttp://epa.oszk.hu/01300/01367/00116/pdf/03muhelykerdese k.pdf

46  Koltay Tibor: Referátum, tömörítvény. Tudjuk-e mi a különbség közöttük? In: Könyv, könyvtár, könyvtáros, 14. évf. (2005) 8. sz. 51 – 53. p. [2009.05.10.] http://epa.oszk.hu/01300/01367/00068/pdf/04helyismeret.pdf  Koltay Tibor: Van-e jövője a referálásnak? In: TMT, 39. évf. (1992) 3. sz. 123 – 124. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3213&issue_id =409http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=3213&issue_id =409  Kőrös Kata – Somogyi Tamás – Ternai Zita: Adattármustra. Cikkadatbázisok In: TMT, 55. évf. (2008) 7. sz. 318 – 334. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/issue.html?issue_id=495  Marton Katalin: Elektronikus folyóiratok Oxfordban In: TMT, 47. évf. (2000) 9 – 10. sz. 318 – 334. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1482&issue_id =27http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1482&issue_id =27

47  Mészáros Judit: A MANCI és a LISA könyvtártudományi adatbázisok tartalmi feltáró rendszerének összehasonlító elemzése In: TMT, 54. évf. (2007) 11 – 12. sz. 507 – 529. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4803&issue_id =488http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4803&issue_id =488  Murányi Péter: Magyar könyvtártudományi folyóiratok a könyvtár- és információtudományi adatbázisokban In: Könyvtári Figyelő, 42. évf. (1996) 4. sz. 604 – 610. p. [2009.05.10.] http://epa.oszk.hu/00100/00143/00020/muranyi.html  Roboz Péter: Két új EBSCO-termék In: TMT, 49. évf. (2002) 12. sz. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1250&issue_id =46http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=1250&issue_id =46  Roboz Péter: Az Institute of Scientific Information új webportálja In: TMT, 49. évf. (2002) 3. sz. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=605&issue_id= 39http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=605&issue_id= 39

48  Tóth Gábor: Ingyen hozzáférhető tartalomjegyzék-szolgáltatások a Weben In: TMT, 46. évf. (1999) 3. sz. 91 – 100. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=88&issue_id=9  Virágos Márta: Új stratégiák az információellátásban az egyetemi könyvtárakban In: TMT, 53. évf. (2006) 11 – 12. sz. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4565&issue_id=4 77http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4565&issue_id=4 77  Viszocsek Eszter: Az Ingenta megújult könyvtári szolgáltatásai In: TMT, 52. évf. (2005) 6. sz. 296 – 298. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4001&issue_id=4 63http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=4001&issue_id=4 63  Viszocsekné Péteri Éva: A könyvtárközi kölcsönzés és dokumentumszolgáltatás trendjei az Egyesült Királyságban In: TMT, 48. évf. (2001) 8. sz. 329 – 332. p. [2009.05.10.] http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=976&issue_id=34

49  WEBES FORRÁSOK:  The British Library honlapja: [2009.05.10.] http://www.bl.uk/  A Chemical Abstracts Service honlapja: [2009.05.10.] http://www.cas.org/  A Chemical Abstracts-ről: [2009.05.10.] http://www.behav.org/00library/Tapolcai/Tap_07_1_chem- abst.htmhttp://www.behav.org/00library/Tapolcai/Tap_07_1_chem- abst.htm  Az EBSCOhost honlapja: [2009.05.10.] http://www.ebscohost.com/  Az Ingenta honlapja: [2009.05.10.] http://www.ingenta.com/

50  Az Isinet honlapja: [2009.05.10.] http://www.isinet.com  A Könyvtári Figyelőről: [2009.05.10.] http://www.ki.oszk.hu/kf/kfarchiv/laprol.html  A Könyvtári Intézet honlapján a Chemical Abstracts-ről: [2009.05.10.] http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php ?content.965http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php ?content.965  A Könyvtári Intézet honlapján a Hungarian Library and Information Science Abstracts-ről: [2009.05.10.] http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php ?content.1747#hlisahttp://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php ?content.1747#hlisa

51  A Könyvtári Intézet honlapján a Library and Information Science Abstracts-ről: [2009.05.10.] http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php ?content.1086http://www.ki.oszk.hu/107/e107_plugins/content/content.php ?content.1086  Library and Information Science Abstracts Database Description: [2009.05.10.] http://www.library.pitt.edu/articles/database_info/lisa.html  A Library and Information Science Abstracts-ről: [2009.05.10.] http://www.csa.com/factsheets/lisa-set-c.php  A Library, Information Science & Technology Abstracts-ről: [2009.05.10.] http://www.ebscohost.com/customerSuccess/default.php?id= 7http://www.ebscohost.com/customerSuccess/default.php?id= 7

52  LISA: Library and Information Science Abstracts : database guide: [2009.05.10.] http://www.csa.com/factsheets/supplements/LISAguide.pdf  A MATARKA honlapja: [2009.05.10.] http://www.matarka.hu/  A Zetoc honlapja: [2009.05.10.] http://zetoc.mimas.ac.uk/


Letölteni ppt "Az analitikus és a szintetikus tájékoztatás jellemzői, végtermékei és mindezek új típusú, internetes változatai Készítette: Kiss Erika és Baranyai Katalin."

Hasonló előadás


Google Hirdetések