Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen Dobay Kata KTTK „Magyarország első egyeteme!”

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen Dobay Kata KTTK „Magyarország első egyeteme!”"— Előadás másolata:

1 Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen Dobay Kata KTTK dobay.kata@pte.hu „Magyarország első egyeteme!”

2 A Régió Tudásbázisaként az innováció-orientált, tudásalapú gazdaság fejlesztése, a helyi tudásbázisok és innovatív vállalkozók számára az optimális tudásáramlást biztosító környezet megteremtése, az innovációs tevékenységek fejlesztése. A fogyó hallgatói létszám és a felsőoktatás alulfinanszírozásának ellensúlyozása a kutatási tevékenység és gazdasági igények közelítésével, a kutatási együttműködések, valamint szolgáltatások kiajánlásával. Missziónk

3 University Industry Government Triple Helix Forrás: Henry Etzkowitz, Science Policy Industry

4 Az Egyetem, mint TUDÁSBÁZIS Az Egyetem TUDÁSBÁZISA OKTATÁS KUTATÁS SZOLGÁLTATÁS

5 Kutatási kompetencia • kutatóhelyek • magasan kvalifikált, nemzetközileg is elismert kutatók, Ph.D. iskolák • speciális kutató műszerek, akkreditált laborok • klinikai bázis • hazai és nemzetközi együttműködések, kapcsolatrendszer (EU6, EU7 projektek, partnerség, kutatói hálózatokban való részvétel, stb.)

6 • felsőoktatási intézmény, akkreditált képzőhely • képzési struktúra (BSc., MSc., AFSZ, posztgraduális képzések, Ph.D. programok) • magasan kvalifikált, nemzetközileg is elismert oktatók • oktatásszervezési gyakorlat • rövidtávú, kompetencia alapú képzések Oktatási kompetenciák

7 • egyéb szaktudás (pl. üzleti, jogi, műszaki, emberi- erőforrás fejlesztés, pedagógia, idegennyelv, kultúra, szociológia, stb. területeken) • hallgatók, Ph.D. hallgatók bevonása Szolgáltatási kapacitások

8 A PTE Oktató-kutatói létszáma karonként, 2008. augusztus

9 A Pécsi Tudományegyetem tudásbázisa  Nemzetközileg elismert oktató-kutató gárda (1759 fő)  Doktori iskolák (20 db)  Fiatal Ph.D. kutatók (267 fő)  Akadémiai kutatócsoportok (2 db)  Nemzetközi kutatási projektek, kapcsolat  Együttműködések regionális intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, hídképző technológia-transzfer szervezetekkel

10 Klinikák Általános Orvos- tudományi Kar Egészségipar Környezetipar Kulturális ipar PÉCS PÓLUS Egészség- tudományi Kar Természet- tudományi Kar Pollack Mihály Műszaki Kar Közgazdaság- tudományi Kar Állam- és Jog- tudományi Kar Felnőttképzési és Emb. Erőf. f. Kar Illyés Gyula Főiskolai Kar Bölcsészet- tudományi Kar Művészeti Kar idegrendszeri kutatások, orthopédia (sebészeti eljárások, gyógyászati eszközök), kardiológia, farmakológia (farmakogenomika, gyógyszerkémia), diagnosztika, genetika, immunológia (diagnosztikumok, reagensek), biofizika (nanomedicina kutatások), molekuláris- és biokémia építészet, építőipar, gépészet, műszaki informatika és villamos, környezetmérnöki kutatások fizika és kémia (lézer- alkalmazások, kvantumkémia, optikai szenzorok, spektroszkópia, lézerfizika), biológia és földrajz (növény- és állatbiológia, ill. geográfus, geológiai kutatások), alkalmazott matematika és informatika jogi tanácsadás, kockázatelemzés, jogi informatika, adatvédelem vizuális és akusztikus területek, anyag kutatás, koncertek, kiállítások, műtárgy- bérbeadás, hang- és fénytechnika, reklám, pszichoakusztika, média, látvány és forma alternatív gazdaságfejlesztés (biomassza, logisztika, modellezés), gazdaságpolitika (modellszámítások, fejlesztéspolitikák), regionális politika és gazdaságtan (fejlesztési tervek, terület- és településfejlesztés) diagnosztikai és menedzsment kutatások (mérések), humán táplálkozástudomány, dietetika (innovatív funkcionális élelmiszerek, minősítés), ápolástudomány Felnőtt, és időskorúak tanulási motivációja, hátrányos helyzetűek, mozgástani kutatások, life-long learning, védelmi és biztonsági ipar kutatások közösségfejlesztő, programfejlesztő, hálózatszervező, fordítástudományi, filmtudományi, vizuális kulturális szolgáltatások nyelvi kompetenciák, irodalomtudomány, történelem, néprajz, régészet, politológia, esztétika, szociológia, szociálismunkás pedagógiai kutatások, módszertani fejlesztések, civil szféra

11 Technológiai transzfer iroda típusok „Saját”„Tulajdonolt”„Kihelyezett” Spin-off cégek Spin-off cégek Egyéb cégek Egyéb cégek Spin-off cégek Egyéb cégek Közvetítő szervezetek Speciális egység UNI Közvetítő szervezetek UNI LeányvállalatKözvetítő szervezet Forrás: Buzás, 2007

12 PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ PATLIB Központ ETK InnoPont ÁOK InnoPont KTK InnoPont ÁJK InnoPont TTK InnoPont Hálózati Csoport IP Csoport PMMK InnoPont MK InnoPont FEEK InnoPont BTK InnoPont IGYFK InnoPont PTE Innovációs Bizottság MEDIPOLISZ RET Technológia-transzfer Iroda Innováció Marketing és Menedzsment Csoport KK InnoPont - K+F+I potenciál adatbázis fejlesztése, tudástérkép, portfolió értékelése - IP és szolgáltatás portfolió - Spin-off cégek - Vállalati kapcsolatok, PR - Befektetői, üzleti kapcsolatok - Képzések, fórumok, partnertalálkozók - Portál menedzsment - Egyéb - IP portfolió - Iparjogvédelmi eljárások lebonyolítása - IP stratégiák kialakítása, folyamatos konzultáció a kutatókkal és a szabadalmi ügyvivőkkel - PatLib Központ - Találmányok nyilvántartása - K+F és hasznosítási szerződések, Spin-off - IB döntés-előkészítés - Regionális, országos, nemzetközi partnerségek kialakítása, fejlesztése - Szakmai hálózatok - Projektgenerálás!!! - Pályázati tanácsadás!!! -Projekttervezés, pályázatírás, projektmenedzsment - Nemzetközi és hazai tapasztalatcsere Projekt- menedzsment

13 PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ igazgató PATLIB Központ ETK InnoPont ÁOK InnoPont KTK InnoPont ÁJK InnoPont TTK InnoPont Hálózati Csoport csoportvezető IP Csoport csoportvezető PMMK InnoPont MK InnoPont FEEK InnoPont BTK InnoPont IGYFK InnoPont PTE Innovációs Bizottság hálózati menedzser IP menedzser MEDIPOLISZ RET Technológia Transzfer Iroda menedzser asszisztens_2 képzési menedzser kapcsolati menedzser tartalom- menedzser Innováció Marketing és Menedzsment Csoport csoportvezető innováció menedzser_1 innováció menedzser_2 menedzser asszisztens_1 technológia- menedzserek KK InnoPont projekt asszisztens_1 projekt asszisztens_2

14  Tudástérkép adatbázis fejlesztése, karbantartása  szellemi termékek felkutatása, szellemi termék portfolió (szükséges iparjogvédelmi eljárások lebonyolítása hasznosítás, innováció menedzsment, innováció marketing)  K+F és innovációs szolgáltatások felkutatása, szolgáltatási portfolió (üzleti tervezés, marketing, vállalati kapcsolatépítés)  K+F és innovációs projektgenerálás, pályázati tanácsadás, partnerség-építés  hasznosítási és K+F megbízási szerződések kötése  spin-off vállalatok alapítása, felügyelete  a gazdasági szféra innovációs szükségleteinek felmérése, közvetítése  képzések, fórumok, partnertalálkozók A KTTK fő tevékenységei

15 InnoPontok feladatkörei • A Kar kutatás-fejlesztési és innovációs potenciáljának rendszeres felmérése, tudástérkép, adatbázis fejlesztése, aktualizálása • A Karon működő kutatócsoportoknál keletkező szellemi termékek felkutatása, innovációs portfolió fejlesztése, projektgenerálás • Kapcsolattartás, együttműködés a KTTK-val • Személyes kapcsolattartás a Kar kutatócsoportjaival, kutatóival, az információk közvetítése, a kutatócsoportok aktivizálása, mozgósítás • Innováció marketing és menedzsment tevékenység, a kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatások kiajánlása, vállalati kapcsolat-építés • K+F projekt-generálás, pályázatírás • A Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ), valamint záró beszámolóhoz kari beszámolók, adatszolgáltatás • A tájékoztatási és disszeminációs előírások betartása, egységes arculat alkalmazása • Események, akciók dokumentálása a pályázat és a projekt dokumentálási szabályainak megfelelően

16

17

18 www.innovacio.pte.hu

19 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen Dobay Kata KTTK „Magyarország első egyeteme!”"

Hasonló előadás


Google Hirdetések