Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen"— Előadás másolata:

1 Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen
„Magyarország első egyeteme!” Dobay Kata KTTK

2 Missziónk A Régió Tudásbázisaként az innováció-orientált, tudásalapú gazdaság fejlesztése, a helyi tudásbázisok és innovatív vállalkozók számára az optimális tudásáramlást biztosító környezet megteremtése, az innovációs tevékenységek fejlesztése. A fogyó hallgatói létszám és a felsőoktatás alulfinanszírozásának ellensúlyozása a kutatási tevékenység és gazdasági igények közelítésével, a kutatási együttműködések, valamint szolgáltatások kiajánlásával.

3 Triple Helix University Industry Government
Forrás: Henry Etzkowitz, Science Policy Industry

4 Az Egyetem, mint TUDÁSBÁZIS
OKTATÁS KUTATÁS Az Egyetem TUDÁSBÁZISA SZOLGÁLTATÁS

5 Kutatási kompetencia kutatóhelyek
magasan kvalifikált, nemzetközileg is elismert kutatók, Ph.D. iskolák speciális kutató műszerek, akkreditált laborok klinikai bázis hazai és nemzetközi együttműködések, kapcsolatrendszer (EU6, EU7 projektek, partnerség, kutatói hálózatokban való részvétel, stb.)

6 Oktatási kompetenciák
felsőoktatási intézmény, akkreditált képzőhely képzési struktúra (BSc., MSc., AFSZ, posztgraduális képzések, Ph.D. programok) magasan kvalifikált, nemzetközileg is elismert oktatók oktatásszervezési gyakorlat rövidtávú, kompetencia alapú képzések

7 Szolgáltatási kapacitások
egyéb szaktudás (pl. üzleti, jogi, műszaki, emberi-erőforrás fejlesztés, pedagógia, idegennyelv, kultúra, szociológia, stb. területeken) hallgatók, Ph.D. hallgatók bevonása

8 A PTE Oktató-kutatói létszáma karonként,
2008. augusztus

9 A Pécsi Tudományegyetem tudásbázisa
Nemzetközileg elismert oktató-kutató gárda (1759 fő) Doktori iskolák (20 db) Fiatal Ph.D. kutatók (267 fő) Akadémiai kutatócsoportok (2 db) Nemzetközi kutatási projektek, kapcsolat Együttműködések regionális intézményekkel, gazdasági szereplőkkel, hídképző technológia-transzfer szervezetekkel

10 PÉCS PÓLUS Általános Orvos- Klinikák tudományi Kar Egészség-
Természet- tudományi Kar idegrendszeri kutatások, orthopédia (sebészeti eljárások, gyógyászati eszközök), kardiológia, farmakológia (farmakogenomika, gyógyszerkémia), diagnosztika, genetika, immunológia (diagnosztikumok, reagensek), biofizika (nanomedicina kutatások), molekuláris- és biokémia diagnosztikai és menedzsment kutatások (mérések), humán táplálkozástudomány, dietetika (innovatív funkcionális élelmiszerek, minősítés), ápolástudomány Felnőttképzési és Emb. Erőf. f. Kar fizika és kémia (lézer-alkalmazások, kvantumkémia, optikai szenzorok, spektroszkópia, lézerfizika), biológia és földrajz (növény- és állatbiológia, ill. geográfus, geológiai kutatások), alkalmazott matematika és informatika Pollack Mihály Műszaki Kar Felnőtt, és időskorúak tanulási motivációja, hátrányos helyzetűek, mozgástani kutatások, life-long learning, védelmi és biztonsági ipar kutatások PÉCS PÓLUS Egészségipar építészet, építőipar, gépészet, műszaki informatika és villamos, környezetmérnöki kutatások Környezetipar Kulturális ipar Illyés Gyula Főiskolai Kar Közgazdaság- tudományi Kar Bölcsészet- tudományi Kar pedagógiai kutatások, módszertani fejlesztések, civil szféra Művészeti Kar alternatív gazdaságfejlesztés (biomassza, logisztika, modellezés), gazdaságpolitika (modellszámítások, fejlesztéspolitikák), regionális politika és gazdaságtan (fejlesztési tervek, terület- és településfejlesztés) közösségfejlesztő, programfejlesztő, hálózatszervező, fordítástudományi, filmtudományi, vizuális kulturális szolgáltatások nyelvi kompetenciák, irodalomtudomány, történelem, néprajz, régészet, politológia, esztétika, szociológia, szociálismunkás Állam- és Jog- tudományi Kar vizuális és akusztikus területek, anyag kutatás, koncertek, kiállítások, műtárgy-bérbeadás, hang- és fénytechnika, reklám, pszichoakusztika, média, látvány és forma jogi tanácsadás, kockázatelemzés, jogi informatika, adatvédelem

11 Technológiai transzfer iroda típusok
„Saját” „Tulajdonolt” „Kihelyezett” UNI UNI UNI UNI UNI Speciális egység Leányvállalat Közvetítő szervezet Közvetítő szervezetek Közvetítő szervezetek Spin-off cégek Egyéb cégek Spin-off cégek Egyéb cégek Spin-off cégek Egyéb cégek Forrás: Buzás, 2007

12 PTE Innovációs Bizottság
PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ MEDIPOLISZ RET Technológia-transzfer Iroda Innováció Marketing és Menedzsment Csoport IP Csoport PATLIB Központ Hálózati Csoport - K+F+I potenciál adatbázis fejlesztése, tudástérkép, portfolió értékelése IP és szolgáltatás portfolió Spin-off cégek Vállalati kapcsolatok, PR Befektetői, üzleti kapcsolatok Képzések, fórumok, partnertalálkozók Portál menedzsment Egyéb - IP portfolió Iparjogvédelmi eljárások lebonyolítása IP stratégiák kialakítása, folyamatos konzultáció a kutatókkal és a szabadalmi ügyvivőkkel PatLib Központ Találmányok nyilvántartása K+F és hasznosítási szerződések, Spin-off IB döntés-előkészítés Regionális, országos, nemzetközi partnerségek kialakítása, fejlesztése Szakmai hálózatok Projektgenerálás!!! Pályázati tanácsadás!!! Projekttervezés, pályázatírás, projektmenedzsment Nemzetközi és hazai tapasztalatcsere Projekt-menedzsment ÁOK InnoPont ÁJK InnoPont BTK InnoPont ETK InnoPont FEEK InnoPont IGYFK InnoPont KTK InnoPont MK InnoPont PMMK InnoPont TTK InnoPont KK InnoPont

13 PTE Innovációs Bizottság
PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ igazgató MEDIPOLISZ RET Technológia Transzfer Iroda technológia- menedzserek Innováció Marketing és Menedzsment Csoport csoportvezető IP Csoport csoportvezető PATLIB Központ Hálózati Csoport csoportvezető projekt asszisztens_1 képzési menedzser tartalom- menedzser kapcsolati menedzser innováció menedzser_1 innováció menedzser_2 IP menedzser hálózati menedzser projekt asszisztens_2 menedzser asszisztens_1 menedzser asszisztens_2 ÁOK InnoPont ÁJK InnoPont BTK InnoPont ETK InnoPont FEEK InnoPont IGYFK InnoPont KTK InnoPont MK InnoPont PMMK InnoPont TTK InnoPont KK InnoPont

14 A KTTK fő tevékenységei
Tudástérkép adatbázis fejlesztése, karbantartása szellemi termékek felkutatása, szellemi termék portfolió (szükséges iparjogvédelmi eljárások lebonyolítása hasznosítás, innováció menedzsment, innováció marketing) K+F és innovációs szolgáltatások felkutatása, szolgáltatási portfolió (üzleti tervezés, marketing, vállalati kapcsolatépítés) K+F és innovációs projektgenerálás, pályázati tanácsadás, partnerség-építés hasznosítási és K+F megbízási szerződések kötése spin-off vállalatok alapítása, felügyelete a gazdasági szféra innovációs szükségleteinek felmérése, közvetítése képzések, fórumok, partnertalálkozók

15 InnoPontok feladatkörei
A Kar kutatás-fejlesztési és innovációs potenciáljának rendszeres felmérése, tudástérkép, adatbázis fejlesztése, aktualizálása A Karon működő kutatócsoportoknál keletkező szellemi termékek felkutatása, innovációs portfolió fejlesztése, projektgenerálás Kapcsolattartás, együttműködés a KTTK-val Személyes kapcsolattartás a Kar kutatócsoportjaival, kutatóival, az információk közvetítése, a kutatócsoportok aktivizálása, mozgósítás Innováció marketing és menedzsment tevékenység, a kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltatások kiajánlása, vállalati kapcsolat-építés K+F projekt-generálás, pályázatírás A Projekt Előrehaladási Jelentések (PEJ), valamint záró beszámolóhoz kari beszámolók, adatszolgáltatás A tájékoztatási és disszeminációs előírások betartása, egységes arculat alkalmazása Események, akciók dokumentálása a pályázat és a projekt dokumentálási szabályainak megfelelően

16

17

18

19 Köszönjük a figyelmet!


Letölteni ppt "Kutatáshasznosítás és Technológia-transzfer a Pécsi Tudományegyetemen"

Hasonló előadás


Google Hirdetések