Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A Pécsi Tudományegyetem kutatási és innovációs stratégiája Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A Pécsi Tudományegyetem kutatási és innovációs stratégiája Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes."— Előadás másolata:

1 A Pécsi Tudományegyetem kutatási és innovációs stratégiája Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes

2 1367. esztendő Az egyetemalapító Nagy Lajos király és V. Orbán pápa az alapító okiratban így minősíti Pécs városát: “Pécs a tudomány magvainak terjesztésére különösen alkalmas.”

3 A PTE számokban Karok száma10 db Klinikák száma24 db Gyakorló iskolák4 db Hallgatók száma27963 fő Ebből külföldi hallgató1762 fő PhD/DLA iskolák száma20 db PhD/DLA hallgatók száma 898 fő Alkalmazottak száma6069 fő Akadémiai kutatócsoportok száma3 db MTA rendes tagja9 fő MTA levelező tagja2 fő Professzorok száma229 fő

4 Az elmúlt öt évben •Hazai és nemzetközi publikációk száma: 18354 db •Hazai és külföldi monográfiák száma: 1120 •A publikációk nemzetközi és hazai hivatkozásainak száma: 34454 db •A publikációk összesített impakt faktora: 4276 •K+F bevétel éves szinten meghaladta az 1 Mrd Ft-ot A tudományos aktivitás számszerű jellemzői

5 A PTE jelenléte a Dunántúlon PÉCS SZEKSZÁRD KAPOSVÁR ZALAEGERSZEG SZOMBATHELY

6 A PTE regionális szerepe A PTE, mint a régió tudásbázisa: •megjeleníti tudományterületek összességét a Dél-dunántúli régióban; •jelentős gazdasági hatást gyakorol az oktatási és kutatási tevékenységen keresztül; •biztosítja a képzett humánerőforrást; •közel 30 ezres hallgatói létszámával jelentős fogyasztói célcsoportot kínál a gazdasági szférának; •6000 fős alkalmazotti létszámával a régió egyik legnagyobb foglalkoztatója.

7 •Szellemi alkotások jogvédelméről és kezeléséről szóló szabályzat, 2005 • Innovációs Bizottság, 2005 • Innovációs Alap, 2005 •Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központ, 2005 Célok:1. Szellemi termék (SZT) portfólió, szellemi tulajdon menedzselése: azonosítás, portfólió építés, SZT-ek oltalma, hasznosítás (licensz bevétel, spin-off, stb.) 2. Kutatási és szolgáltatási portfólió: azonosítás, portfólió építés, marketing (kutatási együttműködések, megbízások, szolgáltatási bevétel) 3. Kompetencia- és képesség-fejlesztés, innovációs szemlélet Innovációt támogató környezet a Pécsi Tudományegyetemen

8 1.Szellemi termék (SZT) portfólió •79 regisztrált szolgálati SZT, ebből 67 IB által befogadott : 40 találmány, 22 know-how, 3 szerzői mű, 2 megjelölés •Szabadalmi bejelentések: 49 nemzeti (ebből 16 magyar), 13 PCT •Szabadalom: 13 nemzeti •Használati minta: 1 •Védjegy: 2 Az innovációs aktivitás számszerű jellemzői 9 HASZNOSÍTÁS (licensz) Forrás: PTE KTTK, 2011. augusztus

9 2. Kutatási és szolgáltatási portfolió •Tudástérkép adatbázis (130 kutatócsoport) •Szolgáltatás-fejlesztés, piacfelmérés, üzleti tervek •Marketing eszköztár: innovációs honlap, kiadványok •K+F profil és szolgáltatás kereső (130 magyar, angol, horvát) •klaszter-kapcsolatok fejlesztése •együttműködés regionális és országos szervezetekkel •Kutatási megbízások száma és volumene nő 3. Kompetencia- és képesség-fejlesztés: •GLP képzés-fejlesztés: 40 •GCP képzés: 125 •Innováció menedzsment képzés: 450 •Innováció menedzsment PhD kurzus: 40 •Vezető partnerként benyújtott FP projektek száma nő Az innovációs aktivitás számszerű jellemzői

10 •Európai színvonalú, a gazdasággal szoros kapcsolatokat fenntartó, a regionális gazdaság fejlődésére mérhető hatást gyakorló, egyes szakterületeken európai szinten is kiemelkedő eredmények elérése. • Az Egyetem és a gazdaság közötti kapcsolatok hatékonnyá tétele, a kutatási eredmények innovációs célú hasznosítása, a termék- és szolgáltatás-fejlesztésben aktív egyetemi részvétel, kedvező esetben eljutva új termékek piaci bevezetéséig. PTE K+F+I céljai

11 •Határozott irány mentén, tudatosan kívánjuk K+F+I tevékenységeinket fejleszteni, forrásainkat felhasználni annak érdekében, hogy kutató/kiváló egyetemi pozícióinkat javítsuk, továbbá innovációs szempontból az élvonalban legyünk. PTE K+F+I stratégia- fejlesztés céljai

12 •Fejlesztési prioritások közös kialakítása. •Hatékony kutatásmenedzsment, kutatáshasznosítás és technológia-transzfer folyamatok kialakítása. PTE K+F+I stratégia- fejlesztés céljai

13 A stratégia-készítés folyamata: 2010. szeptemberétől 2011. június Szenátusi döntés a koncepció elfogadásáról Partnerség: tudományterületenként és horizontális munkacsoportok keretében, széles körben egyeztetések, véleményezés. A stratégia felépítése: Helyzetelemzés (külső/belső környezet elemzése, SWOT analízis) Jövőkép Célrendszer Tematikus prioritások Intézkedések PTE K+F+I stratégia- fejlesztés keretei

14 PTE K+F+I stratégiai céljai I.K+F+I eredményesség fejlesztése II. K+F+I külső kapcsolatrendszer fejlesztése III. K+F+I működés fejlesztéseIV. K+F+I képességek fejlesztése I/1. Szakmai eredményesség I/2. Piaci eredményesség II/1. Üzleti szféra igényeihez igazodó K+F+I aktivitás II/2. Kapcsolat a K+F+I szakmai, tudományos szervezetekkel, az állami- és közszférával III/1. Menedzsment III/2. Szabályozás III/3. Finanszírozás IV/1. Emberi erőforrás IV/2. Infrastruktúra biztosítása

15 I.K+F+I eredményesség fejlesztése I/1. Szakmai eredményesség I/2. Piaci eredményesség I/1.1. Hazai és nemzetközi szinten elismert tudományos teljesítmény I/1.2. A PTE tudásbázisa jelentős innovációs potenciált képvisel I/2.1. Hasznosult kutatási eredmények I/2.2. A PTE kutatási és szolgáltatási portfoliójának növekvő piaci hasznosítása I/2.3. A K+F finanszírozás forrás szerkezetének optimális összetétele

16 II/2. Kapcsolat a K+F+I szakmai, tudományos szervezetekkel, az állami- és közszférával II. K+F+I külső kapcsolatrendszer fejlesztése II/1. Üzleti szféra igényeihez igazodó K+F+I aktivitás II/1.1. Innovációs együttműködés, szoros stratégiai partnerszövetség az üzleti szféra hazai és külföldi nagyvállalataival II/1.2. Szoros kapcsolatrendszer a hazai és a régiós KKV szektor vállalkozásaival II/1.3. Kapcsolat-fejlesztés befektetőkkel, magvető- és kockázati tőkealapokkal, üzleti angyalokkal II/2.1. Erős lobbi tevékenység II/2.2. Jelentős eredmények a kutatócsoportok hazai és nemzetközi K+F+I és tudományos kapcsolatainak fejlesztésében II/2.3. Intenzív szakmai és tudományos kapcsolatok II/2.4. Vezető szerep a hazai, és aktív részvétel nemzetközi egyetemi technológia-transzfer szervezetek együttműködésében

17 Tudományegyetemmé (kutatás- intenzív egyetemmé) válni •Minden karon megteremteni a doktori képzés alapjait. •Növelni a minősítéssel (PhD, habilitáció, MTA doktora) rendelkező oktatók számát. •Növelni az akadémikusok és az MTA munkacsoportok számát. •Növelni az egyetem jelenlétét a nemzetközi tudományos életben. •Jelentősen növelni az egyetem innovatív és infrastrukturális pályázati forrásait.

18 •3-5 éves távlatban hangsúly a multidiszciplináris és interdiszciplináris kutatásokra. •A középtávon fejleszteni kívánt területek kijelölése: •a meglévő tudományos bázis, •az európai kutatásstratégiai irányvonalak, •a kormányprogramban megfogalmazott gazdaságfejlesztési célok, •a kutatási eredmények gazdasági- ipari hasznosíthatósága. Kiemelt K+F fejlesztések

19 Kiemelt K+F fejlesztések – Science Building • 7700 m2 területű korszerű, nemzetközi tudományszervezési és menedzsment normák szerint kialakított új természettudományi kutatóközpont, amely koncentrált K+F tevékenységhez magas színvonalú műszerhátteret és laboratóriumterületet biztosít. (elsősorban a biotechnológia, környezettudomány, ICT területeken). • Új kapacitásaival lehetővé tesz minőségi képzés- fejlesztéseket.

20 Kiemelt K+F fejlesztések • A PTE kutatási kiválósági területeinek komplex infrastrukturális fejlesztése (TIOP-1.3.1-10/1-2010- 0008 pályázat). •Laboratórium és műszerfejlesztések, növeljük a kutatási kapacitást és törekszünk a régió gazdasági szereplőivel való együttműködésre alkalmas innovációs környezet megteremtésére. •A Dél-dunántúli Régió egyetemi versenyképességének fejlesztése (TÁMOP-4.2.1.B-10/1-2010-0002): a PTE a Kaposvári Egyetemmel közösen tudásbázisuk minőségi fejlesztését hajtják végre.

21 •A tudományos képzés műhelyeinek támogatása (TÁMOP-4.2.2/B-10/1- 2010-0029): •Lehetőséget biztosít a tehetséges hallgatók és oktatók számára a tudományos fejlődésre, •Az intézmény belső megújítása révén a minőségi tudományos utánpótlás- nevelésre. •Az összehangolt fejlesztés keretében fejlesztendő területek a doktori iskolák, tudományos diákkörök, szakkollégiumok. Kiemelt K+F fejlesztések

22 Köszönjük megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "A Pécsi Tudományegyetem kutatási és innovációs stratégiája Kovács L. Gábor tudományos és innovációs rektorhelyettes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések