Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Innováció vagy vegetálás? A szellemi tulajdon szerepe a vállalati értékteremtő folyamatban és a vállalkozások stratégiai tervezésében 2013. június 20.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Innováció vagy vegetálás? A szellemi tulajdon szerepe a vállalati értékteremtő folyamatban és a vállalkozások stratégiai tervezésében 2013. június 20."— Előadás másolata:

1 Innováció vagy vegetálás? A szellemi tulajdon szerepe a vállalati értékteremtő folyamatban és a vállalkozások stratégiai tervezésében 2013. június 20. Dr. Molnár István szabadalmi ügyvivő, főisk. adjunktus

2 1.Szolgáltatások célcsoportjainak elhatárolása 2-3.Nagyvállalatok 4-5.Kis- és középvállalkozások 6-7.Mikrovállalkozások 8-9.Spin-off vállalkozások 10.Piaci szereplők konzorciumai 11.Piaci szereplők klaszterei 12.Felsőoktatási intézmények – Akadémiai kutatóhelyek 13.Támogatott non-profit kutatóhelyek 14-15.A szellemi tulajdon menedzsment szolgáltatások bemutatása 16-17.A szolgáltatások erőforrásigénye és díjazása Tartalom

3 A szolgáltatások célcsoportjainak elhatárolása AspektusKözfinanszírozású szereplő Ipari szereplő A humán erőforráskutató, kutatási szabadsággal, az eredmények a tudományos előmenetelt szolgálják alkalmazott mérnök, kötött fejlesztési feladatok, munkaköri kötelezettség Az értékteremtő kultúraa tudás közpénzen keletkezik, cél a gyors közzététel, amit gyakran a finanszírozó is megkövetel cél: profit realizálása költséghatékony, legalább részben saját forrásból kivitelezett fejlesztés keretében, monopoljogok biztosításával A létrejött innovációs eredménnyel kapcsolatos célok értékesítés a gazdasági hasznosítást megelőző fázisban saját hasznosítás

4 Nagyvállalatok projektek kidolgozottságastratégiai tervek szerinti, inkrementális fejlesztések, az ötlet-fázis nem jellemző finanszírozás módja és mértékesaját forrásból, vagy OP által finanszírozott projektek, állami támogatások igénybevétele esetén is az önerő mértéke jelentős megvalósító humán erőforrásfejlesztőmérnök, rálátással a nemzetközi viszonyokra; ambíciók hiánya szellemi tulajdon portfoliónagy méretű, hatékonyabb működéssel milliós spórolás lenne elérhető szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások szellemi vagyonnak az üzleti modellhez illesztése; költséghatékonyság; jogérvényesítés multinacionális környezetben; a humán erőforrás motiválása; a belső tudás védelme

5 Nagyvállalatok hozzáállás technológia- transzferhez licenciavevői pozíció; a vállalati tudás mások számára átadása kivétele innovációs képzésektestreszabott belső képzések, finanszírozási korlátok nélkül, közepes gyakorisággal projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya erős érdek a technika állásának teljes körű ismeretéhez, gyakran hiányos ismeretek; tudás többsége világviszonylatban nem új szellemi vagyon territorialitásaa termék piacaihoz igazodó, költségvezérelt tech. monitoring, versenytárs elemzés szükséges, de ritka jogérvényesítés helyzete és lehetőségei súlyos és a jövőben várhatóan fokozódó problémák munkavállalók szellemi alkotásai létrehozott tudás a vállalaté; szabályozások hiányosak, díjfizetési stratégia elavult

6 Kis- és középvállalkozások projektek kidolgozottságaelőtérben az intuíció, sikeres projektek másolása, profilváltás kényszere finanszírozás módja és mértékelimitált saját forrás, OP-ok igénybevétele; sok „profi” pályázó megvalósító humán erőforrásképzett, de fluktuál; nemzetközi viszonyokra rálátás hiánya; a személyes ambíciók jelentősége nő szellemi tulajdon portfolióközepes méretű, többféle oltalmi forma; éves költsége százezres, finanszírozása pazarló szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások szellemi vagyonnak az üzleti modellhez illesztése; portfolió kialakítása, állapotának a fenntartása; az állandó finanszírozhatóság megvalósítása; jogérvényesítés; a humán erőforrás motiválása; a belső tudás védelme

7 Kis- és középvállalkozások hozzáállás technológia- transzferhez esetenként licenciavevő; ötletszerű megoldások eladása; szellemi tulajdon átadása innovációs képzésekkülső/belső képzések, kisebb testreszabottság, finanszírozási korlátok, közepes gyakorisággal projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya legtöbbször hiányos ismeretek; módszerek nem professzionálisak; a tudás többsége világviszonylatban nem új szellemi vagyon territorialitásanagy szabadalmi rendszereket célzó, költség- korlátozott tech. monitoring, versenytárs elemzés kivételes jogérvényesítés helyzete és lehetőségei súlyos és a jövőben várhatóan fokozódó problémák munkavállalók szellemi alkotásai létrehozott tudás a vállalaté; szabályozások hiányosak, díjfizetési stratégia elavult

8 Mikrovállalkozások projektek kidolgozottságaa projektek – kivéve informatikai szakterület– ötletszerűek, jellemző a másolás, de gyakran nincs tisztázva ennek az ipari tulajdonjogi feltétel- és következményrendszere finanszírozás módja és mértékenincs saját forrás; mérlegadatok nem teszik lehetővé még a legmagasabb támogatási intenzitású OP-ok igénybevételét sem; az együttműködések kivételesek; pályázati projektmenedzsment terén is hiányosságok megvalósító humán erőforráscég tulajdonosa; családtagok szellemi tulajdon portfoliókis méretű; legjellemzőbb a know-how, de előfordul a védett szellemi tulajdon is szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások a szellemi vagyon dokumentálása és védelme, a finanszírozás megvalósítása; jogérvényesítés, gyakran jogsértői pozícióban

9 Mikrovállalkozások hozzáállás technológia- transzferhez ötletszerű megoldások eladására; szellemi tulajdon átadásához fűződő problémák innovációs képzésekkülső képzések; ingyenesség, kis-közepes gyakoriság, sokan kimaradnak a képzésből projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya legtöbbször hiányos ismeretek; módszerek nem professzionálisak; a tudás többsége világviszonylatban nem új szellemi vagyon territorialitásaesetleges tech. monitoring, versenytárs elemzés kivételes jogérvényesítés helyzete és lehetőségei súlyos és a jövőben várhatóan fokozódó problémák munkavállalók szellemi alkotásai szabályozások hiányosak; díjfizetési bizonytalanságok, jogi kockázatok

10 Spin-off vállalkozások projektek kidolgozottságaúj, korai fázis, termék-előzmény és piaci csatornák nélkül; jövőbeli potenciál nagy finanszírozás módja és mértékepályázatok és kockázati tőke; esetenként ipari megrendelések alapján K+F szolgáltatások megvalósító humán erőforrásmagas képzettség, egyetemi főállás; kihívások: vállalkozási ismeretek hiánya, összeférhetetlenség, tudományos ismeretek termékfejlesztésbe átvitele szellemi tulajdon portfoliójövőbeli termék szabadalma(i); több nem válik termékké; a cég költségeinek nagy részét az iparjogvédelem jelenti szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások finanszírozás megszervezése; tényleges üzleti modell felállítása; jogérvényesítés sértetti pozícióban; a humán erőforrás motiválásának az üzleti partnerségtől való elválasztása

11 Spin-off vállalkozások hozzáállás technológia- transzferhez kifejezetten technológia-eladói pozíció innovációs képzésekspecializált igények, korlátozott finanszírozási lehetőségek; a képzések létszáma alacsony projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya a kutatást viszonylag magas szinten képesek elvégezni; a munkák vezetői döntések meghozatalára alkalmasak szellemi vagyon territorialitásajellemző a PCT igénybevétele tech. monitoring, versenytárs elemzés előfordul jogérvényesítés helyzete és lehetőségei platformok; gyakori sértetti pozíció; elhúzódó perek; alternatív jogérvényesítési stratégiák munkavállalók szellemi alkotásai bizonytalan a szellemi alkotás tulajdonjoga; kötődés a szellemi alkotáshoz, üzletrész opciók a díjmegállapodásokban

12 Piaci szereplők konzorciumai projektek kidolgozottságakorai fázisú K+F finanszírozás módja és mértékeállami támogatás megvalósító humán erőforráslásd: cégek, egyetemek szellemi tulajdon portfoliószabadalmak konglomerátuma szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások vállalati tudás védelme az együttműködés sérelme nélkül hozzáállás technológia-transzferhezgyakori a konzorciumon belüli transzfer innovációs képzésekfinanszírozás projekttámogatásból; konzorciumi tagok közös képzése projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya nem tehető rá általános megállapítás szellemi vagyon territorialitásanem tehető rá általános megállapítás tech. monitoring, versenytárs elemzéselőfordul jogérvényesítés helyzete és lehetőségei a konzorcium ritkán kerül önálló jogérvényesítői pozícióba munkavállalók szellemi alkotásaia tagok külön-külön szabályozzák

13 Piaci szereplők klaszterei projektek kidolgozottságakorai fázisú K+F finanszírozás módja és mértékeállami támogatás megvalósító humán erőforráslásd: cégek, egyetemek szellemi tulajdon portfoliószabadalmak konglomerátuma szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos legfontosabb kihívások vállalati tudás védelme az együttműködés sérelme nélkül hozzáállás technológia-transzferhezgyakori a konzorciumon belüli transzfer innovációs képzésekfinanszírozás projekttámogatásból; klasztertagok tagok közös képzése projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya nem tehető rá általános megállapítás szellemi vagyon territorialitásanem tehető rá általános megállapítás tech. monitoring, versenytárs elemzéselőfordul jogérvényesítés helyzete és lehetőségei a klaszter ritkán kerül önálló jogérvényesítői pozícióba munkavállalók szellemi alkotásaia tagok külön-külön szabályozzák

14 Felsőoktatási intézmények – Akadémiai kutatóhelyek projektek kidolgozottságakorai fázisú megoldások finanszírozás módja és mértékeállami támogatás, ipari megrendelés megvalósító humán erőforrástudományos kutatói életpálya szellemi tulajdon portfoliószabadalmak szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kihívások a humán erőforrással kapcsolatos kihívások; szabad hozzáférés technológia-transzfertechnology push, licenciaadói pozíció innovációs képzésekEgyetemi és belső képzések; az SZTNH és szakmai szervezetek képzései versenyeznek projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya a projektek megkövetelik a kutatást szellemi vagyon territorialitásanagy oltalmi terület; nincsenek területi stratégiát megalapozó elképzelések, tech. monitoring, versenytárs elemzés nem jellemző jogérvényesítés helyzete és lehetőségei ritkán kerülnek jogérvényesítési pozícióba munkavállalók szellemi alkotásaihiányos munkaköri leírások; díjszerződések nem időben születnek

15 Támogatott non-profit kutatóhelyek projektek kidolgozottságaközgazd. társ.tudományi kutatások finanszírozás módja és mértékeállami támogatás megvalósító humán erőforráskutató, kivételesen a szervezet szakembere szellemi tulajdon portfoliószerzői művek szellemi tulajdon védelmével kapcsolatos kihívások szerzői művek jogosulatlan felhasználásával kapcsolatos kihívások technológia-transzferkiadó szerződések innovációs képzésekközepes gyakoriság, speciális ismeretek iránti igény projekteknek a technika állásához (világtudáshoz) való viszonya csak irodalomkutatás szellemi vagyon territorialitásanem kockázati tényező tech. monitoring, versenytárs elemzés nem jellemző jogérvényesítés helyzete és lehetőségei jogosulatlan felhasználások jelensége szerzői és felhasználói oldalon munkavállalók szellemi alkotásaihiányos munkaköri leírások

16 A szellemi tulajdon menedzsment szolgáltatások bemutatása 1.) A kamarák által jelenleg is nyújtott szolgáltatások és azok továbbfejlesztése: 1.1) Iparjogvédelmi alapszintű tanácsadás és státusjelentés továbbfejlesztése Részletesebb memorandum, cég adatainak adatbázisba foglalása 1.a szellemi tulajdonnal rendelkező vállalkozás rögzítése 2.Cégadatok feltöltése 3.főbb adatok elhelyezése a táblázatban 4.A vállalkozások által benyújtott szabadalmi, védjegy, használati mintaoltalmi és formatervezési mintaoltalmi bejelentések adatainak megadása 1.2) Az EEN keretében kialakított kompetenciák átvétele a technológia-transzfer elősegítéséhez 1.3) Az innovációtudatosságot fokozó képzések fejlesztése

17 A szellemi tulajdon menedzsment szolgáltatások bemutatása 2.) Új kamarai szolgáltatások: 2.1)Az innovátorok szellemi vagyonának meghatározása, kategorizálása, elhelyezése a szellemi tulajdon védelem rendszerében 2.2)A szellemi vagyon elemeinek a technika állásához való viszonyának a meghatározása 2.3)A szellemi vagyon védelmével kapcsolatos bejelentési, területi és időzítési stratégia meghatározása 2.4)A szellemi vagyonhoz kapcsolódó portfoliómenedzsment, technológia- monitoring, trendsetting és tudásintenzív versenytárs-elemzés készítése 2.5)A szellemi tulajdonhoz kapcsolódó jogérvényesítési stratégia meghatározása 2.6)A munkavállalók szellemi alkotásaira vonatkozó tanácsadás 2.7)A szellemi vagyon értékelésére vonatkozó tanácsadás 2.8)Komplex vállalati szellemi vagyon politika (szabályzat) kidolgozása 2.9)A vállalati szellemi vagyon kezelésére irányuló informatikai fejlesztések segítése

18 A szolgáltatások erőforrásigénye és díjazása SzolgáltatásAnyagi erőforrásHumán erőforrásÁrazás 2.1)szokásos informatikai háttérkamarai tanácsadó, külső szakértő igénybevétele csak speciális esetben ingyenes 2.2)szabadalmi és védjegyadatbázisok, szakirodalmi adatbázisok képzettséggel és tapasztalattal rendelkező szakember üzleti 2.3)szokásos informatikai háttériparjogvédelmi képzésen részt vett kamarai tanácsadó + külső szakértő ingyenes + üzleti 2.4)szabadalmi és védjegyadatbázisok szakirányú képzettségű szakember; külső szakértő igénybevétele indokolt üzleti

19 A szolgáltatások erőforrásigénye és díjazása SzolgáltatásAnyagi erőforrásHumán erőforrásÁrazás 2.5)különösebb anyagi beruházást nem igényel középfokú iparjogvédelmi ismeret vagy specializált képzés + jogi képviselő ingyenes 2.6)tárgyi jellegű beruházást nem igényel a kamarai tanácsadó + külső szakértő üzleti 2.7)piaci adatbázisoka kamarai tanácsadó + külső szakértő üzleti 2.8)tárgyi jellegű beruházást nem igényel kamarai tanácsadó + külső szakértő üzleti

20 KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Molnár István szabadalmi ügyvivő, főiskolai adjunktus www.drmolnar.info E-mail: molnar.istvan@darinno.humolnar.istvan@darinno.hu


Letölteni ppt "Innováció vagy vegetálás? A szellemi tulajdon szerepe a vállalati értékteremtő folyamatban és a vállalkozások stratégiai tervezésében 2013. június 20."

Hasonló előadás


Google Hirdetések