Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

kereszténydemokrata párt?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "kereszténydemokrata párt?"— Előadás másolata:

1 kereszténydemokrata párt?
Az elvek Változatlan keresztény – nemzeti értékrend Hogyan működjön, egy hatékony kereszténydemokrata párt? Modern eszköztár

2 Hogyan alakítjuk folyamatainkat?
Hogyan ismerjük el a végzett munkát? Hogyan alakítjuk folyamatainkat? Hogyan vegyük az akadályokat? Milyen legyen a vezetési kultúránk? Kérdések Hogyan kezeljük a konfliktusokat? … mi a helyzet a kritikusokkal? Mennyire figyelünk a külvilágra? Hogyan tekintünk vetély- társainkra? Nagyok leszünk vagy kicsik? Mekkora a torta?

3 Mitől működik egy szervezet?
Tudatosság Célcsoport megválasztása Szervezetépítési stratégia Operatív működési modell

4 Tudatosság A politikai marketing eszköztárának használata
Bevált menedzsment módszerek alkalmazása politikai erőtérben Hatékony erőforrás felhasználás Kompetenciák

5 A McKinsey 7’S modell értelmezése a közszférában
A szervezet küldetésének és a környezeti változásokhoz történő alkalmazkodásának megfelelő célok, változtatási és végrehajtási programok A szervezet egészére jellemző, szereplőinek többsége által efogadott és követett értékrend, amely meghatározza a szervezet viselkedését A szervezet feladatainak optimális elvégzését szolgáló vertikális és horizontális munkamegosztás, kooperáció és hatáskör delegálásrendszere A szervezet irányítóinak jellemző viselkedési módja, amely formális és informális úton befolyásolja a szervezet működését A szervezet formálisan szabályozott működési területei és módjai, a feladatok ellátását szolgáló, egymáshoz kapcsolódó folyamatok A szervezet egészének birtokában lévő közös ismeret, tudás, tapasztalat, valamint kooperációs és tanulási képesség A szervezet valamennyi szereplője, objektív és szubjektív jellemzőikkel, adottságaikkal egyetemben Környezet „Hardware” Szervezet Stratégia Rendszerek Output Input „Peopleware” Kultúra =cél Kompetenciák Stílus Személyzet „Software” Peters-Waterman nyomán

6 A politikai-társadalmi marketing
A társadalmi marketing adott célcsoport tudatos befolyásolása annak érdekében, hogy önszántukból fogadjanak el, utasítsanak el, változtassanak meg, vagy hagyjanak abba egyes problematikus viselkedéseket, ezáltal szolgálva az egyének, csoportok vagy a társadalom egészének javát. A politikai marketingmix fő elemei: termék piac befolyásolás emberi tényező folyamat ideológia politikai teljesítmény erkölcsi értékrend ígéretek célcsoport megválasztása világos üzenet kommunikáció média hitelesség következetesség személyes példa változó politikai szituációk, súlypontok rendszer- szemléletű menedzselése

7 Működési sajátosságok
Civil szervezetek működési jellemzői Üzleti szervezetek működési jellemzői Maximális szolgáltatás Maximális szolgáltatás Cél: Önkéntesek és alkalmazottak Tagok: Alkalmazottak Tulajdonosi kontroll Irányítás: Demokrácia / testület Környezet: „Igénygazdaság” Piaci verseny

8 A 10 legfontosabb vezetői készség az EU-ban
1. Változáskezelés 2. Stratégiai célkitűzések 3. Alkalmazkodó képesség a változó helyzethez 4. A cél elérése, eredményesség 5. Nyitottság 6. Kapcsolatteremtési készség 7. Stratégiában való gondolkodás 8. Vállalkozói szemlélet 9. Önbizalom 10. Érzékenység a kulturális különbségekhez

9 Melyek voltak az utolsó dinoszaurusz utolsó mondatai?
Miért van szükség változáskezelésre? Melyek voltak az utolsó dinoszaurusz utolsó mondatai? „Azért sem változom!” …mert a megszokás túl nagy úr …mert az emberi természet alapvetően változásellenes

10 Hogyan kezdjünk a változáskezeléshez?
Adj Uram erőt, hogy képes legyek megváltoztatni, amit lehetséges, belátást, hogy ne vesződjem azzal, ami megváltoztathatatlan, és bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni egyiket a másiktól. Ezékiel próféta

11 A választók megtartásának eszköze A választók meghódításának eszköze
Stratégia vezérelt szervezet Küldetés Értékek, etikai elvek Jövőkép Kommunikáció Stratégia Szervezeti működés Vevőorientáció Választási siker A választók megtartásának eszköze A választók meghódításának eszköze

12 Stratégiai menedzsment
változásokhoz hosszú távú a szervezet hosszú távon követett tevékenységi iránya, viselkedési módja, a szervezet rendelkezésére álló erőforrásoknak a környezet változásaihoz illeszkedő megfelelő felosztását írja elő, és a választói igényeket kielégítő termékek piacra vitele útján segít beteljesíteni a párt tagjainak és választóinak elvárásait. ideológia politikai teljesítmény erkölcsi értékrend ígéretek igényeket kielégítő választói elvárások

13 A stratégia, mint jövőalkotó tevékenység
kérdése Jó dolgot csinálni = helyes stratégiai irányban cselekedni Jól csinálni a dolgot = hatékonyan végezni az operatív tevékenységet Működési kérdés Jót csinálni Nem jót csinálni …és a KDNP hol tart? Siker Lassú halál Jól csinálni Túlélés Gyors halál Nem jól csinálni

14 Kompetencia alapú feladatmegosztás
Stratégia Erőforrások Működtetés

15 Controlling eltéréselemzés
Menedzsment controlling TERV TÉNY mérés hatásvizsgálatok összehasonlítás intézkedési javaslatok eltérések elemzése Folyamatos fejlesztés

16 beszervezésükhöz és megtartásukhoz javasolt módszerek
Egy elrettentő példa: kísérlet célcsoport meghatározásra egy területi KDNP szervezet tagjától A KDNP potenciális támogatóinak négy szintje, valamint beszervezésükhöz és megtartásukhoz javasolt módszerek a csoport neve ismertetőjegyeik beszervezésükhöz és megtartásukhoz javasolt módszerek szimpatizánsok Idősebb, konzervatív gondolkodású templomjáró emberek, passzívak, de otthon nézik a TV-t, és határozott politikai véleményük van Vegyünk részt egyházi megmozdulásokon (pl. körmeneteken vigyük a baldachint) szolid pártjelvényekkel azonosíthatóan Osszunk az egyházi ünnepeket feltüntető fali naptárakat, szolid pártjelvényekkel Köszöntsük őket név és születésnapjuk alkalmából (számítógépes rendszeren nyomtatott üdvözlőkártyával) aktivisták akik sok szabad idővel rendelkeznek, frissnyugdíjasok, diákok, pedagógusok, akiknek nincs munkaviszonyuk, igénylik a kapcsolatokat, a baráti hangot rendezzünk legalább két-háromhavonta számukra oldottabb összejövetelt, karácsonyt, locsolóbált, bográcsolást, ahol alkalom van közös kikapcsolódásra tartsunk politikai előadásokat minden félévben, olyan neves személyiségek meghívásával, akik vonzóak számukra…..

17 Célcsoport megválasztása
N = NÉPPÁRT!!! Ki a K D N P célcsoportja? Magyar társadalom (a teljesség igénye nélkül) Családok Közalkalmazottak Fiatal házasok Vállalkozók Szocialisták Kommunisták Egyedülállók Hívők Liberálisok Munkások Értelmiségiek Vallásosak Ateisták Radikálisok Nemzeti érzelműek Mérsékeltek Nyugdíjasok Fiatalok Jobboldaliak Baloldaliak Elszegényedettek Középosztály

18 Célcsoport megválasztása
A célcsoport aktuális megválasztása annak kérdése, hogy a párt (vezetés?) eldöntse, hová szeretne megérkezni a következő választásokra. A döntés függvényében lehet elkezdeni a szakmai munkát.

19 Az elnökség feladatai - Irányítás
A KDNP alapszabálya szerinti működés biztosítása A Párt programjának megvalósítása A KDNP által megadott feladatok lebontása és végrehajtása a kerületi szinten A tagság és a pártoló tagok körének bővítése Stratégiák kidolgozása (rövid és közép távon) A szervezet operatív irányítása a csoportokon keresztül

20 Az elnökség feladatai - kapcsolattartás
Parlamenti frakció KDNP Országos Elnökség Országos szervezetek KDNP Fővárosi Elnökség Önkormányzat Egyházak Alapszervezeti Elnökség Hatóságok Pártkapcsolatok Helyi társadalmi szervezetek Sajtó, Média Ismert személyiségek Intézmények Vállalatok, vállalkozók

21 Ez is egy szervezet Eredmény: Tagság Elnök Tagság

22 Szervezetépítési stratégia
Elnökség Feladat Hatáskör Delegálás Munkamegosztás Szinkronizálás Rendezvény csoport Egyházügyi csoport Gazdasági csoport Önkormány- zati csoport Ifjusági csoport Média csoport Szociális csoport Nyugdíjas csoport Konfiguráció Szervezeti egységek (csoportok) Forrás: Dinya László Szervezetek sikere és válsága

23 Operatív működési modell
Feladat Visszajelzés Konzultáció Csoport vezető Csoport vezető Csoport munka Visszajelzés Delegálás Csoport Végrehajtás

24 Köszönjük figyelmüket!
És végül… A párttag a párt arca! Bármelyikünk, aki kapcsolatba kerül a választókkal, akár előre tervezett eseményen, akár egy spontán helyzetben, akkor és ott ő reprezentálja pártot, következésképpen a pártról ítélkeznek a megjelenése és viselkedése alapján. Köszönjük figyelmüket! Minden benyomás, amelyet másokban alakítunk ki magunkról, az utolsó, legalábbis egy időre. Intézzük úgy, hogy erős legyen!

25 … aki sokallja a tudás árát, az nem tudja, hogy milyen sokba kerül a
Készítette a Nemzeti Marketing Ügynökség … aki sokallja a tudás árát, az nem tudja, hogy milyen sokba kerül a a tudatlanság…

26 Politikai marketing a hatékony politikai kommunikáció sajátosságai
a politikai szervezetépítés a hatékony politikai kommunikáció sajátosságai célcsoport meghatározás a meggyőzés eszközei a vitakészség fejlesztése konfliktusok és konfrontációk kezelése nyilvánosság előtt felkészítés tárgyalásra/vitára - előzetes partneranalízis

27 Szupervízió coaching csapatépítés asszertivitás tréning
személyiség fejlesztés/megerősítés coaching csapatépítés asszertivitás tréning érzelmi intelligencia tréning mediáció

28 Módszertan tréneri prezentáció oktatófilmek
videóval támogatott helyzetgyakorlatok esettanulmányok egyéni és/vagy kiscsoportos feladatmegoldás checklisták tudásmegosztás konzultáció


Letölteni ppt "kereszténydemokrata párt?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések