Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az elvek Változatlan keresztény – nemzeti értékrend Modern eszköztár Hogyan működjön, egy hatékony kereszténydemokrata párt?

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Az elvek Változatlan keresztény – nemzeti értékrend Modern eszköztár Hogyan működjön, egy hatékony kereszténydemokrata párt?"— Előadás másolata:

1 Az elvek Változatlan keresztény – nemzeti értékrend Modern eszköztár Hogyan működjön, egy hatékony kereszténydemokrata párt?

2 Kérdések Nagyok leszünk vagy kicsik? Hogyan alakítjuk folyamatainkat? Milyen legyen a vezetési kultúránk? Hogyan kezeljük a konfliktusokat? Hogyan ismerjük el a végzett munkát? Hogyan tekintünk vetély- társainkra? Mennyire figyelünk a külvilágra? Mekkora a torta? … mi a helyzet a kritikusokkal? Hogyan vegyük az akadályokat?

3 Mitől működik egy szervezet? • Tudatosság • Célcsoport megválasztása • Szervezetépítési stratégia • Operatív működési modell

4 Tudatosság • A politikai marketing eszköztárának használata • Bevált menedzsment módszerek alkalmazása politikai erőtérben • Hatékony erőforrás felhasználás • Kompetenciák

5 Környezet Rendszerek Szervezet Stratégia Kultúra A McKinsey 7’S modell értelmezése a közszférában KompetenciákStílus Személyzet Input Output =cél „Hardware” „Peopleware” „Software” Peters-Waterman nyomán A szervezet valamennyi szereplője, objektív és szubjektív jellemzőikkel, adottságaikkal egyetemben A szervezet küldetésének és a környezeti változásokhoz történő alkalmazkodásának megfelelő célok, változtatási és végrehajtási programok A szervezet irányítóinak jellemző viselkedési módja, amely formális és informális úton befolyásolja a szervezet működését A szervezet formálisan szabályozott működési területei és módjai, a feladatok ellátását szolgáló, egymáshoz kapcsolódó folyamatok A szervezet egészének birtokában lévő közös ismeret, tudás, tapasztalat, valamint kooperációs és tanulási képesség A szervezet egészére jellemző, szereplőinek többsége által efogadott és követett értékrend, amely meghatározza a szervezet viselkedését A szervezet feladatainak optimális elvégzését szolgáló vertikális és horizontális munkamegosztás, kooperáció és hatáskör delegálásrendszere

6 A politikai-társadalmi marketing A társadalmi marketing adott célcsoport tudatos befolyásolása annak érdekében, hogy önszántukból • fogadjanak el, • utasítsanak el, • változtassanak meg, vagy • hagyjanak abba egyes problematikus viselkedéseket, ezáltal szolgálva az egyének, csoportok vagy a társadalom egészének javát. A politikai marketingmix fő elemei: termék piac befolyásolás emberi tényező folyamat ideológia politikai teljesítmény erkölcsi értékrend ígéretek célcsoport megválasztása világos üzenet kommunikáció média hitelesség következetesség személyes példa változó politikai szituációk, súlypontok rendszer- szemléletű menedzselése

7 Működési sajátosságok Civil szervezetek működési jellemzői Üzleti szervezetek működési jellemzői Cél: Maximális szolgáltatás Maximális szolgáltatás Tagok: Önkéntesek és alkalmazottak Alkalmazottak Irányítás: Demokrácia / testület Tulajdonosi kontroll Környezet: „Igénygazdaság”Piaci verseny

8 A 10 legfontosabb vezetői készség az EU-ban 1. Változáskezelés 2. Stratégiai célkitűzések 3. Alkalmazkodó képesség a változó helyzethez 4. A cél elérése, eredményesség 5. Nyitottság 6. Kapcsolatteremtési készség 7. Stratégiában való gondolkodás 8. Vállalkozói szemlélet 9. Önbizalom 10. Érzékenység a kulturális különbségekhez

9 Miért van szükség változáskezelésre? …mert a megszokás túl nagy úr …mert az emberi természet alapvetően változásellenes „Azért sem változom!” Melyek voltak az utolsó dinoszaurusz utolsó mondatai?

10 Adj Uram erőt, hogy képes legyek megváltoztatni, amit lehetséges, belátást, hogy ne vesződjem azzal, ami megváltoztathatatlan, és bölcsességet, hogy meg tudjam különböztetni egyiket a másiktól. Ezékiel próféta Hogyan kezdjünk a változáskezeléshez?

11 Stratégia vezérelt szervezet Kommunikáció Stratégia Szervezeti működés Vevőorientáció Választási siker Küldetés Értékek, etikai elvek Jövőkép A választók meghódításának eszköze A választók megtartásának eszköze

12 Stratégiai menedzsment • a szervezet hosszú távon követett tevékenységi iránya, viselkedési módja, • a szervezet rendelkezésére álló erőforrásoknak a környezet változásaihoz illeszkedő megfelelő felosztását írja elő, és • a választói igényeket kielégítő termékek piacra vitele útján segít beteljesíteni a • párt tagjainak és választóinak elvárásait. hosszú távú változásokhoz igényeket kielégítő választói elvárások ideológia politikai teljesítmény erkölcsi értékrend ígéretek

13 SikerLassú halál Túlélés Gyors halál A stratégia, mint jövőalkotó tevékenység Jó dolgot csinálni = helyes stratégiai irányban cselekedni Jól csinálni a dolgot = hatékonyan végezni az operatív tevékenységet Jót csinálniNem jót csinálni Jól csinálni Nem jól csinálni …és a KDNP hol tart? Stratégia kérdése Működési kérdés

14 Kompetencia alapú feladatmegosztás Stratégia Erőforrások Működtetés

15 Controlling eltéréselemzés Menedzsment controlling TERVTÉNY mérés összehasonlítás eltérések elemzése intézkedési javaslatok hatásvizsgálatok Folyamatos fejlesztés

16 Egy elrettentő példa: kísérlet célcsoport meghatározásra egy területi KDNP szervezet tagjától A KDNP potenciális támogatóinak négy szintje, valamint beszervezésükhöz és megtartásukhoz javasolt módszerek a csoport neveismertetőjegyeikbeszervezésükhöz és megtartásukhoz javasolt módszerek szimpatizánsok  Idősebb, konzervatív gondolkodású templomjáró emberek, passzívak, de otthon nézik a TV-t, és határozott politikai véleményük van  Vegyünk részt egyházi megmozdulásokon (pl. körmeneteken vigyük a baldachint) szolid pártjelvényekkel azonosíthatóan  Osszunk az egyházi ünnepeket feltüntető fali naptárakat, szolid pártjelvényekkel  Köszöntsük őket név és születésnapjuk alkalmából (számítógépes rendszeren nyomtatott üdvözlőkártyával) aktivisták  akik sok szabad idővel rendelkeznek, frissnyugdíjasok, diákok, pedagógusok,  akiknek nincs munkaviszonyuk, igénylik a kapcsolatokat, a baráti hangot  rendezzünk legalább két- háromhavonta számukra oldottabb összejövetelt, karácsonyt, locsolóbált, bográcsolást, ahol alkalom van közös kikapcsolódásra  tartsunk politikai előadásokat minden félévben, olyan neves személyiségek meghívásával, akik vonzóak számukra…..

17 Célcsoport megválasztása Ki a K D N P célcsoportja? Vallásosak Hívők Ateisták Liberálisok Radikálisok Nemzeti érzelműek Kommunisták Mérsékeltek Jobboldaliak Baloldaliak Szocialisták Munkások Nyugdíjasok Fiatalok Értelmiségiek N Magyar társadalom (a teljesség igénye nélkül) = NÉPPÁRT!!! Vállalkozók Közalkalmazottak Családok Egyedülállók Fiatal házasok Elszegényedettek Középosztály

18 Célcsoport megválasztása A célcsoport aktuális megválasztása annak kérdése, hogy a párt (vezetés?) eldöntse, hová szeretne megérkezni a következő választásokra. A döntés függvényében lehet elkezdeni a szakmai munkát.

19 Az elnökség feladatai - Irányítás • A KDNP alapszabálya szerinti működés biztosítása • A szervezet operatív irányítása a csoportokon keresztül • Stratégiák kidolgozása (rövid és közép távon) • A Párt programjának megvalósítása • A tagság és a pártoló tagok körének bővítése • A KDNP által megadott feladatok lebontása és végrehajtása a kerületi szinten

20 Az elnökség feladatai - kapcsolattartás KDNP Országos Elnökség Parlamenti frakció Önkormányzat Pártkapcsolatok Sajtó, Média Helyi társadalmi szervezetek Egyházak Vállalatok, vállalkozók Intézmények Ismert személyiségek AlapszervezetiElnökség Hatóságok Országos szervezetek KDNP Fővárosi Elnökség

21 Ez is egy szervezet Elnök Eredmény:

22 Nyugdíjascsoport Szervezeti egységek (csoportok) Szinkronizálás Szervezetépítési stratégia Elnökség Feladat Hatáskör Munkamegosztás Delegálás Konfiguráció RendezvénycsoportEgyházügyicsoportGazdaságicsoportÖnkormány- zati csoport IfjuságicsoportMédiacsoportSzociáliscsoport Forrás: Dinya László Szervezetek sikere és válsága

23 Operatív működési modell Csoport vezető Konzultáció Csoport munka Csoport vezető Csoport vezető Csoport vezető DelegálásVégrehajtás Csoport Visszajelzés Feladat

24 És végül… A párttag a párt arca! Bármelyikünk, aki kapcsolatba kerül a választókkal, akár előre tervezett eseményen, akár egy spontán helyzetben, akkor és ott ő reprezentálja pártot, következésképpen a pártról ítélkeznek a megjelenése és viselkedése alapján. Minden benyomás, amelyet másokban alakítunk ki magunkról, az utolsó, legalábbis egy időre. Intézzük úgy, hogy erős legyen! Köszönjük figyelmüket!

25 Készítette a Nemzeti Marketing Ügynökség … aki sokallja a tudás árát, az nem tudja, hogy milyen sokba kerül a a tudatlanság…

26 Politikai marketing • a politikai szervezetépítés • a hatékony politikai kommunikáció sajátosságai • célcsoport meghatározás • a meggyőzés eszközei • a vitakészség fejlesztése • konfliktusok és konfrontációk kezelése nyilvánosság előtt • felkészítés tárgyalásra/vitára - előzetes partneranalízis

27 Szupervízió • személyiség fejlesztés/megerősítés • coaching • csapatépítés • asszertivitás tréning • érzelmi intelligencia tréning • mediáció

28 Módszertan • tréneri prezentáció • oktatófilmek • videóval támogatott helyzetgyakorlatok • esettanulmányok • egyéni és/vagy kiscsoportos feladatmegoldás • checklisták • tudásmegosztás • konzultáció


Letölteni ppt "Az elvek Változatlan keresztény – nemzeti értékrend Modern eszköztár Hogyan működjön, egy hatékony kereszténydemokrata párt?"

Hasonló előadás


Google Hirdetések