Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HATÁRŐRSÉGI SZERVEZETEK RENDSZER-ANALÍZISE, A MENEDZSER ALAPÚ VEZETÉS ALAPJAI A HATÁRŐRSÉGNÉL 1)RENSZER-ANALÍZIS 2)Új elméletek, gyakorlatok 3)Célok,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HATÁRŐRSÉGI SZERVEZETEK RENDSZER-ANALÍZISE, A MENEDZSER ALAPÚ VEZETÉS ALAPJAI A HATÁRŐRSÉGNÉL 1)RENSZER-ANALÍZIS 2)Új elméletek, gyakorlatok 3)Célok,"— Előadás másolata:

1

2 A HATÁRŐRSÉGI SZERVEZETEK RENDSZER-ANALÍZISE, A MENEDZSER ALAPÚ VEZETÉS ALAPJAI A HATÁRŐRSÉGNÉL 1)RENSZER-ANALÍZIS 2)Új elméletek, gyakorlatok 3)Célok, feladatok változása 4)Szervezeti változások 5)Határőrségi szervezetek funkciói 1)RENSZER-ANALÍZIS 2)Új elméletek, gyakorlatok 3)Célok, feladatok változása 4)Szervezeti változások 5)Határőrségi szervezetek funkciói ELŐADÓ: Dr. Kónya József ezredes Egyetemi docens 2004.05.10

3 Általános rendszermodell

4 A rendszerműködés dinamikája Visszahatások

5 Határõrség Elöljáró, irányító Természeti Nemzetközi Gazgasági Társadalmi Politikai Tudományos, technikai Idegenforgalmi Jogi Kriminológiai Honvédelmi Közrend, közbiztonság Egyéb védelmi

6 FEGYVERES SZERVEK FEGYVERES ERŐK RENDVÉDELMISZERVEKNEMZETBIZTONSÁGISZOLGÁLATOK HATÁRŐRSÉG NEMZETBIZTONSÁGI HIVATAL MAGYARHONVÉDSÉG RENDŐRSÉG POLGÁRIVÉDELEM VÁM és PÜ. TŰZOLTÓSÁG BÜNTETÉS VÉGREH. INFORMÁCIÓS HIVATAL KATONAI FELDERÍTŐ HIVATAL KATONAI BIZTONSÁGI HIVATAL NEMZETBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT OKFOKF

7 Honvédelmi jellegű célok és feladatok Rendvédelmi jellegű célok és feladatok EgyüttesfeladatEgyüttesfeladat

8 A határőrség rendszertani jellemzői V

9 ÚJ ELMÉLETEK, GYAKORLATOK MENEDZSER VEZETÉS – FELVÁLTOTTA A KATONAI VEZETÉST? - PROJEKTMENEDZSELÉS - PROJEKTMENEDZSELÉS - VÁLSÁGMENEDZSELÉS - VÁLSÁGMENEDZSELÉS - INNOVÁCIÓ MENEDZSELÉSE - INNOVÁCIÓ MENEDZSELÉSE - PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI MENEDZSELÉS - PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI MENEDZSELÉS (HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN) (HAZAI ÉS NEMZETKÖZI KÖRNYEZETBEN) -Teljesítmény orientáltság -egyéni teljesítményértékelés - szervezeti teljesítményértékelés (CAF) - pályáztatások MINŐSÉG ORIENTÁLTSÁG - MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS-MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS - BENCHMARKING - MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS-MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS - BENCHMARKING - KONTROLLING - KONTROLLING

10 TÁJÉKOZTATÁS - KOMMUNIKÁCIÓ - PUBLIC RELATIONS (PR) INTEGRÁCIÓ - GLOBALIZÁCIÓ - GLOBALIZÁCIÓ -SZERVEZETI INTEGRÁCIÓ -SZERVEZETI INTEGRÁCIÓ EMBERI ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS - SZEMÉLYÜGYI TEVÉKENYSÉG - SZEMÉLYÜGYI TEVÉKENYSÉG - BÉRGAZDÁLKODÁS - TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - BÉRGAZDÁLKODÁS - TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELÉS - KÉPZÉS (ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS) - KÉPZÉS (ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS) - MUNKAKÖRNYEZET - MUNKAKÖRNYEZET INFORMATIKA - INFORMATIKAI RENDSZEREK (INTER-INFORMATIKA) - INFORMATIKAI RENDSZEREK (INTER-INFORMATIKA) - MOBIL INFORMATIKA - MOBIL INFORMATIKA ÚJ ELMÉLETEK, GYAKORLATOK VEZETÉS: BEVETÉS, BEVETÉS-IRÁNYÍTÁS

11 Működési célok, feladatok változásai •AKOTMÁNYOS VÁLTOZÁSOK •19/E pont: azonnali intézkedési kötelezettség •40/A Nemzetközi kötelezettség vállalása - 2002. LXI. Törvény - hatalomgyakorlás megosztása tagállamok és EU szervezetek között - hatalomgyakorlás megosztása tagállamok és EU szervezetek között - fogalomhasználat: jogvédelem kiterjesztése mindenkire - fogalomhasználat: jogvédelem kiterjesztése mindenkire - egyes jogok kiterjesztése - egyes jogok kiterjesztése

12 CÉLOK, FELADATOK VÁLTOZÁSA •JOGSZABÁYOK •1997. XXXII. TV. –jogharmonizációs záradék •2002. évi LIV. Törvény a bûnüldözõ szervek nemzetközi együttmûködésérõl –Magyar bűnüldöző szerv: a Határőrség bűnüldöző szerve •2001. évi XXXIX. Törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról - idegenrendészeti szerepvállalás tartalma változott •Tervezett változások –Új szerepkörök, (hatósági szerepkörök) –Új tevékenységek –Nemzetközi szerepvállalás

13 A STRATÉGIAI MENEDZSMENT 2004.05.10 Dr. Kónya József ezredes

14 DÖNTÉSI TÍPUSOK •a racionalizálást szolgáló döntések, •szervezeti változásokra vonatkozó döntések, •politika-hatalmi akaratot érvényesítő stratégiai döntések,

15 VEGYES A stratégiai menedzsment működésének kérdései A SZERVEZET TAGJAIBÓL létrehozott A SZERVEZET TAGJAIBÓL létrehozott SZERVEZETEN KÍVÜLI SZEMÉLYEKBŐL létrehozott SZERVEZETEN KÍVÜLI SZEMÉLYEKBŐL létrehozott

16 A határőrségi stratégiai menedzsment tevékenysége •­működési célok, feladatok terén megjelenő stratégiák, •szakelméleti stratégia, •műszaki-technikai stratégia, •szervezeti stratégia kialakítása során.

17 A MENEDZSMENT MEGFELELÉSE •KÜLSŐ ELVÁRÁSOKNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS –EU – Társadalom – Kormányzat – Tárca - gazdaságosság •BELSŐ ELVÁRÁSOKNAK TÖRTÉNŐ MEGFELELÉS –Állomány – Elöljárók – Együttműködők – partnerek- vezetőtársak

18 NÉHÁNY ÉRDEKESSÉG…

19 NUTS 2,3 közigazgatási beosztás

20 RO stratégia… •In September 2002, an Integrated Border Management Strategy (IBMS) was drafted, which focuses on the Inter-ministerial Group for Integrated •Border Management will supervise and coordinate all the actions to be performed in the light of the provisions of the strategy… •The main priorities for the next years identified by the Romanian Border Police (RBP) and included in its Border Security Strategy 2003-2007 (Annex 5),

21 A stratégia és a szervezet viszonya •A stratégia progresszív •A szervezet konzervatív

22 MOTIVÁCIÓ Teljesítmény=képesség+motiváció (Maslow) FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK Biztonsági szükségletek Közösség iránti szükségletek Megbecsülés és elismerés Önmegvalósítási szükséglet

23 Összhang a menedzsmentben •A stratégia és a szervezeti struktúra összehangolása, •Hatalmi viszonyok átrendezése, •A stratégia és a vezetési készségek összehangolása •Összhang a külső és a belső erők között •A stratégia és az erőforrások összhangja, •A stratégia és az információrendszer SIS II.

24 A stratégiai feladatok menedzselésének szervezeti kérdései •Funkcionális szervezetek által végrehajtott menedzselés Rendészet (központi) Rendészet (területi) Gazdálkodás (Központi) Gazdálkodás (területi) 1.Számú vezető ?

25 TEAM SZERVEZETEKKEL VÉGREHAJTOTT MENEDZSELÉS RENDÉSZET Gazdálkodás Központi vezető TEAM (TERÜLETI) TEAM (KÖZPONTI) TERÜLETI VEZETŐ „G” Szakági vezetés „R” szakági vezetés

26 A TEAM EGY TAGJÁNAK KAPCSOLATAI SZAKMAI VEZETŐ TEAM VEZETŐ A TEAM TAGJA ELÖLJÁRÓ TEAM AZONOS SZAKTERÜLETEN DOLGOZÓ TAGJA

27 A TEAM VEZETŐ KAPCSOLATAI SZAKMAI VEZETŐ 1. SZÁMÚ VEZETŐ ELÖLJÁRÓ SZRVEZET TEAM VEZETŐJE SAJÁT TEAM TAGJAI SZAKÉRTŐK

28 A TEAM TAGJAINAK EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYULÁSA HORIZONTÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSSZAKMAI FELELŐSSÉG SAJÁT ELÖLJÁRÓJA FELÉ TEAM VEZETŐ

29 Felterjesztések rendje •Kidolgozott, vagy részanyagok jóváhagyásra Tervek, tervezetek szakmai véleményezése TEAM értekezletek, döntések TEAM értekezletek, döntések Tervek, tervezetek szakmai véleményezése

30 Miért kellett a stratégiáról szólni? •Az emberi tevékenységet tudatosság jellemzi (?) •A szervezet stratégia nélkül csak „mechanikus” gépezet? •Stratégiai célok nélkül merre induljunk? •Milyen prioritásokat kell érvényesíteni? •Milyen szervezet a legcélszerűbb? •Milyen munkamódszert válasszunk? Ha minderre nem kaptatok választ: nem mi vagyunk a hibásak!!!!!

31 Dr. Kónya József 2004.05.10 A VÁLSÁGMENEDZSMENT

32 Stratégiai válsághelyzetek 2)a szervezet belső jellemzői nem teszik lehetővé a stratégia megvalósulását. 1) a kialakított stratégia nem felel meg a környezet feltételeinek, igényeinek; Környezet Stratégia

33 Környezeti jelenségek •Az elöljárói környezet „elégedetlensége” •Társadalmi elvárásoktól való elmaradás, •Lehetőségek elmulasztása, •„Konkurensek” előretörése, •Norma- és jogsértések, •Tekintély elvesztése, •Az elöljárói környezet „elégedetlensége” •Társadalmi elvárásoktól való elmaradás, •Lehetőségek elmulasztása, •„Konkurensek” előretörése, •Norma- és jogsértések, •Tekintély elvesztése,

34 BELSŐ JELENSÉGEK •A szervezet tagjainak elégedetlensége –Sztrájkok –Munka lassítások –Demonstrációk –Képviselők közbenjárása •Likviditási gondok •Csőd, •Forráshiányok

35 Válságok típusai •Eredményválságok –Alacsony teljesítmény –Kapacitáshiány •Gazdálkodási válságok, –Mérleg gondok –eladósodás •Szervezeten belüli konfliktusok –Vezetők ellentéte, deviencia, célvesztés, –Szembefordulás a menedzsmenttel A jövő kerül veszélybe

36 ELŐIDÉZŐ OKOK •az ország külső, vagy belső biztonságát érintő gyökeres változások (lásd: délszláv válság); • a határhelyzetben bekövetkezett lényegi változások (lásd: tömeges migráció); •az alapvető működési célok és feladatok megszűnése, jelentős átrendezése (lásd: külső-belső határok); •gyors ütemű műszaki-technikai változások, amelyek alkalmazására a szervezet nincs felkészülve (lásd: határregisztráció); •a jogszabályi környezet gyökeres megváltozása (lásd: idegenrendészeti törvény); •társadalmi, vagy természeti katasztrófák (lásd: árvíz, hófúvás).

37 A válságok eredete •Szubjektív eredetűek: –Vezetői mulasztások –Közösségi magatartásformák –Emberi képességek, –Felkészítési gondok •Objektív eredetűek –Természeti csapások – Technikai meghibásodások, –Forráshiányok

38 Válságmenedzsment a Határőrségnél A válsághelyzetek kezelésének módjai: –A szervezetek funkcionális működtetésével, a szervezeti hierarchiának megfelelően –Team csoportok létrehozásával –Projekt módszer alkalmazásával

39 Módszerek •Preventív: Válság MEGELŐZÉS • Aktív: Válság • Reaktív: Válság CSELEKVŐ BEAVATKOZÁS TERVSZERŰ BEAVATKOZÁS

40 A válságmenedzselés gyakorlata I. II. III. MEGELŐZÉSOKOK FELTÁRÁSA VÁLSÁG ELHÁRÍTÁSA A VEZETÉSI FOLYMAT SZAKASZAI

41 AZ OKFELTÁRÁS /Adj választ a kérdésekre!/ •a válság csupán a saját szervezetet, vagy más, hasonló feladatokat ellátó szervezeteket is érint-e? •hosszabb, vagy rövidebb ideig számolhatunk a válság hatásaival? •mik a válságjelenség jegyei? •milyen lehetőségein vannak a válság elmélyülésének megállítására, a helyzet stabilizálására és a válsághelyzet megszüntetésére? •milyen szervezeti intézkedéseket szükséges tenni?

42 STRUKTURÁLIS VÁLSÁGOK VIZSGÁLATA •a szervezetben felhalmozódó munkavégzési kapacitások és a szükséges munkavégzés összhangjának megbomlása (sóhivatal-hatás) •a társadalmi szükséglet gyors megváltozása, új működési területek kialakulása, régiek átstrukturálódása, •uj technikák és a hozzá kapcsolódó eljárások változása, a technika igényelte változások átvezetése a strukturális szférába (Lásd: bevetés) •az új infrastruktúra üzemeltetése területén bekövetkező válságok (Lásd: gépjárművek száma és futásteljesítménye)

43 BELSŐ VÁLSÁGOK VIZSGÁLATA •A vezetés és szervezeti politika összhangja,(Lásd: a Határőrség középtávú stratégiája) • A szervezet gazdálkodási stratégiájának és gyakorlatának vizsgálata, (Lásd: költségvetés) •belső ellenőrzés (kontrolling) működése, •a szervezet kutatási és fejlesztési stratégiájának vizsgálata (van-e szellemi megújhodás?) •a szervezet eredményei (CAF) és azok bemutatása ( PR munka), •a szolgálatellátás módszertanának, módszereinek, fogásainak kialakulása, •technikai innováció és a hozzá tartozó logisztikai biztosítás helyzete,

44 INTÉZKEDÉSEK •kihasználatlan, feleslegessé vált ingatlanok értékesítése; •az alacsony hatásfokkal üzemelő gépek, berendezések értékesítése; •készletek értékesítése •kintlévőségek behajtása, •banki ügyletek (átutalások) késleletetése a partnerek türelmi szintjének határáig, illetve a következmények, a késedelmi kamatok vállalhatóságáig, •belső átcsoportosítások, •átképzések, •ésszerű takarékossági intézkedések, •költségmegtakarítási programok, •veszteségek felfedezése és felszámolása, •hosszabb távon feleslegessé vált munkaerő elbocsátása, •beszerzések visszafogása, •szociális kiadások csökkentése, •új szakemberek bevonása, menedzsment cseréje, •vezetői személycserék.

45 •A válságmenedzselés egy speciális területe a Határőrségi menedzsmentnek •Funkcionális és team szervezetekkel is kezelhető •Nagyon kényes folyamatokat kezelünk, nagy a kockázat •Várható, hogy több témában indulnak ilyen feladatok

46 Gyakorló feladatok 1)Az Önök igazgatóságánál 25%-os létszámcsökkentést kell végrehajtani. Készítsenek elgondolást a feladat megoldására! 2) Az Önök igazgatóságánál likviditási problémák jelentkeztek, 35 millió forint dologi kiadásnak nincs fedezete. Mi a javaslatuk? 3) Egy határforgalmi kirendeltségükön 22 fő határőrt korrupció gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyeztek. Mi a válságmenedzsment javaslata?


Letölteni ppt "A HATÁRŐRSÉGI SZERVEZETEK RENDSZER-ANALÍZISE, A MENEDZSER ALAPÚ VEZETÉS ALAPJAI A HATÁRŐRSÉGNÉL 1)RENSZER-ANALÍZIS 2)Új elméletek, gyakorlatok 3)Célok,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések