Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tisza River Basin Inter-region Adaptation and Development Projekt

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tisza River Basin Inter-region Adaptation and Development Projekt"— Előadás másolata:

1 Tisza River Basin Inter-region Adaptation and Development Projekt
TRIAD Tisza River Basin Inter-region Adaptation and Development Projekt Kutatási projektek menedzsmentje Pál Attila (Európa Universitas Kft.) Budapest, október 7.

2 A projekt célja és megközelítése
Célja a Tisza vízgyűjtő sérülékenység felmérése, a változásokkal szembeni rugalmasság erősítése az ismeretek növelése útján, az adaptációs kapacitás erősítése, valamint olyan inter-regionális fejlesztési projektek kialakítása, előkészítése, amelyek a fenti célokat (is) szolgálják. Megközelítés A projekt három fontos területet, azaz az ökológia rendszert, a gazdaságot és a társadalmat integrált formában szándékozik kezelni. A három hármas-határt és öt nemzetet érintő határokon átnyúló fenntarthatóság problémakörét vizsgálja Költségalapú innovatív válságtechnikák és konstrukciók kidolgozásával Végeredmény Eredmény dokumentum, amely összefoglalja a helyzetfeltárás eredményeit, meghatározza a jövőbeli alternatívákat, stratégiákat az éghajlatváltozáshoz, a fenntarthatósághoz és a gazdasági válsághoz történő alkalmazkodás költség-hatékony megvalósítási útmutatóval. TRIAD közlekedési szekció II. workshop

3 A menedzsment definíciója
A menedzsment az ellenőrzés, irányítás, tervezés készsége és gyakorlata; „meghatározott céllal történő irányítási, vezetési tevékenység”. Más megfogalmazásban: az embereknek és erőforrásoknak egy bizonyos céllal történő tervezésére, szervezésére és mobilizálására irányuló erőkifejtés. A menedzsmentet úgy is definiálhatjuk, mint annak biztosítását, hogy a kitűzött célok eléréséhez a szükséges erőforrások felhasználása leghatékonyabb és legeredményesebb módon történjen. TRIAD közlekedési szekció II. workshop

4 A projektmenedzsment célja / feladata
A projekt menedzsment és a minőség biztosítás célja, hogy az adott feladatot a tervezett határidőre, az előre meghatározott minőségben és költségkereten belül valósítsuk meg. A projekt menedzsment és a minőségbiztosítás keretében általában az alábbi fő feladatokat kell elvégezni: projekt terjedelmének kontrollálása projekt idő/ütemezés menedzselése projekt költségek kontrollja minőségbiztosítás projekt humánerőforrás menedzsment projekt kommunikáció menedzselése kockázatkezelés változások-menedzselése szolgáltatások- és árubeszerzés menedzselése TRIAD közlekedési szekció II. workshop

5 Projekt menedzsment funkciók I.
Projekt tervezés A projektvezető a közreműködő szervezeti egységekkel együtt, team munkában végzi. Jellemző a kettős feladat: A megtervezendő rendszer kialakítása megfelelő módszerek, technikák segítségével Az ehhez megfelelő tervezési eljárás kidolgozása Projekt szervezés Team építés és fejlesztés A különböző team-ek tevékenységének szervezése, összehangolása (konfliktusok kezelése) TRIAD közlekedési szekció II. workshop

6 Projekt menedzsment funkciók II.
Projekt koordinálás Kitűzött határidők betartása Információáramlás biztosítása Projekt irányítás A munkálatok terv szerinti lebonyolítása Projekt ellenőrzés/monitoring A projekt futását folyamatosan követő tevékenység (Mennyiségi-, minőségi- és funkcionális szempontokra is ki kell terjednie!) TRIAD közlekedési szekció II. workshop

7 Projekt életciklus fázisai
Kezdeményezési (koncepcionális) fázis Igények, szükségletek, elvárások projektötlet Projektjavaslat elkészítése (elérhető –mérhető, objektív- cél(ok) vázolása, végrehajtás indoklása, résztvevők, főbb mérföldkövek) Részletesebb piaci elemzések (megvalósíthatósági tanulmány) készítése Tervezési fázis Projekt cél(ok) konkretizálása Projekt menedzsment létrehozása (tagok kiválasztása, hatáskörük tisztázása) Tevékenységek, erőforrások tervezése-ütemezése, integrálása minőségi-, illetve biztonsági előírásokkal, adminisztrációval Életciklus-előrehaladás ellenőrzési tervek készítése TRIAD közlekedési szekció II. workshop

8 TRIAD közlekedési szekció II. workshop
Végrehajtási (implementációs) fázis Megvalósítás az előzetes tervek alapján Tevékenységek figyelemmel kísérése, irányítása Előrehaladás (periodikus) vizsgálata, szükség szerinti revíziója Lezáró (befejező) fázis Projekt kiteljesítése Átadás Projekt kiértékelése (teljes körű pénzügyi és szakmai értékelés; negatív és pozitív eredmények, hatások) Nyomonkövetés TRIAD közlekedési szekció II. workshop

9 A projekt fókusza, kutatási szempontok
Éghajlat változás Elsődleges kutatási szempontok Ökológiai alkalmazkodás Társadalmi-gazdasági rugalmasság Nemzetközi együttműködés Vízgazdálkodás, árvízvédelem Mező- és erdőgazdálkodás Közlekedés, infrastruktúra Természet- és környezetvédelem Foglalkoztatás, vállalkozásfejlesztés Oktatás, képzés, K+F Határon átnyúló együttműködés Fenntarthatóság Irányítási folyamatok Fejlesztési keretrendszer Természeti erőforrások Emberi erőforrások TRIAD közlekedési szekció II. workshop

10 A projekt tervezett fázisai
Feladatlépések 0. A kutatás körébe bevont területek, témák véglegesítése A kutatásban érintett szervezetek azonosítása - A kutatási szakértői team azonosítása Kutatási megállapodás és dokumentációs sablonok elkészítése - Rendelkezésre álló információk áttekintése Indikátorok meghatározása, adatgyűjtési terv kidolgozása Kutatások végzése; adatgyűjtés, interjúk, elemzések Sérülékenységek, alkalmazkodások meghatározása Jövőkép-elemek összesítése, tervezési paraméterek összeállítása Továbbfejlesztési irányok meghatározása Alternatív modellek felállítása a kapcsolódó elemzésekkel Kiválasztott alternatíva részletes kibontása Hatáselemzés Megvalósítási akciólépések megtervezése Ütemterv és finanszírozás meghatározása Akcióterv összeállítása Záró dokumentáció, jelentések, értékelések Előkészítés 1. Kutatás 2. Vízió / jövőkép modellezése 3. Megvalósítás tervezése TRIAD közlekedési szekció II. workshop

11 Projektmenedzsment feladatok – előkészítő szakasz
Koordináció: tevékenységek szervezése Kapcsolattartás: partnerekkel megvalósítókkal, támogatóval (NKH), közreműködő szakmai szervezettel (KTI) Beszámolók: Zárótanulmányok elkészíttetése TRIAD közlekedési szekció II. workshop

12 TRIAD közlekedési szekció II. workshop
SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS Projekttől függően… A szakmai stáb feladat-kiosztása Ütemezés tiszteletben tartása (monitoring) Rendszeres munkaértekezlet (hetente, de ha kell gyakrabban) Indikátorok folyamatos ellenőrzése Visszacsatolások jelzése TRIAD közlekedési szekció II. workshop

13 A három tevékenység nem egymás része!
MONITORING – ELLENŐRZÉS - ÉRTÉKELÉS Inputok Output Eredmény/ hatás Viszonyítás Jogi és adminisztratív előírások A jogszerűség ellenőrzése Gondos lebonyolítás MONITORING Társadalmi elvárások, problémamegoldás A minőség, a megvalósítás és a hatások értékelése A három tevékenység nem egymás része! TRIAD közlekedési szekció II. workshop

14 Monitoring – ellenőrzés - értékelés
Tevékenység Ellenőrzés Monitoring Értékelés Cél A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában Időbeliség Folyamatos, a projektvégrehajtás során Pontszerű, előzetes, közbenső és utólagos A tevékenység végzője szerint Külső vagy belső Belső Külső A tevékenység jellege Operatív Elemző-tudományos A vissza -csatolás módja Szankció Kiigazítás a hatékonyság érdekében Tanulási folyamat TRIAD közlekedési szekció II. workshop

15 TRIAD közlekedési szekció II. workshop
ÉRTÉKELÉS A projektcél teljesült-e? Feladatok kivitelezésének vizsgálata (idő-költségkeret) Problémák kezelése - intézkedések A partnerség, együttműködés vizsgálata A kommunikáció vizsgálata Végkövetkeztetés – értékelő jelentés Projekt tervezés Előzetes értékelés Lezárás Megvalósítás Utó értékelés Közbenső ért. TRIAD közlekedési szekció II. workshop

16 Projektszervezet és a projekt technikai lebonyolítása
A projekt technikai lebonyolítását az MGM csapat végzi, Kutics Károly kutatási és Pál Attila bonyolítási vezetésével. A bevonásra kerülő német, szlovák, román, szerb kutatóintézetek és szakemberek a kutatás folyamán kizárólag az ő vezetésük alatt állnak A pénzügyiszakmai kontroling a menedzsment feladata A Projektvezetés feladata a Megbízóval és a Szakmai Közreműködővel való kapcsolattartás A projektcsapat „főhadiszálása” az MGM központi irodájában levő projektszoba. Megbízó NKH delegáltja KTI delegáltja Projektvezetés MGM Maus György E.U. Kft. Pál Attila Kutatási Munkacsapat A Lunk Tamás Horváth Adorján Domokos Ádám Kutatási Munkacsapat B Szabó Béla Dr. Gór-Nagy István Arad, Kassa, Újvidék stb. egyetemeiről Szakértők TRIAD közlekedési szekció II. workshop


Letölteni ppt "Tisza River Basin Inter-region Adaptation and Development Projekt"

Hasonló előadás


Google Hirdetések