Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

TRIAD T isza R iver Basin I nter-region A daptation and D evelopment Projekt Kutatási projektek menedzsmentje Pál Attila (Európa Universitas Kft.) Budapest,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "TRIAD T isza R iver Basin I nter-region A daptation and D evelopment Projekt Kutatási projektek menedzsmentje Pál Attila (Európa Universitas Kft.) Budapest,"— Előadás másolata:

1 TRIAD T isza R iver Basin I nter-region A daptation and D evelopment Projekt Kutatási projektek menedzsmentje Pál Attila (Európa Universitas Kft.) Budapest, 2009. október 7.

2 TRIAD közlekedési szekció II. workshop Eredmény dokumentum, amely összefoglalja a helyzetfeltárás eredményeit, meghatározza a jövőbeli alternatívákat, stratégiákat az éghajlatváltozáshoz, a fenntarthatósághoz és a gazdasági válsághoz történő alkalmazkodás költség- hatékony megvalósítási útmutatóval. A projekt célja és megközelítése Célja a Tisza vízgyűjtő sérülékenység felmérése, a változásokkal szembeni rugalmasság erősítése az ismeretek növelése útján, az adaptációs kapacitás erősítése, valamint olyan inter-regionális fejlesztési projektek kialakítása, előkészítése, amelyek a fenti célokat (is) szolgálják. •A projekt három fontos területet, azaz az ökológia rendszert, a gazdaságot és a társadalmat integrált formában szándékozik kezelni. •A három hármas-határt és öt nemzetet érintő határokon átnyúló fenntarthatóság problémakörét vizsgálja •Költségalapú innovatív válságtechnikák és konstrukciók kidolgozásával Cél Megközelítés Végeredmény

3 TRIAD közlekedési szekció II. workshop A menedzsment definíciója A menedzsmentet úgy is definiálhatjuk, mint annak biztosítását, hogy a kitűzött célok eléréséhez a szükséges erőforrások felhasználása leghatékonyabb és legeredményesebb módon történjen. A menedzsment az ellenőrzés, irányítás, tervezés készsége és gyakorlata; „meghatározott céllal történő irányítási, vezetési tevékenység”. Más megfogalmazásban: az embereknek és erőforrásoknak egy bizonyos céllal történő tervezésére, szervezésére és mobilizálására irányuló erőkifejtés.

4 TRIAD közlekedési szekció II. workshop A projektmenedzsment célja / feladata • projekt terjedelmének kontrollálása • projekt idő/ütemezés menedzselése • projekt költségek kontrollja • minőségbiztosítás • projekt humánerőforrás menedzsment • projekt kommunikáció menedzselése • kockázatkezelés • változások-menedzselése • szolgáltatások- és árubeszerzés menedzselése A projekt menedzsment és a minőség biztosítás célja, hogy az adott feladatot a tervezett határidőre, az előre meghatározott minőségben és költségkereten belül valósítsuk meg. A projekt menedzsment és a minőségbiztosítás keretében általában az alábbi fő feladatokat kell elvégezni:

5 TRIAD közlekedési szekció II. workshop Projekt menedzsment funkciók I. Projekt tervezés → A projektvezet ő a közreműködő szervezeti egységekkel együtt, team munkában végzi. → Jellemző a kettős feladat:  A megtervezendő rendszer kialakítása megfelelő módszerek, technikák segítségével  Az ehhez megfelelő tervezési eljárás kidolgozása Projekt szervezés  Team építés és fejlesztés  A különböző team-ek tevékenységének szervezése, összehangolása (konfliktusok kezelése)

6 TRIAD közlekedési szekció II. workshop Projekt menedzsment funkciók II. Projekt koordinálás •Kitűzött határidők betartása •Információáramlás biztosítása Projekt irányítás •A munkálatok terv szerinti lebonyolítása Projekt ellenőrzés/monitoring •A projekt futását folyamatosan követő tevékenység (Mennyiségi-, minőségi- és funkcionális szempontokra is ki kell terjednie!)

7 TRIAD közlekedési szekció II. workshop Projekt életciklus fázisai 1.Kezdeményezési (koncepcionális) fázis •Igények, szükségletek, elvárások projektötlet •Projektjavaslat elkészítése ( elérhető –mérhető, objektív- cél(ok) vázolása, végrehajtás indoklása, résztvevők, főbb mérföldkövek) •Részletesebb piaci elemzések (megvalósíthatósági tanulmány) készítése 2.Tervezési fázis •Projekt cél(ok) konkretizálása •Projekt menedzsment létrehozása (tagok kiválasztása, hatáskörük tisztázása) •Tevékenységek, erőforrások tervezése-ütemezése, integrálása minőségi-, illetve biztonsági előírásokkal, adminisztrációval •Életciklus-előrehaladás ellenőrzési tervek készítése

8 TRIAD közlekedési szekció II. workshop 3.Végrehajtási (implementációs) fázis •Megvalósítás az előzetes tervek alapján •Tevékenységek figyelemmel kísérése, irányítása •Előrehaladás (periodikus) vizsgálata, szükség szerinti revíziója 4.Lezáró (befejező) fázis •Projekt kiteljesítése •Átadás •Projekt kiértékelése (teljes körű pénzügyi és szakmai értékelés; negatív és pozitív eredmények, hatások) •Nyomonkövetés

9 TRIAD közlekedési szekció II. workshop A projekt fókusza, kutatási szempontok Éghajlat változás Fenntarthatóság •Ökológiai alkalmazkodás •Társadalmi-gazdasági rugalmasság •Nemzetközi együttműködés •Irányítási folyamatok •Fejlesztési keretrendszer •Természeti erőforrások •Emberi erőforrások •Vízgazdálkodás, árvízvédelem •Mező- és erdőgazdálkodás •Közlekedés, infrastruktúra •Természet- és környezetvédelem •Foglalkoztatás, vállalkozásfejlesztés •Oktatás, képzés, K+F •Határon átnyúló együttműködés Elsődleges kutatási szempontok

10 TRIAD közlekedési szekció II. workshop A projekt tervezett fázisai Előkészítés Kutatás Megvalósítás tervezése Vízió / jövőkép modellezése 1. 0. 2. 3. Feladatlépések -A kutatás körébe bevont területek, témák véglegesítése -A kutatásban érintett szervezetek azonosítása - A kutatási szakértői team azonosítása -Kutatási megállapodás és dokumentációs sablonok elkészítése - Rendelkezésre álló információk áttekintése -Indikátorok meghatározása, adatgyűjtési terv kidolgozása -Kutatások végzése; adatgyűjtés, interjúk, elemzések -Sérülékenységek, alkalmazkodások meghatározása -Jövőkép-elemek összesítése, tervezési paraméterek összeállítása -Továbbfejlesztési irányok meghatározása -Alternatív modellek felállítása a kapcsolódó elemzésekkel -Kiválasztott alternatíva részletes kibontása -Hatáselemzés -Megvalósítási akciólépések megtervezése -Ütemterv és finanszírozás meghatározása -Akcióterv összeállítása -Záró dokumentáció, jelentések, értékelések

11 TRIAD közlekedési szekció II. workshop Projektmenedzsment feladatok – előkészítő szakasz  Koordináció: tevékenységek szervezése  Kapcsolattartás: partnerekkel megvalósítókkal, támogatóval (NKH), közreműködő szakmai szervezettel (KTI)  Beszámolók: Zárótanulmányok elkészíttetése

12 TRIAD közlekedési szekció II. workshop SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS  Projekttől függően…  A szakmai stáb feladat-kiosztása  Ütemezés tiszteletben tartása (monitoring)  Rendszeres munkaértekezlet (hetente, de ha kell gyakrabban)  Indikátorok folyamatos ellenőrzése  Visszacsatolások jelzése

13 TRIAD közlekedési szekció II. workshop Inputok Output Eredmény/ hatás A jogszerűség ellenőrzése MONITORING A minőség, a megvalósítás és a hatások értékelése A három tevékenység nem egymás része! Viszonyítás Jogi és adminisztratív előírások Gondos lebonyolítás Társadalmi elvárások, problémamegoldás MONITORING – ELLENŐRZÉS - ÉRTÉKELÉS

14 TRIAD közlekedési szekció II. workshop Tevékenység EllenőrzésMonitoringÉrtékelés Cél A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés vizsgálata A kitűzött célokhoz viszonyított megvalósulás vizsgálata A tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi- gazdasági probléma viszonylatában Időbeliség Folyamatos, a projektvégrehajtás során Pontszerű, előzetes, közbenső és utólagos A tevékenység végzője szerint Külső vagy belsőBelsőKülső A tevékenység jellege Operatív Elemző-tudományos A vissza - csatolás módja Szankció Kiigazítás a hatékonyság érdekében Tanulási folyamat Monitoring – ellenőrzés - értékelés

15 TRIAD közlekedési szekció II. workshop A projektcél teljesült-e? Feladatok kivitelezésének vizsgálata (idő-költségkeret) Problémák kezelése - intézkedések A partnerség, együttműködés vizsgálata A kommunikáció vizsgálata Végkövetkeztetés – értékelő jelentés Lezárás Projekt tervezés Megvalósítás Előzetes értékelés Közbenső ért. Utó értékelés ÉRTÉKELÉS

16 TRIAD közlekedési szekció II. workshop Projektszervezet és a projekt technikai lebonyolítása Kutatási Munkacsapat A •Lunk Tamás •Horváth Adorján •Domokos Ádám NKH delegáltja KTI delegáltja Kutatási Munkacsapat B •Szabó Béla •Dr. Gór-Nagy István Megbízó Projektvezetés MGM Maus György E.U. Kft. Pál Attila •Arad, Kassa, Újvidék stb. egyetemeiről Szakértők •A projekt technikai lebonyolítását az MGM csapat végzi, Kutics Károly kutatási és Pál Attila bonyolítási vezetésével. A bevonásra kerülő német, szlovák, román, szerb kutatóintézetek és szakemberek a kutatás folyamán kizárólag az ő vezetésük alatt állnak •A pénzügyiszakmai kontroling a menedzsment feladata •A Projektvezetés feladata a Megbízóval és a Szakmai Közreműködővel való kapcsolattartás •A projektcsapat „főhadiszálása” az MGM központi irodájában levő projektszoba.


Letölteni ppt "TRIAD T isza R iver Basin I nter-region A daptation and D evelopment Projekt Kutatási projektek menedzsmentje Pál Attila (Európa Universitas Kft.) Budapest,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések