Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A nagycsaládosok gazdasági és szociális helyzetének alakulása, különleges erőforrásai Dr. Szretykó György 2009. november 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A nagycsaládosok gazdasági és szociális helyzetének alakulása, különleges erőforrásai Dr. Szretykó György 2009. november 25."— Előadás másolata:

1 A nagycsaládosok gazdasági és szociális helyzetének alakulása, különleges erőforrásai Dr. Szretykó György 2009. november 25.

2 A témával foglalkozó kutatások  kevés figyelem  kutatások:  Pongrácz Tiborné – S. Molnár Edit: Sokgyermekes családok. 1991.  Ferge Zsuzsa: Elszabaduló egyenlőtlenségek. 2000.  Szretykó György: A nagycsaládosok életkörülményeinek alakulása a rendszerváltás óta Magyarországon. 2007.  Bakács Bernadett: A jól működő nagycsaládosok lelki egészségének összetevői. 2008

3  nagycsalád- koronként mást jelentett  történelmi nagycsalád- több generáció együttélése  mai nagycsalád- két szülő és három vagy több gyerek  Pongrácz Tiborné és S. Molnár Edit(80- as, 90-es évek): kb. 150-160 ezer nagycsalád a gyermekek egyharmada 1. A nagycsaládosok jellemzői

4  Teleki Béla (1999): ez a családtípus a gyermekek 19,6%-nál áll fenn  KSH 2005. évi adatai:  1.009.150gyermektelen család volt;  979.498egygyermekes család volt;  643.827kétgyermekes család volt;  165.303háromgyermekes család volt;  50.751négy— és annál többgyermekes család volt.  ===== vagyis a nagycsaládok száma: 216.054

5  heterogén társadalmi réteg  minél több gyermek, annál alacsonyabb egy főre jutó havi jövedelem  TÁRKI (1997): panelvizsgálat.  1-2, illetve 3 gyermekes családok: 30-36%-a  4 vagy több gyermekes családok: 43%-uk él a létminimum alatt.  Szabó Endre: nagycsaládosok ¾-e a létminimumon vagy az alatt él  a rendszerváltás legnagyobb vesztesei

6 Nagycsaládosok támogatási rendszere  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  Anyasági támogatás  Családi pótlék  Gyermekgondozási díj (GYED)  Gyermekgondozási segély (GYES)  Gyermeknevelési támogatás (GYET)  Terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS)  Gyermekek után járó pótszabadság

7 Alanyi jogon járó kedvezmények  MÁV kedvezmény: 90%-os kedvezményes jeggyel utazhat egy vagy két szülő és három vagy több gyermek együttutazáskor minden családtag  VOLÁN BUSZ kedvezmény: 90%-os kedvezmény a szülőkre és a gyermekekre  Lakásfenntartási támogatás  Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás  Szociálpolitikai támogatás

8 A nagycsaládosok különleges erőforrásai  életcéljuk a szeretet-kapcsolatokba ágyazott élet szolgálata  energiaforrásuk: hétköznapokban átélt érzelmi tőke, a gyerek szereteteöröm- és erőforrás  a család belső élete: jellemformáló és példaadó közeg; pozitív életszemléletet, biztonságélményt nyújt.  védekező közeg; létbiztonság: a belső egyensúly és a harmónia fenntartása  folyamatos kommunikáció, kapcsolatok átláthatósága, családi ünnepek fontossága

9 Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE)  alakult: 1987. október 24.  kiemelt közhasznú civil szervezet  Céljai:  a család, a házasság tiszteletére való nevelés  a nagycsaládosok érdekeinek, értékeinek képviselete  egymást segítő közösségek építése

10  Érdekvédelmi munkája:  ingyenes tanácsadás  helyi vezetők képzése  kapcsolattartás kormányzati szervekkel, intézményekkel, önkormányzatokkal  családok konkrét problémáinak megoldása  pályázatok kiírása  a nők foglalkoztatási helyzetének javítása  tagsága: kb. 20.000 családból áll  belső folyóirata: „NOE LEVELEK”  kétévente családkongresszus szervezése

11 2. A nagycsaládosok helyzetét befolyásoló gazdasági- és társadalmi folyamatok  neoliberális gazdasági- és társadalom-politika  gazdasági folyamatok:  ország eladósodottsága  nagyarányú forrás-kiáramlás  privatizáció  magyar mezőgazdaság válságaerősen polarizált birtokstruktúra  élelmiszer-ipar visszafejlesztése  munkanélküliség növekedése  humántőke helyzetének romlása  egészségügyi intézményrendszer karcsúsítása  átlagbér reálértékének csökkenése  megszorító intézkedések

12  társadalmi folyamatok  házasodási hajlandóság és a gyermekvállalási kedv csökkenése  a női karrier vagy családalapítás  válások magas aránya  egyszülős családok gazdasági problémái  szingli életforma terjedése  családtámogatási rendszer ciklikussága  negatív előítéletek: „vagy cigány, vagy keresztény”

13 3. Az empirikus szociológiai vizsgálat eredményei  2005.évi empirikus vizsgálat eredményei  NOE Pásztó és vonzáskörzete Nagycsaládosok Egyesülete körében  35 családból 20 vett részt a vizsgálatban  módszerek: kérdőív és mélyinterjú

14  szülők viszonylag fiatalok: anyák 95%-a 50 év alatti  összesen 73 gyerek  teljes családok (egy kivétellel)  a szülők első házasságukban élnek  a szülők társadalmi-gazdasági helyzete az átlagosnál alacsonyabb  apák: 90%-a aktív kereső  az anyák: főfoglalkozású anyák 3.1. A válaszoló családok demográfiai és társadalmi jellemzői

15 3.2. Lakóhely, lakáskörülmények %-os arány Három gyermekesek közül Négy gyermekesek közül Öt-hat gyermekesek közül Hét gyermekesek közül Kertes környezetben élők 2515100 Családi házban élők 201550 Lakótelepen élők 10000

16 3.3. Az anyagi helyzet, kiadások családok 90%-ban egy aktív kereső, anyák 85%-a főállású anya Gyerekszám Családok száma Havi átlag jövedelem (e Ft) Egy főre jutó jövedelem (e Ft) 31110220.530 4612420.707 5212017.200 6113016.308 átlag 112

17  Kiadások szerkezete  lakással kapcsolatos: 33%  élelem: 34,2%  adósságok törlesztése (családok 80%-ának van): 12,2%  ruházkodás: 10,1%  kényszermegoldások (olcsó kínai, testvértől örökölt táska, cipő, adományok, stb.)  tanítás: 8%  ez az országos átlagnál magasabb

18  A családok háromnegyede olyan szükségleteket említ, amelynek kielégítésére sosem telik:  lakással kapcsolatos hiányosságok  nagyobb, jobb minőségű autóra vágyik  tartós fogyasztási cikket nem tudnak megvásárolni, elromló tárgyakat jobbra kicserélni.  igazi nyaralásról álmodnak  nők számára a rendszeres fodrász és kozmetikus igénybevétele, de a fogkezelések, fogpótlások, új szemüveg is  az egészséges táplálkozás elemeinek kevés mennyisége  ritkán említik: a kisebb, mindennapos tárgyak hiányát

19 3.4. Egészségi állapot (%) Gyermek szám Van beteg Apa beteg Anya beteg Egy gyerek beteg Két gyerek beteg Több gyerek is beteg 31029--3,3-- 41014-- 25-- 51029--1020-- 6514 --17-- ÖSSZE- SEN 3586141921 --

20 3.5. Társadalmi kapcsolatok, kölcsönös segítségnyújtás  kiterjedt társadalmi kapcsolatokat ápolnak  szülők rokonai (tágabb rokonság)  szomszéd családok  barátok, jó ismerősök  régi iskolatársak, munkatársak, hasonló helyzetben lévők  civil szervezetek (NOE)  önkormányzatok  a segítségnyújtás területei:  gyermeknevelés, ellátás

21 3.7. Az anya elégedettsége és lelki erőforrásai  az anya támogatottsága szűkebb környezetben  házastársak: 85%-a  anyai édesanya: 80%, édesapa: 30%  sógornők: 70%  saját gyermek: minden 5. anya említi  bizalmi személyek: 30%

22  Az anya elégedettsége az élettel  teljesen elégedett: 40%  nem teljesen, de elégedett: 25%  elégedetlen: 35% (kifejezetten elégedetlen: 10%)  Az elégedetlenség leggyakoribb okai:  egészség: 30% (lelki panaszok)  munka, munkavégzés lehetősége  család  anyagi nehézségek

23 3.8. A lelki béke, az egyensúly, a harmónia jelentősége a mindennapokban  sokgyermekes anyák 80%-a  15% ritkán kiegyensúlyozott  5% soha nincs ebben az állapotban  A kiegyensúlyozottság okai  bizalom  jó társ, szófogadó gyermekek  vidám beállítottság  hit, vallás  80%-uk hisz Istenben (végzettségtől függetlenül)  60% vallásosnak mondja magát  gyermekszám növekedésével párhuzamosan nő a vallásos anyák aránya

24 3.9. A gyermekvállalás motívumai  motívumok:  a gyermek szeretete: 75%  „egyszerűen csak” ennyi gyermeke született: 20%  vallásos meggyőződés: 25%  így alakult: 10%  másnemű gyermeket is akart: 10%  még 40 év feletti anya is jelezte gyermekigényét

25  A testvér szerepe  minél több a testvér, annál életrevalóbb a család  nagyobb testvérek példát jelentenek  korán elkezdik tanulni a felnőtt-lét jellemzőit  pozitív tulajdonságok kifejlődése (önállóság, megértés, odafigyelés, alkalmazkodás, összetartozás,…) A vizsgálat nem reprezentatív jelzés értékű

26 4. A nagycsaládosok és a társadalompolitika  eddig át tudták vészelni a háztartási kiadások növekedését  erőteljes elszegényedési lavina  nem rendelkeznek anyagi tartalékkal  a társadalom együttérzése, anyagi támogatása szükséges  a gyermek nemcsak két ember magánügye, hanem egyben „közjószág” is, melynek „haszna” (felnőtt korában) tudása, munkája, közteher viselése révén a társadalmat gyarapítja. (Andorka Rudolf)

27  A NOE családtámogatási rendszerrel kapcsolatos észrevételei, javaslatai (2008)  két dolog jellemzi: elvonás, rövidlátás  a gyermek gazdaságilag hosszú távú beruházás  gyermeknek gondozási-, nevelési-, lelki szükségletei is vannak  az anyák munkaerő-piacra történő visszailleszkedésének segítése (részmunkaidő, tovább- illetve átképzés)  nincs családpolitika, csak szegénypolitika van  ember/család- és munkaközpontú gazdaság- és társadalompolitika

28 Összegzés  a nagycsaládosok nem terhelhetőek tovább  új gazdaság- és társadalompolitikára van szükség  ez akkor lesz sikeres, ha:  elméletileg koherens rendszert alkot  biztosítják a gyakorlati megvalósításhoz szükséges feltételeket

29 Köszönöm figyelmüket.


Letölteni ppt "A nagycsaládosok gazdasági és szociális helyzetének alakulása, különleges erőforrásai Dr. Szretykó György 2009. november 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések