Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Felkészülés és felkészítés: a távmunka bevezetésének elkerülhetetlen lépései Esély és lehetőség: távmunka Magyarországon.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Felkészülés és felkészítés: a távmunka bevezetésének elkerülhetetlen lépései Esély és lehetőség: távmunka Magyarországon."— Előadás másolata:

1 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Felkészülés és felkészítés: a távmunka bevezetésének elkerülhetetlen lépései Esély és lehetőség: távmunka Magyarországon A Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium I. Távmunka konferenciája 2002. november 7, Budapest Laczkó Zsuzsa

2 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunka típusai – I. – Távmunka önfoglalkoztatói formában Távmunka alkalmazottként

3 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunka típusai – II. – Mobil táv- munka Otthoni táv- munka Távmunka telecenterben

4 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Előnyök a kisvállalkozások szempontjából A mikro- és kisvállalkozások a távmunka segítségével akkor is versenyképesek lehetnek a nagy, fővárosi cégekkel, ha a fővárostól távol, vidéken, rosszul megközelíthető, rosszabb gazdasági helyzetű térségben működnek. A távmunka bevezetése lehetővé teszi, hogy az ügyfelekkel, vevőkkel, beszállítókkal és munkatársakkal idő- és térbeli korlátokat átlépve lehessen dolgozni.

5 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Ügyfelek Ügyfelek Id ő Rugalmasság Költség Munka-társak A távmunka pozitív hatásai

6 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Ügyfél •Gyors válasz az ügyfél igényeire - a legmegfelelőbb munkatárs által •Kiterjesztett elérhetőség – éjszaka, hétvégén, stb. •A munkatársak fokozott felelősség érzete •A összes szükséges információ folyamatosan a helytől és időtől függetlenül rendelkezésre

7 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Költség Költség megtakarítás •A központi irodai munkahelyek fenntartási költsége csökken •Az irodai munkahelyek száma csökken •Nincs szükség áthelyezésre, költözésre

8 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Id ő •Az átfutási idő csökken •Egyszerűbb, gyorsabb egyeztetés és döntéshozatal •Megnövekedett termelékenység

9 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Rugalmasság Rugalmasság •Lehetőség az egyenetlen pl szezonálisan ingadozó megrendelések teljesítésére •Földrajzi korlátok nélkül igénybe vehető munkaerő, szakemberek •Egyszerűbb elérni új piacokat új földrajzi területeken

10 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Munkatársakf Munkatársak •Egyensúly a munka és a magánélet között •A munkavégzés ideje és a bioritmus összeegyeztetése •Növekszik a munkatársak elégedettség •Csökken a betegségek okozta hiányzás

11 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Hátrányok a munkaadó szempontjából I. •A távmunkások kiképzése jelentős költségekkel jár •A távmunkahelyek kialakítása drága (ha ez a munkaadót terheli, de sok esetben a munkavállaló alakítja ki magának a távmunkahelyet) •A távmunkahelyek fenntartása drága - a kommunikáció a távmunkásokkal plusz költséget jelent •Nem tisztázottak a munkajogi és adózási kérdések

12 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Hátrányok a munkaadó szempontjából II. •Az adatvédelem bizonytalan •A távmunkások elkötelezettsége a cég iránt gyengülhet •Más, új típusú vezetési stílusra, hosszabb távú tervezésre, más teljesítmény értékelő rendszerek kialakítására van szükség – a megszokottól eltérő vezetési módszerek feszültséget okozhatnak a vállalaton belül

13 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Előnyők a munkavállaló szempontjából I. •A családi és pénzkereső tevékenység jobban harmonizálható •A közlekedésre használt idő felszabadul •A közlekedés költségei megtakaríthatóak •Nagyobb önállóság, egyéni szabadság az időbeosztásban, a munkaszervezésben

14 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Előnyők a munkavállaló szempontjából II. •A munkahely környezetének szabadabb kialakítása •Nyugodtabb légkör •A távmunkás olyan új készségeket sajátít el a távmunka végzés során, amelyek az élet más területén is hasznára válnak •Egyéni élethelyzetekhez jobb alkalmazkodás lehetősége – pl. beteg hozzátartozó ápolása, mozgássérült munkavállaló, Gyesről fokozatos visszatérés lehetősége a munka világába, a gyereknevelés aktuális feladatainak figyelembe vétele

15 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Hátrányok a munkavállaló szempontjából I. •A munkajogi háttér bizonytalan •Gyengülnek a távmunkás emberi és szakmai kapcsolatai a munkatársakkal, elszigeteltnek érezheti magát •Kevesebb információ jut el hozzá a cégtől, esetleg kimarad bizonyos dolgokból – előléptetés, stb. •A fokozottabb otthonlét több feladatot eredményezhet a családi munkamegosztásban – túlterheltség, a pihenés körülhatárolt idejének megszűnése, a pénzkereső tevékenység és a magánélet határainak elmosódása

16 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Hátrányok a munkavállaló szempontjából II. •Túlzott kötődés a hálóhoz, a munkához •Új technikai ismereteket kell elsajátítani a gyors hibaelhárítás kényszere miatt •A kényszerűségből vállalt önfoglalkoztatóvá válás veszélye •Fiatal munkavállalók nem szereznek kellő tapasztalatot a munkahelyi kapcsolatépítés, feladatvégzés területén •Nagyobb bizonytalanság - a munkahely könnyebben megválik az (önfoglalkoztató) távmunkástól

17 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunka mellett Általános gazdasági, szociális és társadalmi érvek I. •Munkahelyteremtés egyik lehetséges eszköze – csökken a munkanélküliség •Környezetvédelmi szempontok – csökken a munkába járók által okozott környezetszennyezés •Csökken a tömegközlekedés zsúfoltsága •Hátrányos helyzetű régiók, térségek felzárkóztatásának egyik eszköze •Hátrányos helyzetű csoportok hátrányai csökkentésének eszköze (kisgyerekes nők, mozgássérültek, 40 év felettiek stb.)

18 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunka mellett általános gazdasági, szociális és társadalmi érvek II. •A távmunka bizonyos formái új típusú, magasabb színvonalú ügyfélkiszolgálást eredményeznek •A hazai magasan kvalifikált munkaerő versenyképessé válik külföldön is •Új típusú készségek, képességek elsajátítása nagyobb arányban a munkavállalók körében •Bizonyos szolgáltatásokból eddig ettől elzárt lakossági csoportok is részesülhetnek – teleházak esetleges közhasznú szolgáltatásai. •A rugalmasabb munkavégzési formák a társadalom jövedelemszerző tagjai számára stressz mentesebb, kellemesebb életet biztosítanak – kevesebb orvosi költség, stb

19 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A leggyakrabban elkövetett hibák •Nem megfelelő kiválasztás •A távmunkások nincsenek felkészítve a távmunkavégzésre •A távmunkások csak szükséges rosszként “választják” a távmunkát •A távmunkások magukra hagyása •A belső munkatársak felkészítése nem megfelelő •A menedzsment nincs felkészítve •A távmunkások aránya a cégen belül túl alacsony •A biztonság és az adatvédelem nincs megoldva •A távmunkával kapcsolatos költségek nincsenek megfelelően ellenőrizve – a távmunka nem eredményez megtakarítást

20 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunka bevezetésére fel kell készülni!

21 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunka térhódítása a 15 EU tagállamban 1999 %2002% Otthoni távmunka – az otthon töltött idő több, mint heti egy nap 2.02.1 Otthoni távmunka – az otthon töltött idő kevesebb, min t heti egy nap (kiegészítő távmunka) 2.05.3 Mobil távmunka 1.64 Önfoglalkoztatók 0.93.4 Összesen 6.113.0 Forrás: Werner Korte, Empirica – e Work in Europe 2002, Paris, Sept. 25-27

22 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunka bevezetésének lépései •Felkészülés •Megvalósíthatósági tanulmány •Koncepció kidolgozása •Megvalósítás •Értékelés és visszacsatolás •Kiterjesztés

23 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Felkészülés •információk összegyűjtése, motiváció megjelenése •a felső- és középvezetés bevonása •megegyezésre jutás minden érdekelt részéről •projekt team megalakítása

24 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Megvalósíthatósági tanulmány •az alkalmazandó távmunka modell kiválasztása •azoknak a területeknek a kiválasztása, amelyeken a távmunkát alkalmazni kívánják •annak felmérése, van-e alkalmas munkaerő – cégen belül vagy kívül, aszerint, hogy mi a cél •a távmunkások kiválasztása •költség-haszon elemzés

25 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Koncepció kidolgozása •a távmunkában végzendő feladatok meghatározása •a munkafolyamatok kidolgozása •az új menedzsment módszerek kidolgozása •tréning •munkajogi aspektusok vizsgálata, kérdések megoldása •adatvédelem, biztonsági kérdések megoldása

26 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Megvalósítás •kísérleti szakasz (pilot) •technológiai pilot •tréning •továbbfejlesztés a tapasztalatok alapján •a távmunkások, menedzserek és a többi munkatárs támogatása

27 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Értékelés és visszacsatolás •költség haszon elemzés •visszajelzés a dolgozóktól/elégedettség •a szocio-pszichológiai hatás vizsgálata •a szervezeti és technológiai eredmények kritikai vizsgálata

28 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Kiterjesztés A távmunka kiterjesztése a cégen belül más területekre

29 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunka menedzserek felkészítése •Vezetés - vezetési módszerek - cselekvés központú vezetés - motiváció • Eredmény központú menedzsment –Idő és célirányos vezetés –Eredményesség mérése –A teljesítmények menedzselése •Ügyfélszolgálati ismeretek

30 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunkások felkészítése I. •Számítástechnikai alapismeretek •Operációs rendszerek •Hálózatok •Információ és kommunikáció •Szövegszerkesztés •Táblázatkezelés •Adatbázis-kezelés •Prezentáció és grafika •Adatvédelem, adatbiztonság

31 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A távmunkások felkészítése II. •Kommunikációs ismeretek •Problémamegoldás •Önmenedzselés •Projekt és team munka •Távmunka •Vállalkozási alapismeretek – vállalkozás indítása, működtetése, kisvállalkozások pénzügyei, adózási kérdései •Munkajog •Munkavédelem •Ügyfélszolgálati ismeretek

32 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A FLEXWORK projekt Célja: a vállalkozások számára könnyebben elérhetővé és megvalósíthatóvá tenni a flexibilis munkavégzési formákat, beleértve a távmunkát.

33 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány A flexwork projekt termékei •A vállalkozások felkészítésének módszertana EU-s tapasztalatok alapján •Távmunka kézikönyv •Magyar és EU-s esettanulmányok •Költség-haszon elemzés séma

34 Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Mit várunk a flexwork projekttől •Távmunka menedzserek felkészítése •Alkalmasság – kiválasztás szempontjai – kérdéssor, teszt, korábbi tapasztalatok •Kisvállalkozások bevonása •Nagyobb cégek bevonása – MATÁV, stb. •Ötletek, kapcsolatok •Hivatalok (munkaügyi, stb.) szerepe, felkészítése, hosszú távú gondolkodás •Szerződés minták •Működőképes modellek – best parctice-ek - bemutatása •Közös érdekvédelem távmunkaadóknak, távmunkásoknak - egyesület?


Letölteni ppt "Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány Felkészülés és felkészítés: a távmunka bevezetésének elkerülhetetlen lépései Esély és lehetőség: távmunka Magyarországon."

Hasonló előadás


Google Hirdetések