Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2014. 07. 03.1 Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a lapján Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a 20/2012 EMMI rendelet a lapján Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2014. 07. 03.1 Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a lapján Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a 20/2012 EMMI rendelet a lapján Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő."— Előadás másolata:

1 2014. 07. 03.1 Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a lapján Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a 20/2012 EMMI rendelet a lapján Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő Munkaügyi szakokleveles tanácsadó bak.ferenc@pr.hu

2 2014. 07. 03.2 Tantárgyfelosztás mint az intézmény munkadokumentuma  Kötelező nyomtatvány 20/2012 117.§ (4) b.  Formai követelmény nincs előírva jogszabály alapján  Papír alapon, nyomdai úton  Számítógépen, majd papír alapon  A pedagógus szükséglet kiszámításának alapdokumentuma  Az iskolai összes óratömeg alapdokumentuma  A tanári és az osztály órarend alapja

3 Fogalmak:  Óraadó: Heti max 10 óra lehetséges Nkt. 4.§ (19)  Teljes munkaidő: Heti 40 óra teljes állásban Mt. 92.§ (1)  Kötött munkaidő Nkt. 62.§. (5)  heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát 32 óra az intézményvezető által meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni,  Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő Nkt. 62.§. (6)  A heti teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában 22-26 óra tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el.  A kötött munkaidő fennmaradó részében 22-26 és a 32 óra közötti 10 és 6 óra közötti időben a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés- oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el a pedagógus. 

4 Fogalmak  Rendes munkaidő Mt. 88. §, 92.§ : A teljes napi munkaidő 8 óra  Rendkívüli munkavégzés: Írásban kell elrendelni  Rendkívüli munkaidő Mt.107.§ :  Max évi 250 óra Mt. 109.§  munkaidő beosztástól eltérő  Munkaidő kereten felüli  Heti munkaidőt meghaladó

5 Fogalmak  Pihenő idő: Napi pihenőidő a napi munka befejezése és a következő napi munkakezdés közötti idő legalább napi 14 óra  Ügyelet: A rendelkezésre állás a munkáltató által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)  Készenlét: Rendelkezésre állás a munkavállaló által meghatározott helyen Mt. 110.§. (4)

6 2014. 07. 03.6 Elkészítése Elkészítése ( 20/2012 EMMI R.) alapján  Igazgató elkészíti  Óratömeg meghatározása Nkt. 6. sz. mell.  Pedagógus szükséglet meghatározása •Nkt. 62 (5-6) •Nkt. 1. sz. mell.  Szakos ellátottság meghatározása  Nevelőtestület véleményezi 20/2012 117.§ (4) b.  Fenntartó jóváhagyja 20/2012 105.§ (3)

7 2014. 07. 03.7 Tartalmi követelmény  Nkt. 6. sz, mellékletével való koherencia  Költségvetéssel való koherencia  Intézményi összes óratömeg Nkt. 6. sz. mell.  Pedagógus szükséglet  Pótlékok  Vezetők száma, óraszáma Nkt. 1.sz. 4. sz. mell.  Szakos ellátottság  Óraadók  Pedagógiai programmal való koherencia  Tantárgyi óraszámok  Tantárgyak megnevezése

8 2014. 07. 03.8 Tartalmi követelmény 2  Kinevezésekkel való koherencia  Kötelező óraszám ( 22-26 közötti óraszám )  Végzettség, képesítés  Részmunkaidő  Óraadói szerződés  Fenntartói döntések végrehajtása  Indítandó osztályok csoportok száma Nkt. 83.§. (2) d.  Indítandó osztályok csoportok létszáma Nkt. 4. sz. mell.

9 2014. 07. 03.9 Fenntartói jóváhagyás  Törvényességi Nkt. 83.§. (2) g. 20/2012. 105.§ (3)  Nem szakmai Nkt. 85.§. (4)

10 Óratömeg számítás  Nkt. 6. sz. mell. 1—8 osztály  Évfolyamonként 2 osztályt számítva  1-3 évf. 52 óra  4. évf. 55 óra  5-6 évf. 51 óra  7-8 évf. 56 óra  (52 és 56 között +4)*8=882 + SNI óratömeg tanulónként  Tartalma:  Óratervi  Egyéb foglalkozás  Habilitáció, rehabilitáció tanórai foglalkozás

11 Pedagógus létszám számítás  Számított létszám( 22 köt. órával számolva )  Tényleges létszám ( 22-26 köt. órával számolva)  Tantárgyfelosztás függvénye  Óratömeg/22= pedagógus szükséglet  Óratömeg/(22-26 között) = tényleges szükséglet  1-8 évfolyamra számítva ( mellékelt tábla alapján) figyelembe véve a 1 i. 2 igh. köt óráját  882/22=42,4 pedagógus  882/26=36,3 pedagógus

12 12 Mt. szerinti munkaidő kedvezmény •Az Mt ( 2012. évi I. tv. ) változás következtében megváltozott a közalkalmazotti tanács és a szakszervezet munkaidő kedvezménye •Igénybevétel előtt 5 nappal jelezni munkáltató felé •Távolléti díj jár Mt. 260.§.- (2), 274. (5) 12

13 13 Szakszervezet  Szakszervezet Mt. 274.§ :  az irányadó a január elsejei taglétszám  Minden két szakszervezeti tag után havi 1 óra  Naptári évenként igénybe vehető összes munkaidő kedvezmény  A szakszervezet által megjelölt személy veheti igénybe  Tárgyév végéig vehető igénybe  Megváltani nem lehet, ( vagyis eseti, igény szerinti kiosztású )

14 14 Közalkalmazotti tanács  Üzemi tanács Mt. 260§. ( közalkalmazotti tanács):  Elnök havi munkaidő 15%-a  Tag havi munkaidő 10%-a  Pedagógus esetében továbbra is elnök 3, tag 2 óra hetente a kötelező órából  Véleményem szerint itt sem kell heti rendszerességgel kiadni, csak ha igénylik a feladathoz  Számítás: (4,33x40)x0,15= havi 26 óra melyet arányosítani kell kötelező óra (22-26) és a fennmaradó (18-14) között

15 2014. 07. 03.15 Tantárgyfelosztás tartalma Tantárgyfelosztás tartalma 20/2012. 105.§ (2)  Fejlécben: a tanév évszáma, iskola neve  Felső sorban: Osztályok csoportok megjelölése Óratervi órák száma osztályonként PP. szerint  1. Pedagógusok sorszáma  2. Fenntartó által engedélyezett státuszok száma  3. pedagógusok neve  4. pedagógusok végzettsége  5. Pedagógus mely szakra képesített  6. Milyen tárgyat tanít

16 2014. 07. 03.16 Nyomtatvány oszlopai 2  7. Pedagógus által ellátott óratervi órák osztályonként, tantárgyanként  8. Óratervi órák összesítése pedagógusonként  9. Tagozati áttanítás, más iskolába történő áttanítás óraszáma  10. Kötelező óraszámba beszámítható egyéb feladatok megnevezése felsorolása, óraszáma  11. Pedagógusonként ellátott óraszám óratervi, illetve egyéb foglalkozás  12. Pedagógusra megállapított kötelező óraszám  13. Összes óraszámból a tartós helyettesítés

17 2014. 07. 03.17 Nyomtatvány oszlopai 3  14. Kötelezőnél több óraszám ( 28, vagy 32 óra feletti )  15. Pedagógus által összesen ellátott órák összesítés  16. Jegyzet, megjegyzés:  Ig. igh.  Órakedvezményre jogosító jogcímek  Mk vezető  Kt tag, vagy vezető  Szakszervezeti vez  Egyéb megjegyzés  Alsó sor: összesítő sor  2 oldalon lévő tantárgyfelosztás összesítése szükséges

18 2014. 07. 03.18 Kitöltési problémák  Sorszám nem egyezik a költségvetésben magállapított státusz számmal  A részmunkaidős sorszáma egész, de a státusz száma törtszám  Nincs minden végzettség, szakképesítés megjelölve, illetve ami a kinevezésben szerepel  Nincs jelölve az osztály, csoport létszám  Nincs jelölve az osztály óratervi órszáma  Alsó tagozaton nincs jelölve a tanított tárgy  Óratervi óra meg kell, hogy egyezzen a PP-ben megadottal

19 2014. 07. 03.19 Kitöltési problémák  Egész napos iskolánál külön kell jelezni az egyéb foglalkozást ( napközit ) és a tanórát 20/2012. 19.§ (1)  Egy státusz több részmunkaidősre is felosztható, a státuszra vonatkozó kötelező óraszámon belül, ha nem a tört státuszokat jelöl  Üres státusz XY, tartós helyettesek szám nélkül jelölve  Gyesen lévő mögött a helyettesnek kell szerepelnie, jelölni kell  Csoportbontást nem jelölik

20 Egyéb foglalkozás  Célját, szervezeti formáját, időkeretét az SZMSZ- ben kell szabályozni. 20/2012. 4.§ (2) a.  A foglalkozások rendjét a házirend szabályozza 20/2012. 5.§ (2) c.  A szervezésének elveit a PP. határozza meg 20/2012. 7.§ (1) bj.  Nyilvántartása: Egyéb foglalkozási naplóban 20/2012. 103.§ (1-3)

21 Egyéb foglalkozások  Egyéb foglalkozásba számítandó óratömeg Nkt. 4.§ (5):  Napközi 20/2012. 103.§ (1)  Tanuló szoba  Szakkör  Sportkör  Fakultáció  Énekkar  Korrepetálás  Könyvtári foglalkozás 20/2012. 166.§ (2) a.  Egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás  Egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás

22 Kötött munkaidő feladatai: neveléssel, oktatással le nem kötött része  Intézményvezető állapítja meg, pedagógus véleményének kikérésével személyre szólóan  Tantárgyfelosztás és az órarend melléklete  Havi nyilvántartása szükséges:  Pld:  Gyermekfelügyelet ( reggeli és étkeztetési ügyelet )  OF. munkák (adminisztráció, szülői ért., család látogatás, stb. )  Munkaközösség-vezetői feladatok  Egyéni felkészítés versenyre, kisérés versenyre  Adminisztráció  Gyermek és ifjúságvédelmi feladatok  ESETI HELYETTESÍTÉS

23 Munkaidő nyilvántartás  Havi munkaidő nyilvántartása szükséges Mt. 134.§:  Tartalma:  Rendes munkaidő  Rendkívüli munkaidő  Készenlét  Szabadság  Ezen idők tartalma, kezdő és befejező ideje

24 Kötött munkaidő feladatai: neveléssel, oktatással le nem kötött része  DÖK  Intézményi dokumentumok, készítése  Tanuló és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok  Értekezletek, továbbképzések  HH tanulók alkalomszerű felkészítése, segítése

25 2014. 07. 03.25 Kitöltési problémák  Összevont óra jelölése  Egyéni Kötelező óraszám nem megfelelő kezelése  Órakedvezmény leszámítása ( szakszervezet, közalkalmazotti tanács )  Szakszervezeti órakedvezmény számítás  Közalkalmazotti tanács órakedvezmény megállapítása

26 2014. 07. 03.26 Kitöltési problémák  Könyvtár pedagógus és könyvtáros közötti különbség  Pedagógiai programban meghatározott tantárgyelnevezés nem egyezik a tantárgyfelosztáson jelölttel  Tanulók maximális óraterhelése (Nat R. 6. -7. §)

27 2014. 07. 03.27 Kitöltési problémák  Óratömeg túllépés  Óratömeg nem biztosítása  Habilitációs, rehabilitációs órák  Egyéni foglalkozás / magántanuló /  SNI tanulók  gyógytestnevelés  Óratervi túlóra megszűnt  Tartós helyettesítés kimutatása üres álláshelyen / fedezet a helyettesítendő bére /

28 2014. 07. 03.28 Kitöltési problémák  Megjegyzés tartalma:  Ig, igh.  Osztályfőnök  MK vezető  DÖK segítő  Szakszervezeti kedvezmény  Félévente ig. írásban megkérdezi a létszámot  Gyes, Gyed,  Óraadó

29 Munkajogi kérdések  Részmunkaidős, hogy lehet más iskolában  További jogviszony, megbízás létesítésének a tilalma azonos munkáltatónál, azonos munkakörbe Kjt. 42.§. (1)  2012./188 sz. Átadási tv. 7. §. (2) a. bek. KIK a munkáltató és nem az iskola igazgatója  Óraadó, hogy lehet más iskolában  28 vagy 32 feletti helyettesítés kifizetése  Munkaidő nyilvántartás  Óratervi ( 22-26 közötti órák )  22 vagy 26 óra feletti idő  Tanítás nélküli munkanapon  osztálynapló, egyéb foglalkozási napló 20/2012. 94.§ k, m.

30 Bértábla egyetem esetén 2013. 09. 01. Kategória/ ÉvGyakornokPedagógus IPedagógus II Mester pedagógus Kutatótanár 10-2/4196 000 23-5 235 200 36-8 254 800 49-11 264 600294 000 512-14 274 400303 800 615-17 284 200313 600392 000431 200 718-20 294 000323 400401 800441 000 821-23 303 800333 200411 600450 800 924-26 313 600343 000421 400460 600 1027-29 323 400352 800431 200470 400 1130-32 333 200362 600441 000480 200 1233-35 343 000372 400450 800490 000 1336-38 352 800382 200460 600499 800 1439-41 362 600392 000470 400509 600 1542-44 372 400401 800480 200519 400

31 Bértábla Főiskola esetén 2013. 09. 01. Kateg ó ria/ É vGyakornokPedag ó gus IPedag ó gus II Mester pedag ó gusKutat ó tan á r 10-2/4176 400 23-5 211 680 36-8 229 320 49-11 238 140264 600 512-14 246 960273 420 615-17 255 780282 240352 800388 080 718-20 264 600291 060361 620396 900 821-23 273 420299 880370 440405 720 924-26 282 240308 700379 260414 540 1027-29 291 060317 520388 080423 360 1130-32 299 880326 340396 900432 180 1233-35 308 700335 160405 720441 000 1336-38 317 520343 980414 540449 820 1439-41 326 340352 800423 360458 640 1542-44 335 160361 620432 180467 460


Letölteni ppt "2014. 07. 03.1 Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a lapján Tantárgyfelosztás Az Nktv. és a 20/2012 EMMI rendelet a lapján Bak Ferenc Tanügy-igazgatási szakértő."

Hasonló előadás


Google Hirdetések