Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

•Bevezető a fehér törpékről •Korábbi észlelések •Saját megfigyelések •Fourier-analízis •Kétfajta pulzáció •Frekvenciák állandósága •Nemlinearitás •Összefoglalás.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "•Bevezető a fehér törpékről •Korábbi észlelések •Saját megfigyelések •Fourier-analízis •Kétfajta pulzáció •Frekvenciák állandósága •Nemlinearitás •Összefoglalás."— Előadás másolata:

1

2 •Bevezető a fehér törpékről •Korábbi észlelések •Saját megfigyelések •Fourier-analízis •Kétfajta pulzáció •Frekvenciák állandósága •Nemlinearitás •Összefoglalás Tartalom

3 Fehér törpék •8-10 M Nap -nél kisebb csillagok végállapota •Degenerált C/O mag, vékony légkör •H-légkör: DA, He-légkör: DB •Keletkezéskor igen forróak •Folyamatosan hűlnek, halványodnak

4 •Több instabilitási sáv •g-módusú, nemradiális pulzáció •H-légkör: DAV vagy ZZ Ceti •A. Landolt, 1968 (HL Tau 76) •DAV instabilitási sáv: •100-1200 s •0,001-0,1 mag •T eff : 10000 – 12500 K Változó fehér törpék

5 GD 154 Robinson et al. 1978, ApJ, 220, 614 •F 1 = 72.8 c/d (1186 s) •F 2 = 1,52F 1 = 780 s (110 c/d) Pfeiffer et al. 1996, A&A, 314, 182 •WET-kampány •3 frekvencia: 72,8, 79,4, és 214,6 c/d Hürkal et al. 2004, ASPC, 344, 577 •4 frekvencia: 67,9, 76,5, 144,9 és 214,7 c/d Csatolás két módus között vagy befogás vékony H- rétegbe?

6 Saját megfigyelések – 1. •MTA KTM CsKI Piszkéstető –d = 1m, f = 13500mm, RCC –Roper Scientific 1300B CCD •20×20μm, 1340×1400 pix., 7’×7’ LM –2006. február-július: 20 éjszaka •összesen 89,8 óra (ami hetenként az időalap 3,6-30,4%-a) –Szűrő nélküli felvételek –10 v. 30 sec integrációs idők –Piszkés Students’ Astronomy Group – PiStA (Bokor E., Kerekes Gy., Már A. P., M. L., P. P. I., Plachy E., Sztankó N.) + Paparó M. és Bognár Zs. © Pápics Péter István

7 Saját megfigyelések – 2. Áttekintő táblázat a GD 154 megfigyeléseiről A GD 154 környezete (7’×7’) http://archive.stsci.edu/dss/ Színek az SDSS adatbázisból u g r i z -> BVRI: Lupton 2005.

8 Redukálás •Nyers felvételek kiértékelése – IRAF –wet.pl script (Csubry Z., Zsuffa D.) –Technikai korrekciók (bias, dark, flat), képek összetolása, apertura-fotometria (annulus, dannulus, aperture – 4×, 2,5× és 2× FWHM), első öt éjszakára HJD korrekció: IDL astro programcsomaggal (korábbi script verzió miatt) •Korrekció a színi extinkció miatt •„Kész” kiindulási adatsorok:

9 Fourier-analízis (napi) – 1. •Zajvizsgálat alapján összefűztük a 10 és 30 s-es részeket •„Rövid” domináns periódusok -> lehetséges a napi analízis: Period04 (Lenz, P., Berger, M. 2005) – diszkrét Fourier- transzformáció – szignifikancia kritérium: 4 S/N Napi Fourier-spektrumok

10 Fourier-analízis (napi) – 2. •A napi paraméterek összehasonlítása -> pulzáció időbeli változása •Egyes napi Fourier-spektrumok jellegzetességei: –F 1 felharmonikusai egészen 5F 1 -ig (hasonlóan 1977-hez) –1,5F 1 -es szubharmonikus (1977, kaotikus jelleg) –Egymáshoz igen közeli frekvenciák (akár 4-5), ezek közül a dominánsak azonosíthatók az 1991-es F1 és F2, valamint a 2004-es f1 és f2 módusokkal –Nincs ½F 1 szubh., de többször lehet ¼F 1 és 1/8F 1 –Előfordulnak olyan szubh. értékek, ahol nem zárható ki a lineáris kombináció magyarázat

11 Fourier-analízis (napi) – 3. •Összehasonlító analízis eredményei: –A korábbi vizsgálatok egy komplex rendszer pillanatnyi állapotát rögzítették (lásd: következő dia) –Hosszú időalapú vizsgálat: minden pulzációs fázis megfigyelhető •Domináns F és felharmonikusai (kaotikus jelleg) •3 független módusú pulzáció –A csillag ezen állapotok között „billeg” •Frekvencia és amplitudóváltozások: a pulzáció nem stacionárius <- nemlineáris effektusok

12

13 Fourier-analízis (észlelési hetenként) A nem stacionárius pulzáció további szemléltetései Fourier- spektrumok hetenként összefűzött adatokból

14 Fourier-analízis (az egész adatsorra) A nem stacionárius pulzáció további szemléltetései 1, csúcserdő és ablakfüggvény 2, teljes spektrum és rezudiál spektrum 25 frekvencia fehérítése után

15 Fourier-analízis (pulzáció típusa szerint) •A napi analízis alapján: –Egymódusú –Többmódusú –Vegyes, átmeneti éjszakák Az így összefűzött adatsorok spektrumában a csoportokra jellemző jegyek felerősödnek

16 A napi Fourier-analízisek során nyert frekvenciák: Monoperiodikus, multiperiodikus és vegyes jegyekkel bíró éjszakák

17 Pulzációs állapotok •Monoperiodikus, kaotikus jellegű viselkedés –Egy domináns „kvázi”periódus és annak felharmonikusai –1977-ben ezt észlelték, de megjelent 1991 és 2004-ben is –Időnként szubharmonikusok (1977 és 2006. június) –Ezek kaotikus jellegű pulzációra utalnak •Multiperiodikus viselkedés: –3 domináns frekvencia (73, 80 és 214 c/d körül) –Időben ezek sem állandóak, a 3. igen közel van a másik esetben megjelenő 3F 1 felharmonikushoz (215-220 c/d) •Időfüggő analízis, nemlineáris (és kaotikussági) vizsgálatok

18 Frekvenciák állandósága •O-C diagramok a domináns frekvenciára (a naponkénti spektrumokból) •Egyértelmű a periódus ingadozása a legtöbb éjszakán •Időfüggő vizsgálatra van szükség

19 Az amplitúdó ingadozása •Maximumok amplitúdójának változása •Antikorreláció az O-C diagramokkal •Magyarázathoz szükség van további vizsgálatokra

20 Visszatérési térképek •Nemlineáris vizsgálat •Maximum amplitúdó értékeire •Komplex rendszer! Saitou et al. 1989, PASJ, 41, 297

21 Összefoglalás •Hosszú időalap: változások időskálájának feltérképezése •Korábban különböző időpontokban különböző interpretáció –Általában gerjesztett módusok lineáris kombinációi szerepelnek •Jelen analízisben minden korábbi frekvenciát azonosítottunk az adatsorunk különböző szegmenseiben •Eddigi észlelések egységbe foglalása •Komplex kétfázisú pulzációs állapot –1, Egy domináns periódus, szub- és felharmonikusok (mint 1977) –2, Három kváziperiodikus pulzációs módus (mint 1991 és 2004) –A domináns frekvencia mindkét esetben azonos, a frekvenciák folyamatosan kissé elhangolódnak – innen a különbség 1991 és 2004 között!

22


Letölteni ppt "•Bevezető a fehér törpékről •Korábbi észlelések •Saját megfigyelések •Fourier-analízis •Kétfajta pulzáció •Frekvenciák állandósága •Nemlinearitás •Összefoglalás."

Hasonló előadás


Google Hirdetések