Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Mottó: A fontos dolgok ritkán történnek meg

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Mottó: A fontos dolgok ritkán történnek meg"— Előadás másolata:

1 Mottó: A fontos dolgok ritkán történnek meg
A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat, a növénytermesztés minőségbiztosítási rendszere, UKKA- Temesvár, november 24 GAP Soltub Bt.

2 Soltub Bt. 1203 Budapest,Helsinki út 4
Hajdu Zoltán Tel GAP Soltub Bt.

3 Tevékenységek üzletviteli tanácsadás,
természettudományi, műszaki kutatás - fejlesztés, kiadványok kiadása, mérnöki tevékenységek, felnőttoktatás, adatfeldolgozás. GAP Soltub Bt.

4 Képzés, oktatás Szaktanácsadók képzése (3-8 óra)
az agrár-környezetvédelmi programban szereplő integrált növénytermesztés, mezőgazdasági minőségbiztosítási rendszerek (EUREPGAP) a jó mezőgazdasági gyakorlatok (GAP) alkalmazása, élelmiszerbiztonság és takarmánybiztonság a mezőgazdasági növénytermesztésben Vállalkozások alkalmazottainak képzése (5 óra) GAP Soltub Bt.

5 Szaktanácsadás agrár-környezetgazdálkodás: integrált növénytermesztés, tápanyag gazdálkodás, minőségbiztosítás a mezőgazdaságban: EUREPGAP, élelmiszerbiztonság és takarmánybiztonság: HACCP és PDV-QC, minőségirányítási rendszerek: ISO 9001, ISO 22000 a hagyományos és GM termesztésben előállított növények nyomonkövetési rendszerei GAP Soltub Bt.

6 Partnereink 1. Minőségbiztosítás
EUREPGAP, Foodplus GmbH, Bureau Veritas Magyarország Kft., Det Norske Veritas Magyarország Kft., Skal International, SGS Magyarország Kft., GAP Soltub Bt.

7 Partnereink 2. Egyetemek
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Kar, Zöldség és Gombatermesztési Tanszék, Veszprémi Egyetem, Georgikon Mezőgazdaság Tudományi Kar, Burgonyakutatási Központ, GAP Soltub Bt.

8 Partnereink 3 Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet, www.ommi.hu
Magyar Agrárkamara, Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetsége Fenntartható Mezőgazdasági Termelés Szövetsége, Gabonatermesztők Országos Szövetsége, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, Új Kézfogas Közalapítvány, Magyar Vállalkozásfejlesztesi Alapítvány, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, TÉT Alapítvány, 7KP(FP) partnerek GAP Soltub Bt.

9 GAP Soltub Bt.

10 GAP Soltub Bt.

11 A JÓ MEZŐGAZDASÁGI GYAKORLATRÓL
Témák: 1. Megfogalmazások 2. A mezőgazdasági termelés kockázati tényezői 3. A Jó Mezőgazdasági Gyakorlat rendszere 4. Minőségbiztosítás, élelmiszerbiztonság GAP Soltub Bt.

12 1. MEGFOGALMAZÁSOK A mezőgazdaság és élelmiszeripar részéről azokra a lényeges legjobb termesztési gyakorlatokra vonatkozik, amelyek biztosítják, hogy az élelmiszert az élelmiszerbiztonsági követelményeknek és a vásárlók igényeinek megfelelő minőségben állítják elő. A termelés alternatív lehetősége, az az optimális termesztési eljárás, amellyel maximális termést, minimális környezeti hatást, hatékony és jövedelmező termelést lehet elérni, Nem ökológiai gazdálkodás, GAP Soltub Bt.

13 MEGFOGALMAZÁSOK (2) A természet védelmét lehetővé tevő gyakorlatot, amelynek célja a mezőgazdasági termelés negatív környezeti hatásainak csökkentése (EUREPGAP) A környezetvédelmi szabványoknak az alapja. Azokat a gyakorlatokat tartalmazza, amelyeket a termelő gazdáknak követniük kell, hogy megfeleljenek a természeti erőforrásoknak és a biológia sokszínűség fenntartását célzó alapkövetelményeknek. A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat és a fenntartható mezőgazdaság alapja GAP Soltub Bt.

14 MEGFOGALMAZÁSOK(3) Eddigitől eltérő gyakorlat, amely figyelembe veszi a tudományos kutatások és fejlesztések eredményeit, hogy környezettudatos gazdálkodási módok által védjék a környezet, csökkentsék a talajok leromlását, a vizek szennyezettségét és biztosítsák a megtermelt élelmiszerek minőségét és biztonságát, Hosszú távon is fenntartható mezőgazdasági gyakorlatot tesz lehetővé, amelyben a természeti erőforrások hatékony kihasználása, a biodiverzitás növelése, a dolgozók egészségének s biztonságának szavatolása, és az élelmiszerbiztonság kerül előtérbe, GAP Soltub Bt.

15 ELŐZMÉNYEK 1992. az amszterdami Szerződés 6. cikkelye értelmében a környezetvédelemmel kapcsolatos követelményeket a Közösségi politikák meghatározásába és alkalmazásába, különösen a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében, bele kell foglalni. 1996. az ENSZ Biológia Sokszínűség Egyezménye sürgette egy mezőgazdasági biodiverzitási program kialakítását. A program egyik célja volt, hogy csökkentse a mezőgazdasági gyakorlatoknak a biológiai diverzitásra kifejtett negatív hatását. 1998. az Agenda 2000 bevezette a KAP második pillérét a vidékfejlesztést (1257/1999 EK). ahol ”a magas természeti értékeket képviselő és a fenntartható mezőgazdasági követelmények bevezetésére és megóvására tett intézkedésekre” támogatás vehető igénybe. GAP Soltub Bt.

16 ELŐZMÉNYEK (2) 2001. EU számos intézkedést foganatosított meg a Mezőgazdasági Biodiverzitás Tevékenységi Tervében. A tervben megfogalmazták, hogy szakmai útmutatókat, kézikönyveket kell kidolgozni, amelyek az adott régióra, környezetre vonatkozó jó mezőgazdasági gyakorlatokat fogalmazzák meg. 2002. az EU Fenntartható Fejlesztési Stratégiák elnevezésű, a Hatodik Környezetvédelmi Tevékenységi Tervben foglalt program keretében a mezőgazdasági területekre környezetvédelmi célokat fogalmaztak meg. GAP Soltub Bt.

17 KIK ALKALMAZTÁK? Kormányzati és nemzetközi szervezetek: integrált növényvédelem, integrált tápanyag gazdálkodás, Nemzetközi szakmai szervezetek: a termékek minőségének biztosítása és a környezettudatos gazdálkodás, Magán szektorban különösen a feldolgozóipar: a vásárlók igényeinek kielégítése és jövedelmező tevékenységek végzése, Nem kormányzati szervezetek: pl. a banántermelő gazdaságokban, GAP Soltub Bt.

18 KIK ALKALMAZTÁK?(2) FAO Codex Alimentarius bizottság: az élelmiszer higiénia követelményeire, a szennyeződések minimális szintre való csökkentése, illetve megelőzése, USA mikrobiológiai szennyeződés (higiénia) Mindenesetben négy elvet minimálisan be kell tartani: Hatékony és gazdaságos, elegendő és biztonságos élelmiszer előállítás biztosítása, A természetes erőforrások megőrzése és fenntartása, Az életképes gazdálkodásoknak megőrzése és a fenntartható megélhetés biztosítása, A társadalmi szocio-kulturális szükségleteknek a teljesítése. GAP Soltub Bt.

19 JOGI KERETEK Nitrát direktíva 91/626 EGK (18) HGGY 1257/99 EK
49/2001 Korm. Rendelet 1. melléklete 2253/1999 KH( 2078/ 92 EEC) 1994.LV Törvény GAP Soltub Bt.

20 MIÉRT VAN SZÜKSÉG A JMGY-RA?
Globalizáció: előnyök és hátrányok, Rendszerszemléletű élelmiszerbiztonság, A termőhelyen előforduló élelmiszerszennyeződés megelőzésének előtérbe kerülése, Fogyasztói szokások, Termékminőség és biztonság, Közszféra és a magánszféra közötti együttműködés. GAP Soltub Bt.

21 2. TERMELÉSI KOCKÁZATOK A mezőgazdasági termelés rendszere
természet: éghajlat, víz, talaj, biodiverzitás ember: technológia, politika, jogi keretek, szakértelem A vidék eltartó képessége- fenntartható mezőgazdaság Erőforrások GAP Soltub Bt.

22 A MEZŐGAZDASÁGI ÁRUELŐÁLLÍTÁST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK ÉS KÖRNYEZETI HATÁSAI
Folyamat Eredmény Talaj, víz, növényvédő szer, energia, műtrágya 1.Növénytermesztés Talajvesztés, nem célzott növényzet veszélyeztetése, szennyezés Takarmány előállítás, legeltetés, víz, energia, gyógyszer 2. Állattenyésztés Trágyakezelési problémák, veszélyes gázkibocsátás Energia, víz, tisztító és fertőtlenítő anyagok 3. Feldolgozás Hulladék és szennyező anyagok Energia, üveg, fém, műanyag, papír 4. Csomagolás Szilárd hulladék Üzemanyag 5. Áruelosztás Gázkibocsátás, füst Energia 6. Fogyasztás GAP Soltub Bt.

23 KÖZVETLEN ÉS KÖZVETETT KOCKÁZATOK
Trágyázás: szerves trágyák (típusa, állatlétszám, trágyamennyiség, trágya minőség, kiszórás ideje), műtrágyák (típusa, oldékonysága,minősége,kiszórás ideje), Öntözés: vízmennyiség, öntözés ideje, víz minősége, Növényvédelem: tárolás, fölöslegek kezelése, kiszórás Állattenyésztés: telep elhelyezése, állatlétszám, állatfaj,trágyatelep Szennyező-, hulladék- , toxikus anyagok GAP Soltub Bt.

24 3. FENNTARTHATÓ RENDSZER
A JMGY teljesítésének általános feltételei Vetésforgó- monokultúra- területpihentetés: a talaj termékenységének megőrzése, károsítókkal szembeni védekezés, piaci igények kielégítése, Fajtakiválasztás: engedélyezett fajtahasználat, megfelelő minőség, rezisztencia, piaci igények,éghajlati és talajviszonyok figyelembe vétele Területek kiválasztása, kockázatok: szükséges talajvizsgálatok, térképek, jogszabályok betartása, piacok közelsége Talajművelés: térképek megléte,termékenység megőrzése, tömítettség megelőzése, erózióval szembeni védekezés,eseti fertőtlenítés GAP Soltub Bt.

25 FENNTARTHATÓ RENDSZER(2)
Trágyázás: tápanyagszükséglet kiszámítása, trágyatípusok kiválasztása, a trágyaszórás ideje, nitrát szintek ismerete, gépek karbantartása, tárolás, Öntözés: a vízforrások gondos hasznosítása, tervezés, vízszükséglet kiszámítása, öntözési módok, a víz minőségének biztosítása, Növényvédelem: a vegyszerek kiválasztása, nyilvántartások vezetése, biztonságos kezelés, szermaradványok ismerete, helyes tárolás, fölöslegek és lejárt szavatosságú szerek kezelése, Betakarítás: higiéniai feltételek biztosítása, a termékek minőségének megőrzése, GAP Soltub Bt.

26 FENNTARTHATÓ RENDSZER(3)
Termékkezelés: higiéniai feltételek biztosítása (személyi higiénia), vegyszeres kezelések, ivóvíz minőségű mosó víz biztosítása, csomagolás, tárolási és hűtési feltételek biztosítása, tárolók higiéniája és fertőtlenítése, Hulladék és szennyező anyagok: tervezés, az elérhető legjobb technikák alkalmazása, Természetvédelem: a biodiverzitás megőrzése és bővítése, Élelmiszerbiztonság: nyomonkövetés= farmtól az asztalig elv érvényesítése, Állattenyésztés: telepek elhelyezése, takarmánytárolás megszervezése, állatsűrűség betartása, istállók mikroklimája, állatjóléti feltételek biztosítása, GAP Soltub Bt.

27 EUREPGAP 4. MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS
„Globális partnerség a biztonságos és fenntartható mezőgazdaságért” “A gazdaságon belüli globális szabvány” EUREPGAP célja a mezőgazdaságban előforduló élelmiszerbiztonsági kockázatok csökkentése, a legjobb termesztési gyakorlatok betartásának világszintű állandó és tényszerű ellenőrzése. GAP Soltub Bt.

28 Mi az EUREPGAP? A frissen fogyasztható termékek nemzetközi tanúsításának szabványa, A követelményeket az élelmiszerlánc nemzetközi résztvevői fejlesztik ki, Az évben kiskereskedői támogatással indult szabványban az élelmiszerláncban részt vevő partnerek, egységes szabványt és eljárásokat fogadjanak el, A Technikai és Szabvány Bizottságban részt vevő kiskereskedők és termelők felelőssége az EUREPGAP szabvány fenntartása és fejlesztése. GAP Soltub Bt.

29 AZ EUREPGAP RENDSZER ALAPJAI
1. Élelmiszerbiztonság: az általános HACCP elvek alkalmazása, 2. Környezetvédelem: a Jó Mezőgazdasági Gyakorlat alkalmazása, 3. A dolgozók egészsége, biztonsága és jóléte: globális szintű egészségi és biztonsági kritériumot megállapítása, 4. Állatjólét (ahol alkalmazható): globális szintű állatjóléti kritériumok megállapítása, A rendszer magába foglalja a teljes tanúsított termék mezőgazdasági termelésének folyamatát, még mielőtt a növény földbe kerülne (vetőmag és szaporítóanyag ellenőrzési pontok) a fel nem dolgozott végtermékig (termékkezelési ellenőrzési pontok). GAP Soltub Bt.

30 NORMATÍV DOKUMENTUMOK
Általános Szabályzat (a tanúsítási folyamat és az auditorral szembeni követelmények), Ellenőrző lista, Megfelelőségi kritériumok és az ellenőrző lista (termeléssel kapcsolatos szabvány kritériumok és értelmezések) valamint mindazok a szerződéses feltételek, amelyek az EUREPGAP, tanúsító szervezet és a termelő vagy termelői csoport között jönnek létre. GAP Soltub Bt.

31 ELLENŐRZÉSI PONTOK (zöldség-gyümölcs)
1.   Nyomonkövetés, 2.   Nyilvántartások vezetése és belső audit, 3.   Fajta és szaporítóanyag, 4.   A területe előtörténete és területkezelés, 5.   Talaj és táptalaj gazdálkodás, 6.   Trágyázás, 7.   Öntözés, 8.   Növényvédelem, 9.   Betakarítás, 10. Betakarítás utáni kezelések, 11. Hulladék és szennyező anyagok kezelése, újrahasznosítása, 12. A dolgozók egészsége, biztonsága és jóléte, 13. Környezeti vonatkozások, 14. Panaszok kezelése, GAP Soltub Bt.

32 TANÚSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ LEHETŐSÉGEK (4 opció)
1. Egyéni termelők tanúsítása: A termelő belső önellenőrzése, Az EUREPGAP által jóváhagyott TSZ külső ellenőrzése: 2. Termelői csoportok tanúsítása: Belső irányítási és ellenőrzési rendszer: Minőségbiztosítási rendszer ellenőrzési és eljárási kézikönyv, Központi adminisztrációs és irányítási rendszer, Szerződések, Belső audit eljárás, A termelők belső önellenőrzése, A termelői csoport belső ellenőrzése, Az EUREPGAP által jóváhagyott TSZ ellenőrzése 3. és 4. Benchmark (A kérelmező rendszernek a benchmark rendszerrel szembeni követelményei) GAP Soltub Bt.

33 A TANÚSÍTÁS NEM MEGFELELŐSÉGI SZINTJEI
Súlyos nem megfelelés: az alkalmazható súlyos nem megfelelőségek 100%-os teljesítése szükséges Enyhe nem megfelelés: az alkalmazható enyhe nem megfelelőségek 95%- os teljesítése szükséges. A számolás segítségeként a következő képletett kell alkalmazni. Ajánlások: Nincsen minimális megfelelőség megállapítva. Minden ellenőrzési pontot a CPCC-ben auditálni kell, beleértve az AJÁNLÁSOKAT is. Az ellenőrző lista 14 fejezetre van osztva: Súlyos nem megfelelőségek, piros szín (47), Az enyhe nem megfelelőségek, sárga szín (98), Ajánlások, zöld szín (65), Összesen 210 ellenőrzési pont. GAP Soltub Bt.

34 JÖVŐKÉP ra Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) I. A mezőgazdaság és erdészet versenyképességének növelése: szakképzés, szaktanácsadás, üzem korszerűsítés, infrastruktúra javítása,élelmiszer minőségi rendszerekben való részvétel támogatása, termelői csoportok támogatása, II. Vidék és környezetének fejlesztése: agrár –környezetvédelmi kifizetések, állatjólét, erdősítés, nem termelő beruházások támogatása, III. Életminőség javítása: mikro-vállalkozások létrehozása, falufejlesztés, IV. LEADER: helyi együttműködés, akciócsoportok támogatása. 2006-tól új EK higiéniai csomag: /2004 GAP Soltub Bt.

35 Pályázatok 1. Kutatás- fejlesztés, EU FP7 (2007-2013) www.cordis.lu
Témák Egészségügy Élelmiszer,mezőgazdaság és biotechnológia Információs és kommunikációs technológia (IST) Nanotudományok,nanotechnológia,anyag és új technológiák Energia Környezet (beleértve a klima változást) Szállítás (beleértve az aeronautikát) Társadalmi-gazdasági- humán tudományok Biztonság INCO (international co-operation) – harmadik országok GAP Soltub Bt.

36 Köszönöm a figyelmüket! soltub@soltub.hu www.soltub.hu
GAP Soltub Bt.


Letölteni ppt "Mottó: A fontos dolgok ritkán történnek meg"

Hasonló előadás


Google Hirdetések