Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9."— Előadás másolata:

1 1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9.

2 2 ÉRINTETT TÉMÁK: •Ízelítő korábbi népszámlálási statisztikákból •A NSZ célja, haszna •A 2011. évi NSZ „méretei” •A NSZ világprogram •Jogi háttér •Kérdőívek, magyar kérdés specialitások •Az online kérdőív •Utóvizsgálat •Eredmények publikálása

3 3 Népességszám, 1870-2001 (településtípusonként, 1870=100%)

4 4 Korfa, 1870-1990

5 5 Korfák http://www.ksh.hu/interaktiv/korfa/index.html Korfa – 1990 18701990 Korfa – 1870

6 6 Korfák 2050 2011

7 7 Átlagos életkor, 2001 (39,2 év)

8 8 Átlagos életkor vallásonként, 2001

9 9 Élettársi kapcsolatok, 2001

10 10 1000 férfira jutó nő régiónként, 1980-2001

11 11 Gazdasági aktivitás, 1980-2001

12 12 Napi ingázók Budapesten, 2001

13 13 Háztartások nagysága, 1980-2001

14 14 Lakások laksűrűsége, 2001

15 15 Lakások szobaszáma, 1970-2001

16 16 A NÉPSZÁMLÁLÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA Az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség + a lakásállomány jellemzőiről:  az ismérvek tetszőleges kombinációjában  tetszőleges területi mélységben  idősoros összehasonlításban Az eredmények felhasználása:  a társadalmat, gazdaságot érintő döntések megalapozása, hatásvizsgálata;  vállalkozások számára üzleti döntések előkészítése;  nemzetközi adatigények kielégítése;  a következő 10 éves időszak mintavételes statisztikáinak alapja.

17 17 A NÉPSZÁMLÁLÁS KIADÁSAI • Összesen: ~19 Mrd Ft (fejenként 1900 Ft, kb. 3-4 korsó sör ára) • A költségek 4 évre oszlanak el. • Az adatok 10 évig használhatók mint „legfrissebbek”. • A kiadások kb. 85%-a közvetlenül és közvetve személyi juttatás. • A költségekből mintegy 7,5 Mrd Ft adók, járulékok formájában visszakerül az állami költségvetésbe.

18 18 A NÉPSZÁMLÁLÁS „MÉRETEI” • Népszámlálási anyagok nyomtatása: 110 millió oldal, 62 millió A/4-es lap (Budapest – Új-Zéland távolság) • A lapok egymásra fektetve dobozban 6700 m magasak (Kailas-hegy a Himalájában) • A nyomtatványok súlya 400 tonna • Felkeresendő címek száma: 4,5 millió • Munkát végzők száma: 50.000 fő • Résztvevők: ~ 10 millió fő

19 19 A NÉPSZÁMLÁLÁS SZERVEZETE KSH HELYI KÖZIG. (TELEPÜLÉS) MEGYEI KÖZIG. NÉPSZÁMLÁLÁSI FŐOSZTÁLY (33 fő) TELEPÜLÉSI NÉPSZ. FELELŐSÖK (jegyzők, körjegyzők, 1900 fő + admin.) MEGYEI KORMÁNY- HIVATALOK NÉPSZ. FELELŐSEI KSH MEGYEI FELELŐSÖK + helyettesek (50 fő) SZÁMLÁLÓBIZTOSOK (40.000 fő) KSH TERÜLETFELELŐSÖK (500 fő) A TV.-BEN MEGH. KIEMELT INTÉZETEK VEZETŐI FELÜLVIZSGÁLÓK (8000 fő) HAJLÉKTALANOKAT ÖSSZEÍRÓK KSH OKTATÓK (400 fő) ADATSZOLGÁLTATÓK (kb. 10 M fő) „ZÖLD SZÁM” ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

20 20 A NÉPSZÁMLÁLÁS VILÁGPROGRAM CENSUS CLOCK: http://unstats.un.org/unsd/demographic/sources/census/2010_PHC/default.htm

21 21 JOGI HÁTTÉR/ 1. ENSZvilágprogramja Az ENSZ 2010-es világprogramja: •minden ország készítsen részletes népesség- és lakásstatisztikát legalább egyszer a 2005-2014 közötti periódusban ENSZ-EGB-Eurostat ENSZ-EGB-Eurostat európai regionális ajánlás (2006): •lehetséges módszerek, technológiák •ismérvek definíciói, az osztályozások •alapvető és nem alapvető témák

22 22 JOGI HÁTTÉR/ 2. EU-szintű EU-szintű: •Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról Magyar Magyar: •a 2011. évi népszámlálásról szóló, többször módosított 2009. évi CXXXIX. törvény •a 2011. évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet + Adatvédelmi Tv., Statisztikai Tv. előírásai

23 23 A NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ CXXXIX. TÖRVÉNY  Eszmei időpont: 2011. október 1.  Összeírási időszak: 10.1–31.  pótösszeírás: 11.1–8.  A végrehajtás módja: kötelező – kivéve szenzitív blokk  internetes önkitöltés  papíralapú önkitöltés  interjú

24 24 NÉPSZÁMLÁLÁSI MÓDSZEREK AZ EU-BAN •Teljes körű kérdőíves (hagyományos) •Regiszteres •Regiszter+adatfelvétel (teljes körű vagy minta) (teljes körű vagy minta) •„Gördülő”

25 25 EU-KÖTELEZŐ LAKÁSADATOK Településenként kötelezőRégiónként kötelező  épület, lakóegység típusa,  földrajzi elhelyezkedése,  lakottsága, a lakók száma,  alapterülete és/vagy szobaszáma,  épület építési időszaka  tulajdoni jellege,  lakhatási formák (lakás, intézet, hajléktalan),  vízellátás,  WC-vel való ellátottság,  fürdési lehetőség,  fűtés típusa. MAGYAR SPECIALITÁSOK: Helyiségek száma – Falazat–Villanyvezeték– Melegvíz ellátás–Szennyvíz elvezetés Helyiségek száma – Falazat – Villanyvezeték – Melegvíz ellátás – Szennyvíz elvezetés

26 26 Magyar specialitások: falazat…

27 27 helyiségek száma…

28 28 villany, melegvíz, szennyvíz…

29 29 EU-KÖTELEZŐ SZEMÉLYI ADATOK Településenként kötelezőRégiónként kötelező  tényleges lakóhely,  nem,  életkor,  családi állapot (de jure),  születési hely,  állampolgárság,  előző + jelenlegi lakóhelyre érkezés időpontja vagy: 1 évvel nsz. előtti lakóhely,  háztartástagok közti kapcs.  gazdasági aktivitás,  foglalkozás,  nemzetgazdasági ág,  foglalkozási viszony,  munkahely települése,  iskolai végzettség,  országba való érkezés éve (ha korábban külföldön lakott).

30 30 MAGYAR SPECIALITÁSOK A SZEMÉLYI KÉRDŐÍVEN Kötelezően megválaszolandók:  lakáshasználati jogcím  születéskori lakóhely  kettős lakcím  külföldön élt-e  gyermekek adatai  iskolába járás  nyelvismeret  napi ingázás Önkéntesen megválaszolandók: • nemzetiség • anyanyelv • használt nyelv • vallás • tartós betegség • fogyatékosság

31 31 Magyar specialitások: lakáshasználati jogcím….. X

32 32 Magyar specialitások: kettős lakcím….. •Állandó népesség •Lakónépesség Miskolc

33 33 Vándorlás….. Ukrajna 19782

34 34 Gyerme- kek… 2 2 5 1 9 8 81 9 8 8 1 9 9 81 9 9 8

35 35 Iskolába járás…

36 36 Elvégzett évfolya- mok…

37 37 Több végzettség, diploma… gyógyszerész 1 9 8 7 1

38 38 német latinjelnyelv Nyelvismeret….

39 39 Munka- helyre közle- kedés … Budapest 03. 5

40 40 Nemzetiség és anyanyelv…

41 41 Vallás… katolikus

42 42 Tartós betegség, fogyatékosság/1.

43 43 Tartós betegség, fogyatékosság/2.

44 44 ÚJDONSÁGOK A KÉRDŐÍVEKEN  Cél: az adatszolgáltatói terhek csökkentése, társadalmi újdonságok megragadása  Csökkent:  üdülők, környezet lakóövezeti jellege, házasságtörténet, munkaidő, munkahely címe, kulturális kötődés  Egyszerűbb lett:  iskolázottság, munkahely  Nőtt, megújult:  Magyarország területén kívül élt-e, kerékpár a közlekedésben, egészségi állapot, lakásban dupla komfort

45 45 ÚJDONSÁG: ONLINE KITÖLTÉS • www.enepszamlalas.hu + www.ekulfoldi.hu www.enepszamlalas.huwww.ekulfoldi.hu • 2011. október 1. és 16. között • Azonosító és internetes belépési kód szükséges

46 46 INTERNETES ÖNKITÖLTÉS Informatikai biztonsági rendszer: „etikus hackeléssel” tesztelt!  Titkosító technológiával védett adatcsatorna (https) az adatgyűjtő központ és adatszolgáltató között – lehallgatása nem lehet  Egyedi címazonosító + Jelszó védelem  Adatok tárolása a válaszadó gépén csak a kitöltés idejéig, nincs átmeneti állomány  Jelszóval védhető személyi kérdőívek

47 47 AZ ONLINE PROGRAM Több mint 300 szabály (specifikáció) került beépítésre! Hibaüzenetek! – Például: Ne hagyja üresen a …. kérdést! – Csak egy választ adjon! – Életvitelszerűen lakott üdülő minimum 12 m²! (L/2.k.) – Ha van vízöblítéses WC – kell lenni vezetékes víznek! (L/7., 10.k.) – Nem lehet tartózkodási helyként bejelentett 2 (ideiglenes) címe! (Sz/4., 7.k.) – Ha október 1. után született – nem kell róla k.ív! (Sz/2.k.) – 16 évnél fiatalabb csak nőtlen-hajadon lehet! (Sz/2. és 10.k.) – Valamelyik férjnek-feleségnek v.élettársnak nincs párja! (Sz/14.k.) – Polgári iskolát csak 1937 előtt születettek végezhettek! (Sz/2., 19.k.) – Egyetem MA/MSc oklevelet csak kivételesen kaphatott 22 éves kor előtt! (Sz/2., 19.k.)

48 48 A VÁLASZADÁSI MÓDOK MEGOSZLÁSA

49 49 ONLINE VÁLASZADÁS MEGYÉNKÉNT

50 50 0%20%40%60%80%100% Internet Papír Interjú InternetPapír önkitöltésInterjú Válaszmegtagadás Ígért módok Tartós távollét AZ ÍGÉRT ÉS A TÉNYLEGES VÁLASZ- ADÁSI MÓD KÖZTI KAPCSOLAT (Próba, 2010) Tényleges válaszadás

51 51 A VÁLASZADÁSI MÓDOK TAPASZTALATAI ElőnyHátrány Számláló- biztosi interjú Felkészült szb., motiváló, tehermentesít, értelmezést segíti Drága, nagy szervezés, nehéz ellenőrizni, elvárásnak megfelelés Internetes önkitöltés Gyors, hely-idő független, beépített súgó + ellenőrzés, anonimitás, olcsó Válaszadót terheli, nem motivál, feltételekhez kötött: gép + ismeret, Papír önkitöltés hely-idő független, anonimitás, nincs speciális feltétel (csak írás-olvasás) Válaszadót terheli, nem motivál, nehéz értelmezés – hibás, olvashatatlan válaszok, sok javítás

52 52 UTÓVIZSGÁLAT (dec. 1-15.) •Kötelező Minőségjelentés az EU-nak •Cél: –lefedettség mérés (alul-felülszámlálás mértéke) –Adatok tartalmi pontosságának becslése •Módszer: –21.500 fős, megyékre reprezentatív minta –nem kötelező –csak interjús válaszadás –rövidített Lakás +Személyi kérdőív

53 53 EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE ● Előzetes adatok: 2012.03., Végleges: 2012. végétől ●„Hagyományos” formák: táblák, kötetek, szöveges összefoglalók ●Adatbázis –anonimizált adatok, interneten szerkeszthető táblák – adatvédelem: technikai megoldásokkal –interaktív tematikus térképek a weboldalon ●Anonimizált mikro adatfájlok ●Speciális feldolgozások a felhasználók igényei szerint ●Elemzések

54 54 EGYÜTT FELELTÜNK A JÖVŐÉRT! 10 év múlva folytatjuk…!


Letölteni ppt "1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések