Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9."— Előadás másolata:

1 1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, december 9.

2 2 ÉRINTETT TÉMÁK: •Ízelítő korábbi népszámlálási statisztikákból •A NSZ célja, haszna •A évi NSZ „méretei” •A NSZ világprogram •Jogi háttér •Kérdőívek, magyar kérdés specialitások •Az online kérdőív •Utóvizsgálat •Eredmények publikálása

3 3 Népességszám, (településtípusonként, 1870=100%)

4 4 Korfa,

5 5 Korfák Korfa – Korfa – 1870

6 6 Korfák

7 7 Átlagos életkor, 2001 (39,2 év)

8 8 Átlagos életkor vallásonként, 2001

9 9 Élettársi kapcsolatok, 2001

10 férfira jutó nő régiónként,

11 11 Gazdasági aktivitás,

12 12 Napi ingázók Budapesten, 2001

13 13 Háztartások nagysága,

14 14 Lakások laksűrűsége, 2001

15 15 Lakások szobaszáma,

16 16 A NÉPSZÁMLÁLÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA Az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség + a lakásállomány jellemzőiről:  az ismérvek tetszőleges kombinációjában  tetszőleges területi mélységben  idősoros összehasonlításban Az eredmények felhasználása:  a társadalmat, gazdaságot érintő döntések megalapozása, hatásvizsgálata;  vállalkozások számára üzleti döntések előkészítése;  nemzetközi adatigények kielégítése;  a következő 10 éves időszak mintavételes statisztikáinak alapja.

17 17 A NÉPSZÁMLÁLÁS KIADÁSAI • Összesen: ~19 Mrd Ft (fejenként 1900 Ft, kb. 3-4 korsó sör ára) • A költségek 4 évre oszlanak el. • Az adatok 10 évig használhatók mint „legfrissebbek”. • A kiadások kb. 85%-a közvetlenül és közvetve személyi juttatás. • A költségekből mintegy 7,5 Mrd Ft adók, járulékok formájában visszakerül az állami költségvetésbe.

18 18 A NÉPSZÁMLÁLÁS „MÉRETEI” • Népszámlálási anyagok nyomtatása: 110 millió oldal, 62 millió A/4-es lap (Budapest – Új-Zéland távolság) • A lapok egymásra fektetve dobozban 6700 m magasak (Kailas-hegy a Himalájában) • A nyomtatványok súlya 400 tonna • Felkeresendő címek száma: 4,5 millió • Munkát végzők száma: fő • Résztvevők: ~ 10 millió fő

19 19 A NÉPSZÁMLÁLÁS SZERVEZETE KSH HELYI KÖZIG. (TELEPÜLÉS) MEGYEI KÖZIG. NÉPSZÁMLÁLÁSI FŐOSZTÁLY (33 fő) TELEPÜLÉSI NÉPSZ. FELELŐSÖK (jegyzők, körjegyzők, 1900 fő + admin.) MEGYEI KORMÁNY- HIVATALOK NÉPSZ. FELELŐSEI KSH MEGYEI FELELŐSÖK + helyettesek (50 fő) SZÁMLÁLÓBIZTOSOK ( fő) KSH TERÜLETFELELŐSÖK (500 fő) A TV.-BEN MEGH. KIEMELT INTÉZETEK VEZETŐI FELÜLVIZSGÁLÓK (8000 fő) HAJLÉKTALANOKAT ÖSSZEÍRÓK KSH OKTATÓK (400 fő) ADATSZOLGÁLTATÓK (kb. 10 M fő) „ZÖLD SZÁM” ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

20 20 A NÉPSZÁMLÁLÁS VILÁGPROGRAM CENSUS CLOCK:

21 21 JOGI HÁTTÉR/ 1. ENSZvilágprogramja Az ENSZ 2010-es világprogramja: •minden ország készítsen részletes népesség- és lakásstatisztikát legalább egyszer a közötti periódusban ENSZ-EGB-Eurostat ENSZ-EGB-Eurostat európai regionális ajánlás (2006): •lehetséges módszerek, technológiák •ismérvek definíciói, az osztályozások •alapvető és nem alapvető témák

22 22 JOGI HÁTTÉR/ 2. EU-szintű EU-szintű: •Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról Magyar Magyar: •a évi népszámlálásról szóló, többször módosított évi CXXXIX. törvény •a évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet + Adatvédelmi Tv., Statisztikai Tv. előírásai

23 23 A NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ CXXXIX. TÖRVÉNY  Eszmei időpont: október 1.  Összeírási időszak: 10.1–31.  pótösszeírás: 11.1–8.  A végrehajtás módja: kötelező – kivéve szenzitív blokk  internetes önkitöltés  papíralapú önkitöltés  interjú

24 24 NÉPSZÁMLÁLÁSI MÓDSZEREK AZ EU-BAN •Teljes körű kérdőíves (hagyományos) •Regiszteres •Regiszter+adatfelvétel (teljes körű vagy minta) (teljes körű vagy minta) •„Gördülő”

25 25 EU-KÖTELEZŐ LAKÁSADATOK Településenként kötelezőRégiónként kötelező  épület, lakóegység típusa,  földrajzi elhelyezkedése,  lakottsága, a lakók száma,  alapterülete és/vagy szobaszáma,  épület építési időszaka  tulajdoni jellege,  lakhatási formák (lakás, intézet, hajléktalan),  vízellátás,  WC-vel való ellátottság,  fürdési lehetőség,  fűtés típusa. MAGYAR SPECIALITÁSOK: Helyiségek száma – Falazat–Villanyvezeték– Melegvíz ellátás–Szennyvíz elvezetés Helyiségek száma – Falazat – Villanyvezeték – Melegvíz ellátás – Szennyvíz elvezetés

26 26 Magyar specialitások: falazat…

27 27 helyiségek száma…

28 28 villany, melegvíz, szennyvíz…

29 29 EU-KÖTELEZŐ SZEMÉLYI ADATOK Településenként kötelezőRégiónként kötelező  tényleges lakóhely,  nem,  életkor,  családi állapot (de jure),  születési hely,  állampolgárság,  előző + jelenlegi lakóhelyre érkezés időpontja vagy: 1 évvel nsz. előtti lakóhely,  háztartástagok közti kapcs.  gazdasági aktivitás,  foglalkozás,  nemzetgazdasági ág,  foglalkozási viszony,  munkahely települése,  iskolai végzettség,  országba való érkezés éve (ha korábban külföldön lakott).

30 30 MAGYAR SPECIALITÁSOK A SZEMÉLYI KÉRDŐÍVEN Kötelezően megválaszolandók:  lakáshasználati jogcím  születéskori lakóhely  kettős lakcím  külföldön élt-e  gyermekek adatai  iskolába járás  nyelvismeret  napi ingázás Önkéntesen megválaszolandók: • nemzetiség • anyanyelv • használt nyelv • vallás • tartós betegség • fogyatékosság

31 31 Magyar specialitások: lakáshasználati jogcím….. X

32 32 Magyar specialitások: kettős lakcím….. •Állandó népesség •Lakónépesség Miskolc

33 33 Vándorlás….. Ukrajna 19782

34 34 Gyerme- kek…

35 35 Iskolába járás…

36 36 Elvégzett évfolya- mok…

37 37 Több végzettség, diploma… gyógyszerész

38 38 német latinjelnyelv Nyelvismeret….

39 39 Munka- helyre közle- kedés … Budapest 03. 5

40 40 Nemzetiség és anyanyelv…

41 41 Vallás… katolikus

42 42 Tartós betegség, fogyatékosság/1.

43 43 Tartós betegség, fogyatékosság/2.

44 44 ÚJDONSÁGOK A KÉRDŐÍVEKEN  Cél: az adatszolgáltatói terhek csökkentése, társadalmi újdonságok megragadása  Csökkent:  üdülők, környezet lakóövezeti jellege, házasságtörténet, munkaidő, munkahely címe, kulturális kötődés  Egyszerűbb lett:  iskolázottság, munkahely  Nőtt, megújult:  Magyarország területén kívül élt-e, kerékpár a közlekedésben, egészségi állapot, lakásban dupla komfort

45 45 ÚJDONSÁG: ONLINE KITÖLTÉS • + • október 1. és 16. között • Azonosító és internetes belépési kód szükséges

46 46 INTERNETES ÖNKITÖLTÉS Informatikai biztonsági rendszer: „etikus hackeléssel” tesztelt!  Titkosító technológiával védett adatcsatorna (https) az adatgyűjtő központ és adatszolgáltató között – lehallgatása nem lehet  Egyedi címazonosító + Jelszó védelem  Adatok tárolása a válaszadó gépén csak a kitöltés idejéig, nincs átmeneti állomány  Jelszóval védhető személyi kérdőívek

47 47 AZ ONLINE PROGRAM Több mint 300 szabály (specifikáció) került beépítésre! Hibaüzenetek! – Például: Ne hagyja üresen a …. kérdést! – Csak egy választ adjon! – Életvitelszerűen lakott üdülő minimum 12 m²! (L/2.k.) – Ha van vízöblítéses WC – kell lenni vezetékes víznek! (L/7., 10.k.) – Nem lehet tartózkodási helyként bejelentett 2 (ideiglenes) címe! (Sz/4., 7.k.) – Ha október 1. után született – nem kell róla k.ív! (Sz/2.k.) – 16 évnél fiatalabb csak nőtlen-hajadon lehet! (Sz/2. és 10.k.) – Valamelyik férjnek-feleségnek v.élettársnak nincs párja! (Sz/14.k.) – Polgári iskolát csak 1937 előtt születettek végezhettek! (Sz/2., 19.k.) – Egyetem MA/MSc oklevelet csak kivételesen kaphatott 22 éves kor előtt! (Sz/2., 19.k.)

48 48 A VÁLASZADÁSI MÓDOK MEGOSZLÁSA

49 49 ONLINE VÁLASZADÁS MEGYÉNKÉNT

50 50 0%20%40%60%80%100% Internet Papír Interjú InternetPapír önkitöltésInterjú Válaszmegtagadás Ígért módok Tartós távollét AZ ÍGÉRT ÉS A TÉNYLEGES VÁLASZ- ADÁSI MÓD KÖZTI KAPCSOLAT (Próba, 2010) Tényleges válaszadás

51 51 A VÁLASZADÁSI MÓDOK TAPASZTALATAI ElőnyHátrány Számláló- biztosi interjú Felkészült szb., motiváló, tehermentesít, értelmezést segíti Drága, nagy szervezés, nehéz ellenőrizni, elvárásnak megfelelés Internetes önkitöltés Gyors, hely-idő független, beépített súgó + ellenőrzés, anonimitás, olcsó Válaszadót terheli, nem motivál, feltételekhez kötött: gép + ismeret, Papír önkitöltés hely-idő független, anonimitás, nincs speciális feltétel (csak írás-olvasás) Válaszadót terheli, nem motivál, nehéz értelmezés – hibás, olvashatatlan válaszok, sok javítás

52 52 UTÓVIZSGÁLAT (dec ) •Kötelező Minőségjelentés az EU-nak •Cél: –lefedettség mérés (alul-felülszámlálás mértéke) –Adatok tartalmi pontosságának becslése •Módszer: – fős, megyékre reprezentatív minta –nem kötelező –csak interjús válaszadás –rövidített Lakás +Személyi kérdőív

53 53 EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE ● Előzetes adatok: , Végleges: végétől ●„Hagyományos” formák: táblák, kötetek, szöveges összefoglalók ●Adatbázis –anonimizált adatok, interneten szerkeszthető táblák – adatvédelem: technikai megoldásokkal –interaktív tematikus térképek a weboldalon ●Anonimizált mikro adatfájlok ●Speciális feldolgozások a felhasználók igényei szerint ●Elemzések

54 54 EGYÜTT FELELTÜNK A JÖVŐÉRT! 10 év múlva folytatjuk…!


Letölteni ppt "1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések