Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9."— Előadás másolata:

1 10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, december 9.

2 ÉRINTETT TÉMÁK: Ízelítő korábbi népszámlálási statisztikákból
A NSZ célja, haszna A évi NSZ „méretei” A NSZ világprogram Jogi háttér Kérdőívek, magyar kérdés specialitások Az online kérdőív Utóvizsgálat Eredmények publikálása

3 Népességszám, 1870-2001 (településtípusonként, 1870=100%)

4 Korfa,

5 Korfák http://www.ksh.hu/interaktiv/korfa/index.html
Korfa – 1870 Korfa – 1990 Korfák 1870 1990

6 Korfák 2050 2011

7 Átlagos életkor, 2001 (39,2 év)

8 Átlagos életkor vallásonként, 2001

9 Élettársi kapcsolatok, 2001

10 1000 férfira jutó nő régiónként, 1980-2001

11 Gazdasági aktivitás,

12 Napi ingázók Budapesten, 2001

13 Háztartások nagysága, 1980-2001

14 Lakások laksűrűsége, 2001

15 Lakások szobaszáma,

16 A NÉPSZÁMLÁLÁS CÉLJA, FUNKCIÓJA
Az egyetlen teljes körű adatfelvétel a népesség + a lakásállomány jellemzőiről: az ismérvek tetszőleges kombinációjában tetszőleges területi mélységben idősoros összehasonlításban Az eredmények felhasználása: a társadalmat, gazdaságot érintő döntések megalapozása, hatásvizsgálata; vállalkozások számára üzleti döntések előkészítése; nemzetközi adatigények kielégítése; a következő 10 éves időszak mintavételes statisztikáinak alapja.

17 A NÉPSZÁMLÁLÁS KIADÁSAI
Összesen: ~19 Mrd Ft (fejenként 1900 Ft, kb. 3-4 korsó sör ára) A költségek 4 évre oszlanak el. Az adatok 10 évig használhatók mint „legfrissebbek”. A kiadások kb. 85%-a közvetlenül és közvetve személyi juttatás. A költségekből mintegy 7,5 Mrd Ft adók, járulékok formájában visszakerül az állami költségvetésbe.

18 A NÉPSZÁMLÁLÁS „MÉRETEI”
Népszámlálási anyagok nyomtatása: 110 millió oldal, 62 millió A/4-es lap (Budapest – Új-Zéland távolság) A lapok egymásra fektetve dobozban 6700 m magasak (Kailas-hegy a Himalájában) A nyomtatványok súlya 400 tonna Felkeresendő címek száma: 4,5 millió Munkát végzők száma: fő Résztvevők: ~ 10 millió fő

19 A NÉPSZÁMLÁLÁS SZERVEZETE
KSH HELYI KÖZIG. (TELEPÜLÉS) MEGYEI KÖZIG. NÉPSZÁMLÁLÁSI FŐOSZTÁLY (33 fő) TELEPÜLÉSI NÉPSZ. FELELŐSÖK (jegyzők, körjegyzők, 1900 fő + admin.) MEGYEI KORMÁNY-HIVATALOK NÉPSZ. FELELŐSEI KSH MEGYEI FELELŐSÖK + helyettesek (50 fő) SZÁMLÁLÓBIZTOSOK ( fő) KSH TERÜLETFELELŐSÖK (500 fő) A TV.-BEN MEGH. KIEMELT INTÉZETEK VEZETŐI FELÜLVIZSGÁLÓK (8000 fő) HAJLÉKTALANOKAT ÖSSZEÍRÓK KSH OKTATÓK (400 fő) ADATSZOLGÁLTATÓK (kb. 10 M fő) „ZÖLD SZÁM” ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

20 A NÉPSZÁMLÁLÁS VILÁGPROGRAM
CENSUS CLOCK:

21 JOGI HÁTTÉR/ 1. Az ENSZ 2010-es világprogramja:
minden ország készítsen részletes népesség- és lakásstatisztikát legalább egyszer a közötti periódusban ENSZ-EGB-Eurostat európai regionális ajánlás (2006): lehetséges módszerek, technológiák ismérvek definíciói, az osztályozások alapvető és nem alapvető témák

22 JOGI HÁTTÉR/ 2. EU-szintű:
Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról Magyar: a évi népszámlálásról szóló, többször módosított évi CXXXIX. törvény a évi népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 305/2010. (XII. 23.) Korm. Rendelet + Adatvédelmi Tv., Statisztikai Tv. előírásai

23 A NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ CXXXIX. TÖRVÉNY
Eszmei időpont: október 1. Összeírási időszak: 10.1–31. pótösszeírás: 11.1–8. A végrehajtás módja: kötelező – kivéve szenzitív blokk internetes önkitöltés papíralapú önkitöltés interjú

24 NÉPSZÁMLÁLÁSI MÓDSZEREK AZ EU-BAN
Teljes körű kérdőíves (hagyományos) Regiszteres Regiszter+adatfelvétel (teljes körű vagy minta) „Gördülő”

25 EU-KÖTELEZŐ LAKÁSADATOK
Településenként kötelező Régiónként kötelező épület, lakóegység típusa, földrajzi elhelyezkedése, lakottsága, a lakók száma, alapterülete és/vagy szobaszáma, épület építési időszaka tulajdoni jellege, lakhatási formák (lakás, intézet, hajléktalan), vízellátás, WC-vel való ellátottság, fürdési lehetőség, fűtés típusa. MAGYAR SPECIALITÁSOK: Helyiségek száma – Falazat – Villanyvezeték – Melegvíz ellátás – Szennyvíz elvezetés

26 Magyar specialitások: falazat…
Újjáépítés éve  az épület fő szerkezeti elemei megváltoztatása esetén pl. főfalak vagy szintek közötti födémek bontása, újjáépítése. Nem tekinthető új építési évnek: - lakáskorszerűsítés - lakásmegosztás, lakás egyesítés, a fő szerkezeti elemek változatlanul hagyása mellett Ha az időszak nem ismert, azt meg kell becsülni!

27 helyiségek száma… 2 1 Egy légterű lakásoknál a használat célja és használat szerinti alapterületük alapján kell a megfelelő helyiségeket meghatározni és besorolni. A szobák és konyhák bejegyzésénél az alapterületüket is figyelembe kell venni. A szobák számát is be kell írni, a konyhánál csak a meglétét jelölni. A nyári konyhát, ha a főépületben lakó háztartás használja, a megfelelő alapterületű konyhánál kell jelölni. Lakás alapterület: a lakáshoz tartozó valamennyi helyiség alapterülete, egész m2-re kerekítve. Ha a lakás alapterülete nem ismert, becsülje meg! A lakás alapterületébe beleszámít: – teljes mértékben (100%), ahol a belmagasság eléri vagy meghaladja 190 cm-t, – fél területtel (50%) a lodzsa, valamint a fedett vagy zárt terasz és erkély. Nem számít bele: – a tetőtér (manzárd) esetén a 190 cm belmagasságnál alacsonyabb terület, – lakáson kívüli tároló helyiségek, – üzlet, műhely, vendéglátó egység céljára épített vagy kialakított helyiségek még akkor sem tartoznak a lakáshoz, ha belső átjáróval össze vannak kötve. 1 53

28 villany, melegvíz, szennyvíz…
9.) Közüzemi elektromos hálózatról kérdezünk. Ha a szolgáltatást valamiért, pl. nemfizetés miatt kikapcsolták, a lakást villanyvezetékkel felszereltnek kell tekinteni. 10.) Vízvezetékkel (közüzemi, házi) ellátottnak tekintjük azt a lakást, ahol a kifolyócsap a lakáson belül van  amennyiben csak udvari csap van és onnan a lakásba be kell hordani a vizet, akkor a nincs vezetékes víz a lakásban választ kell megjelölni. Többféle melegvíz ellátás esetén a tisztálkodáshoz használtat kell jelölni. Amennyiben nincs vezetékes víz a lakásban választ jelölt az előző kérdésnél, akkor meleg folyóvíz sem lehet. 11.) Közcsatornával illetve házi csatornával ellátott az a lakás, ahol a szennyvíz zárt csatornán keresztül kerül elvezetésre. 12-13.) Ha a lakást többféle módon is fűtik, akkor a szobák fűtési módját kell megadni, ha így sem adható egyértelmű válasz, akkor a legjellemzőbb fűtési formát kell választani. Legfeljebb kétféle fűtőanyag jelölhető.

29 EU-KÖTELEZŐ SZEMÉLYI ADATOK
Településenként kötelező Régiónként kötelező tényleges lakóhely, nem, életkor, családi állapot (de jure), születési hely, állampolgárság, előző + jelenlegi lakóhelyre érkezés időpontja vagy: 1 évvel nsz. előtti lakóhely, háztartástagok közti kapcs. gazdasági aktivitás, foglalkozás, nemzetgazdasági ág, foglalkozási viszony, munkahely települése, iskolai végzettség, országba való érkezés éve (ha korábban külföldön lakott).

30 MAGYAR SPECIALITÁSOK A SZEMÉLYI KÉRDŐÍVEN
Kötelezően megválaszolandók: lakáshasználati jogcím születéskori lakóhely kettős lakcím külföldön élt-e gyermekek adatai iskolába járás nyelvismeret napi ingázás Önkéntesen megválaszolandók: nemzetiség anyanyelv használt nyelv vallás tartós betegség fogyatékosság

31 Magyar specialitások: lakáshasználati jogcím…..
X A 4.1., a 7. és a 8. kérdés összefügg egymással. Ha a személynek az összeírás helyén kívül nincs másik címe, akkor a 7. kérdésnél a nincs melletti X bejelölése után, térjenek át a 9.1. kérdésre. Ha a személynek van több lakcíme is, akkor a kitöltéskor figyelni kell arra, hogy a 7. kérdésnél nem lehet olyan bejelentettséget megjelölni, amit már a 4.1. kérdésnél megjelölt. Egy személynek csak egy lakóhelye (bejelentett állandó lakcíme), egy tartózkodási helye (bejelentett ideiglenes lakcíme), illetve egy olyan lakcíme lehet, ahol életvitelszerűen él. Ha a személynek külföldi országban is van lakcíme, akkor együtt legfeljebb három válasz lehetséges. Fontos! Akkor is be kell írni a máshol lévő címet, ha ugyanazon a településen, ugyanabban a budapesti kerületben van. 8. Melyik lakcímén él életvitelszerűen? Nagyon fontos kérdés a népszámlálási lakónépesség megállapításához. Azt a címet kell megjelölni, ahol a személy valójában él. Ha több lakcíme van az adatszolgáltatónak, nagyon fontos, hogy a 8. kérdés ne maradjon üresen! Figyelni kell arra, ha a személyt a lakáskérdőíven a kérdéshez jegyezték be, tehát a személy átmenetileg külföldön él, akkor kell lennie a 7. kérdésnél a van, külföldön után lévő téglalapban egy országnévnek, valamint a 8. kérdésnél a külföldön sorban egy X jelölésnek. Ha a személyt a lakáskérdőíven a lakásban lakó személyek száma kérdéséhez jegyezték be, tehát a személy átmenetileg Magyarországon egy másik címen él, akkor kell lennie a 7. kérdés valamelyik téglalapjában településnévnek, budapesti kerületnek (lehet több is), és a 8. kérdésnél a külföldön sor nem jelölhető!

32 Magyar specialitások: kettős lakcím…..
Miskolc A 4.1., a 7. és a 8. kérdés összefügg egymással. Ha a személynek az összeírás helyén kívül nincs másik címe, akkor a 7. kérdésnél a nincs melletti X bejelölése után, térjenek át a 9.1. kérdésre. Ha a személynek van több lakcíme is, akkor a kitöltéskor figyelni kell arra, hogy a 7. kérdésnél nem lehet olyan bejelentettséget megjelölni, amit már a 4.1. kérdésnél megjelölt. Egy személynek csak egy lakóhelye (bejelentett állandó lakcíme), egy tartózkodási helye (bejelentett ideiglenes lakcíme), illetve egy olyan lakcíme lehet, ahol életvitelszerűen él. Ha a személynek külföldi országban is van lakcíme, akkor együtt legfeljebb három válasz lehetséges. Fontos! Akkor is be kell írni a máshol lévő címet, ha ugyanazon a településen, ugyanabban a budapesti kerületben van. 8. Melyik lakcímén él életvitelszerűen? Nagyon fontos kérdés a népszámlálási lakónépesség megállapításához. Azt a címet kell megjelölni, ahol a személy valójában él. Ha több lakcíme van az adatszolgáltatónak, nagyon fontos, hogy a 8. kérdés ne maradjon üresen! Figyelni kell arra, ha a személyt a lakáskérdőíven a kérdéshez jegyezték be, tehát a személy átmenetileg külföldön él, akkor kell lennie a 7. kérdésnél a van, külföldön után lévő téglalapban egy országnévnek, valamint a 8. kérdésnél a külföldön sorban egy X jelölésnek. Ha a személyt a lakáskérdőíven a lakásban lakó személyek száma kérdéséhez jegyezték be, tehát a személy átmenetileg Magyarországon egy másik címen él, akkor kell lennie a 7. kérdés valamelyik téglalapjában településnévnek, budapesti kerületnek (lehet több is), és a 8. kérdésnél a külföldön sor nem jelölhető! Állandó népesség Lakónépesség

33 Vándorlás….. Ukrajna 9.1. Élt-e valaha legalább egy évig folyamatosan Magyarország mai területén kívül ? Aki sohasem élt az országhatáron kívül, annál a nem választ jelölje, és folytassa a kérdezést a 10. kérdéssel. Aki folyamatosan – egyhuzamban – külföldön tartózkodott legalább 12 hónapon keresztül, de látogatóba néha hazajött vendégeskedni vagy pihenni, annál is az igen a helyes válasz. Aki élt külföldön, annál a külföldi ország jelenlegi nevét írják be a téglalapba. Aki többször is élt külföldön, annál az utolsó, legalább egy évet elérő külföldi tartózkodására vonatkozóan jegyezzék be az adatokat. Itt hangsúlyos a jelenlegi szó, mivel lesznek, akik azt mondják: Én mindig is Magyarországon éltem. Azok a települések, amelyek jelenleg más országhoz tartoznak, ennél a kérdésnél külföldnek számítanak. Aki 12 hónapig vagy hosszabb ideig külföldön élt, de nem ugyanabban az országban, az azt az országot írja, ahol több időt töltött. Ha így nem tudja elkülöníteni, akkor azt írja be, ahonnan hazaköltözött. 9.2. Mikor tért vissza, vagy mikor költözött ténylegesen Magyarországra? Ide azt az évet és hónapot kell beírni, amióta a személy (újra) Magyarországon él. Aki nem emlékszik pontosan, kérjük meg, hogy legalább az évet becsülje meg. 1978 2

34 Gyerme-kek… 2 2 5 A kérdést nőknek és férfiaknak is fel kell tenni! A kérdés az adatszolgáltató élete folyamán élve született összes gyermekére vonatkozik. A 15. kérdéshez a gyermekek számát, a 16. kérdéshez pedig a születési évét és hónapját kell beírni. Hatnál több gyermek esetén az utolsó sorba a legfiatalabb gyermek adatát kell írni. A kitöltésnél figyelembe kell venni azokat az élve született gyermekeit is, akik máshol, más családban vagy állami gondozásban élnek, elköltöztek vagy meghaltak. Nem szabad figyelembe venni az örökbe fogadott és a nevelt gyermeket.

35 Iskolába járás… A kérdésre mindenkinek válaszolnia kell. Fontos, hogy mindenki saját magára vonatkozóan válaszoljon. Ugratásra figyelni kell! Ha valaki bölcsődébe jár vagy óvodába jár, a kitöltést a 21. kérdésnél kell folytatni. Nem válasz esetén a kitöltést a 18. kérdésnél kell folytatni. Ha a személy egy időben több, különböző szintű oktatásban vesz részt, a magasabb szintű képesítést nyújtót (a sorrendben hátrább állót) vegye figyelembe. Pl. ha valaki felsőfokú alapképzésre és mesterképzésre is jár, akkor a mesterképzést kell megjelölni. Ha az adatszolgáltató egyidejűleg nappali és nem nappali képzésben is részt vesz, a nappali tagozatot kell megjelölni.

36 6 6 2 5 2 Elvégzett évfolya-mok…
Ugratásra itt is figyelni kell! Azoknál a személyeknél, akik az általános, elemi iskola első osztályát, évfolyamát sem végezték el, a megfelelő válaszrész megjelölése után a kérdés további részét üresen kell hagyni, és a kitöltést a 21. kérdéssel kell folytatni. Minden iskolatípushoz be kell írni az elvégzett évek számát. Pl:ha valaki főiskolát végzett, akkor az általános iskola, a megfelelő középiskola és felsőfokú iskola sorába is be kell írni az elvégzett évfolyamszámokat. Abban az esetben is be kell írni az elvégzett évek számát, ha még iskolába jár valaki. Pl: ha valaki az általános iskola 7. évfolyamára jár, akkor az általános iskola sorába 6 évfolyamot kell írni. És abban az esetben is be kell írni az elvégzett évek számát, ha valaki valamilyen oknál fogva megszakította tanulmányait. Pl. ha valaki általános iskola elvégzése után elvégzett 2 évet egy gimnáziumban és a tanulmányait valamiért nem folytatta, akkor is be kell írni azt a 2 évet a gimnázium sorába. Páratlan félév esetén egész évre kell kerekíteni. Pl. ha valaki főiskolán 7 féléves képzésre járt, akkor a főiskola sorába 4 évfolyamot kell beírni. 1,5 éves érettségire épülő szakképzés esetén 2-t kell beírni az érettségire épülő szakképzés sorába. Az útmutatóban minden iskolatípus, képzés fogalma megtalálható. + Segédlet is készült a minél pontosabb kitöltés céljából. Ha valaki ugyanabból az iskolatípusból többet is elvégzett, az elvégzett osztály-, évfolyamszámokat nem szabad összeadni. Ekkor az elvégzett osztály, évfolyam számát arra az iskolára vonatkozóan kell megadni, amelyben a személy több osztályt, évfolyamot végzett. Példa: ha valaki 2 főiskolát végzett, az egyiket 4 év alatt, a másikat 3 év alatt, akkor ne 7 kerüljön a főiskola sorába, hanem 4. 2 5 2

37 Több végzettség, diploma…
gyógyszerész Célszerű úgy kitölteni a kérdőívet, hogy amikor megjelölésre kerül a 19. kérdésnél a legmagasabb végzettség, akkor kérdezzünk rá, hogy hány ilyen végzettsége van az illetőnek. Ha egy van, akkor a as kérdéseket kitöltjük, bejelöljük, hogy nincs másik ilyen végzettsége az adatszolgáltatónak és folytatjuk a kitöltést a 21.kérdéssel. Ha két azonos szintű végzettsége van valakinek, akkor a as kérdésekhez beírjuk az elsőként szerzett végzettség adatait, a kérdésekhez pedig a másodikként szerzettet. A 20.7-nél bejelöljük, hogy nincs további ilyen végzettsége az adatszolgáltatónak. Ha kettőnél több azonos szintű végzettsége van valakinek, akkor a as kérdésekhez beírjuk az elsőként szerzett végzettség adatait, a kérdésekhez a foglalkozásához, munkájához közelebb állót. Ha az már a kérdéseknél bejegyzésre került, akkor az azon kívül legfontosabbnak vélt végzettséget kell bejegyezni. A 20.7-nél pedig be kell írni, hogy hány darab további ilyen végzettsége van az adatszolgáltatónak. Természetesen itt is ügyelni kell arra, hogy a teljes szak, szakma beírásra kerüljön. 1

38 X latin jelnyelv német Nyelvismeret….
Minden személytől meg kell kérdezni, hogy milyen nyelven tudja magát másokkal megértetni, és tud másokat megérteni. A beszélni még nem tudó gyermeknél azt a nyelvet (nyelveket) kell megjelölni, illetve beírni, amelyen (amelyeken) hozzátartozói beszélnek hozzá. A kérdéshez a mesterséges (pl. magyar jelnyelv, eszperantó), illetve a holt nyelvek (pl. latin, ógörög) is beírhatók. A magyar nyelv jelölésén kívül legfeljebb három válasz adható. Ha valaki ennél több nyelven beszél, azt a három nyelvet kell beírni, amit az adatszolgáltató a legfontosabbnak tart. Ha valaki beszél egy nyelvet, de nincs belőle nyelvvizsgája, akkor is be lehet jegyezni.

39 Munka-helyre közle-kedés…
Budapest 03. Munka-helyre közle-kedés… 31. kérdés A kérdésre mindenkinek kell válaszolnia! Annál sem maradhat kitöltetlenül, aki nem is dolgozik és nem is tanul (álláskereső, nem dolgozó nyugdíjas, még bölcsődébe sem járó kisgyerek stb.). Lakásában, otthonában: pl. a kollégiummal egy épületben lévő iskola, a családi ház telkén épült műhely, a lakásban berendezett fogorvosi rendelő. A távmunkás az otthonában végzi a munkáját, a magántanuló az otthonában tanul. Változó település: tanulóknál nem jelölhető. Helytelen a „változó település” válasz pl. a több településen is rendelő orvosnál: azt kell megjelölni, ahol többször van. Ha így nem dönthető el: a lakásától távolabbi települést jelöljük meg. „Utazó foglalkozásúnál” (MÁV-kalauz, távolsági autóbusz vezetője stb.): azt a települst kell megjelölni, ahol felveszi a munkát, ahol munkakezdéskor jelentkeznie kell kérdés Napi gyakorisággal közlekedőnek számít az eltérő munkarendben (pl órás váltásban) dolgozó is. Többféle járművet akkor kell jelölni, ha az út megtételéhez mindegyiket igénybe kell vennie az adatszolgáltatónak. A példában egy olyan személy szerepel, aki egy olyan településről jár naponta munkába, ahol nincs vasúti megálló, autóbusszal megy a vasútállomásra, vonattal jut el a városba, ahol még helyi autóbuszra kell szállnia, hogy a munkahelyére érjen. 5 5

40 Nemzetiség és anyanyelv…
A 34. kérdésnél csak egy nemzetiség, etnikai csoport jelölhető meg, jegyezhető be! Ha a személy két nemzetiséghez, kisebbséghez is kötődik, a másikat a 35. kérdésnél kell megjelölni, illetve beírni. Amennyiben a személy csak egy nemzetiséghez, etnikai csoporthoz tartozik, a 35. kérdésnél a nem tartozik más nemzetiséghez választ kell megjelölni. 2-14 kódszámmal a Magyarországon törvényileg elismert kisebbségeket soroltuk fel kódszámmal a hazánkban nagyobb számban előforduló bevándorolt népcsoportokat. Az arab megnevezést gyűjtőnévként használtuk. Anyanyelvként azt az élő nyelvet kell megjelölni, amelyet a személy gyermekkorában (általában elsőként) tanult meg, amelyen családtagjaival általában beszél, és anyanyelvének vall. A beszélni még nem tudó csecsemő anyanyelve az a nyelv, amelyen hozzátartozói rendszerint beszélnek. Ugyanígy kell eljárni a siket, siketvak és beszédfogyatékos személy esetében is, ha vállalja a válaszadást, de anyanyelvként egy nyelvet sem jelöl meg. Anyanyelvként be lehet jegyezni a jelnyelvet is. Nem lehet holt nyelv és mesterséges nyelv (kivéve jelnyelv). Családi, baráti közösségben beszélt nyelv kérdés kitöltésekor minden nyelvet be lehet jegyezni. Ne bíráljuk felül a válaszadást!

41 Vallás… katolikus Azt a vallási közösséget, hitfelekezetet kell beírni, amelyhez tartozónak a személy vallja magát. Csak egy vallási közösség, hitfelekezet jegyezhető be! Kerülni kell az általánosító bejegyzéseket (pl. keresztény, ortodox, katolikus), valamint a rövidítéseket! Nem elegendő beírni, hogy keresztény vagy katolikus, hanem római katolikus, görög katolikus, református, evangélikus; ortodox, hanem meg kell jelölni, hogy szerb ortodox, görög ortodox, román ortodox stb. A kis egyházakhoz, vallási csoportokhoz tartozók esetében az egyházi közösség pontos megnevezését kérjük beírni (pl. AGAPÉ Gyülekezet, A Tan Kapuja Buddhista Egyház, Kínai Keresztyén Gyülekezet, Bét Orim Reform Zsidó Hitközség). A nem tartozik vallási közösséghez, felekezethez válaszlehetőséget kell megjelölni, ha az adatszolgáltató nem ateista, de nem is érzi magát vallási közösséghez, felekezethez tartozónak. Az ateista válaszlehetőséget kell megjelölni, ha az adatszolgáltató nem hisz Isten létezésében, istentagadó.

42 Tartós betegség, fogyatékosság/1.
Fogyatékosság és tartós betegség megkülönböztetése (2001-ben a tartós betegséget nem kérdeztük külön. A magukat fogyatékosnak vallók között nagyszámban fordultak elő tartósan beteg emberek, ezért kérdezünk külön.) A fogalmak magyarázata a számlálóbiztosi útmutatóban megtalálható (40.oldal). Tartós betegségnek számít az olyan betegség, amely jelenleg nem gyógyítható, de gyógyszerekkel vagy más terápiákkal kezelhető. Ilyen betegségek pl. a cukorbetegség, az asztma, a tüdőbaj, a magas vérnyomás, a daganatos betegségek, a szív- és érrendszeri betegségek, az ízületi betegségek. Ha a tartós betegsége van választ jelölte meg, a kitöltést a 42. kérdéssel kell folytatni. (WHO meghatározás alapján.) Fogyatékosságnak tekintjük azt a maradandó állapotot vagy sajátosságot, amikor a személy a testi, értelmi, érzékszervi, mozgásszervi vagy kommunikációs képességét számottevően vagy egyáltalán nem birtokolja, és ez jelentős mértékben gátolja a társadalmi életben való részvételben, a megszokott, a hagyományosan elvárható életvitel gyakorlásában. Ha az adatszolgáltató a kérdésre a nincs sem tartós betegsége, sem fogyatékossága választ adja, akkor az adott személyre vonatkozó személyi kérdőív kitöltése befejeződött.

43 Tartós betegség, fogyatékosság/2.
A felsorolt fogyatékosságok rövid meghatározásai a számlálóbiztosi útmutatóban megtalálhatók. A fogalmak az illetékes minisztérium meghatározásai alapján készültek. Súlyos belszervi fogyatékos pl.: fél tüdeje hiányzik, fél veséje hiányzik. Beszédhibás: dadog, raccsol, hadar, pösze stb. Beszédfogyatékos: beszédszervi hiba. Több fogyatékosság esetén a mikor keletkezett a fogyatékossága kérdésnél a legkorábbi fogyatékosságot kell jelölni. 42. kérdés Nemcsak a fogyatékosság, tartós betegség megléte, illetve formája érdekel bennünket, hanem az is, hogy ez az állapot /betegség miben akadályozza az érintetteket.

44 ÚJDONSÁGOK A KÉRDŐÍVEKEN
Cél: az adatszolgáltatói terhek csökkentése, társadalmi újdonságok megragadása Csökkent: üdülők, környezet lakóövezeti jellege, házasságtörténet, munkaidő, munkahely címe, kulturális kötődés Egyszerűbb lett: iskolázottság, munkahely Nőtt, megújult: Magyarország területén kívül élt-e, kerékpár a közlekedésben, egészségi állapot, lakásban dupla komfort

45 ÚJDONSÁG: ONLINE KITÖLTÉS
+ 2011. október 1. és 16. között Azonosító és internetes belépési kód szükséges

46 INTERNETES ÖNKITÖLTÉS
Informatikai biztonsági rendszer: „etikus hackeléssel” tesztelt! Titkosító technológiával védett adatcsatorna (https) az adatgyűjtő központ és adatszolgáltató között – lehallgatása nem lehet Egyedi címazonosító + Jelszó védelem Adatok tárolása a válaszadó gépén csak a kitöltés idejéig, nincs átmeneti állomány Jelszóval védhető személyi kérdőívek

47 Több mint 300 szabály (specifikáció) került beépítésre! Hibaüzenetek!
AZ ONLINE PROGRAM Több mint 300 szabály (specifikáció) került beépítésre! Hibaüzenetek! Például: Ne hagyja üresen a …. kérdést! Csak egy választ adjon! Életvitelszerűen lakott üdülő minimum 12 m²! (L/2.k.) Ha van vízöblítéses WC – kell lenni vezetékes víznek! (L/7., 10.k.) Nem lehet tartózkodási helyként bejelentett 2 (ideiglenes) címe! (Sz/4., 7.k.) Ha október 1. után született – nem kell róla k.ív! (Sz/2.k.) 16 évnél fiatalabb csak nőtlen-hajadon lehet! (Sz/2. és 10.k.) Valamelyik férjnek-feleségnek v.élettársnak nincs párja! (Sz/14.k.) Polgári iskolát csak 1937 előtt születettek végezhettek! (Sz/2., 19.k.) Egyetem MA/MSc oklevelet csak kivételesen kaphatott 22 éves kor előtt! (Sz/2., 19.k.)

48 A VÁLASZADÁSI MÓDOK MEGOSZLÁSA

49 ONLINE VÁLASZADÁS MEGYÉNKÉNT

50 AZ ÍGÉRT ÉS A TÉNYLEGES VÁLASZ- ADÁSI MÓD KÖZTI KAPCSOLAT (Próba, 2010)
0% 20% 40% 60% 80% 100% Internet Papír Interjú Papír önkitöltés Válaszmegtagadás Ígért módok Tényleges válaszadás Tartós távollét

51 A VÁLASZADÁSI MÓDOK TAPASZTALATAI
Előny Hátrány Számláló-biztosi interjú Felkészült szb., motiváló, tehermentesít, értelmezést segíti Drága, nagy szervezés, nehéz ellenőrizni, elvárásnak megfelelés Internetes önkitöltés Gyors, hely-idő független, beépített súgó + ellenőrzés, anonimitás, olcsó Válaszadót terheli, nem motivál, feltételekhez kötött: gép + ismeret, Papír önkitöltés hely-idő független, anonimitás, nincs speciális feltétel (csak írás-olvasás) Válaszadót terheli, nem motivál, nehéz értelmezés – hibás, olvashatatlan válaszok, sok javítás

52 Kötelező Minőségjelentés az EU-nak Cél:
UTÓVIZSGÁLAT (dec ) Kötelező Minőségjelentés az EU-nak Cél: lefedettség mérés (alul-felülszámlálás mértéke) Adatok tartalmi pontosságának becslése Módszer: fős, megyékre reprezentatív minta nem kötelező csak interjús válaszadás rövidített Lakás +Személyi kérdőív

53 EREDMÉNYEK KÖZZÉTÉTELE
Előzetes adatok: , Végleges: végétől „Hagyományos” formák: táblák, kötetek, szöveges összefoglalók Adatbázis anonimizált adatok, interneten szerkeszthető táblák – adatvédelem: technikai megoldásokkal interaktív tematikus térképek a weboldalon Anonimizált mikro adatfájlok Speciális feldolgozások a felhasználók igényei szerint Elemzések

54 EGYÜTT FELELTÜNK A JÖVŐÉRT! 10 év múlva folytatjuk…!


Letölteni ppt "10 évre szóló adatvagyonunk: A NÉPSZÁMLÁLÁS Virágh Eszter, KSH Budapesti Corvinus Egyetem, 2011. december 9."

Hasonló előadás


Google Hirdetések