Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Európa (1849-1914). Fogalmak: Monroe-elv: „Amerika az amerikaiaké” (1823), abolicionista, egyenlőtlen fejlődés, nyitott kapuk elve (1899. Kína), Diktatúra,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Európa (1849-1914). Fogalmak: Monroe-elv: „Amerika az amerikaiaké” (1823), abolicionista, egyenlőtlen fejlődés, nyitott kapuk elve (1899. Kína), Diktatúra,"— Előadás másolata:

1 Európa (1849-1914)

2 Fogalmak: Monroe-elv: „Amerika az amerikaiaké” (1823), abolicionista, egyenlőtlen fejlődés, nyitott kapuk elve (1899. Kína), Diktatúra, bonapartizmus, ortodox, irredenta, kommün, ipari forradalom, általános hadkötelezettség, szabadságjogok, polgári állam, puritán, farmer, ültetvény, Monroe-elv: „Amerika az amerikaiaké” (1823), abolicionista, egyenlőtlen fejlődés, nyitott kapuk elve (1899. Kína), monopólium, kartell, tröszt, konszern, monopolkapitalizmus, szabad verseny, tőkekivitel, finánctőke, középosztály, demográfiai robbanás, torlódóott társadalom, imperializmus, gyarmatosítás, protektorátus, szipolyfelkelés, liberalizmus, nacionalizmus, konzervativizmus, keresztényszocializmus, szocializmus, szociáldemokrata, bolsevik, anarchizmus, revízionizmus, szakszervezet, II. Internacionálé, duma, bolsevik, mensevik

3 Személyek: III. Napóleon, II. Sándor, Cavour, Garibaldi, II. Viktor Emánuel, II. Vilmos, Bismack, Viktória, Ferenc József, Abraham Lincoln, Karl Marx, Friedrich Engels, Bakunyin, III. Leó: Rerum novarum c. enciklikája, 1891, Lenin (Vlagyimir Iljics Uljanov), Gapon pópa, II. Miklós,

4 Kronológia: III. Napóleon császársága (1852-1870) Oroszország: 1853-56. krími háború 1856 Párizsi béke 1861. Orosz jobbágyfelszabadítás 1863. Lengyel felkelés Oroszország ellen 1904-05 japán-orosz háború Olaszország: 1859. francia-szárd-osztrák háború, Solferino, villafrankai fegyverszünet - 1860 a közép-itáliai kisállamok egyesülnek a Szárd Királysággal Garibaldi támadása a Nápolyi Királyság ellen Itália egységes » létrejön az Olasz Királyság 1861 Róma és Velence kivételével Itália egységes » létrejön az Olasz Királyság II. Victor Emánuel király: II. Victor Emánuel (szárd király) » az egység összekapcsolódik a német eseményekkel Velence 1866 Velence visszakerül Rómalétrejön Olaszország 1870 Róma is felszabadul » létrejön Olaszország Németország: 1834 német gazdasági egység→ vámszövetség 1866 Königgratz → Ausztria legyőzése 1867 Északnémet Szövetség – északi államok is 1870 Sedan → a franciák legyőzése a versailles-i palota tükörterme 1871. jan.18. a versailles-i palota tükörterme » I. Vilmos kihirdeti a Német Császárság létrejöttét Franciaország köztársaság » III. Napóleon bukása → Franciaország köztársaság » 1871 párizsi munkásfelkelés (párizsi kommün) » Elzászt és Lotharingiát Németországhoz csatolták

5 USA 1854 Republikánus Párt északon ( védvám bevezetése (hazai gazdaság védelme), rabszolga felszabadítás kérdése, szabad földfoglalás a farmereknek 1860 elnökválasztás »Abraham Lincoln (republikánus) Unió Konföderáció → 11 déli állam kilép az Unióból → Amerika két részre bomlik, Unió (északi csapatok) - Amerikai Egyesült Államok, Konföderáció (déli csapatok) - Amerikai Konföderációs Államok 1861–1865 Polgárháború Észak-Amerikában (USA-ban) Gyarmatosítás 1899-1902 búr háborúk (angol győzelem) 1869 Szuezi-csatorna → Egyiptom ellenőrzés alatt Keleti kérdés, balkáni háborúk 1875 Bulgáriában felkelés a törökök ellen 1877-78 balkáni háború (orosz↔török) 1878-ra létrehozták Nagy-Bulgáriát Berlini Kongresszus 1878 Berlini Kongresszus: → a nagyhatalmak félnek az orosz térnyerésétől 1908. Az OMM annektálta Bosznia-Hercegovinát 1912 első balkáni háború, 1913. Második balkáni háború Szövetségi rendszerek 1879 Kettős szövetség: Németo. és OMM között 1882 Olaszország is csatlakozik» Hármas Szövetség lesz 1885 orosz-angol érdekszféra megállapodás Afganisztán kapcsán 1898 Fashoda konfliktus: → Franciaország elismerte Anglia gyarmati fölényét 1904 Entente Cordiale = Antant: → szívélyes megegyezés angol-francia között 1907 Oroszország-Anglia szövetsége

6 Összefüggések: Francia külpolitika a XIX. Sz. második felében Melyek voltak III. Napóleon céljai? Mennyire volt eredményes a francia nagyhatalmi törekvés? Igaz-e, hogy III. Napóleon kalandor külpoliikát folytatott? Milyen sikerei voltak a gyarmati terjeszkedésnek?

7 Az olasz egység létrejötte Melyek voltak az egységes Olaszország létrejöttének fontosabb lépései? Milyen nagyhatalmi törekvések álltak az olasz egység mögött?

8 A német egység kialakulása Milyen elképzelések voltak a német egységre? Milyen lépésekben valósult meg? Milyen nagyhatalmi törekvések befolyásolták a létrejöttét?

9 Bismarck hatalmi játszmája az egység érdekében

10 A polgári állam Milyen folyamatok vezettek a polgári állam kiépüléséhez? Hogyan alakult át a gazdaság, a társadalomszerkezet és hogyan tükrözték a politikai eszmerendszerek és szervezetek a változásokat? A polgári állam Milyen folyamatok vezettek a polgári állam kiépüléséhez? Hogyan alakult át a gazdaság, a társadalomszerkezet és hogyan tükrözték a politikai eszmerendszerek és szervezetek a változásokat?

11 Az amerikai polgárháború Az amerikai polgárháború (1861-1865) Milyen okai voltak a polgárháború kirobbanásának? Milyen esélyei voltak a szembenálló feleknek? Milyen fontos háborús események voltak?

12 Melyek voltak az ipari forradalmak következményei? Milyen okai voltak az egyenlőtlen fejlődésnek?

13 Hogyan változtak a gyarmatosítás formái, céljai a 19.sz. végére? Milyen gyarmati ellentétek alakultak ki a nagyhatalmak között?

14

15 Balkáni háborúk Mit jelentett a keleti kérdés az orosz külpolitikában? Mi volt az oka és az eredménye a balkáni háborúknak? Mi volt a nagyhatalmak állásfoglalása a kérdésben? Mikor jött létre Románia

16 krími háború észak-amerikai polgárháború 1871 porosz-francia háború párizsi kommün német császárság 1880 Afrika gyarmatosítása 1852 A francia közt. bukása III. Napóleon császár 1854-56 1859 Az európai regény nagy korszaka: Dickens (1812-70), Dumas (1802-70), Flaubert (1821-80), Turgenyev (1818- 83), Dosztojevszkij (1821-81), Tolsztoj (1828-1910) fr.+ Szárd-Piemont háb. Ausztria ellen (Solferino) 1861-65 1904-5 orosz-japán háború 1905-7 forradalom Oroszországban 1912-13 balkáni háborúk 1859. Darwin :A fajok eredete 1867. Marx : Tőke I. 1873. Bakunyin: Államiság és anarchia 1883-85. Nietzsche: Zarathustra 1861 olasz királyság 1866 Poroszország legyőzi Ausztriát Königraetz 1857. Baudelaire A romlás virágai Európa - a realista dráma: Ibsen (1828- 1906), Strindberg (1849-1912), Csehov (1860-1904), Shaw (1856-1950) A boldog békeidők 1900. Freud: Álomfejtés

17 Esszé: A korszak főbb eszmeáramlatainak (liberalizmus, nacionalizmus, konzervativi­mus és szocializmus) jellemzői források alapján. A legfontosabb állam- és alkotmányjogi fogalmak (pl. alkotmány, parlament, képviseleti rendszer, szavazati jog, hatalommegosztás). Az USA nagyhatalommá válásának nyomon követése térképek, források és vázlatok fel­dol­go­zásával: – az amerikai polgárháború gazdasági, társadalmi és alkotmányos vonatkozásai, – az amerikai gazdasági fellendülés összetevői, az amerikai expanzió a világban. A német egységmozgalom nyomon követése térképek, források és vázlatok feldol­ go­zá­sá­val: – a német egységmozgalom folyamata. Tematikus térképek, szöveges források és ábrák feldolgozása révén a balkáni helyzet megértése és elemzése: – a Balkán etnikai, vallási sokszínűsége, gazdasági és társadalmi elmaradottsága, – nemzeti törekvések a Balkánon, – a keleti kérdés problematikája, – az Osztrák–Magyar Monarchia Balkán-politikájának elemzése. A második ipari forradalom alapvető voná­sainak bemutatása. A technikai fejlődés hatása a környe­zet­re és az életmódra, konkrét példák alap­ján.


Letölteni ppt "Európa (1849-1914). Fogalmak: Monroe-elv: „Amerika az amerikaiaké” (1823), abolicionista, egyenlőtlen fejlődés, nyitott kapuk elve (1899. Kína), Diktatúra,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések