Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

ELGOSCAR-2000 Kft. ELŐZETES SZENNYEZETTSÉGI FELMÉRÉS A NAGYBOCSKÓI VOLT ERDŐKÉMIAI KOMBINÁT TERÜLETÉN (UKRAJNA), ENPI-CBC PROJEKT KERETÉBEN.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "ELGOSCAR-2000 Kft. ELŐZETES SZENNYEZETTSÉGI FELMÉRÉS A NAGYBOCSKÓI VOLT ERDŐKÉMIAI KOMBINÁT TERÜLETÉN (UKRAJNA), ENPI-CBC PROJEKT KERETÉBEN."— Előadás másolata:

1 ELGOSCAR-2000 Kft. ELŐZETES SZENNYEZETTSÉGI FELMÉRÉS A NAGYBOCSKÓI VOLT ERDŐKÉMIAI KOMBINÁT TERÜLETÉN (UKRAJNA), ENPI-CBC PROJEKT KERETÉBEN

2 ELGOSCAR-2000 Kft. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ БЫВШЕГО ВЕЛИКОБЫЧКОВСКОГО ЛЕСОХИМИЧЕСКОГО КОМБИНАТА (УКРАИНА), В РАМКАХ ПРОЕКТА ENPI-CBC

3 A régió / Регион

4 Nagybocskó / Великий Бычков

5 T erület átadás-átvétel, archív adatok feldolgozása Передача территории, обработка архивных данных

6 Az LHK felmérési terület Исследованная территория ЛХК

7 Terepi munka / Полевые работы Talajmintavétel / Отбор образца грунта Geofizikai szondázás Talajmintavétel gépi markolóval Отбор образца грунта екскаватором Talajmintavétel száraz spirálfúrással Отбор образца грунта бурением со спиралю Biztosított PVC cső a talajvíz mintavételhez Крепление трубой ПВХ для отбора проб воды

8 Talajvíz szennyezettségi térképek Карты загрязненности грунтовых вод BTEX/Простые ароматические Benzol/Бензол

9 Toluol/Толуол Xilol/Ксилол Talajvíz szennyezettségi térképek Карты загрязненности грунтовых вод

10 Krezol Fenol Talajvíz szennyezettségi térképek Карты загрязненности грунтовых вод

11 TPH/НефтепродуктыPAH/Полиароматика Talajvíz szennyezettségi térképek Карты загрязненности грунтовых вод

12 TPH/Нефтепродукты Krezolok/Крезолы PAH/Полиароматика Talaj szennyezettségi térképek, mélység: 2 m Карты загрязненности грунтов, глубина: 2 м

13 Geoelektromos szelvény Геоэлектрический разрез

14 Elektromágneses felvétel eredmény Результат электромагнитной сьемки

15 CPT mérnökgeofizikai szondázás Инженерно-геофизическое пенетрационное зондирование CPT

16 Az előzetes felmérés eredmény összegzése 1. Обобщение результатов предварительной оценки 1 •Archív adatok értékelése •Indikáció szennyezésre •8 területen •Szennyezettségi vizsgálat •7 területen •Két expedíció 2011 április és június •Földtani - hidrogeológiai viszonyok vizsgálata •- geofizikai módszerekkel •- fúrásokkal és mintázással •Оценка архивных материалов •Индикация загрязнения •на 8-ми участках •Исследование загрязненности •на 7-ми участках •2 экспедиции, апрель и июнь 2011 г. •Изучение геологических и гидрогеологических условий •- геофизическими методами •- бурением и опробованием

17 Az előzetes felmérés eredmény összegzése 2. Обобщение результатов предварительной оценки 2 •2,2 ha terület felmérése •25 VESZ szondázás •4 geoelektromos szelvény •7 CPT szondázás •4200 m 2 EM-31 szondázás •13 kutatógödör •19 fúrás, 12 csövezés •74 talajminta, 28 talajv í zminta •6 monitoring talajv í zminta •3 ökotoxikológiai talajv í zminta •Изучение территории 2,2 га •25 зондирований ВЭЗ •4 геоэлектрических разреза •7 инж.-геологических зондирований CPT •Зондирование EM-31, 4200 m 2 •13 разведочных шурфов •Бурение 19 разв. скв., 12 обсажено •Образцы: 74 - грунт, 28 – грунтовые воды •6 образцов грунтовых вод мониторинга •3 образца грунтовых вод для экотоксикологии

18 Az előzetes felmérés összegzése 3. Обобщение результатов предварительной оценки 3 Maximális határérték (UA) túllépések: Максимальные превышения допустимых пределов действующих в Украине Szennyezőanyagok-загрязнители Talajvíz Грунтовые воды Talaj Грунты Fenol és krezolok / Фенол и крезолы 17540 Olajszármazékok / Нефтепродукты30178 Etilbenzol / Этилбензол126 Xilol / Ксилол2118 Egyéb alkilbenzolok / Прочие алкилбензолы3069 PAH / Полиароматика17129 Naftalinok / Нафталины3368 Klórbenzol / Хлорбензол3- Kémiai oxigénigény / Химическая Потребность Кислорода28-

19 Az előzetes felmérés összegzése 4. Szennyezett területek: I. 400 m3 földalatti betonmedence és kisérleti retorták terület Окресность 400 m3 бетонного резервуара и экспериментальных реторт II. Központi terület, a fenolos vizű talajvizkút környezete Центральный участок, окресность грунтового колодца с фенольной водой III. Régi fűtőház környezete Участок старой котельной IV. Felszini tároló tartálypark környezete Окресность поверхностного резервуарного парка V. Retorták környezete Ретортный участок VI. Keskenyvágányú vasúti mozdonydepó környezete Участок узкоколейного локомотивного депо VII. Üzemanyag kiadó állomás és földalatti tárolótartályparkja környezete Участок бензоколонки и подземного резервуарного парка ГСМ VIII. Vasúti tartálykocsik vágányterületei és környezete (3 terület) Участки железнодорожных танкеров с остатками смол (3 участка)

20 Köszönöm a figyelmüket! Спасибо за Ваше внимание! Előadó: Szűcs István


Letölteni ppt "ELGOSCAR-2000 Kft. ELŐZETES SZENNYEZETTSÉGI FELMÉRÉS A NAGYBOCSKÓI VOLT ERDŐKÉMIAI KOMBINÁT TERÜLETÉN (UKRAJNA), ENPI-CBC PROJEKT KERETÉBEN."

Hasonló előadás


Google Hirdetések