Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

4.1 A.)A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK LEGFONTOSABB ÁLLOMÁSAI TÉRKÉP ALAPJÁN B.) AZ EURÓPÁN KÍVÜLI CIVILIZÁCIÓK HATÁSA EURÓPÁRA, ÉS A GYARMATOSÍTÁS A kapitalista.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "4.1 A.)A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK LEGFONTOSABB ÁLLOMÁSAI TÉRKÉP ALAPJÁN B.) AZ EURÓPÁN KÍVÜLI CIVILIZÁCIÓK HATÁSA EURÓPÁRA, ÉS A GYARMATOSÍTÁS A kapitalista."— Előadás másolata:

1 4.1 A.)A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK LEGFONTOSABB ÁLLOMÁSAI TÉRKÉP ALAPJÁN B.) AZ EURÓPÁN KÍVÜLI CIVILIZÁCIÓK HATÁSA EURÓPÁRA, ÉS A GYARMATOSÍTÁS A kapitalista világgazdasági rendszer kialakulásának kezdetei, a legfőbb társadalmi és gazdasági folyamatok a XVI-XVII. Századi Nyugat Európában. Tk (Sz)- Száray Miklós Történelem II. Tk (W)- Walter Mária Történelem 10 Tk 3- Herber, Martos, Moss, Tisza Történelem 3 Kozma Géza, Lovrity Andrea Tr-G Szabó István: Tréning

2 A felfedezések legfőbb mozgatórugói és előzményei Tk (W) 147-148. old A nagy felfedezések Tk2 (Walter)- 147-150. old Amerika felfedezése és leigázása Tk 2 (Walter)- 151-153 A gyarmatosítás legfőbb gazdasági és politikai hatásai Európa életére Tk (Sz/F)148.old Tk (Sz/F)148 /149.old Tk (Sz/F)149.old http://www.suliaweben.hu/index.php?page=single&tk=69 A nagy földrajzi felfedezések és következményeik

3 Felfedezők Portugálok Vasco da Gama Spanyolország Kolumbusz Kristóf 1492 reconquista Konkivsztádorok Ültetvények azték inkamaja Spanyol gyarmatok Manufaktúrák tőzsde világkereskedelem Magellán Kolumbusz Kristóf Spanyolország Kereskedelmi társaságok Németalföld É-Franciaország Anglia árforradalom Tőkés termelési formák nemesfémözön Spanyol nagyhatalmiság rablógazdaság, rabszolgaság, hittérítés

4 A felfedező utak megindulásának több oka volt.

5 Karavella Csillagászati ismeretek bővülése és a térképek pontosságának javulása Iránytű elterjedése Több árbocos, nagy vitorlafelületű, hátsó kormányos, mélyjáratú Pl. Toscanelli feltüntette a hosszúsági és szélességi fokokat Új hajótípus A felfedezőutak megindulásának feltételei

6 Tengerész Henrik herceg Portugálok Az első felfedező utak elindítói a Expedíciókat küldött Afrika atlanti partvidékének felkutatására arany és rabszolgaszerzés reményében Bartolomeo Diaz 1498 Vasco da Gama

7 Fegyverrel igázták le az indiai fejedelmeket Portugál gyarmatosítás Kereskedelmi támaszpontokat létesítettek India partjain Délkelet-Ázsiaban 700-800% Kereskedelmi haszon fűszereket A bennszülöttektől potom áron szerezték be Gyakran egyszerűen kirabolták őket Egyes szigeteken a lakosságot kiirtották vagy rabszolgává tették Lisszabon Európa legforgalmasabb városai közé emelkedett Tk 2 (Walter)- 148 old Belém torony 1515-1521 között I. Mánuel király építtetett, Vasco da Gama tiszteletére

8

9 1492 Kasztíliai Izabella Aragóniai Ferdinánd házasságával létrejön Spanyolország A XV századi Európa legjobban szervezett állama lett befejeződött a reconqiusta ( az arabokkal folytatott nyolc évszázados háborúja) Az uralkodópár biztosít Kolumbusz Kristófnak három hajót. T (2002): 31/a Tk 2 (W)- 149. old SPANYOLORSZÁG

10 Korabeli ábrázolás Kolumbusz karavelláinak rekonstrukciója 1492 Kolumbusz Kristóf Elérte az amerikai kontinens előterében fekvő Bahama-szigeteket. Kolumbusz abban a hitben halt meg, hogy Indiába érkezett

11 Kolumbusz felfedezéseinek híre nyugtalanságot keltett Portugáliában, s azonnal felmerült az ismert és ismertlen világ felosztásának szükségessége.

12 Amerigo Vespucci ismerte fel, hogy új földrészt fedeztek fel Tk.4-14.old: Az Újvilágot Amerigo Vespucciról, Kolumbusz egykori üzlettársáról és barátjáról nevezték el, aki a Medici Bankház alkalmazottja volt. Ő teremtette meg Kolumbusz második és harmadik útjának a pénzügyi hátterét. Spanyol és portugál szolgálatban több utat tett Dél-Amerika partjai mentén 1499-1502 közöt, és az utazásairól kiadott műve gyorsan népszerű lett Európában. Ebben nevezte Újvilágnak a felfedezett földrészt, térképeken mégis az Amerika (Amerigo földje) honosodott meg.

13 Konkivsztádorok (hódítók) gyarmatosítás Bányákat nyitottak Elsöprő katonai fölény birtokában kis csapatokkal is gyorsan elfoglalták az őslakók hatalmas birodalmait Afrikából behurcolt rabszolgákat dolgoztattak Ültetvényeket létesítettek azték i nka maja Elkezdődött a A spanyolok (a portugálok Bralzilíában): (Gyapot, dohány) rablógazdaság, rabszolgaság, hittérítésLegfőbb jellemzői:

14 AZTÉKOK

15 Mexikói-medence és Tenocstitlán a spanyol hódítás idején

16 http://www.youtube.com/watch?v=t05di_D-aAI Egy birodalom felépítése: Az asztékok

17 Emberáldozatokhoz használt kovakőkés Legendák Nyomában: Az azték birodalom titkai http://www.youtube.com/watch?v=YpLCszNjs9o Azték ember áldozatkortársi ábrázolása. Az élő áldozat mellkasát felvágták a kőkéssel, és kitépték a szívét. Emberáldozatokat tízezrével hajtottak végre.

18 http://mult- kor.hu/20101223_emberaldozashoz_hasznal tak_az_aztek_napkovet_http://mult- kor.hu/20101223_emberaldozashoz_hasznal tak_az_aztek_napkovet_ Emberek feláldozásához használták az azték napkövet Azték harcosok

19 INKÁK

20

21 http://www.youtube.com/watch?v=NUYOj2CnPQ4 Macchu Picchu A Machu Picchu elnevezés (mint szinte minden inka városnév) egy összetett szót takar. Machu régit vagy ősit jelent, picchu pedig hegyet vagy csúcsot. Ilyenformán Machu Picchu jelentése Öreg-hegy. Az a bizonyos híres hegy, amelyet a legtöbb képen láthatunk, amit Machu Picchuról készítenek a Wayna Picchu (Ifjú- hegy). Maga a város tulajdonképpen egy erőd volt, amelyet azonban nem falak védtek, hanem maga a természet, hiszen 2500 m magasan helyezkedik el, és a város körül egy 700 m mély szakadék tátong, egyik oldalról pedig a Wayna Picchu tornyosul. A település lakossága valószínűleg 1000 fő körül lehetett.

22

23

24 http://www.mult-kor.hu/20091118_ritualisan_fejeztek_le_ellensegeiket_az_inkak Az inkák lefejezték ellenségeiket, és koponyáikat az isteneknek ajánlották fel - vélik a perui régészek, akik Cuzcótól északra egy vallási célokat szolgáló épületegyüttest tárnak fel.

25

26

27

28 Magellán 1519-1522 Tk.4-14.old: Kolumbusz felfedezését a portugál Magellán tette teljessé, aki spanyol szolgálatban 1519.szept.20-án indul el Sanlúcar kikötőjéből, hogy megtalálja a délnyugati átjárót a Fűszer-szigetekhez. A bátor katonát, az Indiai- óceánt ismerő tengerészt megbízták, hogy öt hajóval és mintegy 250 emberrel tárja fel a nyugat felé vezető utat. Több mint egy év után (1520.okt 21) már csak három hajó jutott át- a később róla elnevezett szoroson – a Csendes- óceánra. Három hónapos, rendkívüli nélkülözések után érték el Guam szigetét, majd a Fülöp-szigeteken, Cebuban kötöttek ki. Itt Magellán felajánlotta emberei szolgálatait az uralkodónak egy helyi háborúban, amelyben később maga is életét vesztette. A Magellán- expedíció utosó két hajója –mivel a harmadikat a hiányzó felszerlés miatt fel kellett gyújtaniuk- a baszk Sebastian de Elcano parancsnoksága alatt haladt tovább a Fűszer- szigetekre. Miután az egyik hajó a portugálok fogságába esett, csak egy hajó a Victoria tért vissza 1522 szeptemberében Elcanóval és 17 tengerésszel Sanlúcarba, fűsszerrel megrakodva

29 A gyarmatosítás legfőbb gazdasági és politikai hatásai Európa életére

30 A gyarmatok, Európa és Afrika között kialakult 16-18 sz.–ban gyökeresen átalakítoták a világgazdaság évezredek alatt kialakult rendszerét érvényesülését biztosító élénk kapcsolat alakul ki a különböző gazdasági régiók között EURÓPAI ÉRDEKEK Nagy földrajzi felfedezések világkereskedelem világgazdaság A felfedezések Európánál sokkalta nagyobb területek felé nyitották meg az utat...Az a folyamat amelyben Nyugat-Európa az új vlágrendszer középpontjává vált két szakaszban ment végbe. A 15-17. század közepéig tartó első szakasz. A.) „Hosszú 16. század”

31 Amerika Európa Ázsia Afrika Arany, ezüst Keleti áru, fűszer rabszolga A kontinensek közti gazdasági kapcsolatok a XVI. században A gyarmatosítás legfőbb gazdasági és politikai hatásai Európa életére: Spanyol nagyhatalmiság nemesfémözön Interkontinentális kereskedőtársaságok Tözsdék de mivel nem volt mögötte fejlett gazdaság, a század második felétől gyorsan hanyatlásnak indult, visszakerült a félperifériára a középkori időszakos vásárok után megjelent az egész évben működő A gazdaságilag fejlödő területeken

32 Leghíresebb kereskedő dinasztia: Fuggerek A 16. század leghíresebb kereskedő dinasztiája Fuggerek: Selyem-, fűszer- nagykereskedők, vagyonuk gyarapodtával hiteleket nyújtottak Európa uralkodóinak, köztük a német római császárnak is. Ezen kölcsönök révén sikerült megszerezniük a tiroli réz és ezüstbányák, valamint a magyarországi rézbányák feletti ellenőrzési jogot. A XV század második felében már a kontinens számos városában működtek kirendeltségeik. Ezeket, valamint ügynökeikkel és partnereikkel-más nagy társaságokhoz hasonlóan – kiterjedt levelezést folytattak, s állandó figyelemmel kísérték a gazdasági és politikai eseményeket

33 A XVII. századra az új felemelkedő államok: Anglia, Hollandia és részben Franciaország, ők váltak a világgazdaság centrumává. Ezen államok agresszív versengést folytattak egymással. A centrum gazdaságában egyre nagyobb teret nyertek a tőkés termelési formák. A kor jellegzetes alakja a társaságokba tömörülő kereskedő, aki mögött ott volt állama, amely minden eszközzel támogatta. A kereskedelem megkönnyítésére létre jöttek a tőzsdék (pl Antwerpen, 1531). Ezekben az intézményekben nagy tételben, áruminták alapján lehetett üzletet kötni. A KERESKEDELMI VILÁGKAPITALIZMUS KORA (1640-1780)

34 Amerika Európa Ázsia Afrika Arany, ezüst Keleti áru, fűszer rabszolga A kontinensek közti gazdasági kapcsolatok a XVIII. században Dohány,cukor Ipari termékek, fegyverek Ipari termékek fegyverek A18 század közepére Anglia olyan hadifölényre tett szert, hogy Ázsiában már nemcsak kereskedni de hódítani is képes volt. Nyugat-India jelentősége lecsökkent, és Anglia megkezdte a sokkal értékesebb India gyarmatosítását.

35 Tőkés termelési formák

36 céh Kiadási rendszer TŐKE FELHALMOZÁS

37 céh Manufaktúrák TŐKE FELHALMOZÁS

38 Érettségi feladatok

39 2008 május 4. A feladat a nagy földrajzi felfedezésekkel kapcsolatos. Oldja meg a feladatokat a térkép és ismeretei segítségével! (Elemenként 0,5 pont.)

40

41 a) Adja meg a térképen számmal jelölt útvonalakon hajózó felfedezők nevét! 1. 2. 3. b) Nevezze meg melyik ország királya hódíthatott a tordesillasi és a zaragozai szerződés értelmében a térképen betűkkel jelzett térségben? A B C 3 pont

42

43 Perui bánya

44 „ A spanyolok szép lovakon ülve, lándzsákkal és karddal felfegyverkezve, az oly rosszul felszerelt ellenséget csak megvetéssel illették. Büntetlenül követték el szörnyű mészárlásaikat városokban és falvakban; sem kort, sem nemet, sem asszonyt, sem gyermeket nem kíméltek.”(Las Casas: Az indiánok története)‏

45 „ Kubában egy törzsfőnök összegyűjtötte népét, egy kosárka aranyat mutatott nekik és így szólt: »Ez a keresztények istene, dobjuk a folyóba, mert ha nálunk találják, megölnek érte mindannyiunkat.« Így is tettek, aztán menekülni próbált az egész törzs. Utolérték, bekerítették őket. A főnököt oszlophoz kötötték, hogy elevenen megégessék. Ekkor egy Ferencrendi szerzetes a mi hitünkről beszélt neki. A főnök hallgatta, aztán csak ennyit kérdezett: »Keresztények jutnak-e a t i mennyországotokba?« S mikor a szerzetes igennel felelet a főnök elfordította a fejét: »Akkor nem veszem fel a keresztséget, jussak inkább a pokolba, minthogy a másvilágon is együtt legyek veletek. «” (Las Casas: Az indiánok története)‏

46 Érdekességek

47 A z ôsi korok, az ötezer éves, máig meg nem fejtett inka kultúra emlékei Peruban nagyon jó állapotban maradtak fenn. Az utazás csúcspontja kétségkívül az inkák elveszett városának, a világhírű Machu Picchunak a megtekintése, hiszen ez az élmény minden bizonnyal életre szóló emlékké teszi a perui utazást. Machu Picchu

48 Fonál sodrásiránya, a csomózás iránya, a szálsűrűség és egyéb tulajdonságok alapján összesen 128 permutáció (kettő a hetediken) jön ki, mely a 24 különböző szín használatának lehetőségével szorozva már 1536 információegységet jelent A Harvard Egyetem antropológusa, Gary Urton legújabb könyve (Signs of the Inka Khipu) szerint az inka kipuk hétbites bináris kódrendszere segítségével irányították birodalmukat.

49

50

51

52

53

54 Búvárok a Karib-tenger sekély vizeiben egy spanyol gálya roncsaira bukkantak. Az archeológusok szerint egyre több bizonyíték szól a mellett, hogy ez az azon hajók egyike volt, amellyel Kolumbusz Kristóf utolsó útjára indult

55 A kutatók igen valószínűnek tartják, hogy a Kolumbusszal együtt Amerikába érkező legénység az érintéssel terjedő frambőzia baktériumát hurcolta be Európába, és ez mutációk révén alakult át a ma ismert, nemi úton fertőző, hűvösebb éghajlaton is megélő Treponema pallidum pallidummá.

56 Felfedezők Portugálok Vasco da Gama Spanyolország Kolumbusz Kristóf 1492 reconquista Konkivsztádorok Ültetvények azték inkamaja Spanyol gyarmatok Manufaktúrák tőzsde világkereskedelem Magellán Kolumbusz Kristóf Spanyolország Kereskedelmi társaságok Németalföld É-Franciaország Anglia árforradalom Tőkés termelési formák nemesfémözön Spanyol nagyhatalmiság rablógazdaság, rabszolgaság, hittérítés

57 Amerika felfedezése és leigázása Felfedezők Portugálok Vasco da Gama Spanyolország Kolumbusz Kristóf 1492 reconquista Konkivsztádorok Ültetvények aztékinkamaja Spanyol gyarmatosítás Manufaktúrák Kereskedelmi társaságok világkereskedelem Magellán Kolumbusz Kristóf Spanyolország tőzsde NémetalföldÉ-FranciaországAnglia árforradalom A felfedezések mozgatórugói és előzményei A földrajzi felfedezések legfontosabb következményei Tőkés termelési formák rablógazdaság, rabszolgaság, hittérítés nemesfémözön Spanyol nagyhatalmiság


Letölteni ppt "4.1 A.)A NAGY FÖLDRAJZI FELFEDEZÉSEK LEGFONTOSABB ÁLLOMÁSAI TÉRKÉP ALAPJÁN B.) AZ EURÓPÁN KÍVÜLI CIVILIZÁCIÓK HATÁSA EURÓPÁRA, ÉS A GYARMATOSÍTÁS A kapitalista."

Hasonló előadás


Google Hirdetések