Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása"— Előadás másolata:

0 Helyi Vidékfejlesztési Stratégia – Dél-Baranya határmenti települések E.
„Ormánságtól a Villányi Borvidékig—szolidáris gazdaságfejlesztő program" Budapest, 2009 November 27. A dokumentumban szereplő összes szellemi termék a European Public Advisory Partners (EPAP) kizárólagos tulajdonát képezi. A dokumentum bármely részét idézni, forrásként felhasználni csak az EPAP előzetes hozzájárulásával, a forrás pontos megjelölésével szabad.

1 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

2 Dél-Baranya határmenti települések E. – Összefoglaló a térségről
A(z) Dél-Baranya határmenti települések E. területe 88 települést foglal magába, melyek közül 4 város. A térség lakossága 43,457 fő, a városokban élő lakosok száma 9,837 fő A térségen belül a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban tevékenykedik. A legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor, az 500 főnél többet foglalkoztató vállalkozások száma 0 A térségben összesen 6 db fő fejlesztési prioritás és 23 db fejlesztési intézkedés fogalmazódott meg A térségben összesen 30 db gazdaságfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – az összes javaslat 37%-a, 11 db – a(z) Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás szektorhoz kapcsolódik A térségben összesen 26 db szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési javaslat fogalmazódott meg, melyek közül a legtöbb – 9 db – a(z) Kultúra mozgatórugó-csoporthoz kapcsolódik Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

3 Dél-Baranya határmenti települések E. – Általános áttekintés
A térségben a legtöbb vállalkozás a(z) Kereskedelem, javítás szektorban található; a legnagyobb foglalkoztató a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor Dél-Baranya határmenti települések E. – Általános áttekintés Általános információk Négy legnépesebb település Vállalkozások, jelentős szektorok Népesség 43,457 Harkány 3,870 fő Vállalk. száma létszám szerint (db) Legtöbb vállalk. adó szektor Kereskedelem, javítás Települé-sek száma 88 Sellye 3,041 fő Városok száma 4 Beremend 2,729 fő Legnagyobb fogl. szektor Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Hátrányos helyzetű települések száma 72 Villány 2,626 fő Települések száma, ahol... Fejlesztési prioritások és intézkedések, megoldási javaslatok ...nincs szélessávú internet 41 Fő fejlesztési prioritások száma 6 Fejlesztési intézkedések száma 23 ...nem elérhető mindhárom mobilhálózat 9 Gazdaságfejlesztési megoldási javaslatok száma 30 ...nincs helyközi autóbusz-megálló 1 Szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatok száma 26 ...van közművesített, köz-úton elérhető ipari park 4 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

4 Dél-Baranya határmenti települések E. – HPME allokáció összefoglaló
A legtöbb forrás – 2,165,248 EUR – a Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása jogcímhez lett rendelve Dél-Baranya határmenti települések E. – HPME allokáció összefoglaló Jogcím neve HPME-k száma (db) Allokált forrás (EUR) Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása 6 2,165,248 A turisztikai tevékenységek ösztönzése 6 1,839,998 Falumegújítás és -fejlesztés 2 1,800,000 A kulturális örökség megőrzése 6 1,267,998 Leader közösségi fejlesztés 5 228,900 Leader vállalkozás fejlesztés 6 574,665 Leader képzés 7 243,930 Leader rendezvény 5 190,200 Leader térségen belüli szakmai együttműködések 1 26,400 Leader térségek közötti és nemzetközi együttműködések 1 33,200 Leader komplex projekt Leader tervek, tanulmányok Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 4

5 A legfontosabb probléma megoldása, és a legfontosabb lehetőség kihasználása jelenti a kiugrási lehetőséget a térség számára Dél-Baranya határmenti települések E. - Legfontosabb probléma és lehetőség Legfontosabb probléma Legfontosabb lehetőség A terület társadalmi, gazdasági, foglalkoztatási, településszerkezeti és infrastrukturális adottságai alapján polarizált A helyi foglalkoztatás alacsony, nagyarányú az ingázás Munkahelyek teremtéséhez nincs termelői kapacitás, tőke, vállalkozói hajlandóság, hiányos az infrastruktúra, képzetlen a munkaerő Közösségi, gazdasági és természeti értékvesztés, a kézműves szakmák, termelői tudás sorvadása A térségben minimális a feldolgozás, alacsony a hozzáadott érték tartalom. Új termékláncok, piacok nehezen nyílnak Elégtelen társadalmi és gazdasági szolgáltatások. Elavult közösségi terek, funkcióját vesztett épített és tárgyi örökség Villányi Borvidék eredetvédett és természetvédelmi területei; európai és országos védelem alatt álló vizes élőhelyek a Dráva-szögben és az Ormánságban Helyi specifikumok, kiemelkedő minőségű termékek előállításának alapjai adottak Csökkenő szociális juttatások esetén motivált munkaerő megjelenése Helyi közösségek képzésére alkalmas szervezetek és intézmények Példaértékű helyi kezdeményezések, termékek, szolgáltatások motiváló hatása Fejlesztési húzóerővel rendelkező települések Fokozott védelmet és rekonstrukciót igénylő gazdag szellemi, tárgyi, természeti örökség Soknemzetiségű együttélés, határon átnyúló kapcsolatok Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis

6 Dél-Baranya határmenti települések E. – A stratégia alapvető célja
A HVS kidolgozásában meghatározó, hogy egymástól adottságaiban és lehetőségeiben is eltérő, de egymást kiegészítő két kistérség együttműködésén alapszik. Célunk a szolidáris gazdaság (tudatos fogyasztók által fenntartott helyi-termékláncok) kialakítása, ami hídépítés az akcióterületen, a következők mentén: - munkahelyteremtés a gazdaság- és turizmusfejlesztés a helyi örökség, táji adottság felhasználásával a fenntarthatóság alapelvének figyelembevételével - tudatos fogyasztást és életminőséget javító kampányok mentén történő vidékfejlesztés; - egyedi adottságokat figyelembe vevő tartamos tájhasználati módszerek elterjesztése; - mikro vállalkozások és önfenntartó családok hálózatosodásának, valamint a térségi együttműködések elősegítése; - az ember teremtette tárgyi, szellemi örökség megőrzése, új tartalommal való megtöltése; a helyi közösségek újjáélesztése - a kulturális sokszínűség előnyeinek kihasználása - humánerő fejlesztés, az esélyegyenlőség biztosítása révén a hátrányos helyzetű csoportok számára, a térség versenyképességének javítása; - forrásteremtő, forráslehívó képességeink növelése. A közösségfejlesztéssel létrejövő szolidáris gazdaság élő és élhető térséget teremt. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

7 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

8 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 1/2
Az Akciócsoport a Dráva-sík és a Villányi-hegység földrajzi táját fedi le, amelyek magukba foglalják az Ormánközt, az Okorvidéket, a Drávazugot, a Bőközt, a Drávaszöget, és a Villányi Borvidéket. A térség erőssége, hogy sajátos természeti és termőhelyi, sokszínű kulturális és építészeti adottságokkal rendelkezik. Egyediségét a déli fekvéséből adódó klímája (napsütéses órák száma 2060, aktív hő összeg 3331 oC), különleges élőhelyei, flórája és faunája, a Dráva folyó és a Villányi–hegység egyedülálló földtörténeti adottságai adják. A vizes élőhelyekben, ártéri legelőkben, liget erdőkben, termálvizekben, barlangokban, eredetvédett szőlőtermő tájban gazdag terület lehetőséget kínál magas minőségű táj-termékek előállítására és turisztikai vonzerőnövelésre. A Duna- Dráva Nemzeti Park itt található védett területei: A Dráva hullámtere és a Cún-szaporcai Ódráva meder, Bükkhát Erdőrezervátum, Szársomlyó, Fekete- hegy, Villányi Templom-hegy, feltáratlan cseppkőbarlangok. A Borút gasztro-kulturális kínálata és Harkány fürdő gyógyvize erős turisztikai vonzerőt jelent. Néprajz: A vizes élőhelyeket, ormókat jól ismerő, a XVI. században református hitre térő ormánsági magyarok a török hódoltság időszakát nagy veszteséggel vészelték át. Nyelvük, viseletük (bikla), szokásaik, gazdálkodásuk, talpas házaik, festett fakazettás templomaik olyan sajátos jegyeket mutattak, melyek alapján egyértelműen elkülönültek más népcsoportoktól. Az „egykézéssel” kétes hírnévre tettek szert. A megye más területéről ide áramlott más nemzetiségű telepesek (beás cigány) a XX. sz. elején megbontotta az etnikai, vallási, kulturális egységet. A Villányi-hegység környékén olymértékben megfogyatkozott a lakosság a török feletti győzelemig (nagyharsányi csata 1687), hogy sok falu, Mária Terézia rendeletei mentén települt újra. Ma is a német lakosság kultúráját, vallását és szokásait őrzi a táj keleti vége, míg nyugatabbra a szerb-horvát, sokác nemzetiség keveredik a magyar lakossággal. A nagyobb településekre zsidó kereskedők is letelepedtek, a XX században felvidéki magyarokat telepítettek ide. Mindkét térségre jellemzők az egymáshoz közel lévő aprófalvak (500 főnél kisebb), melyekből csak néhány nagyközség, város emelkedik ki. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 8

9 A térség általános jellemzői, a hely szelleme 2/2
A térség – soknemzetiségű kultúrája és a határmente zártsága miatt – ritka építészeti örökséggel bír. Műemlékeink: Sellyei Draskovich Kastély, Siklósi Vár, református festett kazettás templomok Drávaiványiban, Kóróson, Adorjáson és Kovácshidán, számos templom az Árpádkortól a XIX. sz-i körtemplomig. Helyileg és országosan védett népi műemlékek sokasága: magtár, malom, pincesorok és présházak, tájházak, lakóházak. Jeles zarándokhely Máriagyűd. Védett arborétum található Sellyén valamint védett gyümölcsös és tájfajta gyűjtemény Drávafokon, míg a Villányi borvidék eredetvédett szőlőtermő területekből áll. Országos hatókörű fesztiválok: Bogádmindszenti Fehérhurka fesztivál, Sellyei Dinnyefesztivál, Villányi Bachus napok, Palkonyai Nyitott pincék, Harkányi Fürdőfesztivál, Európai Bordalfesztivál, Tenkesalja Fesztivál. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 9

10 A térség környezeti állapota 1/2
Biodiverzitás A Dráva teljes hullámtere a Duna-Dráva NP része. Az erdők és a mocsarak többsége, illetve a Villányi hegység vonulata Natura 2000-es terület. Országosan védett a villányi Templom-hegy és a Szársomlyó. Számos természeti érték helyi védelem alatt áll. 4 település az Érzékeny Természeti Területek országosan kiemelt mintaterületéhez tartozik. A táj diverzitása nagy, de a rossz vízháztartás helyreállítása jelentős növekedését okozná. Víz A Dráva a térség folyója, vízminősége jó. Szennyezése a Pécsi- és Fekete-víz vízgyűjtőjéről érkezik A holtágak elveszítették közvetlen kapcsolatukat a Drávával. A folyószabályozás következtében a Dráva-sík egyre jobban kiszárad, csökken a vízkészlete. Megoldás lehet a Víz Keretirányelvnek megfelelő „Ős-Dráva Program”. A Karasica vízfolyás vízminőségét Villány szennyvíztelepe és a borászat szervesanyag-terhelése határozza meg. A Baranyai-dombság víztározói felöltődőben, ökológiai állapotuk leromlóban van. A Villányi hegység karsztvíz bázisai sérülékenyek. Klímaváltozás A vízelvezető vízgazdálkodás és a kedvezőtlen területhasználat nem képes a helyi klíma kilengéseit csillapítani. A biomassza hasznosítása csökken. Folyik az erdők és energiaültetvények telepítése. A CO2 kibocsátás az országos átlag alatt van. Táj Egymást kiegészítik a Dráva nedves ártéri síkja, illetve a Villányi-hegység szubmediterrán száraz lejtői; a szántőföldi gazdálkodás, illetve a szőlőművelés. A Villányi hegység karakterét összefüggő szőlői a Dráva-síkét mozaikos tájszerkezete, vizes jellege adja. Talaj A Dráva-síkon a talajféleségek mozaikos megjelenésűek, általában alacsony AK értékűek. A talajra a legnagyobb veszélyt a helytelen vízgazdálkodás, az „elvíztelenedés” jelenti. A Villányi-hegység lábánál a csernozjom barna erdőtalajok adnak helyet a szőlőknek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 10

11 A térség környezeti állapota 2/2
A hegység vonulatai eróziósan szabdaltak, a szántóföldi művelést nehezítik. Hulladék Mindenütt biztosított a rendszeres, és néhol a szelektív hulladékgyűjtés, az állati tetemek szakszerű elhelyezése. Hulladékhasznosítás: sellyei szennyvíztisztító-telep szennyvíziszapjának, másutt más szerves anyagok komposztálása; az építési törmelék újrahasznosítása, valamint a hulladékok elégetése. Levegő A térség levegőminőségi állapota jó: kéndioxid-tartalom kedvező, ülepedő por – a beremendi cementmű és bányáinak porkibocsátásától eltekintve – mennyisége megfelelő, a NO2 elfogadható. Említésre méltó az 58-as út légszennyezése. Erőforrásokat kiaknázó ágazatok A termőhelyi erőforrások használatában meghatározó a szőlőtermesztés, a szántóművelés és az erdőgazdálkodás, illetve a kővagyon kiaknázásában a cementmű és a kavicsbányák. A táji értékek kiaknázásában – különösen a borvidéken – növekvő jelentőségre tesz szert a turizmus. Földhasználati módok Szőlőtermesztés, szántó- és erdőművelés, illetve egyes kertészeti ágazatok. Radikálisan visszaesett a gyümölcsészet, a vizes élőhelyek haszonvétele és az állattartás. Jellemző a vadászat, de a vadaknak a terület eltartó képességét meghaladó létszáma komoly károsító a mezőgazdaságnak és erdészetnek. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 11

12 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 1/2
Az Ormánságtól a Szársomlyóig közösséget alkotó települések közül 72 település található a 311/2007. Kormányrendelet alapján leghátrányosabb helyzetűnek minősülő 47 statisztikai kistérség települései, valamint a 240/2006. Kormányrendelet alapján elmaradottnak, illetve hátrányosnak minősülő települések között. A települések közös jellegzetessége a tartósan magas 30 % körüli munkanélküliségi ráta. Ezt az országos átlaghoz képest kiugró értéket elsősorban a térség elzártságával lehet magyarázni. A jelentősebb munkát biztosító szervezetek a térségen kívül találhatók. A területet délről a Dráva folyó határolja. A horvát oldallal a határátkelő alacsony száma miatt (1 teherforgalmi, 1 személy, és egy vasúti átkelő) minimális kapcsolat él. Az 50-es években felállított határsáv miatt közel fél évszázadon keresztül irányítottan nem történt jelentősebb gazdaságfejlesztési beruházás a területen. A pangó gazdasági élet általános tőkehiánnyal párosul, ezért a vállalkozói szféra gyenge. A települések munkanélküliségi mutatói között nem ritkák a helyenkénti %-os értékek. A települések egészére jellemző, hogy a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzati oldal. Nemcsak az ország keleti és nyugati megyéi, valamint nem csupán a főváros és a vidék között, de az egyes megyéken belül, a kistérségekben is hatalmasak a fejlettségbeli különbségek. Ezek pedig generációról generációra öröklődő társadalmi igazságtalanságokat szülnek. A helyi közösség településein egyre növekvő probléma a szegénység, a munkanélküliség, a működő vállalkozások és a minőségi közszolgáltatások hiánya, az esélytelenség. Az elmúlt évtizedben – noha a fejlesztéspolitikának ez kiemelt célja volt – a hazai és az uniós források éppen a leghátrányosabb helyzetű térségekben élőkhöz, éppen a leginkább felzárkóztatásra szorulókhoz nem, vagy nem kellő mértékben jutottak el. Minden Kormányzati erőfeszítés ellenére éppen ezekben a térségekben nem volt kellő számú, pályázni akaró és tudó civil szervezet, önkormányzat és vállalkozás, ráadásul éppen ezekben a leginkább hátrányos helyzetű térségekben jelentette a legnagyobb gondot a pályázatokhoz szükséges önerő előteremtése is. A pályázóképesség hiánya pedig tovább mélyítette a fejlettségbeli különbségeket kistérség és kistérség között. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 12

13 Hátrányos helyzetű települések közé tartozó települések bemutatása 2/2
Az előttünk álló években minden korábbinál jelentősebb fejlesztési forrásokat fordíthat az ország a leginkább elmaradott szegleteinek felzárkóztatására. Ahhoz, hogy ez sikeres és eredményes legyen, az uniós forrásokat koncentráltan és gondosan összehangolva kell felhasználni a helyi közösség területén. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 13

14 Az egyes szektorok jelentősége a térségben - Jelmagyarázat
Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Kereskedelem, javítás Építőipar Szállítás, raktározás, posta és távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás Pénzügyi közvetítés Egyéb szolgáltatás Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

15 Az egyes szektorok jelentősége a térségben
A térség legfontosabb szektorait a foglalkoztatásban, illetve a vállalkozások számában képviselt részesedés alapján lehet azonosítani Az egyes szektorok jelentősége a térségben Foglalkoztatottak számának megoszlása a szektorok között (%) 1. Sok kis/közepes méretű vállalat 2. Néhány nagy vállalat 3. Sok kis vállalat 4. Kevés kis vállalat A településen azok a legfontosabb szektorok, amelyek nagy mértékben részesednek a foglalkoztatásból és/vagy a vállalkozások számából Ebből a szempontból a település legfontosabb szektorai Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Kereskedelem, javítás Vállalkozások számának megoszlása a szektorok között (%) Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

16 Vállalkozások szektor szerinti megoszlása
A vállalkozások számát tekintve a szektorok közül 28%-kal a(z) Kereskedelem, javítás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Vállalkozások szektor szerinti megoszlása Aktív vállalkozások száma szektoronként (db) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 12% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 9% 11% Építőipar 28% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 11% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 4% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 13% Egyéb szolgáltatás 9% Egyéb tevékenység 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

17 Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása*
A foglalkoztatottak számát tekintve a szektorok közül 27%-kal a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektor rendelkezik a legnagyobb részesedéssel Foglalkoztatottság szektor szerinti megoszlása* Foglalkoztatottak száma szektoronként (fő) Szektorok részesedése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 15% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 27% 5% Építőipar 11% Kereskedelem, javítás Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 5% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 8% 1% Pénzügyi közvetítés Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 3% Egyéb szolgáltatás 4% Közigazgatás, védelem, társadalom-biztosítás, oktatás, egészségügy 22% 0% Egyéb tevékenység * A foglalkoztatottsági adatok nemcsak a vállalkozásokra vonatkoznak Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

18 Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül
Az aktív korú lakosságon belül az álláskeresők aránya 2007-ben 25.9%, ami -5.7 százalékpontos változást jelent 2003 óta Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül Álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül (százalék) Az álláskeresők aránya az aktív korú lakosságon belül 2007-ben 25.9% Változás 2003-hoz képest -5.7 százalékpont Forrás: HVS kistérségi HVI, Állami Foglalkoztatási Szolgálat, HVS adatbázis

19 A térség foglalkoztatottsági helyzete 1/2
A foglalkoztatási helyzetet nagymértékben befolyásolja a földrajzi fekvés. Délről teljesen zárt (Dráva, horvát határ), a legközelebbi városok km távolságra vannak a falvaktól, amelyek szinte kivétel nélkül munkanélküliséggel sújtottak. A kistérségeket jellemzően az agráriumra épülő gazdasági tevékenység jellemzi, különböző intenzitással, eredményességi mutatókkal. A legkevesebb megújulási készséget mutató Sellyei kistérség munkaerő-piaci szempontból a legrosszabb helyen áll Baranya Megyében, de a Siklósi Kistérség adatai is riasztóak: pl. az aktív gazdasági tevékenységet mutató Villányban is 8%-os a munkanélküliség. A Munkaügyi Központ statisztikái szerint a legmagasabb munkanélküliségi mutatókat azok a települések adják, ahol a roma lakosság létszáma felülreprezentált: Siklósnagyfalu 35%., Piskó 42%, Gilvánfa 36%. A valóság ennél is szomorúbb képet mutat: Alsószentmárton helyi statisztikája szerint 95%-os a munkanélküliség, de a regisztráltak arányában ez „csak” 34%. A jövedelmek az országos és a megyei átlag alatt vannak. A kistérségekben a népesség foglalkoztatását jelző mutatók kedvezőtlenek. A munkaképes lakosság 30%-a foglalkoztatott, a többség segélyekből él, kiszolgáltatott. A legbiztosabb és legális jövedelmet a közhasznú és közmunka jelenti, ami pillanatnyi megoldást nyújt, és a hosszútávú megoldások kialakítást gátolja, közösségromboló hatása mérhető. Mára a többgenerációs munkanélküliség is kialakult, ami a szocializálódott munkanélküliségi állapotot jelenti, az érettségizettek és diplomások aránya 12%-os. Problémás terület a foglalkoztatás területén a lakosság alacsony iskolázottsága. A munkanélküliek 64%-a nem rendelkezik 8 általánosnál magasabb iskolai végzettséggel. Hiányzik a térségből az a képző központ, amely szakmailag koordinálná, hogy a képzések valóban a munkaerőpiac igényeinek megfelelően bonyolódjanak. A Foglalkoztatási Paktum erre részbeni megoldást jelent. A térségi jövedelem szintre elmondható, hogy a minimálbéres foglalkoztatás jellemző, annak is a 6 órás arányosítása. A foglalkoztatottak jelentős része a térségen belül, a környéken helyezkedik el, meghatározó módon szezonálisan, ami 4-10 hónap munkavégzést jelent. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 19

20 A térség foglalkoztatottsági helyzete 2/2
Az egyre erősödő ellenőrzések ellenére a feketegazdaság virágzik. A viszonylag magasabb jövedelem megszerzése együtt jár a Pécsi és megyén kívüli ingázással, ami gyakran a családok felbomlásához vezet. Egy 2006-os, 1000 főre kiterjedő kérdőíves felmérés során megállapítottuk, hogy a munkanélküli emberek álláskeresési készségei, ismeretei, önmenedzselési készségei hiányosak, magas a reményvesztettek, feladók aránya. A roma etnikumhoz tartozók nagy többsége (92%) megemlíti az etnikai hovatartozást, mint munkaerő-piaci hátrányt. A tartósan munkanélküli lakosok bizonytalan, kiszolgáltatott élethelyzete életmód, életviteli problémákat is indukál: míg a rendszerváltás előtt a háztáji termelés jövedelemkiegészítő tevékenységként szinte minden családnál jellemző volt, addig mára ez szinte teljesen felszámolódott, ezzel együtt elveszett a családok önfenntartó képessége. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 20

21 A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának jelentősége az alapján mérhető le, hogy milyen hányadban részesednek a foglalkoztatottságból A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozásának összefoglaló jellemzése Leírás Érték Legjelentősebb szektor A(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban* működő vállalkozások száma 3 db A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása 8%-át adja a térségen belüli foglalkoztatás-nak Legjelentősebb település Sellye székhellyel/telephellyel/fiókteleppel** működő vállalkozások száma 2 db Foglalkoztatás abszolút értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak száma 950 fő Foglalkoztatás relatív értelemben A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása által foglalkoztatottak számának aránya a térség összes foglalkoztatásán belül 8% * Ezen szektorban tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada ** Ezen településen tevékenykedik a 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás legnagyobb hányada Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

22 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 1/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 1 HARKÁNYI GYÓGYFÜRDŐ ZRT. Harkány 9304 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás Egyéb szolgáltatás 230 800,000 2 "VILLÁNYI SZÁRSOMLYÓ" MEZŐGAZDASÁGI KFT Villány 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 150 700,000 3 DRÁVASZABOLCSI MEZŐGAZDASÁGI ZRT Drávaszabolcs 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 90 850,000 4 DRÁVAMENTI ÁFÉSZ Sellye 5211 Élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem Kereskedelem, javítás 80 900,000 5 ÚJPETREI GAZDÁK MEZŐGAZDASÁGI ZRT Újpetre 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 75 600,000 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

23 A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2
A térség 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozása közül a legtöbb – 3 db – a(z) Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás szektorban működik A 10 legnagyobb foglalkoztató vállalkozás a térségben 2/2 Működés helye a térségben Fogl. száma (fő) Árbevétel (ezer Ft) Név Főtevékenység Szektor 6 O&R ÉPÍTŐIPARI Kft Sellye 4521 Épület, híd, alagút, közmű, vezeték építése Építőipar 70 600,000 7 SIKLÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Siklós 6512 Egyéb monetáris közvetítés Pénzügyi közvetítés 70 500,000 8 CARMEUSE HUNGÁRIA MÉSZGYÁRTÓ KFT Beremend 2651 Cementgyártás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 70 2,500,000 9 Tenkesvíz Víz Kft Siklós 4100 Víztermelés, -kezelés, -elosztás Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 65 600,000 10 CSÁNYI PINCÉSZET ZRT. Villány 1593 Bortermelés Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 50 2,500,000 Forrás: HVS kistérségi HVI, Cégbíróság, HVS adatbázis

24 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 1/2
Baranya megye gazdaságának legfőbb problémája a térség fejlődését elősegítő vállalkozások hiánya, illetve a térségben működők tőkeszegénysége. A tőkeszegénységhez hozzájárul a térség rossz megközelíthetősége, az autópálya,illetve az alapvető infrastruktúra hiánya mely generálná a befektetéseket. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetű siklósi kistérségre és a 33 leghátrányosabb kistérségek közé tartozó sellyei kistérségre. Az 1000 főre jutó vállalkozások, illetve az egyéni vállalkozások aránya: Terület: vállalkozások száma -- egyéni vállalkozások aránya (%) Magyarország ,6 Dél-Dunántúl ,7 Baranya megye ,4 akciócsoport területe ,3 Siklósi KT (Siklós nélkül) ,6 Sellyei Kistérség ,8 Ugyancsak a gazdaság elmaradottságát jelzi a munkanélküliség magas aránya, mely december 31-én a Sellyei kistérségben 29,8 %-os, a Siklósi kistérségben (Siklós város nélkül) 18,9 %-os volt. A munkaképes lakosság elhelyezkedési problémáját ingázással, a megye egyik legnagyobb foglalkoztatója, az Elcoteq Kft. által biztosított munkalehetőség elvállalásával, oldja meg. A térségre jellemző az alulképzettség különös tekintettel a térségben lakó roma népességre. A további leszakadást csak új munkahelyek létesítésével, a foglalkoztatás javításával lehet biztosítani. A térség gazdasági szerkezetére jellemző a mezőgazdasági vállalkozások magas aránya, ebből adódóan a foglalkoztatottság itt a legmagasabb, miközben a növénytermesztés adottságai különösen a Sellyei kistérségben rosszak (átlagos aranykorona érték 10). A gabonatermesztés lehetőségei messze elmaradnak a megye más területeinek lehetőségeitől, ezért az ipari növények és gyógynövények termesztésének a lehetőségei kedvezőbbek. A mezőgazdasági termékek feldolgozása mindkét térségben elmarad a megyei és országos arányoktól, a feldolgozás lehetőségeit – szőlő-bortermelés kivételével – a térségben nem használják ki. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 24

25 A térség helyzete a vállalkozások szempontjából 2/2
Az önellátó gazdálkodók támogatásával, a hálózatosodással, a közös feldolgozással előnyösebb gazdasági pozíció érhető el. Ugyan ez fogalmazható meg a termékek felvásárlásával és értékesítésével kapcsolatban is. A térségben jelenlévő vállalkozások a kistérségen kívül lévő piacokon értékesítik a megtermelt termékeiket. Az értékesítési csatornákra jellemző, hogy a multinacionális cégeken keresztül folyik a megtermelt termékek lakossági piacra történő juttatása. A térségben alacsony a gazdasági szolgáltatást nyújtó vállalkozások aránya. Az adó- és számviteli szolgáltatáson kívül csak néhány területen találhatók tanácsadással és más gazdasági szolgáltatással foglalkozó szervezetek. A hálózatosodás, a közös termékfeldolgozás és értékesítés kialakításához szükséges e terület fejlesztése is. Kiemelendők a térségek turisztikai lehetőségei, különösen a Drávamenti és a Borvidéki természeti adottságok nyújtanak jó lehetőséget a jövedelemtermelő-képesség javításához. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 25

26 Non-profit szervezetek a térségben
A térség civil aktivitása a non-profit szervezetek alapján ítélhető meg Non-profit szervezetek a térségben Számuk a térségben Számuk a térségben Non-profit szervezet típusa Non-profit szervezet típusa Kultúrával kapcsolatos tevékenység 16 Környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenység 4 Vallással kapcsolatos tevékenység 4 Településfejlesztéssel, lakásüggyel kapcsolatos tevékenység 22 Sporttal kapcsolatos tevékenység 22 Gazdaságfejlesztéssel, munkaüggyel kapcsolatos tevékenység 10 Szabadidővel kapcsolatos tevékenység 40 Jogvédelemmel kapcsolatos tevékenység 7 Oktatással kapcsolatos tevékenység 18 Kutatással, tudományokkal kapcsolatos tevékenység Közbiztonság védelmével kapcsolatos tevékenység 7 Többcélú adományosztással kapcsolatos tevékenység Egészségüggyel kapcsolatos tevékenység 2 Nemzetközi kapcsolatok Szociális ellátással kapcsolatos tevékenység 12 Szakmai, gazdasági érdekképviselettel kapcsolatos tevékenység 16 Polgárvédelemmel, tűzoltással kapcsolatos tevékenység 3 Politikai tevékenység 2 Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis

27 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 1/2
Az akciócsoport munkájában 78 civil szervezet jelezte részvételét. A két kistérség non-profit szférájának működését a gazdasági irányvonallal azonos szélsőségek jellemzik. A fejlettebb, Siklósi térség szerveződései markánsan más minőséget mutatnak, mint a Sellyei, s ez előrevetíti a várható projekttervek nagyságát és szakmai területét is: -a sellyei térség markáns, nagyfokú hatékonysággal működő szervezetei a Dráva-síkhoz kötődnek, környezetvédelemmel és alternatív gazdálkodással foglalkoznak: Dráva és Ormánság Alapítvány, Ormánságfejlesztő Társulás. Közös projektek generálódnak a földrajzilag Kelet-Ormánsághoz tartozó, de a Siklósi Kistérség részét képező diósviszlói Drávamenti Tájvédelmi és Turisztikai Egyesület tevékenységéből fakadóan; -a Siklósi Kistérség a borászathoz kötődő, de falusi turizmusban, a vendéglátás minőségi kivitelezésében jelentős szolgáltatási csomagot képvisel több szervezeten keresztül, pl.: a Villány- Siklósi Borút Egyesület a bor- és vidéki-turisztikai szolgáltatások sorát európai minősítési rendszer alapján fejleszti. Itt a turisták száma évente 20 % nő, így a helyi termékek potenciális piacát jelenti. -a program egyik célkitűzése, hogy az „alternatív”, pl. családi gazdálkodásból származó termékeket a szolidáris piac kiépítésével is támogassuk. Ehhez a szintén a Sellyei Kistérségben szerveződött mezőgazdasági alapú non-profit szervezetek járulnak hozzá: Baranyai Kisgazdaságokért Alapítvány, Országos Magyar Méhészegyesület, Felsőszentmárton, Sámodi Alapítvány; -foglalkoztatáshoz kötődő szolgáltatásokat a Siklósi Kistérségben 2 jelentős civil szervezet nyújt: a magyarbólyi Új Esély Egyesület (2005-től folytat térítésmentes munkaerő-piaci tanácsadást, több HEFOP projekt megvalósítója), és az alsószentmártoni „Kiút csak a munkával Egyesület”. Ez a tevékenység hiányzik a Sellyei Kistérségből, így a humánerő-képzés, oktatás területén közös megoldásokat tud generálni; -mindkét kistérség sajátossága a többnemzetiségű lakossági összetétel, várhatóak azok a programok, amelyek a soknemzetiségű kultúrát több szinten jelenítik meg: a kulturális jellegű tevékenységtől a hozzáadott értéket nagy százalékban tartalmazó termékekig—non-profit részvétellel. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 27

28 A térség jelentősebb non-profit szervezeteinek jellemzése 2/2
-Közösségi programok megvalósításában a Sellyei Kistérségben főként a református egyház szervezeti a felkészültek, valamint a Hegyszentmártoni Jóléti Közalapítvány, amely a település közművelődési intézményének is fenntartója.; -Leader-szerű programokban a nagy létszámú, aktívan működő, általános tevékenységet folytató kisebb alapítványok, sportkörök aktívak. A civil szféra jelenlegi hiányterületei: a) az önkormányzatok nem használják ki eléggé a civilek kapacitását, b) tevékenységükkel nem gyakorolnak kellő mértékű hatást a helyi társadalomra. Mindezekre reagálási terv készül a LEADER+ nyújtotta lehetőségek mentén, amely a civil szervezetek tevékenységének újabb lendületet ad, a köz- és a vállalkozói szférával történő összefogás, közös programmegvalósítás pedig mindkét kistérség számára a jelenlegi működési, termelési palettát bővíti. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 28

29 A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben
A térség összesített lakossága között 797 fővel csökkent, ami arányosítva 2%-os csökkenést jelent A térség lakosságának alakulása az elmúlt öt évben 2002 (fő) 2003 (fő) 2004 (fő) 2005 (fő) 2006 (fő) Térség összlakossága 44,254 44,002 43,892 43,685 43,457 Éves változás -252 -110 -207 -228 A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 797 fővel csökkent A térség összesített lakossága 2002 és 2006 között 2%-kal csökkent Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

30 A lakosság kor szerinti összetétele a térségben
A térségben az aktív korú lakosság aránya 64%, ami 4 százalékponttal magasabb az országos átlagnál A lakosság kor szerinti összetétele a térségben Aktív korú lakosság Lakosság kor szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 0-2 év 3% 3% 3-5 év 3% 3% 6-14 év 11% 13% 15-59 év 64% 60% 59 év felett 20% 21% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

31 Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele
A térségben elsősorban a 0 általános képzettséget igénylő munkahelyekhez áll rendelkezésre megfelelő munkaerő Lakosság iskolai végzettség szerinti összetétele 7 évesnél idősebb népesség végzettség szerinti összetétele (fő) Országos átlag Megoszlás 3% 2% 0 általános 11% 9% 1-5 általános 12% 9% 6-7 általános 36% 26% 8 általános Középiskolai, érettségi és szakmai oklevél nélkül 4% 4% Középiskolai, érettségi nélkül, szakmai oklevéllel 19% 17% Középiskolai, érettségivel, általános oklevéllel 5% 9% Középiskolai, érettségivel, szakmai oklevéllel 6% 12% Egyetemi vagy főiskolai, oklevél nélkül 1% 2% Egyetemi vagy főiskolai, oklevéllel 3% 10% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

32 A térség demográfiai helyzete 1/2
Demográfiai szempontból a Dráva-síkon elterülő Ormánság, Drávaszög és Drávazug lakossága, valamint a Villányi hegységhez tartozó Villányi Borvidék lakossága némileg eltér egymástól. Mindkét területen a lakosság összlétszáma lassan, de folyamatosan csökken és a 2006 között minden évben csökkent az összes lakosság száma: ről re. Néhány kedvezőbb adottságokkal rendelkező falu (Palkonya, Kistapolca), és a roma lakosságot nagyobb arányban tartalmazó falvak (pl. Alsószentmárton, Lúzsok) lakosságának létszáma nő. A csökkenés oka a vándorlási egyenleg tartósan negatív szaldója, valamint az általánosnak tekinthető természetes fogyás. A lakosság összetétele is folyamatosan változik: a roma lakosság aránya nő, számos faluban az utóbbi évtizedekben többségre tett szert (pl. Gilvánfa, Alsószentmárton, Hirics, Lúzsok, Adorjás stb.). Mind a magyar, mind a horvát lakosság folyamatosan öregszik, míg a roma lakosságban a fiatalabb korosztály jelentős arányt képvisel. A népesség elöregedése igen komoly méreteket ölthet az aprófalvakban – amelyek száma meghatározó a két kistérségben. Itt a magyar és horvát lakosság korstruktúrájának oka részben a fiatal lakosok elvándorlása, részben az élve születések számának tartós visszaesése. Elsősorban azok költöznek el a területről, akik a munkaerő piacán kedvező pozícióban vannak (fiatalok, viszonylag képzettek, társadalmi tőkével rendelkezők), míg a leghátrányosabb helyzetűek (képzetlenek, romák, idősek) inkább helyben maradnak. A lakosság lassú csökkenésének oka az is, hogy jelentős részük – határozott szándéka ellenére – már nem tud elköltözni, illetve az elköltözők egy részének helyére új lakosság érkezik. Az új lakosság jelenleg kicsi, de növekvő részét képezik a külföldről betelepülő állandó vagy időszakos lakosok. A Dráva-síki Ormánság és Drávaszög eredetileg kálvinista magyar lakossága jelentős katolikus horvát és roma lakossággal pótlódott. A Drávazug lakossága katolikus horvát többségű, de ezen kívül a demográfiai sajátosságai hasonlóak az Ormánsághoz. E tájak népsűrűsége jelentősen elmarad az országos átlagtól: 33 fő/km2, szemben az országos 110 fő/km2-tel (2002). A Villányi Borvidék kedvezőbb földrajzi fekvése (városok közelsége, illetve jelenléte), turisztikai lehetőségei, termőhelyi adottságai (borvidék) és a német hatást magán hordozó termelési kultúrája különleges helyet biztosít a területnek demográfiai szempontból is. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 32

33 A térség demográfiai helyzete 2/2
Az eredetileg magyar lakosság németajkú (sváb, bajor) telepesekkel és betelepített felvidéki magyarokkal egészült ki. A roma lakosság aránya sokkal kisebb, mint a Dráva-síkon. A lakosság jellemzően öregszik, de néhány településen fiatalodik (Palkonya, Kistapolca). A férfiak és nők lakosságon belül érzékelhető jelentős arányeltolódása elsősorban az elöregedő aprófalvakra jellemző. A női többséggel rendelkező települések száma jóval nagyobb, mint a férfi többségű, amely utóbbiak jellemzően a roma lakosságot nagy arányban tartalmazó falvak. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 33

34 A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége
Azon települések aránya, ahol nem található meg egyik fontos gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra sem, 0% A gazdasági fejlődést támogató infrastruktúra elérhetősége Azon települések száma, ahol nem érhető el (db) Azon települések aránya, ahol nem érhető el (%) Infrastrukturális adottság Szélessávú Internet 41 47% A térségben 0 db olyan település van, ahol a fejlődést támogató infrastruktúra közül egyik sem található meg, ez a térség településeinek 0%-a Mindhárom mobilhálózat 10% 9 Helyközi autóbusz-megállóhely 1 1% Közművesített, közúton elérhető ipari park 84 95% Fenti infrastruk-turális adottsá-gok együttesen 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

35 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 1/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Közlekedés Repülőtér EUROVELO kerékpárút Közmű ellátottság Adminisztratív és kereskedelmi szolgáltatások Oktatás Ipari parkok Kultúra Pénzügyi szolgáltatások Telekommuni-káció Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

36 A fejlesztések során kiemelt figyelmet kell azokra az infrastrukturális adottságokra fordítani, amelyek a térség egyik településén sem találhatók meg A térség egyik településén sem megtalálható infrastrukturális elemek 2/2 Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Mozgatórugó alcsoport Egyik településen sem megtalálható infrastruktúra Szociális ellátás Gazdaságfej-lesztési szervezetek Agrárkamara Rotary típusú klub Egészségügyi ellátás Természeti adottságok Szabadidős te-vékenységre és sportolásra al-kalmas infrastr. Natura 2000 területek Egyéb infrastruktúra Közbiztonsági szolgálat Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, VÁTI TeIR, HVS adatbázis, illetékes minisztériumok, egyéb tematikus források

37 A térség infrastrukturális adottságai 1/2
Infrastrukturális jellemzők A régió peremterülete, határ menti fekvése révén,országos viszonylatban is periférikus. A térség aprófalvakkal sűrűn átszőtt, az egyes falvak közti távolság alig néhány kilométer. A közúthálózat is igen sűrű, de csak másodrendű közutak és a még működő vasúti szárnyvonalak jelentik a közlekedési lehetőséget. Az autóbuszok ritkán járnak, és drágák. Egyedül Harkány rendelkezik 5,3 km kerékpárút szakasszal. Utak: K-Ny-i tengely: Sellye-Harkány-Villány, É-D-i vonal: Sellye-Szigetvár-Csányoszró-Szentlőrinc, Vajszló-Görcsöny-Pécs, Drávaszabolcs-Harkány-Pécs, Villány-Újpetre-Pécs. E vonalak uralják a közlekedési kapcsolatokat. A rendszeres és átfogó karbantartás hiány miatt ezek az utak is sok helyen elhasználódtak. A föld- és gyalogutak hiánya vagy rossz állapota hátráltatja a gazdálkodást és a turizmust. Jelenleg csak a drávaszabolcsi és beremendi határátkelő alkalmas a nemzetközi kapcsolatok lebonyolítására A Dráva folyó mentén jelenleg nincs logisztikai jelentőségű kikötő. Barcs-Őrtilos-Heresznye-Drávaszabolcs kikötői a sétahajózás számára adnak csak lehetőséget. Közüzemi infrastruktúra – A térség víz-, gáz-, szennyvízelvezetési –csatornázási rendszere részben, a villamos energia és ivóvíz ellátás kiépített. Hulladékkezelés – a kommunális hulladék elszállítása megoldott, kezelését több szolgáltató végzi. A térségen belül lerakóhelyek működnek: Beremend, Sellye, Kökény, Harkány. Kommunkációs infrastruktúra- a távbeszélő fővonalak rendszere kiépített, a mobil szolgáltatók is beléptek a hálózatba, de a Dráva menti sáv lefedetlen.. Az internet hálózat és a kábelrendszerek kiépítése nagyon hiányos. Humán infrastruktúra-: Jellemző az elöregedés, és az alacsonyan képzett lakosság tömeges jelenléte, a fiatalok elvándorlása. A polgárosodás jelei a Villányi borvidéken láthatóak. A perifériára szorult aprófalvakban a foglalkozatási index minimuma jellemző. Itt a szociálisan rászorulók száma folyamatosan emelkedik. A kisiskolákat fölszámolták, illetve megszűnésük folyamatban van. Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 37

38 A térség infrastrukturális adottságai 2/2
Az oktatási ellátottság fokozatosan leépülő. A nagy települések az országosan átkondicionált pályaorientációs programok hatására, nem képesek magukhoz hívni a más vidékek fiataljait a szakközépiskolai felkészítésükre. A társadalmi lecsúszás velejárója a fiatalok motiválatlansága, a minden korosztályra jellemző szkepticizmus és alacsony együttműködési készség. Az idősek kihalásával félő a tradíciók elvesztése. A perifériális településeken alacsony a társadalmi és gazdasági szolgáltatások színvonala, mely magával hozza a falukép és a helyi közösségi tér pusztulását, s mindez együtt jár egy általános, az utcaképet, épületeket érintő leromlással. Egészségügyi és szociális rendszer – körzetesített rendszerben és társulási formában működik a térség ellátása. Járóbeteg ellátás és ügyelet Siklóson, Harkányban, Sellyén van. Gyógyszertári hálózat hiányos, de van falugondnoki szolgálat. Kiemelt feladatok: idősgondozás, gyermekbetegségek megelőzése, alkohol- és drogprevenciós programok, gyermekjóléti szolgáltatások szervezése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 38

39 Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus
A turizmus csak akkor rejt magában valós fejlődési lehetőséget, ha a térség már rendelkezik turisztikai potenciállal és aktivitással Adottságokból adódó fejlesztési lehetőségek – turizmus Egy főre jutó szálláshelyek száma (db/fő) Egy főre jutó vendégéjszakák száma (vendégéjszaka/fő) Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Magas kategóriájú szállás* Alacsonyabb kate-góriájú szállás** Térségi adat 0.05 0.21 5.32 5.43 Országos átlag 0.02 0.04 1.81 0.68 Térségi adat az országos átlag százalékában 263% 534% 293% 797% * Szálloda, gyógyszálloda, panzió ** Üdülőház, ifjúsági szálló, turistaszálló, kemping, magánszállásadás Forrás: HVS kistérségi HVI, KSH, HVS adatbázis

40 Települések főbb jellemzői 1/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 1/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Adorjás Község 212 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 52.00% 231,957 0.000 0.000 Alsószentmárton Község 1,181 Közszféra 33.56% 82,042 0.000 0.000 Babarcszőlős Község 157 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 48.90% 256,679 0.000 0.000 Baranyahídvég Község 226 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 42.00% 252,331 0.000 0.000 Beremend Nagyközség 2,729 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.01% 531,689 0.713 0.000 Besence Község 136 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 33.70% 149,424 0.000 0.000 Bisse Község 267 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 10.18% 341,171 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 40

41 Települések főbb jellemzői 2/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 2/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Bogádmindszent Község 470 Közszféra 28.34% 295,758 0.000 0.000 Bogdása Község 323 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 19.55% 342,717 0.000 0.678 Cún Község 269 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 27.33% 185,171 0.000 0.000 Csányoszró Község 753 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 23.10% 303,915 0.000 0.000 Csarnóta Község 147 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 12.00% 316,582 0.000 0.000 Diósviszló Község 739 Közszféra 18.78% 281,694 0.000 0.490 Drávacsehi Község 240 Közszféra 39.80% 172,161 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 41

42 Települések főbb jellemzői 3/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 3/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Drávacsepely Község 254 Építőipar 16.45% 194,121 0.000 0.000 Drávafok Község 578 Közszféra 32.00% 369,857 0.000 0.000 Drávaiványi Község 215 Közszféra 33.80% 218,182 0.000 0.000 Drávakeresztúr Község 151 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.00% 237,010 0.000 0.000 Drávapalkonya Község 317 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 45.90% 145,513 0.000 0.000 Drávapiski Község 94 Közszféra 40.00% 135,890 0.000 0.000 Drávaszabolcs Község 712 Közszféra 15.90% 345,615 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 42

43 Települések főbb jellemzői 4/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 4/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Drávaszerdahely Község 228 Közszféra 17.24% 381,196 0.000 0.000 Drávasztára Község 477 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 31.90% 237,732 0.000 0.000 Egyházasharaszti Község 328 Közszféra 14.42% 358,835 0.000 0.000 Felsőszentmárton Község 1,069 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 15.38% 395,436 0.000 0.000 Garé Község 339 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 22.00% 337,877 0.000 0.000 Gilvánfa Község 422 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 32.00% 56,125 0.000 0.000 Gordisa Község 300 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 25.60% 157,585 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 43

44 Települések főbb jellemzői 5/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 5/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Harkány Város 3,870 Közszféra 5.03% 466,970 53.962 58.904 Hegyszentmárton Község 470 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 28.42% 267,772 0.000 0.000 Hirics Község 254 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 51.85% 170,475 0.000 0.000 Illocska Község 258 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 15.82% 271,354 0.000 0.000 Ipacsfa Község 238 Kereskedelem, javítás 9.94% 381,487 0.000 0.828 Ivánbattyán Község 148 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 26.70% 311,015 0.000 0.662 Kákics Község 236 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 47.20% 232,093 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 44

45 Települések főbb jellemzői 6/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 6/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Kásád Község 348 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 11.59% 328,989 0.000 0.000 Kémes Község 531 Közszféra 35.00% 349,763 0.000 0.000 Kemse Község 70 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 58.62% 322,686 0.000 0.000 Kisasszonyfa Község 238 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 26.37% 197,268 0.000 0.000 Kisdér Község 121 Kereskedelem, javítás 5.00% 322,548 0.000 0.000 Kisharsány Község 562 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 20.00% 368,133 0.000 0.000 Kisjakabfalva Község 168 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 29.20% 283,755 0.000 0.298 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 45

46 Települések főbb jellemzői 7/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 7/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Kiskassa Község 282 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 22.90% 336,693 0.000 0.266 Kislippó Község 299 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 6.82% 348,720 0.000 0.000 Kistapolca Község 215 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 13.48% 427,332 0.000 0.000 Kistótfalu Község 361 Szállítási, raktározási, postai és távközl... 17.00% 500,870 0.000 0.166 Kisszentmárton Község 299 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 43.00% 184,008 0.000 0.000 Kórós Község 242 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 42.71% 218,516 0.000 0.000 Kovácshida Község 300 Közszféra 12.44% 297,670 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 46

47 Települések főbb jellemzői 8/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 8/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Lapáncsa Község 223 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 9.93% 303,902 0.000 0.000 Lúzsok Község 255 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 56.36% 126,598 0.000 0.000 Magyarbóly Község 1,033 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 7.20% 446,120 0.000 0.000 Magyarmecske Község 361 Közszféra 20.22% 223,878 0.000 0.000 Magyartelek Község 239 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 28.93% 183,052 0.000 0.000 Márfa Község 238 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 17.09% 351,789 0.000 0.000 Markóc Község 75 Egyéb szolgáltatás 22.00% 208,443 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 47

48 Települések főbb jellemzői 9/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 9/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Marócsa Község 120 Építőipar 32.60% 131,798 0.000 0.000 Márok Község 501 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 19.00% 342,748 0.000 0.000 Matty Község 371 Közszféra 20.17% 263,417 0.000 2.474 Nagycsány Község 172 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 15.40% 248,070 0.000 0.000 Nagyharsány Község 1,597 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 14.38% 389,234 0.000 0.223 Nagytótfalu Község 398 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 20.00% 280,252 0.000 0.796 Okorág Község 184 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 41.30% 112,813 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 48

49 Települések főbb jellemzői 10/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 10/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Old Község 354 Közszféra 26.22% 228,432 0.000 0.000 Ózdfalu Község 190 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 53.25% 140,332 0.000 0.000 Palkonya Község 340 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 20.20% 405,812 0.000 0.991 Páprád Község 189 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 18.99% 289,226 0.000 0.910 Pécsdevecser Község 133 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 14.30% 361,521 0.000 0.000 Peterd Község 198 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 18.30% 267,570 0.000 0.000 Piskó Község 273 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 54.30% 165,178 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 49

50 Települések főbb jellemzői 11/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 11/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Rádfalva Község 244 Közszféra 18.83% 192,514 0.000 0.000 Sámod Község 221 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 45.00% 294,510 0.000 0.000 Sellye Város 3,041 Közszféra 16.00% 522,845 0.449 0.180 Siklós Város 300 Közszféra 8.14% 498,147 0.500 0.038 Siklósbodony Község 150 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 10.40% 113,710 0.000 0.000 Siklósnagyfalu Község 437 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 80.00% 135,624 0.000 0.000 Sósvertike Község 200 Közszféra 74.00% 113,392 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 50

51 Települések főbb jellemzői 12/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 12/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Szaporca Község 245 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 18.99% 234,703 0.000 0.000 Szava Község 359 Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 17.33% 250,980 0.000 0.000 Tésenfa Község 220 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 19.73% 161,963 0.000 0.000 Túrony Község 266 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 17.00% 359,671 0.000 0.316 Újpetre Község 1,140 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 15.00% 410,615 0.177 0.000 Vajszló Nagyközség 1,977 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 24.90% 407,847 0.000 0.103 Vejti Község 195 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 39.47% 292,730 0.000 0.000 * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 51

52 Települések főbb jellemzői 13/13
A települések legfontosabb jellemzői támpontot adnak a legfontosabb problémák és lehetőségek lokalizálásához Települések főbb jellemzői 13/13 Lakosság (fő) Legnagyobb foglalkoztató szektor Munkanél-küliség (%) Jövedelmi helyzet* (Ft) Magas** kat. (db/fő) Alacsony** kat. (db/fő) Jogállás Villány Város 2,626 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.18% 456,894 5.958 1.419 Villánykövesd Község 315 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 17.50% 417,069 9.416 0.416 Vokány Község 954 Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia... 8.50% 350,657 0.000 0.199 Zaláta Község 280 Közszféra 32.40% 220,500 0.000 0.000 {TelFoJell.4.Nev} {TelFoJell.4.M355} {TelFoJell.4.M354} {TelFoJell.4.Szektor} {TelFoJell.4.M115} {TelFoJell.4.M440} {TelFoJell.4.Magas} {TelFoJell.4.Alacsony} {TelFoJell.5.Nev} {TelFoJell.5.M355} {TelFoJell.5.M354} {TelFoJell.5.Szektor} {TelFoJell.5.M115} {TelFoJell.5.M440} {TelFoJell.5.Magas} {TelFoJell.5.Alacsony} {TelFoJell.6.Nev} {TelFoJell.6.M355} {TelFoJell.6.M354} {TelFoJell.6.Szektor} {TelFoJell.6.M115} {TelFoJell.6.M440} {TelFoJell.6.Magas} {TelFoJell.6.Alacsony} * Személyi jövedelemadó alapot képező jövedelem egy állandó lakosra ** Magas és alacsony kategóriájú szálláshelyeken töltött egy főre jutó vendégéjszakák száma Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, HVS adatbázis 52

53 Települések egy mondatos jellemzése 1/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 1/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Adorjás „A munkahelyek teljes hiányából és a képzetlenségből adódó nagyarányú állástalanság. A falu elvesztette a lakosságmegtartó erejét.” „A falu arculatának szebbé tétele és turisztika alapfeltételeinek a megteremtése.” Alsószentmárton „Munkanélküliség” „Szociális jellegű foglalkoztatás, romák integrációja a társadalomba, illetve visszavezetésük a munkaerő piacra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 53

54 Települések egy mondatos jellemzése 2/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 2/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Babarcszőlős „munkanélküliség” „esélyt látnak az idegenforgalom fejlődésére.” Baranyahídvég „Az emberek képzetlenek, és sok esetben már az elhelyezkedési, munkavállalási hajlandóságuk is hiányzik. A diplomát szerzett fiatalok elköltöznek. Programok szervezésének a hiánya.” „A természetközeli terület adottságainak kihasználása a meglévő munkaerőre alapozva.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 54

55 Települések egy mondatos jellemzése 3/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 3/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Beremend „Munkanélküliség” „helyi gazdaság fejlesztés.” Besence „A távoli munkahelyek és az alacsony iskolázottság miatt nagy a munkanélküliség.” „Inkubátorház kialakítása, vállalkozások letelepítése,ezen keresztül a foglalkoztatás bővítése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 55

56 Települések egy mondatos jellemzése 4/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 4/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bisse „munkanélküliség, munkahelyek hiánya” „Turizmus fellendítése (borturizmus, horgász-, egyéb turizmus)” Bogádmindszent „Az infrastruktúra kiépítettségének hiányosságai (csatornázás, úthálózat, járdák, közintézmények esetében) miatt magas munkanélküliség, a lakosság általános ellátásának alacsony színvonala.” „A megyeszékhelyhez való viszonylagos közelsége miatt a munkahelyek elérésének elősegítése. A település központjában lévő őspark, épületegyüttes felújításával a község látogatottságának növelése. Munkahelyteremtés a helyi vállalkozók támogatásával.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 56

57 Települések egy mondatos jellemzése 5/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 5/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Bogdása „A település lakossága egyre nehezebben tud jövedelemhez jutni, növekszik a segélyen élők aránya.” „A közösségi szolgáltatások fejlesztése, szociális gazdaság erősítése.” Cún „munkanélküliség” „Mezőgazdaságra épülő munkahelyteremtés.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 57

58 Települések egy mondatos jellemzése 6/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 6/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Csányoszró „A falu termelő és szolgáltató infrastrukturális feltételeinek hiányosságai és a kevés munkaalkalom miatt alacsony a foglalkoztatottak aránya.” „Falusi turizmus feltételeinek kialakítása. A helyi adottságok hasznosítására törekvő közösségi szolgáltató tér kialakítása.” Csarnóta „A falu tömegközlekedéssel nehezen megközelíthető, ezért magas a munkanélküliek száma.Véderdők és a természeti könyezet megóvása.” „Mezőgazdasági tevékenység.Falusi és ökoturizmus.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 58

59 Települések egy mondatos jellemzése 7/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 7/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Diósviszló „Munkanélküliség és a lakosság ebből adódó anyagi és szociális helyzete.” „Szükségszerűdég: a Munkahelyteremtés.” Drávacsehi „A helyiek teljes reményvesztése.” „Helyiközösség újra szervezése, ezzel szociális háló kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 59

60 Települések egy mondatos jellemzése 8/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 8/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Drávacsepely „A munkanélküliség, főleg a nők esetében.” „Harkány-siklós fejlődésének kihasználása.” Drávafok „A magas munkanélküliségi ráta, valamint az alacsony szakképzettség.” „Természeti adottságokhoz alkalmazkodó kisgazdaságok életfeltételeinek biztosítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 60

61 Települések egy mondatos jellemzése 9/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 9/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Drávaiványi „Magas a munkanélküliség, ennek következtében magas a szociális segélyek száma. Ezt tetézi az elöregedő lakosság.” „Térségi jelentőségű építészeti örökségre alapozott falusi turizmus fejlesztése, a falukép rendezése.” Drávakeresztúr „A munkalehetőség hiánya, melyet a munkahelyre történő körülményes beutazás, és a község közúti elérhetetlensége okoz. A vonalas infrastruktúra minősége gyenge, mely az élet minőségét tovább rontja.” „A falusi turizmus arculati és infrastrukturális feltételeinek biztosítása, a településhez tartozó kihalt ősi Dráva - parti falu üdülő körzetté alakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 61

62 Települések egy mondatos jellemzése 10/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 10/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Drávapalkonya „A településen magas a munkanélküliségi arány és az infrastruktúra hiánya.” „Közvetlen környezet- és a helyi turizmus fejlesztése.” Drávapiski „munkanélküliség magas aránya a településen” „turizmus fejlesztése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 62

63 Települések egy mondatos jellemzése 11/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 11/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Drávaszabolcs „A településen a legfontosabb probléma a munkanélküliség, a település lakosságszámának megtartása.” „A településen fejleszteni kell a határon átnyúló kapcsolatokat. A belföldre épülő ökoturizmust” Drávaszerdahely „Járdák állapota” „Falusi turizmus, vendégház kialakítása” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 63

64 Települések egy mondatos jellemzése 12/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 12/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Drávasztára „Alulfinanszírozott az önkormányzat, mely társul a lakosság pénztelenségével. A település elzárt, továbbá nincs összekötetés a horvát határ túloldalával sem. Mindezek miatt nagy a munkanélküliség.” „Híd építése a Dráván keresztül (kapcsolat Horvátországgal). Dráva menti turizmus fejlesztése, kikötő felújítása. Agrár gazdálkodás hatékonyabb támogatása.” Egyházasharaszti „munkanélküliség” „mezőgazdaság fejlesztése a jó termőföldekre alapozva.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 64

65 Települések egy mondatos jellemzése 13/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 13/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Felsőszentmárton „Rossz minőségű ivóvíz és elavult szennyvíz kezelés.” „Dráva folyó közelségére alapozott turisztikai fejlesztések. A Mertrica-holtág fejlesztése.” Garé „Rossz közlekedési helyzet” „Átmenő út létesítése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 65

66 Települések egy mondatos jellemzése 14/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 14/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Gilvánfa „Az aluliskolázottság miatt a munkanélküliségi ráta rendkívül magas.” „A település infrastrukturális ellátottságának javításával az életszínvonal emelése.” Gordisa „A településen a legfontosabb probléma a munkanélküliség, a szegénység, munkához való hozzáállás, iskolázatlanság.” „Turizmus kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 66

67 Települések egy mondatos jellemzése 15/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 15/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Harkány „Az infrastruktúra kiépítetlensége, ami az idelátogató vendégek miatt jelent nagy problémát.” „A turizstikai szolgáltatások színvonalának emelése.” Hegyszentmárton „Munkahelyek hiánya, képzetlen, munkavégzésre nehezen rábírható lakosság.” „Villányi– siklósi borvidék adta turisztikai és közösségerősítő lehetőségek kihasználása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 67

68 Települések egy mondatos jellemzése 16/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 16/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Hirics „A lakosság jelentős részének a túlélési stratégiája nem a munkából szerzett jövedelemszerzésre épül, hanem a szociális ellátórendszerre (segélyek, családi pótlék, stb.) támaszkodik.” „A Nagyhídi tó a közeli Dráva folyó, és a nemzeti park egyelőre kihasználatlan lehetőséget nyújt a turizmus számára.” Illocska „munkanélküliség” „helyi munkahelyek teremtése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 68

69 Települések egy mondatos jellemzése 17/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 17/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Ipacsfa „A vonalas infrastruktúra hiánya, illetve állapota.” „Turizmus.” Ivánbattyán „Munkahely hiánya, az ebből adódó elvándorlás és elöregedés.” „A település teljeskörü közművesítéssel rendelkezik, természeti adottság-horgásztó-, a nyugalomra vágyó turisták számára.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 69

70 Települések egy mondatos jellemzése 18/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 18/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kákics „Az aluliskolázottság miatti magas munkanélküliség illetve a falu lakosságának elöregedése.” „A turizmus fejlesztése például a Kis Géza emlékeinek ápolásával.” Kásád „Munkanélküliség magas a településen.” „Falusi turizmus lehetőségeinek kihasználása(sokac hagyományok).” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 70

71 Települések egy mondatos jellemzése 19/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 19/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kémes „A munkanélküliség arány, a szolgáltatások hiánya, illetve a meglevő szolgáltatások alacsony színvonala.” „A malomépület multifunkcionális átalakítása: foglalkoztatás, turisztikai fejlesztés, képzés, gazdaságfejlesztés.” Kemse „Az aluliskolázottság miatti magas munkanéküiség, a falu lakosságának elöregedése.” „A falusi turizmus feltételeinek kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 71

72 Települések egy mondatos jellemzése 20/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 20/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kisasszonyfa „A munkanélküliség magas aránya.” „Az infrastruktúra fejlődése, az átmenő forgalom és Pécs város közelsége nyújthat lehetőséget a község előrelépésében.” Kisdér „A település legnagyobb problémája a tőkehiány.” „Legfontosabb lehetőség a településen a turisztika.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 72

73 Települések egy mondatos jellemzése 21/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 21/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kisharsány „Helyi munkahelyek hiány.” „A turizmus fejlesztése(kerékpárút kiépülése).” Kisjakabfalva „Munkahelyek hiánya, melyből az elvándorlás, és a lakosság elöregedése következik.” „A természeti adottságra épülő turizmus fejlesztés.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 73

74 Települések egy mondatos jellemzése 22/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 22/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kiskassa „A magas munkanélküliség a településen.” „A meglévő létesítmények (szabadidőpark, pihenőpark, ifjúsági centrum) turisztikai célú hasznosítása.” Kislippó „A munkanélküliség magas aránya a településen.” „idegenforgalom megteremtése a településen.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 74

75 Települések egy mondatos jellemzése 23/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 23/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kistapolca „Munkanélküliség mgas (növekvő ) aránya a településen.” „Horgász turizmus szolgáltatásainak, kínálatának fejlesztése.” Kistótfalu „Munkahelyek hiánya, nagyfokú munkanélküliség” „Utolsó lehetőség a teljes leépüléshez összekötő út és buszjáratok Siklós irányában(min. kétszre reggel és este)” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 75

76 Települések egy mondatos jellemzése 24/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 24/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kisszentmárton „Az aluliskolázottság illetve infrastruktura hiánya miatti magas munkanélküliség.” „Horgász, vadász, vízi, és ökoturizmus beindítatása.” Kórós „A lakosság rendkívül rossz szociális helyzete, a szegénység és a vele járó bűnözés.” „Az elmúlt évtizedben elkészült összekötő út kinyitotta a falut Harkány és Pécs irányába, ki kell használni a jobb megközelíthetőség turisztikai előnyeit.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 76

77 Települések egy mondatos jellemzése 25/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 25/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Kovácshida „A település legnagyobb problémája a magas munkanélküliség, a helyi munkalehetőségek hiánya.” „Helyi gazdaság és infrastruktúra fejlesztése.” Lapáncsa „Munkanélküliség magas aránya.” „Turizmus,mezőgazdaság területén helyi munkalehetőségek teremtése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 77

78 Települések egy mondatos jellemzése 26/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 26/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Lúzsok „A településnek nem áll rendelkezésére elegendő saját forrás a pályázatok benyújtásához.” „A falu természetközeli adottságai alapján az idegenforgalom beindítása.” Magyarbóly „munkahelyek hiánya” „falusi turizmus megteremtése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 78

79 Települések egy mondatos jellemzése 27/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 27/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Magyarmecske „A munkanélküliség magas aránya.” „Az infrastruktúra fejlesztésével az átmenő forgalom és Pécs város viszonylagos közelsége lehetőséget nyújthat az életminőség javulására.” Magyartelek „Munkanélküliség magas aránya.” „A mikrotérségi központ, Magyarmecske projektjeihez illeszkedő infrastruktúrális fejlesztések.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 79

80 Települések egy mondatos jellemzése 28/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 28/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Márfa „Az utak és vízelvezető árkok felújításra szorulnak.” „Turizmus fejlesztését elősegítve tó kialakítása, mely Harkány idegenforgalmi szolgáltatásához kapcsolódik.” Markóc „Föllazult közösségi kapcsolatokból eredő fogyasztói szemléletű életmód és perspektíva nélküliség.” „A gazdálkodás természeti feltételeire alapozott szolidáris gazdaság erősítése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 80

81 Települések egy mondatos jellemzése 29/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 29/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Marócsa „A termelő és vonalas infrastruktúra hiányából adódó magas munkanélküliség.” „A zsáktelepülés természetközeli jellegére épülő örökségvédelem és turizmus fejlesztésének kihangsúlyozása a kapcsolódó képzéssel és a közösségi összetartozás erősítésével.” Márok „Munkanélküliség magas aránya a zsáktelepülésen.” „Turizmus (Villány közelségének kihasználása)” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 81

82 Települések egy mondatos jellemzése 30/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 30/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Matty „Településen a legfontosabb probléma az egészséges ivóvíz hiánya.” „A település adottságai és fekvése a turisztikai fejlesztéseknek ad lehetőséget.” Nagycsány „Az emberek képzetlenek és sok esetben az elhelyezkedési, munkavállalási hajlandóságuk is hiányzik, ezért magas a munkanélküliség.” „A hagyományos ormánsági falu arculatára épülő turizmus tárgyi és humán feltételeinek kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 82

83 Települések egy mondatos jellemzése 31/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 31/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Nagyharsány „munkanélküliség magas aránya” „Idegenforgalom felhasználása a munkanélküliség csökkentésére.” Nagytótfalu „A település infrastruktúrája hiányos(gáz, szennyvíz), a közlekedési lehetőségek pedig nem megfelelőek.” „Turizmus fellendítése a településen.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 83

84 Települések egy mondatos jellemzése 32/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 32/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Okorág „A község gazdasági elmaradottsága miatt rossz a lakosság jövedelmi helyzete.” „A fiatalok és a helyi vállalkozók bevonásával gazdasági és szociális fejlesztések a településen.” Old „több generációs munkanélküliség” „Meglévő mezőgazdasági hagyományokra épülő helyi gazdaság fejlesztés” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 84

85 Települések egy mondatos jellemzése 33/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 33/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Ózdfalu „A zsáktelepülés jellegből adódó magas munkanélküliség.” „A község határában kincstári tulajdonban lévő földterület önkormányzati kezelésbe helyezése.” Palkonya „Munkahely és egyes szolgáltatások hiánya helyben.” „Idegenforgalom, turizmus fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 85

86 Települések egy mondatos jellemzése 34/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 34/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Páprád „A lakosság elöregedése és létszámának csökkenése.” „Pécs jónak mondható közúti elérhetősége kiváló lehetőséget biztosít a nyugodt vidéki környezetben a falusi turizmus megvalósítására és a fiatal családok letelepedésére.” Pécsdevecser „Öregedő Lakosság” „kulturális - turisztikai kapcsolat jobb, eredményesebb kihasználása(Szent Márton zarándok út tagja)” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 86

87 Települések egy mondatos jellemzése 35/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 35/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Peterd „szennyvízhálózat hiánya.” „aktív turizmus adottságainak kihasználása” Piskó „Az elzártságból adódóan alacsony iskolázottság és magas munkanélküliség.” „Az elzártság miatt megőrződött értékekre alapozott falusi turizmus tárgyi és közösségi feltételeinek kialakítása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 87

88 Települések egy mondatos jellemzése 36/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 36/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Rádfalva „munkanélküliség” „Nagy tér kihasználása” Sámod „A munkahelyek hiánya és az aluliskolázottság miatt magas a munkanélküliség.” „A mezőgazdaság, ezen belül az állattenyésztés magasabb szintű művelése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 88

89 Települések egy mondatos jellemzése 37/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 37/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Sellye „A kistérség központi településének rossz közúti megközelíthetősége miatt a pang a gazdasági élet. Ebből adódóan a könnyűipar, a szolgáltatás és az idegenforgalom kevés foglalkoztatottat tart el. Nagyarányú a térségen kívüli ingázás, ami a képzettebb népesség elvándorlását idézi elő.” „Termelő és feldolgozó vállalkozások, új technológiák meghonosítása. A munkahelyteremtést kiegészíti az idegenforgalmi fejlesztések és az atipikus foglalkoztatási formák hangsúlyozása.” Siklós „Közművek(szennyvízhálózat) elavultsága” „turisztikai attrakciók fejlesztése” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 89

90 Települések egy mondatos jellemzése 38/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 38/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Siklósbodony „Munkanélküliek jelentős száma a településen.” „Természetes környezet turisztikai célu kihasználása.” Siklósnagyfalu „Munkanélküliek magas száma a településen” „Szociális szövetkezet létrehozása.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 90

91 Települések egy mondatos jellemzése 39/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 39/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Sósvertike „Az aluliskolázottságból adodóan a munkanélküliek és a szociális segélyben részesülök aránya is magas, növekszik az inaktív réteg.” „A fizikai elzártság csökkentése, infrastrukturális feltételek javítása.” Szaporca „A munkanélküliek magas száma a településen” „Horgászturizmus fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 91

92 Települések egy mondatos jellemzése 40/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 40/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Szava „Infrastruktúra fejletlensége és ebből fakadó közlekedési nehézségek.” „Infrastruktúra fejlesztése.” Tésenfa „A közlekedési nehézségekből fakadó munkanélküliség.” „Helyi kovácsmúzeum és látvány műhely kialakítása, ezzel a turizmus fejlesztése.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 92

93 Települések egy mondatos jellemzése 41/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 41/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Túrony „Hiányos szolgáltatói háttér, kiépítetlen és alacsony színvonaló kiszolgáló infrastruktúra( szálláshely, programszervezés területén)” „Természeti és kulturális turizmus területén meglévő adottságok, korábbi fejlesztések eredményei” Újpetre „Munkahelyek hiánya a településen és környékén” „Közösség megerősítése a meglévő önkormányzati épület közösségi színtérré alakításával, közösségi programok szervezésével.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 93

94 Települések egy mondatos jellemzése 42/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 42/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Vajszló „Az infrastrukturális hiányosságok párosulnak a lakosság képzetlenségével. Magas a munkanélküliek aránya és sok esetben az elhelyezkedési, munkavállalási hajlandóság is hiányzik.” „Oktatási infrastruktúra fejlesztésével a közösségi élet aktivizálása, a települési vonzerő erősítése.” Vejti „A lakosság halmozottan hátrányos helyzetből adódó nehéz szociális helyzete.” „A hagyományos Dráva-menti természeti és épített értékekre alapozott turizmus.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 94

95 Települések egy mondatos jellemzése 43/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 43/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Villány „A település infrastruktúrájának minősége, leromlott állapota.” „Boridegenforgalmi potenciál kiaknázása, Festhalle rendezvényközpont kialakításával, játszóterek közparkok és terek megújúlásával.” Villánykövesd „Munkahelyek hiányában a lakosság fokozatos elvándorlása, csökkenése.” „Idegenforgalom, borturizmus lehetőségeinek kihasználása a borászati hagyományok segítségével.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 95

96 Települések egy mondatos jellemzése 44/44
A települések legfontosabb problémájának és lehetőségének egy mondatos jellemzése támpontot ad a legfontosabb fejlesztések meghatározásához Települések egy mondatos jellemzése 44/44 Település Legfontosabb probléma a településen Legfontosabb lehetőség a településen Vokány „munkanélküliség magas aránya a településen.” „Villány-Siklósi Borút szakértelmének, tudásának felhasználásával turisztikai fejlesztések megvalósítása.” Zaláta „Az ország peremén elhelyezkedő településen a helyi jövedelemszerzési lehetőségek az utóbbi 5 évben rendkívül lekorlátozódtak.” „A gazdasági élet fellendítése újszerű tevékenységet folytató vállalkozási formák generálásával.” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVT adatbázis 96

97 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok

98 Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1
A térségben 6 db fő fejlesztési prioritás került kijelölésre, amelyekhez összesen 23 db fejlesztési intézkedés tartozik Kijelölt fő fejlesztési prioritások a térségben 1/1 Intézkedé-sek száma Összes allokált forrás (EUR) Fő fejlesztési prioritás „Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele” 4 db 16,949,400 „A lakosságmegtartó erő növelése munkahelyteremtő és megtartó beruházások segítségével” 3 db 9,513,528 „A kulturális, természeti és épített örökségre épülő helyi turizmus fejlesztése” 6 db 2,072,797 „Helyi termékek előállításán alapuló szolidáris gazdaság kialakítása” 4 db 1,691,030 „Fönntartható tájhasználat elterjesztése, az erőforrások helyreállítása és megőrzése” 3 db 563,785 „Az „Ormánságtól a Villányi Borvidékig—szolidáris gazdaságfejlesztő program" külső és belső kommunikációja” 3 db 80,000 „{FejlPrioritasok.6.Ny396}” {FejlPrioritasok.6.Sz331} db {FejlPrioritasok.6.Sz332} „{FejlPrioritasok.7.Ny396}” {FejlPrioritasok.7.Sz331} db {FejlPrioritasok.7.Sz332} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 98 98

99 A legtöbb forrás – 98,000 EUR – a(z) A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 1/6 Fő fejlesztési prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés 98,000 Az épített örökség védelem alá helyezése, illetve annak megőrzése 797,999 Kulturális, néprajzi és közösségi örökség ápolása 433,400 Falufejlesztés, falumegújítás: vidéki lakókörnyezet és közterületek állapotának javítása, valamint a helyi piacok létrehozásának támogatása 15,620,000 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 99

100 A legtöbb forrás – 98,000 EUR – a(z) A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 2/6 Fő fejlesztési prioritás: A lakosságmegtartó erő növelése munkahelyteremtő és megtartó beruházások segítségével Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Helyi mikro és kisvállakozások hálózatosodásának, működésének elősegítése és a gazdasági környezet fejlesztése 5,068,284 Munkahelyteremtő beruházások támogatása 3,000,000 Mikro és kisvállalkozások eszköz beszerzés és technológia fejlesztése 1,445,244 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 100

101 A legtöbb forrás – 98,000 EUR – a(z) A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 3/6 Fő fejlesztési prioritás: A kulturális, természeti és épített örökségre épülő helyi turizmus fejlesztése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött -a vidéki települések természeti erőforrásaira, közösségi kulturális és gasztronómiai örökségére épülő-minőségi és komplex agro és ökoturisztikai szolgáltatások kiépítése, fejlesztése, rendezvények szervezése 779,999 A falusi turizmushoz kapcsolódó (nem kereskedelmi) minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése, korszerűsítése, akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése 719,999 A vidéki térségekben az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó minőségi szálláshelyek (gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház) és kapcsolódó szolgáltatások kialakítása, már működő egységek bővítése,akadálymentesítése, szolgáltatásainak fejlesztése; 400,000 Turisztikai szereplők piacra jutásának segítése 26,400 A prioritáshoz kapcsolódó humánerő-fejlesztés, kiemelten a vállalkozói és szociális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok számára 26,400 A műemlékek és természeti értékek látogatottságának szervezetté tétele 119,999 {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 101

102 A legtöbb forrás – 98,000 EUR – a(z) A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 4/6 Fő fejlesztési prioritás: Helyi termékek előállításán alapuló szolidáris gazdaság kialakítása Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Termék piacra jutása 60,000 A prioritáshoz kapcsolódó humánerő-fejlesztés, kiemelten a vállakozói és szociális és munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok számára 30,900 A takarékos háztartások és közösségek erősítése, jövedelemszerzésük sokszínűsítése 142,000 Tájra jellemző helyi termékek előállítása 1,458,130 {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 102

103 A legtöbb forrás – 98,000 EUR – a(z) A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 5/6 Fő fejlesztési prioritás: Fönntartható tájhasználat elterjesztése, az erőforrások helyreállítása és megőrzése Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) A fönntartható tájhasználat életképességét, megismerését és terjedését növelő tevékenységek 33,400 A fönntartható tájhasználati módok és technológiák modellként is alkalmazható megvalósítása 315,255 Az erőforrások közvetlen helyreállításának újszerű megoldásai; a tájelemek helyreállítása, tájesztétikai beavatkozások 215,130 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 103

104 A legtöbb forrás – 98,000 EUR – a(z) A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés fejlesztési intézkedésre lett allokálva Az egyes fejlesztési intézkedésekre allokált támogatási források nagysága 6/6 Fő fejlesztési prioritás: Az „Ormánságtól a Villányi Borvidékig—szolidáris gazdaságfejlesztő program" külső és belső kommunikációja Fejlesztési intézkedés Allokált forrás (EUR) Az Akcióterület a LEADER "Közösségben". Külső kommunikáció. 33,200 Az Akcióterület összetartozásának elősegítése. Belső kommunikáció. 23,400 Helyi társadalomépítő, közösségfejlesztő akciók, innovatív LEADER-szerű akciók bonyolítása 23,400 {FejlIntForras.3.Int} {FejlIntForras.3.Forras} {FejlIntForras.4.Int} {FejlIntForras.4.Forras} {FejlIntForras.5.Int} {FejlIntForras.5.Forras} {FejlIntForras.6.Int} {FejlIntForras.6.Forras} {FejlIntForras.7.Int} {FejlIntForras.7.Forras} Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 104

105 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

106 A megoldási javaslatok szektor szerinti megoszlása illeszkedik/kevésbé illeszkedik a térség legjelentősebb szektoraihoz Azonosított fejlesztési lehetőségek szektoronként – helyi gazdaság fejlesztése Szektoronkénti megoszlás Vállalkozások száma Foglalkozta-tottság 10 legna-gyobb vállalk. 10 legfonto-sabb javaslat Szektor Javaslatok Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás 12% 19% 30% 37% 36% Bányászat, feldolgozóipar, villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás 9% 34% 30% 0% 0% 11% 6% 10% 0% 0% Építőipar Kereskedelem, javítás 28% 14% 10% 10% 9% 11% 6% 0% 13% 9% Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás 4% 10% 0% 0% 0% Szállítás, raktározás, posta és távközlés 4% 1% 10% 0% 0% Pénzügyi közvetítés 13% 3% 0% 0% 0% Ingatlanügyletek, gazdasági szolgáltatás 9% 5% 10% 23% 36% Egyéb szolgáltatás 0% 0% 0% 17% 9% Egyéb tevékenység Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, KSH, Cégbíróság, HVS adatbázis

107 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 1 „A térségre jellemző minősített helyi termékek: növényfajok és növényfajták (gyógynövények, kabakos termésűek, gyümölcs, szölö,stb.), állatfajok és állatfajták ( mangalica, szürkemarha stb. ) előállításával , feldolgozásával foglakozó mikro vállalkozások, egyedi technológiai fejlesztése, a köztes termékek feldolgozottsági szintje növelésének támogatása az előállított mennyiség növelése, feldolgozása érdekében.Az intézkedést jól kiegészíti, és erősíti a 424, 446, 426, 448 gazdaságfejlesztési, a 2768 gazdaságátadás, fiatal gazdák támogatása, a szövetkezet alakításával kapcsolatos 1918, 1923 és a 445, 438 képzési témájú HPME-t.” „A létrejövő fejlesztések eredményeként a hátrányos helyzetű településeken a projektek indítását követő második év végére 5% nő az előállított termékek mennyisége, és az értékesítés 10%-os növekedésére számítunk. A térségben élők visszatérnek a területen gazdaságosan előállítható termékek előállítására. Ezáltal a termelők önfenntartóvá válnak, ill. fejlődésük során új munkahelyeket teremtenek, mellyel hozzájárulnak a munkanélküliség csökkentéséhez. A beruházások eredményeként minimum 10 új munkahely létrejöttére számítunk 2011-re.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 107

108 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 2 „Technológiafejlesztés úgy, hogy a már meglévő gépek, eszközök, felújítása és modernizálása, új gépek, technológiák beszerzésének támogatása már működő, és induló mikro vállalkozások bevonásával.Az intézkedést sikerét segíti a gazdaságfejlesztési témájú 424,425, a szaktanácsadást segítő 439 HPME.” „A termékek minősége javul, és 8%-al nő a mikro vállalkozások által előállított termék mennyisége 2013-ra. Tervezési időszak végére a helyi vállalkozások versenyképességének növekedése, a gazdasági mutatók javulása a támogatottak körében. A projektnek köszönhetően a településeken élő munkanélküliek száma csökken, hiszen minimum 50 új munkahely létesül 2013-ig, a helyi vállalkozói kedv növekszik. A fejlődő technológia hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz.” „Egyéb tevékenység” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 108

109 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 3 „A szabadidő hasznos és egészséges eltöltését segítő programok megrendezésére és a tanulva pihenés, cselekedve tanulás lebonyolítására alkalmas szálláshelyek (tábor, turistaház, stb.) és hozzájuk kapcsolódó szolgáltatások és infrastruktúra kialakítása, továbbfejlesztése a nem halmozottan hátrányos településeken. Megvalósító szervezetek mindhárom szféra képviseletéből kikerülhetnek. A hely adottságaihoz igazodó, elsősorban fiatalok bevonását célzó szolgáltatások kialakítása vállalkozók és civil szervezetek bevonásával (PL:.egyházközségek, turisztikai egyesületek) A HPME törekvéseit erősíti a 2887, 3308, 2929 turizmus fejlesztési , valamint a helyi termék előállítását ösztönző 2281és 2841HPME.” „Olyan szabadidős programok és képzések meghonosodása, mely a térségben élők identitás tudatát, helyi kötődését növeli, népszerűsítő, életminőség javító hatása kimutatható. Az aktív turizmus meghonosodásával kialakul a környezettudatos, környezet óvó szemlélet, életmód. A fejlesztés hatására minimum 3 új tábort alakítanak ki az érintett településeken 2013-ig. A falusi turizmus helyi motorja kifejezetten a nő, ezért a HPME erősíti a nemek közötti esélyegynelőséget.” „Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 109

110 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 4 „Alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatások, falusi vendégasztal és azokat segítő infrastruktúra kialakítása; kézműves galériák és nyitott porták; kiállító termek; látogatható műhelyek, manufaktúrák kisüzemek; lovas turisztikai szolgáltatások; vadászati és erdei turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások; kerékpárkölcsönzők, vízi, horgász turisztikai szolgáltatások; borturisztikai szolgáltatások fejlesztése mindhárom szféra szereplői megvalósításában.” „Ezen látnivalók, szolgáltatások bővülésével a hely szelleme is a turisztikai attrakciók sorába lép. A térség kulturális, termelési, építészeti öröksége kézzelfoghatóvá és kiajánlhatóvá válik ig a térségbe látogató vendégek száma további 3%-al, az itt töltött vendégéjszakák száma pedig minimum 1,5%-al növekszik 2011-ig. A fejlesztés hozzájárul a szolidáris gazdaság kialakításához, a térség fenntartható fejlődéséhez.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 110

111 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 5 „Helyi termék minősítési rendszer kidolgozása, és Leader arculati elemeket tartalmazó védjegy kialakítása az akcióterületen aktív tevékenységet folytató gazdasági és non-profit szervezetk konzorciumának létrehozásával.Amely révén biztosított a fogyasztó számára a helyi termék származása és minősége. Az arculati kézikönyv alapján kivitelezett védjegyekkel ellátott, minősített helyi termékek ismerete, információs adatbázist teremt, amely a non-profit szervezet által készített " jó szomszéd" újságban népszerüsíthető. A fejlesztések a tudatos táplálkozásra és a helyi fogyasztó védelmére ösztönözzenek.” „Egy adatbázis, amely feltérképezi és egybegyűjti a helyi termékeket, azokat kategorizálja. Kialakul egy védjegy, aminek következtében a helyi termékek az állandó magas minőség biztosítása mellett, magasabb áron értékesíthetők. A termelők biztosabb piaci pozíciót érhetnek el, a termelés növekedése mellett. Mindezek következtében a foglalkoztatás is bővülni fog.” „Kereskedelem, javítás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 111

112 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 6 „Tematikus, lehetőleg valamilyen helyi termékhez kötődő (gasztro- kulturális vagy kézműves, stb) és visszatérő rendezvények szervezése önkormányzati, non-profit és egyházi közreműködéssel. Olyan falunapok, fesztiválok létrehozása, vagy meglévők továbbfejlesztése, amely a településeken élőket közös munkára sarkallja, népművelői, identitás tudat javító hatása nagy, és a kulturális sokszínűséget mutat. A közösség az adott projektet a 424,445 és a 1197 HPME-kkel együtt tekinti egymást erősítő hatású komplex projektek beadására vonatkozó elképzelésnek.” „A Leader célokat különösen jól egészítik ki a tájspecifikus termékekre, kisebbségi kulturális népszokásokra, hagyományokra, kézműves termékek bemutatásra alapozott fesztiválok. A visszatérő rendezvények látogató számát növelni könnyű, az itt bemutatott specialitások népszerűsítése, reklámja gazdaság élénkítő hatással bír.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 112

113 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 7 „Non-profit szervezetek által„ Jó szomszéd” című szórólap, később újság megjelentetése a program végéig, melyet ingyenesen kap kézhez a lakosság a falugondnokok és hivatalsegédek terjesztésében, weboldalon. Ebben olyan cikkek, melyek információt adnak termelőknek és vásárlóknak, a Leader arculati elemek használatával a minősített helyi termékek népszerűsítését segítik. A megvalósítók falugyűlések, fórumok tartásával a lap olvasottságát növeik, tudatos fogyasztást, fogyasztóvédelmet népszerűsítik. Plakátok készítése, web-marketing eszközök kialakítása.” „A lakosság fogyasztói szokásai lassan a helyi termékek javára fordíthatóak. A szolidáris vásárlói viselkedés lényegét és fenntarthatóságát többen átérzik. A turizmusban érdekelt vállalkozók kínálata helyi termékekkel bővül. Az itt termelt és előállított termékek presztízse növekszik, bizalmi termékké válik.” „Egyéb szolgáltatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 113

114 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 8 „Non-profit szervezetek által nyújtott tanácsadást felhasználva a fönntartható tájhasználat kritériumai szerinti non-profit és vállalkozó szervezetek által működtetett gazdaságok bemutató gazdasággá valótovábbfejlesztésének támogatása. A gazdaságok ormánsági és tenkesi jellegzetességei kiemelése: hagyományos paraszti gazdaságok tájfajtákat és technológiákat alkalmazó gyümölcsösök és ökológiai gazdaságok; a fás legelők hagyományos külterjes állattartással; „vízvisszatartó vízkormányzással” fönntartott holtágak és mocsarak hagyományos ősi haszonvételei. A hagyományos paraszti gazdaságok külső forrásokkal szembeni nagyfokú függetlenségének és ökológiai stabilitásának bemutathatóvá tétele.” „A bemutatásra alkalmas fönntartható tájhasználati módok kialakítása legalább két gazdaságban. Minimum kettő meglévő gazdaság bemutatásra, példamutatásra és gyakorlati képzésre alkalmas állapotba kerülése. Az érdeklődés növekedése, a gondolkodásmód változása, a figyelem fönntartható tájhasználat felé fordulása (számszerűen nem mérhető). A táj működését meghatározó alrendszereinek fokozatos helyreállása: vizes élőhelyek, gyümölcsösök, legelők és rétek.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 114

115 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 9 „A fönntartható tájhasználat kritériumai szerinti gazdálkodás létrejöttének segítése technológiai és technikai fejlesztésekkel. Hagyományos ormánsági és tenkesi paraszti gazdaságok kialakítása non-profit és vállalkozói körben. Tájfajtákat és technológiákat alkalmazó gyümölcsösök és ökológiai gazdaságok; a fás legelők hagyományos külterjes állattartással; „vízvisszatartó vízkormányzással” fönntartott holtágak és mocsarak hagyományos ősi haszonvételei támogatása. A hagyományos paraszti gazdaságok külső forrásokkal szembeni nagyfokú függetlenségének és ökológiai” „Évente legalább két, a fönntartható tájhasználat jegyeit mutató gazdaság életképesebbé válása. A táj működését meghatározó alrendszereinek fokozatos helyreállása: vízrendszerek, vizes élőhelyek, gyümölcsösök, legelők és rétek, kisméretű szántók. Közvetett eredmények a diverzitás növekedése a gazdálkodás helyszínén, a táj ökológiai hálózatának és mozaikos szerkezetének regenerálódása, a helyi klíma kiegyenlítettebbé válása, új alternatívák megjelenése a helyi emberek megélhetésében.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 115

116 A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10
A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Egyéb szolgáltatás szektorhoz kapcsolódik A 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Szektor 10 „A saját használatra is termelő szegény vagy önállóságra törekvő háztartásokban a gazdálkodás tárgyi feltételeinek biztosítása, ;a paraszti gazdaságok szerkezetének megfelelő gazdálkodás közösségi feltételeinek megteremtése: közös tulajdonú eszközök és ingatlanok, komplementer termékek, kölcsönös segítés stb.; az árutermékek közös és szervezett értékesítése – elsősorban a szolidáris gazdaság keretei között magánszemélyek /civil szervezetek bevonásával.” „A tartós munkanélküliség és a kiszolgáltatott élethelyzetek ellenére az ormánsági szegény és önállóságra törekvő háztartások növekvő életszínvonala, a közösségi együttműködés, önellátás és önállóság erősödése, az önellátó és árutermelő gazdálkodást egyszerre folytató családok számának évente 8-10-zel való növekedése. A háztartások megtakarításának helyettesítési értéken mért évi 30 %-os növekedése. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma családok számára fenntartható minta nyújtása az életminőségűk javításához.” „Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 116

117 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

118 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 1/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 1 „Elhanyagolt településrészek, utcarészek és porták homlokzat felújításának, védelem alatt nem álló épületek külső felújításának ösztönzése. Faluközpontok tájba, és épített környezetbe való beillesztésével történő, helyi építési hagyományokat tükröző felújítása, parkosítás, virágosítás, tájjellegű utcabútorok beszerzésének támogatása. Új színterek tervezésének, létrehozásának, meglévők felújításának (játszótér, sportpálya, emlékművek, piac, szabadidőpark, stb.) ösztönzése. A fejlesztésbe a települések önkormányzatai, a helyi non-profit szervezetek kerülnek bevonásra. A fejlesztések összhangban vannak a turizmusfejlesztési 434, 435, 441, 442 az infrastruktúra fejlesztési 1850, 1854 és a szolgáltatásfejlesztési 1857, 1904 HPME-kel.” „A hátrányos helyzetű települések összképe javul. Közterületeink megújulnak, illetve újak jönnek létre, kihasználhatóság palettája nő. A helyi emberek számára közösségformáló terekké alakulnak, meglétük felértékelődik. A falukép minősége javul, és előtérbe kerülnek a hagyományos építészeti megoldások és természetes anyaghasználat ra mind a 72 település összképe javul.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 118

119 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 2/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 2 „A hagyományok, népi mesterségek (táncok, dalok, régiségek, gasztronómiai örökség, stb.) feltárását és bemutatását vállaló csoportok, személyek rendezvényeinek és programjainak támogatása. A megvalósítást önkormányzati és civil szervezetek vállalják fel, kifejezetten non-profit alapon. Mindezek bemutatását célzó kiadványkészítés ösztönzése.” „Saját és egymás kultúrájáról, néprajzi, gasztronómiai gyökereinkről megismerhető széles körben bemutatható ismeretanyag keletkezik. Felelevenednek régi mesterségeink, hagyományaink. Bemutatásukra alkalmas terek jönnek létre. A projektek indulásától számított harmadik évre 2 új munkahely létesül, új vállalkozások generálódnak. A térségben élő népcsoportok közötti együttműködés nő.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 119

120 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 3/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 3 „Olyan komplex ismeretanyagot tartalmazó kiadványok, oktató csomagok szerkesztése, összeállítása civil szervezetek koordinálásában, melyek a térség épített örökségét, mint helyi specifikumot, néprajzi hagyatékot ismertetik meg azon lakosainkkal is , akik ez idáig ezen tárgyköröktől távol maradtak. Az ismeretanyag elsajátítása után hozzá tudnak járulni a birtokukban lévő épített örökségünk - vállalkozókon keresztül - eredeti formájába való visszaállítására, mert felismerik annak értékét.” „A projektek indulásától számított második évre a helyi lakosság szemléletváltozása a megmentett, helyreállított értékek számának 20 %-os emelkedésével mérhetővé válik. Az óvodától a nyugdíjas klubig befogadható térség értékeit bemutató kiadványok, multimédiás eszközök megjelenése. Ezen anyagok kiállításon, vásárokon való megjelenítése, térség ismertségének növelése a turisztikai kínálat növelésével új szálláshelyek létrejöttét indukálja.” „Oktatás” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 120

121 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 4/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 4 „Képzések, tájékoztatók szervezése és oktatási, tájékoztató anyagok készítése a tájgazdálkodást kiegészítő építészet, hulladékkezelés és energianyerés technikai megoldásairól. A képzés kiterjed a megújuló energia előállítására és helyi használatára, az energiatakarékos gazdálkodásra és életmódra. A technikai megoldásokra jellemző legyen az újszerűség, az anyag- és energiatakarékosság és a helyi anyagok használata. A támogatások kedvezményezettje civil szervezet lehet.” „A térség felszíni, talaj- és rétegvizeinek tisztulása, a sok településen jelenleg egészségre ártalmas ivóvíz minőségének javulása. A helyi megújuló energiaforrások (elsősorban nap és biomassza) hasznosításának, az energia hasznosítás hatékonyságának és az energia megtakarításának jelentős növekedése a térségben. Korszerű energetikai és hulladékkezelő illetve -hasznosító művek számának, az építkezéseknél használt helyi anyagok és a megfelelő technológiai megoldások arányának növekedése.” „Természeti adottságok” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 121

122 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 5/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 5 „A térség egészén a kísérleti alkalmazásra vállalkozó non-profit szervezeteken keresztül vállalkozások, non-profit szervezetek ellátása a fönntartható tájhasználat igényeinek megfelelő (korszerű, jogszabályoknak megfelelő, kisméretű, egyszerű) termelési és földolgozási eszközökkel; vállalkozások vagy természetes személyek segítése a régi mesterségek művelésében, hogy a hagyományos, de ma is igényelt szolgáltatásaikkal megteremtsék a fönntartható gazdálkodás hiányzó feltételeit.” „Javulnak a fönntartható tájhasználat technikai és piaci feltételei, fokozódik a gazdaságossága, ettől vonzóbbá válik a gazdálkodók számára, és ezáltal fölgyorsul a terjedése. A hagyományosra épülő korszerű technikai megoldások számának növekedése az elsődleges termékek előállításában, földolgozásában, tartósításában, tárolásában; a kisipari szolgáltatásokban. A népi hagyományokat is őrző kisipari és kézműves termékek megjelenése a szolidáris gazdaságban.” „Gazdaságfejlesztési szervezetek” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 122

123 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 6/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 6 „A tájértékekkel gazdálkodó vállalkozók, természetes személyek vagy civil szervezetek ösztönzése civil szervezetek iránymutatásával a facsoportok, fasorok, idős fák, vizes élőhelyek, hagyományos gyümölcsösök, mezsgyék, sövények, legelők és kaszálók megőrzésére illetve kiépítésére a NATURA 2000-en kívüli területeken. A megvalósítók a megfelelő engedélyek beszerzése után a ritka vad növények vagy állatok szaporítására, újrahonosítására, élőhelyeik rekonstrukciójára; a leromlott vagy hiányzó tájértékek helyreállítására, illetve újrateremtésére helyi genetikai állományú alapanyagot biztosítanak.” „A nagy értékű tájelemek rekonstrukciójával erősödik a fönntartható tájhasználat feltételrendszere: klimatikus szélsőséges csillapodása, ökológiai stabilitás, vizes élőhelyek haszonvétele stb. Jelentősen javul a táj esztétikai értéke, sajátos hangulata, és ezzel a táj turisztikai vonzereje és lakosságmegtartó, illetve -vonzó képessége. Térségünk a lehetőségeit maximálisan kimerítve hozzájárul a globális környezeti problémák csökkentéséhez.” „Természeti adottságok” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 123

124 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 7/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 7 „Minden jelentős műemlék, tanösvény, természeti látnivaló kitáblázása, irányító táblák és feliratok, bemutató kiadvány készítése. Nyitva tartás módjának és idejének kitáblázása, lehetőleg egységes módon. Idegenvezetők, informátorok elérhetőségének publikálása. A projekt megvalósításában elsődleges partnerek a helyi lakosok, önkormányzatok és civil szervezetek.” „Védett műemlékek, templomok, látogatható természeti látnivalók kitáblázása. A látogatható hely leírása, története szórólapon. Képzett falusi „idegenvezetőszerű informátor” elérhetőségét tartalmazó szórólap megjelentetése. A fejlesztés megvalósulása révén minimum 25 műemlék, illetve természeti látnivaló esetében biztosítják a rendszeresen látogathatóságot 2013-ig. A megvalósuló fejlesztés lehetővé teszi a hátrányos helyzetűek „informátorként” történő foglakoztatása 0,2%-al csökkenti a munkanélküliséget az érintett területen.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 124

125 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 8/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 8 „Össztársadalmi összefogás, fórumok, akciótervek kialakítása a problémák megoldásáért.Generációk és kultúrák közötti hídépítés helyi, térségi rendezvények, kulturális fesztiválok keretében. Szomszédolási akciók indítása az utcában, településen belül és a tágabb, mikrotérségi környezetben. Szomszédolási akción olyan célirányos rendezvényt értünk, amelyen a résztvevők a szomszéd település, másik kistérség települése, városon belül néhány utca lakossága. A kedvezményezések motorja a non-profit, önkormányzati szféra is lehet.” „A következő három évben a helyi lakosság „együttélési tere” kiszélesedik. A generációk közelednek egymáshoz, értékké válik az idősek tudása (pl. régi receptek gyűjtése révén). A helyi értékek leltára legalább 20 db projektötleteket generál. A roma lakosság értékeinek feltárása (kézműves, mezőgazdasági és iparos termékek, gyógynövény- és gombaismeret) segíti a piacra termelést, vállalkozói kedvet generál, csökkenti a társadalmi előítéleteket, ezzel együtt a kirekesztődést. Közösségi moderátor szakmailag segíti a fenntarthatóságot.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 125

126 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 9/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 9 „Civil, önkormányzati, egyházi és magán tulajdonban lévő, legalább helyileg védett épületek külső, belső felújítása, esetlegesen átalakítása múzeummá, helytörténeti múzemmá vagy tájházzá, az épületek környezetének rendbetétele. A fejlesztések eredményeként maga az épület, illetve a berendezése őrzi és látogathatóvá teszi a hagyományokat, épített, tárgyi és természeti örökségeket.” „Saját és egymás kultúrájáról,néprajzi,gasztronómiai gyökereinkről megismerhető széles körben bemutatható ismeretanyag keletkezik. Felelevenednek régi mesterségeink,hagyományaink.Minimum 15 bemutató teret alakítanak ki 2013-ig.Új munkahelyek létesülnek,új vállalkozások generálódnak, melyek javítják a hátrányos helyzetű lakosság körülményeit. A térségben élő népcsoportok közötti együttműködés nő.” „Kultúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 126

127 A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill
A 10 legfontosabb szolgáltatás-, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslatból a legtöbb – 4 db – a(z) Kultúra fejlesztési témához kapcsolódik A 10 legfontosabb szolgáltatás, ill. falu- és településfejlesztési megoldási javaslat 10/10 Megoldási javaslat várható eredménye Megoldási javaslat Fejlesztési téma 10 „Az épületek kihasználtságának, látogatottságának növelését biztosító rendezvények, időszaki kiállítások támogatása önkormányzati, egyházi és non-profit szervezetek esetében. Az épített örökségünket és funkciójukat bemutató kiadványok támogatása.” „Épített örökségünk bemutathatóvá, látogathatóvá válik. A projektek indulásától számított harmadik évre 5 épület felújításra kerül, funkcióik bővülnek, 3 új munkahely jön létre, a térség vállalkozói munkalehetőséghez jutnak. A helyi lakosok identitása növekszik. A turizmusba való bekapcsolódás jövedelemgeneráló hatású. Nő a települések lakosságmegtartó ereje. Értékeink az útókor számára áthagyományozhatóvá válnak.” „Egyéb infrastruktúra” Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 127

128 Tartalom A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia összefoglalása
Helyzetelemzés Fő fejlesztési prioritások és fejlesztési intézkedések, forrásallokáció Megoldási javaslatok 10 legfontosabb gazdaságfejlesztési javaslat 10 legfontosabb szolgáltatás-, falu- és településfejlesztési javaslat Komplex stratégia megoldási javaslatai

129 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/56 Kód: DD-61-SzF-B-02 Sorszám: 1854 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Falufejlesztés, falumegújítás: vidéki lakókörnyezet és közterületek állapotának javítása, ... Szektor/fejlesztési téma: Közmű ellátottság Helyzet/ adottság A térségben jelentős elmaradás tapasztalható a csatornázás, szennyvízelvezetés területén. A települések 95 %-án nem megoldott a csatornázás. Az ellátottság a megyei és régiós átlagtól egyaránt elmarad. A talajvizek minőségének romlása, a környezet védelme megköveteli a téma kezelését. Probléma/ lehetőség A csatornázottság hiánya, a nem megfelelően kezelt szennyvíz nagy környezeti kockázatot jelent. Ezt a kockázatot fokozza, hogy a terület két fő kitörési pontja a mezőgazdaság és a turizmus Megoldási javaslat A csatornázatlan települések fenntartható szennyvíz kezelési rendszereinek meghatározása. Szükség szerint csoportosulva (csatornázás vagy autós elszállítás a szennyvíz telepre), illetve természetközeli szennyvíz tisztítók ( ahol gazdaságos) létesítése. A fejlesztések projektgazdái az önkormányzatok. A szennyvízhálózat kiépítése a fenntartható tájhasználattal kapcsolatos , turizmus, falufejlesztés HPME számok Várható eredmény 2015-re a közösség településeinek 85%-án megoldottá válik a szennyvíz kezelése. Fenntartható, környezetkímélő módszerek, melyek a felszíni és felszín alatti vizek védelmét szolgálja, kedvező hatásuk nem kérdő jelezhetők meg. A beruházások a település élhetőségét is javítják (komfortfokozat növekedés, lakosság megtartás, fenntarthatóság). DDOP, KEOP Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KEOP - 1. prioritás - Egészséges, tiszta települések Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 129

130 Megoldási javaslatok 1/56 Kód: DD-61-SzF-B-02 Sorszám: 1854
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 1/56 Kód: DD-61-SzF-B-02 Sorszám: 1854 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek % 130

131 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/56 Kód: DD-61-SzF-A-24 Sorszám: 1857 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Falufejlesztés, falumegújítás: vidéki lakókörnyezet és közterületek állapotának javítása, ... Szektor/fejlesztési téma: Szociális ellátás Helyzet/ adottság A közösség településeinek 79,5%-a 500, 87,5.%1000 lakosságszám alatti. Ezen szolgáltatás hiányos kistelepülések népességmegtartó ereje folyamatosan csökken. Ezt ellensúlyozza a 38 településen működő falugondnoki szolgálat. A szolgálatok javítják a településeken élők életkörülményeit. Probléma/ lehetőség A falugondnokok technikai felszereltsége elavult. A szolgálatok gépjárművei sok esetben 7-8 évesek. A gépjárművek állapota akadályozza a megfelelő szintű feladat ellátást. Megoldási javaslat A falugondnoki szolgálatok gépjárműveinek cseréje a megfelelő színvonalú szolgáltatás érdekében, új szolgálatok elindítása a kistelepüléseken. A szolgálatok működésében önkormányzatok és/vagy civil szervezetek vállalnak szerepet. Várható eredmény A fejlesztés hatására 2013-ra minimum 5 új szolgálat indul, és a működő szolgálatok 25%-a új gépjárművet vásárol. A helyi lakosság életkörülményeinek javulása. A szolgáltatás csökkenti az esélyegyenlőtlenséget, és kedvezőbb helyzetbe hozza a hátrányos helyzetűeket. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 131

132 Megoldási javaslatok 2/56 Kód: DD-61-SzF-A-24 Sorszám: 1857
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 2/56 Kód: DD-61-SzF-A-24 Sorszám: 1857 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 50000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 80 db Természetes személyek % 132

133 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/56 Kód: DD-61-SzF-A-26 Sorszám: 2998 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Falufejlesztés, falumegújítás: vidéki lakókörnyezet és közterületek állapotának javítása, ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség hátrányos helyzetű településein (72 település)sok olyan településrészt, utcarészt vagy portát találunk, amely leromlott állaga miatt rontja az egységes, helyi sajátosságokat tükröző utcaképet. A települések parkjai, nagy kiterjedésű zöldfelületei, sportolásra alkalmas területei igen eltérő gondozottságúak, kihasználtságuk sokszor minimális. Probléma/ lehetőség A vidéki lakókörnyezet, a hátrányos helyzetű települések közterületeinek jelenlegi állapota, a leromlott utcakép csökkenti a települések lakosságmegtartó erejét. Jelenlegi állapotukban nem vonhatók be turisztikai attrakciókba. A helyben élők nagyon kis hányada számára képviselnek értéket. Közösségerősítő, formáló szerepük így alacsony szintű. Megoldási javaslat Elhanyagolt településrészek, utcarészek és porták homlokzat felújításának, védelem alatt nem álló épületek külső felújításának ösztönzése. Faluközpontok tájba, és épített környezetbe való beillesztésével történő, helyi építési hagyományokat tükröző felújítása, parkosítás, virágosítás, tájjellegű utcabútorok beszerzésének támogatása. Új színterek tervezésének, létrehozásának, meglévők felújításának (játszótér, sportpálya, emlékművek, piac, szabadidőpark, stb.) ösztönzése. A fejlesztésbe a települések önkormányzatai, a helyi non-profit szervezetek kerülnek bevonásra. A fejlesztések összhangban vannak a turizmusfejlesztési 434, 435, 441, 442 az infrastruktúra fejlesztési 1850, 1854 és a szolgáltatásfejlesztési 1857, 1904 HPME-kel. Várható eredmény A hátrányos helyzetű települések összképe javul. Közterületeink megújulnak, illetve újak jönnek létre, kihasználhatóság palettája nő. A helyi emberek számára közösségformáló terekké alakulnak, meglétük felértékelődik. A falukép minősége javul, és előtérbe kerülnek a hagyományos építészeti megoldások és természetes anyaghasználat ra mind a 72 település összképe javul. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 133

134 Megoldási javaslatok 3/56 Kód: DD-61-SzF-A-26 Sorszám: 2998
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 3/56 Kód: DD-61-SzF-A-26 Sorszám: 2998 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Baranyahídvég, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kisasszonyfa, Kisharsány, Kiskassa, Kisszentmárton, Kórós, Lapáncsa, Lúzsok, Márfa, Markóc, Marócsa, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Páprád, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Tésenfa, Újpetre, Vajszló, Vejti, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 150 db Természetes személyek 0% 134

135 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/56 Kód: DD-61-SzF-A-16 Sorszám: 1901 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Falufejlesztés, falumegújítás: vidéki lakókörnyezet és közterületek állapotának javítása, ... Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A térség gazdasági termelésének 70% tradicionálisan az agráriumhoz kötődik közvetett vagy közvetlen módon. A földművelésnek és a borászatnak nagy hagyományai vannak a térségben. Domborzata kedvező az agrárgazdálkodás számára. A térség aprófalvas településszerkezete az élelmiszergazdaságon belüli mezőgazdasági termelés szerepének kedvez. A földterület, a klíma alkalmassága valamint a meglévő tapasztalatok, és tudás egyértelművé teszi a mezőgazdasági termelés további strukturális, mennyiségi, minőségi fejlesztésének létjogosultságát. Probléma/ lehetőség A mezőgazdasági bekötő, és feltáró utak rossz állapota jelentősen rontja a mezőgazdaság termelékenységét, akadályozza fejlődését. Megoldási javaslat A mezőgazdasági bekötő, és feltáró utak fejlesztése, a szilárd burkolaton megközelíthető mezőgazdasági területek és gazdaságok számának növelése az utak tulajdonosainak bevonásával (önkormányzatok, termelők, TÉSZ-ek. A megoldási javaslat erősíti a helyi termékek előállításán alapuló szolidáris gazdaság kialakulását. Várható eredmény Az intézkedés hatására mérséklődnek a termelési költségek és csökkennek a szállítási veszteségek. A mezőgazdaság termelési körülményei javulnak, versenyképessége növekszik ra a térségben 15%-al nő a szilárd burkolatú úton megközelíthető mezőgazdasági területek száma. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 135

136 Megoldási javaslatok 4/56 Kód: DD-61-SzF-A-16 Sorszám: 1901
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 4/56 Kód: DD-61-SzF-A-16 Sorszám: 1901 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 25000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 25 db Természetes személyek % 136

137 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/56 Kód: DD-61-SzF-A-18 Sorszám: 1904 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Falufejlesztés, falumegújítás: vidéki lakókörnyezet és közterületek állapotának javítása, ... Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A közösség településeinek 79,5%-a 500, 87,5%1000 lakosságszám alatti. A térség településein az alapvető szolgáltatások a meglévő szegényes infrastruktúrára épülnek.(egészségügy, kultúra, közművelődés)Ezek leépülése a helyi lakosság életminőségét kedvezőtlenül befolyásolja, a települések népességmegtartó erejét gyengíti. Mára sok településről szinte teljesen eltűntek ezek a szolgáltatások, és hiányzik a közösségi, kulturális eseményeknek helyt adó infrastruktúra Probléma/ lehetőség A szolgáltatások hiánya hátrányosan hat a térség fejlődésére. A lakosság az ezt szolgáló terek hiányában, illetve nem megfelelő állapota miatt csak korlátozottan tud találkozni, kulturáltan szórakozni. Az alapvető szolgáltatások hiánya vagy rossz állapota elriasztja a fiatalokat és az értelmiséget, inkább elköltöznek, így a térség lakossága folyamatosan elöregszik Megoldási javaslat Helyi igényeknek megfelelő integrált szolgáltató központok kialakítása, meglévők újjá élesztése, új tartalommal való megtöltése az önkormányzati és/vagy civil szféra bevonásával. A szolgáltató központokba több szolgáltatást nyújtani ( kultúra, oktatás, közösségi élet, szórakozás). Várható eredmény A (köz)szolgáltatások elérhetők lesznek a vidéki lakosság számára is. A lepusztult infrastruktúrák újraélednek ra minimum 8 integrált közösségi és szolgáltató tér várja a térség lakóit. Új munkahelyek jönnek létre,a régiek megmaradnak, az értelmiség, a fiatalok helyben maradnak. A hátrányos helyzetű térség felzárkózási esélyei javulnak. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgál... Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 137

138 Megoldási javaslatok 5/56 Kód: DD-61-SzF-A-18 Sorszám: 1904
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 5/56 Kód: DD-61-SzF-A-18 Sorszám: 1904 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 80000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 20 db Természetes személyek % 138

139 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/56 Kód: DD-61-SzF-A-25 Sorszám: 1196 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Falufejlesztés, falumegújítás: vidéki lakókörnyezet és közterületek állapotának javítása, ... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség 16 települése nem hátrányos helyzetű, viszont ezekben is található olyan településrész, utcarész vagy porta, amely leromlott állaga miatt az egységes helyi sajátosságokat tükröző utcaképet rontja. Léteznek közparkok, nagy kiterjedésű zöldfelületek, sportolásra alkalmas területek és vízfelületek. Ezek nagyhányada magán és önkormányzati tulajdonban van kisebb részük civil szervezeteké. A települések parkjai, nagy kiterjedésű zöldfelületei, sportolásra alkalmas területei igen eltérő gondozottságúak, kihasználtságuk sokszor minimális. Probléma/ lehetőség A vidéki lakókörnyezet, a hátrányos helyzetű települések közterületeinek jelenlegi állapota, a leromlott utcakép csökkenti a települések lakosságmegtartó erejét. Jelenlegi állapotukban nem vonhatók be turisztikai attrakciókba. A helyben élők nagyon kis hányada számára képviselnek értéket. Közösségerősítő, formáló szerepük így alacsony szintű. Megoldási javaslat Elhanyagolt településrészek, utcarészek és porták homlokzat felújításának, védelem alatt nem álló épületek külső felújításának ösztönzése. Faluközpontok tájba, és épített környezetbe való beillesztésével történő, helyi építési hagyományokat tükröző felújítása, parkosítás, virágosítás, tájjellegű utcabútorok beszerzésének támogatása. Új színterek tervezésének, létrehozásának, meglévők felújításának (játszótér, sportpálya, emlékművek, piac, szabadidőpark, stb.) ösztönzése. A fejlesztésbe a települések önkormányzatai, a helyi non-profit szervezetek kerülnek bevonásra. A fejlesztések összhangban vannak a turizmusfejlesztési 2887, 2890, 3308, 442 az infrastruktúra fejlesztési 1850, 1854 és a szolgáltatásfejlesztési 1857, 1904 HPME-kel. Várható eredmény A települések összképe javul. Közterületeink megújulnak, illetve újak jönnek létre, kihasználhatóság palettája nő, turisztikai attrakciókba bevonhatóvá válnak. A helyi emberek számára közösségformáló terekké alakulnak, meglétük felértékelődik. A falukép minősége javul, és előtérbe kerülnek a hagyományos építészeti megoldások és természetes anyaghasználat ra mind a 16 település összképe javul. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Falumegújítás és -fejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 139

140 Megoldási javaslatok 6/56 Kód: DD-61-SzF-A-25 Sorszám: 1196
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 6/56 Kód: DD-61-SzF-A-25 Sorszám: 1196 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Beremend, Garé, Harkány, Kisdér, Kistapolca, Kistótfalu, Magyarbóly, Pécsdevecser, Peterd, Siklós, Túrony, Villány, Vokány Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 45 db Természetes személyek 0% 140

141 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/56 Kód: DD-61-SzF-B-03 Sorszám: 3410 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Falufejlesztés, falumegújítás: vidéki lakókörnyezet és közterületek állapotának javítása, ... Szektor/fejlesztési téma: Szabadidős tevékenységekre és sportolásra alkalmas infrastruktúra Helyzet/ adottság A térség jelentős idegenforgalmi centrumokkal rendelkezik, amelyek fejlesztése megköveteli az alternatív idegenforgalmi kínálatok megerősítését is. A bor-, a falusi és ökoturizmus mellett a kerékpáros turizmus iránt is jelentős igények mutatkoznak. Már van a térségben példa arra, hogy megépült kerékpárút jelentős forgalmat gerjeszt. A területen 20 km kerékpárút található. Probléma/ lehetőség A kerékpárút hálózat további elemei még hiányoznak, pedig a jelentős turisztikai vonzerővel rendelkező települések az összekapcsolása alapvető kívánalom a térségbe érkezők részéről ( Borút települései, Dráva menti települések). Megoldási javaslat A településeken belüli és azok közötti forgalomban jó minőségű és biztonságos kerékpározást lehetővé tevő útvonalak létrehozása, mely fejlesztésbe az érintett önkormányzatok, civil szervezetek és turisztikai vállalkozók egyaránt bevonhatók. Várható eredmény A fejlesztés hatásara 2013-ra minimum 15 km új kerékpárút épül. A kerékpáros turizmus, az alternatív közlekedési lehetőségek megteremtése révén fokozódik a térség turisztikai vonzása. Lehetővé válik a térség kerékpárral való biztonságos bejárása. Nem csupán településeket mutatnak be, hanem további természeti, borászati és egyéb táji látnivalókat. A települések elérhetősége javul, erősödik a népességmegtartó erő. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás DDOP - 5. prioritás - Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 141

142 Megoldási javaslatok 7/56 Kód: DD-61-SzF-B-03 Sorszám: 3410
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 7/56 Kód: DD-61-SzF-B-03 Sorszám: 3410 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 90% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 80000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 4 db Természetes személyek % 142

143 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/56 Kód: DD-61-SzF-A-22 Sorszám: 2970 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Az épített örökség védelem alá helyezése, illetve annak megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A két kistérség településeinek 90 %-án található örökségvédelem alá vont különböző funkciót betöltő, nem csak helyi építési hagyományokat tükröző épület, épületrész (templom, múzeum, családi ház, pincesor, faluház, góré, harangláb, stb). Ezek többsége turisztikai attrakció, de látogathatóságuk korlátozott. Az Országos védelemben részesített főként egyházi építmények állaga leromlott, a bennük lévő értékek bemutatására alkalmatlanok. Probléma/ lehetőség Az építészeti-,vallás- és művészettörténeti értékek megőrzése,bemutatható felújítása meghaladja a tulajdonosi kör forrásait,ezen épületek helyreállítás többlet terheket ró rájuk.Az épített örökség megőrzése,kihasználtságának növelése kulturális értékük miatt is fontos. Elengedhetetlen a még szórványokban fellelhető néprajzi és egyéni értékeink összegyűjtése,bemutatására alkalmas terek kialakítása. Megoldási javaslat A különleges értékkel bíró, nem csak utcaképi szempontból fontos, turisztikai értelemben is hasznosuló, országos védelembe vett műemlékek feltárása (kutatása) teljes körű (statikai-, restaurátori-) felújításának támogatása annak érdekében, hogy a bennük fellelt érték megőrződjön, ugyanakkor bemutatása révén közkinccsé váljon. A fejlesztésbe bevonásra kerülnek a helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek, és kiemelten az egyházak, akik társfinanszírozhatják a fejlesztéseket. Várható eredmény A támogatás segítségével társfinanszírozást nyújtunk a fenntartó vagy tulajdonos által máshonnan szerzett forrásokhoz, így a hátrányos helyzetű településeken 6-8 jelentős kistelepülési műemlék megújul 2013-ra. Ez egyúttal kialakuló turisztikai csomópontokon vonzerőt fejleszt, szolgáltatásokat generál. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 143

144 Megoldási javaslatok 8/56 Kód: DD-61-SzF-A-22 Sorszám: 2970
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 8/56 Kód: DD-61-SzF-A-22 Sorszám: 2970 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Besence, Bisse, Bogdása, Cún, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Piskó, Rádfalva, Sámod, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Újpetre, Vajszló, Vejti, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 25000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 0% 144

145 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/56 Kód: DD-61-SzF-A-23 Sorszám: 2980 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Az épített örökség védelem alá helyezése, illetve annak megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság A két kistérség településeinek 90 %-án található örökségvédelem alá vont különböző funkciót betöltő, nem csak helyi építési hagyományokat tükröző épület, épületrész (templom, múzeum, családi ház, pincesor, faluház, góré, harangláb, stb). Ezek többsége turisztikai attrakció, de látogathatóságuk korlátozott. Az Országos védelemben részesített főként egyházi építmények állaga leromlott, a bennük lévő értékek bemutatására alkalmatlanok. Probléma/ lehetőség Az építészeti-,vallás- és művészettörténeti értékek megőrzése,bemutatható felújítása meghaladja a tulajdonosi kör forrásait,ezen épületek helyreállítása többlet terheket ró rájuk.Az épített örökség megőrzése,látogatottságának,kihasználtságának növelése kulturális értékük miatt is fontos.Ellengethetetlen a még szórványokban fellelhető néprajzi és egyéni értékeink összegyűjtése, bemutatására alkalmas terek kialakítása. Megoldási javaslat A különleges értékkel bíró, nem csak utcaképi szempontból fontos, turisztikai értelemben is hasznosuló, országos védelembe vett műemlékek feltárása (kutatása) teljes körű (statikai-, restaurátori-) felújításának támogatása annak érdekében, hogy a bennük fellelt érték megőrződjön, ugyanakkor bemutatása révén közkinccsé váljon. A fejlesztésbe bevonásra kerülnek a helyi önkormányzatok, non-profit szervezetek, és kiemelten az egyházak, akik társfinanszírozhatják a fejlesztéseket. Várható eredmény A támogatás segítségével társfinanszírozást nyújtunk a fenntartó vagy tulajdonos által máshonnan szerzett forrásokhoz, így a településeken 4-5 jelentős műemlék megújul 2013-ra. Ez egyúttal kialakuló turisztikai csomópontokon vonzerőt fejleszt, szolgáltatásokat generál. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 145

146 Megoldási javaslatok 9/56 Kód: DD-61-SzF-A-23 Sorszám: 2980
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 9/56 Kód: DD-61-SzF-A-23 Sorszám: 2980 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Garé, Ipacsfa, Kisdér, Kistapolca, Kistótfalu, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Siklós, Túrony, Villánykövesd, Vokány Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 25000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 0% 146

147 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/56 Kód: DD-61-SzF-4-05 Sorszám: 1194 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Az épített örökség védelem alá helyezése, illetve annak megőrzése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb infrastruktúra Helyzet/ adottság A két kistérség településeinek 90 %-án található örökségvédelem alá vont vagy vonandó, különböző funkciót betöltő, helyi építési hagyományokat tükröző épületek, épületrészek(templom, múzeum, családi ház, pincesor, faluház, góré, harangláb, stb.). Az akcióterület egészén szétszórva helyezkednek el, többségében egyházi, önkormányzati és magántulajdonban, igen leromlott állagúak, látogatottságuk alacsony. Települések 20 %-a nem rendelkezik Rendezési Tervvel. Kevés a helyi értéket bemutató gyűjtemény a gyűjtemények bemutatására alkalmas épület. Probléma/ lehetőség A tulajdonosi körnek nincs forrása az épületek fizikai,funkcionális helyreállítására,a védelembe vétel plusz terheket ró rájuk.Az épített örökség megőrzése,látogatottságának,kihasználtságának növelése kulturális értékük miatt fontos, a faluképvédelem az élet minőségét javítja. Az épített örökség kezelésére elsősorban szemléletváltásra , és a védendő értékek pontos meghatározására van szükség. Megoldási javaslat Az épületek kihasználtságának, látogatottságának növelését biztosító rendezvények, időszaki kiállítások támogatása önkormányzati, egyházi és non-profit szervezetek esetében. Az épített örökségünket és funkciójukat bemutató kiadványok támogatása. Várható eredmény Épített örökségünk bemutathatóvá, látogathatóvá válik. A projektek indulásától számított harmadik évre 5 épület felújításra kerül, funkcióik bővülnek, 3 új munkahely jön létre, a térség vállalkozói munkalehetőséghez jutnak. A helyi lakosok identitása növekszik. A turizmusba való bekapcsolódás jövedelemgeneráló hatású. Nő a települések lakosságmegtartó ereje. Értékeink az útókor számára áthagyományozhatóvá válnak. Támogat-ható tevékeny-ségek Marketing tevékenység (30%), Rendezvény (70%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 147

148 Megoldási javaslatok 10/56 Kód: DD-61-SzF-4-05 Sorszám: 1194
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 10/56 Kód: DD-61-SzF-4-05 Sorszám: 1194 Jogcímcs. LEADER - Rendezvény Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Újpetre, Vajszló, Vejti, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 50000 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 50000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 1200 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 800 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 50 db Természetes személyek 65% 148

149 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/56 Kód: DD-61-SzF-A-20 Sorszám: 2955 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Kulturális, néprajzi és közösségi örökség ápolása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az akcióterületen élő népesség igen sokszínű, több nemzetiségű. Kulturális,néprajzi és közösségi örökségben gazdag terület. Az térség lakosságának nyelve, életmódja, kultúrája karakteresen eltér egymástól (ormánsági, sokac,sváb). Sajátos népi építészet, jellegzetes bútordarabok és néprajzi különlegességek jellemzik a tájegységet.A hátrányos helyzetű településeken nagy számban élnek beás cigányok. Kultúrájukat, hagyományos mesterségeiket (teknővájás, kosárfonás, vályogvetés) már csak kevesen gyakorolják. Probléma/ lehetőség Az igen gazdag folklór és kulturális,néprajzi és közösségi örökség és hagyományrendszer már csak helyenként és töredékében él.Mindezeket jelenlegi lakosaink közül is kevesen ismerik.Összegyűjtésükre,ápolásukra,továbbadásukra alkalmas csoportok,terek,rendezvények,programok igen ritkák forrásuk felkutatása körültekintő munkát igényel és igen költséges. Az emberek saját környezetükben nem ismerik fel saját értékeiket. Megoldási javaslat Civil, önkormányzati, egyházi és magán tulajdonban lévő, legalább helyileg védett épületek külső, belső felújítása, esetlegesen átalakítása múzeummá, helytörténeti múzemmá vagy tájházzá, az épületek környezetének rendbetétele. A fejlesztések eredményeként maga az épület, illetve a berendezése őrzi és látogathatóvá teszi a hagyományokat, épített, tárgyi és természeti örökségeket. Várható eredmény Saját és egymás kultúrájáról,néprajzi,gasztronómiai gyökereinkről megismerhető széles körben bemutatható ismeretanyag keletkezik. Felelevenednek régi mesterségeink,hagyományaink.Minimum 15 bemutató teret alakítanak ki 2013-ig.Új munkahelyek létesülnek,új vállalkozások generálódnak, melyek javítják a hátrányos helyzetű lakosság körülményeit. A térségben élő népcsoportok közötti együttműködés nő. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 149

150 Megoldási javaslatok 11/56 Kód: DD-61-SzF-A-20 Sorszám: 2955
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 11/56 Kód: DD-61-SzF-A-20 Sorszám: 2955 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Besence, Bisse, Bogdása, Cún, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Piskó, Rádfalva, Sámod, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Újpetre, Vajszló, Vejti, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 25000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 30 db Természetes személyek 0% 150

151 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/56 Kód: DD-61-SzF-A-21 Sorszám: 2964 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Kulturális, néprajzi és közösségi örökség ápolása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az akcióterületen élő népesség igen sokszínű, több nemzetiségű. Kulturális, néprajzi és közösségi örökségben gazdag terület.Az térség lakosságának nyelve, életmódja, kultúrája karakteresen eltér egymástól (sokac, sváb). Sajátos népi építészet, jellegzetes bútordarabok és néprajzi különlegességek jellemzik a tájegységet. Ezek már csak szórványosan lelhetők fel. Probléma/ lehetőség Az igen gazdag folklór és kulturális, néprajzi és közösségi örökség és hagyományrendszer ma már csak helyenként és töredékében él. Mindezeket jelenlegi lakosaink közül is kevesen ismerik. Összegyűjtésükre, ápolásukra, továbbadásukra alkalmas csoportok, terek, rendezvények, programok igen ritkák forrásuk felkutatása körültekintő munkát igényel és igen költséges. Az emberek saját környezetükben nem ismerik fel saját ér Megoldási javaslat Civil, önkormányzati, egyházi és magán tulajdonban lévő, legalább helyileg védett épületek külső, belső felújítása, esetlegesen átalakítása múzeummá, helytörténeti múzemmá vagy tájházzá, épületek környezetének rendbetétele. A fejlesztések eredményeként maga az épület, illetve a berendezése őrzi és látogathatóvá teszi a hagyományokat, épített, tárgyi és természeti örökségeket. Várható eredmény Saját és egymás kultúrájáról, néprajzi, gasztronómiai gyökereinkről megismerhető széles körben bemutatható ismeretanyag keletkezik. Felelevenednek régi mesterségeink, hagyományaink. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport - 323A A kulturális örökség megőrzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 151

152 Megoldási javaslatok 12/56 Kód: DD-61-SzF-A-21 Sorszám: 2964
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 12/56 Kód: DD-61-SzF-A-21 Sorszám: 2964 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Garé, Ipacsfa, Kisdér, Kistapolca, Kistótfalu, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Siklós, Túrony, Villánykövesd, Vokány Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 86000 EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 84635 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 25000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 15 db Természetes személyek 0% 152

153 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/56 Kód: DD-61-SzF-4-03 Sorszám: 1190 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: Kulturális, néprajzi és közösségi örökség ápolása Szektor/fejlesztési téma: Kultúra Helyzet/ adottság Az akcióterületen élő népesség igen sokszínű, több nemzetiségű, heterogén. Kulturális, néprajzi és közösségi örökségben gazdag. A térség lakosságának nyelve, életmódja, kultúrája karakteresen egyedi (ormánsági, sokac, sváb). Sajátos népi építészet, jellegzetes bútordarabok és néprajzi különlegességek jellemzik a tájegységet. Ezek már csak szórványosan lelhetők fel. Falvainkban alig 100 éve élnek beás cigányok. Kultúrájukat, hagyományos mesterségeiket (teknővájás, kosárfonás, vályogvetés, stb.) mégis már csak kevesen gyakorolják. Probléma/ lehetőség Az igen gazdag folklór és kulturális,néprajzi és közösségi örökség és hagyományrendszer ma már csak helyenként és töredékében él. Mindezeket jelenlegi lakosaink közül is kevesen ismerik.Összegyűjtésükre, ápolásukra, továbbadásukra alkalmas csoportok, terek, rendezvények, programok igen ritkák. Forrásuk felkutatása körültekintő munkát igényel és igen költséges. Az emberek saját környezetükben nem ismerik fel saját értékeiket. Megoldási javaslat A hagyományok, népi mesterségek (táncok, dalok, régiségek, gasztronómiai örökség, stb.) feltárását és bemutatását vállaló csoportok, személyek rendezvényeinek és programjainak támogatása. A megvalósítást önkormányzati és civil szervezetek vállalják fel, kifejezetten non-profit alapon. Mindezek bemutatását célzó kiadványkészítés ösztönzése. Várható eredmény Saját és egymás kultúrájáról, néprajzi, gasztronómiai gyökereinkről megismerhető széles körben bemutatható ismeretanyag keletkezik. Felelevenednek régi mesterségeink, hagyományaink. Bemutatásukra alkalmas terek jönnek létre. A projektek indulásától számított harmadik évre 2 új munkahely létesül, új vállalkozások generálódnak. A térségben élő népcsoportok közötti együttműködés nő. Támogat-ható tevékeny-ségek Marketing tevékenység (10%), Rendezvény (90%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 153

154 Megoldási javaslatok 13/56 Kód: DD-61-SzF-4-03 Sorszám: 1190
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 13/56 Kód: DD-61-SzF-4-03 Sorszám: 1190 Jogcímcs. LEADER - Rendezvény Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Újpetre, Vajszló, Vejti, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 33400 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 33400 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 12000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 65% 154

155 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/56 Kód: DD-61-SzF-B-04 Sorszám: 3486 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés Szektor/fejlesztési téma: Közbiztonsági szolgálat Helyzet/ adottság A térségen belül, gazdasági, társadalmi adottságoktól függetlenül általános a deviancia. A személy és vagyon elleni bűncselekmények elkövetőinek 40%-át deríti fel a rendőrség. A kisebb léptékű károkozások már gyakran nem is jutnak el hivatalos szintre, viszont ezen történéseknek is óriási a közösségromboló, közérzetrontó hatása. A Sellyei kistérségben nincs állandó éjszakai szórakozó hely a sorozatos erőszakos cselekmények miatt. A térség külső megítélésében meghatározó a közbiztonság. A helyi rendőrség alap szinten tudja ellátni a feladatát. Probléma/ lehetőség A kialakult helyzet legfontosabb okozata, hogy fejlődés és fejlesztés ellenes morált alakít ki. Gettósodó körzetek alakultak ki. A kulturáltabb lakosok alig találnak szórakozó helyet maguknak. A képzettebb réteg elvándorlási hajlamát fokozza a rossz társadalmi környezet. Külső befektetőket egyenesen elriasztja a várható konfliktusok lehetősége. A lakosság önszerveződése tehet az állapotok javítása érdekében. Megoldási javaslat Nyugat - Európában hungarikumnak számító polgárőrségek létrehozása és működtetése, mezőőr szolgálatok megerősítése. A lakossági biztonsági szolgálatokhoz kapcsolódjon önkormányzati ,közoktatási és családsegítői segítségnyújtás az anyagiak biztosítása és az információ terjesztés terén. A megoldási javalat erősíti és megalapozza a teljes helyi vidékfejlesztési stratégiát. Várható eredmény 2012. évre legalább 10 polgárőrség és vagy mezőőri szolgálat működésének hosszú távú támogatása. Helyi tudatformáló akciók. A bűnözésre hajlamos rétegek életszemléletének változása egyrészt a közbiztonsági kampányok, másrészt a nagyobb lebukási esély miatt. A térségbe növekszik a szellemi és anyagi tőke beáramlása. Megőrződnek a helyi értékek hagyományos és modernizációs értelemben. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 155

156 Megoldási javaslatok 14/56 Kód: DD-61-SzF-B-04 Sorszám: 3486
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 14/56 Kód: DD-61-SzF-B-04 Sorszám: 3486 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 80000 EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 80000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 12 db Természetes személyek % 156

157 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/56 Kód: DD-61-SzF-3-03 Sorszám: 1188 Prioritás: Az életminőség fejlesztése, az épített és a szellemi örökség megőrzése, élővé tétele Intézkedés: A prioritáshoz kapcsolódó nevelés, képzés Szektor/fejlesztési téma: Oktatás Helyzet/ adottság Lakosságunk 80 %-a elszegényedett, alacsony iskolázottsággal bíró halmozottan hátrányos helyzetű, megélhetési gondokkal küzd. Az életminőség javítása, fejlesztése náluk létkérdés. Az örökségeink megléte, ápolása jelenleg a lakosok kis hányadánál képvisel értéket. Kevesen tesznek azért, hogy értékeink átörökíthetőek lehessenek a következő nemzedék számára. Probléma/ lehetőség Elvesznek azok a tradícionális ormánsági és siklósi épített, kulturális néprajzi és közösségi értékek, amelyenek köszönhette a térség az egyedülálló arculatát. A helyi értkekre szánt támogatások gyengén hasznosulnak, ha nem kötjük össze a helyi emberek elfogadásával. A térség lakói anélkül birtokolják a lakó- és hozzá tartozó ingatlanaikat, hogy ismeretében lennének az abban felismerhető, megtalálható építészeti-, néprajzi értéknek. Ez jelentős gátja az értékek megmentésének. Megoldási javaslat Olyan komplex ismeretanyagot tartalmazó kiadványok, oktató csomagok szerkesztése, összeállítása civil szervezetek koordinálásában, melyek a térség épített örökségét, mint helyi specifikumot, néprajzi hagyatékot ismertetik meg azon lakosainkkal is , akik ez idáig ezen tárgyköröktől távol maradtak. Az ismeretanyag elsajátítása után hozzá tudnak járulni a birtokukban lévő épített örökségünk - vállalkozókon keresztül - eredeti formájába való visszaállítására, mert felismerik annak értékét. Várható eredmény A projektek indulásától számított második évre a helyi lakosság szemléletváltozása a megmentett, helyreállított értékek számának 20 %-os emelkedésével mérhetővé válik. Az óvodától a nyugdíjas klubig befogadható térség értékeit bemutató kiadványok, multimédiás eszközök megjelenése. Ezen anyagok kiállításon, vásárokon való megjelenítése, térség ismertségének növelése a turisztikai kínálat növelésével új szálláshelyek létrejöttét indukálja. Támogat-ható tevékeny-ségek Eszközbeszerzés (25%), Kiadvány készítés (75%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 157

158 Megoldási javaslatok 15/56 Kód: DD-61-SzF-3-03 Sorszám: 1188
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 15/56 Kód: DD-61-SzF-3-03 Sorszám: 1188 Jogcímcs. LEADER - Képzés Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Újpetre, Vajszló, Vejti, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége 18000 EUR Vállalkozások 65% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 18000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 8000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 10 db Természetes személyek 65% 158

159 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/56 Kód: DD-61-GF-A-02 Sorszám: 1918 Prioritás: A lakosságmegtartó erő növelése munkahelyteremtő és megtartó beruházások segítségével Intézkedés: Helyi mikro és kisvállakozások hálózatosodásának, működésének elősegítése és a gazdasági k... Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség agrárpotenciáljának hasznosításában több mg-i termelő vállalkozás vesz részt, viszont ezek együttműködése korlátozott. Kevés számú bejegyzett TÉSZ szerveződés működik (Siklósi Gabona csoport, Ormánság 2000 Szövetkezet, Újpetrei Gazdák Szövetkezet, Ormánság Szója Szövetkezet). A vállalkozások a meghatározó külső közgazdasági feltételek szempontjából jobbára fedezethiányosak és túlhitelezettek. Az előállított termékek alacsony feldolgozottságú tömegtermékek. Probléma/ lehetőség Nagy kapacitású és nagy értékű beruházás létrehozásához az egyes gazdálkodó szervezetek kicsik, az előállított áruk mennyisége külön-külön nem számottevő. Fejlesztéshez szükséges tőkével, hitelképességgel nem rendelkeznek. Megoldási javaslat Egy-egy térségben előállított termék jelentős mennyiségének feldolgozására termelői összefogás alapján létrehozott feldolgozóüzemben nyílik mód. Ez biztosítja az üzem termelői tulajdonlásából adódó beszállítói biztonságot. Szükséges a szövetkezések ösztönzése, valamint a szövetkezésekben tervezett beruházások előkészítő támogatása a termelők és már meglévő szövetkezetek bevonásával. Várható eredmény A megvalósuló fejlesztés minimum 3 új szövetkezetet eredményez a térségben 2013 végére. Termékfeldolgozó beruházást létrehozó termelői klaszterek kialakulása a szójafeldolgozás, kukorica szeszipari feldolgozása és háttértároló hálózat kialakítására Sellyén Turonyban és Vajszlón, szövetkezeti vágóhíd létrehozására Harkányban. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport Termelői csoportok létrehozásának támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 159

160 Megoldási javaslatok 16/56 Kód: DD-61-GF-A-02 Sorszám: 1918
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 16/56 Kód: DD-61-GF-A-02 Sorszám: 1918 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 60% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 15 db Természetes személyek % 160

161 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/56 Kód: DD-61-SzF-2-05 Sorszám: 3183 Prioritás: A lakosságmegtartó erő növelése munkahelyteremtő és megtartó beruházások segítségével Intézkedés: Helyi mikro és kisvállakozások hálózatosodásának, működésének elősegítése és a gazdasági k... Szektor/fejlesztési téma: Ipari parkok Helyzet/ adottság A térséget a magas munkanélküliség és a foglalkoztatási lehetőségek hiánya jellemzi. Ennek megfelelően az emberek megélhetésük érdekében az ingázást választják, mert a nagyobb foglakoztatók csak Pécsett és környékén telepedtek le. A térségen kívüli nagy foglalkoztatók, foglalkoztatási stratégiája, morálja, az emberek számára csak pillanatnyi biztonságot jelent. A helyi vállalkozók tőkeszegények, a külső vállalkozók nem motiváltak a térségbe településre. A Sellyei kistérségben alig működik az elsődleges munkaerőpiac. A legnagyobb ingatlantulajdonos és foglalkoztató az önkormányzati szféra. Probléma/ lehetőség Igen nagy problémát jelent a magas munkanélküliség, a népesség megtartó erő és az életminőség fokozatos romlása. Az emberek gyakran újra munkanélkülivé válnak, az ingázás helyett, közelebb költöznek a munkalehetőséghez. A munkaképes és munkaerőpiacon értékes rétege fogy a térségnek. A vállalkozói szféra nem tud fejlődni a halmozottan hátrányos helyzet miatt. Nem alakultak ki olyan helyi fejlesztési gócpontok ahol megteremtődne a lehetősége a helyi vállalkozások koncentrálódásának. Megoldási javaslat Az alapvető termelő infrastruktúrális feltételek megteremtése - vállakozók bevonásával - vállalkozásösztönző hatással bír. Olyan fejlesztési ötleteket támogatunk, melyek hozzájárulnak a térség fejlődéséhez, a munkahelyek számának növekedéséhez, a foglalkoztatottak létszámának növeléséhez. Az önkormányzati és non-profit oldal saját ingatlanjain a klasszikus ipari parkoknál kisebb léptékű, de minőségileg színvonalas fejlesztésekkel mikrotérségi szintű foglalkoztatás bővítésre adnak lehetőséget a vállalkozói szféra számára. Várható eredmény A fejlesztések megvalósulása esetén, csökken a munkanélküliség, az elvándorlás, nő a foglalkoztatottság és a helyi lakosság életminősége. Új munkahelyek jönnek létre , megkezdődhet a hátrányos helyzetű csoportok felzárkózása. A projektek indulását követő 3 éven belül az Akciócsoport területén legalább 1 mikrotérségben kiépül egy olyan alapinfrastruktúrával ellátott, kisléptékű, ipari parkhoz hasonló ingatlan, ahova termelő üzemek települhetnek és egyenként legalább 5 fő foglalkoztatását biztosítják, és közvagyon jön létre. Támogat-ható tevékeny-ségek Nem ingatlahoz kapcsolódó termelő infrastruktúra fejlesztés (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 161

162 Megoldási javaslatok 17/56 Kód: DD-61-SzF-2-05 Sorszám: 3183
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 17/56 Kód: DD-61-SzF-2-05 Sorszám: 3183 Jogcímcs. LEADER - Vállalkozási alapú fejlesztés Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 68284 EUR Non-profit szervezetek 65% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 25000 EUR Önkormányzatok 65% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 10000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 5 db Természetes személyek % 162

163 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/56 Kód: DD-61-GF-A-04 Sorszám: 2768 Prioritás: A lakosságmegtartó erő növelése munkahelyteremtő és megtartó beruházások segítségével Intézkedés: Munkahelyteremtő beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Mezőgazdaság, erdő-, hal-, vadgazdálkodás Helyzet/ adottság A térség gazdasági termelésének 70%-a tradicionálisan az agráriumhoz kötődött-kötődik. A földművelésnek és a borászatnak nagy hagyományai vannak a térségben. Domborzata kedvező az agrárgazdálkodás számára. A térség aprófalvas településszerkezete az élelmiszergazdaságon belüli mezőgazdasági termelés szerepének kedvez. A földterület, a klíma alkalmassága valamint a meglévő tapasztalatok, és tudás egyértelművé teszi a mezőgazdasági termelés további strukturális, mennyiségi, minőségi fejlesztésének létjogosultságát. Probléma/ lehetőség A termelői réteg átlag életkora magas. Az idősödő gazdaréteg nem motivált a fejlesztések megvalósítására. Nehezen veszi át az újításokat, és a modern szaktudás hiánya miatt versenyképességük egyre csökken. Megoldási javaslat A mezőgazdasági tevékenység átadásának ösztönzése, a fiatal termelők pályakezdésének támogatása. Az intézkedésben partnerek a térség mezőgazdasági termelői. A fejlesztés erősíti az 1 prioritás intézkedéseit. Várható eredmény Fiatalodó gazdálkodói réteg. A támogatások hatására 50 fiatal gazda veszi át a gazdálkodást. A fiatalok fogékonyabbak a fejlesztésekre, átveszik a legújabb termelési technológiákat, know-howt. Ezek hatására a térség mezőgazdasági termelése versenyképessé, fenntarthatóvá válik mind a hazai, mind az uniós piacon. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 1. Intézkedéscsoport A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 163

164 Megoldási javaslatok 18/56 Kód: DD-61-GF-A-04 Sorszám: 2768
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 18/56 Kód: DD-61-GF-A-04 Sorszám: 2768 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 100% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 40000 EUR Önkormányzatok % Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 20000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 70 db Természetes személyek 100% 164

165 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/56 Kód: DD-61-SzF-B-01 Sorszám: 1850 Prioritás: A lakosságmegtartó erő növelése munkahelyteremtő és megtartó beruházások segítségével Intézkedés: Munkahelyteremtő beruházások támogatása Szektor/fejlesztési téma: Közlekedés Helyzet/ adottság A közösséget alkotó települések megközelíthetősége igen rossz. A térségben 25 zsáktelepülést találunk, és sok települést csak kerülő utakkal lehet megközelíteni (melyek állapota egyre romlik). Probléma/ lehetőség A rossz közúti helyzet nehezíti a falvakban élők munkába járását, a szolgáltatások és ellátások igénybevételét. A települések népességmegtartó ereje romlik. A helyi termékek fejlődését is befolyásolja a rossz elérhetőség (nehézkes értékesítés). Megoldási javaslat A települések közúti elérhetőségének javítása feltáró és összekötő utak építésével, a meglévő utak burkolatának javításával. Az intézkedésbe bevonásra kerülnek a helyi önkormányzatok és a Közút Kezelő Zrt. Az útfejlesztések erősítik a 424, 448 gazdaság fejlesztő HPME-ket, valamint a turizmus élénkítő és munkahelyteremtő HPME-ket. Várható eredmény A fejlesztések hatására 2013-ra 10 %-al csökken a zsáktelepülések száma, 25 km összekötő út épül, és felújításra kerül az utak 25%-a. Az út fejújítások, építések konkrét helyi igényekre épülnek. A gazdaság fejlődése, a turizmus élénkülése, a lakosság életkörülményeinek javítása elképzelhetetlen ezen fejlesztések nélkül. A fejlesztések következtében generálódott plusz bevételek segítik a fenntarthatóságot. KÖZOP, DDOP Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás KÖZOP - 3. prioritás - Térségi elérhetőség javítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 165

166 Megoldási javaslatok 19/56 Kód: DD-61-SzF-B-01 Sorszám: 1850
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 19/56 Kód: DD-61-SzF-B-01 Sorszám: 1850 Jogcímcs. Nem ÚMVP Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások % Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek % Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 25000 EUR Egyházak % Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 25 db Természetes személyek % 166

167 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/56 Kód: DD-61-GF-A-13 Sorszám: 448 Prioritás: A lakosságmegtartó erő növelése munkahelyteremtő és megtartó beruházások segítségével Intézkedés: Mikro és kisvállalkozások eszköz beszerzés és technológia fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A hátrányos helyzetű települések vállalkozásai által előállított, és megtermelt termékek minősége gyenge, mennyisége alacsony, a mai kor követelményeinek nem felelnek meg, mert a használt technika és technológia elavult. A gépek, berendezések nem energiatakarékosak, magas az üzemeltetési költségük, ez miatt a környezet terhelésük magas. A nem megfelelő technológia miatt igen magasra emelkedik a termékek előállítási költsége. Ezeken a településeken igen magas a munkanélküliek száma, elhelyezkedésüket leginkább a helyi munkalehetőség biztosítaná. Probléma/ lehetőség Az előállított termékek mennyisége, minősége esetleges, ezért a kereskedelemben nem vagy csak igen ritkán fordulnak elő. A hagyományos mesterségek munkafolyamatainak megtekintését igénylik a turisták, de nincs bemutató-infrastruktúra. A még élő hagyományokra épülve a helyi kisiparosok, kézművesek megteremtik a szolidáris gazdaság alapjait. esetleges, ezért a kereskedelemben nem vagy csak igen ritkán fordulnak elő. A hagyományos mesterségek munkafolyamatainak megtekintését igénylik a turisták. Megoldási javaslat Technológiafejlesztés úgy, hogy a már meglévő gépek, eszközök, felújítása és modernizálása, új gépek, technológiák beszerzésének támogatása már működő, és induló mikro vállalkozások bevonásával.Az intézkedést sikerét segíti a gazdaságfejlesztési témájú 424,425, a szaktanácsadást segítő 439 HPME. Várható eredmény A termékek minősége javul, és 8%-al nő a mikro vállalkozások által előállított termék mennyisége 2013-ra. Tervezési időszak végére a helyi vállalkozások versenyképességének növekedése, a gazdasági mutatók javulása a támogatottak körében. A projektnek köszönhetően a településeken élő munkanélküliek száma csökken, hiszen minimum 50 új munkahely létesül 2013-ig, a helyi vállalkozói kedv növekszik. A fejlődő technológia hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 167

168 Megoldási javaslatok 20/56 Kód: DD-61-GF-A-13 Sorszám: 448
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 20/56 Kód: DD-61-GF-A-13 Sorszám: 448 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Újpetre, Vajszló, Vejti, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 65 db Természetes személyek 0% 168

169 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/56 Kód: DD-61-GF-A-15 Sorszám: 2852 Prioritás: A lakosságmegtartó erő növelése munkahelyteremtő és megtartó beruházások segítségével Intézkedés: Mikro és kisvállalkozások eszköz beszerzés és technológia fejlesztése Szektor/fejlesztési téma: Egyéb tevékenység Helyzet/ adottság A két kistérség vállalkozásai által előállított, és megtermelt termékek mennyisége alacsony, minősége gyenge, a mai kor követelményeinek nem felelnek meg, mert a használt technika és technológia elavult. A gépek, berendezések nem energiatakarékosak, magas az üzemeltetési költségük, ez miatt a környezet terhelésük magas. A nem megfelelő technológia miatt igen magasra emelkedik a termékek előállítási költsége Probléma/ lehetőség A működő vállalkozások tőkehiányosak, technológiai és technikai színvonaluk alacsony. A magas üzemeltetési költségek miatt az előállított termék piaci verseny képessége gyenge, a profit nem minden esetben fedezi a vállalkozás kiadásait. A banki finanszírozású fejlesztések nehezen megoldhatók, vagy olyan további terheket rónak a vállalkozásokra, amelyek kockáztatják azok likviditását. Megoldási javaslat A nem leghátrányosabb helyzetű településeken technológiafejlesztés úgy, hogy a már meglévő gépek, eszközök, felújítása és modernizálása, új gépek, technológiák beszerzésének támogatása a települések mikro vállalkozóinak bevonásával. Az intézkedést sikerét segíti a gazdaságfejlesztési témájú 2281, 2828 HPME. Várható eredmény A termékek minősége javul, és 10%-al nő az előállított termék mennyisége 2013-ra. Tervezési időszak végére a helyi vállalkozások versenyképességének növekedése, a gazdasági mutatók javulása a támogatottak körében. A projektnek köszönhetően a térségben élő munkanélküliek száma csökken, hiszen minimum 25 új munkahely létesül 2013-ig, a helyi vállalkozói kedv növekszik. A fejlődő technológia hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 169

170 Megoldási javaslatok 21/56 Kód: DD-61-GF-A-15 Sorszám: 2852
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 21/56 Kód: DD-61-GF-A-15 Sorszám: 2852 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Beremend, Garé, Harkány, Ipacsfa, Kisdér, Kistapolca, Kistótfalu, Magyarbóly, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Túrony, Villány, Villánykövesd, Vokány Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 0% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 0% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 0% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 20 db Természetes személyek 0% 170

171 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/56 Kód: DD-61-GF-A-10 Sorszám: 441 Prioritás: A kulturális, természeti és épített örökségre épülő helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött -a vidéki települések természeti erőforrásaira, köz... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság Baranya megye egyik legjelentősebb turisztikai vonzerővel rendelkező kistérsége a siklósi kistérség. Az itt töltött vendégéjszakák száma az alacsony kategóriás szálláshelyeken 293 %-a, a magas kategóriás szálláshelyeken 797 %-a az országos átlagnak. A sellyei kistérség jól tud kapcsolódni ehhez. A térség egészében javasolt az itt tartózkodást növelő programok és látnivalók bővítése, valamint a turisztikai vonzerőt növelő és életminőség javító rendezvények, fesztiválok megtartása. Probléma/ lehetőség A fenntartható gazdaság fejlesztéséhez szükséges termelési és készítési hagyományokra és a tudás átadására, népszerűsítésére specializálódott szolgáltatások, rendezvények száma igen alacsony. Megoldási javaslat Alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatások, falusi vendégasztal és azokat segítő infrastruktúra kialakítása; kézműves galériák és nyitott porták; kiállító termek; látogatható műhelyek, manufaktúrák kisüzemek; lovas turisztikai szolgáltatások; vadászati és erdei turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások; kerékpárkölcsönzők, vízi, horgász turisztikai szolgáltatások; borturisztikai szolgáltatások fejlesztése a már meglévő szolgáltatók és új szolgáltatók bevonásával mindhárom szférából. Várható eredmény Ezen látnivalók, szolgáltatások bővülésével a hely szelleme is a turisztikai attrakciók sorába lép. A térség kulturális, termelési, építészeti öröksége kézzelfoghatóvá és kiajánlhatóvá válik ig a térségbe látogató vendégek száma további 1,5%-al, az itt töltött vendégéjszakák száma pedig minimum 1%-al növekszik 2011-ig. A fejlesztés hozzájárul a szolidáris gazdaság kialakításához, a térség fenntartható fejlődéséhez. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 171

172 Megoldási javaslatok 22/56 Kód: DD-61-GF-A-10 Sorszám: 441
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 22/56 Kód: DD-61-GF-A-10 Sorszám: 441 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Hátrányos helyzetű települések forrásaira támaszkodó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Gilvánfa, Gordisa, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Páprád, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Újpetre, Vajszló, Vejti, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 50% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 30 db Természetes személyek 50% 172

173 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/56 Kód: DD-61-GF-A-11 Sorszám: 3308 Prioritás: A kulturális, természeti és épített örökségre épülő helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött -a vidéki települések természeti erőforrásaira, köz... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térség egészében javasolt az itt tartózkodást növelő programok és látnivalók bővítése, valamint a turisztikai vonzerőt növelő és életminőség javító rendezvények, fesztiválok megtartása. A tudatos fogyasztást növelő, helyi agrár és kisipari termékek ismertségét növelő települési fesztiválok, nyitott műhelyek, galériák, nyitott porták a komplex vidékfejlesztési terv megvalósulását segítik. Probléma/ lehetőség A fenntartható gazdaság fejlesztéséhez szükséges termelési és készítési hagyományokra és a tudás átadására, népszerűsítésére specializálódott szolgáltatások, rendezvények száma igen alacsony. Megoldási javaslat Alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatások, falusi vendégasztal és azokat segítő infrastruktúra kialakítása; kézműves galériák és nyitott porták; kiállító termek; látogatható műhelyek, manufaktúrák kisüzemek; lovas turisztikai szolgáltatások; vadászati és erdei turizmushoz, természetjáráshoz kapcsolódó szolgáltatások; kerékpárkölcsönzők, vízi, horgász turisztikai szolgáltatások; borturisztikai szolgáltatások fejlesztése mindhárom szféra szereplői megvalósításában. Várható eredmény Ezen látnivalók, szolgáltatások bővülésével a hely szelleme is a turisztikai attrakciók sorába lép. A térség kulturális, termelési, építészeti öröksége kézzelfoghatóvá és kiajánlhatóvá válik ig a térségbe látogató vendégek száma további 3%-al, az itt töltött vendégéjszakák száma pedig minimum 1,5%-al növekszik 2011-ig. A fejlesztés hozzájárul a szolidáris gazdaság kialakításához, a térség fenntartható fejlődéséhez. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 173

174 Megoldási javaslatok 23/56 Kód: DD-61-GF-A-11 Sorszám: 3308
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 23/56 Kód: DD-61-GF-A-11 Sorszám: 3308 Jogcímcs. ÚMVP, de nem LEADER Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Beremend, Garé, Harkány, Ipacsfa, Kisdér, Kistapolca, Kistótfalu, Magyarbóly, Palkonya, Pécsdevecser, Peterd, Túrony, Villány, Villánykövesd, Vokány Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 50% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága EUR Non-profit szervezetek 50% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret EUR Önkormányzatok 50% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 4000 EUR Egyházak 50% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 15 db Természetes személyek 50% 174

175 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/56 Kód: DD-61-GF-4-02 Sorszám: 442 Prioritás: A kulturális, természeti és épített örökségre épülő helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: Szálláshelyhez nem feltétlenül kötött -a vidéki települések természeti erőforrásaira, köz... Szektor/fejlesztési téma: Egyéb szolgáltatás Helyzet/ adottság A térségi gaszto- kulturális rendezvények vonzereje kiemelkedő, de kevés van belőle( évente 8-10 jelentősebb fesztivál). A szezonnyújtó programok kevésnek bizonyulnak. A Dráva egyedülálló látnivalói ellenére kevéssé látogatott. A települések közösségi munkáját és népművelői célokat teljesítő rendezvények száma alacsony. A táj és ember és termék kapcsolatának különleges bemutatkozására és megfogalmazására ad módot egy- egy jól sikerült fesztivál. ( Pünkösdi Nyitott Pincék, Fehérhurka fesztivál) Probléma/ lehetőség A többnyire rendező szerepkört vállaló önkormányzatok közművelődésre fordítható forrásokkal nem rendelkeznek.A rendezvények többsége alacsony színvonalú, amely nem teszi azokat turisztikai vonzerővé, gazdaság élénkítő hatása alacsony.Az újszerű tematikus fesztiválok,falunapok száma alacsony. A rendezvények ötletszerűséggel nem fenntarthatók.Hosszútávon a visszatérő és azonos időpontban szervezett események célravezetők. Megoldási javaslat Tematikus, lehetőleg valamilyen helyi termékhez kötődő (gasztro- kulturális vagy kézműves, stb) és visszatérő rendezvények szervezése önkormányzati, non-profit és egyházi közreműködéssel. Olyan falunapok, fesztiválok létrehozása, vagy meglévők továbbfejlesztése, amely a településeken élőket közös munkára sarkallja, népművelői, identitás tudat javító hatása nagy, és a kulturális sokszínűséget mutat. A közösség az adott projektet a 424,445 és a 1197 HPME-kkel együtt tekinti egymást erősítő hatású komplex projektek beadására vonatkozó elképzelésnek. Várható eredmény A Leader célokat különösen jól egészítik ki a tájspecifikus termékekre, kisebbségi kulturális népszokásokra, hagyományokra, kézműves termékek bemutatásra alapozott fesztiválok. A visszatérő rendezvények látogató számát növelni könnyű, az itt bemutatott specialitások népszerűsítése, reklámja gazdaság élénkítő hatással bír. Támogat-ható tevékeny-ségek Rendezvény (100%), Vhr (23/2007 FVM rendelet) 31. § alapján elszámolható egyéb kiadások (12%) Forrás ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 175

176 Megoldási javaslatok 24/56 Kód: DD-61-GF-4-02 Sorszám: 442
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 24/56 Kód: DD-61-GF-4-02 Sorszám: 442 Jogcímcs. LEADER - Rendezvény Hátrányos Nem speciálisan hátrányos helyzetű településekre vonatkozó megoldási javaslat Megoldási javaslat által érintett település-ek listája Adorjás, Alsószentmárton, Babarcszőlős, Baranyahídvég, Beremend, Besence, Bisse, Bogádmindszent, Bogdása, Cún, Csányoszró, Csarnóta, Diósviszló, Drávacsehi, Drávacsepely, Drávafok, Drávaiványi, Drávakeresztúr, Drávapalkonya, Drávapiski, Drávaszabolcs, Drávaszerdahely, Drávasztára, Egyházasharaszti, Felsőszentmárton, Garé, Gilvánfa, Gordisa, Harkány, Hegyszentmárton, Hirics, Illocska, Ipacsfa, Ivánbattyán, Kákics, Kásád, Kémes, Kemse, Kisasszonyfa, Kisdér, Kisharsány, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kislippó, Kistapolca, Kistótfalu, Kisszentmárton, Kórós, Kovácshida, Lapáncsa, Lúzsok, Magyarbóly, Magyarmecske, Magyartelek, Márfa, Markóc, Marócsa, Márok, Matty, Nagycsány, Nagyharsány, Nagytótfalu, Okorág, Old, Ózdfalu, Palkonya, Páprád, Pécsdevecser, Peterd, Piskó, Rádfalva, Sámod, Sellye, Siklós, Siklósbodony, Siklósnagyfalu, Sósvertike, Szaporca, Szava, Tésenfa, Túrony, Újpetre, Vajszló, Vejti, Villány, Villánykövesd, Vokány, Zaláta Magyará-zatra szoruló fogalmak Allokáció Támogatási intenzitások Megoldási javaslat összes becsült költsége EUR Vállalkozások 0% Megoldási javaslathoz szükséges támogatás nagysága 60000 EUR Non-profit szervezetek 100% Megvalósítás során támogatható maximális projektméret 4000 EUR Önkormányzatok 100% Megvalósítás során támogatható minimális projektméret 2000 EUR Egyházak 100% Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis Megvalósítás során várható kérelmek száma 30 db Természetes személyek 0% 176

177 A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4
A legtöbb megoldási javaslat a(z) ÚMVP - 4. Intézkedéscsoport A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása című támogatási forráshoz tartozik Megoldási javaslatok 25/56 Kód: DD-61-GF-A-06 Sorszám: 434 Prioritás: A kulturális, természeti és épített örökségre épülő helyi turizmus fejlesztése Intézkedés: A falusi turizmushoz kapcsolódó (nem kereskedelmi) minőségi magánszálláshelyek és kapcsoló... Szektor/fejlesztési téma: Szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás Helyzet/ adottság Baranya megye egyik legjelentősebb turisztikai vonzerővel rendelkező kistérsége a siklósi kistérség. A Duna-Dráva Nemzeti Park (a közösség teljes déli részén fekszik), mint öko- turisztikai fejlesztések területén potenciális terület, falusi turizmushoz kapcsolódó szolgáltatások területén kiegyenlítetlen kínálattal rendelkezik ban a vendégek száma 2%-kal növekedett, a vendégéjszakák száma 1%-kal csökkent. A hátrányos helyzetű települések sok, eddig még kihasználatlan turisztikai vonzerővel rendelkeznek. Probléma/ lehetőség Az eddigi magánszálláshelyek egysíkú kínálata (ágy+ harangszó), a tartózkodást növelő programok hiánya és a helyi termékértékesítést segítő szolgáltatási csomagok alacsony száma nem elégíti ki a keresletet. Megoldási javaslat A vidéki turizmusformák közül a fenntartható falusi-, agro-,és ökoturisztikai fejlesztések, beruházások infrastrukturális és szolgáltatási feltételeinek, marketingjének erősítése. Minőségi magánszálláshelyek és kapcsolódó szolgáltatások (gasztro- bor- vízi- horgász- öko- lovas- kulturális- wellness, stb. kínálat) kialakítása az eddig periférikusnak számító településeken a természetes személy, non-profit és vállalkozói turisztikai szereplők erősítésével.A fejlesztéssel összefüggő HPME-k a következők szálláshelyfejlesztés a nem hátrányos helyzetű településeken (2887), a gazdaságfejlesztési 424, 2281, valamint a szolgáltatásfejlesztési 441 HPME. Várható eredmény A térség turisztikai vonzereje növekszik. A minősített szolgáltatók számával eleinte a kiegészítő jövedelemszerzés, később a vállalkozóvá válás lehetősége nő ig a térségbe látogató vendégek száma további 1,5%-al, az itt töltött vendégéjszakák száma pedig minimum 1%-al növekszik 2011-ig. A tudatos fogyasztás és a helyi termékek iránti kereslet növekszik, amely hozzájárul a térség fenntartható fejlődéséhez. A falusi turizmus helyi motorja kifejezetten a nő, ezért a HPME erősíti a nemek közötti esélyegynelőséget. Támogat-ható tevékeny-ségek Forrás ÚMVP - 3. Intézkedéscsoport A turisztikai tevékenységek ösztönzése Forrás: HVS kistérségi HVI, helyi érintettek, HVS adatbázis 177