Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási felvételi eljárás 2013

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási felvételi eljárás 2013"— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási felvételi eljárás 2013
Glodeák Miklós Széchenyi István Gimnázium Szolnok

2 Kétszintű érettségi Felvételi pontszámítás Felvételi jelentkezés A bolognai rendszer Külföldi továbbtanulás

3 I. KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

4 Kétszintű (emelt, közép) Egyben felvételi is!
Egységes Kétszintű (emelt, közép) Egyben felvételi is! Egységes: minden középiskolában uo. követelmények vannak.

5 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁRGYAI
I.Kötelező: 1. magyar nyelv és irodalom 2. történelem 3. matematika 4. egy idegen nyelv II. Kötelezően választható: 5. bármely közismereti tantárgy III. Szabadon választható: (6. bármely közismereti tantárgy)

6 FELKÉSZÍTÉS AZ ÉRETTSÉGIRE
Minden kötelező vizsgatárgyból indul emeltszintű felkészítés. A tanuló dönt: milyen szintű vizsgát tesz. (Független a felkészítés szintjétől!!!)

7 A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA
Belső vizsga Részei: írásbeli és szóbeli, vagy csak írásbeli, vagy csak szóbeli (gyakorlati)

8 Írásbeli: 180 perc, kivétel a magyar nyelv és irodalom, amely 240 perc a központi feladatlapot a szaktanár javítja Szóbeli: szaktanár állítja össze a felelet maximum 15 perc

9 EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA
Külső vizsga Nyilvános anyagok: Írásbeli: központi feladatlap központi javítás Szóbeli: központi tételsor külső vizsgabizottság (3 tagú)

10 TELJESÍTMÉNYEK ÁTVÁLTÁSA
Közép Emelt 80-100% jeles (5) 60-100% 60-79% jó (4) 47-59% 40-59% közepes (3) 33-46% 25-39% elégséges (2) 25-32% 0-24% elégtelen (1) Az elégségeshez minden vizsgarészen legalább 12% teljesítményt el kell érni!

11 SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK
Agrár: 2-t érettségi tárgy: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy idegen nyelv vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy Bölcsészettudományi: 2-t érettségi tárgy (1 emelt): Pl. szabad bölcsészet: magyar nyelv és irodalom vagy történelem és angol nyelv vagy francia nyelv….. Informatika: matematika és fizika vagy informatika Jogi és igazgatási: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika vagy társadalomismeret vagy gazdasági ismeretek Gazdaságtudományi: Pl. közgazdasági ág: matematika és gazdasági ismeretek vagy idegen nyelv vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy Műszaki Művészeti Művészetközvetítés Nemzetvédelmi és katonai Orvos- és egészségtudomány stb.

12 INFORMATIKA ÉRETTSÉGI, ECDL VIZSGA
jeles érettségi → ECDL bizonyítvány kérhet De az ECDL vizsga nem váltja ki az érettségit!

13 II. FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS

14 A) Tanulmányi pontok (max. 200 pont)
1. Középiskolai eredmények: max. 100 pont *2012-től egy legalább 2 évig tanult természettudományos tárgy utolsó két év végi eredménye (biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány) Két utolsó tanult év végi magyar nyelv és irodalom (3;4) 3,5 (5;5) 5 történelem 5 matematika 4 idegen nyelv szabadon választott* Összesen: 22,5*2=45 25*2=50 45+50=95

15 2. Érettségi eredmények: max. 100 pont
Az érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és 1 választott tantárgy százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve.

16 Példa Érettségi tárgy Szint Érettségi eredmények
magyar nyelv és irodalom K 5 85 % történelem 4 70 % matematika 3 55 % angol nyelv 82 % biológia E 90 % kémia 58 % Átlag 4,4 76 % 76 pont

17 B) Érettségi (szerzett) pontok
max. 200 pont Az adott érettségi vizsgatárgyból elért százalékos eredmény. Figyelem! Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, az adott tárgy vizsgaeredményéből a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pont nem számítható. (testnevelés érettségi)

18 Példa Érettségi eredmények magyar 5 85 % történelem 4 70 % matematika
3 55 % angol nyelv 82 % biológia 90 % 90 pont kémia 58 % 58 pont 148 pont

19 C) Többletpontok (max. 100 pont)
Kötelező megadni: emelt szintű érettségiért, nyelvvizsgákért és az előnyben részesítés okán. Képzési területek szerint (adható): tanulmányi, művészeti versenyekért, szakképesítés és sporteredmény alapján.

20 C/1 Kötelező többletpont
Emelt szintű érettségi vizsgáért. amelyből a jelentkező érettségi pontját számolják. vizsgánként pont (max. 100) jár a legalább 45%-os vizsgáért Legfeljebb két nyelvvizsga alapján.!!! legfeljebb 40 pont kapható B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsga esetén 28 pont C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsga esetén 40 pont jár egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni. Előnyben részesítés!!! legfeljebb 40 pont hátrányos helyzetűek, tartós nevelt, árva: 40 pont fogyatékosság miatt 40 pont (testi, érzékszervi fogyatékos, autista, vagy a megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességgel élő (diszlexia, diszgráfia, diszortográfia, diszkalkulia stb.) (Tartós betegség – pl. cukorbetegség, szénanátha stb. – nem adható!) gyermekgondozás

21 Előnyben részesítés Előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos helyzetért, tartós nevelésbe vételért, árvaságért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen) jogcímenként és összesen 40 többletpont adható. A nemzeti felsőoktatásról szóló évi CCIV. törvény 108. § 8a. pontja szabályozza a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező) fogalmát. hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és/vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításában részesült; középfokú tanulmányai során állami nevelt volt (akit a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalt, illetve állami nevelésbe vagy átmeneti nevelésbe vett); középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett). tartós nevelt (1997. november 1-jét megelőzően állami nevelt volt). árva (25. évnél fiatalabb jelentkező, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe, árvaellátás folyósításában részesül(t)). Fogyatékosság miatt 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen. A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi fogyatékos (gyakori jellemzője a bénulás, végtaghiány, görcsös túlmozgás), érzékszervi fogyatékos (hallássérült, látássérült), autista, beszédfogyatékos vagy megismerés- és viselkedésfejlődési rendellenességgel élő (teljesség igénye nélkül fontosabb és ismertebb részterületei: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás, figyelemzavarok). Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem kizárólag tartós betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia) igazol, többletpont nem adható. Gyermekgondozásért A gyermeke gondozása céljából március 1. és július 24. közötti időszakban fizetés nélküli szabadságon lévő, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkezőnek 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen. A gyermekgondozásért járó többletpontra csak az jogosult, aki legkésőbb július 10-ig igazolja a kedvezményre való jogosultságot.

22 C/2 Adható többletpont Jogcímek:
tanulmányi, művészeti versenyekért (OKTV) szakképesítés (OKJ, felsőfokú) és sporteredmény alapján: - országos 1-3. helyezés - világ- és Európa-bajnokság 1-3. helyezés

23 D) Összpontszám Tanulmányi (hozott) pont
1. Középiskolai eredmények 2. Érettségi eredmények 100 Érettségi (szerzett) pont 1. felvételi tantárgy 2. felvételi tantárgy többletpont ÖSSZESEN: A felvételhez minimum 240 pont szükséges!

24 Pontduplázás: tanulmányi pontot nem lehet érettségi pontot duplázzák, ha kedvezőbb

25 Változások 2013-tól 2013-tól 7 képzési terület meghatározott szak-jain legalább egy tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga. Bizonyos szakokra – pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – jelentkezőknek mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenniük.

26 III. FELVÉTELI, JELENTKEZÉS

27 Ami változatlan Felsőoktatási felvételi tájékoztató – megjelenik december 15-én. Felvételi tájékoztató módosítása: január 31-ig!!! Jelentkezési határidő március 1. Jelentkezési lapot kell beadni. Ha több helyre jelentkezik valaki, rangsort kell felállítani, amelyet később még módosíthat. Egy adott időpontban, ponthatárok alapján történik a döntés.

28 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2013
Csak arra a képzésre lehet jelentkezni, amely abban – és a kiegészítésében – megjelenik. Tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek szükségesek a jelentkezőknek ahhoz, hogy dönteni tudjanak.(?????????)

29 Jelentkezés Egy jelentkezési lap (max. 5 hely!!!)
Elbírálási sorrend, amelyet később egyszer még meg lehet változtatni. Mellékelni dokumentumot, igazolást, csak másolatban A/4 formátumban. A később kézhez kapott igazolásokat megadott határidőig pótolni lehet. Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás. Az alapösszeg három szakra (államilag támogatott és/vagy költségtérítéses képzésre) történő jelentkezést tesz lehetővé. Aki háromnál több helyre kíván jelentkezni, annak jelentkezésenként további összegeket kell fizetnie. (9000Ft+ JH*2000Ft) Fénymásolat az elküldött dokumentumokról!!

30 Jelentkezési lap Felvételi azonosító
Személyes adatok (pl. , telefon:sms) Jelentkezési helyek Tanulmányokra, többletpontokra vonatkozó adatok Eljárási díj befizetése: A MELLÉKELT CSEKKEN vagy bank átutalással Adott jelentkezési laphoz adott csekk!!! Fénymásolni!!!

31 E-felvételi 3/1 www.felvi.hu Regisztráció
Megbízható internet elérés, -ek folyamatos nyomonkövetése Kitöltési hibákat kiszűri Dokumentumok elektronikusan is feltölthetőek, de postai úton is beküldhetőek

32 E-felvételi 3/2 Eljárási díj befizetése: banki átutalással, vagy
internetes tranzakcióval (bankkártya) Határidő: március 1. !!!

33 E-felvételi 3/3 Határidő: 2013. március 11.
Hitelesítés (nélküle érvénytelen a jelentkezés) Ügyfélkapu regisztráció: Ha kiskorú a jelentkező, akkor a gondviselőnek is regisztrálni kell! VAGY Hitelesítő adatlap: Kinyomtatni, aláírni, postázni: Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190 Határidő: március 11.

34 Mikor érvényes a jelentkezés?
határidőre történő benyújtás (2013. március 1.), elektronikus felületen vagy a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon nyújtotta be jelentkezését, megadta a kötelezően megjelölt adatokat és a személyes adatait, legalább egy jelentkezési helyet megjelölt, e-felvételi esetében a rögzített adatokat a megadott módon hitelesítette, illetve a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot aláírta, a jelentkezési határidőig befizette a évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat. Figyelem! A hiányosan, hibásan kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap, illetve a nem hitelesített elektronikus jelentkezés hiánypótláshoz, végső esetben a felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezethet! Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárásban igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, tehát semmilyen indokkal nem fogadható el a határidő után benyújtott jelentkezés!

35 Pontszámok az eredetileg önköltségesként meghirdetett szakokon
alkalmazott közgazdaságtan 465 andragógia 445 emberi erőforrások: 460 gazdaságelemzés gazdálkodási és menedzsment kereskedelem és marketing: közszolgálati 440 nemzetközi gazdálkodás pénzügy és számvitel turizmus vendéglátás üzleti szakoktató igazságügyi igazgatási 435 munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási 425 kommunikáció és médiatudomány 470 nemzetközi tanulmányok jogász

36 HATÁRIDŐK március 1. jelentkezési határidő (Dokumentumok benyújtása!)
március 11. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje május közepe - regisztrációs levél május – június érettségi vizsgák június 5. - felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. 12. év végi középiskolai bizonyítvány máso-lata) benyújtása június 26.- hiánypótlásra felszólítás július 10.- hiányzó dokumentumok beküldése, adat- és sorrend-módosítás. Az ezt követően benyújtott dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni. július ponthúzás augusztus pótfelvételi

37 IV. A BOLOGNAI RENDSZER

38 LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET
alapképzés 6-8 félév egységes, osztatlan képzés 10-12 félév szak felsőfokú szakképzés 4 félév mesterképzés – 4-6 félév doktori képzés 6 félév MUNKAERŐPIAC

39 A képzési szintek egymásra épülése
informatikai elméleti fizika PhD MA/MSc informatikus fizikus fizikus csillagász Két kérdés: Erről a BSc-ről melyik MSc-re lehet továbblépni? Erre az MSc-re milyen BSc szükséges? BA/BSc fizika

40 Kétszakos tanárképzés
Osztatlan tanárképzés Kétszakos közismereti, egyszakos művészeti Alkalmassági vizsga Általános iskolai tanár: 8 félév elméleti + 2 félév gyakorlati képzés Középiskolai tanár: 10 félév elméleti + 2 félév gyakorlati képzés

41 V. Továbbtanulás külföldön
Országonként eltérő felvételi rendszer Tandíjmentes felsőoktatás az EU-ban: Lengyelország Csehország Ausztria ( , ) Dánia ( ) Luxemburg (Forrás: )

42 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Felsőoktatási felvételi eljárás 2013"

Hasonló előadás


Google Hirdetések