Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 Felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Glodeák Miklós Széchenyi István Gimnázium Szolnok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 Felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Glodeák Miklós Széchenyi István Gimnázium Szolnok."— Előadás másolata:

1 1 Felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Glodeák Miklós Széchenyi István Gimnázium Szolnok

2 2 1. Kétszintű érettségi 2. Felvételi pontszámítás 3. Felvételi jelentkezés 4. A bolognai rendszer 5. Külföldi továbbtanulás

3 3 I. KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI

4 4  Egységes  Kétszintű (emelt, közép)  Egyben felvételi is!

5 5 AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA TÁRGYAI I.Kötelező: 1. magyar nyelv és irodalom 2. történelem 3. matematika 4. egy idegen nyelv II. Kötelezően választható: 5. bármely közismereti tantárgy III. Szabadon választható: (6. bármely közismereti tantárgy)

6 6 FELKÉSZÍTÉS AZ ÉRETTSÉGIRE  Minden kötelező vizsgatárgyból indul emeltszintű felkészítés.  A tanuló dönt: milyen szintű vizsgát tesz. (Független a felkészítés szintjétől!!!)

7 7 A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA  Belső vizsga  Részei:  írásbeli és szóbeli, vagy  csak írásbeli, vagy  csak szóbeli (gyakorlati)

8 8  Írásbeli:  180 perc, kivétel a magyar nyelv és irodalom, amely 240 perc  a központi feladatlapot a szaktanár javítja  Szóbeli:  szaktanár állítja össze  a felelet maximum 15 perc

9 9 EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA  Külső vizsga  Nyilvános anyagok: http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi http://www.oktatas.hu/kozneveles/erettsegi  Írásbeli:  központi feladatlap  központi javítás  Szóbeli:  központi tételsor  külső vizsgabizottság (3 tagú)

10 10 TELJESÍTMÉNYEK ÁTVÁLTÁSA Közép Emelt 80-100%jeles (5)60-100% 60-79%jó (4)47-59% 40-59%közepes (3)33-46% 25-39%elégséges (2)25-32% 0-24%elégtelen (1)0-24%  Az elégségeshez minden vizsgarészen legalább 12% teljesítményt el kell érni!

11 11 SZAKOK ÉS ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK  Agrár: 2-t érettségi tárgy: biológia vagy fizika vagy földrajz vagy idegen nyelv vagy informatika vagy kémia vagy matematika vagy természettudomány vagy egy szakmai előkészítő tárgy  Bölcsészettudományi: 2-t érettségi tárgy (1 emelt):  Pl. szabad bölcsészet: magyar nyelv és irodalom vagy történelem és angol nyelv vagy francia nyelv…..  Informatika: matematika és fizika vagy informatika  Jogi és igazgatási: magyar nyelv és irodalom vagy történelem vagy informatika vagy társadalomismeret vagy gazdasági ismeretek  Gazdaságtudományi:  Pl. közgazdasági ág: matematika és gazdasági ismeretek vagy idegen nyelv vagy történelem vagy szakmai előkészítő tárgy  Műszaki  Művészeti  Művészetközvetítés  Nemzetvédelmi és katonai  Orvos- és egészségtudomány  stb.

12 12 INFORMATIKA ÉRETTSÉGI, ECDL VIZSGA  jeles érettségi → ECDL bizonyítvány kérhet  De az ECDL vizsga nem váltja ki az érettségit!

13 13 II. FELVÉTELI PONTSZÁMÍTÁS

14 14 A) Tanulmányi pontok (max. 200 pont) 1. Középiskolai eredmények: max. 100 pont *2012-től egy legalább 2 évig tanult természettudományos tárgy utolsó két év végi eredménye (biológia, fizika, kémia, földrajz, természettudomány) Két utolsó tanult év végi magyar nyelv és irodalom(3;4) 3,5(5;5) 5 történelem55 matematika45 idegen nyelv55 szabadon választott*55 Összesen:22,5*2=4525*2=50 45+50=95

15 15 2. Érettségi eredmények: max. 100 pont Az érettségi bizonyítványban szereplő 4 kötelező és 1 választott tantárgy százalékos eredményének átlaga egész számra kerekítve.

16 16 Példa Érettségi tárgySzin t Érettségi eredmények magyar nyelv és irodalom K585 % történelemK470 % matematikaK355 % angol nyelvK582 % biológiaE590 % kémiaE458 % Átlag4,476 % 76 pont

17 17 B) Érettségi (szerzett) pontok  max. 200 pont  Az adott érettségi vizsgatárgyból elért százalékos eredmény.  Figyelem! Amennyiben a vizsgázó az érettségi vizsgán a gyakorlati vizsgarészt szóbeli vizsgarésszel pótolta, az adott tárgy vizsgaeredményéből a felsőoktatási felvételi eljárás során érettségi pont nem számítható. (testnevelés érettségi)

18 18 Példa Érettségi eredmények magyar585 % történelem470 % matematika355 % angol nyelv582 % biológia590 %90 pont kémia458 %58 pont 148 pont

19 19 C) Többletpontok (max. 100 pont)  Kötelező megadni:  emelt szintű érettségiért,  nyelvvizsgákért és az  előnyben részesítés okán.  Képzési területek szerint (adható):  tanulmányi, művészeti versenyekért,  szakképesítés és  sporteredmény alapján.

20 20 C/1 Kötelező többletpont  Emelt szintű érettségi vizsgáért.  amelyből a jelentkező érettségi pontját számolják.  vizsgánként 50-50 pont (max. 100) jár a legalább 45%-os vizsgáért  Legfeljebb két nyelvvizsga alapján.!!!  legfeljebb 40 pont kapható  B2 komplex (középfokú C típusú) nyelvvizsga esetén 28 pont  C1 komplex (felsőfokú C típusú) nyelvvizsga esetén 40 pont jár  egy nyelvért csak egyszer és egy jogcímen lehet többletpontot kapni.  Előnyben részesítés!!!  legfeljebb 40 pont  hátrányos helyzetűek, tartós nevelt, árva: 40 pont  fogyatékosság miatt 40 pont (testi, érzékszervi fogyatékos, autista, vagy a megismerés és viselkedés fejlődési rendellenességgel élő (diszlexia, diszgráfia, diszortográfia, diszkalkulia stb.) (Tartós betegség – pl. cukorbetegség, szénanátha stb. – nem adható!)  gyermekgondozás

21 Előnyben részesítés  Előnyben részesítés jogcímén (azaz hátrányos helyzetért, tartós nevelésbe vételért, árvaságért, fogyatékosságért, gyermekgondozásért összesen) jogcímenként és összesen 40 többletpont adható. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 8a. pontja szabályozza a hátrányos helyzetű hallgató (jelentkező) fogalmát.  hátrányos helyzetű (középfokú tanulmányai során rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és/vagy rendszeres gyermekvédelmi támogatás folyósításában részesült; középfokú tanulmányai során állami nevelt volt (akit a gyámhatóság ideiglenes hatállyal intézetbe utalt, illetve állami nevelésbe vagy átmeneti nevelésbe vett); középfokú tanulmányai során családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett).  tartós nevelt (1997. november 1-jét megelőzően állami nevelt volt).  árva (25. évnél fiatalabb jelentkező, akinek mindkét szülője, illetve vele egy háztartásban élt hajadon, nőtlen, elvált, özvegy vagy házastársától külön élt szülője elhunyt és nem fogadták örökbe, árvaellátás folyósításában részesül(t)).  Fogyatékosság miatt  40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen. A hatályos jogszabályok szerint fogyatékossággal élő az a jelentkező, aki testi fogyatékos (gyakori jellemzője a bénulás, végtaghiány, görcsös túlmozgás), érzékszervi fogyatékos (hallássérült, látássérült), autista, beszédfogyatékos vagy megismerés- és viselkedésfejlődési rendellenességgel élő (teljesség igénye nélkül fontosabb és ismertebb részterületei: diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia, hiperaktivitás, figyelemzavarok). Amennyiben a jelentkező nem fogyatékosságot, hanem kizárólag tartós betegséget (pl. cukorbetegség, szénanátha, ételallergia) igazol, többletpont nem adható.  Gyermekgondozásért  A gyermeke gondozása céljából 2013. március 1. és 2013. július 24. közötti időszakban fizetés nélküli szabadságon lévő, vagy terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban vagy gyermekgondozási díjban részesülő jelentkezőnek 40 többletpont jár minden alapképzési szakon, osztatlan mesterképzésen, illetve felsőoktatási szakképzésen.  A gyermekgondozásért járó többletpontra csak az jogosult, aki legkésőbb 2013. július 10-ig igazolja a kedvezményre való jogosultságot.

22 22 C/2 Adható többletpont  Jogcímek: 1. tanulmányi, művészeti versenyekért (OKTV) 2. szakképesítés (OKJ, felsőfokú) és 3. sporteredmény alapján: - országos 1-3. helyezés - világ- és Európa-bajnokság 1-3. helyezés

23 23 D) Összpontszám Tanulmányi (hozott) pont 1. Középiskolai eredmények 100 2. Érettségi eredmények100 Érettségi (szerzett) pont 1. felvételi tantárgy100 2. felvételi tantárgy100 többletpont 100 ÖSSZESEN: 500 A felvételhez minimum 240 pont szükséges !

24 24  Pontduplázás:  tanulmányi pontot nem lehet  érettségi pontot duplázzák, ha kedvezőbb

25 25 Változások 2013-tól  2013-tól 7 képzési terület meghatározott szak- jain legalább egy tárgyból kötelező az emelt szintű érettségi vizsga.  Bizonyos szakokra – pl. általános orvos, fogorvos, gyógyszerész – jelentkezőknek mindkét érettségi vizsgatárgyból emelt szintű érettségi vizsgát kell tenniük.

26 26 III. FELVÉTELI, JELENTKEZÉS

27 27 Ami változatlan  Felsőoktatási felvételi tájékoztató – megjelenik december 15-én.  Felvételi tájékoztató módosítása: 2013. január 31- ig!!!  Jelentkezési határidő 2013. március 1.  Jelentkezési lapot kell beadni.  Ha több helyre jelentkezik valaki, rangsort kell felállítani, amelyet később még módosíthat.  Egy adott időpontban, ponthatárok alapján történik a döntés.

28 28 Felsőoktatási felvételi tájékoztató 2013  Csak arra a képzésre lehet jelentkezni, amely abban – és a kiegészítésében – megjelenik.  Tartalmazza mindazokat az információkat, amelyek szükségesek a jelentkezőknek ahhoz, hogy dönteni tudjanak.(?????????)

29 29 Jelentkezés  Egy jelentkezési lap (max. 5 hely!!!)  Elbírálási sorrend, amelyet később egyszer még meg lehet változtatni.  Mellékelni dokumentumot, igazolást, csak másolatban A/4 formátumban. A később kézhez kapott igazolásokat megadott határidőig pótolni lehet.  Eljárási díj befizetéséről szóló igazolás. Az alapösszeg három szakra (államilag támogatott és/vagy költségtérítéses képzésre) történő jelentkezést tesz lehetővé. Aki háromnál több helyre kíván jelentkezni, annak jelentkezésenként további összegeket kell fizetnie. (9000Ft+ JH*2000Ft)  Fénymásolat az elküldött dokumentumokról!!

30 30 Jelentkezési lap  Felvételi azonosító  Személyes adatok (pl. e-mail, telefon:sms)  Jelentkezési helyek  Tanulmányokra, többletpontokra vonatkozó adatok  Eljárási díj befizetése:  A MELLÉKELT CSEKKEN vagy bank átutalással  Adott jelentkezési laphoz adott csekk!!!  Fénymásolni!!!

31 31 E-felvételi 3/1  www.felvi.hu www.felvi.hu  Regisztráció  Megbízható internet elérés, e-mail- ek folyamatos nyomonkövetése  Kitöltési hibákat kiszűri  Dokumentumok elektronikusan is feltölthetőek, de postai úton is beküldhetőek

32 32 E-felvételi 3/2  Eljárási díj befizetése:  banki átutalással, vagy  internetes tranzakcióval (bankkártya)  Határidő: 2013. március 1. !!!

33 33 E-felvételi 3/3  Hitelesítés (nélküle érvénytelen a jelentkezés)  Ügyfélkapu regisztráció:  www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu www.magyarorszag.hu/ugyfelkapu  Ha kiskorú a jelentkező, akkor a gondviselőnek is regisztrálni kell! VAGY  Hitelesítő adatlap:  Kinyomtatni, aláírni, postázni:  Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190  Határidő: 2013. március 11.

34 Mikor érvényes a jelentkezés? 1) határidőre történő benyújtás (2013. március 1.), 2) elektronikus felületen vagy a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapon nyújtotta be jelentkezését, 3) megadta a kötelezően megjelölt adatokat és a személyes adatait, 4) legalább egy jelentkezési helyet megjelölt, 5) e-felvételi esetében a rögzített adatokat a megadott módon hitelesítette, illetve a felsőoktatási felvételi jelentkezési lapot aláírta, 6) a jelentkezési határidőig befizette a 2013. évi általános felsőoktatási felvételi eljárás során megjelölt jelentkezési helyeknek megfelelő összegű eljárási díjat.  Figyelem! A hiányosan, hibásan kitöltött, nem aláírt felsőoktatási felvételi jelentkezési lap, illetve a nem hitelesített elektronikus jelentkezés hiánypótláshoz, végső esetben a felsőoktatási felvételi eljárás eredménytelenségéhez vezethet!  Figyelem! A felsőoktatási felvételi eljárásban igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye, tehát semmilyen indokkal nem fogadható el a határidő után benyújtott jelentkezés!

35 Pontszámok az eredetileg önköltségesként meghirdetett szakokon alkalmazott közgazdaságtan 465 andragógia 445 emberi erőforrások: 460 gazdaságelemz é s 465 gazdálkodási és menedzsment 460 kereskedelem és marketing: 460 közszolgálati 440 nemzetközi gazdálkodás 460 pénzügy és számvitel 460 turizmus vendéglátás 465 üzleti szakoktató 440 igazságügyi igazgatási 435 munkaügyi és társadalombiztos í tási igazgatási 425 kommunikáció és médiatudomány 470 nemzetközi tanulmányok 465 jogász 465

36 36 HATÁRIDŐK  március 1. jelentkezési határidő (Dokumentumok benyújtása!)  március 11. E-felvételit hitelesítő adatlapok beküldésének, illetve Ügyfélkapu regisztráción keresztüli hitelesítés határideje  május közepe - regisztrációs levél  május – június érettségi vizsgák  június 5. - felvételi kérelem benyújtását követően megszerzett dokumentumok (pl. 12. év végi középiskolai bizonyítvány máso- lata) benyújtása  június 26.- hiánypótlásra felszólítás  július 10.- hiányzó dokumentumok beküldése, adat- és sorrend- módosítás. Az ezt követően benyújtott dokumentummásolatokat nem lehet figyelembe venni.  július 24. - ponthúzás  augusztus pótfelvételi

37 37 IV. A BOLOGNAI RENDSZER

38 38 LINEÁRIS KÉPZÉSI SZERKEZET alapképzés 6-8 félév mesterképzés – 4-6 félév

39 39 A képzési szintek egymásra épülése fizika csillagász elméleti fizika MA/MSc fizikus Két kérdés: •Erről a BSc-ről melyik MSc- re lehet továbblépni? •Erre az MSc-re milyen BSc szükséges? BA/BSc PhD informatikus fizikus informatikai

40 40 Kétszakos tanárképzés  Osztatlan tanárképzés  Kétszakos közismereti, egyszakos művészeti  Alkalmassági vizsga  Általános iskolai tanár: 8 félév elméleti + 2 félév gyakorlati képzés  Középiskolai tanár: 10 félév elméleti + 2 félév gyakorlati képzés KÖZÖS KÉPZÉS 6 félév Általános iskolai tanár 2+2 félév Középiskolai tanár 4+2 félév

41 41 V. Továbbtanulás külföldön  Országonként eltérő felvételi rendszer  Tandíjmentes felsőoktatás az EU-ban:  Lengyelország  Csehország  Ausztria ( www.mde.hu, www.univie.ac.at ) www.mde.huwww.univie.ac.at  Dánia ( www.daniaitovabbtanulas.dk ) www.daniaitovabbtanulas.dk  Luxemburg (Forrás: http://tovabbtanulas.lap.hu/tovabbtanulas_kulfol don/11239637 ) http://tovabbtanulas.lap.hu/tovabbtanulas_kulfol don/11239637

42 42 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "1 Felsőoktatási felvételi eljárás 2013 Glodeák Miklós Széchenyi István Gimnázium Szolnok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések