Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósítandó kerékpárutak, pályázati lehetőségek 2008. augusztus 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósítandó kerékpárutak, pályázati lehetőségek 2008. augusztus 1."— Előadás másolata:

1 1 A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósítandó kerékpárutak, pályázati lehetőségek 2008. augusztus 1.

2 2 Pályázati lehetőségek •Pályázati lehetőségek kerékpárút építésre 2006-ig –Regionális Operatív Program –Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatai •Pályázati lehetőségek kerékpárút építésre 2007-2013 között –Regionális Operatív Programok + Balatoni Kiemelt Üdülőkörzet –Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium pályázatai (volt GKM) –Közlekedés Operatív Program –Európai Területi Együttműködés (INTERREG-et váltja fel)

3 3 Kerékpárút építési lehetőségek a Közlekedés Operatív Program keretén belül A KözOP-ban a kerékpárút építés a régiók elérhetőségének javítása, a társadalmi és területi kohézió erősítésének egyik eszközeként jelenik meg.

4 4 A KözOP kapcsolata a ROP-okal beavatkozások lehatárolása KözOP: •1, 2, 3 számjegyű főutak •külterületi szakaszok •kivéve KMR •Euro Velo nyomvonalat nem érintve

5 5 A KözOP kapcsolata a ROP-okal beavatkozások lehatárolása KözOPROP

6 6 Közlekedés Operatív Program •Pályázati kiírás: 2008. április 15. •Beadási határidő: nincs, 2008. május 15-től folyamatos elbírálás •Általános célok: –Hivatásforgalmi és közlekedésbiztonsági célkitűzéseknek megfelelő kerékpáros létesítmények létrehozása, előkészítési munkáinak finanszírozása. A regionális közúthálózat elemeivel párhuzamos kerékpárutak kiépítése –A kerékpáros létesítmények fejlesztése, a közlekedés biztonság növelése és a hivatásforgalmi kerékpározás elterjesztése –A helyközi, hivatásforgalmi kerékpárutak, kerékpáros létesítmények kiépítése, a régió kerékpáros közlekedési infrastruktúrájának kialakítása, bővítése, a nemzetközi és az országos kerékpárút-hálózatokhoz való csatlakozás biztosítása, a már meglévő elemek hálózatba szervezése –Kerekes-székkel és a babakocsival közlekedők akadálymenetes közlekedésének megteremtése, biztosítása

7 7 közvetítő szervezet -A pályázónak felelősséget kell vállalnia a projekt előkészítéséért és megvalósításáért, nem lehet közvetítő szervezet -Projektmenedzsment biztosítása, partnerek és alvállalkozók szerződtetése, tevékenységük nyomon követése, a projekt megvalósításának koordinálása, a pénzügyi és szakmai menedzsment, valamint az adminisztráció -A pályázó a beruházás megvalósításának műszaki ellenőrzését független mérnökkel kell, hogy biztosítsa Közlekedés Operatív Program Pályázóval / pályázattal szembeni elvárások -ÚT 2-1.203 Útügyi Műszaki Előírások használata -A tervezett kerékpárút biztonságos továbbhaladást biztosító útba kössön be -Jogerős építési engedély a Bíráló Bizottság összehívásáig -Érintett terület rendelkezésre áll -Fenntartást, működtetést minimum öt évig biztosítani kell

8 8 •Pályázók köre: –Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. –Önkormányzatok és társulásaik •Rendelkezésre álló forrás:14 mrd. Ft. – 2007-2013 (52 millió euró) •Területi lehatárolás: Magyarország területe, kivéve Közép- magyarországi Régió •Támogatás mértéke: NIF Zrt. – 100% •Önkormányzatok – 80-90% Támogatás intenzitás A pályázott szakaszElmaradott kistérség v. település külterületbelterület 90%IgenÖnerőbőlIgen 85%IgenÖnerőbőlNem 85%IgenNem foglalkozik veleIgen 80%IgenNem foglalkozik veleNem Közlekedés Operatív Program

9 9 Támogatási intenzitás összehasonlítása KözOP – Útpénztár Csak az Akciótervben meghatározott főutak mentén nyújthat be pályázatot ÉpítésTervezés / ElőkészítésSzélesítés KözOPÚtpénz tár KözOPÚtpén ztár ÖnkormányzatNIF Zrt.ÖnkormányzatNIF Zrt. 80-90%100%80-95%80-90%100%50%30-45% Közlekedés Operatív Program

10 10 Pályázó RFÜNFÜSzaktárca Projektcsatorna eljárás Kormányhatározat Akciótervről (projektlista) Közlekedés Operatív Program Projektek felvétele

11 11 •Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás •Támogatott tevékenység: –Kivitelezés – 50 - 450 mFt. között –Előkészítés – 1 - 7 mFt. között EuroVelo nyomvonalán Önkorm. Víz. Ig. Önkorm. Víz. Ig. Egyéb turisztikai kerékpárút Önkorm. - Hivatásforg., - Közlekedés biztonsági 1, 2, 3 sz. főutak mentén NIF Zrt. Önkorm. alsóbbrendű utak mentén Önkorm. Kült.Belt.Kült.Belt.Kült.Belt. KözOPÚtpénztárROP Közlekedés Operatív Program Támogatási lehetőségek összehasonlítása

12 12 •Tervezés –Hatástanulmány elkészítése –Engedélyezési terv, építési terv elkészítése •Terület előkészítés –Lőszermentesítés –Régészet –Közműkiváltás •Közbeszerzési eljárás •Építés •Kommunikációs feladatok Előkészítés (projekt generálás) - Kivitelezés Közlekedés Operatív Program Támogatható tevékenységek

13 13 •1, 2, 3 számjegyű főutak külterületi szakaszain kerékpáros létesítmények létrehozása •Estenként csak részbe finanszírozható tevékenységek –Kerékpárút alatt és mellett található infrastrukturális elemek (csapadékvíz elvezetés, közvilágítás, stb.) korszerűsítése –Forgalombiztonsági berendezések, informatikai tájékoztató, túraútvonalakat kijelölő táblarendszerek, kerékpártárolók Közlekedés Operatív Program Támogatható tevékenységek

14 14 •Lakott területen kívül a legalább 6 m burkolatszélességgel rendelkező kisforgalmú utakkal párhuzamos kerékpárút, •Kisforgalmú utakkal összekötött települések között önálló vonalvezetésű kerékpárút kiépítése, ahol a jelenlegi átlagos napi forgalom két irányban nem haladja meg az 1500 járművet •Meglévő kerékpárutak, sávok, kerékpáros létesítmények felújítása •Létesítmény/eke/t tartalmazó földterület vásárlása csak egyedileg indokolt esetekben támogatható (a projekt költségvetésében szerepel, értéke nem haladja meg az elszámolható költségek 6 %-át) •Olyan projekt, melynek megvalósítása már megkezdődött Közlekedés Operatív Program Nem támogatható tevékenységek

15 15 Előkészítés - projektgenerálás •Cél: kerékpáros létesítmények kiépítését szolgáló háttéranyagok (tervek, engedélyek, stb.) előkészítésének társfinanszírozása A projekt hozzájárul a KözOP 3. prioritás céljainak megvalósításáhozadatlap Figyelembe vették az adott fejlesztésekre meghatározott műszaki kritériumokat, stratégiai irányelveket adatlap Egyértelmű, mérhető és elérhető célokkal rendelkezikadatlap Létrehozták a projektmenedzsment szervezetet, működési feltételei biztosítottak, a felelősségi, döntési hatáskörök meghatározottak adatlap A pályázat benyújtását megelőzően lefolytatott beszerzési eljárások során a pályázó betartotta a Kbt. rendelkezéseit és ezt bizonyítani tudja nyilatkozat Elszámolható költségek nem haladják meg a rendelkezésre álló támogatási forrásokat és megfelelnek a kritériumoknak adatlap Figyelembe veszik a közösségi politikák érvényesítését, úgymint esélyegyenlőség, környezeti fenntarthatóság adatlap Közlekedés Operatív Program Előkészítési projekt értékelése

16 16 Kivitelezés •Megépített kerékpáros utak hossza – km •Átlagos napi forgalom – kerékpáros/nap •Kerékpáros forgalom növekedése a beavatkozás területén – % Előkészítés •az előkészítési projekt keretében kidolgozott szükséges dokumentumok száma – db Közlekedés Operatív Program Monitoring mutatók

17 17 Irányító Hatóság KözOP IH Közreműködő Szervezet KIKSZ Kedvezményezettek: - NIF Zrt. - Önkormányzatok Pályázat beadása Pályázati kiírás Értékelés Bíráló Bizottság Döntési javaslat Döntés Támogatási szerződés megkötése KözOP IH ellenjegyzése Közlekedés Operatív Program Pályáztatás folyamata 5 mrd. Ft. felett a Kormány Nagyprojekteknél Brüsszel

18 18 Közlekedés Operatív Program Pályázó részére történő kifizetés folyamata I.

19 19 A támogatások folyósítása a Kedvezményezett nevére kiállított számlákon vagy egyéb, gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokon igazolt fizikai teljesítést követően kerül folyósításra utófinanszírozás formájában, azaz a kedvezményezett által kifizetett számlák támogatási összegének megtérítése utólagosan, közvetlenül a Kedvezményezett bankszámlájára történik. Az ellenszolgáltatás kifizetésére vonatkozó feltételek meghatározásánál a KBT. 305 §. és 306/A. § rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. A támogatás folyósítását a Kedvezményezett kezdeményezi. A kifizetésekre vonatkozó igények alátámasztására projekt előrehaladási jelentést (PEJ) kell benyújtania. A jelentésnek a Közreműködő Szervezet részéről történő elfogadása a kifizetések feltétele. Amennyiben a pályázatban szerepeltetett, a Támogatási Szerződésben rögzített költségvetés költségkategóriák szerinti vagy évek szerinti bontása megváltozik, úgy a Kedvezményezett köteles a Támogatási Szerződés módosítását kezdeményezni. Közlekedés Operatív Program Pályázó részére történő kifizetés folyamata I.

20 20 Közlekedés Operatív Program Pályázó részére történő kifizetés folyamata I. Előleg igénylése Minden kedvezményezett a támogatási szerződés megkötését követően jogosult a támogatási összeg 25%-nak erejéig előlegre. Az előleg és a köztes kifizetés nem haladhatja meg a támogatási összeg 80%-át. A kedvezményezettek a támogatási összeg utolsó 20%-át a projekt zárójelentés elfogadását követően kapják meg.

21 21 Igazoló H. 1. Számla Közlekedés Operatív Program Pályázó részére történő kifizetés folyamata II. SzállítóKedvezm.KSZIHEurópai B. Szállítói kifizetés esetén 2. Önrész 3. Kifizetési kérelem 4. Forráslehívás 7. Közösségi forrásrész rendezése 6. Támogatás utalás 5. Lebonyolítási Számla feltöltése 8. EFK feltöltés 9. Támogatás igénylés 10. Utalás Magy.orsz.-nak

22 22 Amennyiben a Kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerződésben vállalt, számszerűen megállapított kötelezettségeit csak részben (legalább 75%-os arányban) teljesíti, a támogatást arányosan csökkenteni kell. A pályázat lezárható Ha a Kedvezményezett a szerződésben vállalt, számszerűen megállapított kötelezettségeit nem, vagy 75%-nál kisebb arányban teljesíti, az igénybe vett támogatás egészét kell visszafizetnie A Kedvezményezett projekttel kapcsolatos pénzügyi elszámolásának végső határideje a Támogatási Szerződés megkötését követő max. 2 év Közlekedés Operatív Program Projekt lezárása

23 23 •1063/2007. (VIII. 15.) Korm. határozat – kiemelt projektek listája •16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet – a támogatások felhasználásának általános szabályairól •2008. L. tv. – Országos Területendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. Törvény módosításáról (országos kerékpárút hálózat és Euro Velo nyomvonalak meghatározása) Közlekedés Operatív Program Legfontosabb jogszabályok

24 24 Hartmann Tamás Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 3368-288 tamas.hartmann@kkk.gov.hu Köszönöm szíves figyelmüket www.kertam.hu – KKK kerékpáros honlap www.nfu.hu – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.kiksz.eu – Közreműködő Szervezet www.kenyi.hu – Kerékpárutak nyilvántartási adatbázisa Közlekedés Operatív Program


Letölteni ppt "1 A Közlekedés Operatív Program keretében megvalósítandó kerékpárutak, pályázati lehetőségek 2008. augusztus 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések