Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség A sakk oktatásának hatása a képességfejlesztésre és a személyiségfejlesztésre témához Z.M.N.E. 2007. november 21.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség A sakk oktatásának hatása a képességfejlesztésre és a személyiségfejlesztésre témához Z.M.N.E. 2007. november 21."— Előadás másolata:

1 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség A sakk oktatásának hatása a képességfejlesztésre és a személyiségfejlesztésre témához Z.M.N.E. 2007. november 21.

2 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 2.2. Anekdota Ők láthatóan gondolkodnak Kép a 20. század első feléből

3 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 3.3. Miért szeretünk annyira sakkozni?

4 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 4.4. A játék örömforrás •folyamatos ráismerés érzés, „aha élmény” •kompetencia érzés •küzdelem •eredményesség •(pszeudo) célrendszer •kapcsolatépítési technika •párhuzamos világegyetem

5 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 5.5. Honnan lehet azt tudni, hogy teljes körű-e az információhalmazunk? Kubbel Matt 2 lépésben gondolkodást igényel A döntés racionális

6 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 6.6. Honnan lehet azt tudni, hogy teljes körű-e az információhalmazunk? Kubbel Matt 2 lépésben 1.Va7 Karpov – Kasparov 1985. 30. Bh4; g5! gondolkodást igényel részben irracionális A döntés racionális

7 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 7.7. Roger W. Sperry Orvosi-élettani Nobel-díj 1981. Michael Gazzaniga A „hasított agy” Kérges test Corpus callosum Csillapíthatatlan epilepsziás rohamok miatt végeztek műtéteket

8 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 8.8. A pályák kereszteződnek!

9 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 9.9. A személyiséget hordozó agyféltekék Bal félteke - könyvelő •digitális elven működik, computer technikával •logikus •analitikus, algebrikus •én-tudat •komponálni tud •érzékeli az időt (volt, van, lesz) •beszéd •kiválasztja a megoldásokat Jobb félteke - művész •analóg (mint az idegrendszer elemei általában) •jobban lát •geometrikus (térmanipulációk) •holisztikus •irracionális (képzelőerő) •humorérzék •kreativitás •muzikális •hipotéziseket vet fel

10 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 10. Az írásbeliség megjelenésével megváltozott a gondolkodás stratégiája A bal féltekével •gesztikulálunk •beszélünk •számolunk •számítjuk az időt •gondolkodunk logikusan A jobb félteke néma •az időt nem érzékeli •jobban lát •oda kötődik érzelmi életünk •a humor és a kreativitás forrása Keleten képírás és miszticizmus Nyugaton betűírás és gyakorlatiasság

11 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 11. Kulturális divergencia •vizuálisan elsősorban jobb féltekések vagyunk, a beszélt nyelv pedig bal féltekés •a keleti és nyugati gondolkodásmód különbözik: –misztikum –racionalitás •az írásbeliség előtt nagyobb szerepük volt a jobbféltekés élményeknek: –álmok –jelek –jóslatok •képírás (jobb félteke, művészi) •az írás áttolódik a jobb féltekéről a bal oldalira •logogramos írás (absztrakt) •az absztrakcióval megjelenik a tudomány

12 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 12. Hogyan is gondolkodunk? Számításfa József Attila Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen

13 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 13. A sakkot a két nem képviselői eltérően közelítik meg „a kislányok szívesebben fejtenek meg feladványokat… a fiúk, ha csak tehetik, a vetélkedést választják” (Polgár Zsuzsa megfigyelése) Női hormon - férfi hormon?

14 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 14. Révész Géza a gondolkodás irányáról •a matematikus gondolkodásának irányát a PROBLÉMA szabja meg •mert a matematikus problémákat szeret megoldani –feladványkedvelő •sakkozó gondolkodásának irányát nagyrészt a PARTNER szabja meg •mert a sakkozó játszani és győzni szeret –versenyző

15 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 15. Vélemények Krogiusz Krasenkow Kotov változatfája + intuíció a sakkjátékos konfliktusok sorozatát átélő személyiség

16 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 16. EDGAR ALLAN POE „… az analitikus elme behatol ellenfelének gondolatvilágába, azonosítja magát vele -, és megtörténik az a gyakori eset, hogy felvillanásszerűen megtalálja az egyetlen lehetőséget…” A Morgue utcai kettős gyilkosság 1841. 1809 - 1849

17 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 17. STEFAN ZWEIG „… (a sakkjáték) teljesen kivonja magát a véletlen zsarnoki uralma alól, és a győzelmi pálmát kizárólag a szellemnek, … adja át – BAL FÉLTEKE … a szűk négyzet különös mestereket teremt, kik élesen különböznek mindenki mástól … kikben a meglátás, a türelem és a technika éppen olyan meghatározott mértékben keveredik, mint a matematikusokban, költőkben, zenészekben...” – JOBB FÉLTEKE Sakknovella 1881 - 1942

18 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 18. A sakk sajátos játékelméleti jellemzői (szerintem) •nem tökéletes információs a rendszer, a résztvevők nem birtokolják az összes vonatkozó adatot –túl sok az adat –az ismert adatok megbízhatósága kérdéses –nem tudom, hogy mikor válik tökéletes információssá •olykor kooperatív is lehet a játék, a játékosok nem mindig versengenek egymással (remi) •a játszma fázisai nem mindig zéró összegűek, mert nem minden döntő anyagi előny vezet nyereséghez

19 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 19. Intelligencia és siker •a sakkozók intelligencia hányadosa az átlagnépességnél magasabb (feltételezik) •a sakkozókról a közvélekedés átlagon felüli előrelátást feltételez, azonban rendszerint nem szoktak átlagon felül sikeres emberek lenni •az intelligenciára nincsen általános definíció, és nincsen abszolút értelembe vett intelligencia sem •az egyes képességek nem föltétlenül mutatkoznak meg más területen is (Thorndike) •a szakmai kiemelkedésben a született adottságoknál fontosabb a motiváció (Ross) •a tehetség kibontakozásának összetevői a klasszikus pedagógia szerint: –magas intellektus –kreativitás –motiváció

20 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 20. Raven teszt (anekdotikus közlés, az anyag időközben elveszett) •a szerző az 1980-as években Testnevelés Főiskolán sakk-segédedzői tanfolyamon Raven teszttel vizsgálta a résztvevők IQ-ját •a Raven-féle progresszív matricák teszt az intellektus egészének a szavakkal nem megragadható logikai, absztrakciós és problémamegoldó vonásait vizsgálja •a vizsgált személynek meg kell találnia a teszt képein (matricáin) kibontakozó mintázatok logikailag helyes folytatását [Hasonlít a „Kapcsoltam” című betelefonálós TV-vetélkedő ábráira] •nem verbális teszt lévén nem ad képet a beszéddel kapcsolatos képességek állapotáról és a tárgyi tudásról •a leggyakrabban munkaköri beválás vizsgálatára alkalmazzák •alkalmasnak látszott a sakkozói tehetség vagy beválás valószínűségének mérésére

21 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 21. Eredmény: •mintafelismerés •részletekre való odafigyelés •vizuális emlékezet •téri tájékozódás •mintegy 30 fő töltötte ki a tesztet •a legtöbben a lehetséges 60 pontból 57-60 közötti eredményt értek el, azaz teljesítményük az extrém magas 53-60 pontos övezeten belül is kimagasló volt •egyetlen fő szerepelt a mintához képest nagyon rosszul, az ő pontszáma csak 45 volt, (érdekes, hogy később pszichiátriai kórképben betegedett meg) A Raven teszt gondolkodási részképességeket vizsgál : a részeredményből is világos, hogy a sakkozók sajátos intellektuális részképessége bizonyosan átlagon felüli

22 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 22. Az önmegvalósító és motivált személyek •a valóságot gyakorlatiasan észlelik, és jól tűrik a bizonytalanságot •inkább a problémákra, mint önmagukra összpontosítanak •függetlenek és autonómak •a tevékenység folyamatát önmagáért méltányolják •objektív nézőpontból képesek az életre tekinteni állandóan készek az események friss látásmódjára •kreatívak, találékonyságuk friss és a gyermekéhez hasonlít A kreativitás elsősorban jobb agyféltekéhez kötött tevékenység !

23 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 23. Maslow motivációs elmélete •SzükségletekKielégítettségi fokuk •fiziológiai szükségletek 85% •biztonsági szükségletek 70% •szeretet- és közösséghez tartozás igény 50% •tisztelet, elismerés iránti igény 40% •tudás és megértés, önmegvalósítás iránti vágy 10%

24 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 24. A mi motivációnkat Élő Árpád professzor számszerűsítette

25 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 25. Az elnézések •ismertnek véljük az alakzatot (állás) –becsap a Gestalt élmény –nem látjuk a részleteket –lehetetlen tárgyakat látunk •más a valóságos mozgásirány, mint az elképzelt (vízszintes fenyegetések) •rövid az észlelési idő (filmkockák)

26 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 26. Az elnézés ! Edgar Allan Poe: „… tíz eset közül kilencben a kitartóbb figyelmű játékos győzi le a tehetségesebbet.” Kotov : •véletlen •feltételes reflexek (bizonyos lehetőségek automatikus preferálása) –sakkadás –visszaütés –a támadott figura ellépése –az alapsor kinyitása h2-h3-mal •fejünkbe száll a siker, túlzott önbizalom, a szép játék hajszolása az agyműködés intenzitása, pontossága csökken •memóriazavar •a közbeiktatott lépések figyelmen kívül hagyása •az előre kiszámított lépéssorozat után megváltozik az állás X3D FRITZ - Kaszparov (New York 2003.)

27 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 27. Az elnézés ! Edgar Allan Poe: „… tíz eset közül kilencben a kitartóbb figyelmű játékos győzi le a tehetségesebbet.” Kotov : •véletlen •feltételes reflexek (bizonyos lehetőségek automatikus preferálása) –sakkadás –visszaütés –a támadott figura ellépése –az alapsor kinyitása h2-h3-mal •fejünkbe száll a siker, túlzott önbizalom, a szép játék hajszolása az agyműködés intenzitása, pontossága csökken •memóriazavar •a közbeiktatott lépések figyelmen kívül hagyása •az előre kiszámított lépéssorozat után megváltozik az állás X3D FRITZ - Kaszparov (New York 2003.)

28 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 28. A megtévesztett szem Fiatal lány vagy öregasszony? Spada palota rómaA Boring-féle ábra Optikailag megtévesztőnek építették

29 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 29. Sandro del Prete: A szemközti ablak A férfi néző hajlamos a képen látható harisnya, pohár, macska, polc, virág, és függöny mellett az általuk üresen hagyott térbe alakot képzelni Forma/háttér probléma

30 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 30. Hogyan lehet megszámolni? Sandro del Prete: Három gyertya

31 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 31. Melyikünk nem zavarodott még sohasem össze a vonalakkal és átlókkal? Bristoli csempék

32 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 32. Sandro del Prete: Megfordított sakktábla Az egész képről lehetetlen konzekvens térbeli modellt alkotni

33 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 33. Marcel Duchamp és sakktáblái

34 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 34. Marcel Duchamp és Man Ray René Clair: Felvonásköz – 1924.

35 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 35. Marcel Duchamp

36 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 36. Melyik állást nehezebb felidézni? Flórián Tibor 1936. Matt 2 lépésben (1.bc:) Gasztonyi - Flórián 1953. Ez az állás gyakorlati játszmából jött ki

37 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 37. Küszöb alatti ingerek •Bruner és Postman „trükkös figurát” rejtő kártyalapjai •„küszöb alatti reklámok” esetében egyetlen filmkocka sugárzása is elraktározódhat a néző agyában, s később befolyásolhatja döntéseit (Jim Vicary 1956) •Ülkei Zoltán: a szublimináris (érzékküszöb alatti) üzenetek sajátos módon hatnak a környező ingerek értelmezésére (Pécsi Egyetem) •küszöb alatti ingerként megmaradhat fejünkben egy korábbi állás foszlánya, ami a döntéshozatalnál érzékcsalódást okozhat

38 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 38. A diszlexiások mozgáslátása nagymértékben korlátozott •csak olyan mozgásokat tudnak rendesen felfogni, amelyek az átlagember számára szinte lassított felvételnek tűnnek •az általunk „normálisnak” látott képsorokból ki- kiválasztanak egy-egy kockát, mondjuk csak minden második vagy harmadik képkocka jelenik meg előttük Lehet-e speciális részképességi zavar a gyakori sakkvakságnak az oka?

39 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 39. Gondolkodunk, majd lépünk Az egész személyiség játszik •tervez •kockáztat •dönt •lép •Kotov vagy J.A. •költség-haszon •mennyi információ szükséges? •idő felhasználás Féltekei dominancia

40 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 40. A gondolkodás racionális, a döntés mindig érzelmi

41 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 41. Személyiség nélkül nincs siker – mindig a személyiség hozza a döntéseket •kudarckerülő vagy nyereségorientált •aktuális helyzet –a versenyen –az életben •kompenzációs technika-e a játék •elköteleztem-e már magam

42 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiségZ.M.N.E. 2007.11.21. 42. A lehetséges kutatási irányok •a lépések alapján mennyire karakterisztikusan jelennek meg a játékos jellemző személyiségjegyei •személyiségelemző sakkprogram •sakkalapú személyiségvizsgáló teszt •szélsőséges személyiségadottságokkal rendelkező személyek kiválasztása


Letölteni ppt "Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség A sakk oktatásának hatása a képességfejlesztésre és a személyiségfejlesztésre témához Z.M.N.E. 2007. november 21."

Hasonló előadás


Google Hirdetések