Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség"— Előadás másolata:

1 Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség
A sakk oktatásának hatása a képességfejlesztésre és a személyiségfejlesztésre témához Z.M.N.E november 21.

2 Kép a 20. század első feléből
Anekdota Ők láthatóan gondolkodnak Kép a 20. század első feléből Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

3 Miért szeretünk annyira sakkozni?
Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

4 A játék örömforrás folyamatos ráismerés érzés, „aha élmény”
kompetencia érzés küzdelem eredményesség (pszeudo) célrendszer kapcsolatépítési technika párhuzamos világegyetem Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

5 Honnan lehet azt tudni, hogy teljes körű-e az információhalmazunk?
Kubbel Matt 2 lépésben A döntés racionális gondolkodást igényel Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

6 Honnan lehet azt tudni, hogy teljes körű-e az információhalmazunk?
Kubbel Karpov – Kasparov 1985. Matt 2 lépésben 1.Va7 30. Bh4; g5! A döntés racionális részben irracionális gondolkodást igényel Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

7 A „hasított agy” Orvosi-élettani Nobel-díj 1981. Kérges test
Roger W. Sperry Michael Gazzaniga Csillapíthatatlan epilepsziás rohamok miatt végeztek műtéteket Kérges test Corpus callosum Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

8 A pályák kereszteződnek!
Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

9 A személyiséget hordozó agyféltekék
Bal félteke - könyvelő digitális elven működik, computer technikával logikus analitikus, algebrikus én-tudat komponálni tud érzékeli az időt (volt, van, lesz) beszéd kiválasztja a megoldásokat Jobb félteke - művész analóg (mint az idegrendszer elemei általában) jobban lát geometrikus (térmanipulációk) holisztikus irracionális (képzelőerő) humorérzék kreativitás muzikális hipotéziseket vet fel Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

10 Az írásbeliség megjelenésével megváltozott a gondolkodás stratégiája
Nyugaton betűírás és gyakorlatiasság Keleten képírás és miszticizmus A bal féltekével gesztikulálunk beszélünk számolunk számítjuk az időt gondolkodunk logikusan A jobb félteke néma az időt nem érzékeli jobban lát oda kötődik érzelmi életünk a humor és a kreativitás forrása Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

11 Kulturális divergencia
vizuálisan elsősorban jobb féltekések vagyunk, a beszélt nyelv pedig bal féltekés a keleti és nyugati gondolkodásmód különbözik: misztikum racionalitás az írásbeliség előtt nagyobb szerepük volt a jobbféltekés élményeknek: álmok jelek jóslatok képírás (jobb félteke, művészi) az írás áttolódik a jobb féltekéről a bal oldalira logogramos írás (absztrakt) az absztrakcióval megjelenik a tudomány Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

12 Hogyan is gondolkodunk?
József Attila Én úgy vagyok, hogy már száz ezer éve nézem, amit meglátok hirtelen Számításfa Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

13 A sakkot a két nem képviselői eltérően közelítik meg
„a kislányok szívesebben fejtenek meg feladványokat… a fiúk, ha csak tehetik, a vetélkedést választják” (Polgár Zsuzsa megfigyelése) Női hormon - férfi hormon? Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

14 Révész Géza a gondolkodás irányáról
a matematikus gondolkodásának irányát a PROBLÉMA szabja meg mert a matematikus problémákat szeret megoldani feladványkedvelő sakkozó gondolkodásának irányát nagyrészt a PARTNER szabja meg mert a sakkozó játszani és győzni szeret versenyző Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

15 Vélemények Krasenkow Krogiusz
a sakkjátékos konfliktusok sorozatát átélő személyiség Kotov változatfája + intuíció Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

16 A Morgue utcai kettős gyilkosság 1841.
EDGAR ALLAN POE „… az analitikus elme behatol ellenfelének gondolatvilágába, azonosítja magát vele -, és megtörténik az a gyakori eset, hogy felvillanásszerűen megtalálja az egyetlen lehetőséget…” A Morgue utcai kettős gyilkosság 1841. Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

17 STEFAN ZWEIG – JOBB FÉLTEKE Sakknovella
„… (a sakkjáték) teljesen kivonja magát a véletlen zsarnoki uralma alól, és a győzelmi pálmát kizárólag a szellemnek, … adja át – BAL FÉLTEKE … a szűk négyzet különös mestereket teremt, kik élesen különböznek mindenki mástól … kikben a meglátás, a türelem és a technika éppen olyan meghatározott mértékben keveredik, mint a matematikusokban, költőkben, zenészekben...” – JOBB FÉLTEKE Sakknovella Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

18 A sakk sajátos játékelméleti jellemzői (szerintem)
nem tökéletes információs a rendszer, a résztvevők nem birtokolják az összes vonatkozó adatot túl sok az adat az ismert adatok megbízhatósága kérdéses nem tudom, hogy mikor válik tökéletes információssá olykor kooperatív is lehet a játék, a játékosok nem mindig versengenek egymással (remi) a játszma fázisai nem mindig zéró összegűek, mert nem minden döntő anyagi előny vezet nyereséghez Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

19 Intelligencia és siker
a sakkozók intelligencia hányadosa az átlagnépességnél magasabb (feltételezik) a sakkozókról a közvélekedés átlagon felüli előrelátást feltételez, azonban rendszerint nem szoktak átlagon felül sikeres emberek lenni az intelligenciára nincsen általános definíció, és nincsen abszolút értelembe vett intelligencia sem az egyes képességek nem föltétlenül mutatkoznak meg más területen is (Thorndike) a szakmai kiemelkedésben a született adottságoknál fontosabb a motiváció (Ross) a tehetség kibontakozásának összetevői a klasszikus pedagógia szerint: magas intellektus kreativitás motiváció Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

20 Raven teszt (anekdotikus közlés, az anyag időközben elveszett)
a szerző az 1980-as években Testnevelés Főiskolán sakk-segédedzői tanfolyamon Raven teszttel vizsgálta a résztvevők IQ-ját a Raven-féle progresszív matricák teszt az intellektus egészének a szavakkal nem megragadható logikai, absztrakciós és problémamegoldó vonásait vizsgálja a vizsgált személynek meg kell találnia a teszt képein (matricáin) kibontakozó mintázatok logikailag helyes folytatását [Hasonlít a „Kapcsoltam” című betelefonálós TV-vetélkedő ábráira] nem verbális teszt lévén nem ad képet a beszéddel kapcsolatos képességek állapotáról és a tárgyi tudásról a leggyakrabban munkaköri beválás vizsgálatára alkalmazzák alkalmasnak látszott a sakkozói tehetség vagy beválás valószínűségének mérésére Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

21 A Raven teszt gondolkodási részképességeket vizsgál:
Eredmény: A Raven teszt gondolkodási részképességeket vizsgál: mintafelismerés részletekre való odafigyelés vizuális emlékezet téri tájékozódás mintegy 30 fő töltötte ki a tesztet a legtöbben a lehetséges 60 pontból közötti eredményt értek el, azaz teljesítményük az extrém magas pontos övezeten belül is kimagasló volt egyetlen fő szerepelt a mintához képest nagyon rosszul, az ő pontszáma csak 45 volt, (érdekes, hogy később pszichiátriai kórképben betegedett meg) a részeredményből is világos, hogy a sakkozók sajátos intellektuális részképessége bizonyosan átlagon felüli Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

22 Az önmegvalósító és motivált személyek
a valóságot gyakorlatiasan észlelik, és jól tűrik a bizonytalanságot inkább a problémákra, mint önmagukra összpontosítanak függetlenek és autonómak a tevékenység folyamatát önmagáért méltányolják objektív nézőpontból képesek az életre tekinteni állandóan készek az események friss látásmódjára kreatívak, találékonyságuk friss és a gyermekéhez hasonlít A kreativitás elsősorban jobb agyféltekéhez kötött tevékenység ! Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

23 Maslow motivációs elmélete
Szükségletek Kielégítettségi fokuk fiziológiai szükségletek % biztonsági szükségletek % szeretet- és közösséghez tartozás igény 50% tisztelet, elismerés iránti igény 40% tudás és megértés, önmegvalósítás iránti vágy 10% Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

24 A mi motivációnkat Élő Árpád professzor számszerűsítette
Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

25 Az elnézések ismertnek véljük az alakzatot (állás)
becsap a Gestalt élmény nem látjuk a részleteket lehetetlen tárgyakat látunk más a valóságos mozgásirány, mint az elképzelt (vízszintes fenyegetések) rövid az észlelési idő (filmkockák) Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

26 X3D FRITZ - Kaszparov (New York 2003.)
Az elnézés ! Kotov : véletlen feltételes reflexek (bizonyos lehetőségek automatikus preferálása) sakkadás visszaütés a támadott figura ellépése az alapsor kinyitása h2-h3-mal fejünkbe száll a siker, túlzott önbizalom, a szép játék hajszolása az agyműködés intenzitása, pontossága csökken memóriazavar a közbeiktatott lépések figyelmen kívül hagyása az előre kiszámított lépéssorozat után megváltozik az állás Edgar Allan Poe: „… tíz eset közül kilencben a kitartóbb figyelmű játékos győzi le a tehetségesebbet.” X3D FRITZ - Kaszparov (New York 2003.) Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

27 X3D FRITZ - Kaszparov (New York 2003.)
Az elnézés ! Kotov : véletlen feltételes reflexek (bizonyos lehetőségek automatikus preferálása) sakkadás visszaütés a támadott figura ellépése az alapsor kinyitása h2-h3-mal fejünkbe száll a siker, túlzott önbizalom, a szép játék hajszolása az agyműködés intenzitása, pontossága csökken memóriazavar a közbeiktatott lépések figyelmen kívül hagyása az előre kiszámított lépéssorozat után megváltozik az állás Edgar Allan Poe: „… tíz eset közül kilencben a kitartóbb figyelmű játékos győzi le a tehetségesebbet.” X3D FRITZ - Kaszparov (New York 2003.) Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

28 Optikailag megtévesztőnek építették
A megtévesztett szem A Boring-féle ábra Spada palota róma Fiatal lány vagy öregasszony? Optikailag megtévesztőnek építették Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

29 Sandro del Prete: A szemközti ablak
Forma/háttér probléma A férfi néző hajlamos a képen látható harisnya, pohár, macska, polc, virág, és függöny mellett az általuk üresen hagyott térbe alakot képzelni Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

30 Hogyan lehet megszámolni?
Sandro del Prete: Három gyertya Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

31 Melyikünk nem zavarodott még sohasem össze a vonalakkal és átlókkal?
Bristoli csempék Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

32 Sandro del Prete: Megfordított sakktábla
Az egész képről lehetetlen konzekvens térbeli modellt alkotni Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

33 Marcel Duchamp és sakktáblái Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség
Z.M.N.E

34 Marcel Duchamp és Man Ray
René Clair: Felvonásköz – 1924. Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

35 Marcel Duchamp Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség
Z.M.N.E

36 Melyik állást nehezebb felidézni?
Gasztonyi - Flórián 1953. Flórián Tibor 1936. Ez az állás gyakorlati játszmából jött ki Matt 2 lépésben (1.bc:) Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

37 Küszöb alatti ingerek Bruner és Postman „trükkös figurát” rejtő kártyalapjai „küszöb alatti reklámok” esetében egyetlen filmkocka sugárzása is elraktározódhat a néző agyában, s később befolyásolhatja döntéseit (Jim Vicary 1956) Ülkei Zoltán: a szublimináris (érzékküszöb alatti) üzenetek sajátos módon hatnak a környező ingerek értelmezésére (Pécsi Egyetem) küszöb alatti ingerként megmaradhat fejünkben egy korábbi állás foszlánya, ami a döntéshozatalnál érzékcsalódást okozhat Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

38 A diszlexiások mozgáslátása nagymértékben korlátozott
csak olyan mozgásokat tudnak rendesen felfogni, amelyek az átlagember számára szinte lassított felvételnek tűnnek az általunk „normálisnak” látott képsorokból ki-kiválasztanak egy-egy kockát, mondjuk csak minden második vagy harmadik képkocka jelenik meg előttük Lehet-e speciális részképességi zavar a gyakori sakkvakságnak az oka? Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

39 Gondolkodunk, majd lépünk Az egész személyiség játszik
tervez kockáztat dönt lép Kotov vagy J.A. költség-haszon mennyi információ szükséges? idő felhasználás Féltekei dominancia Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

40 A gondolkodás racionális, a döntés mindig érzelmi
Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

41 Személyiség nélkül nincs siker – mindig a személyiség hozza a döntéseket
kudarckerülő vagy nyereségorientált aktuális helyzet a versenyen az életben kompenzációs technika-e a játék elköteleztem-e már magam Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E

42 A lehetséges kutatási irányok
a lépések alapján mennyire karakterisztikusan jelennek meg a játékos jellemző személyiségjegyei személyiségelemző sakkprogram sakkalapú személyiségvizsgáló teszt szélsőséges személyiségadottságokkal rendelkező személyek kiválasztása Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség Z.M.N.E


Letölteni ppt "Nagy Ervin: Gondolkodás és személyiség"

Hasonló előadás


Google Hirdetések