Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Evolúciós pszichológia: Alapozó kurzus

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Evolúciós pszichológia: Alapozó kurzus"— Előadás másolata:

1 Evolúciós pszichológia: Alapozó kurzus
Mi az evolúciós pszichológia? Bevezetés a pszichológiába 2. kurzushoz 2011. április A bemutató forrása: Cosmides, L. és Tooby, J. 2004, Evolúciós pszichológia: Alapozó kurzus. In: Pléh és Boros (szerk.), i.m Bevezetés a pszichológiába, Osiris Kiadó, Budapest, 2004 Neumann Károly

2 Az evolúciós pszichológiáról
Gondolkodásmód, szemlélet Célja: az evolúciós biológia, az idegtudományok és a kognitív pszichológia ismeretanyagának szintézise Leda Cosmides és John Tooby a Californiai Egyetem evolúciós pszichológia laborját vezetik Leda Cosmides és John Tooby Kép forrása:

3 Az evolúciós pszichológia kezdete
William James 1890-ben kiadja: Principles of Psychology c. könyvét Tézise:az ember is ösztönlény, csak egyszerre sok ösztöne vezeti, ezért nem veszi észre ösztönös cselekvéseit (ösztönvakság) Itt jelenik meg először, hogy az emberi viselkedésben keresni kell ezeket a természetes, eredeti ösztönöket Kép forrása:

4 Új emberkép Az ember úgy születik, hogy rendelkezik élettanilag adott gondolkodóképességgel és szabályzórendszerrel Ez a rendszer hat az emberre, mint mentális lényre Ez okozza, hogy az emberek alapjában véve egységesek abban, hogy mi tartanak jónak és rossznak Ezt William James előtt nem próbálták természettudományos módon bizonyítani

5 Első elv Az agy: fizikai rendszer, számítógéphez hasonlóan működik
Az agy minden egyes része megfeleltethető a számítógép valamely alkatrészének Agy input: környezeti információk Agy output: környezeti feltételeknek megfelelő viselkedés Kép forrása:

6 Második elv A természetes szelekció úgy alakítja az idegi áramköröket, hogy az ember képes legyen megfelelni a kihívásoknak A legnagyobb kihívás: saját génjeinek terjesztése a populáción belül és ugyanakkor életben is maradni Az ezt elősegítő viselkedésre orientáló idegrendszerek maradtak meg, ezért ez lett a domináns A cél a szaporodás és az életben maradás optimális egyensúlya – erre van „kihegyezve” az emberi agy és elme Kép forrása:

7 Harmadik elv Nem tudunk mindent az agyról, mint számítógépről, mert a problémamegoldás nagyon összetett rendszert igényel Minden megfogalmazott állítás leegyszerűsítés Kép forrása:

8 Negyedik elv Minden problémamegoldást külön agyi áramkör végez
Nagyon sok funkcionálisan specializálódott áramkör végez el egy-egy részfeladatot 1 mechanizmus csak 1 feladat megoldására elég és 1 feladat megoldása nem oldja meg a problémát Miniszámítógépek (modulok) sokasága alkotja az agyat Speciális modulokat igényel a modulok integrációja is Háttér forrása:

9 „Biológiai sablonok” A biológiai gép azt a környezetet érzékeli, amelyben kifejlődött (pl.: mindig zöld a fű) A biológiai gépnek vannak alapprogramjai (pl.: arcokat keres, embernek érzi magát) Ezek az alapprogramok: területspecifikus puskák (csak adott problémáknál jönnek elő) 1 probléma több ilyen puskát aktiválhat (problémához aktiválható puskák száma és a teljesítmény egyenesen arányos) Kép forrása:

10 Ötödik elv A feltételezett kőkorszaki elme és a mai ember elméje ugyanaz A felvázolt bonyolult rendszer olyan sok idő alatt tud kifinomult rendszerré alakulni, hogy fejlődéséhez nagyon sok idő kell A mai elme még mindig a kőkori viszonyokra van felkészítve Kép forrása:

11 Ötödik elv bizonyítékai
Kis tömegben biztonságosan tájékozódunk, nagy tömeget kerüljük Nem félünk a konnektortól, de a kígyóktól igen Nehezen birkózunk meg a globális társadalom problémáival A vadászó-gyűjtögető életmód kihívásainak tökéletesen meg tudunk felelni Kép forrása:

12 Adaptációs logika George Williams: Adaptation ad Natural Selection (1966) művében ír erről Az adaptáció egy adott szinten tár fel összefüggéseket, ezért nem magyaráz meg mindent Az adaptációs folyamatok problémamegoldó gépezetek, vagyis adaptív gépek lehetnek George Williams Kép forrása:

13 Adaptív gép kritériumai
Honnan tudható, hogy egy fenotípus adaptív gép? A szerkezeti vonások azt sejtetik, hogy egy probléma megoldására „készültek” Véletlen megjelenése valószínűtlen Nem lehet más adaptív gép mellékterméke Williams 1966-os művében azt írja, hogy amikor egy szerkezeti elem „pont jól” üzemel egy adaptációs problémára adott válaszként, akkor ilyennel van dolgunk A TV szerkezete is elárulja a funkcióját Kép forrása:

14 Fókuszban a felépítmény!
Az evolúciós pszichológia egy adott megjelenés egyetemes jellemzőivel foglalkozik Nem egyedi jelenségeket magyaráz meg, hanem univerzális állításokat készít E miatt nem használható arra, hogy egy ember tettét a génekre vagy a tanulásra vezesse vissza Nem az egyedi jelenség áll a kutatások fókuszában! Kép forrása:

15 Nem viselkedésgenetika!
A viselkedésgenetika kutatja egy adott viselkedés genetikai hátterét, nem az evolúciós pszichológia Az egyén különleges genetikája nem fog nagy számban öröklődni a populáción belül A viselkedésgenetika az egyének közötti különbségekre, az evolúciós pszichológia a mindenkire jellemzővel foglalkozik

16 Gének vagy a környezet? A gének teszik lehetővé a környezeti hatások érvényesülését Az evolúciós pszichológiában nincs értelme a fenti kérdésnek A gének világa nem annyira titokzatos, ha akarunk, közbe tudunk lépni Ha van mechanizmus, akkor maga a mechanizmus genetikailag jelen van; érvényesülése a környezet függvénye A gének világa már nem annyira titokzatos, hogy mindenért okolható legyen Kép forrása:

17 A génkészlet csak egy a sok meghatározó tényező közül
Kép forrása:

18 Az evolúciós pszichológia célterülete
Az érdekes az, hogy például a kisbaba milyen agyi mechanizmus miatt képes megtanulni beszélni, míg az elefánt nem? A fenti kérdésre a válasz a mechanizmus bonyolultságában rejlik, de miért alakult ki az emberben? Az elefántban miért nem? Miért nem tanul meg mindegyik beszélni? Kép forrása:

19 Összefoglalás Az evolúciós pszichológia:
Természettudomány, mely a biológia, az idegtudományok és a kognitív biológia szintézisére törekszik Azt keresi, hogy milyen mechanizmusok teszik lehetővé az idegrendszerben a változásokhoz való alkalmazkodást (adaptációt) Számára az agy egy bonyolult számítógépes hálózat, melynek hardvereit és szoftvereit is meg akarja ismerni Az általános jelenséget kutatja (ami időben állandó) Noha szükségszerűen egyszerűsített válaszokat ad, nem akar mindent a genetikával akar magyarázni


Letölteni ppt "Evolúciós pszichológia: Alapozó kurzus"

Hasonló előadás


Google Hirdetések