Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály"— Előadás másolata:

1 Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály
Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság A hazai jövőkutatás 45 éve Nováky Erzsébet, DSc Magyar Tudomány Ünnepe 2013 „A statisztika és a jövőkutatás történeti alapjai” az SJTB tudományos ülése Budapest, november 18.

2 45 év = 1968 - 2013 Nemzetközi és hazai környezet 2013 1968
Globális problémák, kihívások Diáklázadások Római Klub megalapítása Magyarország: új gazdasági mechanizmus Intézményesült jövőkutatás: MKKE, MTA, BME, SOTE, PTE 2013 Gazdasági válság és hatásai Munkanélküliség a fiatalok körében

3 Felező idő Nemzetközi és hazai környezet: 1989-90
Korszak- és rendszerváltás Új politikai-társadalmi-gazdasági rendszer Demokratizálódási folyamat Római Klub és nemzeti asszociációk A jövőkutatás új kihívásokkal szembesült instabilitás bizonytalanság, kiszámíthatatlanság az egyén szerepének felértékelődése értékváltások stratégiai célú jövőkutatás elméleti-módszertani megújulás

4 Hazai intézményesült jövőkutatás
MTA Tudományszervezési Csoport (fogalomtár, módsz. útm.) Világgazdasági Kutatóintézet (Bognár, Simai) MKKE Népgazdaság tervezése Tanszék (Futurológia Csoport) Statisztika Tanszék (Prognosztikai Csoport) Külkereskedelem Gazdaságtana Tanszék (Korán Imre) BME Filozófia Tanszék (jövőkutatás filozófiai kérdései) SOTE Politikai gazdaságtan Tanszék (elm-módsz., eü.) Pécsi Tudományegyetem (prognosztika és statisztika) Miskolci Egyetem (vállalati/üzleti prognosztika) Nyugat-Magyarországi Egyetem (jövőkut. és gazd.tan)

5 MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottság
jövőkutatók tudományos közössége interdiszciplinaritás érvényesülése tudományos eredmények megvitatása együttműködés az Országos Tervhivatallal tudományos konferenciák szervezése (1972, 1978, 1985, 1993, 1998, 2006, 2008) együttműködés az SzVT-vel (Prognosztikai Klub) 2011. december: Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság MTA doktorok jövőkutatás tudományban

6 Elméleti-módszertani eredmények 1968 - 1990
A jövőkutatás értelmezése a szocializmus keretei között: prognosztika és jövőképalkotás Jövőkutatás mint a tervezés külső köre Világmodellek, ágazati, regionális előrejelzések Metodológiai kérdéskörök: heurisztika, kvantifikálás, alternativitás, a múlt, a jelen és a jövő egymásutánisága, különböző időtávú ciklusok egymásba épülése, módszerek rendszerezése, a kapcsolatok vizsgálata (kölcsönhatás módszer), megbízhatóság vizsgálat

7 Elméleti-módszertani eredmények 1990 - 2013
Globalizáció és aktorok Jövőkutatási irányzatok és paradigmák Jövőorientáltság Lehetőségek és várakozások Komplexitás, participativitás és interaktivitás Instabilitás kezelése: kaotikus viselkedés és evolúciós fejlődés, tér-idő új szemléletben Gyenge jelek és szabadkártyák Szcenárióépítés Forecasting és a foresight

8 Komplex jövőképek 1968 - 1990 1968-1972: Magyarország az ezredfordulón
NNT/fő gazdasági és foglalkoztatási struktúraváltás a jövő meghatározó szektorai: oktatás, kutatás 4000 US$/fő 1980-as évek: Társadalmi szükségletek társadalmi alapszükségletek: táplálkozás, lakás, környezet, egészségügy, munka, tanulás szükségletek kielégítése: szolgáltatásorientált, tudomány- és tudásintenzív társadalomban lehetséges

9 Komplex jövőképek 1990 - 2013 1997-2000: Magyarország holnap után
szakértői előrejelzések társadalmi értékelése egyetlen elfogadható a 8 változat között információ, tudás, környezettudatosság : Magyarország 2025 szakértői és nem-szakértői remények és félelmek a tudás jelentősége és elsajátíthatósága a jövőért mindenkinek tenni kell!

10 Jövőkutatás és stratégiaalkotás kapcsolata
Stratégiák jövőkutatási megalapozása 1991: környezeti stratégiák 1997: regionális stratégiák 2008: Országos Településhálózat-fejlesztési koncepció 2009: makro-, ágazati és regionális stratégiák ECOSTAT

11 Gyakorlatorientált jövőkutatás
Város- és településfejlődés előrejelzése Közlekedés, energia-, vízellátás jövője Környezetállapot előrejelzése Jövőkutatás és egészségügy egészségügyi ellátás, életkilátások, új betegségtípusok, pszichiátriai betegségek Bűnözés és társadalmi környezet Életciklus-vizsgálatok Vállalati kapcsolatok Herendi Porcelánmanufaktúra Céges előadások: Fujitsu, Richter Gedeon, Microsoft

12 Jövőkutatási folyóiratok és médiaszereplés
Rendszerváltás előtt Tudományszervezési Füzetek Prognosztika ( ) riportok: rádió, tv, napilapok Rendszerváltás után Gazdaság és Társadalom Jövő riportok: rádió, tv, napilapok, színes újságok internet, honlap Jövőobszervatórium - BME

13 Kutatási források Intézményi háttér (MTA, egyetemek) OTKA
az 1990-es évektől folyamatosan sikeres pályázatok Akadémiai támogatás MKKE (BCE) Akadémiai Kutatócsoport ( ) Magyarország 2025 kutatási téma támogatása Felsőoktatási pályázatok OT, minisztériumi, intézményi pályázatok, támogatások Nemzetközi kutatásokba bekapcsolódás

14 Nemzetközi kapcsolatok 1968-1990
Kétoldalú kapcsolatok a szocialista országokkal Többoldalú kapcsolatok a KGST kereteiben Prognosztikai Munkacsoport World Futures Studies Federation European Regional Conference (1988)

15 Nemzetközi kapcsolatok 1990-2013
1990: 11th WFSF WoC 1998: Eleonora B. Masini – Doctor Honoris Causa, Economic University of Budapest 2001: Felelősen a jövőért  HuCoR : Budapest Futures Courses 2005: 19th WFSF WoC Turku School of Economics, FFRC, Gregorian University, WFS, APF, Magyar UNESCO Bizottság COST A 22: Foresight (BCE) Sushouse project (ME) Technology Assessment (BME)

16 Összegezés és feladatok
A hazai jövőkutatás nemzetközileg is elismert eredményeket ért el, DE a döntéshozatal még mindig nem épít eléggé eredményeinkre Elvárjuk döntésalapozó szerepünk elismerését Elmélet-módszertan továbbfejlesztése komplex metodológiák alkalmazása magyar jövőképek és az új kihívások kapcsolatépítés az informatikával rangos nemzetközi folyóiratokban publikálás A Z generáció hatékonyabb megszólítása A társtudományokkal való kapcsolat és a nemzetközi kapcsolatok továbberősítése

17 Hagyjunk csekkeket kitöltetlenül!
Üzenet Hagyjunk csekkeket kitöltetlenül! Kovács Géza, 1970


Letölteni ppt "Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály"

Hasonló előadás


Google Hirdetések