Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A hazai jövőkutatás 45 éve Nováky Erzsébet, DSc Magyar Tudomány Ünnepe 2013 „A statisztika és a jövőkutatás történeti alapjai” az SJTB tudományos ülése.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A hazai jövőkutatás 45 éve Nováky Erzsébet, DSc Magyar Tudomány Ünnepe 2013 „A statisztika és a jövőkutatás történeti alapjai” az SJTB tudományos ülése."— Előadás másolata:

1 A hazai jövőkutatás 45 éve Nováky Erzsébet, DSc Magyar Tudomány Ünnepe 2013 „A statisztika és a jövőkutatás történeti alapjai” az SJTB tudományos ülése Budapest, 2013. november 18. Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztály Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság

2 45 év = 1968 - 2013 Nemzetközi és hazai környezet 1968 • Globális problémák, kihívások • Diáklázadások • Római Klub megalapítása • Magyarország: új gazdasági mechanizmus • Intézményesült jövőkutatás: MKKE, MTA, BME, SOTE, PTE 2013 • Globális problémák, kihívások • Gazdasági válság és hatásai • Munkanélküliség a fiatalok körében

3 Felező idő Nemzetközi és hazai környezet: 1989-90 • Korszak- és rendszerváltás • Új politikai-társadalmi-gazdasági rendszer • Demokratizálódási folyamat • Római Klub és nemzeti asszociációk • A jövőkutatás új kihívásokkal szembesült •instabilitás •bizonytalanság, kiszámíthatatlanság •az egyén szerepének felértékelődése •értékváltások •stratégiai célú jövőkutatás •elméleti-módszertani megújulás

4 Hazai intézményesült jövőkutatás MTA •Tudományszervezési Csoport (fogalomtár, módsz. útm.) •Világgazdasági Kutatóintézet (Bognár, Simai) MKKE •Népgazdaság tervezése Tanszék (Futurológia Csoport) •Statisztika Tanszék (Prognosztikai Csoport) •Külkereskedelem Gazdaságtana Tanszék (Korán Imre) BME Filozófia Tanszék (jövőkutatás filozófiai kérdései) SOTE Politikai gazdaságtan Tanszék (elm-módsz., eü.) Pécsi Tudományegyetem (prognosztika és statisztika) Miskolci Egyetem (vállalati/üzleti prognosztika) Nyugat-Magyarországi Egyetem (jövőkut. és gazd.tan)

5 MTA IX. Osztály Jövőkutatási Bizottság 1976 - 2011: Jövőkutatási Bizottság • jövőkutatók tudományos közössége • interdiszciplinaritás érvényesülése • tudományos eredmények megvitatása • együttműködés az Országos Tervhivatallal • tudományos konferenciák szervezése (1972, 1978, 1985, 1993, 1998, 2006, 2008) • együttműködés az SzVT-vel (Prognosztikai Klub) 2011. december: Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság MTA doktorok jövőkutatás tudományban

6 Elméleti-módszertani eredmények 1968 - 1990 •A jövőkutatás értelmezése a szocializmus keretei között: prognosztika és jövőképalkotás •Jövőkutatás mint a tervezés külső köre •Világmodellek, ágazati, regionális előrejelzések •Metodológiai kérdéskörök: • heurisztika, kvantifikálás, alternativitás, • a múlt, a jelen és a jövő egymásutánisága, • különböző időtávú ciklusok egymásba épülése, • módszerek rendszerezése, • a kapcsolatok vizsgálata (kölcsönhatás módszer), • megbízhatóság vizsgálat

7 Elméleti-módszertani eredmények 1990 - 2013 •Globalizáció és aktorok •Jövőkutatási irányzatok és paradigmák •Jövőorientáltság •Lehetőségek és várakozások •Komplexitás, participativitás és interaktivitás •Instabilitás kezelése: kaotikus viselkedés és evolúciós fejlődés, tér-idő új szemléletben •Gyenge jelek és szabadkártyák •Szcenárióépítés •Forecasting és a foresight

8 Komplex jövőképek 1968 - 1990 1968-1972: Magyarország az ezredfordulón •NNT/fő •gazdasági és foglalkoztatási struktúraváltás •a jövő meghatározó szektorai: oktatás, kutatás •4000 US$/fő 1980-as évek: Társadalmi szükségletek • társadalmi alapszükségletek: táplálkozás, lakás, környezet, egészségügy, munka, tanulás • szükségletek kielégítése: szolgáltatásorientált, tudomány- és tudásintenzív társadalomban lehetséges

9 Komplex jövőképek 1990 - 2013 1997-2000: Magyarország holnap után •szakértői előrejelzések társadalmi értékelése •egyetlen elfogadható a 8 változat között •információ, tudás, környezettudatosság 2007-2010: Magyarország 2025 •szakértői és nem-szakértői remények és félelmek •a tudás jelentősége és elsajátíthatósága •a jövőért mindenkinek tenni kell!

10 Jövőkutatás és stratégiaalkotás kapcsolata Stratégiák jövőkutatási megalapozása •1991: környezeti stratégiák •1997: regionális stratégiák •2008: Országos Településhálózat-fejlesztési koncepció •2009: makro-, ágazati és regionális stratégiák ECOSTAT

11 Gyakorlatorientált jövőkutatás Város- és településfejlődés előrejelzése Közlekedés, energia-, vízellátás jövője Környezetállapot előrejelzése Jövőkutatás és egészségügy egészségügyi ellátás, életkilátások, új betegségtípusok, pszichiátriai betegségek Bűnözés és társadalmi környezet Életciklus-vizsgálatok Vállalati kapcsolatok •Herendi Porcelánmanufaktúra •Céges előadások: Fujitsu, Richter Gedeon, Microsoft

12 Jövőkutatási folyóiratok és médiaszereplés Rendszerváltás előtt •Tudományszervezési Füzetek •Prognosztika (1973-1988) •riportok: rádió, tv, napilapok Rendszerváltás után •Gazdaság és Társadalom •Jövő •riportok: rádió, tv, napilapok, színes újságok •internet, honlap •http://www.ksh.hu/mta_sjtb Jövőobszervatórium - BME

13 Kutatási források Intézményi háttér (MTA, egyetemek) OTKA •az 1990-es évektől folyamatosan sikeres pályázatok Akadémiai támogatás •MKKE (BCE) Akadémiai Kutatócsoport (1974-2006) •Magyarország 2025 kutatási téma támogatása Felsőoktatási pályázatok OT, minisztériumi, intézményi pályázatok, támogatások Nemzetközi kutatásokba bekapcsolódás

14 Nemzetközi kapcsolatok 1968-1990 Kétoldalú kapcsolatok a szocialista országokkal Többoldalú kapcsolatok a KGST kereteiben •Prognosztikai Munkacsoport World Futures Studies Federation • European Regional Conference (1988)

15 Nemzetközi kapcsolatok 1990-2013 1990: 11 th WFSF WoC 1998: Eleonora B. Masini – Doctor Honoris Causa, Economic University of Budapest 2001: Felelősen a jövőért  HuCoR 1999-2005: Budapest Futures Courses 2005: 19 th WFSF WoC Turku School of Economics, FFRC, Gregorian University, WFS, APF, Magyar UNESCO Bizottság COST A 22: Foresight (BCE) Sushouse project (ME) Technology Assessment (BME)

16 Összegezés és feladatok •A hazai jövőkutatás nemzetközileg is elismert eredményeket ért el, DE a döntéshozatal még mindig nem épít eléggé eredményeinkre •Elvárjuk döntésalapozó szerepünk elismerését •Elmélet-módszertan továbbfejlesztése • komplex metodológiák alkalmazása • magyar jövőképek és az új kihívások • kapcsolatépítés az informatikával • rangos nemzetközi folyóiratokban publikálás •A Z generáció hatékonyabb megszólítása •A társtudományokkal való kapcsolat és a nemzetközi kapcsolatok továbberősítése

17 Üzenet Hagyjunk csekkeket kitöltetlenül! Kovács Géza, 1970


Letölteni ppt "A hazai jövőkutatás 45 éve Nováky Erzsébet, DSc Magyar Tudomány Ünnepe 2013 „A statisztika és a jövőkutatás történeti alapjai” az SJTB tudományos ülése."

Hasonló előadás


Google Hirdetések