Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttképzési rendszer fejlődése és jövője

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttképzési rendszer fejlődése és jövője"— Előadás másolata:

1 A felnőttképzési rendszer fejlődése és jövője
Sum István FVSz elnökségi tag

2 ’90-’95 ’95-’00 ’00-’04 ‘04-’10 ’10 -‘13 Foglalkoztatás Szakképzés
Felnőttképzés ’90-’95 Válság Válságkezelés Munkanélküliek képzése ’95-’00 Stabilizáció, alacsony foglakoztatási ráta mellett Fejlesztési programok, struktúra váltás Fejlesztési programok Intézményrendszer megerősödése ’00-’04 Enyhe, hullámzó javulás, alacsony foglakoztatási ráta mellett Struktúraváltás Munkaerőpiaci megfelelés problémái LLL Törvény a felnőttképzésről, önálló terület: szak- és általános képzés ‘04-’10 Stabilizálódó alacsony foglalkoztatási ráta Eu csatlakozás, NFT, HEFOP, Tiszk rendszer HEFOP, GVOP Akkreditáció kiszélesedése ’10 -‘13 Közfoglalkoztatás megjelenése, alacsony foglalkoztatási ráta MGK szerepe, OKJ rendszer változása Felkészülés az új felnőttképzési törvényre, szhj változása

3 90-es évek Iskolarendszeren kívüli szakképzés – munkaerőpiaci képzés
Fő szabályozó: Foglalkoztatási tv. – 91. Szakképzési tv. – 93. – külön fejezet, képzési szerződés megjelenése 6/96-os MüM rendelet

4 ’98-as pillanatkép Irányítás: Oktatási Minisztérium
Intézmények: hárompólusú rendszer: költségvetési szervek 37%, non-profit szervezetek: 12%, gazdasági társaságok: 51% Finanszírozás: FA 18%, szhj 4,1%, egyéni források 15,8%, vállalati megrendelések 10,8%, egyéb 51,2% ’98: képzés résztvevői: 300e fő, ráfordítás: 8 milliárd ft

5 Út a felnőttképzési tv-hez
A Kormány kezdeményezi, hogy széles körű szakmai-társadalmi egyeztetésre alapozva az állampolgárok munkaerő-piaci pozíciójának folyamatos javítása, versenyképességük, s ezáltal a gazdaság egészének teljesítménye javítása érdekében induljon meg a felnőttek oktatását-szakképzését jogi garanciákkal is biztosító felnőttképzési törvény koncepcionális előkészítése, s már e ciklusban mint önálló törvény kerüljön elfogadásra. Az új szabályozás tegye lehetővé a piacgazdaság feltételei között az állampolgárok élethosszig tartó tanulását, folyamatos át- és továbbképzését, a korszerű oktatási programok és módszerek-tematikák rendszerező alkalmazását.

6 Life Long Learning Memorandum 2000 Liszabon
Első kulcsfontosságú üzenet: új ismeretek és készségek hozzáférésének biztosítása mindenki számára Célkitűzés: a tanuláshoz való egyetemes és folyamatos hozzáférés biztosítása a tudás társadalmában fenntartható részvételhez szükséges ismeretek és készségek megszerzése és frissítése céljából

7 Értelmezések Felnőtt az a természetes személy, aki tankötelezettségét teljesítette Felnőttképzési tevékenységnek minősül: a rendszeresen végzett iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

8 Intézményrendszer Országos Felnőttképzési Tanács
szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő 13 tagú testület Nemzeti Felnőttképzési Intézet kutatás, fejlesztés, szakmai és nemzetközi koordináció Felnőttképzési Akkreditáló Testület 20 tagú független szakmai testület

9 Life Long Learning Memorandum
Második kulcsfontosságú üzenet: nagyobb befektetés biztosítása az emberi erőforrások területén Célkitűzés: Az emberi erőforrásokba történő befektetés szintjének látható emelése, ami által Európa legfontosabb tőkéje – az ember – élvezi a legfőbb elsőbbséget.

10 Támogatási rendszer Normatív támogatás Központi költségvetés
Személyi jövedelemadó kedvezmény Adó Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása MPA FA Saját munkavállalók képzések támogatása Fejlesztési és képzési hozzájárulás A felnőttképzés technikai feltételeinek támogatása MPA FKA

11 Life Long Learning Memorandum
Harmadik kulcsfontosságú üzenet: innováció az oktatásban és a tanulásban Célkitűzés: Hathatós oktatási és tanulási módszerek és kontextusok kifejlesztése az egész életen át tartó és az élet teljes körére kiterjedő tanulás terén.

12 Felnőttképzési szolgáltatások
előzetes tudásszint felmérés pályaorientációs - és korrekciós tanácsadás képzési szükségletek felmérése képzési tanácsadás elhelyezkedési tanácsadás álláskeresési technikák oktatása

13 Life Long Learning Memorandum
Negyedik kulcsfontosságú üzenet: a tanulás értékelése Célkitűzés: Jelentősen javítani kell a tanulásban való részvétel és a tanulás eredményének értelmezési és értékelési módozatain, különösen a nem formális és informális tanulás területén.

14 Life Long Learning Memorandum
Ötödik kulcsfontosságú üzenet: az útmutatás/orientálás és tanácsadás újragondolása Célkitűzés: Mindenki számára, az élet minden szakaszában könnyen elérhető minőségi információ és tanácsadás biztosítása az Európa szerte létező tanulási lehetőségekről.

15 Felnőttképzési szolgáltatások
előzetes tudásszint felmérés pályaorientációs - és korrekciós tanácsadás képzési szükségletek felmérése képzési tanácsadás elhelyezkedési tanácsadás álláskeresési technikák oktatása

16 Life Long Learning Memorandum
Hatodik kulcsfontosságú üzenet: közelebb vinni a tanulást az otthonokhoz Célkitűzés: Amennyire csak lehet, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit közel kell vinni a tanulókhoz és azok közösségeihez, valamint szükség szerint fejleszteni kell az ICT-alapú ellátást.

17 2001. évi 101. törvény a felnőttképzésről
Nyilvántartási rendszer Akkreditációs rendszer Fogalmak Támogatási rendszer Képzési program definiálása Képzési terv Felügyelő Bizottság

18 Azonosított problémák
Piaci modell hátrányai Nincs idő tanulni Alulreprezentáltak a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek Kínálatvezérelt Pulay Gyula Munkügyi Szemle

19 Azonosított problémák
A rendszer mozgatórugója az egyéni érdekeltség Befektetési szemlélet Státuszverseny Munkáltatók Racionális döntések: speciális képzések finanszírozása Nagyvállalatok: piaci alkalmazkodás eszköze Polónyi István: A felnőttképzés finanszírozása Mlearning konferencia ea.

20 Azonosított problémák
„ a felnőttkori tanulás jelenleg a leggyengébb láncszem az egész életen át tartó tanulás nemzeti rendszereinek fejlesztése terén” A Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított cselekvési programról

21 Tendenciák A felnőttképzés fogalma átalakul, beintegrálódik az életen át tartó tanulás folyamatába: „ A felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális - akár általános, akár szakmai jellegű – tanulási tevékenységre, amelyet a felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából.” A korábbi hiánypótló funkció helyébe egyre inkább az át- és továbbképző funkció lép

22 Tendenciák Az oktatás/képzés minőség megközelítése átalakul, a tartalmi szabályozásról a kimenet szabályozás felé: az eredmény, vagyis a képzett kompetenciája a fontos, nem a megtett út! Erősen megjelenik a költség/haszon szemlélet a minőségben is

23 Tendenciák Elhúzódó válság Instabil munkaerőpiac
Transzverzális készségek felértékelődése tanulás tanulása kezdeményezőkészség vállalkozói készség közös munkavégzés, stb. Kulcskompetenciák megjelenése a felnőttek tanulásában

24 Európai cselekvési program a felnőttkori tanulásra
Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása Az oktatás és képzés minőségének, illetve hatékonyságának javítása A méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása a felnőttkori tanulás révén A felnőttek kreativitásának és innovációs készségének fejlesztése és a tanulási környezetük javítása

25 Felnőttkori tanulás fejlesztésének stratégiája
Célcsoportok azonosítása Célok a képzésben való részvétel növekedése a képzés minőségének javulása a társadalmi hátrányok csökkenése munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség növekedése

26 Felnőttkori tanulás fejlesztésének stratégiája
Eszközök: Rugalmas tanulási formák Információs- pályaorientációs rendszerek fejlesztése Kulcs- és transzverzális kompetenciák fejlesztése stb.

27 Az állam szerepe Szabályozás – új felnőttképzési tv.
Új tervezési ciklus - ? Finanszírozási modell működtetése „hozzanak létre olyan életképes és átlátható rendszert a felnőttkori tanulás finanszírozására, amely a felelősség megosztásán, a felnőttkori tanulás iránti magas fokú állami kötelezettségvállaláson, a fizetni nem tudók támogatásán, a pénzforrások kiegyensúlyozott, az egész életen át tartó tanulás folyamatát végigkísérő elosztásán, valamennyi érdekelt fél méltányos pénzügyi hozzájárulásán, továbbá a hatékonyabb és eredményesebb finanszírozás innovatív eszközeinek feltárásán alapul”

28 Források Magán Egyén Munkaadó Támogató intézmény Közösségi Állam Eu
Helyi közösség

29 MOOCS Massive Open Online Course

30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A felnőttképzési rendszer fejlődése és jövője"

Hasonló előadás


Google Hirdetések