Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A felnőttképzési rendszer fejlődése és jövője Sum István FVSz elnökségi tag.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A felnőttképzési rendszer fejlődése és jövője Sum István FVSz elnökségi tag."— Előadás másolata:

1 A felnőttképzési rendszer fejlődése és jövője Sum István FVSz elnökségi tag

2 2 FoglalkoztatásSzakképzésFelnőttképzés ’90-’95VálságVálságkezelés Munkanélküliek képzése ’95-’00 Stabilizáció, alacsony foglakoztatási ráta mellett Fejlesztési programok, struktúra váltás Fejlesztési programok Intézményrendszer megerősödése ’00-’04 Enyhe, hullámzó javulás, alacsony foglakoztatási ráta mellett Struktúraváltás Munkaerőpiaci megfelelés problémái LLL Törvény a felnőttképzésről, önálló terület: szak- és általános képzés LLL ‘04-’10 Stabilizálódó alacsony foglalkoztatási ráta Eu csatlakozás, NFT, HEFOP, Tiszk rendszer HEFOP, GVOP Akkreditáció kiszélesedése ’10 -‘13 Közfoglalkoztatás megjelenése, alacsony foglalkoztatási ráta MGK szerepe, OKJ rendszer változása Felkészülés az új felnőttképzési törvényre, szhj változása

3 90-es évek  Iskolarendszeren kívüli szakképzés – munkaerőpiaci képzés  Fő szabályozó:  Foglalkoztatási tv. – 91.  Szakképzési tv. – 93. – külön fejezet, képzési szerződés megjelenése  6/96-os MüM rendelet 3

4 ’98-as pillanatkép  Irányítás: Oktatási Minisztérium  Intézmények: hárompólusú rendszer: költségvetési szervek 37%, non-profit szervezetek: 12%, gazdasági társaságok: 51%  Finanszírozás: FA 18%, szhj 4,1%, egyéni források 15,8%, vállalati megrendelések 10,8%, egyéb 51,2%  ’98: képzés résztvevői: 300e fő, ráfordítás: 8 milliárd ft 4

5 Út a felnőttképzési tv-hez  A Kormány kezdeményezi, hogy széles körű szakmai- társadalmi egyeztetésre alapozva az állampolgárok munkaerő-piaci pozíciójának folyamatos javítása, versenyképességük, s ezáltal a gazdaság egészének teljesítménye javítása érdekében induljon meg a felnőttek oktatását-szakképzését jogi garanciákkal is biztosító felnőttképzési törvény koncepcionális előkészítése, s már e ciklusban mint önálló törvény kerüljön elfogadásra. Az új szabályozás tegye lehetővé a piacgazdaság feltételei között az állampolgárok élethosszig tartó tanulását, folyamatos át- és továbbképzését, a korszerű oktatási programok és módszerek-tematikák rendszerező alkalmazását. 5

6 Life Long Learning Memorandum 2000 Liszabon  Első kulcsfontosságú üzenet: új ismeretek és készségek hozzáférésének biztosítása mindenki számára  Célkitűzés: a tanuláshoz való egyetemes és folyamatos hozzáférés biztosítása a tudás társadalmában fenntartható részvételhez szükséges ismeretek és készségek megszerzése és frissítése céljából

7 Értelmezések  Felnőtt az a természetes személy, aki tankötelezettségét teljesítette  Felnőttképzési tevékenységnek minősül:  a rendszeresen végzett iskolarendszeren kívüli képzés, amely célja szerint lehet általános, nyelvi vagy szakmai képzés, továbbá  a felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás

8 Intézményrendszer  Országos Felnőttképzési Tanács  szakmai döntés-előkészítő, véleményező, javaslattevő 13 tagú testület  Nemzeti Felnőttképzési Intézet  kutatás, fejlesztés, szakmai és nemzetközi koordináció  Felnőttképzési Akkreditáló Testület  20 tagú független szakmai testület

9 Life Long Learning Memorandum  Második kulcsfontosságú üzenet: nagyobb befektetés biztosítása az emberi erőforrások területén  Célkitűzés: Az emberi erőforrásokba történő befektetés szintjének látható emelése, ami által Európa legfontosabb tőkéje – az ember – élvezi a legfőbb elsőbbséget.

10 Támogatási rendszer Normatív támogatás Központi költségvetés Személyi jövedelemadó kedvezmény Adó Foglalkoztatást elősegítő képzések támogatása MPA FA Saját munkavállalók képzések támogatása Fejlesztési és képzési hozzájárulás A felnőttképzés technikai feltételeinek támogatása MPA FKA

11 Life Long Learning Memorandum  Harmadik kulcsfontosságú üzenet: innováció az oktatásban és a tanulásban  Célkitűzés: Hathatós oktatási és tanulási módszerek és kontextusok kifejlesztése az egész életen át tartó és az élet teljes körére kiterjedő tanulás terén.

12 Felnőttképzési szolgáltatások  előzetes tudásszint felmérés  pályaorientációs - és korrekciós tanácsadás  képzési szükségletek felmérése  képzési tanácsadás  elhelyezkedési tanácsadás  álláskeresési technikák oktatása

13 Life Long Learning Memorandum  Negyedik kulcsfontosságú üzenet: a tanulás értékelése  Célkitűzés: Jelentősen javítani kell a tanulásban való részvétel és a tanulás eredményének értelmezési és értékelési módozatain, különösen a nem formális és informális tanulás területén.

14 Life Long Learning Memorandum  Ötödik kulcsfontosságú üzenet: az útmutatás/orientálás és tanácsadás újragondolása  Célkitűzés: Mindenki számára, az élet minden szakaszában könnyen elérhető minőségi információ és tanácsadás biztosítása az Európa szerte létező tanulási lehetőségekről.

15 Felnőttképzési szolgáltatások  előzetes tudásszint felmérés  pályaorientációs - és korrekciós tanácsadás  képzési szükségletek felmérése  képzési tanácsadás  elhelyezkedési tanácsadás  álláskeresési technikák oktatása

16 Life Long Learning Memorandum  Hatodik kulcsfontosságú üzenet: közelebb vinni a tanulást az otthonokhoz  Célkitűzés: Amennyire csak lehet, az egész életen át tartó tanulás lehetőségeit közel kell vinni a tanulókhoz és azok közösségeihez, valamint szükség szerint fejleszteni kell az ICT-alapú ellátást.

17 2001. évi 101. törvény a felnőttképzésről  Nyilvántartási rendszer  Akkreditációs rendszer  Fogalmak  Támogatási rendszer  Képzési program definiálása  Képzési terv  Felügyelő Bizottság 17

18 Azonosított problémák  Piaci modell hátrányai  Nincs idő tanulni  Alulreprezentáltak a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek  Kínálatvezérelt 18Pulay Gyula Munkügyi Szemle 2012. 02.

19 Azonosított problémák  A rendszer mozgatórugója az egyéni érdekeltség  Befektetési szemlélet  Státuszverseny  Munkáltatók  Racionális döntések: speciális képzések finanszírozása  Nagyvállalatok: piaci alkalmazkodás eszköze 19Polónyi István: A felnőttképzés finanszírozása Mlearning konferencia ea.

20 Azonosított problémák  „ a felnőttkori tanulás jelenleg a leggyengébb láncszem az egész életen át tartó tanulás nemzeti rendszereinek fejlesztése terén” 20A Tanács állásfoglalása a felnőttkori tanulásra vonatkozó megújított cselekvési programról

21 Tendenciák  A felnőttképzés fogalma átalakul, beintegrálódik az életen át tartó tanulás folyamatába: „ A felnőttkori tanulás alapvető fontosságú alkotóeleme az egész életen át tartó tanulás folyamatának, és kiterjed minden olyan formális, nem formális és informális - akár általános, akár szakmai jellegű – tanulási tevékenységre, amelyet a felnőttek végeznek eredeti tanulmányaik kiegészítése céljából.”  A korábbi hiánypótló funkció helyébe egyre inkább az át- és továbbképző funkció lép 21

22 Tendenciák  Az oktatás/képzés minőség megközelítése átalakul, a tartalmi szabályozásról a kimenet szabályozás felé: az eredmény, vagyis a képzett kompetenciája a fontos, nem a megtett út!  Erősen megjelenik a költség/haszon szemlélet a minőségben is 22

23 Tendenciák  Elhúzódó válság  Instabil munkaerőpiac  Transzverzális készségek felértékelődése  tanulás tanulása  kezdeményezőkészség  vállalkozói készség  közös munkavégzés, stb.  Kulcskompetenciák megjelenése a felnőttek tanulásában 23

24 Európai cselekvési program a felnőttkori tanulásra  Az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása  Az oktatás és képzés minőségének, illetve hatékonyságának javítása  A méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása a felnőttkori tanulás révén  A felnőttek kreativitásának és innovációs készségének fejlesztése és a tanulási környezetük javítása 24

25 Felnőttkori tanulás fejlesztésének stratégiája  Célcsoportok azonosítása  Célok  a képzésben való részvétel növekedése  a képzés minőségének javulása  a társadalmi hátrányok csökkenése  munkaerő-piaci alkalmazkodóképesség növekedése 25

26 Felnőttkori tanulás fejlesztésének stratégiája  Eszközök:  Rugalmas tanulási formák  Információs- pályaorientációs rendszerek fejlesztése  Kulcs- és transzverzális kompetenciák fejlesztése stb. 26

27 Az állam szerepe  Szabályozás – új felnőttképzési tv.  Új tervezési ciklus - ?  Finanszírozási modell működtetése  „hozzanak létre olyan életképes és átlátható rendszert a felnőttkori tanulás finanszírozására, amely a felelősség megosztásán, a felnőttkori tanulás iránti magas fokú állami kötelezettségvállaláson, a fizetni nem tudók támogatásán, a pénzforrások kiegyensúlyozott, az egész életen át tartó tanulás folyamatát végigkísérő elosztásán, valamennyi érdekelt fél méltányos pénzügyi hozzájárulásán, továbbá a hatékonyabb és eredményesebb finanszírozás innovatív eszközeinek feltárásán alapul” 27

28 Források  Magán  Egyén  Munkaadó  Támogató intézmény  Közösségi  Állam  Eu  Helyi közösség 28

29 MOOCS  Massive Open Online Course 29

30 30 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "A felnőttképzési rendszer fejlődése és jövője Sum István FVSz elnökségi tag."

Hasonló előadás


Google Hirdetések