Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Jelentés a fizetési rendszerről (2013 június) Bartha Lajos Pénzügyi infrastruktúrák igazgatósága 2013. június 4.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Jelentés a fizetési rendszerről (2013 június) Bartha Lajos Pénzügyi infrastruktúrák igazgatósága 2013. június 4."— Előadás másolata:

1 Jelentés a fizetési rendszerről (2013 június) Bartha Lajos Pénzügyi infrastruktúrák igazgatósága 2013. június 4.

2 A jegybank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. • Megfelelni az MNB tv-ben rögzített alapvető feladatnak: • a pénzforgalom zavartalan lebonyolítását és az azt támogató fizetési es elszámolási rendszerek megbízható es hatékony működését elősegíteni • Évente átfogó elemzés a pénzforgalomban, illetve a rendszerek működésében megfigyelt tendenciákról, kockázatokról • Szükséges beavatkozási pontok azonosítása • Növelni a jegybank tevékenységének transzparenciáját • Támogatni a pénzügyi felzárkóztatást • Növelni az olvasók pénzforgalmi döntéseinek tudatosságát A jelentés célja

3 Néhány adat 2012-ről

4 4 A főbb fizetési módok forgalmának alakulása

5 • Készpénzmentesítés, a pénzforgalom elektronizálása: A gazdaság készpénzintenzitása továbbra is magas.  Javítani kell a pénzügyi infrastruktúrához való hozzáférést, növelni kell a fizetési módok használatával kapcsolatos költségek transzparenciáját és fenn kell tartani az elektronikus fizetési eszközökbe vetett bizalmat. • A felvigyázott rendszerek megbízható és hatékony működése: a központi infrastruktúrák 2012-ben magas megbízhatósággal működtek.  A nemzetközi módszertanon alapuló átfogó értékelés szerint a rendszerek alapvetően megfelelnek a nemzetközi elvárásoknak. Az új európai szabályozások és a hazai felvigyázói elvárások jelentős átalakítást igényelnek az értékpapír elszámolási és-kiegyenlítési infrastruktúrában. • Az elszámolási és kiegyenlítési kockázatok alacsony szinten tartása, megfelelő kezelése: Az elszámolási és kiegyenlítési kockázat 2012-ben a fizetési rendszerekben alacsony volt.  A napközbeni elszámolás bevezetése alkalmazkodási és tanulási folyamatot indított el a BKR-ben és a VIBER-ben. A kockázatok további csökkentése érdekében a HUF forgalomban növelni kell a DvP és a PvP elszámolás arányát, az FX forgalomban pedig meg kell vizsgálni a Forint CLS mechanizmusba történő bevezetésének lehetőségét. A jelentés kiemelt kérdései

6 Készpénzmentesítés, a pénzforgalom elektronizálása 6

7 • Csökkenteni kell a pénzügyi kirekesztettséget a fizetési számlához való hozzáférés javításával • A kártyafizetés lehetőségének lépcsőzetes megteremtése és a készpénzhasználat fokozatos visszaszorítása érdekében szabályozói lépések szükségesek • Az elektronikus számlakibocsátás és –fizetés (EBPP) terén meg kell teremteni a rendszerek közötti átjárhatóságot • Egyszerűsödhet a fogyasztók oldalán a szolgáltatások igénybevétele • Hosszabb távon csökkenhetnek a szolgáltatók oldalán a fejlesztési és működési költségek • Növekedhet az EBPP rendszereken elérhető beszedők száma 7 Javítani kell a pénzügyi infrastruktúrához való hozzáférést

8 • A program a piaci szereplők finanszírozásában és részvételével valósul meg • A cél Fejér megyében a lehető legtöbb kereskedőnél megteremteni a kártyás fizetés lehetőségét • A kereskedők kedvezményesen juthatnak hozzá POS-terminálokhoz • Résztvevők: kártyatársaságok, elfogadók, bankszövetség, MNB, FMKIK • Projekt időtartama: 2013 július-november • Visszamérés • A POS-terminál lefedettség országos növeléséhez állami szerepvállalásra van szükség • A támogatási programhoz állami vagy európai uniós források felhasználása is szükséges 8 2013 közepén program indul Fejér megyében a kártyaelfogadó-hálózat fejlesztésére

9 • A tranzakciós illeték miatti költségnövekedést a pénzforgalmi szolgáltatók többsége valamilyen formában áthárítja az ügyfelekre • A lakossági szolgáltatásoknál a korábbinál erőteljesebb az ösztönzés az elektronikus fizetési módok használatára • A készpénzfelvételek esetén erősebben jelentkezhet a tranzakciók összevonásának hatása • Ezért célszerű lehet a tranzakciós illetékkulcsok közötti relatív különbség növelése és a felső korlát eltörlése • A közüzemi és egyéb szolgáltatások számlafizetései esetén meg kell teremteni a fizetési módok átlátható és az alapszolgáltatástól elkülönült árazását • Szükséges, hogy az ügyfelek csak az általuk használt fizetési mód költségét fizessék meg • Fogyasztóvédelmi szempontból is előrelépést jelentene 9 A fizetési módok megfelelő árazása segítheti a társadalmilag hatékony fizetésimód-választást

10 • Jelentős lemaradás az európai átlagtól a főbb mutatókban • Az MNB-GVH-NGM által előkészített szabályozás hatására a lakossági betéti kártyáknál felére-harmadára csökkenhet a jutalékok átlagos szintje • A szabályozási javaslat alapján a belföldi kártyás tranzakcióknál alkalmazott bankközi jutalékok súlyozott átlaga nem haladhatná meg a hazai kibocsátású kártyákkal határon átnyúló tranzakciók során alkalmazott jutalékok súlyozott átlagát. • Csökkenhetnek a kereskedők kártyaelfogadással kapcsolatos költsége • A szabályozás elősegítheti a pénzforgalmi szolgáltatók és a kereskedők együttműködésén alapuló használatösztönzést • A nagyobb kereskedők közvetlenül is érdekeltté válhatnak a fizetésimód- választás befolyásolásában • A kártyabirtokosi költségek várható növekedésének hatására sem csökkenhet jelentősen a kártyával rendelkező lakosság részaránya • A szabályozás javasolt hatályba lépése: 2014. január 1. 10 Szabályozás útján csökkenteni kell a kártyás vásárlások esetén alkalmazott bankközi jutalékok átlagos szintjét

11 • 2012. július 2-től jelentősen gyorsult a kisértékű elektronikus pénzforgalom, a tranzakciók jellemzően 1-2 óra alatt teljesülnek • A jelentős mértékű rendszerfejlesztés és kamat (float) jövedelem elvesztése ellenére a hitelintézetek csak kismértékben emelték az elektronikus úton benyújtott átutalások díjait • A jegybanki pénzforgalmi ellenőrzések azt igazolják, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók betartják az MNB vonatkozó rendeletét, a vizsgálatok egy-két eseti kivételtől eltekintve, nem tapasztalták a 4 órás szabály megsértését • A forgalom jelentős része átáramlott a napközbeni platformra Napközbeni elszámolás bevezetése számos pozitív hatást hozott az ügyfelek részére 11

12 • A forgatható utalványok kockázatokat hordoznak az utalványokat használó fogyasztók és a pénzügyi szolgáltatások biztonságáért felelős hatóságok számára • Az MNB által javasolt szabályozás főbb elemei: • A kibocsátók a meghatározott minimális jegyzett tőkével kötelesek működni • Az utalványok ellenében átvett pénzeszközöket letéti számlán vagy állampapírban kell elhelyezni • Biztosítani kell az utalványok névértéken történő visszaválthatóságát • A meghatározott tartalmú üzleti feltételeket nyilvánosan közzé kell tenni • A kibocsátási tevékenység előzetes bejelentéshez kötött • A forgatható utalvány kibocsátási tevékenység felügyeletét az MNB látja el 12 A forgatható utalványpiac szabályozása megfelelően kezeli az MNB által korábban azonosított kockázatokat

13 A felvigyázott rendszerek megbízható és hatékony működése 13

14 • 2012-ben a szolgáltatás ellátásának kockázata mindhárom felvigyázott rendszerben alacsony volt • A kapcsolódó rendszerkockázatok is alacsonyak maradtak, pedig a napközbeni elszámolás miatt a függés nőtt a VIBER és a BKR között • A BKR napközbeni elszámolómű a kezdeti alkalmazkodást követően magas megbízhatósággal üzemel • A feldolgozási idő az előzetes elvárások szerint alakult, egy ciklus feldolgozási ideje átlagosan 14 percet vesz igénybe. A felvigyázott rendszerek 2012-ben is magas megbízhatósággal üzemeltek 14

15 • A KELER Csoport: KELER Zrt (értéktár és bank), KELER KSZF Zrt (központi szerződő félként elszámolást és garanciavállalást végez) • A felvigyázói és tulajdonosi törekvésekkel párhuzamosan a KELER Csoport átalakulási folyamatát a tavaly hatályba lépett EU rendelet (EMIR) elfogadása felgyorsította • A KELER KSZF működésének átszervezésével 2013. szeptember 15-re el kell érni az EMIR-nek megfelelő állapotot (Tpt módosítás, belső szabályzatok, újraengedélyezés):  2012. december 31-én átadásra került a garantált piacok elszámolása  a 2013. évi rendes közgyűlésen sor került a KELER KSZF feltőkésítésére év végéig sor kerülhet a KELER által nyújtott készfizető kezességvállalás megszüntetésére gáz- és energiapiacok jogi szétválasztási lehetőségeinek vizsgálata 15 Az értékpapír-elszámolási és kiegyenlítési infrastruktúra az átalakítás után megfelel az EMIR követelményeknek

16 Az elszámolási és kiegyenlítési kockázatok alacsony szinten tartása 16

17 • Az elszámolási és kiegyenlítési kockázat nem növekedett a fizetési rendszerekben, de fokozatos az alkalmazkodás a napközbeni tétel- és likviditásmenedzsmentben • Az első két napközbeni ciklusban megfigyelhető tranzakció átgörgetések mögött minden esetben átmeneti likviditáshiány állt (volt elegendő, még szabad jegybankképes fedezet) • A VIBER tételek indításának időzítése napon belül látványosan későbbre tolódott • a napközbeni elszámolásban kiáramló exogén tételek ciklusonkénti előrejelzése során fellépő bizonytalanságot szigorúbb tételmenesztéssel kezelnek • A fizetési rendszerekben a résztvevők likviditása bőséges, egyharmadát a számlaegyenleg, kétharmadát pedig a hitelkeret adja • az állampapír és az MNB kötvény állománya jelentős kb. 40-40 % • Míg a BKR forgalom többsége (beleértve a MÁK felé indított tételeket is) átvándorolt a napközbeni platformra, addig a MÁK csak az éjszakai platformon küldi a tranzakciókat • A MÁK napközbeni likviditásmenedzsmentje szempontjából is hatékony lenne, ha az átutalási forgalmát átirányítaná a napközbeni platformra 17 A napközbeni elszámolás bevezetése érezteti hatását a BKR-ben és a VIBER-ben is

18 • A bizonyos eszközök cseréjére épülő pénz- és tőkepiaci ügyletek esetében a fizetés-fizetés ellenében (PvP), illetve szállítás-fizetés ellenében (DvP) kiegyenlítési eljárások kiküszöbölhetik annak kockázatát, hogy az ügyletben szereplő üzleti partnerek partnerük nem teljesítése esetén az ügylet teljes értékét elveszítsék • A PvP és DvP lehetővé teszi, hogy az ügylethez kapcsolódó két tranzakció csak egymáshoz kötötten teljesülhessen • A VIBER-ben a PvP-eljárást nem használják • KELER-ben a DvP arány 55% Használati arányuk növelése • A PvP-eljárást alkalmazó CLS az FX ügyletben felmerülő devizakiegyenlítési kockázatot kezeli • Az MNB tárgyalásokat kezdeményezett a forint CLS–be történő bevezetéséről 18 DvP, PvP és CLS mechanizmusokkal kiküszöbölhető a kiegyenlítési kockázat a HUF és az FX tranzakciók teljesítése során

19 • Fehér csekk • SZÉP kártya és Erzsébet utalvány • Pénzforgalmi ellenőrzések tapasztalatai • Visszaélések az elektronikus pénzforgalomban • Fizetési rendszerek likviditásának elemei • Gáz és energiapiacok elszámolása • Target2 Securities • Fizetést korlátozó eljárások 19 És még egy kis ízelítő

20 Köszönöm a figyelmet! 20

21 A BKR forgalom megoszlása az éjszakai és a napközbeni elszámolás között (2012 II. félév) 21

22 22 Fizetési kártyát elfogadó üzletek aránya

23 23 A fizetésikártya-üzletág fejlettségét jellemző főbb mutatók alakulása az EU átlaghoz viszonyítva

24 24 A pénzügyi tranzakciós illeték aggregált áthárítására vonatkozó becslés 2013. márciusi díjtáblázatok alapján

25 25 A közüzemi és egyéb szolgáltatások számlafizetéseinél alkalmazott fizetési módok forgalma

26 26 Készpénzhasználatot korlátozó szabályozások egyes európai országokban

27 EBPP a fogyasztó szemszögéből 27 Az EBPP rendszerek működése EBPP a szolgáltató szemszögéből

28 VIBER rendelkezésre állás A VIBER és az értékpapír értékpapír-elszámolási és kiegyenlítési rendszer rendelkezésre állása Az értékpapír-elszámolási és kiegyenlítési rendszer főbb szolgáltatásainak rendelkezésre állása 28

29 29 A VIBER-tagok forgalmának, tényleges és potenciális likviditásának, valamint a rendszer maximális hitelkeret- kihasználtságának (MHKK) alakulása (2010—2013)

30 30 A VIBER-forgalom időzítésének alakulása (2010—2013)

31 31 A devizakiegyenlítési kockázatból eredő kitettség (közelítő) mérete a hazai hitelintézeti szektorban (2007—2013)


Letölteni ppt "Jelentés a fizetési rendszerről (2013 június) Bartha Lajos Pénzügyi infrastruktúrák igazgatósága 2013. június 4."

Hasonló előadás


Google Hirdetések